Page 1

Sant Carles de la Ràpita

Deixa’t acompanyar pels nostres colors allà on la terra abraça el mar · Déjate acompañar por nuestros colores donde la tierra abraza el mar Let our colours accompany you to where the land embraces the sea · Laissez-vous accompagner par nos couleurs là où la terre embrasse la mer


Sant Carles de la Ràpita “A La Ràpita hi vaig trobar el que no buscava. A La Ràpita, terra, riu i mar es fonen amb tu” “En La Ràpita encontré lo que no buscaba. En La Ràpita, tierra, río y mar se funden contigo”

“In La Ràpita I found what I was not looking for. In La Ràpita, land, river and sea fuse with you” “À La Rapita, j’ai trouvé ce que je ne cherchais pas À La Ràpita, terre, fleuve et mer ne font qu’un avec vous”

Pere Monràs · Helix3c Barcelona


edita Regidoria de Turisme de Sant Carles de la Ràpita disseny R O I G E S T U D I : Sergi Roig · Rafa Balagué www.roigestudi.com · 977 742 728

textos Oriol Gracià Carles · Josep Pitarch · Oficina Municipal de Turisme fotografies Pere Borràs · Jordi Gil · Dani Dassoy · Manel Capell Santi Martorell · Sergi Roig · Joan Barberà · Rafa Balagué impressió Jordi Dassoy Impressor Dip. Legal: T-662-2011

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 1


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 2


Índex Introducció................................ Història...................................... Sol i platja.................................. Gastronomia.............................. · Productes................... · Col·lectiu de Cuina..... Espais naturals.......................... · Delta de l´Ebre........... · Observació d´aus........ · Serra del Montsià....... · Badia dels Alfacs........ Turisme..................................... · Calendari d´activitats. · Turisme familiar......... · Serveis turístics.......... · Turisme actiu.............. · Propostes turístiques. Com arribar-hi...........................

04 07 13 19 20 22 25 30 32 34 35 37 38 39 40 42 44 47

Introducción.............................. Historia...................................... Sol y playa.................................. Gastronomía.............................. · Productos................... · Colectivo de Cocina.... Espacios naturales.................... · Delta del Ebro............. · Observación de aves... · Sierra del Montsià...... · Bahía de los Alfaques. Turismo..................................... · Calendario actividades · Turismo familiar......... · Servicios turísticos..... · Turismo activo............ · Propuestas turísticas. Cómo llegar................................

04 07 13 19 20 22 25 30 32 34 35 37 38 39 40 42 44 47

Introduction................................ History........................................ Sun and beach............................ Gastronomy................................ · Products...................... · Cousine collective....... Natural ways.............................. · Ebro Delta................... · Bids watching.............. · Montsià mountains...... · Alfacs bay..................... Tourism....................................... · Festivities calendar.... · Family tourism............. · Tourist services........... · Active tourism.............. · Tourist proposals. How to arribe..............................

04 07 13 19 20 22 25 30 32 34 35 37 38 39 40 42 44 47

Introduction..................................... Historie............................................. Solei et plage................................... Gastronomie..................................... · Produits............................. · Collective cuisine.............. Sites naturels................................... · Delta de l´Ebre.................. · Observation d´oiseaux...... · Montsià montagnes........... · Baie des Alfacs.................. Tourisme.......................................... · Calendrier des fêtes......... · Tourisme familial.............. · Services de Voyage........... · Tourisme actif................... · Propositions touristiques. Comment s’y rendre.........................

Turisme Sant Carles de la Ràpita

04 07 13 19 20 22 25 30 32 34 35 37 38 39 40 42 44 47

pag 3


Sant Carles de la Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 4

Sant Carles de la RĂ pita


Introducció

Introducción · introduction · introduction Sant Carles de la Ràpita combina una àmplia proposta turística amb la més adequada oferta d’allotjament, gastronomia, oci, cultura i esport; Les seves platges tranquil·les són a tocar del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Sant Carles de la Ràpita combines a wide range of holiday options with the most suitable accommodation, gastronomy, leisure, culture and sporting activities; its tranquil beaches are close to the Ebro Delta Natural Park.

Sant Carles de la Ràpita combina una amplia propuesta turística con la más adecuada oferta de alojamiento, gastronomía, ocio, cultura y deporte. Sus playas tranquilas están justo al lado del Parque Natural del Delta del Ebro.

Sant Carles de la Ràpita allie une importante proposition touristique à une offre d’hébergement, de gastronomie, de loisirs, de culture et de sport des plus appropriées. Ses plages tranquilles sont toutes proches du Parc naturel du Delta de l’Èbre.

Ràpita

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 5


“Una Badia per a Carles, una ciutat per a les arts, un port per al comerç, un canal marítim per a l’Ebre navegable. Ho veieu, amics, aquí edificarem Sant Carles!” “Una bahía para Carlos, una ciudad para las artes, un puerto para el comercio, un canal marítimo para el Ebro navegable. ¡Lo veis, amigos, aquí edificaremos San Carlos!”

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 6

“A Bay for Charles, a town for the arts, a port for trade, a maritime canal for the navigable Ebro. You see, my friends, here we build Sant Carles!” “Une baie pour Charles, une ville pour les arts, un port pour le commerce, un canal maritime pour rendre l’Ebre navigable. Vous voyez, mes amis, ici, nous bâtirons Sant Carles!”

