Page 1

SMK Taman Indah

B SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN N.SEMBILAN DARUL KHUSUS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID 2012 NAMA AGENSI KOD SEKOLAH NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : :

SMK TAMAN INDAH NEA 5057 06-4414479 06 -4413502 smktamanindah@gmail.com http://myhemsmti.blogspot.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi; manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang‌..

1

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SURAT SIARAN UNIT HEM 2012 Kepada, Semua Guru SMK Taman Indah Tarikh: 3Hb JAN 2012 Per.: BAHAN – BAHAN EDARAN UNIT HEM

1.Sila layari blogspot yang tertera ini: http://myhemsmti.blogspot.com/2010/02/surat-siarangpkhem-kepada-semua-guru.htm bagi memuat turun bahan – bahan edaran Unit HEM seperti di bawah untuk tindakan selanjutnya. Bil

Nama Bahan Edaran

Tindakan JK Disiplin dan Pengawas

1

Manual Disiplin SMK Taman Indah

2

Manual Keselamatan Sekolah SMKTI

3

Polisi Kebersihan dan Kesihatan

4

***Polisi Murid Semasa Perjalanan

JKKeselamatan/Guru/Murid

5

Polisi Murid Pergi Balik Sekolah

JKkeselamatan/Guru/Murid

6

Polisi Keselamatan Gangguan Emosi dan Rohani

7

Polisi Keselamatan PSS dan Bilik Khas

8

Polisi kebersihan dan Kesihatan 2

9

Polisi Membasmi Ponteng

JKKeselamatan/Guru/Pelajar JKKesihatan/Guru/Murid

JK Kesihatan/Guru/Murid JK PSS dan Bilik Khas/Murid JK Kesihatan/Guru/Murid JK Disiplin/Guru/Murid

10 Polisi Menangani Perselisihan Kaum

JK Disiplin/Guru/Murid

11 Polisi Pelajar Semasa Bencana Alam

JKKeselamatan/Guru/Murid

12 Polisi Keselamatan Harta Benda SMKTI

JK Keselamatan/Guru/Murid

13 Polisi Pengurusan Disiplin SMKTI 14 Polisi Keselamatan Semasa Menjalankan Aktiviti KOKO 15

***Polisi Keselamatan Semasa Lawatan dan Perkhemahan

JK Disiplin/Guru/Murid Semua Guru Semua guru/Murid


16 Program Keceriaan dan Keindahan SMKTI

JK Kebersihan/Guru/Murid

17 Program Keselamatan Sekolah SMKTI

JK Keselamatan/Guru/Murid

18 Tatacara Pencegahan HINI 19 Kawasan Merbahaya Radius 5km dari SMKTI 20 Program 3K 2011 dan Pegawai Bertanggungjawab 21 Senarai Semak Pemantauan 3K

JK Kesihatan/Guru/Murid Semua Guru/Murid Semua Guru GPK-GPK/JK 3K/Semua Guru

22 ***Operasi Datang Lewat ke Sekolah

Semua Guru

23 ***Operasi Ponteng Kelas

Semua Guru

24 Sekolah Selamat

Semua Guru

25 ***Prosedur Jadual kedatangan Murid

Semua Guru Tingkatan

26 ***Prosedur Perhimpunan Pagi Sekolah

Semua Guru

27 Panduan Senarai Tugas Guru - Rujukan

Semua Guru

28 Kertas Kajian Perundangan Dalam Pengurusan HEM

Semua Guru

29 Panduan Mendapatkan Salinan Keputusan Peperiksaan

Semua Warga SMKTI

30 ***Pelan Tindakan Program Sekolah Selamat SMKTI

Semua Warga SMKTI

***Buku Panduan Pengurusan Unit HEM dan Senarai Tugas Guru 2012 di bawah Unit HEM

Semua Guru SMKTI

31

32 Prosedur Pertukaran Sekolah

Semua Guru SMKTI

33 ***Fail Meja Pengurusan Hal Ehwal Murid SMKTI

Semua Guru SMKTI

34 ***Senarai Semak Guru Tingkatan 35 Prosedur Buka Sebut Harga Kantin Sekolah

Guru Tigkatan SMKTI Umum

36 Panduan Pengurusan PPDa SMK Taman Indah 2011

AJK PPDa/Guru

37 Semua Pekeliling KPM_PPDA_SMK Taman Indah 2011

AJK PPDa/Guru


38 ***Program 3K- Power Point

AJK 3K/Semua Guru

39 Sekolah Selamat - Power Point

AJK 3K/Guru

40 Kendiri Kantin - Zip

AJK 3K/Guru

41 ***Pengurusan Disiplin-Power Point 42 Takrif Warganegara 43 Kriteria Anugerah Pengurusan 3K 44 Pengurusan Disiplin - Power Point (zip

JK Disiplinn/Semua Guru Semua Guru AJK 3K/Semua Guru AJK Disiplin/Semua Guru

45 ***Literasi Undang-Undang Pengurusan Murid -

Semua Guru

46 Murid Bukan Negara Malaysia - Umum

Semua Guru

Power Point

47

***Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah Malysia - Penting

48 ***Operasi Ponteng Sekolah

AJK Disiplin/Kaunselor/ Semua Guru

Tatacara Penyediaan PPPS berdasarkan tahun tahun

Semua Guru

***Cuti Ganti/Peristiwa dan Hari Kelepasan Am

Semua Guru

49 Perkhidmatan 2012- Penting 50

Semua Guru

2012

51 * **Senarai Nama Pelajar Tahun 2012 : Tingkatan 2

Semua Guru

52 ***Dasar Pengurusan HEM 2012

Semua Guru

hingga 5

AJK

53 ***Pelaksanaan Modul Peningkatan Disiplin SMKTI

Disiplin/Kaunselor/Semua Guru

(NOTA: SILA MUAT “TURUN/DOWNLOAD” ITEM YANG BERKENAAN DENGAN UNIT TUAN/PUAN MASING – MASING TERUTAMA POLISI-POLISI YANG BERKENAAN).

Sekian, terima kasih. YANG MENJALANKAN TUGAS, MOHAMMAD B SAID GPKHEM SMK Taman Indah 73000 N.Sembilan


SMK Taman Indah

PENDAHULUAN Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. , Atas dasar inilah

,

matlamat

dan

objektif

pengurusan

HEM

bertunjang

kepada

kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan negara. Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID •

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi

sebagai

individu

yang

seimbang,

berdikari,

berpengetahuan

dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan. OBJEKTIF •

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

Menghasilkan

satu

program

Hal

Ehwal

Murid

yang

dapat

membantu

kecemerlangan di peringkat sekolah. •

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

2

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2011

1. Sistem Pendaftaran Pelajar. 1.1. Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir pada hari pendaftaran . 1.2. Sekolah melaksanakan Program Hari Orentasi murid tingkatan 1 dan peralihan.. 1.3. Hari Orentasi murid dijalankan satu atau dua hari persekolahan sebenar. 1.4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut : 1.4.1. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid. 1.4.2. Bayaran yuran persekolahan. 1.4.3. Pengagihan buku teks 1.4.4. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibubapa atau penjaga. 1.4.5. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem maklumat murid sebelum akhir bulan Januari. 2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah. 2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Tatacara Displin Sekolah. 2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama. 2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga hingga tahun enam. 2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada tahun semasa. 2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut : 2.6.1 Pencalonan oleh guru kelas. 2.6.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah. 2.6.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab. 2.6.4 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari. 2.6.5 Majlis watikah perlantikan 2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan. 3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan. 3.1 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut : 3.1.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera. 3.1.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan. 3.1.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya. 3.2 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti : 3.2.1 Pemeriksaan mata. 3.2.2 Pemeriksaan kuku dan rambut. 3.2.3 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri. 3.3 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih. 3.3.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan. 3.3.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti. 3.3.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri 3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi kperluan. 3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut : 3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. 3.5.2 Gotong-royong. 3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila menjumpainya. 3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata. 4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru. 4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang tindakan yang diambil. 4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM�. 4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

