__MAIN_TEXT__

Page 61

strokovnjaki, ki so ji svetovali, je razčiščevala dvome in iskala krojaške rešitve ter tako pridobila mnogo znanja, ki ga je nato koristno uporabila pri izdelavi kostumske podobe obeh folklornih skupin. K bolj kakovostni izdelavi kostumov je pripomogel tudi študijski krožek, ki je med projektom potekal v Kranjskem muzeju. Tam je imela možnost, da skupaj z drugimi strokovnjaki pregleduje ohranjene originale in se še dodatno izpopolni. Lahko bi rekli, da je Andreja Stržinar temu projektu podarila del svojega srca in duše.

Sodelovanje z mojstri obrtniki/rokodelci Za oblikovanje kostumske podobe folklore skupine je poleg raziskave in študija virov izjemno pomembna izbira izdelovalca folklornih kostumov. Razumljivo je, da imajo veliko prednost in mnogo več izkušenj tisti izdelovalci kostumov, ki so oblačila za folklorne skupine že šivali in s svojim krojaškim delom sledijo tudi sodobnim smernicam ter svoje znanje nadgrajujejo na izobraževanjih, ki so jim namenjena (Knific 2011: 50). Tako imamo srečo, da je kostume za Folklorno skupino Škofja Loka in Folklorno skupino Zala izdelovala izkušena mojstrica Andreja Stržinar26. Svojo profesionalno pot je začela v ljubljanski Operi in njenem Gledališkem ateljeju. Leta 2008 se je po 12 letih delovanja v ateljeju Opere odločila za samostojno pot, saj si je želela raziskovati oblačilno dediščino in se ukvarjati z unikatnim šiviljstvom. Poleg izdelave historičnih kostumov se je na seminarjih dr. Bojana Knifica srečala s slovensko

oblačilno dediščino, ki ji v zadnjem času posveča veliko svojega časa. Pri snovanju in izdelovanju kostumov pogosto sodeluje s kostumografko in scenografko mag. Jasno Vastl in mnogimi drugimi strokovnjaki na tem področju. Njen opus je zelo obsežen; kostumirala je veliko članov različnih folklornih skupin in plesnih združenj, ki obujajo historično glasbo in plese. V oblačilih, ki so nastala v njeni šivalnici, lahko vidimo člane KUD Cortesia, plesne skupine Celestina, TD Žirovski Vrh, FS ŽKUD Tineta Rožanca Veterani ter mladinske in otroške skupine, FS Ligojna Cepci, FS Stična, FS Triglav Slovenski Javornik, FS Emona… Njene kostume nosi tudi veliko otrok, članov otroških folklornih skupin. Dejstvo, da se Andreja Stržinar zaveda pomena stalnega študija in raziskovanja ter da čuti odgovornost do kakovostnega dela, se kaže tudi v stalnem sodelovanju z izjemnima strokovnjakinjama na področju

26Unikatno šiviljstvo in krojaštvo Andreja Stržinar, Hotavlje 91, 4224 Gorenja vas (Spletni vir: http://unikatnosiviljstvo-andreja.si/, pregledano dne 6.11.2014).

61

Bogastvo babicine skrinje  

Kako raziskati, dokumentirati in širši javnosti predstaviti oblačilo dediščino Gorenjcev od začetka do sredine 19. stoletja

Bogastvo babicine skrinje  

Kako raziskati, dokumentirati in širši javnosti predstaviti oblačilo dediščino Gorenjcev od začetka do sredine 19. stoletja

Advertisement