Emili Rosales

escriptor · escritor · writer · écrivain La Ciutat Invisible Edicions Proa


Història Historia History Histoire

Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 7


De fortalesa àrab a gran port del Mare Nostrum From Arab fortress to grand port of the Mare Nostrum

De forteresse arabe à grand port de la Méditerranée

Els musulmans hi van construir una Ràbita, una fortalesa àrab situada prop de la desembocadura de l’Ebre, i Carles III va projectar-hi una ciutat que havia de convertir aquell petit nucli de pescadors en un dels grans ports del Mediterrani.

Los musulmanes construyeron aquí una Rábita, una fortaleza árabe situada cerca de la desembocadura del Ebro, y Carlos III posteriormente proyectó una ciudad que debería convertir ese pequeño núcleo de pescadores en uno de los grandes puertos del Mediterráneo.

De fortaleza árabe a gran puerto del Mare Nostrum

Les musulmans bâtirent une Ràbita, une forteresse arabe située près de l’embouchure de l’Èbre, et Charles III, des siècles plus tard, avait projeté d’y construire une ville qui devait convertir ce petit village de pêcheurs en un des plus grands ports de la Méditerranée. Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 8

The Muslims built a Rabita, an Arab fortress, near the mouth of the Ebro, and Charles III planned a city that would turn a small fishing village into one of the grand ports of the Mediterranean.


veure més · ver más · see more · en savoir plus

www.dondelatierrabrazaelmar.com

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 9


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 10


Museu del Mar L’edifici de “Les Casotes” acull el Museu del Mar de l’Ebre, on es poden contemplar tots aquells aspectes relacionats amb la vida marinera: història, navegació oficis, estris... Destaca l’espai de fons Joan Brunet, amb la col·lecció de mal·lacologia més destacada d’Europa. L’edifici, lligat al Canal de Navegació data del segle XIX i acaba de ser restaurat. Les dues construccions que flanquegen l’accés principal eren utilitzades com a “Cases del Guarda” L’Església Nova: Edifici d’estil neoclàssic de finals de segle XVIII, dintre dels projectes executats per Carles III. Acull el centre d’interpretació de la Il·lustració, el centre de visitants Óscar Carballo i l’Oficina de Turisme.

Museo del Mar El edificio de “Les Casotes” acoge el Museo del Mar del Ebro, donde se pueden contemplar todos aquellos aspectos relacionados con la vida marinera: historia, navegación, oficios, utensilios... Destaca el espacio que alberga el fondo Joan Brunet, con la colección de malacología más destacada de Europa. El edificio, ligado al Canal de Navegación, data del siglo XIX y acaba de ser restaurado. Las dos construcciones que flanquean el acceso principal eran las “Casas del Guarda”. La Iglesia Nueva Edificio de estilo neoclásico de finales del siglo XVIII, que se enmarca dentro de los proyectos ejecutados por Carlos III. Acoge el centro de interpretación de la Ilustración, el centro de visitantes Óscar Carballo y la Oficina de Turismo.

Museo del Mar e Iglesia Nueva Museum of the Sea and The New Church Museé de la Mer et l´Église Nouvelle

Museu del Mar i Església Nova Museum of the Sea The building known as “Les Casotes” houses the Ebro Museum of the Sea in which you can see all those aspects related to the sea: its history, shipping, trades, tools, etc. Of particular interest is the Joan Brunet malacology collection, the most outstanding of its type in Europe. The recently-restored building is linked to the Navigation Canal and dates from the 19th century. The two structures on either side of the main entrance were used as guardhouses.

Musée de la Mer L’édifice “Les Casotes” abrite le Musée de la Mer de l’Èbre où l’on peut découvrir tout ce qui a rapport avec la vie maritime : histoire, navigation, métiers, outils… Retient particulièrement l’attention l’espace Joan Brunet accueillant la collection de malacologie la plus remarquable d’Europe. L’édifice, lié au Canal de Navigation, date du XIXe siècle et vient d’être restauré. Les deux petits bâtiments qui flanquent l’accès principal étaient utilisés comme “ Maisons du Garde ”.

The New Church A neoclassical style building dating from the end of the 18th century and part of the grand project for the town planned by Charles III. It now houses the Enlightenment Interpretation Centre, the Óscar Carballo Visitors Centre and the Tourist Information Office.

L’Église Nouvelle Edifice de style néo-classique de la fin du XVIIIe siècle faisant partie des projets de Charles III. Il abrite un centre d’interprétation du Siècle des Lumières, le centre des visiteurs Oscar Carballo, ainsi que l’office de tourisme. Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 11


“Conèixer nous móns, alimentar l’ànima amb paisatges diversos, mirar amb uns altres ulls i descobrir els secrets i la vida a través d’altres terres, on tenir el lloc sota el sol... sota el sol està la màgia... està Sant Carles”.

“To see new worlds, to nourish the soul with diverse landscapes, to see with other eyes and discover secrets and life through other lands... everything has its place under the sun… and under the sun is the magic... that Sant Carles”.

“Conocer mundos nuevos, alimentar el alma con paisajes diversos, mirar con otros ojos y descubrir los secretos de la vida a través de otras tierras.. todo tiene su sitio bajo el sol.. y bajo el sol está la magia... está Sant Carles”.

