Page 1

Senarai Kemahiran dan Aktiviti dalam Pemulihan Bahasa Melayu Bil 1

Kemahiran  Huruf-huruf kecil a-z

Aktiviti

Catatan

1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan 1.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak 1.3 Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi 1.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya. 1.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan 1.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan 1.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan 1.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil 1.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset 2.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan

2

 Huruf-huruf besar A-Z

2.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak 2.3 Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi 2.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya. 2.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan 2.6 Menekap atau melukis huruf daripada kaad-kad tebuk mengikut turutan 2.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan 2.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. 2.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset

3

 Huruf-huruf vokal : a,e,i,o,u

3.1 Mengenal dan membunyikan vokal ‘a,e,i,o,u’ mengikut warna yang ditetapkan. 3.2 Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau language master

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 1


 ‘e’ taling / ‘e’ pepet

3.3 Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar

3.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vocal 3.5 Memilih huruf vokal yang sesuai dengan gambar 3.6 Menulis huruf vokal berdasarkan gambar 3.7 Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal awalan 3.8 Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata

4

 Suku kata KV

4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar 4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata 4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata 4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar 4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

5

 Perkataan KV + KV

5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 5.3 Membaca kad padanan 5.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 5.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 5.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

6

 Perkataan dua suku kata V + KV

6.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 6.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 6.3 Membaca kad padanan

6.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 2


berdasarkan gambar 6.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

6.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

7

 Perkataan KV + KV + KV

7.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 7.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 7.3 Membaca kad padanan 7.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 7.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 7.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

8

 Perkataan KVK

8.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar 8.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku kata 8.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata 8.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar 8.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

9

 Suku Kata KVK

9.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar 9.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku kata 9.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata 9.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar 9.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar 10.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

10

 Perkataan V + KVK

10.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 10.3 Membaca kad padanan 10.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 10.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 3


10.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

11

 Perkataan KV + KVK

11.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 11.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 11.3 Membaca kad padanan 11.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 11.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 11.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

12

 Perkataan KVK + KV

12.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 12.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 12.3 Membaca kad padanan 12.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 12.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 12.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

13

 Perkataan KVK + KVK

13.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 13.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 13.3 Membaca kad padanan 13.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 13.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 13.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

14

 Perkataan KV + KV + KVK

14.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 14.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 14.3 Membaca kad padanan 14.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 14.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 14.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 4


15

 Perkataan KVK + KV + KVK

15.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 15.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 15.3 Membaca kad padanan 15.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 15.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 15.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

16

 Perkataan KVKK

16.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 16.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 16.3 Membaca kad padanan 16.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 16.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 16.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

17

 Suku kata KVKK

18

 Perkataan KV + KVKK

19

 Perkataan V + KVKK

20

 Perkataan KVK

17.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar 17.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata 17.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata 17.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar 17.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar 18.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 18.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 18.3 Membaca kad padanan 18.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 18.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 18.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 19.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 19.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 19.3 Membaca kad padanan 19.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 19.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 19.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 20.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 5


+ KVKK

21

 Perkataan KVKK + KV

22

 Perkataan KVK + KVK

23

 Perkataan KVKK + KVKK

24

 Perkataan KV + KV + KVKK

25

 Perkataan KV + KVK + KVKK

ditunjukkan oleh guru 20.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 20.3 Membaca kad padanan 20.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 20.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 20.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 21.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 21.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 21.3 Membaca kad padanan 21.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 22.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 22.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 22.3 Membaca kad padanan 22.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 22.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 22.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 23.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 23.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 23.3 Membaca kad padanan 23.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 23.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 23.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 24.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 24.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 24.3 Membaca kad padanan 24.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 24.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 24.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 25.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 25.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 25.3 Membaca kad padanan 25.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 25.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 25.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 6


26

 Perkataan KVK + KV + KVKK

27

 Perkataan KVKK + KV + KVK

28

 Perkataan KV + KVKK + KVK

29

 Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding

30

 Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf)

31

 Membaca dan membina ayat mudah  Bacaan dan Pemahaman

32

kata 26.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 26.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 26.3 Membaca kad padanan 26.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 26.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 26.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 27.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 27.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 27.3 Membaca kad padanan 27.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 28.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 28.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 28.3 Membaca kad padanan 28.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 28.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 28.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 29.1 Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan yang telah disediakan 29.2 Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal Berganding 29.3 Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan / jawapan yang sesuai 29.4 Latihan ejaan terancang 30.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru 30.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar 30.3 Membaca kad padanan 30.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar 30.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar 30.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata 31.1 Membaca ayat berdasarkan gambar 31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar 31.3 Membina ayat berdasarkan gambar 32.1 Membaca petikan mudah 32.2 Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri 32.3 membaca dan menjawab soalan pemahaman

http://cikguhaidi.wordpress.com

Page 7

SukatanPelajaranPemulihanBM