__MAIN_TEXT__

Page 1

Existens hรถsten/syksy 2020 gratistidning

ilmaislehti


Ledare/Pääkirjoitus Existens nummer 1/2020 skulle egentligen ha publicerats i april. Nummer 2 i juli. Vi hade redan gjort intervjuer, fotograferat och skrivit. Men så kom corona och slog benen undan alltihop. Ovissheten gjorde att vi inte vågade lova det antal läsare som vi i normala fall skulle ha nått. Nu har vi utvecklat distributionen så att papperstidningen finns på ännu fler platser, från Karleby med omnejd till Kristinestad och en bit in i Österbottens grannkommuner. Webbtidningen publicerar vi naturligtvis också.

Existens lehden numero 1/2020 olisi o i k e a s t a a n i l m e s t y ny t hu ht i ku u s s a . Numero 2 heinäkuussa. Olimme jo tehneet haastatteluja, valokuvanneet ja kirjoittaneet. Mutta sitten Korona iski ja kaikki meni mönkään. Epätietoisuus teki, ettemme uskaltaneet luvata niin montaa lukijaa kuin normaalisti tavoitamme. Nyt olemme kehittäneet jakelua niin että paperilehti löytyy vielä useammasta paikasta, Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ja vielä Rannikko-Pohjanmaan naapurikuntiin. Nettilehti julkaistaan tietysti myös.

Alla vi intervjuat i detta nummer har åtminstone en sak gemensamt: de är väldigt måna om sina medmänniskor. Det behöver jag inte berätta – det framkommer av det de säger.

Kaikilla, joita olemme haastatelleet tässä numerossa, on ainakin yksi yhteinen asia, he huolehtivat kanssaihmisistään. Sitä minun ei tarvitse sanoa – se selviää heidän lausunnoistaan.

Nästa nummer – vårt julnummer – ger vi ut i mitten av november. Den tidningen har arbetsnamnet ”Brobyggarnumret”. Vi gör en bilaga där vi lyfter fram människor som av olika skäl upplever hinder i vardagen. En person i rullstol, en med vit käpp, en som använder teckenspråk… Sist och slutligen är vi bara människor, allihop.

Seuraava numero – meidän joulunumeromme – ilmestyy marraskuun puolessa välissä. Sen lehden työnimi on ”Sillanrakennusnumero”. Siihen tulee liite, jossa esittelemme ihmisiä, jotka eri syistä kokevat esteitä arkipäivässään. Henkilö pyörätuolissa, valkoinen keppi kädessä, viittomakielinen…Loppujen lopuksi olemme vain ihmisiä, kaikki.

Varför lyfter vi upp det då? Jo, för att alla vi inom Existens personligen har kontakt med väldigt olika människor. Därför vill vi avdramatisera olikheter och öka förståelsen oss människor emellan. För at vi tror mer på medmänsklighet än på främlingsskap.

Miksi huomioimme heidät? Koska kaikilla meillä, jotka työskentelemme Existensin parissa on henkilökohtaisia yhteyksiä monenlaisiin ihmisiin. Uskomme enemmän empatiaan kuin muukalaisvihaan.

Medmänsklighet och omsorg om varandra brukar lyftas fram lite extra i jultid. Så vi passar på. Kanske du som företagare vill göra det också, genom att synas i nästa nummer? Anne Manner chefredaktör

Piittaminen ja toisistaan huolehtiminen huomioidaan varsinkin joulunaikaan. Eli niin mekin teemme. Ehkä sinä yrittäjänäkin haluat olla mukana, näkymällä seuraavassa numerossa? Anne Manner päätoimittaja

Utgivare/Julkaisija Existens andelslag Existens osuuskunta Köpingsvägen 14 Köpingintie Malax Maalahti Ansvarig utgivare/Vastuussa oleva julkaisija Anne Manner Texter/Tekstit Anne Manner Britt-Marie Norrgård Roger Norrgård

Översättningar till finska Käännökset suomeen Britt-Marie Norrgård Ombrytning/Taitto Roger Norrgård Pärmbild/Kansikuva Theresa Norrgård Tryck/Paino Botnia Print 2020

www.existens.fi 2

Existens hösten 2020


ANNONS

Med noggrannhet som ledstjärna

– För kunden är bytet av köksskåp eller staketbygget det största projektet just då, kanske det största på mycket länge. Så ser Micaela och Håkan Libäck i Kronoby på WL Trecons arbeten – ur kundens synvinkel. De handhar allt från skåpdörrar till byggen ”från bottenplatta till nock”, de renoverar stora projekt och bygger bland annat parhus som de säljer. Samma arbetsglädje, samma mål gäller: det ska vara välgjort. Den målsättningen gäller även när WL Trecon väljer samarbetspartners. – Det vi inte själva gör, gör någon av våra lokala samarbetspartners som vi känner väl, säger Håkan Libäck, som har drygt 20 års erfarenhet i bagaget. Det ömsesidiga förtroendet innebär trygghet för alla berörda.

MAINOS

WL Trecon har också egen produktion, även om uppdragen är många. De bygger egnahemshus, hallar och parhus som de säljer – i samarbete med en mäklare. I skrivande stund är en lägenhet till salu i ett parhus i Kronoby. Huset är byggt och den ena lägenheten bebodd. Men den lediga lägenheten är invändigt bara grundmålad. Köparen får själv bestämma allt det som gör en lägenhet till ett hem. – Det är sällan någon bygger sitt hus från

grunden i dag. De flesta väljer elementhus eller halvfabrikat, säger Håkan Libäck. Paret Libäck visar huset mitt i en arbetsdag. Hon sliter sig från kontoret där allt från bokföring och löner till allsköns byråkrati upptar hennes tid. Han har besökt pågående arbeten, skaffat fram sådant som behövts och bedömt arbetsmängden på ett projekt som väntar på offert. A r b e t e n a for t l öp e r s om d e ska, enligt tidtabellen, och i det sammanhanget berömmer paret Libäck samarbetet med kommunen. – Vi måste berömma Kronoby kommun. Här fungerar samarbetet smidigt. WL Trecon sanerar även fuktskadade utrymmen. – Vi river enligt försäkringsbolagens kartläggningar och återställer de aktuella utrymmena. Asbest stöter företaget också fortfarande på. WL Trecons arbetsledare har det tillstånd som krävs för att riva asbest. Men för det mesta är det fräscha renoveringar och friska, nya hus WL Trecon jobbar med.

Text: Anne Manner

Huolellisuus johtotähtenä

Huset är grundmålat inomhus, och fortsättningen ska köparen bestämma. Talo on perusmaalattu sisältä ja loput ostaja saa valita. Foto/kuva: Magnus Crawford

“WL Trecon har också egen produktion”

WL TRECON, KRONOBY KRUUNUPYY www.wltrecon.com Håkan Libäck 0400 777946 info@wltrecon.com

Micaela och Håkan Libäck visar parhuslägenheten som är till salu i Kronoby. Stora fönster släpper in ljus och verandan fungerar som sådan eller kan glasas in. Mikael ja Håkan Libäck esittelee paritaloasuntoa, joka on myynnissä Kruunupyyssä. Suuret ikkunat antavat valoa ja veranta toimii sellaisenaan tai voidaan lasittaa. Foto/kuva: Magnus Crawford

– Asiakkaalle keittiökaappien vaihto tai aidan rakentaminen on suurin projekti juuri silloin, ehkä suurin pitkään aikaan. Niin Micaela ja Håkan Libäck Kruunupyyn WL Treconsissa näkevät työnsä – asiakkaan näkökulmasta. He hoitavat kaiken kaappien ovista ja ”pohjalaatasta katonharjaan” rakentamisen, he korjaavat suuria projekteja ja rakentavat muun muassa paritaloja, jotka he sitten myyvät.   Sama työnilo, samat päämäärät vallitsevat, työ tehdään kunnolla! Sama päämäärä vallitsee, kun WL Trecon valitsee yhteistyökumppaninsa. 

“WL Treconilla on myös omaa tuotantoa” – Sen mitä emme itse tee joku paikallisista yhteistyökumppaneistamme, jotka tunnemme hyvin, tekee, Håkan Libäck sanoo yli 20 vuotinen kokemus takataskussa. Mo l e m m i n p u o l i n e n l u o t t a m u s t u o turvallisuudentunnetta kaikille osapuolille. WL Treconilla on myös omaa tuotantoa, vaikka toimenpiteitä on monta. He rakentavat omakotitaloja, halleja ja paritaloja, jotka he myyvät – yhdessä kiinteistönvälittäjän kanssa. Tätä kirjoitettaessa yksi asunto on myytävänä Kruunupyyn paritalossa: Talo on rakennettu ja toisessa asunnossa asutaan jo. Mutta vapaa asunto on vain perusmaalattu sisältä. Ostaja

Existens syksy 2020

saa itse valita kaiken sen mikä tekee asunnosta kodin. – Harvoin kukaan enää rakentaa talonsa ihan perustuksista asti tänä päivänä. Useimmat valitsevat elementtitalon tai puolivalmiin talon, Håkan Libäck sanoo. Libäckin pariskunta esittelee talon kesken työpäivän. Micaela ahertaa konttorissa kirjanpidon ja palkkojen sekä kaikenlaisen byrokratian parissa. 

Hå kan on käy nyt menei l l ä ole v i l l a rakennusmailla, hankkinut sellaista mitä tarvitaan ja arvioinut tarjousta odottavan projektin työnmäärää. Työt sujuvat niin kuin pitääkin, aikataulun mukaan, ja siinä yhteydessä Libäckin pariskunta kehuu yhteistyötä kunnan kanssa.  – Meidän on kehuttava Kruunupyyn kuntaa. Täällä yhteistyö sujuu mutkattomasti.

WL Trecon saneeraa myös kosteusvarioituneita tiloja. – Puramme vakuutusyhtiöiden kartoitusten mukaan ja entisöimme kyseiset tilat. Asbestiin yritys törmää vieläkin. WL Treconin työnjohtajalla on vaadittava lupa, joka tarvitaan asbestin purkuun. Mutta usein miten on kyse raikkaista korjaustöistä ja terveistä, uusista taloista, kun WL Treconin tekee töitä.

3


ANNONS

Nära till natur och service

Ta en promenad längs Tranleden. Känn hur en vindpust för med sig den friska doften av skog. Lyssna till tranornas löfte att återvända på våren för att bygga bo. Vid ungefär samma tid kan även människorna börja bygga just här: på Söderfjärdsbackens bostadsområde i Malax kommun. – Många tomter är redan reserverade, säger projektledaren Jonas Nylund. Han ser sig omkring. Områdets närmaste granne är naturen, men här kommer både egnahemshus och service att få plats. – Och det som inte byggs här, finns på bekvämt avstånd. Trafikförbindelserna är dessutom goda åt alla håll. Bara några kilometer ifrån finns sedan länge skolor, daghem, affärer, hälsocentral och annan viktig service. – I Malax f inns dessutom gott om fritidsaktiviteter och goda möjligheter att syssla med idrott av olika slag. Det här är en kommun för människor i alla åldrar.

MAINOS

“Många tomter är redan reserverade”

050 401 2405 www.malax.fi

På Söderfjärdsbackens bostadsområde kommer flera stora grönområden att finnas. Vägar och cykelvägar är under arbete. Gamla Strandvägen bevaras och knyts ihop med områdets lättrafikled. Men ännu krävs mycket arbete innan vägarna kan öppnas för blivande invånare och byggena kan börja. Medan gula löv dalar mot marken pågår grävningsarbeten och sprängningar. – Vi började med infrabygget i april i år och det och ska vara klart den sista maj år 2021. Efter det får tomterna börja bebyggas. Det säger Annika Ulfvens, arbetsledare här p å arb etsfä ltet o ch anst ä l ld av huvudentreprenören Simons Infra. Hon ser till att arbetet löper framåt enligt planerna, att alla maskiner är i skick och att

entreprenadens krav uppfylls. – Vi har hand om allt arbete som ska vara färdigt fram till att husen kan byggas. Ja, utom avverkningsarbetet före själva grävningsarbetena kunde börja, säger arbetsplatschefen Kaj Ingves, även han anställd hos huvudentreprenören. Bostadsområdet på Söderfjärdsbacken omfattar drygt 130 tomter. Just nu står de första 70 tomterna i fokus. – Det finns tomter av olika storlekar, men de är i regel omkring 2000 kvadratmeter stora. De är alltså betydligt större än på många andra håll, säger Jonas Nylund.

Jonas Nylund från Malax kommuns sida och Annika Ulfvens, arbetsledare på arbetsfältet och anställd av huvudentreprenören Simons Infra, samarbetar med samma mål för ögonen: Ett naturnära område med lättillgänglig service. Jonas Nylund Maalahden kunnasta ja Annika Ulfvens, pääurakoitsija Simons Infran palkkaama työmaan työnjohtaja, tekevät yhteistyötä sama lopputulos tavoitteenaan. Luonnonläheinen alue, jossa helposti tavoitettavat palvelut. Foto/kuva: Magnus Crawford

Text: Anne Manner

Lähellä luontoa ja palveluita

Tee kävelylenkki Kurjenväylää pitkin. Tunne kuinka tuulenhenkäys tuo mukanaan metsän raikkaan tuoksun. Kuuntele kurkien lupausta palata keväällä rakentamaan pesää. Suurin piirtein samoihin aikoihin myös ihmiset voivat alkaa rakentaa tähän: Maalahden kunnan Söderfjärdsbackenin asuinalueelle. – Useita tontteja on jo varattu, hankejohtaja Jon a s Ny lu n d s an o o. Hän k at s e l e e ympärilleen. Alueen lähin naapuri on luonto, mutta tänne tulee mahtumaan sekä omakotitaloja että palveluita. – Ja se, mitä tänne ei rakenneta, on mukavan matkan päässä. Liikenneyhteydet ovat sitä paitsi hyvät joka suuntaan. Vain muutaman kilometrin päässä on jo ennestään koulut, päiväkodit, kaupat, terveyskeskus ja muut tärkeät palvelut.  – Maalahdessa on sitä paitsi paljon vapaaajanaktiviteettejä ja hyvät mahdollisuudet harrastaa eri liikuntalajeja. Tämä kunta ajattelee kaiken ikäisiä ihmisiä. Söderfjärdsbackenin asuinalueella tulee olemaan monta viheraluetta. Teitä ja pyöräteitä rakennetaan parasta aikaa. Vanha Rantatie säilytetään ja solmitaan yhteen alueen kevytliikenneväylään. Mutta vielä tarvitaan paljon töitä ennen kuin tiet voidaan avata tuleville asukkaille ja talojen rakentaminen voi alkaa. Keltaisten lehtien pudotessa maahan kaivuu- ja räjäytystyöt jatkuvat. – Aloitimme infrarakentamisen huhtikuussa

4

SÖDERFJÄRDSBACKEN

ja sen on oltava valmis viimeinen toukokuuta 2021. Sen jälkeen tonteille saa alkaa rakentaa. Niin Annika Ulfvens, pääurakoitsija Simons Infran palkkaama työmaan työnjohtaja, sanoo. Hä n t a r k k ai l e e , e tt ä t y öt e t e n e v ät suunnitelmien mukaan, että kaikki koneet ovat kunnossa ja että urakan vaatimukset täyttyvät.  – Hoidamme kakki työt, jotka pitää tehdä

“Useita tontteja on jo varattu” ennen kuin taloja voi rakentaa. No, ei metsänkaatoa ennen itse kaivuutöitä, toteaa työpaikkaesimies Kaj Ingves, myös hän pääurakoitsijan palkkaama. Asuinalue Söderbackenilla on yli 130 tonttia. Juuri nyt 70 ensimmäistä tonttia ovat ajankohtaisia. – Tarjolla on eri kokoisia tontteja, mutta pääosin ne ovat 2000 neliötä isoja. Ne ovat siis paljon suurempia kuin monessa muussa paikassa, Jonas Nylund sanoo. Naturen är bostadsområdets närmaste granne. Det betyder fågelsång om våren, tranor i mängder om hösten och en och annan hare som skuttar förbi. Luonto on asuinalueen lähin naapuri. Se tarkoittaa linnunlaulua keväällä, paljon kurkia syksyllä ja jokunen jänis, joka hyppelee ohi. Foto/kuva: Magnus Crawford

Existens hösten 2020


ANNONS

Pris, service, kvalitet

Jordbyggnad, transport och försäljning av stenmaterial. Tre verksamhetsgrenar, ett motto: Lämpligt pris, en hög servicenivå och gediget kunnande. Det mottot har Simons Transport/ Infra i Närpes hållit sig till i 64 år nu. På sidan intill kan du läsa om ett av Simons pågående uppdrag. I övrigt pågår arbeten där offentliga byggnader, småhus, växthus och vindkraftsparker ska byggas. – Lantbrukssektorn har alltid varit viktig för oss, och är det än i dag, säger vd:n Robert Simons. Så är även privata husbyggare, företag av olika slag och offentliga uppdragsgivare. Den mångsidiga maskinparken, omfattande 22 maskiner, inom Simons Infra är i flitigt bruk under högsäsongerna. Det betyder i praktiken från mars-april fram till jul. Årets tre första månader beror på väder och graden av investeringar. – Offentliga uppdragsgivare skulle kunna

MAINOS

“Under årens lopp har vi fått en allt djupare och bredare lokalkännedom”

hjälpa till med att utjämna toppar och dalar. Genom att investera under lågsäsong skulle sysselsättningen vara både jämnare och säkrare inom branschen. Robert Simons kan blicka tillbaka på en rejäl tid inom företaget som pappa Leif grundade. Hela sitt vuxna liv, i egenskap av byggnadsingenjör, har han arbetat i företaget. Och som elvaåring körde han hjullastare. Det är så ett gediget kunnande byggs upp. Simons Infras uppdrag finns till största delen inom området motorvägen i Vasa till Kristinestad med omnejd, och även en bit inåt orter med finska som huvudspråk. – Under årens lopp har vi fått en allt djupare och bredare lokalkännedom. De som går i byggplaner tar kontakt, men det händer också att vi tar kontakt. Ett trevligt fenomen är den kedjereaktion som speciellt grävmaskiner åstadkommer. – Det händer ofta att en granne kommer släntrande och undrar om vi kan åta oss lite mer jobb när vi ändå är i farten. Alla i vår personal har rätt att fatta sådana beslut. På så sätt löper arbetet smidigt och grannen får snabb service. Stenmaterialet som Simons säljer kommer från familjeföretagets egna täkter. Alla sorter av kross, sand- och jordprodukter levereras

Pris, service, kvalitet är tre nyckelord när Robert Simons talar om jordbyggnad, stenmaterial och transporter. Han är vd för L. Simons Transport i Närpes.