3

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah 5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi. 5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut : 5.1.1 Sesi kaunseling Individu 5.1.2 Sesi kaunseling kelompok 5.1.3 Kem Jati diri 6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat. 6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN. 6.2 Mengadakan sesi ceramahdan dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK, Pejabat Kesihatan Tampin,Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut : 6.2.1 Keselamatan jalan raya. 6.2.2 Jenayah juvana 6.2.3 Pertolongan cemas 6.2.4 Penyalahgunaan dadah. 7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar. 7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh perbagai pihak seperti : 7.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna. 7.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar. 7.1.3 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik. 7.1.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan. 8. Program Minggu 3K 8.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan keselamatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat. 8.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama. 8.2 Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan: 8.2.1 Pelancaran Program 3K. 8.2.2 Ceramah Anti Dadah 8.2.3 Pertandingan Melukis Poster. 8.2.4 Pertandingan Memasak Menu Sihat 8.2.5 Kuiz Minggu 3K 8.2.6 Pameran Kesihatan dan Anti Merokok 8.2.7 Pemeriksaan Kesihatan Guru-guru dan Staf sokongan 8.2.9 Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok 8.2.10 Program Kitar Semula 8.2.11Senaman Tai Chi 9. Program Bulan Patriotisme 9.1 Menanam semangat cinta akan Negara dalam kalangan pelajar. 9.2 Mengingati semula peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air. 9.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air. 10. Pembinaan Blog E-Info Unit HEM : http://myhemsmti.blogspot.com. 10.1 Mengalakkan warga SMKTI agar sentiasa peka dengan situasi yang berlaku di persekitaran dan di luar sekolah. 10.2 Memberikan maklumat terkini disebarkan dalam kalangan warga SMKTI. 10.3 Menggalakkan warga sekolah untuk membudayakan penggunaan ICT secara maksimum. 10.4 Memberikan kesedaran bahwa ilmu dan informasi boleh didapti di mana-mana kawasan sekolah.

4

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah

AKTIVITI-AKTIVITI HAL EHWAL MURID 2012

1. Pendaftaran dan Orientasi Tingakatan 1 dan Peralihan Pendaftaran dan orentasi tingkatan 1 dan Peralihan ini dijalankan sehari awal sesi persekolahan bermula. Murid-murid diberikan pendedahan awal tentang sekolah,peraturan disiplin dan kawasan persekitaran sekolah bagi membiasakan mereka dengan suasana persekolahan yang baru. 2. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah Kursus ini diadakan bagi memberi pendedahan ciri-ciri kepimpinan dan motivasi kepada pengawas, ketua dan penolong ketua kelas. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menerapkan ciri-ciri dan nilai kepimpinan dalam kalangan mereka bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik seperti yang diamanahkan. 3. Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah Sekolah juga menjalankan perlantikan pengawas, ketua darjah dan penolong ketua darjah pada awal tahun sesi persekolahan pada setiap tahun. Perlantikan ini bagi memberikan perlantikan secara rasmi murid-murid yang telah dipilih menjawat jawatan-jawatan tersebut. 4. Sambutan Hari Guru Sambutan diadakan pada 16 Mei setiap tahun yang bertujuan memberi penghargaan kepada guru-guru selain memberi peluang kepada murid-murid mengucapkan terima kasih kepada guruguru yang mengajar mereka. 5. Latihan Kebakaran Latihan kebakaran diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun, iaitu sekali pada penggal pertama dan sekali pada penggal kedua. Pihak sekolah juga memanggil Jabatan Bomba berhampiran untuk memberikan ceramah keselamatan dan teknik-teknik memadam api dengan betul. 6. Sambutan Bulan Kemerdekaan Pihak sekolah menjalankan aktiviti sambutan bulan kemerdekaan bermula pada 1 Ogos hingga 16 September setiap tahun. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang sambutan dijalankan seperti perasmian pengibaran Jalur Gemilang, Sambutan 31 Ogos, Penutup Sambutan Bulan Kemerdekaan. Selain itu, acara-acara lain yang turut dijalankan adalah seperti nyanyian lagu patriotik, pertandingan hiasan kelas bertemakan kemerdekaan, pertandingan melukis poster dan pelbagai lagi. 7. Program Imunisasi Murid Tingkatan 1 dan 3 Program Iminusasi HPV Murid Tingkatan 1 diberikan kepada pelajar perempuan sahaja dan Suntikan Pelalian Tetanus untuk murid Tingkatan 3 pada pertengahan Tahun. Kedua-dua Imunisasi ini diberi oleh klinik kesihatan yang berhampiran iaitu Pejabat Kesihatan Tampin .

8. Rawatan Pergigian Rawatan pergigian diberikan juga oleh klinik kesihatan berhampiran dan pihak sekolah telah menyediakan satu bilik khas untuk doktor berkenaan memberikan rawatannya. Rawatan ini diberikan sepanjang tahun.

5

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah 9. Pertandingan Kebersihan Kelas Pertandingan kebersihan kelas dijalankan sepanjang tahun. Kebersihan dinilai oleh pihak pentadbir dan kelas yang terbaik diberikan satu piala pusingan.

10. Gotong-royong Perdana Peringkat Sekolah-Program Minggu 3K Pihak sekolah sering menjalankan gotong-royong perdana peringkat sekolah dengan kerjasama MPT, Majlis Perwakilan Penduduk, dan pelbagai pihak lagi bagi memastikan kawasan persekitaran sekolah sentiasa bersih .

11. Program Motivasi Program Motivasii dijalankan kalangan murid-murid Tingkatan 3 dan 5. Pelbagai aktiviti berbentuk motivasi dan ilmiah diberikan kepada murid-murid tersebut. 12. Sesi Kaunseling Sekolah mempunyai dua orang guru kaunseling. Seorang di sesi pagi dan seorang di sesi petang. Guru kaunseling tersebut banyak menjalankan program kaunseling bagi membantu murid-murid terutama murid-murid yang bermasalah. Selain secara berkelompok, sesi kaunseling individu juga dijalankan. 13. Program RIMUP Program integrasi kaum ini turut dijayakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah telah bekerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar dalam pelbagai aktiviti bagi mengeratkan lagi hubungan antara kaum-kaum di Malaysia. 14. Program Ceramah Keselamatan Bersama AADK/Polis Pihak sekolah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik bersama pihak polis dan AADK bagi menjamin keselamatan murid-murid sekolah terjaga. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah keselamatan dan pameran-pameran dijalankan bagi memberikan pendedahan kepada muridmurid tentang keselamatan diri masing-masing. 15. Program bersama Klinik Kesihatan Daerah Tampin Program ini dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti pemeriksaan kesihatan, ceramah kesihatan, bantuan kecemasan dan pelbagai lagi dijalankan bagi memastikan murid-murid tahu cara menjaga kesihatan agar sentiasa sihat.

6

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah

AKTIVITI-AKTIVITI BULANAN HAL EHWAL MURID 2012

BIL 1

BULAN

DIS2011 2

JAN APRIL

3 FEBUARI 4 FEBUARI 5 6 7

MAC-JULAI MAC DAN SEPT SETIAP BULAN

8 APRIL 9 10 11 12 13 14

FEB OGOS MEI MEI MEI MAC JULAI JUN

15 JULAI 16 17 18 19 20

15 OGOS – 15 SEPT SEPT OKTOBER NOV DIS

AKTIVITI

Pendaftaran Tingkatan 1 dan Peralihan SMM dan DATA Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah Program Imunisasi Murid Tingkatan 1 dan 3 Rawatan Pergigian Pertandingan Kebersihan Kelas Gotong-royong Perdana Peringkat Sekolah Bantuan Kebajikan Murid Program Motivasi Sambutan Hari Guru Latihan Kebakaran Sesi Kaunseling Program bersama Klinik Kesihatan Daerah Program Ceramah Keselamatan Bersama AADK/Polis Sambutan Bulan Kemerdekaan Program RIMUP Program Selepas PMR Pulangan Buku Teks Pendaftran Pelajar Tingkatan 1

TINDAKAN Guru Peralihan Penyelaras Ting. 1 Guru Ting.1 Guru Data Guru SMM B & Kaunseling Pengawas Displin

Pengawas Displin Kesihatan Kesihatan Kebersihan Keceriaan Kebersihan Keceriaan Keselamatan Kebajikan B & Kaunseling Badan Kebajikan Guru Keselamatan B & Kaunseling Kesihatan Keselamatan PK HEM & AJK RIMUP PK HEM & AJK SPBT Guru Tingkatan

