Page 1

st-hallvard.vgs.no

INFOHEFTE SkoleĂĽret 2018/2019


Her skal du bli sett, utfordret og få mulighet til å oppnå resultater.

2


VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD! Vi setter pris på at nettopp du er elev ved skolen vår – og som ny elev er du spesielt velkommen. Skoleårene er en viktig del av din ungdomstid. De skal gi deg solid kunnskap og nyttige erfaringer for fremtiden. I tillegg håper vi tiden ved St. Hallvard vil gi deg vennskap og gode minner. St. Hallvard er en del av Kunnskapsskolen i Buskerud og har et fremtidsrettet opplæringstilbud. Alle vi som jobber ved skolen, vil gjøre vårt beste for at du skal få mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig. For å utnytte ditt fulle potensial, har vi utviklet KRAFT – et program som skal fremme god klassekultur og synliggjøre mulighetene. Se filmen på skolens hjemmeside – og gled deg til å oppleve resultatene! St. Hallvard videregående er en stor skole, og for at alle skal kunne trives og utvikle seg, må vi vise omtanke for hverandre. Det er bare i samspill at vi kan skape en god skole. Derfor er det viktig at du bidrar til et godt miljø, ved å være en positiv og aktiv deltaker i undervisningen og i skolesamfunnet. Vårt mål er at du skal bli sett, få utfordringer og mulighet til å oppnå gode resultater. Vi håper du får et godt skoleår, både faglig og sosialt. GRIP MULIGHETEN – ta i bruk din KRAFT, vi er her for deg!

Vennlig hilsen rektor Unni Aadalen

3


4


INNHOLD Velkommen 3 Kort om oss 6 Skolens ledelse 9 Elevtjenesten 10 Skoleåret på St. Hallvard vgs 14 Kart og parkering 16 Nytige stoppesteder 18 Materiell og utstyr 20 Tjenester og ordninger 23 Samarbeid skole og hjem 27 Hva er KRAFT? 29 Hva er min rolle? 30 Hvordan vurderes jeg? 33 Hva når tilrettelegging kreves? 36

5


KORT OM OSS

ÅR I LIER

Skolen har et rikt og variert tilbud innenfor utdanningsprogrammene studie­ spesialiserende fag, musikk, dans og drama og idrettsfag. Vi har også en egen ­avdeling for elever med nedsatt funksjonsevne. Til sammen teller vi ca. 700 elever og 130 ansatte. LITT HISTORIKK Skolen lå opprinnelig i Drammen, men ble i 1983 flyttet til Lier og slått sammen med Lier gymnasklasser. Navnet ble samtidig endret til St. Hallvard videregående skole. • Idrettslinjen ble opprettet i 1979, og var med det den første av sitt slag i Buskerud fylkeskommune. • I 1983 etablerte skolen den første musikklinjen i fylket, og fulgte opp med dramalinje i 1995 og danselinje året etter. • I 2001 fikk skolen en egen avdeling for elever med nedsatt funksjonsevne. • Høsten 2014 kunne vi med stor glede ta i bruk vårt nye musikk- og dansebygg.

6

ard? St. Hallv m o n e d eside. til legen knyttet r hjemm r å e v n å v p a se om kolens n kan du le DU AT s r, o E f T s S u t IS V ensta fikk helg Hva han


ALT OM OSS finner du på st-hallvard.vgs.no FØLG OSS på Instagram og Facebook: st.hallvardvgs

7


Unni Aadalen

Preben Kjelsrud Knu

t Gi

øl

t vors S o Ott

lhu

us

kn

jer

eB es

HVEM 8 ER HVEM?

