Page 1

лепо

ЖИВОТ мир

ЛЕПО ново паметЉУБА

звездано

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ ЗВЕЗДE

ДЕЦА

звук

ХИТ!

KLETT КОМПЛЕТ

мирцвет осмехзвукснови

оптимиста М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо ДЕЦА

радост лепота

ДЕЦА и ј е к з и с к у 5 ц –8. н а р Ф УЧЕЊЕ

д у га МИР

васпитање

ЛЕПОТА

звук

ШКОЛСКA ГОДИНA

2013/2014.

љупко

сунце Знање нас чини великима


РЕЧ УРЕ ДН И К А

Поштованe професорке и професори, Уџбеници Издавачке куће „Klett” присутни су већ годинама у школама, а према информацијама које добијамо од наставника и ученика можемо рећи да су код многих постали омиљени. Тајна лежи у чињеници да наши уџбеници, тачније наши аутори, уредништво и графички дизајнери, креирању уџбеника приступају на најсавременији начин. Такав приступ изискују нова времена и нове генерације ученика. Као што свако од вас својим ученицима градиво излаже на свој, особен начин, тако и издавачка кућа „Klett”, пратећи у потпуности Наставни план и програм, на особен начин припрема уџбенике. Када су у питању уџбеници за стране језике, трудимо се да најсавременију методику наставе прилагодимо прописаним плановима и стандардима. Милан Пртењак, уредник за стране језике

Срдачан поздрав

УЏБЕНИЦИ ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 6. разред

7. разред

8. разред

KLE T T ва

к

 Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  Уџбеници су у процесу одобравања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 ет

за ученике

5. разред

лит

р


ЛЕПО ЉУБА деца ново рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање оптимиста лепо

ЖИВОТ мир

звездано

дуга мир

ДЕЦА

Уџбенички комплет Et toi настао је у сарадњи с издавачком кућом „Didier” и намењен је ученицима који у петом разреду почињу с учењем француског језика. Кроз свакодневне и актуелне ситуације ученици се упознају с лексиком и језичким структурама које могу одмах да се употребе за описивање себе и свог окружења.

ЗВЕЗДE

У ЕВАЛУАЦИЈИ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ET TOI УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

звук

Предности уџбеничког комплета Et toi: 

модеран дизајн;

богат илустративни материјал;

комуникативан приступ;

прегледна структура уџбеника која омогућава постепено напредовање;

аудио компакт-дискови са дијалозима, интервјуима, дужим текстовима и песмама;

подједнако развијање све четири језичке вештине;

лексика и граматика се усвајају на ненаметљив начин;

обиље материјала за професоре.

Аранђеловац: Јелена Аксентијевић, ОШ „Милош Обреновић” Београд: Тања Гњидић, ОШ „Војвода Радомир Путник” Мирослав Дабетић, ОШ „Јосиф Панчић” Маја Маријановић, ОШ „Скадарлија” Ивана Мирковић, ОШ „Михајло Петровић Алас” Марија Нешић, ОШ „Владислав Рибникар” Слађана Јовић, ОШ „Владимир Назор” Катарина Жица, ОШ „Сутјеска” Винча: Милица Крсмановић, ОШ „Никола Тесла” Вранић: Горица Вељовић, ОШ „Павле Поповић” Деспотовац: Татјана Трифуновић, ОШ „Деспот Стефан Вишњић” Јагодина: Мирјана Стренка Стајић, ОШ „Бошко Ђуричић” Крагујевац: Марија Антић, ОШ „Светозар Марковић” Марина Ђурковић, ОШ „Станислав Сремчевић” Јована Томић, ОШ „Светозар Марковић” Нови Бановци: Тања Гашовић, ОШ „Никола Тесла” Рача: Валерија Војновић, ОШ „Карађорђе” Рума: Софија Пужић, ОШ „Душан Јерковић” Рушањ: Јелена Стојановић, ОШ „Аца Милосављевић” Смедерево: Недељка Милановић Дакић, ОШ „Доситеј Обрадовић” Сурчин: Љиљана Пауновић, ОШ „22. октобар” Шабац: Марија Мијић, ОШ „Војвода Степа”

мир осмехзвук

НЦЕнебо

УЧЕЊЕ

М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!

