Page 1

VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 1 Za suvremeno i preglednije učenje!

e Za sv ! aje đ e r u

C E R O Z

V

www.iKlett.hr

kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 40 audio zapisa • 2 video zapisa • 27 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

KOD Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 1 Za suvremeno i preglednije učenje!

e Za sv ! aje đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 40 audio zapisa • 2 video zapisa • 27 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 2 Za suvremeno i preglednije učenje! e Za sv ! aje uređ

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 47 audio zapisa • 1 video zapis • 30 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 3 Za suvremeno i preglednije učenje! e Za sv ! aje uređ

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 49 audio zapisa • 6 video zapisa • 30 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 4 Za suvremeno i preglednije učenje! e Za sv ! aje uređ

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 37 audio zapisa • 2 video zapisa • 27 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK WIR+ 5 Za suvremeno i preglednije učenje! e Za sv ! aje uređ

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 38 audio zapisa • 2 video zapisa • 27 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Team Deutsch neu 1 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! uređa

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 63 audio zapisa • 24 interaktivne vježbe • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Team Deutsch neu 2 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! uređa

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 56 audio zapisa • 24 interaktivne vježbe • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Team Deutsch neu 3 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 30 audio zapisa • 24 interaktivne vježbe • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Team Deutsch neu 4 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 15 audio zapisa • 18 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Direkt neu 1 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 98 audio zapisa • 30 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Direkt neu 2 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 86 audio zapisa • 30 interaktivnih vježbi • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Direkt neu 3 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 68 audio zapisa • 24 interaktivne vježbe • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.


VAŠ BESPLATNI E-UDŽBENIK Direkt neu 4 Za suvremeno i preglednije učenje! Za sve je! a đ e r u

www.iKlett.hr kompletan sadržaj tiskanog udžbenika • 17 alata • 76 audio zapisa • 42 interaktivne vježbe • poveznice na internetske stranice slične tematike

Vaš aktivacijski kod za besplatni pristup stranici www.iKlett.hr/pristup www.iKlett.hr

Pomoću aktivacijskog koda imat ćete pristup e-udžbeniku za vrijeme trajanja jedne školske godine (do 31. kolovoza). Ako vam kasnije bude potreban pristup, možete ga naručiti preko stranice www.klett.hr.

Croatia print ad for daf e textbooks