Page 1

ODLIČNA IZBIRA ZA UČBENIŠKI SKLAD BREZPLAČNO

DODATNO GRADIVO ZA UČITELJE Na spletni strani www.devetletka.net so za učitelje, uporabnike serije Glasba danes in nekoč, brezplačno na voljo: • predlog letne priprave • predlogi dnevnih priprav • rešitve nalog iz delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov • zbirka računalniških diaprojekcij • zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja

Zakaj učitelji izbirajo serijo Glasba danes in nekoč?

vne vne osno eduosno edu 7. razr jo vt v7. razr vzgotnos benooume glasben zaglas ekza zvezek vni zvez ) ) delovni t, 2005 jni delo t, 2005 Klet ostojni Klet Sam usus Samosto Rok ožbaRok (Založba šole (Zal šole UVODNE

ENOTE

, ton, Zvok, šum

glasba

str. 6

:1 a in strele slika muck li: 1, 3 žvižg pišča2 potok: 1, 4 3, sliši zvok. petje: 1, kitaro: 1, 3, 4 primerih na 1, 3 igranje naslikanih sirena: se v vseh policijska ana, ker ipd. papirja d že napis mečkanje 1 je povso . Številka zvoku je tišina , šumenje vetra, slapa Nasprotje zvok šumi: Različni ali e iz ploskanjem petjem, o arheološke najdbjena s mi a in začel ohran Glasba pa se je ali vaz; glasbe pričaj , verjetno pa o obstoju h jam, grobnic str. 8 ni znano ljivo na stena a nastala ce. Zanes je glasb iz okoli primer upodobitve Kdaj točno po predmetih ij (na jem ih obdob udarjanjem z obdob zgodovinsk povezavi različnih deli glasbil). slika v ali v skladbe glasbila in naslo atelj slika sklad tretja časovno druga slika nčki zaporedje Igra s kame ki koral četrta slika 1 Gregorijans tian Bach peta slika Sebas 2 Johann prva slika Strauss 3 Richard e 4 Edgar Vares 5

PRIPRAVE NA POUK

I GLASBE ZAČETK str. 12

: da Firšta bab Nena

et

ZA GLASBENO UMETNOST e je Skandinavij

, 3. klarin divjih Glasba nskih B), 2. fagot v skladbi l (TIDLDIBA prazgodovi Glasbila struiranih litska pišča dveh rekon piščal. 1. paleo tku zvoka pa kot o, drugo ilo na posne Prvo glasbkot nekakšno strgal narejeno

glasbil

iz

V 7. RAZREDU

Za prenovljeni učni komplet Glasba danes in nekoč 7 bo brezplačno gradivo za učitelje na voljo najkasneje avgusta 2018.

BREZPLAČNO

ELEKTRONSKO GRADIVO

 Za serijo Glasba danes in nekoč sem se odločil, ker je narejena zelo kakovostno in pregledno ter je prijazna do učencev. Izbrani so odlični in privlačni glasbeni primeri in res pravi predstavniki glasbenikov za posamezna glasbenoumetnostna obdobja. Vsebuje vse, kar pri pouku glasbene umetnosti potrebujemo, vključno s priloženo pesmarico.

 V seriji Glasba danes in nekoč mi je najbolj všeč, da je v gradivu veliko priredb klasične glasbe (pop, jazz …). Gradivo odlikujejo odlične fotografije, ilustracije, preglednost in sodoben pristop.

Učbeniki, delovni zvezki in samostojni delovni zvezki so uporabnikom (učiteljem in učencem) na voljo tudi v brezplačni elektronski obliki na www.iRokus.si.

Andrej Žakelj, Osnovna šola Žiri

Elektronska oblika je na videz enaka tiskani, le da ima dodano zelo uporabno orodjarno, ki omogoča povečevanje izbranega dela besedila, dodajanje beležk, pisanje po straneh idr. Z avdio- in videoposnetki ter galerijami slik lahko učencem nazorneje predstavimo vsebine v razredu in olajšamo usmerjanje njihove pozornosti.

Barbara Karba, Osnovna šola Trzin

O B O G AT E N A U Č N A S E R I J A

Glasba danes in nekoč

 Serijo Glasba danes in nekoč odlikuje zelo zanimiv, izviren in učencem prijeten način podajanja učne snovi za glasbeno umetnost. Še posebej v 8. razredu, ko se razveselijo izbranih glasbenih posnetkov in anekdot pri posameznih skladateljih. Všeč so jim moderen pristop, estetska oblika in izbor barv. Serijo uporabljam že vrsto let in jo zelo priporočam.

Rokusova glasba v osnovni šoli

Karmen Banko, Osnovna šola Dob

Želite dodatna pojasnila? Na voljo so vam naše izobraževalne svetovalke, ki vas lahko obiščejo na šoli, ko imate čas. European Educational Publishers Group

Marinka Velikanje

EPG

PRENOVA 2018

031/725 534 marinka.velikanje@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett je članica Evropskega združenja

NA OGLED ŽE DANES!

Vaš učiteljski dostop bomo uredili sami na osnovi uradnega seznama učnih gradiv za vašo šolo (za šolsko leto 2018/19), ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada.

Vzorčne vsebine prenovljenega učbenika in samostojnega delovnega zvezka Glasba danes in nekoč 7 si lahko v elektronski obliki ogledate na www.iRokus.si/novosti.