7

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah

BULAN Dis 2011 Minggu persediaan

Jan-2012 03.01.13 hingga 31.01.12

11 - 15.04.12

PERINCIAN TAKWIM UNIT HEM TAHUN 2012 SMK TAMAN INDAH, TAMPIN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN Pendaftaran murid Tingkatan 1/Peralihan Mesyuarat Pengurusan 2012 Semua guru Mengemaskini bilik darjah/bilik khas Sesi persekolahan 2011bermula Semua guru Pengagihan SPBT kepada murid ting. 1 Guru SPBT Pengagihan & pengumpulan borang Guru Kelas SMM Cik Noorulain Mesyuarat Guru/HEM kali ke 1 Semua guru Mesyuarat perancangan Program Semua Ketua Tahunan J/K HEM Unit Pemprosesan borang SMM bagi Cik Noorulain mengenal pasti pelajar miskin Mengenal pasti anak yatim & Pn. Hamidah mengujudkan tabung pelajar miskin Agihan KWAPM Pn. Hamidah Mesyuarat JK kantin bersama Pn. Zanariah pengusaha/Laporan harian Peringatan peraturan sekolah En. Mazlan berpandukan buku peraturan Perlantikan ketua & penolong pengawas En. Ng Chan H Mesyuarat Lembaga Pengawas sekolah En. Khairuddin Penyemakan buku daftar & no GPKHEM pendaftaran murid Kemaskini SMM Cik Noorulain Watikah perlantikan pengawas En. Khairuddin Kemaskini data SMM Guru kelas Permohonan SPBT 2013 Pn. Fatimah Z Pengurusan simpanan akaun murid Pn. Natrah Penceriaan kantin & laporan harian Pn. Zanariah Hari Undang-undang & Lalu lintas Cik Nor Azalina Latihan praktikal pengawas baru En. Khairuddin Ujian kecekapan pengawas En. Ng Chan H. Program pembangunan insan SU KPI Pertandingan keceriaan kelas bermula Cik Nor Azizah Kemaskini & menghantar data SMM ke Cik Noorulain PPD Cuti Maulidul Rasul/Program Maulidur Ust.. Safri Hari Thaipusam Kem motivasi 1/Kemahiran belajar & teknik pengurusan masa Guru Kaunseling Mengemaskini buku stok/Projek keceriaan bilik BOSS Pn. Fatimah Z. Pemeriksaan & rawatan gigi Pn. Fatimah H. Pemeriksaan & suntikan imunisasi Ceramah kesihatan Latihan kebakaran En. Murali Kempen bersopan santun En. Aris Cuti pertengahan penggal Klinik baik pulih buku teks Pn. Fatimah Z. dan AJK Taklimat skim takaful murid En. Mohammad Pemeriksaan kebersihan diri murid Pn. Fatimah H. Ceramah pemakanan sihat Perjumpaan & taklimat pengawas En. Khairuddin

18 - 22.04.12 25 - 29.04.12

Kemaskini SMM Pemantauan bilik bilik khas & buku stok

TARIKH 28.12.11 hingga 03.01.12 03.01.12

03 – 07.01.12

10 – 14.01.12 17 - 28.01.12

Feb-11 01.02.2012 hingga 28.02.12

01 – 11.02.12 08 - 12.02.12 16 - 18.02.12

21 - 28.02.12

5.02.12 7.02.12 01 - 04.3.12

Mac 12 01.03.12 hingga 31.03.12

14 – 18.3.12

21 - 25.03.12 12 - 20.03.12 4 - 6.04.12 Apr-12 01.04.12 hingga 30.04.12

06 - 08.04.12

SASARAN Semua Guru

Semua murid Semua murid

Semua murid Murid miskin Anak yatim Murid miskin

Semua pengawas

Pengawas Semua Murid

Semua murid Pengawas baru Semua Murid

Pelajar Islam

Semua murid

Semua murid Murid ting. 3 Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid

Semua murid Semua murid Semua Pengawas

Guru Kelas GPK1/GPKHEM

8

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah 03 - 06.05.12 Mei 12 03.05.12 hingga 28.05.12

Jun-12 19.06.12 hingga 30.06.12

Jul-11 01.07.12 hingga 30.07.12

09 - 13.05.12

16.05.12 17 - 21.05.12 24 - 28.05.12 01.05.12 5.05.12 04-19.06.12 17.06.12 20- 24.06.12

20 - 24.06.12

4 - 6.07.12 05 - 08.07.12 11 - 15.07.12

18 - 22.07.12

Aug-12 02.08.12 hingga 31.08.12

25 - 28.07.12 08 - 12.08.12

15-18.08.12 22.08.12

Sep-12 01.09.12 hingga 30.09.12

19-20.08.12 31.08.12 16.09.12 03-11.09.12 12 - 16.09.12 12 - 16.09.12

12 - 16.9.12 26 - 30.09.12

03 -08.10.12 Okt 12 01.10.12 hingga 29.10.12

10 - 14.10.12

17 - 21.10.12

Pengurusan simpanan akaun murid Pengurusan peti ubat Latihan kebakaran bersama anggota bomba Laporan kerosakan perabot Anugerah 5 murid terbaik dalam tingkahlaku & disiplin Bengkel & ceramah untuk pengawas Sambutan Hari Guru Refleksi program pembangunan insan Perjumpaan dengan murid Tingkant 4 Cuti Hari Pekerja Cuti Hari Wesak Cuti pertengahan tahun Hari Isra Mikraj Taklimat rakan sebaya/Kempen anti dadah/Kempen nilai- nilai murni Kemaskini SMM & penghantaran data ke PPD Mesyuarat JK HEM kali ke 2 Pemeriksaan buku teks murid Ceramah anti dadah Permohonan KWAPM 2012 Hari keselamatan bersama pihak polis Kempen kebersihan Perjumpaan pelajar kurang minat belajar/ Ceramah peningkatan sahsiah diri Program kesedaran konferens ibubapa Pengurusan program lawatan Perjumpaan dengan murid Tingkatan 5 Sesi Muhasabah diri/Motivasi sentuhan terakhir PMR/SPM Ceramah kemahiran belajar Perjumpaan dengan murid Ting. 3 Pelancaran Bulan Patriotik Cuti Hari Raya Aidilfitri/Cuti peristiwa Cuti Hari Kebangsaan Hari Malaysia Cuti pertengahan penggal 2 Kempen Minggu Anti Dadah Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi alam remaja/psikososial/pengurusan tekanan Pendaftaran on line(asrama penuh)

Kemaskini SMM Kemaskini SSDM Laporan denggi Pemulangan & peminjaman buku teks Kemaskini bilik khas/buku stok Permohonan SPBT 2013 Proses pencalonan pengawas baru Penyemakan buku daftar Pendaftaran SM Vokasional Pendaftaran SM Teknik Kemaskini SMM & dihantar ke PPD

Pn. Natrah En. Murali En. Murali

Semua Murid

En.AP Rajan En. Aris Cik Tan Soon S. Pengawas SU KPI GPK HEM

Semua Pengawas

Murid tingk. 4

En. Aris

Semua murid

Cik Noorulain JK HEM Pn.Fatimah Z. dan AJK SPBT Cik Nor Azlina GPK HEM En. Aris Mihat Pn. Fatimah H. Cik Tan Soon S. Cik Tan Soon S. GPK HEM En. Aris Mihat GPK 1 Cik Tan Soon S. En. Aris Mihat GPK 1

Ketua Panitia Sejarah

En. Aris Mihat Guru kaunseling

Penyelaras Ting. 3 Cik Noorulain En. Mazlan Cik Rosmarina Pn. Zanariah Pn. Fatimah Z. Pn. Fatimah Z. En. Khairuddin GPKHEM Kaunselor

Semua murid Semua Murid Murid Semua murid Murid Ibu bapa murid Murid Ting. 5 Murid Ting. 3/5 Murid Ting. 3 Semua Murid