Kaj Ingves har ansvar för jordbyggnadsofferter och -inköp. Han är bland annat sysselsatt med entreprenaden på Söderfjärdsbacken i Malax.

Hinta, palvelu, laatu ovat avainsanoja, kun Robert Simons puhuu maarakentamisesta, kiviaineista ja kuljetuksista. Hän on L.Simons Transportin toimitusjohtaja Närpiössä.

Kaj Ingveksellä on vastuullaan maarakennustarjoukset ja -ostot. Hän tekee muun muassa töitä Maalahden Söderfjärdsbackenilla. Foto/kuva: Magnus Crawford

Foto/kuva: Magnus Crawford

till allt från privatpersoner och lantbrukare till byggfirmor, städer och kommuner. Ja, alla som behöver material, kort sagt. Det är Simoms egna chaufförer och bilar som sköter leveranserna. Simons transportverksamhet har 13 egna lastbilar + tilläggskapacitet i form av inhyrda fordon. Hälften kör inom landet, hälften har hand om trafiken till Sverige. Totalt sysselsätter företaget cirka 55 personer.

SIMONS TRANSPORT/ INFRA www.simonstransport.fi 020 7939670

Text: Anne Manner

Hinta, laatu, palvelu

Maarakennus, kuljetus ja kiviaineiden myynti. Kolme toiminta-aluetta, yksi motto: Sopiva hinta, korkea palvelutaso ja luotettavaa osaamista. Sitä Simons Transport/Infra Närpiössä on seurannut nyt jo 64 vuotta. Viereisellä sivulla voit lukea yhdestä meneillään olevasta Simonsin tehtävästä. Muuten meneillään on töitä, joissa julkisia rakennuksia, pientaloja, kasvihuoneita ja tuulivoimapuistoja rakennetaan. – Maanviljelysektori on aina ollut tärkeä meille ja on vielä tänäänkin, toimitusjohtaja Robert Simons sanoo. Niin ovat myös yksityiset talonrakentajat, eri yritykset ja julkiset toimeksiantajat. Monipuolinen konekalusto, joka sisältää 22 konetta, Simonsin Infrassa on ahkerassa käytössä korkeasesonkien aikana. Se on käytännössä maalis- huhtikuusta jouluun. Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta riippuu säästä ja investointien määrästä.  – Ju l k i s e t t o i m e k s i a nt aj at v o i s i v at auttaa tasoittamalla huiput ja laaksot. Mat alas es ongin aikana investoimalla työllistäminen olisi sekä tasaisempi että varmempaa alalla. Robert Simons voi muistella aikamoista aikaa yrityksessä, jonka Leif-isä perusti. Koko

“Vuosien varrella olemme kasvattaneet paikallistuntemustamme” Existens syksy 2020

aikuiselämänsä, rakennusinsinöörinä, hän on ollut töissä yrityksessä. Jo yksitoistavuotiaana hän ajoi pyöräkuormaajaa. Niin vankka osaaminen rakennetaan S i m o n s In f r a n t o i m e k s i a n n o t ov at pääasiallisesti alueella Vaasan moottoritieltä Kristiinankaupungin seudulle ja myös osittain suomenkielisillä paikkakunnilla rannikolta sisämaahan. – Vuosien varrella olemme kasvattaneet p a i k a l l i s t u nt e mu s t a m m e . He , j o t k a suunnittelevat rakentamista ottavat yhteyttä, mutta joskus myös me otamme yhteyttä.  Hauska ilmiö on se ketjureaktio, jonka varsinkin kaivinkoneet saavat aikaan. – Usein sattuu niin että naapuri tulee katsomaan tekemiämme töitä ja kysyy, voisimmeko tehdä vähän lisää, kun ke r r an o l e m m e v au h d i s s a . Kai k i l l a työntekijöillämme on oikeus tehdä sellaisia päätöksiä. Niin kaikki sujuu kätevästi ja naapuri saa nopeaa palvelua.  Kiviaineet, joita Simons myy tulevat perheyrityksen omista montuista. Kaiken laatuisia soria, hiekka- ja maa-aineita toimitetaan yksityishenkilöille ja maanviljelijöille sekä rakennusfirmoihin, kaupunkeihin ja kuntiin. Niin kaikille, jotka tarvitsevat tuotteitamme, lyhyesti sanoen. Simonsin omat kuljettajat ja autot hoitavat toimitukset. Simonsin ku lj etustoiminnal la on 13 omaa kuorma-autoa + lisäkapasiteettia v u ok r atui l l a ku l kune uvoi l l a. Puol e n ajavat kotimaanliikennettä, puolet hoitaa Ruotsinliikennettä. Yhteensä yritys työllistää noin 55 henkilöä.

En grävmaskin i arbete ger ofta en kedjereaktion: Grannarna kommer och vill anlita maskinen när den ändå finns på ort och ställe. Kun kaivinkone on töissä se johtaa usein ketjureaktioon: Naapurit tulevat kysymään voisivatko saada apua omiin tarpeisiinsa, kun kone kerran on paikalla. Foto/kuva: Magnus Crawford

5


ANNONS

Här får man både se och röra

Låt regnet smattra mot taket. Brasan sprakar och sprider ett dämpat sken i rummet – i ditt hem som är byggt enligt dina drömmar. Och alltihop står på stabil grund. Det är verklighet för en del, vision för andra. Oberoende av om visionen omfattar en helhet eller en detalj har en ny möjlighet öppnats: I ett nystartat utställningsrum i Karleby är det tillåtet att drömma, titta och röra. Fyra aktörer har tillsammans kombinerat ögongodis och fakta på ett och samma ställe. Här kan du fritt kliva in samtidigt som du besöker Minimani i Karleby. Eller passa på att handla när du bekantar dig med platsgjutna socklar, skräddarsydda hus, plåttak och fasader samt spisar. Nå, det var den korta versionen. Vi börjar som man gör i byggbranschen: från grunden. BCE Husgrunder/BCE Perustus visar upp sin specialitet: platsgjutna socklar. – Sockeln är husets grund, och den ska göras med omsorg, säger försäljaren Roy Tupeli. Han berättar att sockeln skräddarsys och att den gjuts direkt på platsen. Det må sen gälla egnahemshus, industrihallar, garage eller andra byggnader. – BCE har utfört över hundra kilometer s o ckel, o ch det b etyder dr ygt 2500 husgrunder. Det är nog tack vare nöjda kunder och goda samarbetspartners som verksamheten växer. Därför ser vi också ett behov av detta visningsrum med några av våra goda samarbetspartners. I samarbetet kring det pilotprojekt som utst ällningsr ummet är krävs s amma förtroende som på fältet.

Vi k s t röm s P l åt s l a g e r i s d e l i d e t t a ny a s h o w r o o m ä r g i v e n : P l å t t a k , regnvattensystem, taksäkerhetsprodukter och annat som hör husbyggen och -renoveringar till. Ändå är verksamheten så mycket vidare än det som får plats i ett rum som detta. Vikströms har mer än 40 års erfarenhet i branschen, och har hunnit med allt från små bastutak till stora kyrktak. Verksamheten har fångat upp de behov som finns bland privatpersoner, företag, församlingar och andra. Den breda verksamheten är möjlig tack vare att olika personer är specialiserade på olika arbeten. – Här får man både titta och känna på det vi ställer ut, säger Thomas Enlund, Vikströms plåtslageri och grabbar tag i en stabil stege intill visningsfasad och -tak. My s f a ktor n , i n re d n i ng s d e t a lj e n o ch räddaren i kalla nöden är Spisanttis, Anders Johanssons, specialitet. Hans företag Flintstones erbjuder en mängd olika spisar, en del av dem finns i utställningsutrymmet. – Små och stora, för värme och inredning. Ja, skälen är många till att välja en vedspis.

Design och färger spelar stor roll numera. Och de små spisarna ökar i popularitet. – I början eldar många flitigt, om så bara för att det känns mysigt eller för att grilla korv i vardagsrummet. En del väljer att tända värmeljus i spisen. Ljusen sprider det där skenet som är så speciellt, men kräver mindre arbete och skräpar inte som veden gör. Telefonen hos Flintstones går lika varm som elden själv så fort något område drabbats av strömavbrott. – Att ha en värmekälla som fungerar trots strömavbrott är en stor trygghet. De som behöver elda för värmens skull väljer ofta en ackumulerande spis, medan de som mest vill skapa mysig stämning väljer en design som faller dem i smaken. Utställningsutrymmet är öppet samtidigt som Minimani. På en skärm rullar filmer som berättar om olika arbeten. Och den som vill träffa någon av aktörerna personligen är varmt välkommen att ta kontakt. Alla fyra är nämligen mycket ute på fältet, mitt i den praktiska verksamheten, men bokar gärna in möten.

Text: Anne Manner

BCE HUSGRUNDER BCE PERUSTUS www.bce-perustus.fi Försäljare/Myyjä Roy Tupeli 044 777 7285

VIKSTRÖMS PLÅTSLAGERI www.vikstroms.fi Försäljnings- och utvecklingschef Myynti- ja kehitysjohtaja Thomas Enlund 050 359 7015

BOHOUSE www.bohouse.fi Roger Sundkvist 040 486 9263

FLINTSTONES www.flintstones.fi Anders Johansson 050 0561237

Bohouse har en specialitet som kan betecknas som inlevelse i en kommande verklighet. – Vi presenterar planerade hus i 3D. Den som ska bo i huset kan så att säga kliva in i huset och få en uppfattning om hur det verkligen blir att bo i det som än så länge bara finns på ritningar. Roger Sundkvist grundade Bohouse år 2016, och vet att det är både viktigt och roligt att bilda sig en uppfattning om sitt framtida boende. – Vi ritar också in grannhusen, men bara

“Fyra aktörer har tillsammans kombinerat ögongodis och fakta” som fyrkanter med tak. Då ser den blivande husägaren i sin egen 3D-version hur insynen från grannarna kommer att vara. Det påverkar planeringen av fönster. Roger Sundkvist ritar också in övriga byggnader redan i detta skede, även om de än så länge inte ens är påtänkta. – Det är bra för den blivande husägaren att kunna se helheten, ifall det blir aktuellt med till exempel en gäststuga senare. Ingenting extra tas med i bygglovsansökan, så klart. Det här är bara extra service till våra kunder. När byggandet väl blir verklighet, kan husägaren följa med bygget på nära håll. Alla hus byggs nämligen upp på tomten, inte i fabriksutrymmen. – Vi skräddarsyr alla hus enligt kundens önske må l, me n s å k l ar t i n om a l l a bestämmelser och det som är praktiskt genomförbart.

6

Existens hösten 2020


MAINOS

Täällä saa sekä katsoa että koskea

Sen kun sade rummuttaa kattoa. Takassa on tuli ja se luo lämpimän tunnelman huoneeseen – sinun kotiisi, joka on rakennettu sinun unelmiesi mukaan. Ja kaikki seisoo vankalla perustalla. Se on todellisuutta joillekin, visio muille. Riippumatta siitä onko visio kokonaisuus vai yksityiskohta uusi mahdollisuus on avautunut. Uudessa näyttelyhuoneessa Kokkolassa on sallittua unelmoida. Neljä toimijaa ovat yhdessä keränneet silmänruokaa ja faktaa samaan paikkaan. Tänne voi vapaasti

“Neljä toimijaa ovat yhdessä keränneet silmänruokaa ja faktaa” astua sisään samalla kun käyt Kokkolan Minimanissa. Tai samalla tehdä ostoksia, kun tutustut paikan päällä rakennettaviin sokkeleihin, räätälöityihin taloihin, peltikattoihin ja julkisivuihin sekä liesiin. No, se oli lyhyt versio.

Aloitetaan kuten rakennusalalla: perustasta. BCE Husgrunder/BCE Perustus esittelevät erikoisuutensa: paikan päällä rakennetut sokkelit. – Sokkeli on talon perustus ja se tulee tehdä huolellisesti, myyjä Roy Tupeli sanoo. Hän kertoo, että sokkeli räätälöidään ja valetaan suoraan paikoilleen. Olipa sitten kyse omakotitalosta, teollisuushallista, autotallista tai muista rakennuksista.  BCE on rakentanut yli sata kilometriä sokkelia ja se tarkoittaa yli 2500 talonperustaa. Kiitos tyytyväisten asiakkaittemme ja hyvien yhteistyökumppaneidemme toimintamme k as v a a . Si k s i ko e m me myö s t ämän näyttelyhuoneen yhdessä muutaman hyvän yhteistyökumppanin kanssa tarpeelliseksi. Yht e i s t yö y ht e i s e n n äy tt e ly hu on e e n ympärillä on pilottiprojekti, joka vaatii samaa luottamusta kuin kentällä.  Bohousen erikoisuus voidaan kuvailla tulevaisuuden todellisuuden ymmärtämisenä.  – Esittelemme suunnitellut talot 3D:nä. Talon asukas voi niin sanotusti astua taloon ja muodostaa käsityksen siitä miltä talossa asuminen tulee tuntumaan, joka vielä on vain piirustus.  Roger Sundkvist perusti Bohousen vuonna 2016 ja tietää että on sekä hauskaa että tärkeää muodostaa itselleen käsityksen tulevaisuuden asumisestaan.  – Piirrämme myös naapuritalot, mutta vain nelikulmaisina laatikoina, joissa on katto. Silloin tuleva talonomistaja näkee omassa 3D-versiossaan, kuinka naapurit näkevät taloon. Se vaikuttaa ikkunoiden suunnitteluun.  Roger Sundkvist piir tää myös muut rakennukset jo tässä vaiheessa, vaikka niitä vielä ei olisi edes ajateltu.  – On hyvä tulevalle talonomistajalle nähdä kokonaisuus, jos vaikka myöhemmin on ajankohtaista rakentaa vierastupa. Mitään ylimääräistä ei tietenkään lisätä rakennuslupahakemukseen. Tämä on vain ylimääräinen palvelu asiakkaillemme.  BCE:s minsta produkt är TP-plinten. Den lämpar sig för terrasser, förråd och bastur. KP-plinten passar för biltak, terrasstak och sommarstugor. Olika höjdalternativ finns, säger Roy Tupeli. BCE:n pienin tuote on TP-pilari. Se sopii terasseihin, varastotiloihin ja saunoihin. KP-pilari sopii autokatoksiin, terassikattoihin ja kesämökkeihin. Eri korkeusvaihtoehtoja löytyy, Roy Tupeli sanoo. Foto/kuva: Anne Manner