Učenci bodo do elektronskega gradiva dostopali s kodo, ki jo najdejo v delovnem zvezku/samostojnem delovnem zvezku. Če boste uporabljali samo učbenik, bo tudi dostop učencev do njega urejen avtomatsko, na osnovi uradnega seznama gradiv za vašo šolo, ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada.

DN180136 GUM letak 4.indd 1-3

Slavica Bela 031/622 751 slavica.bela@rokus-klett.si

Suada Čaušević 040/560 847 suada.causevic@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN180136 | Založba Rokus-Klett

VAŠ BREZPLAČNI DOSTOP

šolskih založnikov (EEPG).

19/02/2018 14:26


Sumerski glasbeniki

Na zemljevidu poišči, katera/-e država/-e je/so danes na ozemlju nekdanje Mezopotamije.

1

Na spletnem portalu YouTube poišči primere ljudske glasbe (folk music) teh dežel. (Ne pozabi na glasbo Kurdov, ki nimajo svoje lastne države.)

KLJUČNI POJMI zvok, ultrazvok, intrazvok, šum, pok, ton, glasba

b/ Svoje rezultate primerjaj s sošolci in sošolkami. Čez območje Mezopotamije se je kasneje razprostiral nekdanji Perzijski imperij. Tam so nastale zgodbe Tisoč in ene noči, ki jih pripoveduje Šeherezada.

3

Katerim današnjim glasbilom so podobna glasbila na slikah in v katere družine glasbil bi jih uvrstil/-a?

b/ Izberi odlomek iz skladbe in zapleši lastno koreografijo.

3

Stara kitajska melodija

2 Kakšno vlogo je imel Rumeni cesar? 3 Katera lestvica je značilna za kitajsko glasbeno izročilo? 4 S čim so povezovali tone te lestvice?

Glasbena sestavljanka Amazing Grace

Klik na ikono v elektronskem gradivu omogoča poslušanje zvenečih notnih zapisov.

Kitajci so posamezne lestvične tone povezovali z letnimi časi, vremenskimi pojavi in tudi z vesoljem oziroma s posameznimi planeti.

• Naštete kulture so cvetele okoli 3000 let pr. n. št., pri vseh je imela glasba pomembno vlogo. • Stari Egipčani so imeli različne poklicne glasbenike za igranje različnim družbenim slojem in ob različnih dogodkih. • Za Mezopotamijo so bila značilna strunska glasbila. • Kitajska je poznana po lestvici, imenovani pentatonika (lestvica iz petih tonov).

c

Bobby McFerrin conducting in Copenhagen, Denmark, 2000. BM: American vocalist and conductor, b. 11 March 1950 -

d Merkur

Mars

a

g

• Za staro Indijo je značilna ena najstarejših molitev človeštva Gajatri mantra.

Jupiter

in učbenika

Saturn

58

6

Cage, John

kejdž, džân

7

Medpredmetne povezave s časovnimi vzporednicami Vključene časovne preglednice prinašajo celovit pregled osebnosti in dogodkov posameznega zgodovinskega obdobja. Tako učenci lažje povezujejo umetnostne in znanstvene dogodke z glasbo.

Firšt, Nenad

firšt, nénad

11, 12, 91

Brezplačno dodatno gradivo za učitelja Poleg rešitev nalog ter letnih in dnevnih priprav na www.devetletka.net serija učiteljem uporabnikom ponuja tudi brezplačne učbenike, delovne zvezke in samostojne delovne zvezke na www.iRokus.si.

98 Poslušaj dve izvedbi iste pesmi z naslovom O, Fortuna (O, Sreča); prva je sodobna priredba, druga pa je uglasbitev enega najslavnejših nemških skladateljev Carla Orffa. Primerjaj izvedbi. Glasba 7 SDZ notranjost.indd 98

07/02/2018 09:04

Primer iz samostojnega delovnega zvezka

ANEKDOTA :) Carl Orff je imel med kritiki svoje glasbe simpatizerje, a tudi nasprotnike. Eden od njih mu je nekoč dejal: »Vaša glasba je zame enostavno pregroba. Moj ideal je Mozart, ki je skladal glasbo, in ne hrup. Osebno se držim Mozartovega priimka, ki se konča s -zart (nem. nežno).« »Ko že ravno omenjate,« mu ni ostal dolžan Orff, »moj priimek se konča s ff (fortissimo – zelo glasno)!«

Za učitelja

Primer iz samostojnega delovnega zvezka

pregib

pregib

in učbenika

pregib

DVD

Albinca Pesek

GLASBA

Primer iz samostojnega4

17

Albinca Pesek

Multimedijski priročnik

Kaj je nasprotje zvoku?

