Page 1

лепо

ЖИВОТ мир

ЛЕПО ново паметЉУБА

звездано

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ ЗВЕЗДE

ДЕЦА

звук

НОВО!

KLETT КОМПЛЕТ

ДЕЦА и ј а г 5 о –8. л о и Б УЧЕЊЕ

мирцвет осмехзвукснови

оптимиста М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо ДЕЦА

радост лепота

д у га МИР

васпитање

ЛЕПОТА

звук

ШКОЛСКA ГОДИНA

2013/2014.

љупко

сунце Знање нас чини великима


РЕЧ УР Е ДН И К А

Поштованe професорке и професори биологије,

Проф. др Ивица Радовић, уредник за биологију

Налазимо се на почетку 21. века, више него икада свесни значаја укупног доприноса биолошких наука модерном људском друштву и будућности човечанства. На основу резултата биолошких истраживања која су окренута проучавању живота уопште, данас смо у могућности да значајно унапредимо знања о животним просецима унутар нашег тела, као и да на адекватан начин препознамо нашу међузависност с импресивном разноврсношћу других организама с којима делимо нашу планету. Експоненцијални раст људских популација незаобилазно прати повећање потреба у погледу енергије, хране, одговарајућег стамбеног простора, модерних саобраћајница и најразличитијих индустријских добара. Све је то опет незаобилазно праћено нарушавањем виталних екосистема, од океана, језера, река и мочвара, до терестричних екосистема травнатих и шумских заједница. Због тога није изненађујуће да се свакодневно срећемо с питањима као што су повећан раст људских популација, проблем глади и неисхрањености, смањење природних ресурса негативним ефектима примене пестицида, загађењем воде, ваздуха и земљишта, угрожавањем и губитком биолошке разноврсности, различитим болестима какве су сида, канцер или кардиоваскуларна оболења. Наравно да разрешење свих ових проблема захтева комбиноване и заједничке напоре биологије и других природних, техничких и друштвених наука. У том смислу у нашим уџбеницима биологије од 5. до 8. разреда очекују вас информације и одговори у вези с кључним појмовима и садржајима широког спектра биолошких дисциплина као што су: живот на Земљи зависи од протока енергије, кружења материје и гравитације; ћелија је основна јединица грађе и функције свих живих организама; живи организми расту и развијају се; метаболизам је, укључујући и хемијске процесе, основа раста, обнове и репродукције; покрети су базично својство ћелија и живих организама; организам реагује на унутрашње и спољашње стимулансе; организми се размножавају; ДНК преноси информације с једне генерације на следећу; информације се преносе захваљујући великом броју различитих молекула и нервном систему; популације органских врста еволуирају и прилагођавају се променама у животној средини; природна селекција је значајан механизам еволутивних процеса; популације органских врста еволуирају као резултат селективног притиска промена у животној средини; живот на Земљи је организован на већем броју хијерархијских нивоа организације; од појаве живота па до данас, милиони органских врста су еволуирале на нашој планети; биолози користе биномијални систем за класификацију живих организама; таксономска класификација је хијерархијска; највећи број биолога данас у класификацији живог света прихвата препознавање пет царстава живих организама… Слични су уџбеници биологије у свим земљама света. Размишљали смо како да уџбенике биологије за основну школу у Србији макар на некин начин учинимо специфичним. Надамо се да смо у томе успели! Срдачан поздрав

р


лепо

ЖИВОТ

ЛЕПО ЉУБА ново

звездано

дуга

ЕВАЛУАТОРИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ВРХУНСКОМ КВАЛИТЕТУ УЏБЕНИКА

рећа ПРАЗНИК сунц знањ нање БИОЛОГИЈА

ДЕЦА

6. разред

НОВО!

БИОЛОГИЈА 5: Београд: Гордана Гачић, ОШ „Скадарлија”, Јасна Бранковић, ОШ „22. октобар” Инђија: Биљана Горјановић, ОШ „Душан Јерковић” Крагујевац: Љиљана Сташевић, ОШ „Станислав Сремчевић”, Милун Спалевић, ОШ „Станислав Сремчевић” Крушевац: Дубравка Плавкић Обрадовић, ОШ „Вук Караџић” Маглић: Милада Станковић, ОШ „Жарко Зрењанин” Ниш: Милена Костић, ОШ „Вожд Карађорђе”, Слађана Илић, ОШ „Чегар” Житковац: Весна Милановић, ОШ „Вук Караџић”

мир осмех Радна свеска

Уџбеник

Радна свеска

НОВО!

KLE T T

оптимиста 7. разред

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕ Уџбеник

8. разред

Радна свеска

ва

лит

Уџбеник

 Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке  Уџбенички комплет је у процесу одобравања.