Semua Murid

Ibu Bapa & Murid Ting. 3

Semua murid Semua murid Murid berpotensi

Cik Noorulain

9

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah 24 - 31.10.12

28.10.12 13.11.12 15.11.12 01 - 11.11.12

Nov-12 01.11.12 hingga 19.11.12

07 - 14.11.12

18.11.12

Pengurusan akhir kemaskini kelas Laporan SSDM Laporan denggi Pengurusan sijil berhenti & fail Hari Raya Cuti Deepavali AWAL MUHARAM Senarai nama murid naik 2013 dan naik kelas. Kemaskini fail personalia & edaran keperluan 2013 Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM 2012 Mesyuarat penutup Guru/Unit HEM CUTI AKHIR TAHUN

Guru Kelas En. Mazlan Cik Rosmarina Guru Kelas

Guru kelas Guru kelas Ketua Unit Semua ketua unit

* Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi dan Laporan Harian Kantin dibuat dari masa ke semasa Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

10

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID 2012

PENGETUA TN. HJ. RAMLI B IBRAHIM

GPK HAL EHWAL MURID EN. MOHAMMAD B SAID

SETIAUSAHA PN. ALIZARINAH BT ALI

PENOLONG SETIAUSAHA PN NOORFARAIN BT YAAKOB

KEBAJIKAN EN. FOO WAH PHANG

KECERIAAN CIK NOR AZIZAH BT ISMAIL

DISPLIN

KESIHATAN

EN. MAZLAN B LAMBAK

PN HJH FATIMAH BTE HUSSAIN

PENGAWAS

KESELAMATAN

EN. KHAIRUDDIN B TAUFEK

EN. MURALI A/L MOOKIAH

SPBT PN. FATIMAH ZAHRAH M.KADRI

PEGAWAI AEDES CIK ROSMARINA BT MD YUSOF

DATA/SMM CIK NOORULAIN OTHMAN

KPI 1. UST. SAFRI B JAMALUDDIN 2. EN. A.P. RAJAN 3. PN. CHIANG CHENG KIM

KANTIN PN. ZANARIAH BT MD SAAID

BIASISWA

PPDa

PN NATRAH BT RULAM AHMAD

EN. ARIS B MIHAT

KWAPM PN. HAMIDAH BT MANSOR

RIMUP CIK CHUA HUI WEN

BIMBINGAN & KAUNSELING CIK TAN SOO SHIN

11

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID SMK TAMAN INDAH, 2012 PENGETUA Tn. Hj. Ramli b Ibrahim GURU PEN. KANAN HEM En. Mohammad b Said

SETIAUSAHA Pn. Alizarinah bt Ali

Pengurusan Pentadbiran Unit HEM

PEN. SETIAUSAHA Pn. Norfaraain bt Yaakob

01 ) JK HAL EHWAL MURID ( JK HEM )

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Pengerusi Pengetua Naib Pengerusi GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha HEM Pn. Alizarinah bte Ali AJK Induk GPK Pentadbiran En. Abd. Aziz b Abd Rahman GPK Kokurikulum En. Vikraman a/l Velayuthan En. Mazlan bin Lambak Lembaga Displin Lembaga Pengawas En. Khairuddin b Taufek Penyelaras Program 3K Pn. Norhunaini bt Hj . Tahir Keselamatan En. Murali a/l Mookiah Keceriaan Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail Kesihatan Pn. Siti Fatimah bt Hussain Kebajikan En. Foo Wah Pang SMM Cik Noorul Ain bt Othman 1. Ust. Mohd Safri b Jamaludin 2. En. A. P Rajan KPI 3. Pn. Chiang Cheng Kim Bimbingan & Kaunseling Cik Tan Soo Shin Biasiswa Ustazah Natrah bt Rulam Ahmad KWAPM Pn. Hamidah bt Mansor Pegawai Aedes Cik Rosmarina bt Mohd Yusof RIMUP Cik Chua Hui Wen Program Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) En. Aris b Mihat Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Pn. Fatimah Zahrah bt Mohd Kadri Kantin Pn. Zanariah bt Md Saaid Program Sinar Gemilang Pn. Khadijah bt Reduan

12

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah 1.

2. 3. 4. 5.

Bidang Tugas Sebagai JK tertinggi dalam HEM, JK HEM menerima semua keputusan yang telah ditetapkan oleh PP. JKHEM hanya bermesyuarat untuk menentukan, membincangkan dan memutuskan strategi melaksanakan ○ dasar HEM / Sahsiah KPM ○ keputusan HEM utama yang telah diputuskan oleh Pengurusan Pentadbiran(PP) JK HEM (Ketua) hendaklah bermesyuarat ○ selepas Mesyuarat (PP) ○ bermesyuarat minimum 3 kali setahun ○ (Mesyuarat BOLEH dipengerusikan oleh Naib Pengerusi) Fungsi SU HEM ○ Menjadi SU mesyuarat JK HEM dan menyedia minit mesyuarat ○ Menyelaras / Merumus / melapor hasilan semua mesyuarat JK di bawah Unit HEM. Fail (F) Unit HEM ○ Mengurus dan memantau fail ○ Mengurus fail HEM / dan fail maklumat HEM Mesyuarat unit-unit boleh dipengerusikan oleh GPK HEM sekiranya tiada Pengetua

PENGURUSAN UNIT-UNIT HEM ( Bidang Tugas dan Pemantauan Penolong HEM. Pengetua sebagai Pengerusi ) ( 01 ) LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Disiplin Setiausaha Pengawas SSDM AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan En. Mazlan b Lambak En. Khairuddin b Taufek En. Mazlan b Lambak 1) En. Tan Eng Chon 2) En. AP Rajan En. Mohd Safri bin Jamaludin 3) En. Kunasegar a/l Mookiah 4) En. Aris Mihat 6) 7) En. Murali a/l Mookiah 8) En. Ng Chan Heng – Guru Pengawas Lelaki 9) Pn. Geeta a/p Dhirajlal 10 ) YM Tg. Hapizah bt Raja Hamzah– Guru Pengawas Perempuan 11 ) Pn. Alizarinah bt Ali – Guru Disiplin Pelajar Perempuan 12 ) Pn. Chiang Cheng Kim 13 ) En. Azman b Nordin - Penguatkuasaan Peraturan Disiplin Bidang Tugas a. Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan. b. Menjadi penasihat kepada badan pengawas dan menyediakan laporan. c. Menyelia disiplin murid. d, Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah. e. Melantik Pengawas. f. Mengurus penghantaran data kepada PPD g. Mengemaskini data disiplin murid. h. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada murid. i, Mengadakan mesyuarat Badan Lembaga Disiplin/ Pengawas dan sidang percambahan minda. j.Mengenal pasti pelajar yang datang lewat ke sekolah. k.Mengenal pasti pelajar yang sering ponteng kelas dan sekolah l. Membuat rondaan untuk memastikan disiplin terkawal m.Membuat catatan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar mengikut tugas guru disiplin . n.Mengawasi pelajar pada waktu rehat terutamanya di kantin dan di kawasan larangan. o.Mengambil tindakan segera bagi kesalahan –kesalahan ringan yang dilakukan oleh pelajar dan membuat catatan. p.Mengenalpasti pelajar yang sering pulang awal pada waktu persekolahan. q.Mengenalpasti pelajar yang sering ke kantin pada waktu belajar. r.Bekerjasama dengan guru tingakatan dan guru pembelajaran untuk mendapat maklumat mengenai pelajar yang sering menimbulkan masalah dalam kelas. s.Mengenalpasti pelajar yang merokok dalam dan luar sekolah. t.Memberi kerjasama kepada pengawas apabila mengadakan pemeriksaan mengejut. u.Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah dengan melaporkan kes-kes berat yang dilakukan oleh pelajar. v.Bertindak tegas kepada pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin di sekolah. w.Mengenalpasti punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dikalangan pelajar. x.Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang telah ditetapkan dalam buku kesalahan dan hukuman disiplin. y.Berbincang dengan guru-guru disiplin yang lain bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri

