Page 1

FILM „ZA VOLKOVI“ Vabimo vas na ogled 28 minutnega dokumentarnega filma »Za volkovi«, ki je nastal v okviru projekta SloWolf, režiral pa ga je mag. Mirko Perušek. Film bomo v četrtek, 12.12.2013, ob 18. uri predvajali v prostorih Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani na Ižanski cesti 15 v Ljubljani. Film obravnava problematiko volka v Sloveniji in aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru Life+ projekta "Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v Sloveniji - SloWolf". Predstavljenja je ekologija volka, njegova vloga v ekosistemu ter konflikt med volkom in človekom. Film prikaže projektne aktivnosti, od zbiranja podatkov pri delu na terenu, vzpostavljanja učinkovitejšega varovanja pašnih živali do dela z različnimi interesnimi skupinami ljudi, kot so rejci drobnice, lovci in upravljavci populacij prostoživečih živalskih vrst. Predstavljena so tudi spoznanja o volkovih, ki so bila pridobljena tekom trajanja SloWolf projekta.

Vabilo film botanični vrt  
Vabilo film botanični vrt