Page 1

16 Resimdeki yarasa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 I. Trafik lambaları doğal ışık kaynağıdır. II. Ay ve gezegenler ışık kaynağıdır. III. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I

B) I-II

C) II-III

14 Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır?

17 “Çıkardıkları şiddetli sesin cisimlere çarpıp geri dönmesiyle yönlerini bulurlar. Bu sayede cisimlerin yerlerini tespit ederler.“

A) Her yönde yayılır. B) Yayılmaz. C) Sadece bir yönde yayılır.

15

1

A)  İşitme duyuları zayıftır. Görme duyuları gelişmiştir. B) Görme duyuları zayıftır. Koklama duyularıyla yönlerini bulurlar. C) Görme duyuları zayıftır. İşitme duyuları çok gelişmiştir.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki hayvanlardan hangisi için söylenebilir? A)

B)

C)

2

18 Ses için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3

4

A)  Her sesin bir kaynağı vardır. B) Her yöne yayılır. C) Kaynağından uzaklaştıkça şiddeti artar. 19 Ses çıkaran her varlığın bir ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

Yukarıdaki tablodan doğal ses kaynaklarını çıkarırsak geriye hangi numaralı resimler kalır? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4

332

Çevremizdeki Işık ve Sesler

A) insan B) rüzgâr C) stetoskop

Çevremizdeki Işık ve Sesler

333

Fen bilimleri 3 ec part6  
Fen bilimleri 3 ec part6