Page 1

Test

Doğada Denge Var

1 “Atıkları toplar, dönüşüm kutularına atar. Su ve elektriği idareli kullanır. Çevre temizliğine özen gösterir. Başkasının malını kendi malı gibi korur. Bütün canlıların yaşama hakkını korur.“ Bunları yapan bir insanı en iyi nasıl tanımlarız?

Ağaçlar, çiçekler ve çimenler görmediğimiz, bilmediğimiz birçok hayvanın evidir. Yeşil alanlar yok edildiğinde buradaki canlılar da ölürler. Bir canlı yok olursa bütün besin zinciri etkilenir.

A) Hayvanseverdir. B) Bilinçli tüketici ve doğa dostudur. C) Temiz ve çalışkandır. 2 Aşağıdakilerden hangisi tasarruf sağlayan bir aydınlatma aracıdır? A)

B)

C)

1 Resimdeki canlılar arasında beslenme bakımından nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

3 Anlamını bildiğimiz bir kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için hangi kaynak kullanılır? A) deyimler sözlüğü

B) yazım kılavuzu

C) sözlük

4 Aşağıdakilerden hangisinin kütüphanede yapılması sakıncalı ve yasaktır? A) bir şeyler atıştırmak B) sessiz olmak C) su içmek 5 Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlarımızdandır? A) Kurban Bayramı B) Cumhuriyet Bayramı C) Ramazan Bayramı 6 Ramazan Bayramında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

..................................................................................................................................................... 2

a. Türkiye Cumhuriyeti b. Osmanlı İmparatorluğu c. padişahlık

d. padişah e. halk

Aşağıdaki cümleler, yukarıdakilerden hangisinin tanımıysa ona ait harfi kutucuklara yazınız. Devletimizin cumhuriyetten önceki adıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten kişidir. Babadan oğla geçen sistemdir. Devletimizin adıdır. Cumhuriyet yönetiminde yöneticileri seçen topluluktur.

A) sınıfı süsleme B) büyükleri ziyaret C) dargınları barıştırma 28

29

Hayat bilgisi dk 2ndpart part5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you