Page 1

RAZGLASITEV REZULTATOV

O AVTORJU

1. Napiši daljšo oceno knjige Blazno resno o šoli. Upoštevaj značilnosti besedila. V oceno vključi bistvene podatke o knjigi, kratek opis glavne književne osebe, temo (o čem knjiga govori), svoje mnenje o knjigi, komu jo priporočaš in zakaj ipd.

Na spletu poišči podatke o avtorici in izpolni osebno izkaznico o njej.

Ime in priimek: Leto in kraj rojstva: Znana književna dela:

Njena dela so namenjena: Vprašanja, ki bi jih zastavil/-a avtorici:

ZA SPROSTITEV

ILUSTRACIJA JE ŠE V PRIPRAVI.

Besedilo pokaži učitelju/učiteljici, ki ti bo povedal/-a svoje mnenje in ti po potrebi predlagal/-a izboljšave. Če se ti zdi tvoje besedilo zanimivo in dobro, ga objavi na spletni strani Bralnice ustvarjalnice.

44

45

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_44  

BU_44