Page 1

KVIZ

TEKMUJEMO 1. Razdelite se v skupine po štiri. Vsaka skupina potrebuje igralno kocko. Igralec vrže kocko in glede na število pik na kocki odgovori na vprašanje oz. reši nalogo. Predstavi svoje najljubše poglavje v romanu.

Če bi bil/-a del zgodbe, katera oseba bi želel/-a biti? Zakaj?

Predstavi tri najpomembnejše dele zgodbe.

Katero novo besedo si se naučil/-a iz knjige?

Katero vprašanje bi postavil/-a glavni junakinji zgodbe?

Kako so se književne osebe počutile na koncu zgodbe? Po čem to veš?

2. Ustvari križanko za sošolca oz. sošolko. Gesla križanke naj bodo besede, ki so povezane s temo knjige Vlomilci delajo poleti. Pod križanko napiši opise gesel – pomagaš si lahko s SSKJ. En primer je že dan. 1

D

E

T

E

K

T

I

V

Razreši zagonetko. 1. V zgodbo Vlomilci delajo poleti nas popelje pripovedovalka Tina Erjavec, ki natančno predstavi svojo družino. Kaj pove o prijatelju Mažiju? A Maži hodi na počitnice samo pozimi. I Maži je zelo reven. D Maži Tini še nikoli ni kupil sladoleda. J Maži si nikoli ne izposoja denarja. 2. Oče izve, da ima Maži končno dovolj denarja, da mu vrne izposojeno vsoto. Kdo mu zaupa ta podatek? E Antonio. F Mama Tina mu jo med vožnjo prišepne na uho. G Oče predvideva, da je tako. K Maži ga pokliče in mu pove, da je tako. 3. Erjavčevi prispejo v kamp Natura. Kaj jih zmoti v njihovi hiški? Ž Barva posteljnine. T Velikost prostorov. Č Premočne luči. P Vročina. 4. Počitnice se niso še niti začele, Erjavčeve pa nekdo okrade. Kako se na krajo odzove receptor? E Ne pokliče policije. D Pokliče policijo. A Skuha jim pomirjevalni čaj. B Vrne jim denar.

1 – uslužbenec organov za javno, državno varnost, ki raziskuje kazniva dejanja

5. Erjavčevi se odločijo, da bodo vlomilca odkrili sami. Koliko osumljencev se znajde na njihovem seznamu? K Devet. L Osem. M Dvesto. N Eden.

6. Prvo noč Erjavčevi spijo narazen. Janez in Nejc v avtomobilu stražita hišico. Sredi noči nekdo potrka na vrata hišice. Kdo? R Maži. S Receptorka. Š Sosed T Oče. 7. Kriminalist končno obišče Erjavčeve in ugotovi, kako je vstopil vlomilec. Vstopil je … I skozi odprto okno. J skozi odprta vrata. K skozi razbito okno. L s ključi skozi vrata. 8. Obtožbo snažilki Erjavčevi izrečejo na glas. Čistilka … T se razburi. U pobegne. V joče. Z ne reče nič. 9. Oče želi pomagati družini, zato se odpravi po denar. Gre v … J službo. K igralnico. L zastavljalnico. M mesto. 10. Roman se zaključi z odkritjem vlomilca, ki Erjavčevim vrne denar. Koliko denarja jim vrne? A Veliko več. B Natančno vsoto. C Malo več. Č Premalo.

Tina želi postati

22

23

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

BU_22  

BU_22