и технолошког развоја Републике Србије.

д у га МИР

Предности уџбеника Биологија 5–8:

радост

ДЕЦА

 Модеран дизајн;  Богат илустративни материјал;  Прегледна структура уџбеника која омогућава постепено напредовање;  Ученицима је посебно назначено шта треба да схвате у новом садржају, који су то битни појмови и процеси са којима ће се срести.

лепота

УЧЕЊЕ

ет

Уџбеник

к

за ученике

ЗВЕЗДE

5. разред

НОВО!

БИОЛОГИЈА 6 И 7: Београд: Јасна Бранковић, ОШ „22. октобар”, Гордана Гачић, ОШ „Скадарлија” Ваљево: Љиљана Станисављевић, ОШ „ Сестре Илић” Велико Градиште: Катарина Ђорђевић Ацић, ОШ „Иво Лола Рибар” Каравуково: Лела Манић, ОШ „Бора Станковић” Лозница: Јованка Мијић, ОШ „Вук Караџић” Ниш: Јелена Цветковић, ОШ „Цар Константин”, Пожега: Драгана Луковић, ОШ „Петар Лековић” Суботица: Саша Пајић, ОШ „Свети Сава” Смедерево: Весна Благојевић, ОШ „Доситеј Обрадовић” Нада Антић, ОШ „Др Јован Цвијић” Шид: Данијела Бранковић, ОШ „Сремски фронт”

ЛЕПОТА


Б И ОЛ ОГ ИЈА 5 У Џ БЕ НИК

Свака наставна јединица почиње кључном сликом, која ученику омогућава увид у готово целокупно градиво те наставне јединице.

За посебно надарене ученике припремљен је кутак за будуће биологе у коме се налазе додатне информације о садржају обрађеном у датој наставној јединици.

ср зн

Садржај табле Укратко помоћи ће ученицима да утврде шта је у лекцији најбитније.

Aутор: Владимир Ранђеловић

 Уџбеник у потпуности обрађује наставне садржаје одређене наставним планом и програмом који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  У уџбенику су прихваћена најновија научна гледишта, а то се посебно односи на класификацију живог света у оквиру царстава.

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима! Уџбеник је у складу са научним чињеницама и новим научним открићима. Најзанимњивије иновације у уџбенику су „Кутак за будуће биологе“ који садржи захтевније градиво, као и кључеви за одређивање биљака који могу да се користе за додатну наставу и секцију, при чему се олакшава припрема наставника. Значајно је и помињање биотехнолошких метода (култура биљних ткива), које се јако мало спомињу у уџбеницима а представљају примену биологије у пракси. Биљана Горјановић, наставница у ОШ „Душан Јерковић“, Инђија

СУН

р


лепо

ЖИВОТ мир

звездано

БИОЛОГИ ЈА 5 РА ДН А С ВЕС К А

дуга мир

рећа ПРАЗНИК нањеоблак ДЕЦА

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима!

ЗВЕЗДE

Од свих понуђених уџбеника на тржишту, овај уџбеник је најзанимљивији, најприлагодљивији и са најбољим шемама, фотографијама и илустрацијама. У потпуности сам задовољна материјалом и радо ћу користити овај уџбеник у петом разреду.

звук

деца

Слађана Илић, наставница биологије у ОШ „Чегар”, Ниш

Aутори: Владимир Ранђеловић и Виолета Милосављевић  Радна свеска прати структуру уџбеника и нуди различито конципиране налоге које ученика подстичу на повезивање знања и евалуацију усвојених садржаја.  Задаци у радној свесци су прилагођени различитим нивоима знања ученика, па тако постоје задаци за основни, средњи и напредни ниво, као и задаци намењени будућим биолозима.

мир осмех Основни текст допуњен је занимљивостима које су у вези с градивом које се обрађује.

оптимиста М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо На крају сваког поглавља је шематски приказан његов садржај.

ДЕЦА

радост лепота

Додатна литература препоручена је у рубрици Сазнај више.

На крају радне свеске налазе се решења свих задатака.

д у га

ЛЕПОТА


Б И ОЛ ОГ ИЈА 6 У Џ БЕ НИК

ср зн

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима! Свака наставна јединица почиње кратким текстом који ученика уводи у разматрање нових садржаја и истиче оно што је важно.

Aутори: Љубиша Станисављевић и Јелена Станисављевић

 Уџбеник Биологија за 6. разред је настао као плод вишегодишњег наставног искуства ауторке као професора биологије у основној школи.  Многобројни примери, поделе организама, разноврсна питања и задаци управо су настали у вишегодишњој наставној пракси.