Bohouse är planeringsbyrå och byggfirma i ett. En specialitet är 3D-presentation, säger Roger Sundkvist. Bohouse on suunnittelutoimisto ja rakennusfirma yhdessä. Yksi erikoisuus on 3D-esittelyt, Roger Sundkvist sanoo. Foto/kuva: Anne Manner

Existens syksy 2020

Vikströms Plåtslageri har bred verksamhet och över 40 års erfarenhet, säger Thomas Enlund. Vikströms Plåtslageri:lla on laaja toiminta ja yli 40 vuoden kokemus, Thomas Enlund sanoo. Foto: Anne Manner

Spisar för värme och mys och som inredningsdetalj visar Flintstone i utställningsutrymmet, säger Spisantti, Anders Johansson. Flintstone esittelee näyttelyhuoneessa tulisijoja lämmönsaantiin, viihtymiseen ja sisustuksen yksityiskohtana, Spisantti (Hella-Antti), Anders Johansson sanoo. Foto/kuva: Anne Manner

Ku n r a k e n t a m i n e n t o s i a a n a l k a a , talonomistaja voi seurata rakentamista läheltä. Kaikki talot rakennetaan suoraan tontille, ei teollisuushallissa.    – Räätälöimme kaikki talot asiakkaan toivomusten mukaan, mutta tietysti kaikkien säännösten mukaan ja sen mukaan mikä on käytännöllistä.  Vikströms Plåtslagerin osuus tässä uudessa esittelyhuoneessa on itsestään selvä. Peltikattoja, sadevesijärjestelmiä, kattojen turvallisuustuotteita ja muuta mikä kuuluu talojen rakentamiseen ja -kunnostuksiin. Kuitenkin toiminta on paljon laajempaa kuin mitä mahtuu tällaiseen huoneeseen.  Wikströmeillä on yli 40 vuoden kokemus alasta ja ovat ehtineet tekemään kaikkea pienistä saunankatoista suuriin kirkonkattoihin. Toiminta on ottanut talteen tarpeet, joita yksityishenkilöt, yrittäjät, seurakunnat ja muut ovat ilmaisseet. Laaja toiminta on mahdollista siksi että eri henkilöt ovat erikoistuneet eri töihin.  – Täällä saa sekä katsoa ja koskea sitä mitä panemme näytille, Thomas Enlund, Vikströms Plåtslagerista sanoo ja nappaa käteensä tukevat tikkaat näyttelyjulkisivun ja -katon vierestä.  Tunnelmanluoja, sisustusyksityiskohta ja pelastaja hädän tullen on Spisantti, Anders

Johanssonin, erikoisuus. Hänen yrityksensä Flintstones tarjoaa monia eri tulisijoja, joitakin löytyy näyttelytilasta. – Pieniä ja isoja, lämpöä tai sisustusta ajatellen. Syyt puuhellan valintaan ovat monet. Muotoilu ja väri ovat suuressa roolissa nykyään. Ja pienten hellojen suosio kasvaa.  – Alussa monet lämmittävät ahkerasti, vaikkapa vain tunnelman takia tai tuntuu kivalta grillata makkaraa olohuoneessa. Jotkut sytyttävät mieluummin lämpökynttilöitä takkaan. Kynttilät luovat avotulen erikoista tunnelmaa, mutta vaativat vähemmän töitä eivätkä roskaa niin kuin polttopuut.  Flinstonesin puhelin käy yhtä kuumana kuin tuli itse heti kun jossain on sähkökatko.  – Lämpölähde, joka toimii sähkökatkosta huolimatta antaa suuren turvallisuuden tunteen. He, jotka käyttävät puuhellaa lämmön takia valitsevat usein varaavan hellan, kun taas he jotka pääasiassa haluavat luoda tunnelmaa valitsevat designhellan, joka miellyttää heitä.  Näyttelytila on avoinna samoihin aikoihin kuin Minimani. Näytöllä pyörii filmejä, jotka kertovat eri töistä. Ja hän, joka haluaa tavata jonkun meistä toimijoista henkilökohtaisesti, on lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä. Kaikki neljä ovat nimittäin paljon kentällä, keskellä käytännön toimia, mutta varaavat mielellään aikaa tapaamisiin.

7


ANNONS

Hållbara energilösningar

Det ska vara driftsäkert, rent och snyggt. Ekonomiskt och miljövänligt. Lättskött och ta liten plats. Den som vill värma sitt hus enligt sådana krav gör klokt i att välja pellets. – Pellets är det mest miljövänliga du kan värma ditt hus med, säger en av Wifoteks grundare Mauritz Ketola, och tillägger att det finns energibidrag att söka för den som byter ut sin oljepanna mot en pelletspanna. Pellets är oftast en avfallsprodukt, pressad av spån från sågindustrin. Pelletseldning ger även ytterst lite koldioxidutsläpp. Miljöbelastningen kommer främst från transporten.  Dessutom passar pellets den som vill komma lindrigt undan, såväl med plånboken som i arbetsmängd räknat.  Tekniken har utvecklats enormt och alternativ finns för både mindre hus och stora industrihallar samt för fjärrvärmeproduktion.  Han lever som han lär – eller snarare lär som han lever. För 14 år sen bytte han själv till en pelletspanna. Och han har besökt tillverkarna av pelletspannor i flera länder. han nämner Österrike som föregångare inom uppvärmning med pellets. Han är generalagent för två märken, Atmos

“Pellets är billigt, och pannor finns för både stora och små utrymmen”

Var mvattentanken kräver inga stora utrymmen, och silon kan stå i ett kallt skåp med väggar och tak. De praktiska lösningarna är många, och Mauritz Ketola kommer ut och tar en rejäl titt, planerar, räknar, levererar enligt önskemål och installerar. Det gör han över hela landet, och har direkt kontakt med tillverkarna av de pannor han importerar och säljer.  – De som värmer sitt hus med pellets får en extra fördel på köpet: de slipper mögelproblem. Det är ventilationens förtjänst.   Arbetsmängden är minimal.  – Har du t i l l e xe mp el e n Ökofe n kondenspanna tankar du pellets en gång per år, putsar pannan max en timme per år och tömmer en asklåda några gånger per år. Det är rent och snyggt och dessutom helt tyst. I dagens pannor brinner det alltid rent och en kondenspanna har dessutom rökgasrening.  Det gör att Ökofens pelletspannor är goda alternativ även i tätt bebyggda områden. Det varken syns eller luktar när du eldar.  – En som installerat en kondenspanna klättrade upp på taket och stoppade huvudet i skorstenen. Det fanns ingen röklukt, bara lite varm luft.  Den som vill minimera kostnader och maximera nytta gör klokt i att satsa på hybriduppvärming. Pellets och sol eller ved och sol är ypperliga kombinationer.  – En del tycker det ser styggt ut med solpaneler på taket, man brukar snabbt se

vilken glädje de ger åt både boende och börs. Också det vet Mauritz Ketola av egen erfarenhet. Sommartid är det solen som till största delen ser till att det finns varmvatten. – Det finns till och med teknik i dag som gör att pelletspannan läser väderprognoser och anpassar sig enligt det. Om solen beräknas skina följande dag, tar pelletspannan det lite lugnare, så att säga.  Wifotek har ännu en produkt i sitt sortiment: gjutjärnsbatterier – eller element, som våra läsare i Sverige säger.  – Jag ville ha med någonting i gjutjärn i verksamheten. Jag har jobbat inom stålindustrin och med gjutjärn och upptäckte batterierna/elementen som är både stiliga och tekniskt sett bra.  Mauritz Ketola importerar dem själv från Tjeckien. Och de har verkligen tagit nordborna med storm. Det skrivs bloggar om dem och förfrågningarna ökar i stadig takt.  – De ser ut som batterierna gjorde förr, och dessutom finns dekorativa mönster på en del. Miljövänliga är de också, gjorda av återvunnet skrot och håller i evighet.  På tal om hållbarhet, ja. Värmepannorna håller minst 20 år. Så länge planerar inte Wifoteks grundare att vara kvar i arbetet, men rätt många år ännu fortsätter han informera, följa med teknikens utveckling, leverera, installera och serva. 

Text: Anne Manner

ÖkoFEN Pellematic Smart XS kondenspanna med integrerad soltank. ÖkoFEN Pellematic Smart XS kondenssikattila, johon liitetty aurinkotankki. Foto/kuva: Wifotec

WIFOTEK www.wifotek.com 050 572 9315

vedpannor och Ökofen pelletspannor, vilket innebär att han har exklusiv försäljningsrätt i Finland. – Det är viktigt att noga reda ut de bästa a lter nat iven en l igt änd amå l. Någon slentrianförsäljning är jag inte intresserad av att idka. Principer måste man ju ha, och bland mina finns den att alltid reda ut det bästa för kundens räkning.  Valet mellan ved och pellets brukar inte vara svårt. Vedpannorna är mera en biprodukt i Wifoteks sortiment.  – Det är en speciell typ av människa som väljer uppvärmning med ved. Personen äger oftast skog och gillar hela proceduren med skogsarbete, klyvning och torkning.  Pellets är billigt, och pannor finns för både stora och små utrymmen.  – För att värma ett egnahemshus med pellets krävs inga större utrymmen. Pannan behöver drygt en kvadratmeter golvyta.

Mauritz Ketola på besök hos ÖkoFEN i Österrike. Från vänster ÖkoFENs grundare och ägare Herbert Ortner, Mauritz Ketola från Wifotek och till höger produktchef Reinhard Lengger. I bakgrunden en ÖkoFEN kondenspanna och till höger en ÖkoFEN kondenspanna med Stirlingmotor. Den producerar förutom värme också el. Mauritz Ketola käymässä ÖkoFENillä Itävallassa. Vasemmalta ÖkoFENin perustaja ja omistaja Herbert Ortner, Mauritz Ketola Wifotek ja oikealla Reinhard Lengger. Heidän takana ÖkoFEN kondenssikattila ja oikealla ÖkoFEN kondenssikattila, jossa Stirlingmoottori. Se tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä. Foto/kuva: Wifotec

8

Existens hösten 2020


MAINOS

Kestäviä energiavalintoja

Sen tulee olla käyttövarma, puhdas ja siisti. Taloudellinen ja ympäristöystävällinen. Helposti hoidettava ja vähän tilaa vievä. Hän, joka haluaa lämmittää talonsa tällaisten vaatimusten mukaan, tekee viisaan päätöksen valitsemalla pellettilämmityksen.

ei useinkaan ole vaikeaa. Puukattilat ovat oikeastaan sivutuote Wifotekin valikoimassa. – On olemassa erään tyypin ihmisiä, jotka valitsevat puulämmityksen. Henkilö omistaa usein metsää ja pitää koko työnkulusta metsätöistä, halkomisesta ja kuivaamisesta. 

– Pelletti on kaikista ympäristöystävällisin tapa lämmittää talosi, yksi Wifotekin perustajista, Mauritz Ketola, sanoo, ja lisää, että nyt voi hakea energiatukea, jos vaihtaa öljypannunsa pellettipannuun. Pelletti on useimmiten jätetuote, joka on puristettu sahateollisuuden sahapuruista. Pellettilämmityksestä tulee myös kovin vähän hiilidioksiidipäästöjä. Ympäristökuormitus tulee pääasiassa kuljetuksesta.  Sitä paitsi pelletit sopivat sille, joka haluaa päästä helpolla, sekä lompakossa että työmäärässä laskettuna.  Tekniikka on kehittynyt tosi paljon ja vaihtoehtoja löytyy sekä pienemmille taloille että suurille teollisuushalleille ja kaukolämpötuotantoon. 

Pelletti on halpaa ja kattiloita löytyy sekä isommille että pienemmille tiloille. – Omakotitalon lämmitykseen pelletillä ei vaadita suurta tilaa. Kattila tarvitsee noin neliömetrin lattiatilaa. Lämminvesitankki ei vaadi suurta tilaa ja siilon voi asettaa kylmään kaappiin, jossa on seinät ja katto.  Käytännön ratkaisuja on monta ja Mauritz Ketola tulee paikan päälle katsomaan, suunnittelee, laskee, toimittaa toivomusten mukaan ja asentaa. Sitä hän tekee koko maassa ja on suorassa yhteydessä niiden kattiloiden valmistajiin, joiden kattiloita hän tuo maahan ja myy. – He, jotka lämmittävät talonsa pelleteillä saavat ylimääräisen edun kaupan päälle: he pääsevät homeongelmista. Se on kiitos tuuletuksen.

Hän elää kuten opettaa – tai pikemmin opettaa elämäntapaansa. Neljätoista vuotta sitten hän itse vaihtoi pellettikattilaan. Ja hän on käynyt pellettikattiloiden valmistajien luona useassa maassa, hän mainitsee Itävallan edelläkävijäksi pellettilämmityksessä. Hän on kahden merkin pääedustaja, Atmos puukattiloiden ja Ökofen pellettikattiloiden, mikä takaa, että hänellä on yksinoikeus myyntiin Suomessa. – On tärkeää selvittää tarkkaan parhaat v a i ht o e h d o t t a r k o i t u k s e e n . E n o l e kiinnostunut myymään vanhan tavan mukaan. Periaatteita pitää tietysti olla ja minun periaatteisiini kuuluu aina selvittää, mikä on parasta asiakkaalle. Valinta polttopuiden ja pellettien välillä

“Pelletti on halpaa ja kattiloita löytyy sekä isommille että pienemmille tiloille”

Työmäärä on minimaalinen – Jos sinulla on esimerkiksi Ökofen kondenssikattila tankkaat pellettiä kerran vuodessa, puhdistat kattilan korkeintaan tunnin vuodessa ja tyhjennät tuhkalaatikon muut aman ke r r an v u o d e ss a . S e on puhdasta ja siistiä ja lisäksi aivan hiljaista. Tämän päivän kattiloissa palaa aina puhtaasti ja kondenssikattilassa on lisäksi savukaasupuhdistus. Siitä syystä Ökofen pellettikattilat ovat hyvä vaihtoehto myös tiheään asutuilla alueilla. Kukaan ei näe eikä haista, kun lämmität. – Eräs, joka oli asentanut kondenssikattilan, kipusi katolle ja pisti päänsä savupiippuun. Ei ollut savua, vain vähän lämmintä ilmaa.  Hän, joka haluaa minimoida kustannukset ja maksimoida hyödyn tekee viisaasti sijoittamalla hybridilämmitykseen. Pelletit ja aurinko tai polttopuut ja aurinko ovat hyviä yhdistelmiä.  – Joidenkin mielestä aurinkopaneelit katolla ovat rumia, mutta huomaavat nopeasti kuinka hyvää ne tekevät sekä asumiselle että kukkarolle. Sen myös Mauritz Ketola tietää omasta kokemuksesta. Kesällä aurinko lämmittää

pääasiassa lämpimän veden. – Tänä päivänä on jopa olemassa tekniikkaa, jolla pellettikattila lukee sääennusteet ja sopeutuu niiden mukaan. Jos ennusteessa on, että aurinko paistaa seuraavana päivänä, pellettikattila niin sanotusti lepää vähäsen. Wifotekilla on vielä yksi tuote tarjonnassaan, valurautapatterit – eli lämpöpattereita.

Genomskärningsbild av en Pellematic Kondenspanna. Pellematic Kondessikattilan läpileikkauskuva. Foto/kuva: Wifotec

– Halusin jotain valuraudasta tehtyä toimintaamme. Olen ollut töissä terästeollisuudessa ja valuraudan kanssa ja löysin lämpöpatterit, jotka ovat sekä tyylikkäitä ja teknisesti hyviä. Mauritz Ketola tuo niitä itse maahan Tsekistä. Ne ovat todella tulleet pysyäkseen Pohjoismaihin. Niistä kirjoitetaan blogeissa ja kyselyitä tulee koko ajan enemmän. – Ne näyttävät entisajan pattereilta ja jotkut niistä on sitä paitsi kuvioitu koristeellisesti. Lisäksi ne ovat ympäristöystävällisiä, tehty hyötykäyttöjätteistä ja kestävät ikuisesti. Kestävyydestä puheen ollen. Lämpökattilat kestävät vähintään 20 vuotta. Niin kauan Wifotekin perustaja ei aio olla enää töissä, mutta aika monta vuotta hän vielä jatkaa t ie dott amist a, s euraamaan teknii kan kehitystä, toimittamaan, asentamaan ja huoltamaan.