P O T O O V OT G A G L

A

6

ZS I ČO A

»

ISBN 978-961-209-966-4

ISBN 978-961-209-891-9

789612 098919

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba 6 DVD MMPrir 2008 skatla spredaj.indd All Pages

Fotografija scene sodobne uprizoritve kantate Carmina Burana

delovni zvezek

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoč

9

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

13,40 EUR

VIDEO GRADIVO

DVD

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoč Multimedijski priročnik

O VA OT G L

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

P PO

789612 097479

GLASBA 9 UC 2016 naslovnica.indd 1

23/01/2018 11:25

Samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 9 z brezplačnim dostopom do 87 slušnih posnetkov na spletu

Učbenik Glasba danes in nekoč 9

GLASBA 9 DZ 2018 Naslovnica.indd 1

18/08/16 09:47

Delovni zvezek Glasba danes in nekoč 9 z brezplačnim dostopom do 87 slušnih posnetkov na spletu 12/01/2018 07:05

O

Delovni zvezek Glasba danes in nekoč 8 z brezplačnim dostopom do 118 slušnih posnetkov na spletu

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

multimedijski priročnik za 7. razred

ISBN 978-961-209-747-9

9

19/04/16 14:52

789612 099695

12.11.09 11:11

multimedijski priročnik za 8. razred

9 VIDEO GRADIVO

Glasba danes in nekoč

ISBN 978-961-271-652-3

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GLASBA 9 SDZ 2018 naslovnica.indd 1

A

O

S A

U»BENIK

danes in nekoč 9

Glasba danes in nekoč

P O

samostojni delovni zvezek

O

S A

U»BENIK

DELOVNI ZVEZEK

Glasba danes in nekoË

delovni zvezek

Glasba danes in nekoč

A

Glasba danes in nekoč

S

O

P O

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

Glasba danes in nekoË

UČBENIK

Glasba danes in nekoč

Glasba danes in nekoč

P O

O

S A

samostojni delovni zvezek

P O OP O P

GLASBA Glasba danes in nekoË

GLASBA

DELOVNI ZVEZEK

GLASBA

delovni zvezek

UČBENIK Glasba danes in nekoč

P O

O

N B E

O

Z I

Samostojni delovni zvezek

UČBENIK

K

Glasba danes in nekoč

Z I

»

S

N B E O

A

K

Č

Glasba danes in nekoč

UČBENIK

Učbenik Glasba danes in nekoč 8

9

Glasba 8 DVD MMPrir 2009 12.11.09 skatla spredaj.indd 11:11 2-3

EN

Samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 8 z brezplačnim dostopom do 118 slušnih posnetkov na spletu

glasba 8 DZ 2016 naslovnica.indd 1

ISBN 978-961-209-969-5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

S ČA

23/01/2018 11:19

16,20 EUR

Albinca Pesek

GLASBA

17,90 EUR

ISBN 978-961-209-766-0

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

P O T O O V OT G A G L

34,90 EUR

ISBN 978-961-209-968-8

789612 099688

B

Delovni zvezek Glasba danes in nekoč 7 z brezplačnim dostopom do 72 slušnih posnetkov na spletu 13. 05. 16 10:10

13,40 EUR

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

34,90 EUR

9

I

»

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

8

www.iRokus.si

8

Z

Z I

17,90 EUR

8

GLASBA

danes in nekoč

P O T O G

Z I

N B E

GLASBA 8 SDZ 2018 naslovnica.indd 1-3

O

Učbenik Glasba danes in nekoč 7

10/08/2017 07:33

danes in nekoč

K

Samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 7 z brezplačnim dostopom do 72 slušnih posnetkov na spletu

GLASBA 7 DZ 2016 naslovnica.indd 1

GLASBA

Albinca Pesek

Priložena koda za dostop do e-gradiva

9

Glasba 7 DVD MMPrir 2009 skatla spredaj.indd 2-3

»

Samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 7 z brezplačnim dostopom do 72 slušnih posnetkov na spletu

12/01/2018 07:02

Albinca Pesek

metnoposnetke, nik za glasbeno uZvočne st v 9. rkiazsoreomenjeni v gradivu, UËbe du osnov najdete na iRokus.si/posnetki. ne šole

9

Multimedijski priročnik

Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne πole

N B E

Učbenik Glasba danes in nekoč 7

GLASBA 7 UC 2017 naslovnica.indd 1

P O T O G

ISBN 978-961-271-232-7

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne πole

Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoË 9 www.iRokus.si

O

Delovni zvezek Glasba danes in nekoč 6 z brezplačnim dostopom do 77 slušnih posnetkov na spletu

GLASBA 7 SDZ 2018 NOVO naslovnica.indd 1

789612 097684

8

Priložena koda za dostop do e-gradiva

9

danes in nekoč

S KO JE A S

12/01/2018 08:25

16,20 EUR

ISBN 978-961-209-768-4

9

najdete na iRokus.si/posnetki.

DVD

GLASBA

N

08/05/17 13:37

13,40 EUR

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

8

K

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

7

danes in nekoË

osnovne šo le

8

Delovni zvezek za glasbeno umetno st v 9. raz redu osnovne šole

»

ISBN 978-961-271-230-3

GLASBA

danes in nekoč

Albinca Pesek

GLASBA

S

17,90 EUR

7

www.iRokus.si

A N J E A S

GLASBA

danes in nekoč

Albinca Pesek

Priložena koda za dostop do e-gradiva

Delovni zvezek za glasbeno umetno st v 8. raz ki so omenjeni v gradivu, redu osnovZvočne ne šolposnetke, e

L

Učbenik Glasba danes in nekoč 6

Albinca Pesek

8

S

GLASBA 6 DZ 2018 Naslovnica.indd 1

7

8. razredu

V

P O T O G

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ik za glasbeno umetnost v 7 . razredu o snovne šol e

Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne πole

ISBN 978-961-209-771-4

789612 097714

Učben 7

A N J E A S

16,20 EUR

Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoË 7 www.iRokus.si

ik za glasbeno umetnost v

L

Samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 6 z brezplačnim dostopom do 77 slušnih posnetkov na spletu

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

Priložena koda za dostop do e-gradiva

UËben

V

12/01/2018 06:53

6

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

7

S

13,40 EUR

9

GLASBA 6 UC 2017 naslovnica.indd 1

6

GLASBA

danes in nekoč

in nekoč

Zvočne posnetke, ki so omenjeni v gradivu, najdete na iRokus.si/posnetki.

