Page 1

TRENIRAMO – 4. ekipa

TRENIRAMO – 5. ekipa

1. Primerjajte Nežino razredničarko s svojim razrednikom oz. svojo razredničarko. Napišite značajske lastnosti na ustrezno mesto. Če je katera lastnost skupna obema, jo napišite na sredino.

1. Kaj je osrednja tema knjige Blazno resno o šoli?

NEŽINA RAZREDNIČARKA

MOJ RAZREDNIK/MOJA RAZREDNIČARKA

Kateri so glavni dogodki v knjigi?

2. Koliko časa se dogaja zgodba?

a)   Nekaj dni.

b)   En teden.

c)   Več mesecev.

č)   Več let.

3. Kje vse se dogaja zgodba in kaj se dogaja v njej? Dopolnite preglednico z manjkajočimi podatki. DOGAJALNI PROSTOR

DOGODEK

v šoli, v učilnici biologije, pri razredničarki Kilerjevo posmehovanje iz Neže in Žaneta pri Neži doma

2. V 8. poglavju knjige Blazno resno o šoli poiščite odgovor na to, zakaj razredničarka Sliva razume Mančino prepisovanje med poukom? Kateri spomin iz preteklosti jo preganja in kaj si misli o »špecanju« oz. tožarjenju med učenci? Pojasnite odgovor.

posmehovanje sošolcev iz Miličine nerodnosti pri preskakovanju koze na poti v šolo, na ulici, v gozdu

Nežino »merjenje« telesne temperature in pretvarjanje pred medicinsko sestro

(moško) stranišče

Razredničarkin nagradni sladoled za učence zaradi dobrega sodelovanja z njimi

na hodniku, v avli

3. Pogovarjajte se in izmenjujte mnenja. Nato oblikujte skupne odgovore oz. rešitve.

Kakšen je po vašem mnenju dober razrednik oz. razredničarka? Katere značajske lastnosti mora imeti? Naštej vsaj tri. Pri čem oz. kako lahko pomaga učencem? Navedite konkretne primere. Za vašega razrednika oz. vašo razredničarko pripravite pet zanimivih vprašanj o njegovem/njenem delu.

prepir med Slivo in Kilerjem zaradi Neže in Žaneta pri zdravniku, v ordinaciji Nežino skrivanje pred sosedi Izberite svoj najljubši dogodek in ga uprizorite.

38

39

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_38  

BU_38