“Connaître des mondes nouveaux, nourrir son âme de paysages divers, regarder avec d’autres yeux et découvrir les secrets de la vie à travers d’autres terres... chaque chose a sa place au soleil… et au soleil se trouve la magie… Sant Carles…”.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 12

Cristina Guardiola Agència de Viatges Pamplona


Sol i platja Sol y playa Sun and beach Soleil et plage

Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 13


Sorra fina i aigües tranquil·les

Arena fina y aguas tranquilas

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 14

·

Fine sand and tranquil waters

·

Sable fin et eaux tranquilles


Amb més de vint quilòmetres de platges, Sant Carles de la Ràpita és un dels millors destins per als qui volen gaudir vora l’aigua de la tranquil·litat que predomina al litoral de les Terres de l’Ebre.

Con más de veinte kilómetros de playas, Sant Carles de la Ràpita es uno de los mejores destinos para los que quieren disfrutar de la tranquilidad de las aguas que predomina en el litoral de las Terres de l’Ebre.

With more than twenty kilometres of beaches, Sant Carles de la Ràpita is one of the best destinations for those who wish to enjoy the tranquillity that reigns on the coast of the Terres de l’Ebre from the water’s edge.

Avec plus de 20 km de plages, Sant Carles de la Ràpita est l’une des meilleures destinations pour ceux qui veulent profiter, au bord de l’eau, de la tranquillité régnant sur le littoral des Terres de l’Èbre.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 15


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 16


Platges ·

Fine sand and tranquil waters

·

Sable fin et eaux tranquilles

mirador

Flamencs

Kite surf / widsurf

piscina municipal

Pesca de 21h a 9h

Activitats esportives

Servei de vigilància / Salvament

Lloguer d'hamaques

Lloguer de nàutics

Bandera Blava

Accès minusvàlids

servei de neteja

papereres

prohibició d'animals

dutxes

wc

Aparcament a menys de 50m

Longitud e paltja

Accés en cotxe

WC

accés a peu

Característiques i serveis Características y servicios Characteristics and services Caracteréstiques et services

Arena fina y aguas tranquilas

Platges Urbanes / Playas urbanas / Urban baches / Pages urbaines

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

50mx10m

200mx25m

120mx10m

120mx15m

● ● ● ●

● ●

65mx15m

Platja del Suís

140mx15m

Platja de les Delícies

300mx50m

Platja Aldea Blanca

Platja Aiguassera

Platja Capri

Platja dels Hortets

Platja de Garbí

Aigües tranquil·les i poc profundes amb sorra fina / Aguas tranquilas, poco profundas y suave arena / Calm and shallow waters with soft sand / Eaux tranquilles, peu profones et sable fine

Platges salvatges / playas salvajes / Natural beaches / Plages sauvages 6km x 100m

Platja del trabucador

Platges entre 2 mars profundes i tranquil·les / Playas entre 2 mares, profundas y tranquilas / Beaches between 2 seas with calm and deep waters / Plages entre deux mers aux eaux profondes et calmes

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 17


“Quan penso en La Ràpita penso en la serra del Montsià i en el Delta de l’Ebre. En els olors a mar i a romaní i farigola, sento la seva brisa suau a la meva cara, és impossible no pensar de seguida en la seva cuina i els seus productes tant del mar com de l’horta i sempre acabo somrient pels rapitencs tan meravellosos que he tingut el plaer de conèixer i de tenir com a amics. Tot plegat, és un dels destil·lats més purs i genuïns de la Mediterrània”.

“When I think about La Ràpita I think about the Montsià Mountains and the Ebro Delta. In the aromas of the sea and of rosemary and thyme, I feel its gentle breeze on my face and it’s impossible not to think immediately about its cuisine and its products, both from the sea and the land, and I always end up smiling when I think about the wonderful “Rapitencs” I have had the pleasure to know and count as friends. Altogether it is one of the purest and most genuine distillates of the Mediterranean”.

“Cuando pienso en La Ràpita pienso en la Sierra del Montsià y el Delta del Ebro. En los olores a mar y a romero y tomillo, siento su brisa suave en mi cara, es imposible no pensar enseguida en su cocina y sus productos tanto del mar como de la huerta y siempre acabo sonriendo por los autóctonos que he tenido el placer de conocer. Todo ello, conforma uno de los lugares más puros y genuinos del Mediterráneo”.

“Lorsque je pense à La Ràpita, je pense à la montagne du Montsià et au delta de l’Èbre. Aux odeurs marines, de romarin et de thym. Je sens la douce brise de la mer caressant mon visage, et je ne peux m’empêcher de penser à sa cuisine et à ses produits, produits de la mer et également du potager et je finis toujours par penser aux habitants de La Ràpita si accueillants que j’ai eu le plaisir de connaître et d’avoir comme amis. En définitive, c’est l’une des distillations les plus pures et les plus authentiques de la Méditerranée”.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 18

Carles Sánchez

Knowledge Manager Barcelona


Gastronomia GastronomĂ­a Gastronomy Gastronomie

Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 19


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 20


Tots els sabors del Delta de l’Ebre

Todos los sabores del Delta del Ebro · All the flavours of the Ebro Delta · Toutes les saveurs du Delta de l’Èbre Sant Carles de la Ràpita ha estat reconeguda com la capital gastronòmica de les Terres de l’Ebre. Tradició i modernitat s’uneixen en aquest racó del Mediterrani, on el mar serveix la matèria primera fonamental per nodrir la cuina local.