P O T O O V OT G A G L

Delovni zvezek za glasbeno umetn ost v 7. ra Zvočne posnetke, ki so omenjeni v gradivu, zredu osnovnajdete ne šolna e iRokus.si/posnetki.

pregib

Albinca Pesek

7

Multimedijski priročnik

ŠE VEDNO NA VOLJO

A N J E A S

S Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

danes in nekoč

Albinca Pesek

7 DANES ALBINCA PESEK

L

A N J E A S

DN180136 GUM letak 4.indd 4-6

GLASBA

17,90 EUR

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GLASBA 6 SDZ 2018 naslovnica.indd 1

Albinca Pesek

UČBENIK ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

GLASBA

danes in nekoč

V

P O T O G

in nekoč

pregib

DVD

Albinca Pesek

Z I OČ A S

Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole

L

16,20 EUR

6

V

Komplete Glasba danes in nekoč za ostale razrede bomo posodobili v prihodnjih treh letih.

ost v 6posnetke, . razredkiusoosomenjeni v gradivu, za glasbeno umetnZvočne novne šol enik najdete na iRokus.si/posnetki. e

pregib

9/30/09 11:09:28 AM

interaktivna pesmarica za 6. razred (DVD)

EN BB E N

danes in nekoč 6

U čb

6

pregib

Foto: Art Concerts

IK

Albinca Pesek

GLASBA

9. razred

multimedijski priročnik za 6. razred (DVD)

Z

www.iRokus.si

7 DANES

8. razred

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

»

Priložena koda za dostop do e-gradiva

6

Delovni zvezek za glasbeno ume tnost v 6. razredu osnov ne šole

ALBINCA PESEK

7. razred

789612 099664

S K A NE J E O S VNJ A AS S L

Zvočne posnetke, ki so omenjeni v gradivu, najdete na iRokus.si/posnetki.

6. razred

32

9

Glasba 6 DVD 2009 ovitek 03/02/18 2.indd 2-315:21

S K A NE J E O S VNJ A AS S L

Serija Glasba danes in nekoč v obliki učbenikov, samostojnih delovnih zvezkov in delovnih zvezkov

PRENOVA 2018

P O T O G

34,90 EUR

19,90 EUR

9

Pesmarica z oznakami za harmonsko spremljavo

S

S

O

Z lastnimi glasbili izvedi različne zvoke in jih poimenuj.

Interaktivna pesmarica Note in zvoki priredb za glasove s spremljavo Orffovih glasbil in za glasove s klavirsko spremljavo

A N J E A S

Naštej različne šume in poke.

6

danes in nekoč

L

5

6

GLASBA

V

delovnega zvezka

Primer iz samostojnega delovnega zvezka

Primer iz samostojnega delovnega zvezka

zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. (Carl Orff )

pregib

6

danes in nekoč

3

16

19

25. Carl Orff O, Fortuna (O, Sreča) (sodobna priredba) 26. Carl Orff O, Fortuna (O, Sreča)

Gradivo vključuje tudi zabavne anekdote iz življenja MINUTA ZA RAZMISLEK 1 1 Povej mi in bom pozabil. glasbenih umetnikov. Pokaži mi in si bom Zakaj je številka 1 povsod že napisana?

Venera

f

buonaróti, mikelándželo

Skladatelj Carl Orff (1895–1982) je uglasbil 25 pesmi iz omenjene srednjeveške zbirke Carmina Burana,in ki jeučbenika eno najbolj priljubljenih del 20. stoletja. Izvajajo jo kot scensko kantato, najznamenitejša pa je pesem O, Fortuna (O, Sreča), ki navdihuje številne glasbenike različnih zvrsti.

pesmi Carmina Burana

1

46

Buonarroti, Michelangelo

Fontaine, Jean de la samostanu fontên,Bura žon de la Sancti Benedicti so našli 60, 85pesmi V nemškem benediktinskem Fornsete, John fórnzêt, džân 34, 35, 91, 92 iz 13. stoletja, ki so jih pozneje poimenovali Carmina Burana (Pesmi iz Bure). G Galileo, Galilei galiléo, galiléi posvetne teme, kot so ljubezen, 85 Večina besedil je v latinščini, čeprav opevajo Gallus, Iacobus gálus, jakóbus (slov. Jakob) 53, 54, 55, 56, 57, 58, 92, 93 vino in igre na srečo.Gardiner, John Eliot gárdner, džân êliәt 65, 92

Primer iz samostojnega Slikadelovnega naslovnice zbirke zvezka

1

botičéli, sândro

P O

KITAJSKA 1 Iz katerega tisočletja pred našim štetjem izvira kitajska civilizacija?