13

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah ( 02 ) KESELAMATAN SEKOLAH Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan En. Murali a.l Mookiah 1) En. Khairuddin b Mohd Taufek – Pengurusan Keselamatan Fizikal Sekolah 2) En. Mazlan b Lambak –Pengurusan Keselamatan Sosial 3) Pn. Norhunaini bte Hj Tahir – Pengurusan Krisis/Bencana 4) En. Sharol Irani b Abdullah – Pengurusan Aktiviti Pergi dan Balik 5) En. Azman b Nordin – Pengurusan Manual Keselamatan Sekolah Bidang Tugas a. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik. b. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik. c. Menjalankan kawat kebakaran. d.Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan di tempat yang sesuai. e.Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/polisi keselamatan/manual-manual keselamatan f.. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat. g. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program. h. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah ( 03 ) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Pn. Fatimah Zahrah bt Mohd Kadri 1) Pn. Fatimah Zahrah bt Md KadrI – Pengurusan Dokumentasi SPBT 2) Cik Rosmarina bt Mohd Yusof – Pengurusan Keceriaan Bilik BOSS 3) Pn. Zanariah bt Mohd Saaid – Penguatkuasa SBPT 4) Semua Guru Tingkatan – Pegawai Pemantauan 5) Penyelaras Tingkatan Bidang Tugas a. Memastikan Bilik BOSS kemas dan berfungsi. b. Mengurus surat-menyurat mengenai SPBT. c. Mengurus borang pesanan/permohonan buku Teks bagi tahun berikutnya. d. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok. e. Menyelenggara siok SPBT dengan kemaskini. f. Membuat hapuskira . g. Memungut buku teks pada akhir tahun. h. Membuat pemantauan penggunaan buku teks secara berkala.

( 04 ) KEBAJIKAN MURID Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan En. Foo Wah Phang 1) Pn. Norlela bt Abd Latif 2) Pn. Rohani bt Mohd Yunus 3) En. Kunasegar a/l Mookiah 4) En. Eng Chan Heng

Bidang Tugas a.Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid. b. Menyediakan penyata kewangan tabung. c. Khidmat derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa..

14

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah ( 05) BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Cik Tan Soo Shin 1) En. Aris b Mihat 2) En. Sharol Irani b Abdullah 3) Cik Norazlina bt Mohamad 4) Pn. Natrah bt Rulam Ahmad 5) En. Murali a/l Mookiah

Bidang Tugas a. Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah. b. Memberi khidmat nasihat kepada murid bermasalah. c. Membantu membina sahsiah murid. d.Menjemput pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi e.Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor. f.Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah. ( 08 ) PEGAWAI AEDES Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Cik Rosmarina bt Mohd Yusof 1) Cik Chua Hui Wen – Pegawai Pemantau Kawasan 2) Noorul Ain bt Othman - Pegawai Kualiti Kerja 3) En. Foo Wah Phang – Pegawai Pelaporan 4) Pekerja Pembersihan Sekolah

Bidang Tugas a. Memastikan kawasan persekitaran sekolah bebas aedes. b. Memantau kawasan air bertakung dan menyediakan laporan bebas denggi c. Menyediakan Laporan Denggi dari masa ke semasa. d.Menghantar Laporan Denggi setiap bulan ke PPD Tampin.

]( 09 ) Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

KANTIN

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Pn. Zanariah bt Mohd Saaid 1) Pn. Alizarinah bt Ali – Pegawai Penerimaan Aduan 2) En. Mohd Zamri b Mohd Zin – Pegawai Penyiasat 3)

Pn. Datin Hamidah bt Mansor – Pegawai Pemantau

4) 5)

Pn. Nurfaraain bt Yaakub – Pegawai Kawalan Mutu Makanan Ketua Pengawas lelaki dan Perempuan Bidang Tugas a. Menentukan pihak pemajak kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan. b. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin dieri perhatian. c. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan. d. Memastikan murid beratur semasa membeli makanan. e. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin. f. Menceriakan kantin. g.Memaklumkan kepada pengurusan kantin mengenai hari persekolahan, cuti dan perubahan-perubahannya. h.Menerma aduan dan pandangan daripada pelajar, harga serta perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan. i.Menyediakan Laporan Mingguan Kantin dan Bulanan Kantin untuk dihantar ke PPD Tampin.

15

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah ( 10 ) KWAMP Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Pn. Hamidah bt Mansor 1) Cik Noorul Ain bt Othman 2) Ustazah Natrah bt Rulam Ahmad 3) Pn. Khatijah bt Mohd Yusof

Bidang Tugas a. Mengenal pasti murid yang layak mendapat KWAPM. b. Mengagih dan memungut borang permohonan . c. Menyediakan surat pelantikan AJK pemilih. d. Menyediakan senarai nama murid yang mendapat KWAPM. e. Mengurus majlis penyampaian KWAPM.

( 11 ) RIMUP Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim GPK Hal Ehwal Murid En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Cik Chua Hui Wen 1) En. A.P. Rajan 2) En. Ng Chan Heng 3) En. Sharol Irani b Abdullah

Bidang Tugas a. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. b. RMUP – Membuat Laporan aktiviti RIMUP sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. c. Melaksanakan objektif RIMUp diantaranya: - menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. d. Mengwujudkan sikap kerjasama, tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang

( 12 ) PROG. PEN. PENCEGAHAN DADAH ( PPDa) Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan En. Aris b Mihat 1) Pn. Halimaton bt Kairon 2) Cik Norazlina bt Mohamad 3) Pn. Rohani bt Mohd Yunus

Bidang Tugas a.Mengadakan program 5 minit di perhimpunan setiap minggu untuk menerangkan kepada murid-murid tentang bahaya dadah dan jenis dadah. b.Mengadakan ceramah tentang dadah. c.Mengadakan kuiz tentang dadah. d.Menggalakkan murid menyertai aktiviti pencegahan dadah peringkat kawasan, daerah, negeri dan kebangsaan. e.Mengadakan pertandingan mengarang atau melukis poster mengikut tajuk tema semasa Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Negeri.

16

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah (13 ) KECERIAAN DAN KEINDAHAN Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail – Pegawai Keceriaan Bangunan 1) Cik Chua Hui Wen – Pegawai Keceriaan Kelas 2) Pn. Marzita bt Nawawi – Pegawai Lanskap 3) En. Foo Wah Pang – Pegawai Tandas 4) En. AP Rajan – Pegawai Pemantau Kualiti Bidang Tugas a. Menyediakan dan menyusun perhiasan dan penanaman pokok bunga. b. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih & ceria. ‘c. Membuat perancangan untuk menambah baikkan taraf keceriaan sekolah d.Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan kecerian dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh KPM dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya.

( 14 ) KESIHATAN Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Pn. Fatimah bt Hussain 1) Pn. Katijah bt Mohd Yusof 2) Pn. Rohani bt Mohd Yunus - Pengurusan Keceriaan Bilik Rawatan 3) Cik Khadijah bt Reduan – Pengurusan Program Kesihatan

Bidang Tugas a. Mengumpul, mengedar rekod dan kad kesihatan. b. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian kesihatan. c. Mengurus aktiviiti-aktiviti berkaitan kesihatan. d. Mengadakan sudut kesihatan e. Menjalankan kempen /program kesihatan yang berterusan sepanjang tahun. f.Mengedarkan risalah untuk mengingatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan kepada seluruh warga sekolah.

( 15 ) BIASISWA Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Us. Natrah bt Rulam Ahmad 1) Pn. Mazita bt Nawawi 2) Pn. Norfaraain bt Yaakob 3) Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas a.Menyediakan polisi berpandukan peruntukan – peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa dan bantuan pelajar b.Menguruskan permohonan pelajr-pelajar untuk diluluskan. c.Menguruskan kes-kes rayuan permohonan

17

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah ( 16 ) PROGRAM KEROHANIAN DAN PEMBANGUNAN INSAN (KPI) Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan 1.Ust. Safri b Jamauluddin ( KPI-Pelajar Islam) 2. Pn. Chiang Cheng Kim (KPI-Pelajar Cina) 3.En. A.P. Rajan (KPI-Pelajar India ) 1) Us. Natrah bt Rulam Ahmad 2) En. Foo Wah Pang 3) En. Kunasegar a/l Mookiah

Bidang Tugas a. Menubuhkan dan mempengerusi AJK KPI peringkat sekolah. b.Bekerjama dengan guru-guru penasihat Pendikan Islam dan Pendidikan Moral untuk merangka dan menjalankan program kerohanian dalam satu tahun akademik. c.Merancang program –program berkaitan kerohanian dan pembangunan insan murid dan menguruskan sesi ceramah .

