Page 1

OSEBNI PODATKI: ime in priimek: ROK GERBEC naslov: CIGALETOVA 8, 1000 LJUBLJANA telefon: 00386 31 843 135 e - naslov: rok.gerbec@gmail.com datum in kraj rojstva: 28. 11. 1971, Ljubljana državljanstvo: državljan REPUBLIKE SLOVENIJE IZOBRAZBA: stopnja izobrazbe: UNIVERZITETNA naziv izobrazbe: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE naziv ustanove: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO diplomska naloga: » MULTIMEDIJSKI PARK KOT VMESNIK V PROSTORU « mentor:doc. IGOR KALČIČ obdobje študija: 1991 – 1999 TUJI JEZIKI: ANGLEŠČINA (govorno in pisno) ITALIJANŠČINA (govorno in pisno) HRVAŠČINA (govorno in pisno) RAČUNALNIŠKA ZNANJA: AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, 3D Studio Max, Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator), Coreldraw, MS Office (Word, Excell, Powerpoint), VOZNIŠKO DOVOLJENJE: Vozniški izpit za kategorijo B DELOVNE IZKUŠNJE: Samozaposlen v kulturi - arhitekt (2012 - ) - vodja projektov v biroju OFIS arhitekti d.o.o.; vodilni projektant in koordinator projektov, projektantski nadzor na gradbišču doma in v tujini (Belorusija) - sodelavec v biroju Dekleva Gregorič arhitekti d.o.o. (2011 2012); projektant in koordinator projektov - projektantski nadzor na gradbišču v sklopu projekta izgradnje Kulturnega Središča Evropskih Vesoljskih Tehnologij (KSEVT) v Vitanju (2011 - 2012) - sodelavec v biroju Linear d.o.o. (2011 - 2012); vodilni projektant in koordinator projektov, projektantski nadzor na gradbišču


Zaposlen kot arhitekt projektant (2008 - 2011) - Linear inženiring, d.o.o.; projektant in koordinator projektov, projektantski nadzor na gradbišču Samozaposlen v kulturi - arhitekt (2001 - 2008) - SNG DRAMA LJUBLANA / Projekt za celovito prenovo (soavtor prvo nagrajenega natečaja in potrjenega idejnega projekta 2001-2008) - sodelavec v biroju Linear d.o.o. (2004 - 2008); projektant in koordinator projektov, projektantski nadzor na gradbišču - sodelavec v biroju OFIS arhitekti, d.o.o. (2001- 2004); projektant in koordinator projektov, projektantski nadzor na gradbišču Zaposlen kot arhitekt projektant (1999 – 2001) - Mercator Optima inženiring, d.o.o.; projektant nakupovalnih centrov in prodajalen Zaposlen kot študent – projektant sodelavec: - M forma inženiring, d.o.o. (1998 – 1999) - Mercator Optima inženiring, d.o.o. (1998) - Biro Erjavec – Akropola d.o.o. (1997) DRUGO: grafično oblikovanje, glasba, šport

CV: Po uspešno končani Gimnaziji Poljane v Ljubljani sem se vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in poleg rednega študija sodeloval na seminarskih razstavah, arhitekturnih in urbanističnih delavnicah in natečajih (razstava seminarja v KIC Križanke ´94, ureditev stare vojašnice na Metelkovi ulici v Ljubljani ´94, mednarodni seminar “Sampo” ´98 - mentor prof. Peter MacKeith in Mikko Heikkinen, Slovenski paviljon za EXPO 2000 v Hannovru `98, Ureditev naselij Komenda, Moste in Križ ´99 itd). Oktobra 1999 sem uspešno zagovarjal diplomsko nalogo »Multimedijski park kot vmesnik v prostor« pod mentorstvom doc. Igorja Kalčiča. Zasnoval sem urbani park kot simbiozo naravnih in arhitektutnih elementov v času hiperkomunikacijskih sistemov in izdelal arhitekturno zasnovo za Študentski kulturni center kot sestavni del organizma parka. Po opravljenem študiju sem se decembra 1999 zaposlil v projektivnem biroju in leta 2000 opravil pripravniški izpit za arhitekta projektanta. Delujem kot arhitekt projektant in koordinator projektov na področju urbanističnega in