Оно што ме, пре свега, наводи да се определим за овај уџбеник су до сада садржајно најбоље описане наставне јединице, велики је број другачијих занимљивости (нису само преписане из других издања), питања и задаци излазе из сфере чистог преписивања и захтевају размишљање, повезивање и коришћење других извора.“ Данијела Бранковић, наставница у ОШ „Сремски фронт“, Шид

 Уџбеник је у потпуности у складу са прописаним Наставним планом и програмом за наставни предмет Биологија за 6. разред основне школе.  Уџбеник је у складу са свим прописаним стандардима квалитета уџбеника.  Посебан допринос уџбенику представља одабир одговарајућих зоолошких садржаја који се тумаче у складу са савременим трендовима у овој научној области.  Аутори уџбеника имају сопствени приступ у обради предвиђених биолошких програмских садржаја.  Мапе појмова се по први пут у овом уџбенику јављају. Оно што се може видети у досадашњим уџбеницима биологије су шеме лекција које само изгледом подсећају на мапе појмова.

р


лепо

ЖИВОТ

звездано

БИОЛОГИ ЈА 6 РА ДН А С ВЕС К А

дуга мир

рећа ПРАЗНИК нањеоблак ЗВЕЗДE

ДЕЦА

деца Кључни појмови налазе се на маргинама страница.

Посебно су издвојене шеме и фотографије за разматрање основних карактеристика организама.

Aутори: Љубиша Станисављевић и Јелена Станисављевић  Различити типови задатака у радној свесци су прилагођени нивоима знања према Блумовој такосномији: присећање и препознавање, повезивање појмова и чињеница, примена знања, анализа и синтеза.  Постављени задаци од ученика траже искључиво биолошко знање (без решавања математичких проблема, ребуса...).

мир осмех небо

М УД Р О С Т

На крају радне свеске налазе се решења свих задатака.

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима!

Овај уџбеник је у доста ствари оригиналан. На пример, питања за размишљање, мапе појмова, кључни појмови итд. Мислим да су формулације и методичко-дидактичке апаратуре примерене узрасту ученика. Предности су, пре свега, у прегледности текста, затим велика је предност то што су најважнији појмови издвојени прегледно са леве стране текста, као и упућивање ученика на друге изворе информација.“

ДЕЦА

радост

д у га

ЛЕПОТА

Драгана Перић, наставница у ОШ „Николај Велимировић“, Шабац


Б И ОЛ ОГ ИЈА 7 У Џ БЕ НИК

ср зн Кључне речи истакнуте су на почетку лекције.

Aуторка: Славица Здравковић

 Уџбеник у потпуности обрађује наставне садржаје одређене наставним планом и програмом који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  Уџбеник је подељен на 14 наставних тема, а свака тема садржи наставне јединице, односно лекције.  Уводни делови сваке наставне теме, кроз приче из свакодневног живота једне дружине, имају за циљ да мотивишу и заинтересују ученике за наставне садржаје, а ученици се могу препознати у ликовима вршњака и наћи решења за могуће недоумице.  Уџбеник садржи богат илустративни материјал који је прегледан, јасан и примерен узрасту. Илустрације су у функцији разумевања физиолошких процеса.  Посебан акценат у уџбенику је на саветима о превентивном поступању и заштити здравља младих.

 На крају сваке наставне теме налази се визуелна систематизација градива.

СУН

р


лепо

ЖИВОТ Литература упућује на књиге и интернет стране на којима ученици могу пронаћи додатне информације.

звездано

БИОЛОГИ ЈА 7 РА ДН А С ВЕС К А

дуга мир

рећа ПРАЗНИК нањеоблак ЗВЕЗДE

ДЕЦА

деца

Размисли и одговори – питања за проверу и повезивање стечених знања.

Aуторка: Славица Здравковић  Радна свеска у потпуности прати садржаје обрађене у уџбенику.  Задаци у радној свесци су прилагођени различитим нивоима знања ученика, па тако постоје задаци за основни, средњи и напредни ниво.

мир осмех

 Радна свеска садржи различите типове налога што је чини веома занимљивом: заокружи тачан одговор, тачан-нетачан исказ, одговори на питање, допуни реченицу, обележи илустрацију, реши укрштеницу.

Најважније појмове из лекције ученици ће пронаћи у одељку Немој заборавити.

оптимиста М УД Р О С Т

НЦЕнебо

На крају радне свеске налазе се решења свих задатака.

смех ЗВЕЗДЕ

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима!

Оригиналност уџбеника биологија за 7. разред основне школе огледа се у следећем: пре обраде нових наставних садржаја (Кратак преглед разноврсности органских система животиња), налази се стрип у коме се ученици уводе у нове наставне садржаје датог органског система кроз приче из „свакодневног живота” и то сматрам веома корисним јер представља добар увод за час и олакшава даљу обраду и усвајање нових наставних садржаја. У делу За оне који желе да знају више наведене су чињенице које су веома интересантне и омогућавају ученицима да прошире своја знања и интересовања. Добро је решење што се ученик на крају лекције „директно” упућује на додатну литертуру или интернет страницу, те не мора да прелистава уџбеник у потрази за литературом.

