Sodnik MA

Page 1

3. 2. 2022 Mag. Vesna Sodnik: »GOVORICA TELESA IN UPORABA GLASU PRI KOMUNIKACIJI V RAZREDU« 18:00 – 18:05

Uvod

18:05 – 18:20:

Kaj razkriva govorica telesa pri govorniku? Primerna drža in osebni prostor

18:20 – 18:35:

Gibanje, gestikulacija, primerne kretnje Obrazna mimika in očesni stik

18:35 – 18:50:

Ritem, ton in barva glasu. Boljša izgovarjava in manj napora pri govoru

18:50 – 19:00: Ozaveščanje in odpravljanje medmetov. Vaje za glas, skrb za grlo in ozaveščanje načina govora