Page 1

André Gouzes’ musik Nu på svenska!

Broder André Gouzes o.p. i Sverige, september 2011 Att s junga Psalta r e n

Du strålande glädje Vesper för en vecka med

musik av

an dr é gouz es o.p.

Visheten har dukat sitt bord 31 kommunionssånger av

an dr é gouz es o.p. GAudete förlag

GAudete förlag

Under våren 2011 utkommer två innehållsrika häften med musik av dominikanbrodern André Gouzes. Det ena häftet innehåller 31 kommunionsånger för hela året, det andra vesprar för en vecka.   Förordet är skrivet av biskop Anders Arborelius och biskop Martin Lind samt Peter Halldorf. Häftena innehåller också bakgrundsmaterial och musikaliska instruktioner. Kommer på GAudete förlag, Pålsjögatan 71b, 254 40 Helsingborg Tel. 042-37 48 10, e-post: anna@malmberg.org www.gaudete.se

torsdag 1 september Seminarium /fortbildning för präster och kyrkomusiker. Linköpings domkyrka och dess församlingshem. Inledning kl 09.30, avslutande vesper i domkyrkan kl 16.00. lördag 3 september Kördag för korister och körledare, Vadstena. Inledning kl 09.30 och avslutande vesper i Vadstena klosterkyrka kl 16.00.   Båda dagarna kommer broder André Gouzes att tala och leda sång­övningar. Musiken han presenterar är i första hand de kommunionsånger och den serie vesprar som ges ut av GAudete förlag. De båda häftena ingår i kursavgiften. söndag 4 september Besöket avslutas med högmässa i S:t Hans kyrka, Ekholmen, Linköping, kl 11.00. Alla intresserade är välkomna, oberoende av såväl geografisk som kyrklig hemvist. För mer information, kontakta: stiftsmusikern Karin Wall Källming, Linköping, 013-24 26 11, karin.wallkallming@svenskakyrkan.se organisten Marie-Louise Beckman, Vadstena, 0730-78 93 40, marie-louise.beckman@vadstena.nu och prästen Niklas Adell, Linköping, 013-20 51 53, niklas@landeryd.com.

Körseminarium med André Gouzes  

Körseminarium med br André Gouzes o.p.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you