Page 1

TRENIRAMO – 6. ekipa

TRENIRAMO – 7. ekipa

1. Preberite odlomek iz knjige Blazno resno o šoli in podčrtajte 10 neknjižnih besed.

1. Kako je bilo v šoli nekoč (o čemer sta v referatu pisala Neža in Žane)? Primerjajte s šolo danes. ŠOLA NEKOČ

Seveda pa plonkanja tudi na začetku 21. stoletja ne bomo odpravili. Manca, na primer, bojevito razgraja: »Saj nisem kreten, da bi se piflala! Pa kaj še hočejo od mene ta stari in prfoksi?! Kdaj bom pa živela, če ne zdaj, ko sem mlada? A naj se zaradi ene šolske odpovem vsakodnevnemu dobivanju z našo klapo pred slaščičarno?! Ni šans!«

ŠOLA DANES

V 19. stoletju so otroci v 1. razred šli takrat, ko so hoteli, eni celo z desetim, enajstim letom. Prvi šolski dan se začne s prvim delovnim dnem v septembru.

Toda zvečer, po srečanju s klapo, jo je vendarle zvila tesnoba in pozno v noč si je delala plonk listke. Dala si jih je pod najlonke. Med kontrolko je vsakič, ko je Sliva pogledala proč, v največje veselje blizu sedečih sošolcev pridno privzdigovala krilo. In je pisala štiri!

Šolsko leto se je pogosto končalo že pred poletjem. Otroci niso in ne smejo biti delovna sila, ker to prepovedujejo zakoni.

Podčrtane besede iz odlomka pripišite k ustrezni knjižni ustreznici oz. razlagi pomena.

Starši so kaznovani, če otroka ne vpišejo v šolo.

list s povzeto učno snovjo

možnost, prilika

omejen, neumen človek

prepisovanje, skrivna in nedovoljena pomoč pri pisanju, reševanju nalog

profesor

skupina, druščina

starši

2. Kaj sta Neža in Žane spoznala o šoli nekoč? Do katerih zanimivih ugotovitev in spoznanj sta prišla? Utemeljite s primeri iz besedila. Odgovore boste našli v poglavjih 24, 25, 26 in poglavju 28.

šolska naloga

uči se mehanično, brez razumevanja

2. Navedite še pet neknjižnih besed, ki jih pogosto uporabljate mladi, in jih »prevedite« v knjižni jezik.

Mladostniki lahko začnejo opravljati študentsko delo šele s šestnajstim letom. Fantje so delali v rudniku ali pri kovačih, mizarjih, čevljarjih ipd., dekleta pa v tovarnah, na kmetijah … Šolajoča mladina si lahko pridobi štipendije.

3. Kaj je vas najbolj presenetilo v zvezi s šolo nekoč? Pripovedujte si o tem. Predstavite pozitivne in negativne strani šole nekoč in danes.

+

+ NEKOČ

– 3. Razmislite, zakaj je pisateljica uporabila toliko neknjižnih besed. Utemeljite svoj odgovor.

Ali je zaradi jezika knjiga tudi humornejša? Pojasnite svoj odgovor.

DANES –

NEKOČ

DANES

Predstavite dogodke iz knjige, ki so se vam zdeli najbolj smešni oz. zabavni.

40

41

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_40  

BU_40