En Easypell pelletspanna, en förmånligare variant av ÖkoFEN med samma förbränningsteknik men mindre finesser. Easypell pellettikattila on yksinkertaisempi vaihtoehto ÖkoFEN:stä samoilla poltto-ominaisuuksilla, mutta vähemmällä hienouksilla. Foto/kuva: Wifotec

Existens syksy 2020

9


ANNONS

Trä – levande och förnybart

I utkanten av Nykarleby centrum finns Svarvars Trävaruhandel som både till ytan och sortimentet är regionens största. Vid deras kontor och drive-thru hallar jobbar två generationer Svarvar i ett företag som kan sin sak. – Vi har trävaruhandel i blodet, säger vd:n Kjell Svarvar. Han tog över verksamheten efter sin far 1976 och intresset för trävaror fortsätter att gå i arv. Tillsammans med sin fru Eivor och dottern Anna driver han regionens största familjeföretag inom trävaruhandel. Svarvars är även majoritetsägare i dotterbolaget Ekopaint och totalt har företagen över 30 anställda. – Personalen ska känna att de har en trygg arbetsplats. Sedan vi började har vi ännu aldrig permitterat någon, säger Kjell. Fördelarna med att bygga i trä är många och dessutom är det ett förnybart råmaterial. – Trä är ett levande material och ger en varmare känsla i hemmet. I trä går det också att fästa nästan vad som helst, säger försäljningschef Mikael Vikström. Trä är även ett av de mest formbara byggnadsmaterial som finns på marknaden. Träets formbarhet är viktig hos Svarvars. Med egen förädling kan de upprätthålla regionens största utbud av träprodukter i lager. – Att bygga i trä har långa traditioner i Finland och har just nu också ett uppsving. Vi följer med inredningstrender i främst svenska och finska magasin och på sociala medier för att kunna planera tillverkningen, säger marknadsförare Anna Svarvar.

10

Dotterbolaget Ekopaint tillverkar majoriteten av produkterna i Svarvars sortiment. – När UPM slutade med träförädling i Finland såg vi till att Ekopaint överlevde. Vi värdesätter att både råvaror och produktion finns lokalt, säger Kjell. Vid Ekopaint finns både hyvleri och måleri. Kunderna föredrar att få paneler som är både grundmålade och har ett lager ytfärg.

för att göra ett inköp, men att han ville visa frugan det bästa sortiment av trävaror som han någonsin sett.

“Trä är ett levande material och ger en varmare känsla i hemmet”

Trävaruhandeln är livlig året runt, men privatpersoner bygger mer under årets ljusa månader. Nybyggen och renoveringar kan i princip startas när som helst under året. – Om man bygger nytt ska man gärna ha ett bygglov och en ritning när man kontaktar oss så vi kan se vad som behövs. Vid mindre projekt eller renoveringar går det bra att ta kontakt direkt eller komma hit och ta en titt i våra Drive-Thru hallar, säger Mikael.

Att måla hundratals meter paneler med egen pensel är drygt men vid ett måleri går det snabbt. Idag är tid pengar. – Det är även klimatsmart att hålla transportsträckorna för virket korta och sköta hela processen lokalt. Då blir de verkligen våra egna varor. Det är de inte längre om vi köper virket från utlandet, säger Kjell. En dag besökte en gammal byggare, som hade arbetat över hela södra Sverige, Svarvars Trävaruhandel och gick runt i hallarna för att se sig omkring. Nästa dag kom han tillbaka tillsammans med sin fru och gick igen omkring i hallarna. När försäljarna ville betjäna honom sa han att han inte var där

– Ordning och reda framför allt. Det lärde Kjell mig när jag började jobba hos Svarvars. God ordning underlättar både för oss och för våra kunder. På vårt stora område tror jag inte det finns ett enda ställe där man behöver backa med släpvagnen, berättar Mikael Vikström.

Om man inte redan vet vilken typ av list eller panel man vill ha kan man tillbringa en stund i Svarvars nyöppnade utställningsrum. Här finns inspirerande exempel på olika rum med träpanel och på väggarna finns både inomhus- och utomhuspaneler. Om man inte vågar välja själv kan man enkelt ta med sig provbitar av sina favoritpaneler och diskutera saken hemma med sin partner. – I sommar har det byggts fler terrasser i Österbotten än någonsin tidigare. Efterfrågan på impregnerat material har varit större än vanligt. Att samhället delvis stängde ner gjorde att många startade olika byggprojekt där hemma, säger Mikael.

SVARVARS TRÄVARUHANDEL Bangatan 39 Nykarleby Ratakatu 39 Uusikaarlepyy 06 7889950 sales@svarvars.fi www.svarvars.fi Svarvars är även en stolt sponsor av flera lokala föreningar. – Vi stödjer idrottsföreningar men även några kulturella satsningar i närområdet. Vi vill stöda lokalsamhället, framför allt fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en viktig samhällsnytta att det finns aktiva föreningar som kan sysselsätta ungdomen, berättar Kjell.

Text: Roger Norrgård

– Trä är ett klimatsmart och mångsidigt byggmaterial, säger Mikael Vikström, Anna Svarvar och Kjell Svarvar. - Puu raaka-aineena on ympäristöteko ja monipuolinen rakennusmateriaali, sanovat Mikael Vikström, Anna Svarvar ja Kjell Svarvar. Foto/kuva: Roger Norrgård

Existens hösten 2020


MAINOS

Puu raaka-aineena – elävää ja uusiutuvaa

Uudenkaarlepyyn keskustasta pienen matkan päässä on Svarvars Trävaruhandel, joka sekä pinta-alaltaan että valikoimastaan kuuluu alueen suurimpiin. Heidän konttorissaan ja Drive-Thru halleissa on kaksi sukupolvea Svarvareita töissä, yrityksessä, joka osaa asiansa.  – Meillä on puutavarakauppa veressämme, toimitusjohtaja Kjell Svarvar sanoo. Hän otti hoitoonsa toiminnan isänsä jälkeen 1976 ja kiinnostus puutavaraan jatkuu p erheessä. Yhdessä vaimonsa

“Puutavara on elävää materiaalia ja antaa kodille lämpimämmän tunteen” Eivorin ja tyttärensä Annan kanssa hänellä on yksi alueen suurimmista puutavaran p e rhe y r it y k s ist ä . Sv ar v ars on myö s enemmistöomistaja tytäryhtiössä Ekopaint ja yhteensä yrityksissä on yli 30 työntekijää. – Henkilökunnan on tunnettava, että heillä on turvallinen työpaikka. Alusta asti emme ole lomauttaneet ketään, Kjell sanoo. Puurakentamisen edut ovat monet ja sitä paitsi se on uusiutuva raaka-aine. – Puutavara on elävää materiaalia ja antaa kodille lämpimämmän tunteen. Puuhun voi myös kiinnittää melkein mitä vain, myyntipäällikkö Mikael Vikström sanoo. Puu on myös muotoiltavin rakennusmateriaali, jota on markkinoilla.  Puun muotoiltavuus on tärkeää Svarvarseille. Oman tuotejalostuksen ansioista he voivat esittää alueen suurimman tar jonnan varastoitua puutavaraa.  I Svarvars Trävaruhandels nya utställningsutrymme kan man i lugn och ro bekanta sig med olika paneler. Svarvars Trävaruhandelin uudessa näyttelytilassa voit rauhassa tutustua eri paneeleihin. Foto/kuva: Bildström

– Puurakentamisella on pitkät perinteet Suomessa ja juuri nyt sillä on nousukausi. Seuraamme sisustustrendejä varsinkin ruotsalaisissa ja suomalaisissa sisustuslehdissä ja sosiaalisissa medioissa, voidaksemme suunnitella tuotantomme, markkinoija Anna Svarvar sanoo. Tytäryhtiö Ekopaint valmistaa suurimman osan tuotteista Svarvarsin valikoimassa.  – Kun UPM lopetti puunjalostuksen Suomessa, jatkoimme Ekopaintin toimintaa. Meidän mielestämme on arvokasta, että sekä raaka-aineet että tuotanto ovat paikallisia, Kjell sanoo. Ekopaintista löytyy myös sekä höyläämö että maalaamo. Asiakkaat haluavat paneeleja, jotka ovat sekä perusmaalattuja että niissä on kerros pintaväriä. Monen sadan metrin paneelien maalaaminen omalla pensselillä vie aikaa, mutta maalaamossa se sujuu nopeasti. Tänä päivänä aika on rahaa.  – On myös ympäristöteko pitää puutavaroiden kuljetusmatkat lyhyinä ja hoitaa koko prosessi paikallisesti. Silloin niistä

I Svarvars Trävaruhandels Drive-Thru hallar finns det gott om svängrum både för kunder och för personal. Svarvars Trävaruhandelin Drive-Thru halleissa on tarpeeksi tilaa sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Foto/kuva: Svarvars Trävaruhandel

tulee tosiaan meidän omia tuotteitamme. Siltä ei enää tunnu, jos ostamme puutavarat ulkomailta, Kjell sanoo. Eräänä päivänä eräs vanha rakentaja, joka oli ollut töissä koko Eteläruotsissa, tuli käymään Svarvarsiin Trävaruhandelilla ja kiersi halleja katselleen ympärilleen. Seuraavana päivänä hän palasi vaimonsa kanssa ja kiersi taas halleja. Kun myyjät halusivat palvella häntä, hän sanoi, ettei hän ollut tullut ostoksille, mutta hän halusi näyttää vaimolleen parhaan valikoiman puutavaraa mitä hän ikinä oli nähnyt. – Järjestystä ennen kaikkea. Sen Kjell opetti minulle, kun tulin töihin Svarvarsille. Hyvä järjestys helpottaa sekä meidän että asiakkaiden työtä. Luulenpa ettei meidän

suurella alueellamme ole yhtäkään paikkaa, jossa pitää peruttaa peräkärryn kanssa, Mikael kertoo. Puutavarakauppa on vilkasta ympäri vuoden, mutta yksityisasiakkaat rakentavat enemmän vuoden valoisina kuukausina. Uudisrakennukset ja korjaukset voidaan oikeastaan aloittaa koska vain vuodesta.  – Jos rakentaa uutta olisi hyvä olla rakennuslupa ja piirustus, kun ottaa meihin yhteyttä, jotta näemme mitä tarvitaan. Pienemmissä projekteissa ja korjauksissa voi ottaa heti yhteyttä tai tulla suoraan tänne katselemaan Drive-Thru halleihimme, Mikael sanoo. Jos ei vielä tiedä minkälaisen listan tai paneelin haluaa voi viettää hetken Svarvarsin uudessa näyttelyhuoneessa. Täältä löytyy inspiroivia esimerkkejä eri huoneista, joissa on puupaneeleja ja seinillä on sekä sisäettä ulkopaneeleja. Jos ei itse uskalla valita, voi helposti viedä mukanaan koepaloja suosikkipaneeleista ja keskustella asiasta kotona partnerinsa kanssa.  – Tänä kesänä Pohjanmaalla on rakennettu enemmän terasseja kuin koskaan ennen. Kyllästetyn materiaalin kysyntä on ollut tavallista suurempi. Se että yhteiskunta osittain suljettiin, sai monet aloittamaan rakennusprojekteja kotona, Mikael sanoo.  Svar vars on myös monen paikallisen yhdistyksen ylpeä sponsori. – Tuemme urheiluseuroja, mutta myös kulttuuritempauksia lähialueellamme. Haluamme tukea lähiyhteiskuntaa, varsinkin lasten ja nuorten vapaa-ajantoimintaa. On tärkeä yhteiskuntahyöty, että löytyy aktiivisia yhdistyksiä, jotka voivat aktivoida nuorisoa, Kjell kertoo.

Existens syksy 2020

11


ANNONS

Glädje är att ha en egen stil

En sprudlande kvinna bland damkläder av alla slag. Det är så många känner Angel´s Syateljé & Damkläder i Närpes. Inte konstigt alls. I sociala medier snurrar videosnuttar som sprider glädje. I butiken finns en välkomnande värme. Allt började en mörk höstkväll år 2010. Erica Wickman satt i sin 20 kvadratmeters bostad och tänkte. Hon var pank. Och hon behövde pengar till alkohol och tobak. I bagaget hade hon sin utbildning, sin barndomsdröm och ett sinnelag som skulle visa sig bära henne framåt, i små steg men åt rätt håll. – Jag kom på möjligheten med Findit, och lade upp en annons om att Angel´s Syateljé fållar upp byxor, byter dragkedjor och syr inredningstextilier. Namnet hade hon kommit på samma höst. Och uppdragen strömmade in. Vägen till frihet från missbruk låg öppen. Sömnadsarbetet var en hobby fram till år 2015. Under tiden passade Erica på att utbilda sig till merkonom med inriktning på försäljning. – Sommaren 2015 fick jag nys om en ledig affärslokal. Jag tänkte att om jag har så här många kunder utan att ens ha en affärslokal, så kanske jag når fler om jag öppnar på ett synligare ställe. Och visst blev det så. I början var syateljén uttryckligen syateljé, med ett litet lager tyger och tillbehör. Tygerna och tillbehören har fått sällskap av väldigt mycket mer under de senaste åren: Damkläder, scarfar, smycken, väskor, skor… Angel´s erbjuder fortfarande sömnads-

12

tjänster. Erica syr allt från inredningstextilier till brudklänningar, och ändringsarbetena strömmar ständigt in. – Jag brukar säga att jag syr det som maskinerna klarar av. Det mesta går att fixa, men svåråtkomliga dragkedjor på väskor måste jag tacka nej till. Från att damkläderna gjorde intåg i affären har de allt mer präglat verksamheten. Utvecklingen visade snabbt att ett större utr ymme behövdes. I september 2017 flyttade Angel´s Syateljé & Damkläder till sin nuvarande plats. – Klart det kunde gå att packa in mycket på en mindre yta, men jag vill att det ska finnas utrymme att röra sig mellan ställningarna. Det är speciellt viktigt för att barnvagnar, rollatorer och rullstolar ska få plats utan bekymmer. Det var faktiskt ett löfte Erica gav sin farmor. Att hon dessutom valde klädställningar på hjul visade sig ha många fördelar: – Det är lätt att möblera om och att städa. Och ibland när jag skuttar omkring och skapar de där videosnuttarna, hoppar jag in i en klädställning. Det är ju bra att den flyttar på sig då, så jag inte river ner någonting. Att jag slår mig lite får jag väl ta med ett leende.

“Det är många grupper som bokar in sig kvällstid”

Erica har provat sig fram genom djungeln av klädmärken. Och i dag fyller hon butiken med sådant hon själv verkligen gillar. – På en modemässa i Stockholm kom jag i kontakt med över 400 märken. Jag nappade till mig kataloger, studerade och valde noggrant ut vilka jag tog kontakt med. Det resulterade i dagens kaskad av såväl färggrant som enfärgat, plagg för vardag och fest samt modeller för olika människotyper. – Det bästa jag vet är att hjälpa andra kvinnor att hitta just det där plagget som får dem att känna sig snygga och glada. Hjälper gör hon på båda inhemska språken. Finskan kan vara knepig för en infödd Närpesbo, men alla finskspråkiga kunder hjälper om ordförrådet inte räcker till. Förstår varandra gör de alltid, kunderna och Erica. Butiken fungerar också som utflyktsmål. – Ja, det är många grupper som bokar in sig kvällstid. Då kan det vara livat! När en grupp kvinnor som känner varandra samlas för att titta och prova, stiger många glada skratt mot taket. Erica fixar gärna kaffe med dopp, och den som vill ta med någonting gott att äta och dricka är välkommen att göra det. Fokus ligger på trivsel och gemenskap, och då stressar varken Erica eller gästerna. Det finns grupper som återkommer flera gånger varje år för att spana in nyheter. Kollektionerna delas i huvudsak in enligt årstiderna, och tidig vår och tidig höst anländer dessutom plagg som är specifikt menade för just de tiderna. – Jag tar inte in särskilt många plagg av samma modell. De som vill komplettera sin garderob brukar titta in då och då. Storlekar finns däremot från 34 till 60.

Tavlan på väggen i klädbutiken berättar precis det Erica själv tänker: ”Believe in yourself! Be you!” – Det här skriver jag under i alla tänkbara sammanhang. Och det är också ett gott råd till alla som kommer för att hitta passande plagg. Erica förklarar att dagens mode är så varierande att även den modemedvetna kan välja en helt egen stil. – Var dig själv, trivs med dig själv och var samtidigt modernt klädd!

