Page 1

, o j i Ad

znanje nas dela velike

e b slcaene! o Poštnina plačana. Pogodba 188/1/S.

Do 30. junija Predpočitniška akcija

3 2 za

Ob naročilu treh ali več vadnic, vam najcenejšo podarimo.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana

DN130303 Letak Adijo_2.indd 1

6/5/13 3:19 PM


Zbirka Znam za več bo pomagala učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s testi, vključenimi v vsako izdajo.

Izdaje Zlati Znam za več so namenjene učencem, ki že dosegajo dobre rezultate, a si želijo razviti še spretnost povezovanja različnega znanja, izboljšati logično mišljenje in se preizkusiti v težjih nalogah.

NAROČILNICA – PREDPOČITNIŠKA AKCIJA 3 ZA 2 DA, želim naročiti naslednja dodatna gradiva: (v polja vpišite število izvodov) Zbirka

Znam za več 6,85 €

Predmet

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

angleščina

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

izv.

NEMŠČINA

matematika angleščina

Ulica in hišna št. Poštna št. in pošta Tel. št. Šola, ki jo obiskuje otrok Datum in podpis starša/skrbnika DN130303 Letak Adijo_2.indd 2

9. razred

izv.

slovenščina

Ime in priimek

8. razred

matematika

KEMIJA

Naročnik

7. razred

slovenščina

FIZIKA

Zlati znam za več 7,85 €

6. razred

/ / / / / /

/ /

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi splošnimi pogoji. 1. Ob naročilu treh ali več vadnic vam bomo priznali popust v vrednosti najcenejše. Plačali boste po povzetju. Vaša soudeležba v stroških poštnine znaša 2,09 EUR. 2. Cene vključujejo 8,5% DDV. 3. Izdaje bomo dostavili najpozneje v 8 dneh po prejemu naročila. 4. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem − Založbo Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana. 5. Pisne reklamacije sprejemamo v osmih dneh po prejemu računa. 6. Kupec lahko odstopi od naročila najpozneje v osmih dneh od podpisa te pogodbe.

DN130303

6/5/13 3:19 PM

Dn130303 letak adijo zzv tisk  
Dn130303 letak adijo zzv tisk