ДЕЦА

радост лепота

д у га

ЛЕПОТА

Саша Пајић, наставник у ОШ „Свети Сава“, Суботица


Б И ОЛ ОГ ИЈА 8 У Џ БЕ НИК

ср зн

Aуторке: Весна Миљуш и Зорица Радишић

Уџбеник Биологија 8 – основе екологије и заштите животне средине има шест тематских целина:  Мозаик живота;  Екологија и животна средина;  Угрожавање, заштита и унапређење екосистема;  Глобалне последице загађивања животне средине;  Животна средина и одрживи развој;  Животна средина, здравље и култура живљења. У уџбенику се налази велики број примера и најновија сазнања из области заштите животне средине. На тај начин се код ученика побуђује жеља за самосталним истраживачким и практичним радом на заштити животне средине. Ситуације и примери који су дати у уџбенику прате потребе и понашање ученика осмог разреда. У циљу развијања креативности ученика и подстицања њихове радозналости, уџбеник садржи велики број задатака за посматрање, практичне вежбе, анализе и огледе.



У оквиру апаратуре „Шта мислиш“ налазе се питања за размишљање која ће помоћи ученицима да развијају истраживачку радозналост, лакше износе своје идеје и ставове и изводе закључке.

На крају сваке наставне јединице налази се кратак подсетник усвојеног градива.

р


ЛЕПО ЉУБА деца ново рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ лепо

ЖИВОТ мир

звездано

дуга мир

ЗА НАС ТА ВНИ К Е

ДЕЦА

Откријте зашто се уџбеник допао евалуаторима! Задаци су подељени по нивоима постигнућа.

ЗВЕЗДE

Душица Илић Станојевић, ОШ „Арсеније Лома”, Рудник

звук

Градиво је изложено јасно и концизно без сувишних детаља. Весна Миленовић, ОШ „Вук Караџић”, Житковац

Активности су добро описане и прилагођене ученицима, а олакшавају и рад наставницима јер су већ спремне за рад и ученици само треба да упишу податке. Милорад Јанковић, ОШ „Петар Враголић”, Љубовија

мир осмех ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ

небо

М УД Р О С Т

Апаратура Истраживачи даје ученицима упутства за прикупљање података, самосталан рад и решавање проблема на задату тему.

ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ

У сарадњи са искусним практичарима саставили смо глобалне, оперативне и дневне планове за наставу биологије од 5. до 8. разреда.

У оквиру апаратуре Да не поверујеш ученици могу прочитати занимљивости у вези са екологијом и заштитом животне средине.

ДЕЦА

радост

Приручници за наставнике представљају идеалну помоћ приликом планирања и припреме школских часова. Осим савета за извођење наставе нуде и додатне информације о појединим темама и инвентивне идеје за ефикаснију и креативнију наставу.

д у га

ЛЕПОТА




ЛЕПО деца ново паметЉУБ рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање васпитање оптимиста лепо

ЖИВОТ мир

звездано

Знање нас чини великима

Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбенике за биологију у једном разреду, добићете:

ЗВЕЗДE 5.

звук

разред

Уџбеник

Радну свеску Приручник

дуга мир

ДЕЦА

Припреме за часове

Издавачка кућа „Klett” д.o.o. Светозара Ћоровића 15/IV, 11000 Београд Tелефон: 011/3348-384 Факс: 011/3348-385 www.klett.rs

Продаја, промоције и поруџбине Директор продаје Небојша Орлић, nebojsa@klett.rs Координаторка продаје Данијела Светозаревић, danijela@klett.rs

6.

разред

Уџбеник

7.

мирцвет осмехзвукснови

Радну свеску Приручник

ДЕЦА

Припреме за часове

УЧЕЊЕ

НЦЕнебо разред

Уџбеник

8.

смех ЗВЕЗДЕ

разред

Радну свеску Приручник

Уџбеник

Приручник

Припреме за часове

звук

Припреме за часове

Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013. определи за KLETT комплет од 5. до 8. разреда, добиће:

ДЕЦА

радост лепота

Уџбеникe 5–8. разреда

ПОСЕБНИ ПОКЛОНИ!

Роковник

+

Торба

д у га МИР

ЛЕПОТА

Радне свеске 5–7. разреда

Приручнике 5–8. разреда

Припреме за часове

+

БЕСПЛАТНИ

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР (8 сати)

љупко

сунце

katalog biologija  
katalog biologija