Text: Anne Manner

ANGEL´S SYATELJÉ & DAMKLÄDER www.angelssyatelje.com 050 4337 050 Närpesvägen 35 Närpiöntie 35 Närpes Närpiö – Tro på dig själv, trivs med dig själv, säger Erica Wickman på Angel´s Syateljé & Damkläder. – Usko itseesi, viihdy omassa seurassasi, Erica Wickman sanoo Angel´sin Syateljé & Damkläderissä (ompelimo ja naistenvaatteet). Foto/kuva: Magnus Crawford

Existens hösten 2020


MAINOS

Oma tyyli tuo onnea

Färggrannt och enfärgat, plagg till fest och vardag. Värikästä ja yksiväristä, vaatteita juhlaan ja arkeen. Foto: Magnus Crawford

Säteilevä nainen kaikenlaisten naistenvaatteiden keskellä. Niin monet tuntevat Angel´s Syatelje & Damkläder Närpiössä. Eikä kumma. Sosiaalisissa medioissa pyörii videopätkiä, jotka levittävät hilpeyttä. Kauppa toivottaa lämpimästi tervetulleeksi. Kaikki alkoi pimeänä syysiltana vuonna 2010. Erica Wickman istui 20 neliön asunnossaan ja tuumasi. Hän oli pennitön. Ja hän tarvitsi rahaa alkoholiin ja tupakkaan. Mukanaan hänellä oli koulutuksensa, lapsenunelmansa ja luonne, joka veisi häntä eteenpäin, pienin askelin mutta oikeaan suuntaan. – Keksin Finditin mahdollisuuden ja panin sinne ilmoituksen, että Angel´sin ompelimo lyhentää housuja, vaihtaa vetoketjuja ja ompelee sisustustekstiilit. Nimen hän oli keksinyt samana syksynä. Ja töitä tulvi ovesta. Tie vapauteen päihderiippuvuudesta oli avautunut. Ompelutyö oli harrastus vuoteen 2015. Sillä aikaa Erica kouluttautui myynnin merkonomiksi. – Kesällä 2015 sain tiedon vapaasta liikehuoneistosta. Ajattelin, että jos minulla on näin monta asiakasta, vaikka minulla ei edes ole näkyvää liiketilaa, niin ehkä tavoitan useamman, jos avaan liikkeen näkyvälle paikalle. Ja niinhän siinä kävi. Aluksi ompelimo oli juuri ompelimo, jossa oli pieni varasto kankaita ja ompelutarvikkeita. Kankaat ja ompelutarvikkeet ovat saaneet seurakseen paljon muuta viime vuosina: naisten vaatteita, huiveja, koruja, laukkuja,

kenkiä… Angel´s tarjoaa vieläkin ompelupalveluita. Erica myy kaikkea sisustustekstiileistä hääpukuihin, ja korjaustöitä tulee koko ajan. – Tapaan sanoa, että ompelen sen minkä koneet kestävät. Melkein kaiken voi korjata,

mutta hankalassa paikassa olevista laukkujen vetoketjuista minun on kieltäydyttävä. Sen jälkeen, kun naisten vaatteet marssivat liikkeeseen, ne ovat yhä enemmän leimanneet toimintaa. Kehitys osoitti nopeasti, että suurempaa tilaa tar vittiin. Syyskuussa 2017 Angel´s Syatelje & Damkläder muutti nykyiselle paikalleen.  – Totta kai olisi mahdollista ahdata kaikki paljon pienempään tilaan, mutta haluan, että on tilaa liikkua telineiden välissä. Se on erityisen tärkeää, kun ajattelee että lastenvaunuille, rollaattoreille ja rullatuoleille pitää olla tilaa aiheuttamatta ongelmia.  Sen Erica oli luvannut isoäidilleen. Se, että hän sen lisäksi valitsi pyörillä liikkuvat vaatetelineet, osoittautui hyväksi valinnaksi:  – On helppoa muuttaa liikkeen ilmettä ja siivota. Ja joskus kun pompin ympäriinsä

“Monet ryhmät varaavat ilta-ajan” tehdessäni videopätkiä, hyppään suoraan vaatetelineeseen. Silloinhan on hyvä, että se liikkuu, etten kaada kaikkea lattialle. Jos ottaa vähän kipeää saan vaan hymyillä urheasti. Erica on kokeillut useita vaateviidakon vaatemerkkejä Tänä päivänä hän ottaa kauppaansa vain sellaista, josta todella itse pitää. – Yhdellä muotimessulla Tukholmassa tutustuin kerralla yli 400:aan merkkiin. Nappasin mukaani luetteloita, tutkiskelin ja

Erica Wickman erbjuder sömnadstjänster och kortar av byxor med van hand. Joskus housuja on lyhennettävä ja Erica Wickman hoitaa senkin.

valitsin tarkkaan keihin otin yhteyttä. Tuloksena tämän päivän valikoima, jossa sekä värikkäitä että yksivärisiä vaatteita arkeen ja juhlaan sekä kaiken muotoisille ihmisille.   – Parasta mitä tiedän, on auttaa muita naisia löytämään juuri se vaate, joka saa heidät tuntemaan itsensä hyvän näköisiksi ja iloisiksi.  Hän auttaa molemmilla kotimaisilla kielillä. Suomen kieli voi olla haaste Närpiössä syntyneelle, mutta kaikki suomenkieliset asiakkaat auttavat, jos sanavarasto ei riitä. He ymmärtävät aina toisiaan, asiakkaat ja Erica.  Liike toimii myös retkikohteena.  – Niin, monet ryhmät varaavat ilta-ajan. Silloin voi olla kivaa! Kun ryhmä naisia, jotka tuntevat toisensa, kokoontuvat katsomaan ja sovittamaan, kuuluu monta iloista naurua. Erica järjestää mielellään kahvia nisun kera ja se, joka haluaa tuoda mukanaan jotain syötävää ja juotavaa on tervetullut tekemään niin. Tärkeintä on viihtyvyys ja yhteenkuuluvuus ja silloin ei Erica eivätkä vieraat kiiruhda.  On ryhmiä, jotka palaavat monta kertaa vuodessa tutustumaan uutuuksiin. Vaatemallistot seuraavat usein vuodenaikoja ja aikaisin keväällä ja syksyllä tulee sitä paitsi vaatteita, jotka ovat tarkoitettuja juuri niihin vuodenaikoihin.  – En ota kovin montaa saman mallista vaatetta. He, jotka haluavat täydentää vaatekaappiaan tulevat käymään silloin tällöin. Kokoja löytyy 34:stä 60:een. Liikkeen seinällä oleva taulu kertoo juuri sen mitä Erica ajattelee: ”Believe in yourself ! Be you!” (Usko itseesi” Ole oma itsesi!) – Tämän allekirjoitan kaikissa mahdollisissa tapauksissa. Ja se on myös hyvä neuvo kaikille, jotka tulevat hakemaan sopivia vaatteita.  Erica selittää, että tämän päivän muoti on niin vaihtelevaa, että myös muotitietoinen henkilö voi valita aivan oman tyylinsä.  – Ole oma itsesi, viihdy itsesi kanssa ja ole samalla muodikkaasti pukeutunut!

Foto/kuva: Magnus Crawford

Existens syksy 2020

13


ANNONS

Rejäl mat och hög mysfaktor

Här övernattar långväga gäster. Här firar grupper fredagsmys med bastu och pizza, och här äter många sin lunch. Restaurang Marina´s ligger idylliskt vid Heimsjöns strand i Terjärv, Kronoby. Huset har renoverats till den mysiga samlingsplats där såväl äldre som yngre trivs. Midsommaren 2012 kunde Marina Knutar slå upp dörrarna för hungriga gäster. Då låg ett år av hårt renoveringsarbete bakom. Huset hade stått tomt i tiotals år. Familj, bekanta och lokala företagare hade minsann slitit. I restaurangen finns ett fotoalbum med bildbevis. – Jag hann nog fundera vad jag riktigt gett mig in på. Huset var ett ruckel, med träd som växte intill väggarna och hela tomten vara vildvuxen. Men jag gillade platsen, och huset har en intressant historia. Huset, byggt på 1800-talet, har varit både bondgård och lanthandel. Och visst kan historien kännas av både i restaurangen och i de två hotellrummen. Renoveringen är nämligen gjord med känsla för både historia och nutidsmänniskans förväntningar.

MAINOS

Både inhemska och utländska gäster brukar stanna upp en smula innan de stiger in i huset. Björnarna gjorda av en motorsågskonstnär, sjön intill och de ståtliga trädstammarna är

RESTAURANG MARINA’S RAVINTOLA MARINA’S Södra Terjärvvägen 10 Terjärv Eteläinen Teerijärventie 10 Teerijärvi www.restaurang-marinas.fi 045 8047898 Info@restaurang-marinas.fi

“Varje morgon fyller doften av nybakat bröd restaurangen”

en inramning som liksom viskar löften om någonting genuint. – Det stämmer nog. Vi lagar husmanskost från grunden, och vi använder inhemska råvaror. Jag kan inte ens laga mat jag själv inte gillar, säger Marina Knutar, som är utbildad kock av den sorten som lyfter fram hantverket. Va r j e m o r g o n f y l l e r doften av nybakat bröd restaurangen, varje kväll är det dags för pizzor som är gjorda från grunden i restaurangen – degen är bakad i restaurangens kök. Många lunchportioner levereras dessutom till äldre i nejden och till en del arbetsplatser. Och när människor samlas i glädje eller sorg är chansen stor att Marina´s står för trakteringen. – Och vintertid levererar vi ibland mat till ishallen, men ofta kommer hela busslaster med idrottslag hit för att äta mat de beställt. Bland unga idrottare är spagetti och ”murusås” (köttfärssås) en populär rätt. I restaurangen får 60 personer plats. Det gäller för Marina´s att pussla ihop fungerande tidtabeller när busslaster med hungriga

Marina Knutar i sin restaurang. Bakom henne en bild från gången tid. Marina Knutar ravintolassaan. Hänen takanaan on kuva menneiltä ajoilta. Foto/kuva: Restaurang Marina’s

resenärer bokar in sig. Terrassen med sina 36 sittplatser är omtyckt sommartid. – Det är så roligt att alla, från bybor till människor från väldigt olika håll, hittat oss! Och att olika åldersgrupper kommer. Tack vare mina två döttrar och min fina personal fungerar allt smidigt.

Text: Anne Manner

Kunnon ruokaa ja korkea viihtyvyystekijä

Ett rum gjort för trivsel. Bastuavdelningen är populär bland annat för fredagsmys, ofta med pizza i restaurangen. Huone, jossa viihdytään. Saunaosasto on suosittu muun muassa “Pitsaperjantaina”. Foto/kuva: Restaurang Marina’s

Täällä yöpyvät kaukaakin tulleet vieraat. Täällä ryhmät viihtyvät perjantaisin saunoen ja syöden pitsaa, ja täällä monet syövät lounaansa. Ravintola Marina´s sijoittuu viihtyisästi Heimsjönin rannalle Teerijärvellä, Kruunupyyssä. Talo on kunnostettu viihtyisäksi kokoontumispaikaksi sekä vanhemmille että nuorille kävijöille. 

“Joka aamu vastaleivotun leivän tuoksu täyttää ravintolan” Juhannuksena 2012 Marina Knutar avasi ovensa nälkäisille vieraille. Silloin vuoden kova remonttityö oli valmis. Talo oli ollut tyhjillään kymmeniä vuosia. Perhe, tutut ja paikalliset yrittäjät olivat todella ahertaneet. R avintolast a löyty y va lokuva-a lbumi kuvatodisteineen. – Ehdin kyllä tuumata mihin oikein olin ryhtynyt. Talo oli hökkeli, puita kasvoi seiniä pitkin ja koko tontti oli viidakko. Mutta pidin paikasta ja talolla on mielenkiintoinen historia.  Talo, joka rakennettiin 1800-luvulla, on ollut sekä maalaistalo että maalaiskauppa. Ja kyllähän historia tuntuu sekä ravintolassa että kahdessa hotellihuoneessa. Remontti on tehty

14

seuraten sekä historian että nykyihmisen odotuksia sisältävää tunnelmaa. Sekä kotimaiset että ulkomaalaiset vieraat pysähtyvät hetkeksi ennen kuin astuvat taloon. Moottorisahataiteilijan tekemät karhut, viereinen järvi ja komeat puunrungot antavat osviitta jostain aidosta. – Se on kyllä totta. Teemme kotiruokaa alusta asti ja käytämme kotimaisia raaka-aineita. En edes osaa laittaa ruokaa, josta en itse pidä, Marina Knutar sanoo, kun on saanut sellaisen koulutuksen, joka nostaa esille käsityön. Joka aamu vastaleivotun leivän tuoksu täyttää ravintolan, joka ilta on pitsojen vuoro - jopa taikina on leivottu ravintolassa - eli kaikki on tehty alusta asti itse.  Monta lounasannosta kuljetetaan sitä paitsi seudun vanhemmille henkilöille sekä työpaikoille. Ja kun ihmiset kokoontuvat ilon tai surun juhliin usein Marina´s hoitaa kestityksen. – Ja talvisin viemme joskus ruokaa jäähalliin, mutta usein tänne tulee bussilasteittain urheilujoukkueita syömään tilattua ruokaa. Nuorten urheilijoiden suosikkiruoka on spagetti ja jauhelihakastike. Ravintolaan mahtuu 60 henkilöä. Marina´sin on junailtava toimivat aikataulut, kun bussilasteittain nälkäisiä matkailijoita varaavat paikan. Terassin 36 paikkaa ovat suosittuja kesäisin.  – On niin kivaa, että kakki, kyläläisistä ihmisiin kaikkialta, ovat löytäneet tänne meille! Ja että kaiken ikäisiä tulee. Kiitos kahden tyttäreni ja hienon henkilökuntani kaikki toimii mallikkaasti. 

Existens hösten 2020


ANNONS

PT: Var snäll mot dig själv

Träning och hälsosam kost – javisst. Men glöm inte att unna dig någonting gott! Att piska sig själv med strikta program håller inte i längden, och är inte ens hälsosamt. Michelle Högkvist talar dels i egenskap av utbildad PT, dels av egen erfarenhet. Och det är just den kombinationen som fått henne att starta Michelle´s PT-tjänster. – Jag tänkte hjälpa kompisar med goda råd på gymmet. Men snart insåg att jag både kan och bör hjälpa många fler. Hon är glad över varje person som börjar må

“Alla som börjar träna blir förvånade över hur mycket energi de får redan efter första träningspasset” bättre, och speciellt brinner hon för att hjälpa yngre flickor. – Det är i tonåren mycket börjar. Vi ska inte blunda för risken att utveckla ätstörning i samband med träning. Jag har själv gått genom det där.

MAINOS

I samband med att Michelle började träna intensivt på gym gick någonting snett.

– Jag gick ner i vikt och fick en massa komplimanger. Jag fick höra att jag var fin och en förebild för andra unga flickor. Men det var jag ju inte! Jag hade utvecklat ätstörning. I dag vet hon att hälsa och utseende kan gå hand i hand, och den balansen lär hon ut till de som anlitar henne. Hon är fascinerad av muskler, hur det går att forma kroppen och samtidigt få energi och välmående. – Alla som börjar träna blir förvånade över hur mycket energi de får redan efter första träningspasset. Första tiden efter livsstilsförändringen brukar allt gå som på räls. Men Michelle poängterar vikten av en tillåtande attityd. – Blir du sugen på choklad en måndag, så unna dig en godsak, då. Du förstör ingenting genom att unna dig någonting du verkligen njuter av. PT-tjänsterna utgår alltid från den som anlitar Michelle. – Jag ber först personen föra kostdagbok. Utgående från den föreslår jag förändringar. Det är viktigt att kroppen får allt den behöver i form av kolhydrater, protein och fett. Och alla vitaminer. Och tillräckligt med vatten. Sen gäller det att hitta en träningsform som passar individen i fråga. Det ska vara roligt och kännas bra! – De flesta vill träna hela kroppen, och väljer då mest att träna på gym eller hemma. Michelle gör upp ett träningsprogram och är personligen närvarande tills alla övningar sitter. Rätt teknik är lika viktig för den som tränar på gym som för den som tränar hemma med vikter, gummiband och andra hjälpmedel.

