Page 1

Anton Ingolič

TAJNO DRUŠTVO PGC

TRENIRAMO 1. Preberi ali poslušaj odlomek iz knjige Tajno društvo PGC in odgovori na svoja vprašanja.

ZA OGREVANJE

Držal se je resno, izza naočnikov pa je bliskal posmeh. Nasmihali so se tudi sošolci. Ko sem spet sedel in se nepremično zagledal naravnost predse, tja k tabli in k vsemu, kar je bilo na prednji steni, se mi je zazdelo, da se mi posmehujejo celo risalni žebljički, s katerimi je bil naš urnik pritrjen na steno. Sonce je sijalo naravnost vanje in se odbijalo od njih. Štirje drobni sončni prameni so me kot igle bodli v oči. »Nabiralec … nabiralec cvekov!« To se je dogajalo še pri zgodovini in celo pri zadnji uri, pri zemljepisu, ki ga imam že od nekdaj poleg slovenščine in telovadbe najrajši. Tovariši so že davno pozabili na zgodbo s cveki, imeli so v mislih druge reči, mene pa so tisti štirje risalni žebljički tam ob črni tabli še vedno bodli v oči, čeprav sonca ni bilo več na naši strani.

ILUSTRACIJA JE ŠE V PRIPRAVI. 1. Pred branjem najprej spoznaj knjigo in napovej, kaj pričakuješ.

»Nabiralec … nabiralec cvekov!« Ali je potem kaj čudnega, če sem po končanem pouku ostal tako dolgo v razredu, dokler niso vsi odšli, potem pa hitro planil k steni in izpulil tiste štiri risalne žebljičke? Kar z nohti sem jih izvlekel. Že sem jih hotel vreči v zaboj za smeti, ko mi je nekaj reklo (ne bi mogle povedati, kakšen je bil glas in od kod je prihajal), reklo mi je: »Nabiralec si, nabiralec cvekov, torej v žep z njimi!« Zasmejal sem se in menda glasno zaklical: »Seveda, seveda!« Spustil sem cveke, kakor tudi pravimo risalnim žebljičkom, v žep, stisnil torbo pod pazduho in odhitel za sošolci.

Iz katerega dela knjige je odlomek? Kdo je »nabiralec cvekov«? Kateri dve besedi napovedujeta dogajanje v knjigi?

2. Pojasni, kako so spodnje besede povezane z zgodbo.

VEJICA

NABIRALEC CVEK

CVETAČA

RAZGLAS

SESTANEK

ČLANARINA

DRUŠTVO

TAJNA

3. Pogovarjajte se v razredu

Kdo pripoveduje zgodbo? Kateri od književnih oseb ima posebno vlogo pri ustanovitvi društva? Kako fantje pridejo do imena društva?

2. Kaj pomeni beseda TAJNO v naslovu knjige? S katero besedo bi jo lahko nadomestili? Izberi in pojasni. 26

a) Skrivnostno. b) Skrivno. c) Skrito. 27

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_26  

BU_26