Свако ко се упозна са оним што уџбеник Et toi нуди сложиће се да је то оно што смо сви дуго ишчекивали – коначно један уџбеник који прати Наставни план и програм а при томе има све потребне елементе за усвајање страног језика (речник, компакт-диск, DVD, игре, песме, стрипове, квизове) уз прихватљиву цену. Милица Крсмановић, ОШ „Никола Тесла”, Винча

д у га МИР

Уџбеник је једноставан за сналажење, граматички садржаји као и карактеристични изрази који се обрађују извучени су у први план и ученици лако уочавају на шта треба да посебно обрате пажњу. Теме и дијалози су реалистични, прате живот и стечени модели лако се могу применити у пракси

ДЕЦА

радост лепота

ЛЕПОТА

Ивана Мирковић, ОШ „Михајло Петровић Алас”, Београд


УЏ Б Е НИЦИ ET TOI ?

Нове граматичке структуре и лексика представљени су кроз текстове и дијалоге који описују ситуације из свакодневног живота и нуде обиље примера употреба.

ср

 Уџбенички комплет Et toi адаптиран је у складу са Наставним планом и програмом задржавајући структуру и методички приступ оригиналног издања.  Уџбеници овог комплета пружају могућност организовања наставе која ће да мотивише ученике, а планирање такве наставе неће захтевати од наставника много времена.  Уџбеник карактерише реалистичан контекст који пружа могућност за избалансиран развој све четри језичке вештине.  Уџбеник се састоје из четири модула од којих сваки има по три лекције, а свака лекција обухвата две стране. На крају сваког модула налазе се активности за утврђивање наученог, стицање језичких вештина и самооцењивање.  На крају уџбеника налазе се делови посвећени граматици и фонетици, као и речник непознатих речи.  Звучни записи који се налазе на аудио CD-у који долази уз уџбеник употпуњују градиво уџбеника и помажу ученицима у усменом разумевању француског језика.

Једноставна и јасна објашњења граматичких правила која се заснивају на претходно обрађеном тексту омогућавају лакше разумевање и активно учествовање у упознавању језичких законитости.

р


лепо

ЖИВОТ мир

звездано

ЛЕПО паметЉУБА

дуга мир

После граматичког објашњења увек следе граматичке вежбе повезивања, а често и активности за рад у паровима, при чему ученици састављају сопствене вежбе и проверавају знање школског друга или другарице.

Јасно испланирани садржаји и циљеви на почетку сваког модула пружају систематичан преглед градива у оквиру лекција. Ученици у сваком тренутку знају шта уче и како ће стечено знање бити употребљено у пракси.

рећа облак ПРАЗНИК сунц знањ ЗВЕЗДE

ДЕЦА

деца Ученици се упознају са типичним говорним ситуацијама.

У уџбеницима Et toi ? 6, 7 и 8 ученици ће на последње две стране лекција унутар модула моћи да упознају живот и културу у земљама француског говорног подручја. Текстови су обогаћени питањима за проверу разумевања и занимљивостима у вези са обрађеном темом.

мирцвет осмехзвукснови небо

ДЕЦА

Испред одређеног типа задатака налазе се пиктограми који означавају вежбање писменог или усменог изражавања.

УЧЕЊЕ

васпитање

М УД Р О С Т

Велика пажња посвећена је вежбама изговора. Објашњења и вежбе из фонетике налазе се унутар лекција, као и у посебном одељку на крају књиге.

ДЕЦА

радост

д у га МИР

У одељку Projet ученици се сусрећу са пројектом који је у вези са темом о којој су учили. На тај начин они ефективно употребљавају своје знање и изграђују свој језички профил.