Sant Carles de la Ràpita ha sido reconocida como la capital gastronómica de las Terres de l’Ebre. Tradición y modernidad se unen en este rincón del Mediterráneo, donde el mar sirve la materia prima fundamental que nutre la cocina local.

Sant Carles de la Ràpita has been recognised as the gastronomic capital of the Terres de l’Ebre. Tradition and modernity come together in this corner of the Mediterranean, where the sea provides the basic ingredients for the local cuisine.

Sant Carles de la Ràpita est connue pour être la capitale gastronomique des Terres de l’Èbre. Tradition et modernité s’unissent dans ce coin de la Méditerrané où la mer sert la matière première fondamentale à la cuisine locale.

veure més · ver más · see more · en savoir plus

www.dondelatierrabrazaelmar.com

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 21


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 22


La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita organitza diverses Diades Gastronòmiques per difondre la qualitat dels nostres productes i l’exquisidesa de la típica cuina marinera i deltaica. Aquestes diades, en les quals estan implicats els diferents restaurants de la Ràpita i productors agroalimentaris de les Terres de l’Ebre, han estat un nexe d’unió entre els diferents agents socioeconòmics participants i han donat peu a la creació del Col·lectiu de Cuina de la Ràpita - Delta de l’Ebre amb l’objectiu de promoure les principals activitats econòmiques de Sant Carles de la Ràpita: el turisme i la gastronomia.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita organiza diversas Jornadas Gastronómicas para difundir la calidad de nuestros productos y la exquisitez de la típica cocina marinera y deltaica. Estas jornadas, en las que están implicados los diferentes restaurantes de la Ràpita y productores agroalimentarios de las Terres de l’Ebre, han sido un nexo de unión entre los diferentes agentes socioeconómicos participantes y han dado pie a la creación del Colectivo de Cocina de la Ràpita - Delta de l’Ebre con el objetivo de promover las principales actividades económicas de Sant Carles de la Ràpita: el turismo y la gastronomía.

Col·lectiu de Cuina de la Ràpita - Delta de l’Ebre

Colectivo de cocina la Ràpita - Delta de l’Ebre · Cuisine collective la Ràpita - Delta de l’Ebre · Collective de cuisine la Ràpita - Delta de l’Ebre The Sant Carles de la Ràpita Municipal Tourism Department organises various gastronomic festivals with the aim of disseminating the quality of the local products and the traditional seafood and delta cuisine. The restaurants of La Ràpita and the farmers and food producers of the Terres de l’Ebre (the Ebre Lands) take part in these festivals. They serve as a focal point to bring together the different socioeconomic agents who participate and they have led to the creation of the Cuisine of La Ràpita and the Ebro Delta Collective, the objective of which is to promote the main economic activities of Sant Carles de la Ràpita: tourism and gastronomy.

L’office de tourisme municipal de Sant Carles de la Ràpita organise plusieurs Journées Gastronomiques pour faire connaître ses produits ainsi que sa savoureuse cuisine typique à base de produits de la mer et du delta. Différents restaurants et producteurs agroalimentaires de La Ràpita participent à ces journées. Celles-ci ont servi de trait d’union entre les différents agents socioéconomiques et ont donné lieu à la création du Entreprise Collective de Cuisine de la Ràpita – Delta de l’Ebre dont le but est de promouvoir les principales activités économiques de Sant Carles de la Ràpita : le tourisme et la gastronomie. Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 23


“Tot d’una va descobrir davant dels seus ulls una gran llacuna on hi havia centenars de flamencs de plomes rosades que tacaven les aigües de mil colors amb una massa viva de tons blancs i roses que van deixar la Lluna amb la boca oberta”.

“All of a sudden he discovered before his eyes a great lake where there were hundreds of pinkfeathered flamingos that stained the waters of a thousand colours with a living mass of white and pink tones that left the Moon open-mouthed”.

“De repente, descubrió delante de sus ojos una gran laguna donde había centenares de flamencos de plumas rosadas que manchaban las aguas de mil colores con una masa viva de tonos blancos y rosas que dejaron la luna con la boca abierta”.

“Soudain, il découvrit devant lui une grande lagune où il y avait des centaines de flamants aux plumes rosées qui souillaient les eaux de mille couleurs avec un amoncellement vivant de tons blancs et roses qui laissèrent la Lune bouche bée”.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 24

David Martí Martinez, 2010

escriptor · escritor · writer · écrivain Les bruixes d´Arnes Llicència atorgada per Edicions 62, SA


Natura Naturaleza Nature Naturel

Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 25


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 28


Una porta oberta a la natura

Una puerta abierta a la naturaleza · An open door to nature · Une porte ouverte sur la nature Els paratges plens de contrastos que embolcallen Sant Carles de la Ràpita són d’una bellesa extraordinària i ofereixen panoràmiques del Delta, el mar i la muntanya.

Los parajes llenos de contrastes que enmarcan a Sant Carles de la Ràpita son de una belleza extraordinaria, ofreciendo panorámicas del Delta, el mar y la montaña.

Places full of contrasts that surround Sant Carles de la Ràpita with extraordinary beauty and offer panoramic views of the Delta, the sea and the mountains.

Les paysages pleins de contrastes entourant Sant Carles de la Ràpita sont de toute beauté et offrent des vues panoramiques sur le Delta, la mer et les montagnes.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 29


El Parc Natural del Delta de l´Ebre El Parque Natural del Delta del Ebro

·

El Parc Natural del Delta de l’Ebre és una de les zones d’aiguamolls més importants de la conca mediterrània. Un passeig amb barca, les rutes cicloturistes o els miradors d’ocells permeten conèixer de primera mà els paisatges d’aquest racó singular.

