Page 1

UČITELIA SI VYBRALI CHILL OUT!

A VY?

Vážení učitelia anglického jazyka, predkladáme Vám úplne nový učebný materiál pre študentov stredných škôl a stredných odborných škôl – komplexnú sadu učebníc chill out. Zatiaľ čo prvý diel na úrovni A1 je určený študentom stredných odborných škôl a slúži ako úvod do jazyka, druhý diel sa zameriava na prípravu na slovenskú maturitu. Zodpovedá úrovni A2/B1. Učebnice sú schválené MŠVVaŠ SR a zohľadňujú kritériá Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Sú vytvorené v spolupráci so slovenskými učiteľmi – tento rok ich viac ako stovka hodnotila 1. diel.

Využite jedinečnú možnosť – ako veľa Vašich kolegov pred Vami – a nechajte si zaslať učebnicu chill out 2 zadarmo. Vyplňte formulár na druhej strane letáku a do týždňa doručíme učebnicu priamo na Váš stôl. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Ing. Eva Onuferová zástupca pre Slovenskú republiku eva.onuferova@klett.cz Bc. Lukáš Tykal obchodný riaditeľ lukas.tykal@klett.cz

VYŽIADAJTE SI SVOJ VÝTLAČOK ZADARMO! Vyplňte priložený formulár na druhej strane.

Každý diel učebnice chill out tvorí: učebnica s integrovaným pracovným zošitom a vloženým CD metodická príručka na CD pre učiteľa elektronická verzia učebnice s pracovným zošitom a odkazmi na súbory MP3 pracovné listy s odbornou tematikou množstvo metodických a doplnkových materiálov na stiahnutie zadarmo

OXICO jazykové knihy


5

DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ CHILL OUT

VYBERTE ZODPOVEDAJÚCU ÚROVEŇ! Pokiaľ vyučujete na strednej odbornej škole a Vaši študenti majú vedomosti na úrovni A1, použite chill out 1. Ak však Vaši študenti vstupujú na Vašu školu na úrovni A2, môžete začať vyučovať od druhého dielu. SLOVENSKÉ REÁLIE V UČEBNICI ANGLIČTINY Druhý diel – konkrétne 14. lekcia – sa venuje slovenským reáliám. Príťažlivou formou sú prezentované bežne známe pamiatky či stavby, ale aj regionálne podujatia. PRACUJTE S ONLINE CVIČENIAMI! Jedným kliknutím vyberte zo 6 typov online cvičení, ktoré sú prístupné zadarmo na www.vydavatelstvoklett.sk. Cvičenia sú generované automaticky. OBJAVTE ELEKTRONICKÚ VERZIU Kompletná elektronická verzia k dispozícii od septembra 2012 na stránkach Klettu. Využívajte nástroje ako je písanie, spájanie, zvýrazňovanie, ale aj zobrazovanie výsledkov cvičení a prehrávanie cvičení na počúvanie. STAŇTE SA SÚČASŤOU CHILL OUT PROFESSIONAL CLASS Ak nakúpite učebnice pre dve triedy prvého stupňa (napr. odbory autoopravár, lakovník a karosár), vydavateľstvo Klett vybaví úplne zadarmo tretiu triedu toho istého stupňa (napr. odbor autoopravár, mechanik) rovnakými učebnicami.

VYŽIADAJTE SI UČEBNICU CHILL OUT 2! Vyplňte tento formulár, odošlite ho na adresu Klett nakladatelství s.r.o. a získajte obratom druhý diel učebnice s integrovaným pracovným zošitom Chill out 2.

Meno, priezvisko ............................................................................................ Škola .................................................................................................... Adresa školy ................................................................................................... E-mail ......................................................... Telefón ....................................... Áno, chcem poslať učebnicu Chill out 2 zadarmo. Áno, pošlite mi podrobnosti o portále pre elektronické učebnice chill out. Vyplnením a odoslaním formulára sa nezaväzujete k žiadnej platbe, neuzatvárate žiadnu zmluvu a nebudete v žiadnom prípade nič platiť. Poštovné platí Klett nakladatelství s.r.o.

Klett nakladatelství s.r.o. Fialkové údolie 5 811 01 Bratislava

chill-out_oxico_kor  
chill-out_oxico_kor