Page 1

Test 1

6 Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

İki yıldır görmediğiniz bir arkadaşınızın hangi fiziksel özelliği değişmiş olabilir? A) parmak izi B) göz rengi

C) boyu

2 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizi belirlemede kullanılır? A)

B)

C)

A) ses tonu B) jest ve mimikler

C) söylenenler

7 Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerinden izin alınmadan yapılırsa sorun oluşturabilir? A) bir yere gitmek B) ders çalışmak C) etrafı toparlamak 8 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin sadece sözlü olduğu bir durumdur? A)

3 Arkadaşı canını yaktığında içinden ona kadar saydı sonra yüzünü yıkadı. Derin nefes alarak kendisini mutlu eden bir olayı düşündü. Bu çocuğun yapmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) seyyar satıcılık

B) öğretmenlik

C) polislik

10 Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun aile içerisindeki görevlerindendir?

4 Aşağıdakilerden hangisinde sözlü ve sözsüz iletişim etkili olarak bir arada kullanılır?

A) ailenin geçimini sağlamak üzere çalışmak B) gerektiğinde küçük kardeşiyle ilgilenmek C) kardeşlerinin tüm sorumluluklarını üstlenmek

A) tiyatro B) pandomim C) kitap

11 Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümüne katkı sağlar?

5 “İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.“ atasözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

58

C)

9 Aşağıdakilerden hangisi belirli bir eğitim gerektirmeyen, becerilere dayalı bir meslektir?

A) arkadaşlarını teselli etmek B) etkili bir iletişim kurmak C) öfkesini kontrol etmek

A) selamlaşma B) iletişim

B)

A) sorunu tanımlamak B) sorunu yok saymak C) sorunu abartmak

C) arkadaşlık

59

Hayat bilgisi 3 mainbook part13