Page 1

Literarna zvrst RAZGLASITEV REZULTATOV 1. V lupi so pojmi, ki jih že poznaš. Prepiši jih na ustrezno mesto v preglednici.

Dogajalni čas Glavne književne osebe Stranske književne osebe Dogajalni prostor

O AVTORJU Na spletu ali v knjižnici poišči podatke o avtorju in izpolni osebno izkaznico o njem. Ime in priimek: Leto in kraj rojstva:

Tina Erjavec, Nejc Erjavec, Janez Erjavec in Maša Erjavec, Maži

Znana književna dela:

poletje Istra, kamp Natura receptorka, čistilka, hišnik, sosed v kampu, dostavljalec pic, direktor kampa

Njegova dela so namenjena: Vprašanja, ki bi jih zastavil/-a avtorju:

pripovedništvo

2. V dveh povedih napiši, o čem pripoveduje delo Vlomilci delajo poleti.

ZA SPROSTITEV

Biti detektiv sploh ni tako napačno!

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Taras Birsa ... same face.

Tudi mene čaka zapleten primer – kam je mama skrila čokolado?!

3. Kako bi knjigo predstavil/-a vrstnicam in vrstnikom?

Predstavljaj si, da boš o njej govoril/-a na šolskem odru. Pripravi svojo izjavo. V razredu izjave posnemite in jih objavite na spletni strani Bralnice ustvarjalnice. 4. Izberi si eno od možnosti in napiši besedilo. – Vlomilec je eden od članov družine. Napiši zgodbo od odkritja vlomilca naprej. – Maži po priznanju pobegne, družina je zbegana. Napiši nadaljevanje. – Izšlo bo nadaljevanje romana Vlomilci delajo poleti. Napiši uvod. Besedilo pokaži učitelju/učiteljici, ki ti bo povedal/-a svoje mnenje in ti po potrebi predlagal/-a izboljšave. Če se ti zdi besedilo zanimivo in dobro, ga objavi na spletni strani Bralnice ustvarjalnice. Prebereš lahko tudi, kaj so napisali drugi.

24

25

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_24  

BU_24