Page 1

Aşağıdaki sözcüklerin harfleri karıştırılmıştır. Verilen sözcüklerin doğru yazılışını bulup numaralı harflerle şifreli bulmacayı bulunuz. 1. N S C I A Z

6

1

9

7

2. L N O M U U S

Test

5

I 3. A B T I Ş O L M

3

1

5. O T A H A T P

2

8

III

IV

Yukarıdakilerden hangileri canlı varlıktır?

10

A) I-II

4. A A R S A Y

II

2

B) II-III

C) III-IV

Kedi

4

Canlı Varlıklar

Şifreli kelime 1

Aşağıdaki noktalı yerlere çevre kirliliğine neden olan maddeleri yazınız. 1. Fazla kullanılar tarım ilaçları 2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Ayı

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yaşam alanı olarak ormanları sever. Kendisini ormanların kralı olarak tanırız. Güzel ve hoş kokulu bir bitkidir. Dikenleri de vardır. Yukarıdaki şemada sembolle gösterilen yerlere konulacak canlının ve yerine hangi özellikleri yazılmıştır. Buna göre varlıklar gelir? A) tilki-papatya B) zürafa-karanfil C) aslan-gül 3 Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık değildir? A) su

340

Canlılar Dünyasına Yolculuk

B) yasemin çiçeği

C) hava

Canlılar Dünyasına Yolculuk Cümle

341

Fen bilimleri 3 ec part10  
Fen bilimleri 3 ec part10