El Parque Natural del Delta del Ebro es una de las zonas de humedales más importantes de la cuenca mediterránea. Un paseo en barca, las rutas cicloturistas o los miradores de aves permiten conocer de primera mano los paisajes de este singular rincón.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 30

The Ebro Delta Natural Park

·

Le Parc Naturel du delta de l’Èbre The Ebro Delta Natural Park is one of the most important wetland areas in the Mediterranean basin. Boat trips, cycling tours and birdwatching lookout points are just some of the ways you can get to know these unique landscapes at first hand.

Le Parc Naturel du delta de l’Èbre et l’une des zones humides les plus importantes du bassin méditerranéen. Les promenades en bateau, les pistes cyclables ou les miradors pour l’observation des oiseaux permettent de découvrir de prime abord les paysages de ce coin unique.


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 31


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 32


El Delta és important ecològicament sobretot pel nombre d´aus que hi viuen. S´han comptat quasi 300 espècies diferents, de les quals 200 són freqüents i més de 100 hi nidifiquen. N´hi ha de quatre tipus: les hivernants, residents al nord d´europa i que hivernen des d´octubre fins a març ; les nidificants vénen des del març al setembre per criar, les que van de pas amb els moviments migratoris es poden veure als mesos de març i abril i octubre i novembre; i les permanents que es poden veure tot l´any.

The Delta is ecologically important mainly because of the huge number of birds that are living there: 300 different species are reckoned, 200 are frequent and more than 100 build their nests there. We find four kinds of birds: the hibernators, which live in the north of Europe and hibernate in the Delta from October to March; the nest-builders, which come since March to breed; the one’s that follow the migratory flows, which you can observe in March, April, October and November; and the permanents that you can see during all the year.

Observació d´aus

Observación de aves · Birds watching · Observation d´oiseaux El Delta es importante ecológicamente sobre todo por el número de aves que habitan en él. Se han contado casi 300 especies diferentes, de las cuales unas 200 son frecuentes y más de 100 nidifican en él. Hay de cuatro tipos: las invernantes, residentes en el norte de Europa y que invernan de octubre a marzo; las que hacen nido que vienen de marzo a septiembre para criar, las que van de paso con los movimientos migratorios pueden verse en los meses de marzo y abril y octubre y noviembre; y las permanentes pueden observarse todo el año.

Le Delta est écologiquement important surtout par le grand nombre d’oiseaux qu’on y trouve. On y a compté 300 espèces dont 200 sont fréquentes et plus de 100 y nidifient. Il y en a quatre types : les hivernantes qui habitent au nord de l’Europe et hivernent au Delta d’octobre à mars ; les nidifiantes qui viennent de mars à septembre pour se reproduire ; celles qui suivent les mouvements migratoires et qu’on peut voire en avril, mars, octobre et novembre ; et les permanentes qu’on peut observer toute l’année.

veure més · ver más · see more · en savoir plus

www.dondelatierrabrazaelmar.com

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 33


El Montsià, una serra per descobrir El Montsià, una sierra por descubrir

·

Pel seu alt interès ecològic, la serra de Montsià s’ha inclòs al pla d’espais d’interès natural de Catalunya. Us proposem recórrer l’itinerari de natura entre Sant Carles de la Ràpita i la Foradada, un dels llocs més destacats d’aquest espai.

Por su alto interés ecológico, la sierra del Montsià se incluyó en el plan de espacios de interés natural de Cataluña. Les proponemos recorrer el itinerario de naturaleza comprendido entre Sant Carles de la Ràpita y la Foradada, uno de los lugares más destacados de este espacio.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 34

The Montsià, a mountain to discover

·

Le Montsià, une montagne à découvrir

Serra del Montsià is included in the catalan plan for natural spaces of interest because of its ecologic interest. We propose you a route between Sant Carles de la Ràpita and la Foradada, one of the most interesting places of this area.

La serra del Montsià est incluse dans le plan de milieux d’intérêt naturel de Catalogne grâce à son élevé intérêt écologique. On vous propose de suivre l’itinéraire naturel compris entre Sant Carles de la Ràpita et la Foradada, l’un des lieux le plus intéressants de ce milieu.


Badia dels Alfacs, el port natural més gran d´Europa

El puerto natural más grande de Europa · L´àmplia badia dels Alfacs, abrigada de forma natural per la Punta de la Banya, és una zona amb una mar gairebé sense onades, ideal per practicar esports nàutics. S´hi celebren sovint campionats de vela, es practica el surfing o l´esquí aquàtic, entre d´altres. La Punta de la Banya és Reserva Natural Parcial i acull gran quantitat d´ocells aquàtics i marins.

The biggest natural port in Europe ·

La amplia bahía de los Alfaques, abrigada de forma natural por la “Punta de la Banya”, es una zona con un mar casi sin olas, ideal para practicar deportes náuticos. Se celebran a menudo campeonatos de vela, se practica el surfing o el esquí acuático, entre otros. “La Punta de la Banya” es Reserva Natural Parcial y acoge gran cantidad de aves acuáticas y marinas.

