Page 1

13 Ayşe, gözleri kapalı bir şekilde kolonya, silgi ve tuzu tanımaya çalışıyor. Ayşe bu işi maddelerin hangi özelliklerden yararlanarak yapabilir? A) B) C)

Kolonya Silgi Tuz tadarak dokunarak koklayarak koklayarak tadarak dokunarak koklayarak dokunarak tadarak

14 Bir maddenin rengini belirlemek için aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanırız? A)

B)

C)

18 I. Kan sıvıdır. II. Un katıdır. III. Oksijen gazdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I-III

C) I-II-III

19 I. Buz katıdır. II. Sis sıvıdır. III. Buhar gazdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I

B) II-III

C) I-II-III

20 Maddeleri duyu organlarımızla algılarız. Koklarız, renklerini görürüz, tatlarına bakarız, seslerini duyarız.

15 Maddeleri organlarıyla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.

Aşağıdaki maddeleri yukarıdaki algılara göre gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır? A) şeker

B) hava

C) ayran

Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) duyu

B) dokunma

C) koklama

16 I. katı II. sıvı III. gaz Yukarıdaki maddelerden hangisinin ya da hangilerinin belirli bir şekli yoktur? A) Yalnız I

B) II-III

C) I-III

17 Aşağıdaki maddelerden hangisini koklama duyumuzla ayırt edemeyiz? A) kahve

320

Cümle Maddeyi Tanıyalım

B) cam

C) kolonya

Maddeyi Tanıyalım Cümle

321

Fen bilimleri 3 ec 1st third part11