arhitekturnega načrtovanja ter načrtovanja notranje opreme. V različnih avtorskih skupinah in projektivnih birojih (Linear Dušan Kajzer in Ricardo Tomšič, Ofis arhitekti – Rok Oman in Špela Videčnik, Dekleva Gregorič arhitekti – Aljoša Dekleva in Tina Gregorič, Mercator optima – Jelka Šolmajer in Andrej Nolda) sem sodeloval pri zasnovi in izdelavi projektne dokumentacije (Vodilna mapa, Načrt arhitekture) ter izvedbi objektov in notranje opreme (projektni nadzor in koordinacija na gradbiščih). Soočil sem se z različnimi programskimi vsebinami objektov, in sicer od gledališča (SNG DRAMA LJUBLJANA), muzeja (Mestni muzej Ljubljana - Prenova Turjaške palače in projekt opreme), športnega objekta (Drsališče Zalog), trgovskih centrov in prodajalen (Mercator center Ljubljana, Jesenice, Kamnik in Sarajevo), individualnih hiš (Vila Justin gaj Bled) in večstanovanjskih objektov (Antonov trg, Viška sončava, Kondominij Tivoli). Kot soavtor sem izdelal več arhitekturnih in urbanističnih natečajnih projektov. Nekateri med njimi so bili nagrajeni in v domači ter mednarodni javnosti odmevni (Prenova SNG Drame v Ljubljani – prva nagrada, Viator Center Šiška – druga nagrada, Antonov trg – prva nagrada, Stanovanjski kompleks Krakovska v Domžalah – izbran projekt, U2 Landmark Tower – ožji izbor, itd). Veliko izkušenj sem si nabral tudi s projektantskom nadzorom na gradbiščih tako doma kot v tujini (Nogometni štadion FC BATE v Borisovu, Belorusija). Vsak projekt razumem kot ustvarjalni in tehnični izziv. Kompleksnost celotnega procesa od zasnove do izvedbe skušam optimalno izpeljati in sicer s pridobljenimi izkušnjami in znanjem, ki ga smiselno nadgrajujem. Tako kot strokovna izhodišča pa je pomemben tudi odnos do sodelujočih in občutek za končnega uporabnika. Živim umirjeno družinsko življenje z dvema nadebudnima šolarjema. V prostem času se rekreativno ukvarjam s športom in glasbo.

Rok Gerbec, u.d.i.a.


SEZNAM PROJEKTOV:

-

Nogometni štadion FC BATE v Borisovu, Belorusija BTP: 32.000m2 izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor, naročnik: Borisov projekt avtorji: OFIS arhitekti v gradnji

-

Hiša VA v Rožni dolini BTP (zaprto pokrito): 350m2 izdelava projektne dokumentacije, PZI, september 2013, naročnik: zasebni avtorji: OFIS arhitekti pridobljeno gradbeno dovoljenje

-

Hiša ZC v Rožni dolini BTP (zaprto pokrito): 900m2 izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor, PZI, maj 2013, naročnik: zasebni avtorji: OFIS arhitekti v gradnji

-

Individualni stanovanjski objekti Dol pri Vogljah, Sežana 8 enodružinskih hiš BTP (zaprto pokrito): 2.150m2 (125m2 + 3x235m2 + 4x330m2) PZI, julij 2012 naročnik: zasebni avtorji: Dekleva Gregorič arhitekti

-

Hiša Selan BTP (zaprto pokrito): 380m2 izdelava projektne dokumentacije, PGD – oddano na upravno enoto, avgust 2012, naročnik: zasebni avtorji: Dušan Kajzer, Rok Gerbec

-

TOBAČNA MESTO, FAZA 1.2. - OBJEKT 27 IN OBJEKT K BTP (zaprto pokrito): 22.619m2 (podzemni del) 18.504m2 (nadzemni del) izdelava projektne dokumentacije – PGD, 2011/12 investitor: IMOS – G, d.o.o. avtorji: Dekleva Gregorič arhitekti

-

Narodna in univerzitena knjižnica NUK II arhitekturni natečaj, marec 2012 naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z ZAPS avtorji: Dekleva Gregorič arhitekti

-

Kulturno Središče Evropskih Vesoljskih Tehnologij (K S E V T) v občini Vitanje BTP: 2.800m2 projektantski nadzor in koordinacija na gradbišču, izdelava PZI podlog za delavniške risbe, 2011/12 investitor: Občina Vitanje avtorji: Bevk Perović arhitekti, Dekleva Gregorič arhitekti, Ofis arhitekti, Sadar + Vuga arhitekti


-

Poslovno stanovanjski objekt ŠTERN v Ljubljani BTP: 2.000m2 / 8 stanovanj / 300m2 lokalov izdelava projektne dokumentacije, 2004 (natečaj), 2006 (I D Z), 2011 (I D Z – sprememba), 2012 (PGD) investitor: Štern d.o.o. avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

Kondominij Tivoli – Slovenijavino v Ljubljani poslovno stanovanjski kompleks / BTP: 41.000m2 / 195 stanovanj / 500m2 lokalov izdelava projektne dokumentacije, koordinacija projekta, projektantski nadzor, 2008 -2011 investitor: Energoplan d.d. / naročnik: Slovenija projekt d.o.o. avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec, Matija Dornik, Manca Ahlin v gradnji OPPN ZA DELA OBMOČIJ UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA IN ŠR ½ BELLEVUE, 2007 – 2009 investitor: Slovenijavino d.d.

