Page 1

Spoštovani! Z veseljem vam sporočamo, da smo prejeli večino uradnih sklepov o potrditvi učbenikov in berila iz serije Radovednih pet za 4. razred. Sklepe si lahko ogledate na www.devetletka.net/sklepi. Naj poudarimo, da so bistvene komponente serije Radovednih pet samostojni delovni zvezki, ki združujejo vsebine in učne cilje iz učbenikov ter jih prepletajo z nalogami, značilnimi za delovne zvezke (učbenike smo pripravili z mislijo na tiste učitelje, ki jim je bližji drugačen način poučevanja).

Ste se že odločili za Radovednih pet? Če že veste, da boste v novem šolskem letu v 4. razredu poučevali s serijo Radovednih pet, bomo veseli, če nam to vodja vašega aktiva sporoči v obrazcu na www.devetletka.net/r5 ali s priloženo dopisnico.

ZGIB

ZGIB

Tako bomo laže predvideli ustrezne količine brezplačnih pedagoških dnevnikov za učitelje, učiteljevih kod za dostop do interaktivnega gradiva in brezplačnih kompletov učbenikov za aktive učiteljev, ki bodo poučevali s serijo Radovednih pet. Seveda boste vsi učitelji 4. in 5. razreda, ne glede na svojo odločitev, še pred počitnicami prejeli tudi obljubljeni brezplačni komplet samostojnih delovnih zvezkov in prilog. Z lepimi pozdravi,

Helena Kunavar, koordinatorica izobraževanj helena.kunavar@rokus-klett.si

P

Izbrali smo serijo Radovednih pet! Poštnina plačana. Pogodba 188/1/S.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana


ZGIB

ZGIB

Pouk s serijo Radovednih pet bo na naši šoli potekal v oddelkih (skupaj za matično šolo in podružnice).

Sem vodja aktiva.

Osnovna šola: Kraj:

 isem vodja aktiva, N vendar oddajam obrazec v imenu aktiva.

Vaše ime in priimek: GSM: E-pošta:

Vaš odgovor pričakujemo do ponedeljka, 5. maja 2014.

Dopis o potrditvi učbenikov  
Dopis o potrditvi učbenikov