Text: Anne Manner

PT: Ole kiltti itsellesi

Harjoituksia ja terveellistä ruokaa – totta kai! Mutta älä unohda suoda itsellesi jotain hyvääkin! Kovien ohjelmien seuraaminen ei kestä pitkän päälle, eikä edes ole terveellistä. Michelle Högkvist puhuu sekä koulutettuna personal trainerinä (PT), että omasta kokemuksesta. Ja juuri tämä yhtälö on saanut hänet perustamaan Michellen PT-palvelut.  – Suunnittelin, että autan kavereita antamalla hyviä neuvoja kavereille kuntosalilla. Mutta

“Kaikki, jotka alkavat kuntoilemaan, ovat yllättyneitä, kuinka paljon energiaa he saavat jo ensimmäisestä harjoittelukerrasta” Existens syksy 2020

pian minulle valkeni, että minä osaan ja minun tulee auttaa monia muitakin. Hän on iloinen jokaisesta henkilöstä, joka on alkanut voida paremmin, ja aivan erityisesti hän haluaa auttaa nuorempia tyttöjä. –  Ongelmat alkavat usein teini-iässä. Emme saa sulkea silmiämme sille tosiasialle, että harjoittelun ohessa on helppoa saada syömishäiriöitä. Olen itse kokenut sen.  Michellen alkaessa har joitella kovaa kuntosalilla jokin meni pieleen.  – Paino laski ja sain paljon kehuja. Sain kuulla, että olin hieno ja hyvä esikuva muille nuorille tytöille. Mutta sitähän minä en ollut! Minulle oli kehittynyt syömishäiriö. Tänään hän tietää, että terveys ja ulkonäkö voivat kehittyä käsi kädessä ja sen tasapainon hän opettaa heille, jotka pyytävät häneltä neuvoa. Lihakset kiehtovat häntä, kuinka ruumista voi muokata ja samalla saada energiaa ja hyvinvointia.  – Kaikki, jotka alkavat kuntoilemaan, ovat yllättyneitä, kuinka paljon energiaa he saavat jo ensimmäisestä harjoittelukerrasta.  Ensin elämäntapamuutoksen jälkeen kaikki sujuu mallikkaasti. Mutta Michelle painottaa suvaitsevan asenteen tärkeyttä. 

Michelle försöker själv träna fem gånger per vecka på gym. Hon äter hälsosamt i det stora hela men unnar sig både choklad och ett glas vin ibland. – Och så lagar min mamma världens godaste mat, och bjuder ofta mig och min sambo. Michelle yrittää itse harjoitella viisi kertaa viikossa kuntosalilla. Hän syö melkein aina terveellisesti, mutta suo itselleen sekä suklaata että lasin viiniä aina joskus. – Ja äitini tekee maailman parasta ruokaa ja kutsuu usein minut ja avomieheni syömään. Foto/kuva: Michelle´s PT-tjänster

– Jos sinun joku maanantain tekee mieli suklaata, niin suo itsellesi makeinen. Et pilaa mitään suomalla itsellesi jotain, josta todella nautit. PT-palvelut suunnitellaan aina sen mukaan kuka pyytää apua Michelleltä. – Ensiksi pyydän henkilöä pitämään ruokapäiväkirjaa. Sen luettuani ehdotan muutoksia. On tärkeää, että elimistö saa kaiken tar vitsemansa: hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa. Ja kaikkia vitamiineja. Ja tarpeeksi vettä.  Sitten on löydettävä kuntoilumuoto, joka sopii kyseiselle henkilölle. Sen on oltava hauskaa ja tuntua hyvältä! – Useimmat haluavat kuntouttaa koko kehoa ja valitsevat silloin kuntosalissa tai kotona kuntoilun.  Michelle suunnittelee harjoitusohjelman ja on henkilökohtaisesti paikalla, kunnes kaikki harjoitukset sujuvat. Oikea tekniikka on yhtä tärkeä sille, joka harjoittelee kuntosalilla kuin sille, joka harjoittelee kotona painoilla, kuminauhalla ja muilla apuvälineillä.

MICHELLE´S PT-TJÄNSTER MICHELLE´N PT-PALVELU Österbotten, Terjärv Pohjanmaa, Teerijärvi www.michelle-pt.fi michelle.hogkvist@gmail.com Facebook: Michelle Högkvist Instagram: Michellehannahmari

15


ANNONS

Bantare är värda all respekt

Bantarna är de verkliga hjältarna. En livsstilsförändring kräver beslutsamhet och målmedvetet arbete. Därför är varje bantare värd all respekt. De orden står Annika Rak för. Hon är vd för Cambridge i Finland, delägare i Cambridge i Sverige och på väg att etablera verksamheten i Estland, då som ensam ägare. Hon är stationerad i Jakobstad, men är ofta på resande fot. Ja, eller åtminstone före coronatiden. Hennes omsorg om den som vill banta är lika stor som när hon själv jobbade som coach. – Jag började som coach, och har alltså personligen hjälpt många till ett lättare, hälsosammare liv. Hon talar uttryckligen om att hjälpa, för det handlar om att ge vägledning och verktyg till var och en. Och hon vet att vi människor liksom kör i diket ibland under livets gång, och att vi då kan behöva hjälp att ta oss upp. Den som söker hjälp av en Cambridge-coach får vägledning för att kunna knäcka koden för sin egen ”dikeskörning”. – Först gör vi en riktig sanering. Under en tid får bantaren leva på den perfekta näringssammansättning som vår måltidsersättning består av. Under den perioden finns tid för eftertanke. För varje individ är unik, och vikten har inte ökat utan orsak. För en del är det smarriga kvällsmackor som är orsaken, för andra kanske den där påsen nötter som är lite väl stor att äta på en gång. – Det gäller att hitta tillbaka till råvarorna, till den där sunda maten som gör att vi håller vikten och mår bra. I vårt samhälle finns massor av mat överallt. Många kommer till en punkt när de inte känner igen sig själva, inte har samma ork som tidigare och inte trivs med sig själva. Samtidigt anser många det skamligt att söka hjälp i kampen mot de där extrakilona som smugit sig på. – Den som tar itu med sin situation är modig. Vi ser oss gärna som sportiga, eftersom det är ett rådande ideal. Men 80 procent av oss är inte särskilt sportiga. Vi har ändå rätt att må

bra, eller hur? I egenskap av vd arbetar Annika Rak i kulisserna. Hon började sitt ledande uppdrag med insikten att bantning handlar om mycket mer än siffran på vågen. – Jag ville bland annat få en analys av psykologin bakom det här. Och som vd fick jag möjlighet att involvera specialistkunskap från olika vetenskapsområden. Det kändes mycket viktigt inför uppgiften att hjälpa intresserade att bli coacher. – Jag skapar metoder som hjälper coacherna att hjälpa, sen väljer varje coach mellan redskapen. Det är viktigt att skräddarsy processen för varje enskild bantare. Den som vill bli coach börjar med att testa saneringen själv. – Så gjorde även jag. När jag var ung idrottade

“Den som tar itu med sin situation är modig” jag och kunde vräka i mig godis och vad som helst utan att öka i vikt. Och visst äter jag godis fortfarande, men jag har lärt mig sund behärskning. Tidigare ställde hon höga krav på sig själv – krav som ingen kan leva upp till. Hon skämdes när hon blev upptäckt vid godishyllan. Men hon bestämde sig för ärlighet. Numera säger hon rent ut att hon tänker köpa godis och riktigt vrida i sig. – Men när jag plockar lösgodis tänker jag noga efter vad jag plockar. Även om vi ska unna oss det där goda så vet vi ju att socker inte är bra för hälsan. Måtta med allt, med andra ord. Coachen Ulrika Lunabba-Svanström har valt att dyka på djupet i kunskapskällan som omger Cambridge. Hon är dessutom PT (personlig tränare), kostrådgivare och frisör. – Som coach kommer jag aldrig med några pekpinnar. Varje person ska själv vara delaktig i processen, och det är upp till var

och en att ställa sina mål och arbeta framåt mot dem. Hon förklarar att hon aldrig skulle anklaga någon om vågen visar mer än bantaren vill. – Jag vill att alla ska lyckas, och det är det jag hjälper till med. Allra gladast blir jag när en bantare knäcker koden ”vad, när, hur mycket”. Att hålla vikten är ett livslångt arbete, och för att inte falla in i gamla vanor gäller det att komma ihåg varför man gick upp i vikt. Både Ulrika och Annika drar på munnen när de konstaterar att de är ena riktiga kappvändare. – Vi har båda varit övertygade om att bantning är humbug. Nu har vi gått genom sanering och hittat livsstilen som håller oss friska, och vi vet att vi kan hjälpa våra medmänniskor till ett hälsosamt liv.

Text: Anne Manner

Ulrika Lunabba-Svanström hjälper personer över hela landet och även utomlands. Med dagens digitalteknik är det fullt möjligt att vara coach på distans. – Ulrika Lunabba-Svanström auttaa henkilöitä koko maassa ja myös ulkomailla. Tämän päivän digitaalitekniikan ansiosta on mahdollista valmentaa etänä.

– Jag skapar metoder som coacherna använder. Vi utbildar dem enligt de målen och hjälper dem att bli företagare, säger Annika Rak. – Minä luon metodeja, joita valmentajat käyttävät. Koulutamme heitä metodien mukaan ja autamme heitä perustamaan oman yrityksen, Annika Rak sanoo. Foto/kuva: Magnus Crawford

CAMBRIDGE VIKTPROGRAM Vill du bli coach? Du får hjälp med allt från att grunda företag till fortlöpande arbete. www.cambridgeohjelma.fi Vill du hitta ditt pigga, slankare jag? Sök en coach, lokalt eller på distans: www.cambridgeohjelma.fi

Foto/kuva: Magnus Crawford

16

Existens hösten 2020


MAINOS

Laihduttajat ovat kunnioituksen arvoisia

Laihduttajat ovat todellisia sankareita. Elämäntapamuutos vaatii päättäväistä ja määrätietoista työtä. Siksi jokainen laihduttaja on kunnioituksen arvoinen. Nämä sanat tulevat Annika Rakin suusta. Hän on Cambridge Finlandin toimitusjohtaja, osakas Cambridge Sverigessä ja valmiina yksinomistajana avaamaan toiminnan Virossa. Hän on itse Pietarsaaressa, mutta on usein matkoilla. Tai oli ainakin ennen koron a - ai k a a . Hän e n hu ol e npit ons a laihduttajasta on yhtä suuri kuin silloin kuin hän itse teki töitä valmentajana. – Aloitin valmentajana ja olen siis

“Se, joka tarttuu toimeen, on rohkea” henkilökohtaisesti auttanut monia kevyempään, terveellisempää elämään. Hän käyttää juuri sanaa auttaa koska kyse on nimenomaan ohjauksesta ja työkalujen antamisesta jokaiselle. Ja hän tietää, että me ihmiset joskus ajamme ojaan elämän varrella ja silloin voimme tarvita apua päästäksemme ylös takaisin. Hän, joka hakee apua Cambridge-ohjaajalta, saa osviittaa voidakseen murtaa koodin oman ”ojaanajonsa” syystä. – Ensin teemme kunnon saneerauksen.

Existens syksy 2020

He t k e n a i k a a l a i h d u t t aj a s a a e l ä ä täydellisellä ravintokokoonpanolla meidän ravintokorvikkeiden avulla. Tällä aikaa on aikaa harkintaan, sillä jokainen henkilö on yksilö ja paino ei ole noussut syyttä. Joillekin ihanat iltavoileivät ovat syynä, toisille pähkinäpussi, joka on vähän liian suuri yhdellä kertaa syötäväksi.  – On tärkeää löytää takaisin raaka-aineisiin, siihen terveelliseen ruokaan, jolla paino pysyy hallinnassa ja voimme hyvin.  Yhteiskunnastamme löytyy paljon ruokaa joka paikasta. Monet tule vat siihen pisteeseen, kun eivät tunnista itseään, eivät jaksa samalla tavalla kuin ennen, eivätkä viihdy itsensä seurassa. Samalla monet kokevat häpeälliseksi hakea apua kamppailuun ylimääräisiä kiloja vastaan, jotka ovat tulleet hiipien. – Se, joka tarttuu toimeen, on rohkea. Pidämme mielellämme itseämme urheilullisina, koska se on tämän päivän ihanne. Noin 80 prosenttia meistä eivät ole kovin urheilullisia, mutta meillä on kuitenkin oikeus voida hyvin, eikö niin? Ollessaan toimitusjohtaja Annika Rak työskentelee kulisseissa. Hän aloitti johtavan tehtävänsä tietoisena siitä, että laihdutus on paljon muuta kuin numero vaa´assa. – Halusin muun muassa saada analyysin taustatekijöistä. Ja toimitusjohtajana s ain mahdollisuuden liittää erikoisasiantuntemusta eri tiedealueilta. Se tuntui tärkeältä varsinkin sitä ajatellen, että autamme kiinnostuneita tulemaan

valmentajiksi. – Lu on me ne tel m i ä , j ot k a autt av at valmentajia auttamaan, sitten jokainen valmentaja valitsee omat työkalunsa. On tärkeää, että jokaisen laihduttajan prosessi räätälöidään. Hän, joka haluaa valmentajaksi, testaa saneerauksen itse. – Niin minäkin tein. Nuorena urheilin paljon ja ahmin karkkia ja kaikkea muuta ilman että paino nousi. Ja syönhän minä karkkia vieläkin, mutta olen oppinut hillitsemään itseni terveellisellä tavalla.  Ennen hän asetti suuria vaatimuksia itselleen – vaatimuksia, joihin kukaan ei pääse. Hän häpesi, kun hänet nähtiin karkkihyllyllä. Mutta hän päätyi rehellisyyteen. Nyt hän sanoo suoraan, että aikoo ostaa karkkia ja oikein ahmia sitä.  – Mutt a ku n p oi m i n i r t ok ar k ke j a , valitsen tarkkaan mitä poimin. Vaikka meidän kuuluukin suoda itsellemme herkutteluhetkiä, tiedämme, ettei sokeri tee hyvää terveydelle. Kohtuus kaikessa, toisin sanoen. Valmentaja Ulrika Lunabba-Svanström on sy ve nt y ny t t i e tol ä hte es e en, j oka ympäröi Cambridgeä. Hän on sitä paitsi P T ( h e n k i l ö k o ht a i n e n v a l m e nt aj a ) , ravintoneuvoja ja kampaaja. – Valmentajana en ikinä jaa kaikkitietäväisiä ohjeita. Jokaisen on itse oltava osallisena prosessissa ja on jokaisen oma asia asettaa päämääränsä ja tavoitella niitä.

CAMBRIDGE PAINONHALLINTAOHJELMA Haluatko valmentajaksi? Saat apua yrityksen perustamiseen sekä jatkuvaan työhön. www.cambridgeohjelma.fi Haluatko löytää pirteämmän, hoikemman itsesi? Etsi valmentaja, paikallisesti tai etänä: www.cambridgeohjelma.fi

Himlen tittar in genom en stor yta i taket. Här kan vägen fram mot målet börja. Först måltidsersättning, sen coachning och sen en läroplan för en hållbar livsstil. Taivas kurkistaa suuren lasin läpi katosta. Tästä matka tavoitteeseen voi alkaa. Ensin ateriakorviketta, sitten valmennusta ja sitten kestävän elämän opetussunnitelma. Foto/kuva: Magnus Crawford

17


ANNONS

Från betong till chiffong

Han sökte en betongblandare och hittade en tygaffär. Tyg & Tråd i Jakobstad, då med annat namn, var till salu och annonsen ploppade upp på dataskärmen framför näsan på Pontus Holmstedt. – Tänk om man skulle bli knapphandlare? tänkte han, och i den stunden var första steget in i en helt främmande värld taget. En diskussion med frun, en budgivning – och den erfarna byggföretagaren blev ägare till en tygaffär. – Det hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Jag visste absolut ingenting om tyg. Jag hade aldrig tänkt på hur mycket kunskap och arbete det finns bakom till exempel en gardin i ett fönster. Med facit i hand vet han att det var ett mycket klokt byte. Det är sex år sen nu. Han gillade visserligen byggarbetet, men det gjorde inte hans rygg som fått sig en skada. I tygaffären trivs Pontus alldeles ypperligt, och ryggen kommer lindrigare undan. Trivs gör även personalen. – Jag började arbeta här nu i höst, och när jag stiger in känner jag inspiration och glädje, säger Susanna Vikström. Hon ser sig omkring bland tyger i alla färger, band, knappar, trådar, symaskiner och mycket mer och ler stort. Hon gillar själv att sy och pyssla. För henne är det alltså en bekant värld hon stigit in i. I dag klipper Pontus Holmstedt tyg med säker hand. Men i början fick han stora skälvan vid blotta tanken på att placera saxen i de skira

18

tygerna. – Jag var livrädd för att klippa fel. Jag nämnde det här för en person, och han sa brutalt ”Skärp dig! Du har rivit och byggt, bytt stockar och fixat badrum. Gör du fel får ditt ego sig en knäpp, men det är bara att ta nya tag!” Namnen på tyger, band och tillbehör var också en skrämmande djungel. På svenska och finska, dessutom. – Jag minns att en kund kom in och frågade efter chiffong. Jag såg mig omkring i ett desperat försök att komma underfund med vad det var. Men enda sättet var att fråga min kunniga personal, som jag än i dag tackar varmt och ödmjukt för gott arbete och för allt de lärt mig. Den äldsta har över 40 års erfarenhet av branschen.