( 17 ) PROGRAM SINAR GEMILANG Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Pn Rohaya bt Ithnin 1) Cik Rosmarina bt Mohd Yusof 2) Pn. Fatimah Zahrah bt Md Kadzti 3) En. Zamri b Mohd Zul 4) Cik Noorulain bt Othman 5) En. Murali b Lambak 6) En. Hamzah b Abd Hamid 7) En. Khairuddin b Mohd Taufek

Bidang Tugas a.Mengemaskini papan kenyataan Program Sinar Gemilang dari masa ke semasa b.Menyediakan maklumat – maklumat mengikut bidang masing-masing untuk diisikan di ruang papan kenyataan Program Sinar Gemliang.

( 18 ) SMM Pengerusi Tim. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim En. Mohammad b Said En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman En. Vikraman a/l Velayuthan Cik Noorul Ain bt Othman 1) Pn. Hasidah bt Abdullah 2) Cik Nor Ain 3) Semua guru tingkatan

Bidang Tugas a. Mengedar dan mengumpul borang SMM b. Mengumpul maklumat dari borang SMM c.Memasukkan maklumat dan data murid di dalam sistem SMM. d.Mengemaskini data SMM. e.Menghantar data SMM ke PPD Tampin. f. Menghadiri mesyuarat yang berakitan jika diarahkan oleh pihak pengurusan.

18

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


SMK Taman Indah

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN 1. Mengelolakan dan memastikan perhimpunan rasmi dan harian diadakan dalam suasana senyap, licin dan teratur. 2. Semasa perhimpunan, salah seorang guru bertugas hendaklah bertindak mengumumkan apa juga aktiviti atau pengumuman lain yang hendak disampaikan kepada murid-murid. 3. Hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 15 minit lebih awal daripada waktu pertama waktu belajar dan balik lebih lewat daripada guru-guru yang lain. Tujuannya ialah untuk memastikan keadaan sekolah senantiasa terkawal sepanjang hari bertugas. 4. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang ditetapkan sepanjang minggu berkenaan (termasuk hari persekolahan sabtu jika ada ) 5. Guru bertugas juga hendaklah memberikan laporan secara ringkas dalam perhimpunan pada minggu yang berikut. 6. Seorang guru bertugas hendaklah berada di kantin pada waktu rehat untuk mengawasi murid-murid dan menulis laporan keadaan kantin di dalam buku yang disediakan. 7. Semua bilik darjah dan tandas hendaklah diperiksa dan apa juga kerosakan hendaklah dilaporkan kepada Penolong KananHEM/Penolong Kanan 1/Pengetua. hendaklah 8. Semasa ujian lisan, amali atau peperiksaan bertulis dijalankan, guru-guru bertugas membantu menjaga disiplin sekolah supaya tidak bising dan sebagainya. 9. Membawa murid yang sakit ke hospital (jika perlu). 10.Semasa membuat pemeriksaan di bahagian tertentu seperti tandas dan lain-lain,sekiranya terdapat keadaan yang tidak memuaskan umpamanya bau yang busuk,tandas tidak dicuci dan sebagainya, tindakan serta merta mestilah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. 11.Bersikap peka dan bertanggungjawab ke atas setiap apa yang berlaku di kawasan sekolah yang memerlukan tindakan mengatasinya sepanjang hari bertugas pada minggu yang berkenaan. 12.Menyediakan laporan lengkap pada setiap hari pada buku laporan guru bertugas dan menyerahkan kepada Penolong Kanan Hem untuk disemak dan diambil tindakan segera.Buku laporan tersebut hendaklah diserahkan pada akhir minggu bertugas berkenaan. 13.Membantu guru-guru disiplin mengawasi perkara-perkara berikut: 13.1 Pelajar datang lewat 13.2 Pertukaran kelas 13.3 Perilaku pelajar semasa perhimpunan, waktu balik dan waktu rehat 13.4 Pelajar keluar/masuk kelas dan lain-lain pelanggaran disiplin 14.Membantu memastikan persekitaran kelas dan sekolah bersih dan selesa untuk pengajaran dan Pembelajaran

19

Panduan Pengurusan Unit-unit HAL EHWAL MURID 2012 (http://myhemsmti.blogspot.com)


LAMPIRAN A-1 A.PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN SEKOLAH 2012 OPERASI 1 : PENGURUSAN AKTIVITI PERGI DAN BALIK Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab 1 Data cara pelajar pergi dan balik sekolah terkini, tepat Data M En. Sharol Irani dan disebarkan 2 Pelajar faham dan mengamalkan: -tatacara laluan pejalan kaki di luar dan di dalam sekolah En Khairuddin b Ops. Waspada -tatacara pejalan kaki, kenderaan awam, dihantar Mohd Taufek penjaga dan pelajar bermotor -peranan pelajar 5 minit sebelum balik 3 Taklimat tatacara pergi balik sekolah En Khairuddin b Ops. Selamat Mohd Taufek 4

Pergerakan murid semasa P&P direkod dan dipantau

5

Murid beratur dengan tertib semasa ke bilik-bilik khas seperti makmal,bengkel dan makmal ICT Murid mematuhi peraturan pejalan kaki dan mengikut laluan yang ditetapkan Murid meletak kenderaan (motosikal & basikal) dengan teratur. Murid sedar dan tahu tentang kepentingan mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas

6 7 8

9

10

11

12

13 14

-Penunggang dan pembonceng memakai topi keledar dan mematuhi peraturan lalu lintas -Kenderaan yang berada di kawasan sekolah adalah berdaftar kecuali kenderaan pelawat Ibubapa dan warga SMKTI mematuhi peraturan lalulintas, membuat u turn dan menurunkan pelajar di zon yang ditetapkan -Semua Warga SMKTI mengikut prosedur yang ditetapkan dalam pekeliling dan sekolah sebelum, semasa dan selepas aktiviti kokurikulum,sukan dan permainan dijalankan. -Aktiviti murid dan kehadiran direkod, dengan mengambil kira tatacara keselamatan -Semua aktiviti dipantau oleh guru bertugas -Borang kebenaran ibu bapa yang lengkap dan ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga -Perakuan kesihatan diperoleh sebelum aktiviti Semua peralatan diselenggara mengikut jadual dan adalah selamat digunakan -Semua arahan dan prosedur keselamatan difahami dan dipatuhi -Aktiviti dijalankan di bawah kawalan dan diselia oleh petugas

Program 5 Minit Disiplin

Tempoh Jan 2012

Jan- Feb 2012

Jan Mac 2012 JanNov. 12 Jan-Feb 12

Program 5 Minit Disiplin Program 5 Minit Disiplin

En. Mazlan b Lambak Pn. Tengku Hapizah Raja Hamzah En. Mazlan b Lambak En. Mazlan b Lambak

