Page 1

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

2

bRATI

so bo ta

,5

.a pr il

20 14 I

Ko ng

re s

ni

ce

nt er

Br do

pr i

Kr an

ju

Simpozij za učitelje slovenščine

Envelope symposium for the slovenian language