ЛЕПОТА

звук На крају сваког модула у одељку Вежбања ученици проверавају и утврђују своје знање уз помоћ једноставне анализе примера и граматичких задатака. Сваки од тих одељака садржи и могућност да ученици сами оцењују свој напредак (Процени своје знање).

љупко

сунце 


РА ДНЕ С В Е С К Е ET TO I ?

ср зн

 Радна свеска прате структуру уџбеника и нуде комуникативна вежбања које подстичу све четири језичке вештине.  Радна свеска је прикладна за рад у учионици и за самостални рад код куће.

 Вежбања у радној свесци омогућавају систематично утврђивање фонетских и граматичких структура. Специфичност радне свеске је део за утврђивање лексике у форми речника који ученици праве самостално.

У радној свесци налазе се активности које су комплементарне градиву које се налази у уџбенику и којима се развијају све четири језичке вештине.

СУН Уз помоћ личног речника ученици усвајају лексику и прате свој напредак у овој области.

р


ЛЕПО деца ново паметЉУБА рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање оптимиста васпитање ЗВЕЗДE

лепо

ЖИВОТ мир ЗА Н АС ТА В НИК Е

звездано

дуга мир

ДЕЦА

звук

ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ

 Приручници за наставнике представљају велику помоћ у планирању и реализовање наставе.

 Поред дидактичких упутстава приручници садрже транскрипцију текстова, решења из уџбеника и радне свеске.

мирцвет осмехзвукснови ДЕЦА

УЧЕЊЕ

НЦЕ

DVD

смех ЗВЕЗДЕ

Додатне информације о људима, местима и догађајима који се појављују у уџбенику доступне су наставнику да их по сопственом нахођењу проследи ученицима.

ДЕЦА

радост лепота

звук

За учионице које располажу техничким условима намењен је DVD са играним скечевима који ће анимирати ученике.

Текстови снимака са аудио CD-а уз уџбеник.

љупко

сунце ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ

ЛЕПОТА

У сарадњи са искусним практичарима саставили смо годишње, оперативне и дневне планове за наставу француског језика од 5. до 8. разреда.


ЛЕПО деца ново паметЉУБ рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање васпитање оптимиста лепо

ЖИВОТ мир

звездано

Знање нас чини великима

Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбенике за француски језик, у једном разреду, добићете:

5.

ЗВЕЗДE

звук

разред

Уџбеник + CD

Радну свеску

Приручник

дуга мир

ДЕЦА

Припреме за часове

Издавачка кућа „Klett” д.o.o. Светозара Ћоровића 15/IV, 11000 Београд Tелефон: 011/3348-384 Факс: 011/3348-385 www.klett.rs

Продаја, промоције и поруџбине

DVD

Директор продаје Небојша Орлић, nebojsa@klett.rs Координаторка продаје Данијела Светозаревић, danijela@klett.rs

6.

разред

мирцвет осмехзвукснови

Уџбеник + CD

7.

Радну свеску

Приручник

Припреме за часове

ДЕЦА

DVD

УЧЕЊЕ

НЦЕнебо разред

Уџбеник + CD

8.

смех ЗВЕЗДЕ

разред

Уџбеник + CD

Радну свеску

Радну свеску

Приручник

Припреме за часове

Приручник

DVD

звук

Припреме за часове

Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013. определи за KLETT комплет од 5. до 8. разреда, добиће:

ДЕЦА

радост лепота

ПОСЕБНИ ПОКЛОНИ!

Уџбеникe 5–8. разреда са припадајућим компакт-дисковима

Роковник

+

Торба

д у га МИР

ЛЕПОТА Радне свеске 5–8. разреда

Приручнике 5–8. разреда

+

Бесплатни акредитовани семинар (8 сати)

љупко

сунце

Припреме за часове

3 DVD-а

katalog francuski et toi 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you