Na spletnem portalu pod naslovom Bobby McFerrin Demonstrates the Power of the Pentatonic Scale najdeš njegovo predstavitev, v kateri lahko tudi sodeluješ.

bóno

Botticelli, Sandro

Posvetna glasba zajema inštrumentalno, vokalno in vokalno-inštrumentalno Cervantes, Miguel de servántes, migél de 59 Cezar cézar 26, 54, 74 glasbo brez nabožne vsebine ali povezave s cerkvenim obredjem. O razvoju Charpentier, Marc-Antoine šarpentjé, mark antoán 3, 56, 68, 69, 84, 92, 93 Cvetko, Dragotin cvétko, drágotin 55 posvetne glasbe pričajo literarni in slikovni viri. Čeprav je bila v zgodnjem D srednjem veku označena se je proti koncu prvega Dalmatin, Jurijkot izročilo poganstva, dálmatin, júrij 59 Disney, Walt díznej, walt tisočletja priljubila številnim posvetnim vladarjem. Inštrumentalisti in 73pevci Dolar, Janez Krstnik dolár, jánez krstník 81, 82, 83, 84, 93 so spremljali verskeDowland, obrede indžân drugih slovesnostih, prav tako pa John ob porokah dáulend, 46, 47, 92 Dumas, Alexandre dümá, aleksóndr 7 tudi kronanja, obiske visokih gostov, pojedine in slavja. Najpomembnejši E Erazem Rotterdamski vladarji so imeli poklicne glasbenike, kierázem sorótәrdamski opevali znamenita dejanja 59 F velikašev in ljudske Feuillet, mite. Raoul-Auger füljé, raul-užé 79, 93

1

1

59

Bono

O

4 Katera glasbila so prevladovala?

Pevec Bobby McFerrin na svojem koncertu prikazuje moč pentatonike. Poslušalci znajo slediti njegovim navodilom in peti to lestvico kjerkoli v svetu.

Se spominjaš imen lestvic, ki si jih spoznal/-a v prejšnjih letih? Naštej jih.

2

POVZETEK • V okviru starega veka smo do sedaj obravnavali glasbe Egipta, Mezopotamije, Kitajske in Indije.

Harfa iz Ura je strunsko glasbilo iz Mezopotamije, na katero so igrali na kraljevem dvoru v mestu Ur okoli leta 2750 pr. n. št.

bóhorič, âdam

C

H Harfa je staro, zelo razširjeno brenkalo. Njene strune so vpete v okvirje različnih oblik.

40

Bohorič, Adam

POSVETNA GLASBA

3, 8, 47, 70, 71, 73, 74, 76, 84, 91, 93

S

3 Kakšno vlogo je imela v njihovem življenju glasba?

5 Kaj pomeni sanskrt? 6 Kakšno vlogo so v indijski kulturi imeli plesi?

Dude so pihalo z rezervoarjem za zrak ter eno ali več piščalmi. Pogosto imajo dvoje piščali – na ene igrajo melodijo, na preostale pa tone iste višine za spremljavo.

Gvidova roka je metoda za hitro pomnjenje melodij s solmizacijskimi zlogi (do-re-mifa-so-la), ki jih ponazarjajo členki prstov na roki. Imenuje se po njenem avtorju Gvidu Areškem iz 11. stoletja.

26

bah, jóhan sebástjan bokáčo, džováni

S K A J NE J E O S VN AS A S L

Dr. Albinca Pesek, urednica in avtorica serije Glasba danes in nekoč Založba Rokus Klett

2 Kdo so bili prvi prebivalci Mezopotamije, kdaj so se tam naselili in s čim so se ukvarjali?

Delfi so najslavnejše preročišče in svetišče v antični Grčiji.

Glasba je urejeno in oblikovano zaporedje tonov, drugih zvokov

48

Bach, Johann Sebastian Boccaccio, Giovanni

P O OP O P

MEZOPOTAMIJA 1 Med katerima rekama se je razprostiralo ozemlje Mezopotamije?

Sklop se zaključi z novo rubriko Ponovi (vprašanja za ponavljanje) in s kratkimi povzetki poglavij.

4

Pentatonika

4 Koliko so stari najstarejši indijski religiozni napevi in kdaj so jih zapisali?

Avizo je uvodna glasba h kakšni redno ponavljajoči se oddaji.

aristótel

B

O

4 Katerim sodobnim glasbilom so podobna egipčanska?

Elektronsko gradivo vključuje video- in avdioposnetke, povezane z učnim gradivom, ter video gradivo z glasbenimi oblikami, ponazorjenimi z gibanjem – najdete jih na spletni strani www.iRokus.si.

2 Kaj je Gajatri mantra? 3 Kakšen zbor na posnetku izvaja staro indijsko molitev in katero glasbilo spremlja petje?

dvodelnem taktovskem načinu, pri katerem plešejo pari obrnjeni drug proti drugemu. Iz njega se je razvil ples četvorka. D

Arija je solistični spev z inštrumentalno spremljavo.

Aristotel

S

3 Kako je bilo ime boginji glasbe?

INDIJA 1 Kdaj je cvetela stara indijska civilizacija?

Apolon je bil grški bog glasbe, poezije, svetlobe, resnice, ustvarjalnosti, zdravilstva in prerokovanja. Upodabljali so ga z liro.