Le port naturel le plus grand d’Europe

The wide Alfacs Bay, sheltered in a natural way by Punta de la Banya, is an area with a nice quiet sea, perfect to do water sports. Sailing championships take place there frequently. Windsurfing and waterskiing are also common. The Partial Nature Reserve Punta de la Banya takes a big number of water and sea birds in.

La large baie des Alfacs, protégée de façon naturelle par la Punta de la Banya, est une zone avec une mer tranquille et très agréable pour faire des sports nautiques. Il y a souvent des championnats de voile, et on y pratique aussi le windsurf et le ski nautique. La Punta de la Banya est une Réserve Naturelle Partiale avec un grand nombre d’oiseaux marins et aquatiques.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 35


“M’agrada pujar al mirador de la Guardiola, retrobar-me el Sant Crist blanc, amb els braços estesos; contemplar el Delta marró, blau, verd i groc; les fines muscleres de la Badia dels Alfacs; la ganxuda Punta de la Banya i Sant Carles la Ràpita, poble clar i lluminós, vila que professa, cada dia de l’any, la seva devoció per la mar”. “Me gustaría subir al mirador de la Guardiola, reencontrarme con el San Cristo blanco, con los brazos extendidos; contemplar el Delta marrón, azul, verde y amarillo, las finas mejilloneras de la bahía de los Alfaques; la ganchuda “Punta de la Banya” y Sant Carles de la Ràpita, pueblo claro y luminoso, villa que profesa, cada día del año, su devoción por el mar”. Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 36

“I enjoy going up to the La Guardiola lookout point, to see again the white Holy Christ with his arms extended; to contemplate the brown, blue, green and white of the Delta; the fine muscle beds of Els Alfacs Bay; the hook-shaped La Banya Point and Sant Carles la Ràpita, a clear and luminous town that professes day-in day-out its devotion to the sea”. “J’aime monter au mirador de la Guardiola, retrouver le Christ blanc aux bras étendus; contempler le delta marron, bleu, vert et jaune; les fins parcs à huîtres de la Baie d’Els Alfacs; la Pointe crochue de la Banya et Sant Carles de la Ràpita, localité claire et lumineuse, ville consacrée entièrement à la mer tout au long de l’année”.

Ignasi Revés

escriptor · escritor · writer · écrivain Esmorzars de l´Ebre Edicions Salòria


Turisme Turismo Tourism Tourisme

Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 37


Calendari d’activitats Febrer Diada de la Galera i l’Ostra Rissada Regata vela Eurocup 29er Abril Regata de Kitesurf Maig Regata de Vela Delta de l’Ebre Juny Jornades gastronòmiques del gust Tastamar. Diada Gastronòmica Ruta del Tast. Tapes típiques Festa del Mar ( activitats marítimes ) Juliol Festes Majors SCR Festa de la Mare de Déu del Carme Activitats esportives a les platges Agost Cinema a la Fresca Activitats esportives a les platges Festival de Música “Ritmes dels Alfacs” Setembre Jornades Culturals Festes de la Mare de Déu de la Ràpita Novembre Diada del Llagostí

Calendario de actividades Febrero Diada de la Galera y la Ostra Rizada Regata de vela Eurocup 29er Abril Regata de Kitesurf Mayo Regata de Vela Delta de l’Ebre Junio Jornadas gastronómicas del gusto Tastamar. Diada Gastronómica del mar Ruta del Tast. Tapas típicas Fiesta del Mar ( actividades marítimas ) Julio Fiestas Mayores SCR Actividades Ocio y deporte en las playas Fiesta de la Virgen del Carmen Cine “a la Fresca” Agosto Actividades deportivas en las playas Festival de música “Ritmes dels Alfacs” Jornadas Culturales Septiembre Fiestas de la Virgen de la Ràpita Noviembre Diada del Langostino

Festivities calendar

Calendrier des Fêtes

February Mantis Shrimp Day Festival Sailing race Eurocup 29er April Kitesurf Race May Ebro Delta’s Sailing Race June Taste Days, Especial menus in the restaurants Sea’s Tasting Day Festival Tasting Route (Ruta de las Tapas) Sea’s Festivity (maritime activities) July Patron Saint’s Festivities, the last week of the month Fishermen’s Festivities “Mare de Déu del Carme” Sportive activities on the beaches. Outdoor cinema August Music Festival “Ritmes dels Alfacs” Sportive activities on the beaches Cultural Days September “Mare de Déu de la Ràpita” festivities November Prawn’s Day Festival

Février Journée de la Squille Régate a voile Eurocup 29er Avril Race de Kitesurf Mai Régate a voile Juin Journées du Goût. Des menus spéciaux dans les restaurants Journée de dégustation de produits de la mer Route de «tapas» Fête de la mer (activités maritimes) Juillet Festivités la dernière semaine du mois Festivités des pêcheurs «Mare de Déu del Carme» Activités sportives sur la plage. Cinéma à l’extérieur Août Festival de Musique «Rythmes des Alfacs» Activités sportives sur la plage Journées Culturelles Septembre Festivités de la « Mare de Déu de la Ràpita Novembre Journée du Bouquet (grosse crevette)

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 38


Tots els serveis per gaudir amb la mainada Todos los servicios para disfrutar con los niños Everything you need to enjoy with the children Tous les services à profiter en famille L’oferta turística de Sant Carles de la Ràpita inclou tot tipus d’activitats pensades per fer amb família, des de passejades per la platja, sortides amb bicicleta, tallers d’introducció a l’observació d’aus, fins a excusions amb caiac, classes de tir amb arc o rocòdrom.