-

„Celovška vrata“ v Ljubljani poslovno stanovanjski kompleks / BTP: 42.000m2 / 12.000 stanovanj / 8.000m2 lokalov OPPN za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška - osnutek, november 2008 investitor: ABA PLUS d.o.o. avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec, Matija Dornik

-

Stanovanjska soseska “JEZERO” v Podpeči BTP: 8.000m2 / 50 hiš idejni projekt, februar 2011 naročnik: zasebni avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

Vila „TARA“ (BTP: 6.000m2 ) in Vila „VALENTINA“ (BTP: 2.300m2) v Strunjanu apartmajsko-stanovanjska kompleksa izdelava variantnih rešitev in izbranih idejnih zasnov za podlago k izdelavi OPPN-ja „STRUNJAN“ (v sprejemanju), 2007 - 2011 investitor: ABA plus d.o.o avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

SNG Drama v Ljubljani BTP: 17.000m2 korigiran idejni projekt za prenovo in širitev, julij 2008 investitor: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije naročnik: SNG Drama Ljubljana avtorja: Andrej Nolda, Rok Gerbec

-

Stanovanjski kompleks ob Krakovski ulici v Domžalah BTP: 40.000m2 / 210 stanovanj interni natečaj za urbanistično arhitekturno zasnovo, avgust 2007 razpisovalec: Kraški zidar d.d. v sodelovanju s solastniki zemljišč avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec, Robert Mavrič, Mojca Berhtold prva nagrada


-

Soseska Viška sončava v Ljubljani BTP: 39.000m2 / 248 stanovnj objekti A, B, C, D, E izdelava projektne dokumentacije, koordinacija projekta, projektantski nadzor, 2004 – 2009 (izvedeno) investitor / naročnik: Kraški zidar d.d. in Javni stanovanjski sklad MOL avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

Antonov trg 3. faza poslovno stanovanjski kompleks BTP: 7.000m2 / 49 stanovanj / 500m2 lokalov izdelava projektne dokumentacije, koordinacija projekta, projektantski nadzor, 2006 -2008 (izvedeno) investitor: Stavbenik, gradbeništvo d.o.o. avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

SNG Drama v Ljubljani Občinski lokacijski načrt, Izdelava strokovnih podlag in grafičnega dela OLN, 2006 – oktober 2007 investitor: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije naročnik: SNG Drama Ljubljana

-

Antonov trg 1. faza stanovanjski kompleks / BTP: 8.500m2 / 82 stanovanj izdelava projektne dokumentacije, koordinacija projekta, projektantski nadzor, 2004 – 2006 (izvedeno) investitor / naročnik: ABA d.o.o. avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec

-

Soseka Antonov trg v Ljubljani natečaj za urbanistično arhitekturno zasnovo, julij 2004 razpisovalec: ABA d.o.o. v sodelovanju z ZAPS avtorji: Dušan Kajzer, Ricardo Tomšič, Rok Gerbec prva nagrada

-

SNG Drama v Ljubljani BTP: 20.500m2 idejni projekt za prenovo in širitev, september 2003 - januar 2004 investitor: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije naročnik: SNG Drama Ljubljana avtorja: Andrej Nolda, Rok Gerbec

-

Večstanovanjski objekt Livade v Izoli BTP: 5.400m2 / 30 stanovanj natečaj za izgradnjo, julij 2003 razpisovalec: Stanovanjski sklad RS avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Neža Oman, Manca Ahlin, Karla Murovec, Rok Gerbec prva nagrada

-

EUROPAN 7 Evropski natečaj za inovativno stanovanjsko arhitekturo v Mariboru, junij 2003 razpisovalec: Europan Slovenija, Stanovanjski sklad RS avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Manca Ahlin, Karla Murovec, Rok Gerbec

-

SNG Drama v Ljubljani BTP: 20.000m2 korigiran natečajni in programski projekt za prenovo in širitev,


maj 2003 investitor: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije naročnik: SNG Drama Ljubljana avtorja: Andrej Nolda, Rok Gerbec -