Zvok je vse, kar slišimo. Poznamo tudi zvoke pod (ultrazvok) in nad (infrazvok) območjem našega zaznavanja. Šum je zvok, ki mu ne moremo določiti tonske višine. Pok je sunkovit, kratkotrajni zvočni pojav, ki mu ne moremo določiti tonske višine, temveč samo zvočno barvo. Ton je zvok, ki mu lahko določimo tonsko višino. Ena od mnogih definicij pravi, da je glasba urejeno in oblikovano zaporedje tonov, drugih zvokov in tišine.

Primer iz učbenika

c/ Prisluhni glasbi, ki jo boš zaigral/-a po črnih tipkah klavirja še z enim ali dvema sošolcema. Kako zveni? Je ubrana?

2 Na osnovi česa lahko sklepamo o glasbenem življenju v Egiptu?

Sredozemskega morja, to je

94

Iz kitajskega glasbenega izročila je še danes živa značilna lestvica, ki jo imenujemo pentatonika.

1

Galiarda je vesel in poskočen ples v tridelnem taktovskem načinu, ki se od saltarella razlikuje le v višini skoka.

stare Grčije in Rimskega imperija. Cerkveni tonski načini – glej Razmisli, katere zvoke bi slišal/-a pri posameznih slikah. Na črte podin tišine. Večinoma jo opredeljujejo z starocerkvene lestvice. začetkom olimpijskih iger leta 776 Gregorijanski koral je naziv njimi napiši številke, pri čemer 1 pomeni zvok,(fr.številka Contredanse contredanse 2 šum, za zbirko enoglasnih napevov pr. n. št. in številka propadom zahodnega – izg. kóntradansa; protiples) je dela Rimskega cesarstva leta 476. Rimskokatoliške cerkve. številka 3 pok, številka 4 ton(e) in številka 5 glasbo. živahen skupinski družabni ples v

3

DA NE

b/ Zaigraj po črnih tipkah klavirja. S katero lestvico lahko povežeš melodijo, ki si jo zaigral/-a?

EGIPT 1 Kdaj se je začela v deželi ob Nilu razvijati kulturno bogata civilizacija?

nemškem benediktinskem samostanu, imenovanem Bura Sancti Benedicti.

2

1

8. Stara kitajska melodija

b/ Ali je posnetek popolnoma enak notnemu zapisu?

G

posvetna glasba Carmina Burana je zbirka pesmi Gajatri mantra je ena najstarejših iz 13. stoletja, ki so jih našli v molitev človeštva v jeziku sanskrt. Carmina Burana

postal prvi stavek baročne suite. Ali si se že kdaj vprašal/-a,jekaj pomenijo pojmi zvok, šum,je običajno pok, ton, Cerkvena glasba Antika je naziv za kulturno oznaka za bogoslužno krščansko glasba? zgodovino civilizacij okoli glasbo, ki jo izvajajo v cerkvi.

MINUTA ZA RAZMISLEK

a/ Preglej zapis tonov, preštej jih in zapoj.

V prepričanju, da bo serija Glasba danes in nekoč izpolnila vaša pričakovanja, vas lepo pozdravljam.

KLJUČNI POJEM

1

Poslušaj Staro kitajsko melodijo in spremljaj notni zapis. a/ Katero lestvico prepoznaš v melodiji?

Kitajska civilizacija izhaja iz 3. tisočletja pred našim štetjem, ko naj bi Rumeni cesar (Huang-Tija) iznašel kitajsko pisavo, utemeljil tradicionalno kitajsko medicino in predstavil glasbo množicam. V družbenem življenju Kitajcev je imela glasba pomembno vlogo, kar je razvidno iz številnih knjig in likovnih virov.

Fuga (it. fuga – beg) je polifona monotematska glasbena oblika. Sestavljena je iz ekspozicije, izpeljav in kode.

Canzona (izg. kancóna) je bila v 16. in 17. stoletju inštrumentalna skladba, ki je nastala po vzoru francoskega šansona.

40

ašaíba, áhmed

A

b/ Izbrani posnetek njune glasbe poslušaj najprej z odprtimi očmi, nato še z zaprtimi. Ali opaziš kakšno razliko? V čem?

PONOVI

C

STRAN

aligjêri, dánte

Alshaiba, Ahmed

F

Fidel je v srednjem veku zelo razširjeno godalo z eno do petimi strunami.

Boben je tolkalo z opno, po kateri tolčemo z rokami ali palicami.

IZGOVARJAVA

Alighieri, Dante

A

P O OP O P

Če vedno daješ, boš vedno imel. (star kitajski pregovor)

PRIIMEK, IME

Eni psalmi so prva slovenska pesmarica, ki jo je izdal Primož Trubar. Sestavljajo jo protestantski nabožni napevi.

Glasba v srednjem veku

Barok je slogovno obdobje v glasbeni umetnosti med letoma 1600 in 1750.

EN BB E N

MINUTA ZA RAZMISLEK

2

a/ Poišči ju na spletu. V katero družino glasbil spada sitar?

Balletto je skladba plesnega značaja iz obdobja baroka ali zaporedje plesnih stavkov.

Alemanda (fr. allemande – izg. alәmónd; nemški) je slovesen nemški ljudski ples v sodem taktu (4/4) s šestnajstinko v predtaktu, ki

E

Dvojni aulos je antično grško pihalo, sestavljeno iz dveh cevi v obliki črke V.