La oferta turística de Sant Carles de la Ràpita incluye todo tipo de actividades pensadas para disfrutar en familia, desde paseos por la playa, salidas en bicicleta, talleres de introducción a la observación de aves, hasta excursiones en kayak, clases de tiro con arco o rocódromo.

Sant Carles de la Ràpita offers all kinds of activities designed for family fun – walks along the beach, bicycle trips, introductory workshops to birdwatching, kayak trips, archery and rock climbing lessons, etc.

L’offre touristique de Sant Carles de la Ràpita comprend toutes sortes d’activités à réaliser en famille, depuis les promenades sur la plage, sorties à vélo, ateliers d’introduction à l’observation des oiseaux en passant par excursions en kayak, leçons de tir à l’arc ou mur d’escalade.

veure més · ver más · see more · en savoir plus

www.dondelatierrabrazaelmar.com

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 39


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 40


Estació Nàutica La Ràpita · Delta de l´Ebre Av. Alfacs s/n. Pabelló Firal Tel. 977 10 10 10 43540 Sant Carles de la Ràpita · Tarragona www.enlarapita.com info@enlarapita.com

L’Estació Nàutica de la Ràpita, distintiu de qualitat Estación Náutica de la Ràpita, distintivo de calidad · La Ràpita Water Sports Resort, an emblem of quality · Station nautique de la Ràpita, label de qualité La professionalitat, la vocació de servei i el compromís amb el client i el medi ambient són els trets distintius dels establiments turístics que s’han agrupat per crear l’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita - Delta de l’Ebre.

RESERVES

Allotjament Activitats Restaurants www.enlarapita.com Tel. 977 10 10 10

La profesionalidad, la vocación de servicio y el compromiso con el cliente y el medio ambiente son los rasgos distintivos de los establecimientos turísticos que se han agrupado para crear la Estación Náutica de Sant Carles de la Ràpita - Delta del Ebro.

RESERVAS

Alojamiento Actividades Restaurantes www.enlarapita.com Tel. 977 10 10 10

Professionalism, a vocation for service and a commitment to the customer and the environment are the distinctive traits of the tourism establishments that have come together to form the Sant Carles de la Ràpita - Ebro Delta Water Sports Resort.

BOOKINGS

Accommodation Activities Restaurants www.enlarapita.com Tel. 977 10 10 10

La professionnalité, la vocation du service et l’engagement avec le client et l’environnement sont les traits distinctifs des établissements touristiques qui se sont groupés pour créer la station nautique de Sant Carles de la Ràpita - Delta de l’Ebre.

RÉSERVATIONS

Hébergement Activités Restaurants www.enlarapita.com Tel. 977 10 10 10

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 41


Un lloc ideal per a la pràctica d’esports nàutics Un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos · An ideal place to enjoy water sports · Un lieu idéal pour la pratique de sports nautiques Pel vent suau que acostuma a bufar-hi i per la poca profunditat de l’aigua, la Badia dels Alfacs és un bon indret per iniciar-se en la pràctica d’esports de vela. Les empreses locals, el Club Nàutic i la Marina Sant Carles ofereixen els serveis per desenvolupar aquest tipus d’activitats.

Por la suave brisa que suele soplar en ella y por la poca profundidad de sus aguas, la Bahía dels Alfacs es un buen lugar para iniciarse en la práctica de deportes de vela. Las empresas locales, el Club Náutico y la Marina Sant Carles ofrecen los servicios más adecuados para desarrollar este tipo de actividades.

The gentle breeze that almost always caresses Els Alfacs Bay and its shallow waters make it a perfect place to learn to sail. Local firms, the Yacht Club and the Sant Carles Marina all offer sailing activities.

La brise douce soufflant sur la Baie d’Els Alfacs et le peu de profondeur de ses eaux rendent cet endroit idéal pour s’initier à la pratique des sports de voile. Les entreprises locales, le Club nautique et la Marina Sant Carles offrent tous les services pour ce genre d’activités. veure més · ver más · see more · en savoir plus

www.dondelatierrabrazaelmar.com

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 42


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 43


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 44


Pescanatura Pescaturisme Pescaturisme i pescanatura és viure i sentir les emocions en relació amb el mariner i el seu entorn marí. Conèixer la saviesa d’aquests professionals de la pesca mitjançant la natura, fent aparèixer la veritable bellesa i creativitat d’aquest producte turístic. El diàleg amb el mariner ens mostrarà la seva manera de veure i entendre el món, ens encomanarà la seva passió per la feina i el seu entorn natural.

Pescaturismo y pescanatura es vivir y sentir las emociones en relación con el marinero y su entorno marino. Conocer la sabiduría de estos profesionales de la pesca mediante la naturaleza, haciendo aparecer la verdadera belleza y creatividad de este producto turístico. El diálogo con el marinero nos mostrará su manera de ver y entender el mundo, nos contagiará su pasión por el trabajo y su entorno natural.

Pescaturisme and pescanatura is living and feeling the emotions of the fisherman and the marine environment. Discover the wisdom of these professional fishermen through nature, and experience the true beauty of this tourism product. In a dialogue with the seafarers you will learn about their way of looking at and understanding the world; they will infect you with their passion for their work and their natural environment.