Program 5 Minit Disiplin

En. Mazlan b Lambak

Program 5 Minit Disiplin

En. Mazlan b Lambak

Jan 2012

Ops. Ingat

En Murali

Jan-Feb 2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l Velayuthan

Jan-Mac 2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l Velayuthan

Jan-Mac 2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l Velayuthan

Jan-Mac 2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l Velayuthan

JanApril 2012

Ops Baris

Jan 12 Jan-Feb 2012 Jan – Feb 2012


LAMPIRAN A-2 OPERASI 2 : PENGURUSAN KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab 15 Bilik darjah dalam keadaan baik dan selamat En. Abd Aziz b Pantau & Pulih Abd Rahman 16 Tiang dan pemegang tangga bercat dan selamat En. Abd Aziz b Pantau 2 Abd Rahman 17 Tempat bahaya ditanda AWAS,BAHAYA dan En. Muriali/En. AP KAWASAN LARANGAN pada bangunan, laluan dan Labelkan Rajan longkang 18 Pendawaian dan peralatan elektrik sempurna dan En. Abd Aziz b Pantau 3 selamat diguna Abd Rahman 19 Parit dan longkang dan pengaliran sempurna dan Ops. Parit En. Zulkifli selamat kepada pengguna 20 Paip air dan gas diselenggara dan selamat kepada Selenggara En. Muslem pengguna 21 Pokok sempurna dilabel dan dibukukan jenis pokok Pn Ramlah Mat Label Pokok atau tanaman dalam sekolah Junus 22 Tandas selamat digunakan, kondusif dan berfungsi En. Mohammad b Tandas Bersih sepanjang masa Said 23 Kawasan sekolah bercahaya pada waktu malam En. Abd Aziz b Bersinar Abd Rahman 24 Pagar sekeliling sekolah baik dan selamat En. Abd Aziz b Teguh Kukuh Abd Rahman OPERASI 3 : PENGURUSAN KESELAMATAN SOSIAL Pegawai Output/Hasil Nama Program Bil. Bertanggungjawab 25 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan mengendalikan isu vandalisme Taklimat -Warga SMKTI memahami tatacara mengendalikan isu En. Ng Chan Heng Vandalisme vandalisme -Sifar kes vandalisme 25 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan mengendalikan gangguan emosi -Sifar gangguan emosi rohani Sehari bersama Cik Tan Soo Shin -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan Kaunselor mengendalikan isu buli -Sifar kes buli 27 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan dan menyedari tantang bahaya dadah dan rokok Program 5 minit Cik Nor Azalina -Sifar kes murid mengaku secara sukarela mencuba anti dadah dadah 28 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan dan Ceramah Anti menyedari tentang bahaya dadah dan rokok Dadah dan En Aris b Mihat Rokok 29 -Semua aduan warga SMKTI diteliti dan diambil tindakan En. Mohammad b Peti Aduan -Sifar kes aduan Said

Tempoh Jan-Okt 2012 Jan-Mac 2012 Jan- Mac 2012 Jan- Mac 2012 Jan- Dis 2012 Jan- Mac 2011 Jan- April 20112 Jan-Nov 2012 Jan-Dis 2012 Jan-Dis 2012 Tempoh Jan – April 2012

Feb-Jun 2012

Feb-April 2012 April 2012 Jan-Okt 2012


LAMPIRAN A-3 30

Peratus murid membawa barangan terlarang berkurang

31

34

-Tatacara, prosedur dan peraturan keselamatan sosial dipamerkan -warga SMKTI memperoleh pengetahuan bertindak apabila menghadapi isu social -Pelajar berisiko tinggi dapat mengenalpasti kesalahan diri. -Pelajar dapat mengenalpasti kesan akibat perlakuan negatif -Pelajar berisiko mengikut program intervensi yang dirancang -Warga SMTI memperolehi pengetahuan tentang penampilan perwatakan cemerlang - kes penampilan negative ditangani Kehadiran ibubapa ke perjumpaan tiga penjuru

35

Bilangan perjumpaan AJK PIBG

36

Sifar kes ponteng

37 38

Pematuhan penghantaran laporan disiplin berkala ke jabatan Kehadiran ibu/bapa ke majlis –majlis sekolah

39

50 pengawas yang diiktiraf

40

100 rakan yang diiktiraf Rakan 3K

41

40 orang SLAD/PRS diiktiraf

32

33

Taklimat Disiplin

En Mazlan b Lambak

Jan-Okt 2012

Sudut PPDa

Cik Tan Soo Shin

Feb-Mac 2012

Sehari bersama Kaunselor

Cik Tan Soo Shin

Jan-Julai 2012

Taklimat Disiplin

En. Mazlan b Lambak

Jan-Julai 2012

Perjumpaan 3 penjuru Mesyuarat AJK PIBG Buku Kawalan Kelas

Pn. Norhunaini b Hj Tahir

Jun 2012

En. Aris b Mihat En. Mazlan b Lambak En. Mazlan b Lambak

SSDM Majlis-majlis sekolah Program Kepimpinan Pengawas Program Kepimpinan rakan 3K Program Kepimpinan SLAD/PRS

GPK1/GPKHEM

FebNov12 Jan-Okt 2012 Jun & Dis 2012 Feb-Okt 2012

En. Ng Chan Heng/ En. Khairuddin

Jan-Mac 2012

En. Murali/En. Sharol Irani

Mac-April 2021

En. Aris b Mihat

Set. 12

OPERASI 4: PENGURUSAN KRISIS/BENCANA Bil. 42 43 44

Output/Hasil Warga SMKTI dapat mengenalpasti langkah yang perlu diambil semasa kecemasan Warga SMKTI memperolehi pengetahuan bertindak apabila menghadapi krisis dan bencana alam Warga \SMKTI sentiasa bersedia dan dapat bertindak secara teratur mengikut tatacara keselamatan apabila menghadapi krisis/bencana

Nama Program Ceramah Kebakaran Minggu 3K Kawat Kebakaran

Pegawai Bertanggungjawab En Murali & JK Keselamatan Pn. Nurhunaini & JK Keselamatan

Mac-Jun 2012 Mac-Julai 2012

Cik & Jk Keselamatan

Mac-Julai 2012

Tempoh


LAMPIRAN A-4

Bil. 45

46 47 48

OPERASI 5 : PENGURUSAN PENGURUSAN BERISIKO Pegawai Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab -Sifar kemalangan -Pelajar mendapat maklumat tentang kawasan berisko di luar kawasan sekolah -Kerjasama dengan pihak luar dalam menangani risiko di luar kawasan sekolah Pelan kawasan berisiko beradius 5 km

Pantau dan Cegah

En.Khairuddin b Mohd Taufek

Permaufakatan sekolah

Pengetua/GPK1 /GPKHEM En.Khairuddin b Mohd Taufek

Ops Pelan 5km

Kawasan spot yang berisiko diletakkan label/papan tanda

En.Murali

Tempoh Jan-April 2012 Mei-Ogos 2012 Jan 2012 Feb – Mei 2012

OPERASI 6: PENGURUSAN RISIKO Bil.

Output/Hasil

49

Pelajar dibekalkan brosur polisi pengurusan risiko

50

5 nombor kecemasan dipamerkan di kawasan yang strategik Setiap kelas dan bilik khas dipamerkan tatacara pengurusan risiko.

51

Nama Program Bacalah SOS Pamerkan

Pegawai Bertanggungjawab En. Mohammad b Said En. Mohammad b Said En. Mohammad b Said

Tempoh Mac – jun 2012 Feb 2012 Mac 2012


LAMPIRAN A-5 B. PROGRAM PENINGKATAN KEBERSIHAN SEKOLAH 2012 ASPEK 1 : KEBERSIHAN PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN SEKOLAH Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Tempoh Bertanggungjawab 1 Kebersihan persekitaran sekolah sifar sampah,ceria, Program Pn Kathijah Yusof Jan-Mei selesa dan indah Gotong Royong 2012 2 Semua pelajar menghayati konsep kebersihan melalui Pertandingan Cik Norazizah Feb 2012 penghasilan kreatif melukis poster Ismail 3 Persekitaran sekolah bersih & tanpa risiko tempat Kempen Basmi Jan- Dis Cik Rosmarina pembiakan aedes Aedes 2012 4 Kawasan bersih dari puntong rokok/asap rokok En. Mazlan/AJK Mei 2012 Bebas Rokok Disiplin 5 Peningkatan pengetahuan dan kesedaran bahawa Mac 2012 Program 5 minit sekolah adalah KAWASAN LARANGAN En. Sahrol Irani anti dadah MEROKOK 6 Peningkatan pengetahuan dan kesedaran berkaitan Ceramah Anti Mac 2012 En. Aris b Mihat bahaya rokok dan dadah dikalangan pelajar Rokok 7 Menghayati konsep 3K Pn. Geeta a/p Mei 2012 Esei 3K Dhirajlal 8 Murid mempunyai kuku yang pendek dan bersih Ops. Kuku Badan pengawas Jan-Okt 2012 ASPEK 2 : KEBERSIHAN DIRI WARGA SEKOLAH Bil.

Output/Hasil

9

Murid berpenampilan kemas dan sesuai mengikut situasi, aktiviti dan majlis Semua murid dapat mencuci tangan dengan cara yang betul Tahap kebersihan fizikal kantin, peralatan dan perabot, dan pengendali makanan menepati Standard Jabatan Kesihatan Kantin bersih, ceria dan selamat dari LILATIN Tempat murid meletakkan pinggan,mangkuk, sudu , garfu dan gelas kemas dan bersih

10 11

12 13

Nama Program

Pegawai Bertanggungjawab

Segak Bersih

Badan pengawas

Tanganku

En. Aris b Mihat

Kantin Ceria Gotong royong

Cik Norazlina bt Mohamad serta AJK Kantin JK Kantin Cik Norazlina Mohamad dan AJK Kantin

Tempoh Sepanjang 2012 Mec 2012 Sepanjang Tahun Feb 2012 Jan- Mei 2012

ASPEK 3: KEBERSIHAN KEBERSIHAN TANDAS Bil.