KITAJSKA

Legendi sodobne indijske klasične glasbe sta Ravi Shankar (1920–2012) in njegova hči Anoushka Shankar. Igrata na glasbilo, ki ga imenujemo sitar.

Abecednik je kot dodatek h Katekizmu napisal Primož Trubar z namenom, da bi se ljudje z njegovo pomočjo naučili brati.

Aleluja je klic hvale in radosti v starem židovskem bogoslužju – Halelujah pomeni »Hvalite Gospoda«. V krščanstvu je postal mašni spev.

Glasba lahko spremeni svet, ker lahko spremeni ljudi. (Bono)

Glasba v starem veku

2

B

Academia Philharmonicorum (izg. akademíja filharmonikórum) – akademija filharmonikov je bila prvo večje glasbeno združenje in najpomembnejše zbirališče glasbenikov v Ljubljani. Delovati je začela leta 1701.

Posamezna poglavja vključujejo tudi glasbeni slovarček.

a/ Kateri skladatelj je napisal simfonično suito na to témo?

Skladatelji in druge osebnosti: IZGOVARJAVA

A

ZVOK, ŠUM, TON, GLASBA

a/ Katera izmed njih ti je najbližja? Zakaj?

Egipčanske glasbenice (freski)

mini LEKSIKON

NOVO: S klikom na ikono pri pesmarici v elektronski obliki prenovljenega gradiva za 7. razred bodo zazvenele pesmi, nekatere z dodano klavirsko spremljavo, druge z orffovimi glasbili. Posamezni zvočni primeri pa so opremljeni tudi z znaki za aktivno spremljanje glasbe v obliki body percussiona.

VIDEO GRADIVO

V novi rubriki Mini leksikon na koncu učbenika oz. samostojnega delovnega zvezka so razloženi Uvodne enote glasbeni pojmi in drugi pojmi, povezani z vsebino.

Najstarejša glasbila iz Mezopotamije so bila večinoma strunska. Eno najbolj znanih je harfa s kraljevega dvora v Uru iz okoli leta 2750 pr. n. št. Krasi jo pozlačena bikova glava. Pomembna glasbila so bila tudi ud – vrsta lutnje s kratkim vratom, bobni in trstene piščali.

2

Serijo Glasba danes in nekoč, ki ponuja učbenike (potrjene po posodobljenem učnem načrtu), delovne zvezke in samostojne delovne zvezke, nadgrajujeta bogato brezplačno dodatno gradivo za učitelja in gradivo v elektronski obliki.

FOTOTEKA INŠTITUTA ZA ARHEOLOGIJO ZRC SAZU / FOTO: SLAVKO CIGLENEČKI

Primer iz učbenika

Ozemlje nekdanje Mezopotamije

1

izgovarjava imen skladateljev in drugih pomembnih osebnosti

15

VIDEO GRADIVO

Cezar združi vso oblast v rimski državi in uvede julijanski koledar. (46 pr. n. št.)

Aktivno raziskovanje glasbe nekoč in danes Izredno bogato slušno gradivo izvirno povezuje glasbo posameznih obdobij s sodobno glasbo, ki jo učenci radi poslušajo. Tako gradi most med učitelji, učenci in glasbo ter spodbuja aktivno raziskovanje, sodelovanje in ustvarjanje.

Družinska grobnica Enijcev iz 2. stoletja (Šempeter v Savinjski dolini)

Z I OČ A S

Upodobitev simpozija, praznične gostije z glasbo (ok. 430 pr. n. št.)

Ben Hur

14

modrosti velikih mojstrov za današnji čas v novi rubriki Minute za razmislek

MINUTA ZA RAZMISLEK

Pitagora uveljavi t. i. Pitagorov izrek in uči, da je Zemlja okrogla. Izračuna tudi razdalje med toni. (ok. 550 pr. n. št.)

EN BB E N

Homer (Iliada, Odiseja) (8.–7. st. pr. n. št.)

IK

Aristotel (384–332 pr. n. št.)

Konec Zahodnega rimskega cesarstva (476 n. št.)

V deželi ob Nilu se je približno 3000 let pred našim štetjem začela razvijati kulturno bogata civilizacija. O glasbenem življenju lahko sklepamo na temelju arheoloških najdb, večinoma slikarij v faraonskih grobnicah, in po ohranjenih glasbilih, ki so jih dajali v grobnice. Stari Egipčani so imeli poklicne glasbenike za igranje različnim družbenim slojem in ob različnih dogodkih. Za eno največjih časti je veljalo igranje in petje egipčanskim bogovom, na primer boginji Hathor, ki je bila med drugim tudi boginja glasbe. Ob teh priložnostih so večinoma pele in igrale ženske.

Kdo smo, določa le naša predstava o tem, kdo smo. (Egipčanska knjiga mrtvih)

Gladiator Orfejev spomenik na Ptuju iz 2. stoletja, v katerega je vklesan Orfej z liro.

Glava slepega pesnika Homerja

Sveto pismo (Biblijo) prevedejo v latinščino. (401 n. št.)

