Page 1

4. O kateri književni osebi govori odlomek? Imena napiši v ustrezni oblaček.

SMODLAK

MAMA OČE

Ko se je Ra nta končno spravil skoz i vhodna vrata, je zak licala za nji m: »Ranta, gla vo si pozab il!«

TINI TUNDRA

TRSKA

METKA

6. Med učitelji izstopata učiteljica matematike Enkica in učitelj geografije Tundra. Katere značajske lastnosti se nanašajo na Enkico in katere na Tundro? Razvrsti jih v ustrezno polje. Če je katera lastnost skupna obema, jo napiši na sredino.

RANTA

ENKICA

TUNDRA

asih so se ji di raček v razredu. Vč gr č ve lo bi ni e kl nta de To rdečelaso zaslepijo vsakogar. Ra i oč ve rja in je las i eč i rd skočil. smejali, danes pa njen čeprav se mu vrat ni za e, nj od a ed gl po ti ni nekako ni mogel odvr

m večji in a. Če je bil proble iln eč žv a dv i al st l di oval puncam, je da Nasveti so ponava et sv je ar ad K e. ljubom. tri žvečiln težji, je zaračunal da mu plačajo s po l, ta is pr je pa i . al zastonj ni imel veliko dela ah nc pu nasvet največkrat i pr da , ti posebej poveda Verjetno ni treba

Ko ga je Salta videl v kratkih hlačkah, osem supergah kot kra čolnih, je kom aj zadrževal sm t preveliki majici in premagati in eh. Smodlak se je začel kro pa se ni mog hotati, da ga el je kar metalo po parketu.

po ilo. Ampak b i b e n h lo če Rante sp a nima. Ja, saj druga : ima ga in g o n e č re i ic sn pravici in re

Učitelj zemljepisa, ki je dobil ime po svoji polplešasti glavi.

5. Predstavi književne osebe.

ZNAČAJSKE LASTNOSTI ZALJUBLJEN/-A JE V …

ZANIMANJE

ODNOS DO UČENJA

8

iv/-a vzkiplj

7. Spomni se dogajanja v knjigi. Razvrsti dogodke, kot so se zgodili. Nato rešitve primerjaj s sošolko/ sošolcem. Če nimata enakih rešitev, preverita še pri kom v razredu. RANTA

ZUNANJOST

Kaj misliš, zakaj sta učitelja dobila ti poimenovanji?

a strog/a ičen/neprav e sprašuj rad/-a

METKA

SMODLAK

Takrat Metka in Ranta postaneta par.

Ranta je visok in suh, zaradi njegove postave se mu vsi posmehujejo.

Od tistega dne Ranto povsod spremljata in mu pomagata Smodlak in Metka.

Smodlak sošolce navduši za zabavo v disku.

Tudi zato gre Ranti tako dobro pri košarki in kmalu ga Mirt sprejme med člane.

Ranta začne vsako jutro pridno trenirati.

Tako so Sokoli v polfinalu državnega prvenstva zmagali proti Kraljem.

Nekega dne ga Smodlak spodbudi, da pride na trening k Salti.

V finalu državnega prvenstva Sokoli premagajo še Velikane.

Nato ga Salta sprejme v košarkarsko ekipo. 9

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_8  

BU_8