Page 1

PRIHRANITE PRI NAKUPU

3€

3€

DODATNEGA ŠOLSKEGA GRADIVA

VO D

PR

ANITE R IH

Z NA I VSAK

na vsak izvod * Bon lahko unovčite s pripadajočo naročilnico. Bon velja do 15. oktobra 2013. Bon izdaja Založba Rokus Klett, d.o.o., www.rokus-klett.si.

, o j i Ad e

slcaebne! o

Poštnina plačana. Pogodba 188/1/S.

Naročnik Ime in priimek

Ulica in hišna št.

Poštna št. in pošta

Datum in podpis starša/skrbnika S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi splošnimi pogoji. 1. pri naročilu vam bomo priznali popust v višini 3 EUR za vsako naročeno vadnico. Plačali boste po povzetju. Vaša soudeležba v stroških poštnine znaša 2,09 EUR. 2. Cene vključujejo 9,5% DDV. 3. Izdaje bomo dostavili najpozneje v 8 dneh po prejemu naročila. 4. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem − Založbo Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana. 5. Pisne reklamacije sprejemamo v osmih dneh po prejemu računa. 6. Kupec lahko odstopi od naročila najpozneje v osmih dneh od podpisa te pogodbe. 7. Naročilnica velja do 15. oktobra 2013. oz. do razprodaje zalog.

DN130445 Narocilnica z vrednostnim bonom.indd 1

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana

9/2/13 2:02 PM


Izdaje Zlati Znam za več so namenjene učencem, ki že dosegajo dobre rezultate, a si želijo razviti še spretnost povezovanja različnega znanja, izboljšati logično mišljenje in se preizkusiti v težjih nalogah.

Pripravi se na NPZ! Zbirka ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se temeljito pripraviti na vse preizkuse znanja, zlasti na nacionalno preverjanje znanje ob koncu 6. razreda. Naloge so na las podobne tistim, ki jih boš srečal na nacionalnem preverjanju znanja.

Zbirka Znam za več bo pomagala učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s testi, vključenimi v vsako izdajo.

NAROČILNICA Z VREDNOSTNIM BONOM 3€ NA VSAK IZVOD DA, želim naročiti naslednja dodatna gradiva: (v polja vpišite število izvodov) Zbirka Znam za več

Razlage in vaje za boljše ocene Z bonom: 3,85 € 6,85 €

Predmet

4. r

7. r

8. r

9. r

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

izv

ANGLEŠČINA

izv

KEMIJA FIZIKA

Znam za več 3,85 €

6. r

MATEMATIKA

NEMŠČINA Računske vaje

5. r

SLOVENŠČINA

FIZIKA

novo

izv

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

6,85 €

Zlati ZZV

Zahtevnejše naloge

4,85 € 7,85 €

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA

Priprava NPZ

MATEMATIKA – NPZ

/ /

6,85 €

ANGLEŠČINA – NPZ

/

Znam za več 3,85 €

SLOVENŠČINA – NPZ

izv

/ /

/ /

izv

/

/

izv

izv izv izv

Za več razredov hkrati: Znam za več

Tematske izdaje

3,85 € 6,85 €

SLOVENŠČINA – PRAVOPIS

izv

MATEMATIKA – MERSKE ENOTE

izv

MATEMATIKA – ŠTEVILA IN RACUNSKE OPERACIJE

izv

ANGLEŠČINA – BESEDIŠČE 6-7

izv

ANGLEŠČINA – BESEDIŠČE 8-9

izv

DN130445 Narocilnica z vrednostnim bonom.indd 2

9/2/13 2:02 PM

Dn130445 narocilnica z vrednostnim bonom tisk