“Vi frågar alltid vad personen syr” Numera samarbetar Tyg & Tråd med flera sömmerskor, men tidigare sydde personalen mycket i affären.. Symaskinerna behövde service, och den var inte alltid så lätt att få. Att kunna köpa symaskiner i Jakobstad var inte heller en självklarhet, efter att en försäljare blivit pensionär. – Dags för nästa kliv: Jag körde till Karleby för att få symaskinerna servade. I samma

veva ringde jag en importör och frågade om jag kunde få agentur. Det fick jag. I dag säljer Tyg & Tråd såväl nya som begagnade symaskiner. Pontus servar alla slags symaskiner, men utför garantiservice endast på de märken han har agentur på. Ännu en gång följde en tid av intensivt lärande. Pontus läste till försäljare men någon utbildning inom symaskinsservice fanns inte. Eller jo, i USA, men de som ordnade utbildningen tyckte kanske att den där finländaren som kontaktat dem verkade vara en misstänkt filur. De svarade aldrig. – Jag fick lära mig massor av reparatören i Karleby och av Lars Gunnar i Jakobstad. Vi blev riktigt goda vänner. När en person kommer in i affären och funderar på att köpa en symaskin är det alltid användningsändamålet som styr. – Vi frågar alltid vad personen syr, för det är viktigast att varje människa får en symaskin som motsvarar behovet. Det finns en mängd finesser, enklare och mer mångsidiga maskiner, specialiserade på olika slags sömnad. I affären får den intresserade testa olika maskiner för att se vad som passar. Många är väldigt försiktiga med att röra maskinerna, men det brukar gå galant efter att Pontus eller någon annan i affären visat lite först. – Vi människor är väldigt lika på den punkten: vi har samma rädslor, men när vi hjälps åt blir allting lättare, säger Pontus och Susanna. Båda menar att det är viktigt att var och en vet vad den köper, oberoende av om

maskinen är ny eller begagnad. De begagnade symaskinerna är noggrant servade. När Tyg & Tråd flyttade till sin nuvarande plats på Rådhusgatan 11 fanns en skomakare som granne. När han lade ner sin verksamhet köpte Pontus en del av verksamheten. – Ja, då började vi med nyckelkopiering. Det handlar om de vanligaste nycklarna, utom bilnycklar, och det har visat sig vara en viktig servicepunkt för många. Tyg & Tråd har också blivit något av ett utflyktsmål. En del kommer in och tittar i lugn och ro, njuter av ögonfröjden som kaskaderna av färger och material ger, medan andra vet vad de letar efter. – Och en ny bekantskap för oss är flickorna som behöver material och tillbehör till sina käpphästar. En dag kom en flicka in, galopperande på sin käpphäst. En annan dag kom en grupp flickor in, satte sig i en ring på golvet och funderade tillsammans. Episoderna lockade fram varma leenden i affären.

Text: Anne Manner

Pontus Holmstedt och Susanna Vikström i tygaffärens färgglada miljö. Pontus Holmstedt ja Susanna Vikström kangaskaupan värikkäässä ympäristössä. Foto/kuva: Anne Manner

Existens hösten 2020


MAINOS

Betonista sifonkiin

Hä n e t s i b e t on i s e k o it i nt a j a l öy s i kangaskaupan. Kangas & Lanka Pietarsaaressa, silloin vielä toisen niminen, oli myytävänä ja ilmoitus ilmestyi Pontus Holmstedtin eteen tietokoneen päätteellä. – Jospa alkaisin nappien myyjäksi? hän ajatteli ja siinä tuokiossa otettiin ensimmäinen askel tuntemattomaan maailmaan. Keskustelu vaimon kanssa, tarjouksen antaminen – ja kokeneesta rakennusyrittäjästä tuli kangaskaupan omistaja. – Sitä en ollut uskonut villeimmissä mielikuvissanikaan. En tiennyt yhtään mitään kankaista. En ollut ikinä ajatellut

“Kysymme aina mitä henkilö ompelee” kuinka paljon osaamista ja työtä esimerkiksi ikkunan verhon takana on. Tulos kädessä hän tietää, että hän teki kovin järkevän vaihdon. Siitä on kulunut nyt kuusi vuotta. Hän piti kyllä rakennustöistä, mutta ei hänen selkänsä, joka oli vaurioitunut.  Kangaskaupassa Pontus viihtyy aivan erinomaisesti ja selkä pääse helpommalla. Myös henkilökunta viihtyy.  – Aloitin työt täällä tänä syksynä ja kun astun sisään, tunnen inspiraatiota ja iloa, Susanna Wikström sanoo. Hän k at s el e e y mp är i l l e e n j a n ä ke e kaikenvärisiä kankaita, nauhoja, nappeja, lankoja, ompelukoneita ja paljon muuta ja hymyilee leveästi. Hän pitää itse ompelemisesta ja askartelemisesta. Hänelle tämä maailma on siis tuttu. Tänään Pontus Holmstedt leikkaa kankaita varmalla kädellä. Mutta alussa häntä jännitti ihan kamalasti leikata ohuita kankaita saksilla.  – Pelkäsin kuollakseni, että leikkaan väärin.

Mainitsin aisasta eräälle henkilölle ja hän sanoi häikäilemättä: ”Ryhdistäydy! Olet purkanut ja rakentanut, vaihtanut tukkeja ja korjannut kylpyhuoneita. Jos teet virheen minäsi saa iskun, mutta sen kuin alat alusta!” Kankaiden, nauhojen ja lisävarusteiden nimet olivat myös villi viidakko. Ja vielä sekä ruotsiksi että suomeksi. – Muistan asiakkaan, joka tuli kysymään sifonkia. Katselin ympärilleni hädissäni yrittäen keksiä mitä hän tarkoitti. Mutta ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kysyä neuvoa osaavalta henkilökunnaltani, ja vielä tänäänkin kiitän lämpimästi ja nöyrästi hyvästä työstä ja siitä, mitä kaikkea he ovat minulle opettaneet. Vanhimmalla on yli 40. vuoden kokemus alasta. Nykyään Kangas & Lanka tekee yhteistyötä monen ompelijan kanssa, mutta ennen henkilökunta ompeli paljon kaupassa. Ompelukoneet tar vitsevat huoltoa ja sitä ei aina ollut niin helposti saatavilla. Ompelukoneen ostaminenkaan ei ollut Pietarsaaressa itsestäänselvyys sen jälkeen, kun yksi myyjä siirtyi eläkkeelle. – Eli oli seuraavan harppauksen vuoro.

TYG & TRÅD KANGAS & LANKA Rådhusgatan 11 Jakobstad Raastuvankatu 11 Pietarsaari www.tygotrad.com tyg.trad@gmail.com 040 1686144

Ajoin Kokkolaan saadakseni ompelukoneet huollettua. Samalla soitin maahantuojalle ja kysyin, voisinko saada agentuurin. Sen sain. Tänään Kangas & Lanka myy sekä uusia että käytettyjä ompelukoneita. Pontus huoltaa kaiken merkkisiä ompelukoneita, mutta suorittaa takuuhuoltoja vain niille merkeille, joille hänellä on agentuuri. Vielä kerran seurasi aika intensiivistä oppimista. Pontus luki myyjäksi mutta ompeluhuollon koulutusta ei ollut. Tai kyllä on, USA:ssa, mutta koulutuksen järjestäjät luulivat kai, että suomalainen, joka oli heihin yhteydessä, vaikutti epäilyttävältä tyypiltä. He eivät ikinä vastanneet.  Sain oppia niin paljon korjaajalta Kokkolassa ja Lars Gunnarilta Pietarsaaressa. Meistä tuli oikein hyviä ystäviä. Kun henkilö tule kauppaan ja suunnittelee ostavansa ompelukoneen käyttötarkoitus ohjaa aina.  – Kysymme aina mitä henkilö ompelee, sillä tärkeintä on, että jokainen ihminen saa tar vetta vastaavan ompelukoneen. On olemassa kaikenlaisia hienouksia, yksinkertaisempia ja monipuolisempia

Till julen syr Tyg & Tråd ponchon i ylletyg, i olika färger, berättar Pontus Holmstedt och Susanna Vikström. Jouluksi Kangas & Lanka ompelevat erivärisiä ponchoja villakankaasta – ja kasvosuojia korona-aikaan – joka makuun. Foto/kuva: Anne Manner

koneita, erikoistuneita erilaisiin ompelutapoihin. Kaupassa kiinnostunut saa testata eri koneita löytääkseen sopivimman. Monet ovat kovin varovaisia koneiden koskettelussa, mutta sitten sujuu mallikkaasti, kun Pontus tai joku muu kaupassa on näyttänyt ensin.    – Me ihmiset olemme kovin erilaisia sen suhteen: meillä on samat pelot, mutta kun autamme toisiamme, kaikki muuttuu helpommaksi, Pontus ja Susanna sanovat.  Molempien mielestä on tärkeää, että jokainen tietää mitä ostaa, olkoon sitten kyseessä uusi tai käytetty kone. Käytetyt koneet ovat tarkkaan huollettuja.  Kun Kangas & Lanka muutti nykyiselle paikalleen Raastuvankatu 11 naapurina oli suutari. Kun hän lopetti toimintansa, Pontus osti osan toiminnasta.  – Niin, silloin aloimme kopioida avaimia. On kyse tavallisimmista avaimista, paitsi autonavaimista, ja se on näyttäytynyt olevan tärkeä palvelu monelle.  Kangas & Lanka on myös nykyään retkikohde. Jotkut tulevat sisään katselemaan kaikessa rauhassa, nauttien värien ja materiaalien luomasta silmänilosta, kun taas toiset tietävät tarkkaan mitä hakevat. – Ja meille uusi tuttavuus on tytöt, jotka tar vitsevat materiaalia ja tar vikkeita keppihevosiinsa.  Eräänä päivänä eräs tyttö tuli täyttä laukka keppihevosellaan kauppaan. Toisena päivänä ryhmä tyttöjä tuli sisään, istuutuivat piiriin lattialle ja tuumivat yhdessä. Molemmat tapahtumat saivat osakseen lämpimiä hymyjä kaikilta kaupassa.

De stora skyltfönstren ger förbipasserande ögongodis. Suuret näyteikkunat tarjoavat ohikulkijoille silmäniloa. Foto/kuva: Anne Manner

Existens syksy 2020

19


ANNONS

Gör fötter och rygg glada

Du gungar fram över betonggolvet. Mjukt. Lätt, som på moln. Efter varje avslutad arbetsdag tackar fötterna, höfterna och ryggen. – Det är så det ska vara, när man är på fötterna hela dagarna. Den som arbetar till exempel på sjukhus eller i affär, inom äldreomsorgen eller på dagis vet vad jag talar om. Det säger grundaren av Outworks nätbutik och lagerbutik, Johnny Grankulla i Larsmo. Och det är den mycket uppskattade Joyaarbetsskon och -sandalen han talar om. Det finns modeller för såväl kvinnor som män. Så klart, eftersom jobben som kräver stående och gående på hårda underlag finns inom många branscher. Att skon är vida berömd märker den som googlar på ”hälsporre”. Mycket snabbt dyker just Joya upp som gott exempel för att förebygga och avhjälpa problemet. – Jag letade efter den bästa kvaliteten som gick att hitta, när jag valde vilket sortiment jag skulle ha.

MAINOS

“Den mycket uppskattade Joya- arbetsskon och -sandalen”

Kvaliteten och det där extra speciella är Outworks signum. Det stämmer in på allt från skor, stövlar, handskar och läderryggsäckar till redskap och kälkar. Johnny Grankulla kan med facit i hand konstatera att valet är ett hållbart koncept – både för honom och för kunden. – Kom bara ihåg att sköta dina kvalitetsskor! En äkta lädersko som får rätt skötsel håller sig mjuk och tät.

Text: Anne Manner

OUTWORKS/ JNG PRODUKT www.outworks.fi info@outworks.fi 040 5423910

Ilahduta jalkojasi ja selkääsi

Kävelet betonilattian yli, keveästi kuin pilvillä. Jokaisen työpäivän jälkeen jalat, lonkat ja selkä kiittävät. Niin sen kuuluu olla, kun on jalkeilla koko päivän. Hän, joka työskentelee esimerkiksi

“Hyvin suosittu Joya-työkenkä ja -sandaali” sairaalassa tai kaupassa, vanhustenhuollossa tai päiväkodissa tietää mistä puhun. Näin sanoo Outworksin nettikaupan ja varastoliikkeen perustaja, Johnny Grankulla Luodossa. Ja hän puhuu kovin suositusta Joya-työkengästä ja -sandaalista. On malleja sekä naisille että miehille. Tietysti, koska töitä, jotka vaativat paljon seisoskelua ja kävelyä kovilla alustoilla, löytyy monelta alalta. Sen, että kenkä on laajalti tunnettu huomaa heti, jos googlaa ”luupiikkiä”. Nopeasti eteesi ilmestyy Joya hyvänä esimerkkinä ongelman torjumiseen ja apuun. – Etsin parasta mahdollista laatua, kun valitsin valikoimani. 

20

För den som gillar näbbstövlar är Outworks rena drömmen, alla tider på året och oberoende av favoritfärg. I någon enstaka souvenirbutik i Lappland kan det gå att hitta motsvarande stövlar, men i övrigt är Outworks i Larsmo den enda säljaren i Finland. – Det här är samiska skor, tillverkade för hand. De flesta paren sänder jag till nordligaste Finland, men också till större städer söderut i landet, så som Åbo och Helsingfors. Mo d e l l e n B l öt n äb b e n är d e n k l ar t populäraste av alla ”näbbar”. Det är en höstoch vårsko, gjord i mjukt och naturgarvat renskinn och alltså fri från kemikalier. Det mjuka materialet formar sig efter foten, någonting som är sällsynt behagligt. – De sitter verkligen bra på foten. Skulle de inte göra det, hade modellen knappast funnits kvar. Den har funnits i flera tiotals år. – Den som provar brukar inte släppa taget om Joyasandalen. Det känns direkt hur bra ryggen och fötterna mår, säger Johnny Grankulla, som driver Outworks webb- och lagerbutik. - Hän, joka kokeilee, ei helpolla päästä otettaan Joya-sandaalista. Tuntuu heti, kuinka hyvin selkä ja jalat voivat, Johnny Grankulla, Outworksin netti- ja varastomyymälän ylläpitäjä sanoo. Foto/kuva: Magnus Crawford

Blötnäbben är gjord i naturgarvat renskinn, och hantverk rätt genom. Den har funnits sedan år 1929 och är fortfarande väldigt efterfrågad, berättar Johnny Grankulla på Outworks. Blötnäbben on tehty luonnonparkitusta poronnahasta ja kokonaan käsityönä. Se on ollut olemassa vuodesta 1929 ja sillä on vieläkin suuri kysyntä, Outworksin Johnny Grankulla kertoo. Foto/kuva: Magnus Crawford

Hänelle, joka pitää lapikkaista, Outworks on unelma, kaikkina vuodenaikoina ja väristä piittaamatta. Ehkä jostain Lapin matkamuistomyymälästä voi löytyä vastaavia saappaita, mutta muuten Outworks Luodossa on ainoa myyjä Suomessa. – Näm ä ov at s a am e l ai s t e n ke n k i ä , k ä s i nte ht y j ä . E n ite n p are j a l ä h e t än pohjoisimpaan Suomeen, mutta myös vähän suurempiin kaupunkeihin etelämpänä, kuten Turkuun ja Helsinkiin. Blötnäbben-malli on selvästi suosituin kaikista lapikkaista. Se on syys- ja kevätkenkä, tehty pehmeästä ja luonnonparkitusta poronnahasta ja siis kemikaalivapaa. Pehmeä materiaali muotoutuu jalan mukaan, mikä on harvinaisen mukavaa.  – Ne istuvat todella hyvin jalassa. Jos eivät niin tekisi, malli luultavasti olisi poistettu. Sitä on ollut saatavilla jo vuosikymmeniä.  L aatu j a ”s e j ok in” on O utworksin tuntomerkki. Se koskee kaikkea kengistä, hanskoista ja nahkarepuista työkaluihin ja rekiin. Johnny Grankulla voi nyt jälkikäteen todeta, että valinta oli kestävä konsepti – sekä hänelle että asiakkaalle. – Muista vain hoitaa laatukenkiäsi! Aito nahkakenkä, jota hoidetaan, pysyy pehmeänä ja tiiviinä.

Existens hösten 2020


Vi gläntar på dörren ... till nästa nummer Redan i fjol planerade i det nummer som i år utkommer 13.11. Den tidningen har medmänsklighet, gemenskap och förståelse som röd tråd. Och vad passar väl bättre inför julen?

