Solce MMA

Page 1

10. 1. 2022 Dr. Matija Solce: »LUTKE, RITEM IN GLASBA V PEDAGOŠKEM PROCESU« 18:00 – 18:05

Uvod

18:05 – 18:20:

Izbor in uporaba materialov; predstavitev performativnih tehnik

18:20 – 18:35:

Raziskovanje ritma, impulzov, kompozicije; razvijanje situacij z uporabo glasbe.

18:35 – 18:50:

Orkestracija impulzov v skupini.

18:50 - 19:00:

Individualno delo za razvijanje karakterjev in likov