Musek MA_Kako ohranjati

Page 1

23. 9. 2021 dr. Kristijan Musek Lešnik: »KAKO RAZVIJATI IN OHRANJATI POZITIVEN ODNOS DO SEBE IN DO DRUGIH« 18:00 – 18:05

Uvod

18:05 – 18:20:

Pozitivna naravnanost in pozitiven odnos do sveta

18:20 – 18:35:

Hvaležnost za to, kar sem in kar imam, namesto nevoščljivosti drugim

18:35 – 18:50:

Pozitiven odnos do sebe me krepi

18:50 – 19:00:

Pozitiven odnos do drugih gradi odnose