VILL DU SOM FÖRETAGARE FINNAS MED I NÄSTA NUMMER?

Tack vare ett bidrag från Konstsamfundet har vi möjlighet att lyfta fram en brokig skara människor. Vi samarbetar med några ideella föreningar som jobbar hårt för allas lika värde i vårt samhälle.

Hör av dig till Anne Manner anne@existens.fi 050 5606639 senast 2.11. 2020

Och självklart kommer julens budskap för stora och små att titta fram på många sidor, liksom även temat hälsa. Och livsglädje – med allt vad det innebär.

Kurkistakaamme ovenraosta ... seuraavaa numeroa Jo viime vuonna suunnittelimme sitä numeroa, joka tänä vuonna julkaistaan 13.11. Siinä lehdessä inhimillisyys, yhteenkuuluvuus ja ymmärrys ovat punainen lanka. Ja mikä sopiikaan paremmin jouluksi?

HALUATKO SINÄ YRITTÄJÄNÄ OLLA MUKANA SEURAAVASSA NUMEROSSA?

Kiitos Konstsamfundetin tuen, meillä on mahdollisuus esitellä kirjava ryhmä ihmisiä. Teemme yhteistyötä muutaman aatteellisen yhdistyksen kanssa, jotka tekevät kovasti töitä luodakseen kaikille saman arvon yhteiskunnassamme.

Ota yhteyttä: Anne Manner anne@existens.fi 050 5606639 viimeistään 2.11. 2020

Ja tietysti joulun sanoma, isoille ja pienille, tulee näkymään monella sivulla, kuten myös terveysteema. Ja elämänilo – kaikkine mausteineen.

BEMA LYFT-DÖRRAR Vintern närmar sig... Fortfarande utan dörr? Vi har lösningen

Industridörrar • Halldörrar • Garagedörrar Vikportar • Automatik • Service

www.bemasystem.fi, info@bemasystem.fi

Algotsvägen 9, 64200 NÄRPES

Tel. 06-22 58 230, 050-331 0934

BEMA NOSTO-OVET Talvi on tulossa... Oletko vailla ovea? Meillä on ratkaisu

Teollisuushalleihin • Autotalleihin Taitto-ovet • Automatiikat • Huolto

www.bemasystem.fi, info@bemasystem.fi Existens syksy 2020

Algotsintie 9, 64200 NÄRPIÖ

Tel. 050-331 0934

21


Oj, vilket år! K o n s t i g t å r, 2 0 2 0 . H o s E x i s t e n s började det ungefär som det gamla året slutade: Skrivuppdrag, översättningar, l e k t ö r s u p p d r a g , s p r å k g r a n s k n i n g a r, skogsarbeten och planering av våra tidningsnummer. Så kom corona och hotade att krossa oss. Men.  Tack vare både inhemska och utländska kontakter började det hända saker.  – Bästa sättet att misslyckas är att aldrig försöka, konstaterade vi.  ”Vi” i det här fallet var de tre personer som vid årets början bildade Existens team. Två av oss, Britt-Marie Norrgård och Anne Manner, har lång och mångsidig erfarenhet av skrivande. Och Britt-Marie är dessutom utbildad översättare. Den tredje i teamet, B engt-Er i k ” Na l le” Österb erg, ut för skogsarbeten, främst enligt kontrakt med Skogsvårdsföreningen i Österbotten.  Den här gången hade vi god hjälp av alla kontakter vi hunnit knyta utanför landets gränser. För vi lyckades komma i kontakt med beslutsfattande personer inom ett internationellt bokförlag.  Och efter en dr yg månads intensiva förhandlingar var det dags: Med bultande hjärtan skrev vi under åtta kontrakt gällande boköversättningar.  Arbetsmängden var så pass stor att vi efterlyste en professionell översättare. Till vår glädje svarade Laura Ala-Kokko. Och så var vi fyra sysselsatta.  I och med de internationella uppdragen arbetar vi i dag på tre språk: svenska, finska och engelska. I början av året tog vi emot en praktikant.

Det visade sig att han kan precis det där vi behöver i Existens. Han är en ypperlig fotograf, han är tvåspråkig – svenska och engelska – och han är en hejare på det digitala program vi använder för våra kurser. I dag är Magnus Crawford en del av Existens arbetsstyrka. Och så var vi fem.

“Med bultande hjärtan skrev vi under åtta kontrakt”

Här någonstans kom ett nygammalt jobb med i bilden: dramatisering av texter för guidningar. De flesta texterna i detta nummer är skrivna av Anne Manner. Men en är skriven av Roger Norrgård. Han är dessutom numera lite av en allt-i-allo i Existens. Han intervjuar, skriver, fotograferar och layoutar. Om du eller ditt företag, din förening eller organisation funderar på en historik eller handbok kan det vara klokt att höra med Roger. Och så var vi sju. Dessutom, i och med Rogers intåg har vi nu två personer som kan hjälpa dig eller din förening att skriva proffsiga projektplaner. Bra idé + tydlig projektplan = finansiering.

I nästa tidning får du stifta bekantskap med ytterligare en skribent: Marion Norrgård. Där har vi nummer åtta. Nummer nio, tio, elva och tolv är språkgranskare på finska och svenska, samt en illustratör. De hoppar in vid behov. Varför berättar vi allt det här, då? Kanske mest för att sprida lite hopp i vardagen: Ge inte upp! Vi hade turen att redan ha många goda kontakter, och därför lyckades vi ta oss in på den internationella marknaden med våra tjänster. Så kan också export se ut!

Text: Anne Manner och Britt-Marie Norrgård

Under många år har vi hållit skrivkurser av olika slag i Finland och i Sverige. I våras skulle vi ha hållit kurser på finska och svenska. Men… corona, corona… Så började vi få frågor om vi inte kunde hålla skrivkurser online – vi som sysslar med media, litteratur och marknadsföring. I den vevan blev vi uppringda av förlaget Scriptum. Självklart tackade vi ja till samarbete! För visst är det så, att olika kunskaper och erfarenheter ger en kurs mera bredd och djup. Samtidigt frågade våra läsare efter nya tidningsnummer. Vi tog till oss budskapet och satte i gång med höst- respektive julnumret. I den vevan lyckades vi värva Sanna Vikström som försäljare. Är du företagare i Österbotten är chansen stor att du antingen talat med henne, eller i framtiden kommer att göra det. Och så var vi sex. Foto/kuva: Magnus Crawford

Foto/kuva: Magnus Crawford

22

Existens hösten 2020


Voi mikä vuosi! Kummallinen vuosi, 2020. Meillä Existensissä se alkoi suurin piirtein niin, kuin vanha vuosi loppui: Kirjoitustoimeksiantoja, käännöksiä, oikolukutoimeksiantoja, metsätöitä ja lehtiemme suunnittelua. Sitten korona tuli ja uhkasi murskata meidät. Mutta. Kiitos sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteyksien alkoi tapahtua asioita. – Totesimme, että paras tapa epäonnistua on olla yrittämättä. ”Me” olemme tässä tapauksessa ne kolme henkilöä, jotka vuoden alussa perustimme tiimin Existens. Kahdella meistä, BrittMarie Norrgård ja Anne Manner, on pitkä ja monipuolinen kokemus kirjoittamisesta. Ja Britt-Marie on lisäksi koulutukseltaan kielenkääntäjä. Tiimin kolmas jäsen, BengtErik ”Nalle” Österberg, tekee metsätöitä, usein sopimuksella Metsänhoitoyhdistys Österbottenille.  Tällä kertaa meillä oli hyvää apua kaikista kont a kte ist a , j oit a ol i m me eht i ne e t solmia ulkomailla. Sillä onnistuimme saamaan yhteyttä suuren kansainvälisen kirjakustantamon päätöksentekijöihin.  Ja vähän yli kuukauden kovat neuvottelut tuottivat tulosta: Tykyttävin sydämin

Existens syksy 2020

allekirjoitimme kahdeksan sopimusta kirjojen kääntämisestä. Työmäärä oli niin suuri, että peräänkuulutimme toista ammattikääntäjää avuksemme. Iloksemme Laura Ala-Kokko vastasi. Ja niin työllistimme neljä henkilöä.  Kansainväliset tehtävät ovat johtaneet siihen, että työskentelemme tänään kolmella kielellä: ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

suostuimme yhteistyöhön! Sillä onhan asia niin, että eri osaaminen ja kokemukset antavat kurssille enemmän laajuutta ja syvyyttä.

Vuoden alussa meille tuli harjoittelija. Pian huomasimme, että hän osaa juuri sitä mitä Existens tarvitsee. Hän on mainio valokuvaaja, hän on kaksikielinen -ruotsi ja englanti – ja hän osaa käsitellä kursseillamme käytettävää digitaalista ohjelmaa. Tänään Magnus Crawford on osa Existensin työyhteisöä. Ja niin meitä oli viisi.

“Tykyttävin sydämin allekirjoitimme kahdeksan sopimusta”

Monena vuonna olemme järjestäneet erilaisia kirjoituskursseja Suomessa ja Ruotsissa. Keväälle olimme suunnitelleet suomen- ja ruotsinkielisiä kursseja. Mutta… korona, korona… Sitten alkoi tulla kyselyitä, voisimmeko pitää online kirjoituskursseja – mehän työskentelimme median, kirjallisuuden ja markkinoinnin parissa. Siinä samassa Kustantamo Scriptum soitti. Totta kai

Vikströmin myyjäksi. Jos toimit yrittäjänä Pohjanmaalla, olet luultavasti joko puhunut hänen kanssaan tai tulet tulevaisuudessa puhumaan. Ja niin meitä oli kuusi.

Samalla lukijamme alkoivat kysellä uutta lehteä. Sana meni perille ja aloimme työstämään tätä syysnumeroa ja myöhempää joulunumeroa. Siinä samalla saimme Sanna

Tässä jossain uusvanha tehtävä palasi kuvioihin: opastekstien dramatisointi. Anne Manner on kirjoittanut tämän numeron useimmat tekstit. Mutta Roger

Norrgård on kirjoittanut yhden: hän on sitä paitsi nykyään Existensin joka-paikan-mies. Hän haastattelee, kirjoittaa, valokuvaa ja tekee layouttöitä. Jos sinä tai yrityksesi, yhdistyksesi tai organisaatiosi tarvitsette historiikin tai käsikirjan kannattaa ottaa yhteyttä Rogeriin. Ja niin meitä oli seitsemän. Ja lisäksi, Rogerin mukaantulon ansiosta, meillä on nyt kaksi henkilöä, jotka osaavat kirjoittaa sinun tai yhdistyksesi hankesuunnitelman kaikkien sääntöjen mukaan. Hyvä idea + selvä hankesuunnitelma = rahoitusta. Seuraavassa lehdessä saat tutustua vielä yhteen kirjoittajaan: Marion Norrgård:iin. Siinä meillä on numero kahdeksan. Numerot yhdeksän, kymmenen, yksitoista ja kaksitoista ovat oikolukijoita suomeksi ja ruotsiksi, sekä kuvittaja. Heidät kutsumme mukaan, kun työt sen vaativat. Miksi kerromme kaiken tämän, siis? Ehkä levittääksemme vähän toivoa arkeen. Älkää antako periksi! Meillä oli onni, että meillä oli jo niin monta hyvää kontaktia ja siksi onnistuimme pääsemään kansainvälisille markkinoille tarjoamillamme palveluilla. Tällaiseltakin vienti voi näyttää! Foto/kuva: Magnus Crawford

23


ANNONS

Låt pennan flyta

MAINOS

Hej, du som läser böcker och/eller tidningar! Har du tänkt på att varje bok börjar med ett tomt ark och en människa som har någonting att berätta? Så börjar även varje tidning, men då är det flera personer som hjälps åt med att fylla sidorna. Jag minns så väl när jag började skriva min första bok. Jag stirrade på den vita, tomma sidan på datorskärmen. Jag hade kastat ner anteckningar på lappar i ett års tid och hade sorterat dem. Jag hade fullkomligt klart för mig vad jag ville säga.  Så kom paniken. Jag, som livnärde mig som frilansjournalist, hade flera års vana av att – periodvis – spotta fram 15 artiklar per vecka, satt där och fick inte ner en bokstav. 

Det hela löste sig. Och jag lärde mig så enormt mycket. I dag delar jag med mig av mina kunskaper. Några tidskrifter har anlitat mig för att fortbilda redaktörer. I höst har vi inom Existens hållit en kurs i fiktivt skrivande, i samarbete med förlaget Scriptum. Just nu skissar jag på kommande kurser. Det blir åtminstone en för dig som vill skriva artiklar – faktaartiklar, reportage och personporträtt – samt debattinlägg, både för tryckta tidningar och för webben. Kan du bygga sådana texter kan du skriva det mesta på ett tilltalande sätt.  Så: dags att sluta skylla ifrån sig och tänka

”Jag har en bok i huvudet, skulle bara gälla att få den på pränt”! Ingen ger dig tid, du tar dig tid att skriva om du brinner för att berätta. Rik blir du knappast, men du mår bra. Och med några knep på vägen är inte den första sidan skrämmande vit mer, utan en inbjudande möjlighet. Och precis som ingen föds till löpare eller spjutkastare, föds heller ingen till skribent eller författare. Det är träning och coachning som gäller, någon som tar dig över de där mörka stunderna till triumfen att läsa sin egen

text tryckt. Kort eller lång, glad eller allvarlig – alla sorter behövs! Välkommen med för att upptäcka vilken genré som är din!

Text: Anne Manner och Britt-Marie Norrgård

Anna kynäsi luistaa

Hei, sinä, joka luet kirjoja ja/tai lehtiä! Oletko ajatellut asiaa että jokainen kirja alkaa tyhjästä paperiarkista ja ihmisestä jolla on jotain kerrottavaa? Niin alkaa myös jokainen lehti, mutta silloin useammat henkilöt tekevät yhteistyötä täyttääkseen sivut. Muistan niin hyvin, kun aloin kirjoittaa ensimmäistä kirjaani. Tuijotin valkoista, tyhjää sivua tietokoneen päätteellä. Olin kirjoittanut muistiinpanoja vuoden ajan ja olin lajitellut ne. Minulle oli täysin selvää mitä halusin sanoa. Silloin paniikki iski. Minulla, joka olin hankkinut elantoni friilanserina ja jolla oli monen vuoden kokemus – ajoittain – tuottaa 15 artikkelia viikossa, oli nyt vaikeuksia saada edes yhtä kirjainta paperille.

enää ole pelottavan valkoinen, vaan muuttuu houkuttelevaksi mahdollisuudeksi. Ja samoin kuin kukaan ei synny juoksijaksi tai keihäänheittäjäksi, kukaan ei myöskään synny kirjoittelijaksi tai kirjailijaksi. Harjoittelua ja valmennusta vaaditaan, joku, joka vie sinut yli tummien vesien riemuvoittoon saada lukea oma tekstinsä painettuna. Lyhyt tai

pitkä, iloinen tai totinen – kaikkea tarvitaan! Tervetuloa mukaan löytämään mikä tyyli on sinun!

Teksti: Anne Manner ja Britt-Marie Norrgård

Foto/kuva: Magnus Crawford

Asia ratkesi. Ja minä opin tosi paljon. Tänään jaan muillekin kokemuksiani. Muutama aikakauslehti on halunnut minua kouluttamaan toimittajiaan. Tänä syksynä olemme Existensissä pitäneet luovan kirjoittamisen kurssin, yhteistyössä Scriptum kustantamon kanssa. Juuri nyt suunnittelen tulevia kursseja. Tulee ainakin yksi sinulle, joka haluat kirjoittaa artikkeleita – lehtijuttuja, reportaaseja j a he n k i l ökuv au k s i a – s ek ä l ehd e n yleisönosaston kirjoituksia, sekä painettuihin lehtiin että nettiin. Kun osaat rakentaa sellaisia tekstejä, osaat kirjoittaa melkein minkälaisia tekstejä vaan miellyttäviksi. Eli: aika lopettaa syyttää muita ja ajatella ”Minulla on kirja päässäni, pitäisi vaan saada se kirjoitettua!” Kukaan ei anna sinulle aikaa. Otat itsellesi aikaa kirjoittaa, jos sinulla on palava tarve kertoa. Tuskin rikastut, mutta voit hyvin. Muutaman kikan avulla ensimmäinen sivu ei

24

Existens hösten 2020

Profile for Roger Norrgård

Existens hösten/syksy 2020  

Existens tidning presenterar lokala Österbottniska företag.

Existens hösten/syksy 2020  

Existens tidning presenterar lokala Österbottniska företag.

Advertisement