Output/Hasil

14 15

Murid menggunakan tandas dengan berhemah Murid menggunakan tandas dengan betul

16

Dinding tandas bebas daripada contengan

17

Singgahan yang selesa kepada semua pengguna

Nama Program Berhemah Gunakan Baikbaik Tiada Contengan Tandas Indah Bersih Ceria

Pegawai Bertanggungjawab Pn. Fatimah Zahrah Cik Chua Hui Wen En Sharol Irani En Sharol Irani

Tempoh Jan 2012 Feb 2012 Sepanjang tahun Sepanjang tahun


LAMPIRAN A-6

ASPEK 4 : KEBERSIHAN BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab 18 Semua kelas mencapai markah keceriaan dan Program En. Hamzah b Abd kebersihan 80% dan ke atas Keceriaan Kelas Hamid 19 PSS kemas dan rapi selepas P&P Pn. Norlela bt Abd Kemas Rapi Latif 20 Bilik-bilik khas dalam keadaan bersih & bersih serta Bersih Pn. Norlela bt Abd berfungsi berfungsi Latif ASPEK 5 : KEBERSIHAN SISTEM SALIRAN DAN PERPARITAN Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab 21 Semua longkang di luar dan di dalam sekolah sentiasa Tiada Lumut Pekerja Swasta bebas daripada lumut 22 Longkang bersih dan pengaliran air lancar Air Lancar Pekerja Swasta 23

Longkang bersih dan pengaliran air lancar

Gotong royong perdana bersama Bomba dan MPPD

Tempoh Sepanjang tahun Feb 2012 Jan-Mac 2012

Tempoh Sepanjang tahun Sepanjang tahun Feb 2021

En. Hamzah b Abd Hamid

ASPEK 6: KEBERSIHAN SISTEM PELUPUSAN PEPEJAL Pegawai Bil. Output/Hasil Nama Program Bertanggungjawab 24 -Semua kelas sentiasa dalam keadaan yang bersih. Tiada Sampah En. Hamzah b Abd -Sampah tidak bermalam di dalam kelas dan kawasan Tiada Masalah Hamid sekolah 25 Amalan kitar semula dikalangan murid SMKTI Pn Chiang Cheng Kitar Semula Kim

Tempoh Sepanjang tahun Sepanjang tahun


LAMPIRAN A-7

C. PROGRAM PENINGKATAN KESIHATAN SEKOLAH 2012 ASPEK 1: PENGURUSAN DAN BILIK RAWATAN Bil.

Output/Hasil

1

Bilik rawatan Kondusif dan berfungsi

2

Mempertingkatkan kualiti pengurusan kesihatan murid dan warga dewasa

Nama Program

Pegawai Bertanggungjawab

Tempoh

Operasi Ceria

Pn. Datin Hamidah

Jan-Mac 2012

Hari Qualiti

Pn. Hjh Siti Fatimah Mei 2021

ASPEK 2: KANTIN SIHAT Bil.

Output/Hasil

3

Pengurusan Kantin yang efisen

4

Memperoleh Gred A

5

Sifar keracunan makanan,kebersihan kantin terjamin dan makan berkualiti Memenuhi kehendak pelanggan tanpa aduan

6 7 8 9

10

Proses penyediaan makanan mematuhi standard ditetapkan oleh pihak Jabatan Kesihatan Mengamalkan cuci tangan dengan betul sepanjang masa Semua warga sekolah lebih peka kepada pengetahuan tentang kalori makanan seharian mereka dan mengamalkan pemakanan sihat Warga SMKTI mendapat maklumat kesihatan melalui pelbagai kaedah sebaran maklumat-ceramah, pameran, papan kenyataan,poster, pamplet.

Nama Program

Pegawai Bertanggungjawab

Kantinku

Pn. Zanariah

Plan A

Pengusaha Kantin

Sifar Keracunan

En Mohd Zamri

Zero Aduan

Pn. Zanariah

Patuh

Pn. Siti Fatimah

Tangan Bersih

En. Aris Mihat

Makanan Sihat

Pn. Siti Fatimah

Pameran M3K

En. Murali a/l Mookiah

Tempoh Jan-April 2012 Jan-Dis 2012 Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun

ASPEK 3: KESIHATAN DIRI Bil Output/Hasil . 11 Semua pelajar dapat mengamalkan diet 12 Semua warga dewasa SMKTI memantau tekanan darah diri sepanjang tahun 13 Semua kelas sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat 14 Murid menggunakan tandas dengan berhemah dan selesa 15 Tiada pembiakan aedes di persekitaran sekolah

Nama Program Diet Mengukur Tekanan darah

Pegawai Bertanggungjawab Pn. Siti Fatimah Pn. Tg Hapizah

Kelas Ceria

Cik Norazizah

Tandasku

En. Foo

Pemantauan Mingguan

Cik Rosmarina

Tempoh Feb 2012 Mac dan Sept 2012 Sepanjang tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun


LAMPIRAN A-8 ASPEK 4: KESIHATAN PERSEKITARAN Bil.

Output/Hasil

Nama Program

16

Persekitaran sekolah bebas dadah & bebas asap dadah

Hari Anti Dadah-Rokok

Pegawai Bertanggungjawab Pn Halimaton/Cik Nor Azlina

17

Semua pelajar mendapat info tentang bahaya penyalahgunaan dadah Warga SMKTI dapat mengetahui kaedah mengawal wabak penyakit Semua pelajar yang kurang sihat ada symptom mendapat rawatan segera Semua pelajar mengetahui cara masakan tradisional cara masakan tradisional berbilang kaum Warga SMKTI mengenal dan menghormati kebudayaan kaum Cina Warga SMKTI mengenal dan menghormati kebudayaan kaum India

Sudur PPDa

En. Aris b Mihat

18 19 20 21 22

Taklimat kawalan H1N1 Mengambil suhu badan

En. Aris b Mihat Pn Hjh Siti Fatimah

Tahun Baru Cina

Pn. Siti Fatimah dan AJK RIMUP Pn. Chiang Cheng Kim

Pesta Ponggal

En AP Rajan

Tempoh April 2012 Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun April 2012 Jan 2012 Mac 2012

23 ASPEK 5: KESIHATAN SOSIAL Bil. 24

25 26

Output/Hasil Semua pelajar bersama ibubapa berhajat untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam PMR & SPM dan menghormati amalan agama lain Berhajat untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam PMR & SPM Pelajar PMR dan SPM mempunyai keyakinan untuk menghadapi peperiksaan awam

Nama Program Bacaan Yasin, Solat Hajat dan Berbuka puasa Sembahyang Hajat Doa Selamat

Pegawai Bertanggungjawab Unstaz Safri b Jamaludin Guru-guru beragama Hindu Guru-guru beragama budha

Tempoh Julai-Okt 2012 Sept-Okt 2012 Sept-Okt 2012

ASPEK 6: KESIHATAN KOMUNITI Bil.

Output/Hasil

27

Meningkatkan sahsiah warga pelajar dan ibubapa

28

Mengeratkan hubungan di antara warga SMKTI dan ibubapa

Nama Program Sambutan Maulidur Rasul Mesyuarat Agong PIBG

Pegawai Bertanggungjawab En. Safri b Jamaluddin GPKHEM/AJK PIBG

Tempoh Feb 2012 Mac 2012

ASPEK 7: KEMUDAHAN KESIHATAN LAIN Bil. 29

Output/Hasil

30

Pelajar soleh,mesra, bermotivasi serta bersedia menghadapi cabaran Peningkatan dalam sahsiah pelajar

31

Meningkatkan pencapaian PMR dan SPM

Nama Program

Pegawai Bertanggungjawab

KPI

SU KPI

Pengurusan Stress Program Motivasi PMR/SPM

Cik Tan Soo Shin Cik Tan Soo Shin

Tempoh Jan-Sept 2012 April-julai 2012 Jun-Sept 2012

Panduan Pengurusan HEM  
Panduan Pengurusan HEM  
Advertisement