Pescaturisme et pescanatura, c’est vivre et sentir les émotions liées au marin et à son milieu. C’est connaître la sagesse de ces professionnels de la pêche à travers la nature, en faisant apparaître la véritable beauté et la créativité de ce produit touristique. Le dialogue avec le marin nous montrera sa façon de voir et de comprendre le monde, nous transmettra sa passion pour son travail et son environnement naturel.

Ho podràs experimentar en la “Ruta de les muscleres” i en la Pesca artesanal “la Paupa”.

Lo podrás experimentar en la “Ruta de les muscleres” y en la Pesca artesanal “la Paupa”.

You can experience the “Ruta de les muscleres” and artisanal fisheries “la Paupa”.

Vous pourrez découvrir la “Ruta de les muscleres” dans la pêche artisanale “la Paupa”.

Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 45


Turisme Sant Carles de la RĂ pita

pag 46


Delta de l´Ebre

Catalunya

Europa

Punts d´interès 1 Ajuntament Policia local 2 Punt d´informació turística “Parc de Garbí 3 Antic convent monges 4 Correus 5 Club Nàutic 6 Centre d´assistència primària 7 Sant Carles Marina 8 Parc natural Delta de l´Ebre 9 Ports de la Generalitat 10 Serra del Montsià 11 Carril bici 12 Estació Nautica 13 Camp d´aprenentatge 14 Centre esportiu 15 Deixalleria municipal 16 Estadi municipal ”la Devesa” 17 Zona d´oci 18 Tren turistic 19 Esglèsia Santíssima Trinitat 20 Esglèsia Sant Josep Obrer 21 Esglèsia Nova Oficina de Turisme 22 Excursions marítimes 23 Far 24 Benzineres 25 Parada bus 26 Parada taxi 27 Lloguer de bicicletes 28 Llotja de peix - port pesquer 29 Museu del Mar (a partir 2011) 30 Mercat municipal 31 Mirador la Guardiola 32 Mirador Parc de Garbí 33 Pavelló municipal d´esports 34 Pavelló firal 35 Piscina municipal 36 Patinatge 37 Port comercial 38 Punt d´informació juvenil Biblioteca, casal cultural, Sala d´ exposicions 39 Mercat setmanal dissabte

Poble Nou delDelta

SantCarles de la Ràpita

Com arribar

Como llegar

Cotxe propi Nacional 340, Barcelona- València Autopista AP- 7, sortida 41 Autobús Hife · Tel. 902 119 814 www.hife.es Tren Renfe · Parada més propera l’Aldea- Amposta a 26 km Tel. 902 240 202 www.renfe.es Avió Aeroport de Reus, a 85km Tel. 977 779 800 Aeroport de Barcelona, a 200km Telf. 93 298 38 38 Aeroport de València, 170Km Telf. 961 59 85 00

Coche propio Nacional 340, Barcelona- Valencia Autopista AP- 7, salida 41 Autobús Hife · Tel. 902 119 814 www.hife.es Tren Renfe · Parada más cercana l’Aldea- Amposta a 26 km Tel. 902 240 202 www.renfe.es Avión Aeropuerto de Reus, a 85km Tel. 977 779 800 Aeropuerto de Barcelona, a 200km Tel. 93 298 38 38 Aeropuerto de València, 170Km Tel. 961 59 85 00

How arrive

Comment s’y rendre

By car The roads which arrive to sant carles de la ràpita are the n-340 barcelonavalencia and the motorway a-7 mare nostrum, exit 41. Motorway service telephone: 93 217 28 00 By bus Sant carles de la ràpita offers bus connections in regular lines with different spanish cities such as saragossa, barcelona, valencia or madrid. Hife general information telephone: 902 119 814 By train Railway line barcelona-valencia connected with different spanish cities. Renfe general information telephone: 902 240 202 By plane Sant carles de la ràpita is near from three international airports: Reus, at 85 km Offices: tel. 977 77 98 00 - Fax. 977 79 98 12 Barcelona, at 200 km Offices: tel. 93 298 38 38 Valencia-manises, at 170 km Offices: tel. 96 159 85 00

En voiture Les routes d´accès directe à sant carles de la ràpita sont la n-340 barcelone-valència et l´autoroute a-7 mare nostrum, sortie 41. Tel. D´attention à l`usager de l´autoroute: 93 217 28 00 En bus Sant carles de la ràpita offre des connexions avec différentes villes espagnoles en lignes régulières, dont saragossa, barcelone, valènciaet madrid. Tel. Hife information générale: 902 119 814 En train Ligne frroviaire barcelone-valència avec connexions avec différentesvilles espagnoles. Tel. Renfe information générale: 902 240 202 Dans le plan Sant carles dispose de trois aéroports internationaux proches: reus, à 85 km Bureau: tel. 977 77 98 00 Fax. 977 79 98 12 Barcelone, à 200 km Bureau: tel. 93 298 38 38 València-manises, à 170 km Bureau: tel. 96 159 85 00 Turisme Sant Carles de la Ràpita

pag 47


www.R O I G E S T U D I.com

Oficina Municipal de Turisme Església Nova · Sant Isidre, 128 · Tel./Fax. 977 744 624 43540 Sant Carles de la Ràpita · Tarragona www.turismelarapita.com - info@turismelarapita.com

Book turístic Sant Carles de la Ràpita  

Catàleg promocional de Sant Carles de la Ràpita

Book turístic Sant Carles de la Ràpita  

Catàleg promocional de Sant Carles de la Ràpita

Advertisement