EGIPT

Egipt – kaj nam sedanjost lahko pove o preteklosti glasbe

em ci ljen nov o učen e r ob p u lahk abljajo por o enik č u b edno u o izdaj ega v n e a j delovn š d e dos jnega osto zvezka m sa

Grki izpopolnjujejo feničansko abecedo z uvajanjem znakov za samoglasnike. (ok. 1000 pr. n. št.)

Kiparja Miron in Fidia ustvarita znane kipe Zevsa, Atene, Apolona, Metalca diska idr. (ok. 450 pr. n. št.)

Glasbenik z dvojnim aulusom in plesalka (ok. 500 pr. n. št.)

Jasna in pregledna struktura ter barvito oblikovanje Vsaka učna enota ima jasno in pregledno zgradbo, podprto s fotografijami in ilustracijami. Nekatere učne enote pa vsebujejo tudi zabavne anekdote.

Troja

V Egiptu uvedejo koledar, ki ima 365 dni (Sončevo leto). (ok. 2600 pr. n. št.)

IK

Učna serija Glasba danes in nekoč učitelju zagotavlja izvedbo zanimivega pouka, saj spoznavanje učnih vsebin podpira izredno bogato slušno gradivo. Slednje bo z novim šolskim letom 2018/19 brezplačno na voljo v elektronski obliki gradiva na www.iRokus.si/posnetki (delovni zvezki in samostojni delovni zvezki, natisnjeni v letu 2018, ne bodo imeli priložene zgoščenke). Gradivo je obogateno tudi s številnimi fotografijami in ilustracijami, poučnimi videoposnetki in raznolikimi nalogami.

Napisan je Ep o Gilgamešu. (ok. 1700 pr. n. št.)

Prve olimpijske igre v Olimpiji. V tem času vlada v vsej Grčiji mir. (ok. 776 pr. n. št.)

Pitagora izračuna razdalje med toni. (ok. 550 pr. n. št.)

Sumerci razvijejo slikovno pisavo, iz nje pa klinasto (klinopis). (ok. 3000 pr. n. št.)

Gilgameš, relief (8. st. pr. n. št.)

Egipčanske glasbenice, freska v Tebah (ok. 1400 pr. n. št.)

MEZOPOTAMIJA

Filmi s tematiko o življenju v starem veku

Prihod Rimljanov in nastanek naselbine Emona (ok. 15 pr. n. št.)

Faraoni gradijo visoke piramide. (ok. 2600 pr. n. št.)

Na ozemlju med Evfratom in Tigrisom se je razprostiralo ozemlje, imenovano Mezopotamija, kar v grščini pomeni “med dvema rekama”. Zgodovinski viri navajajo, da so bili prvi znani prebivalci na tem ozemlju Sumerci in to verjetno od leta 2600 pr. n. št. naprej. Znano je, da so bili v glavnem poljedelci in da so razvili namakalne naprave. Zelo radi so imeli glasbo, ki je imela pomembno vlogo v njihovem verskem in posvetnem življenju.

FILM

Začetek naselitve Ljubljanske kotline na Ljubljanskem barju (2300–1800 pr. n. št.)

V Mezopotamiji, Egiptu in v dolini Inda nastanejo prve visoke kulture. (ok. 3500 pr. n. št.)

KLJUČNE PREDNOSTI SERIJE GLASBA DANES IN NEKOČ

Z

ključni pojmi (in navedbe skladateljev) na začetku poglavij

KNJIŽEVNOST

NA SLOVENSKIH TLEH

Z

GLASBA

DOSEŽKI IN ZANIMIVOSTI

»

Hathor, harfa iz Ura, ud, bobni, trstene piščali, pentatonika, Gajatri mantra, sanskrt, harmonij

ARHITEKTURA IN UPODABLJAJOČA UMETNOST

ZGODOVINSKI DOGODKI IN OSEBNOSTI

Z I

KLJUČNI POJMI

Dopolni prazne prostore v časovnih vzporednicah.

bogato slikovno gradivo, ki spodbuja zanimanje učencev

Glasba v starem veku

Komplet bo na voljo v marcu (samostojni delovni zvezek) oz. maju (učbenik) – dovolj zgodaj, da boste lahko posodobljeni učbenik izbrali za učbeniški sklad ali se za šolsko leto 2018/19 odločili za posodobljeni samostojni delovni zvezek.

ČASOVNE VZPOREDNICE // Pomagaj si s spletnimi stranmi.

N B E

Glasba danes in nekoč, najbolj priljubljena serija za glasbeno umetnost od 6. do 9. razreda, s katero poučujejo učitelji že na 72 % slovenskih osnovnih šol, za šolsko leto 2018/19 prinaša temeljito prenovljen učbenik in samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč za 7. razred. Prepričani smo, da vas bo prenovljeni Rokusov komplet presenetil s svežim konceptom in številnimi odlikami.

v kus.si/no www.iRo

jasno razložena in sveže podana vsebina po učnem načrtu

O

Primeri vsebine prenovljenega učbenika in samostojnega delovnega zvezka Glasba danes in nekoč 7

Rubrika Časovne vzporednice omogoča vpogled v celotno družbeno dogajanje določenega umetnostnega obdobja.

K

SPOŠTOVANI!

i več Oglejte s a vsebine n osti

19,90 EUR ISBN 978-961-209-890-2

9

789612 098902

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

multimedijski priročnik za 9. razred

19/02/2018 14:26

Gum letak  
Gum letak