Območje ob železniški postaji v Novi Gorici natečaj za urbanistično oblikovanje, april 2003 razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica ter Inženirska zbornica Slovenije, zanjo MSA ter Društvo primorskih arhitektov avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Neža Oman, Karla Murovec, Rok Gerbec odkup

-

U2 Landmark Tower mednarodni natečaj za izgradnjo večnamenske stolpnice skupine U2 v Dublinu na Irskem, marec 2003 razpisovalec: Dublin Docklands Development Authority avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, JooYorung Kim, Neža Oman, Rok Gerbec uvrstitev v ožji izbor

-

Vila Justin gaj na Bledu BTP: 1.300m2 idejni in izvedbeni projekt za opremo enodružinske hiše, 2002 – 2004 (izvedeno) naročnik: zasebni avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Mladen Bubalo, Neža Oman, Ivana Šehić, Rok Gerbec

-

Mestni muzej Ljubljana BTP: 3.400m2 izdelava izvedbenih projektov, koordinacija in projektni nadzor izvajanja gradbenih del za prenovo Turjaške palače v Ljubljani, idejni in izvedbeni projekt za opremo prenovljene Turjaške palače, februar 2002 do oktober 2004 (izvedeno) investitor / naročnik: Mestni muzej Ljubljana avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Josip Konstantinović, Karla Murovec, Rok Gerbec

-

Potniški center Ljubljana programski urbanistični mednarodni natečaj, maj 2002 razpisovalec: Mestna občina Ljubljana in Slovenske železnice, d.d. v sodelovanju z Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov ter strokovnimi društvi DAL, DUPPS in DKAS avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Josip Konstantinović, Karla Murovec, Rok Gerbec

-

Osrednja mariborska tržnica urbanistično arhitektonski natečaj za celostno ureditev, marec 2002 razpisovalec: Mestna občina Maribor v sodelovanju z IZS Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov ter Društvom arhitektov Maribor avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Josip Konstantinović, Rok Gerbec

-

Srednja zdravstvena šola Celje natečaj za urbanistično in prometno ureditev območja, februar 2002 razpisovalec: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo v sodelovanju z IZS MSA avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Urša Jazbinšek, Rok Gerbec


-

ŠP 1/3 VIATOR – CENTER ŠIŠKA v Ljubljani urbanistično arhitektonski natečaj oktober 2001 razpisovalec: ZIL inženiring d.d. Ljubljana ter IZS MSA v sodelovanju z DAL avtorji: Rok Oman, Špela Videčnik, Josip Konstantinović, Karla Murovec, Rok Gerbec druga nagrada

-

SNG Drama v Ljubljani BTP: 20.000m2 natečaj za celovito prenovo, dozidavo, nadzidavo in podzidavo prva stopnja, september 2001 druga stopnja, december 2001 razpisovalec: SNG DRAMA in IZS MSA v sodelovanju z DAL avtorja: Andrej Nolda, Rok Gerbec prva nagrada

-

Mercator center Jesenice izdelava projektne dokumentacije in projekta opreme za lokale, 1999 – 2001 (izvedeno) investitor / naročnik: Poslovni sistem Mercator

-

Mercator center Sarajevo izdelava PZI in projekta opreme za lokale, 2000 (izvedeno) investitor / naročnik: Poslovni sistem Mercator

-

Trg celjskih knezov arhitektonski natečaj, maj 2000 razpisovalec: Mestna občina Celje avtorji: Andrej Jarc, Gregor Gašperšič, Marko Šušteršič, Rok Gerbec

-

Prešernova domačija v Vrbi natečaj za ureditev okolice in prireditvenega prostora, marec 2000 razpisovalec: Občina Žirovnica avtorji: Andrej Jarc, Gregor Gašperšič, Marko Šušteršič, Rok Gerbec

-

Drsališče Zalog izdelava projektne dokumentacije in projekta opreme, koordinacija projekta, 1999 – 2001 (izvedeno) investitor / naročnik: MOL avtorji: Jelka Šolmajer, Andrej Nolda, Rok Gerbec

-

Mercator center Ljubljana izdelava projektne dokumentacije in projekta opreme za lokale, 1999 – 2001 (izvedeno) investitor / naročnik: Poslovni sistem Mercator

Gerbec Rok - zivljenjepis  
Gerbec Rok - zivljenjepis  

Delujem kot arhitekt projektant in koordinator projektov na področju urbanističnega in arhitekturnega načrtovanja ter načrtovanja notranje o...

Advertisement