Ol

Rut h

Øde

gård

be

. Ra

eH

reth

arg

eM

Ann Ove Brude Kolstad


SKOLENS LEDELSE Rektor Unni Aadalen unni.aadalen@bfk.no Tlf: 32 24 01 20 / Mobil: 906 54 863

Leder for språk og samfunnsfag Preben Kjelsrud preben.kjelsrud@bfk.no Tlf: 32 24 01 70 / Mobil: 920 98 778

Ass. rektor/leder for realfag Otto Svorstøl otto.svorstol@bfk.no Tlf: 32 24 01 24 / Mobil: 977 72 435

Leder for musikk, dans og drama Ruth Ødegård ruth.odegard@bfk.no Tlf: 32 24 01 31 / Mobil: 464 46 636

Leder for idrettsfag og fremmedspråk Anne Margrethe H. Rabe anne.rabe@bfk.no Tlf: 32 24 01 30 / Mobil: 958 21 673

Administrasjonsleder Ole Bjerknes ole.bjerknes@bfk.no Tlf: 32 24 01 25 / Mobil: 917 44 046

Leder for elevtjenesten og spesialavd. Knut Gilhuus knut.gilhuus@bfk.no Tlf: 32 24 01 52 / Mobil: 900 33 359 Studieleder Ove Brude Kolstad ove.kolstad@bfk.no Tlf: 32 24 01 26 / Mobil: 917 42 346

Vi e r – ta her fo r g je rne DEG kon tak tm

ed

oss

!

9


ELEV TJENESTEN BLI BEDRE K JENT MED OSS Elevtjenesten jobber med elevoppfølging, og består av et tverretatlig team med rådgivere, helsetjeneste og PPOT. Hos oss kan du få informasjon rundt ulike valg og helsespørsmål du står overfor, slik som f.eks.: • utdanningsvalg • personlige utfordringer • behov for særlig tilpasset undervisning Har du et behov for å snakke med noen, er du velkommen til å oppsøke oss i elevtjenesten! RÅDGIVERTJENESTEN Elevtjenestens rådgivere har som oppgave å hjelpe deg til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg ved å: – gi informasjon rundt utdanningsmuligheter og hjelp angående lån og stipend – gi individuell veiledning og gruppeveiledning – være en samtalepartner i faglige og personlige forhold – veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen Les mer om hva vi kan bistå deg med på: st-hallvard.vgs.no/rådgivertjenesten

10


Fra venstre: Kristin Nash, Gro Eli Lund Moss, Sabine Berg, Jorun ­Hermansen og Anita Storm-Olsen.

Rådgiver studiespes Sabine Berg sabine.berg@bfk.no Tlf: 32 24 01 28 / Mobil: 941 79 678

SÆRLIG TILPASSET UNDERVISNING Leder for elevtjenesten Knut Gilhuus har, i ­samarbeid med tverretatlig team, ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt opp­læring og spesialundervisning.

Rådgiver musikk Jorun Hermansen jorun.hermansen@bfk.no Mobil: 452 54 437

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (PPOT) En pedagogisk-psykologisk tjeneste skal hjelpe oss i ­arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for de av våre elever som har særlige behov. PPOT samarbeider med våre rådgivere, spesial­pedagogisk koordinator og helsesøster. Du må gjerne ta kontakt, uansett om det er av faglige eller andre årsaker. Les mer om hva PPOT kan hjelpe deg med på st-hallvard.vgs.no/PPOT

Rådgiver idrett og dans/drama Kristin Nash kristin.nash@bfk.no Mobil: 416 81 518 Rådgiver studiespes Anita Storm Olsen anita.olsen@bfk.no Tlf: 32 24 01 27 / Mobil: 412 63 041 Tilretteleggingskoordinator Gro Eli Lund Moss gro.moss@bfk.no Mobil: 932 51 923

PPOT-rådgivere Regine Ringdal Hansen regine.hansen@bfk.no Tlf: 32 80 89 13 (kontor i Drammen) Mobil: 924 63 086 Caroline Gjesmoe caroline.gjesmoe@bfk.no Tlf: 32 80 86 54 (kontor i Drammen) Mobil: 949 84 433

11


SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten kan gi råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse. Vi har selvsagt taushetsplikt, så hos oss kan du snakke fritt. Du er velkommen til å stikke innom eller avtale time. Vårt kontor er bak i aulaen, ved elevskapene. Kontoret er betjent: Onsdag kl. 08.30–15.00 Torsdag kl. 08.30–15.00 Fredag kl. 08.30–15.00 Kontoret er delvis betjent på tirsdager. I tillegg er Helsestasjon for ungdom i Lierbyen åpen hver tirsdag fra kl. 15.30–18.00, og betjenes av lege, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Tilbudet er gratis. Her finner du mer informasjon om oss: st-hallvard.vgs.no/skolehelsetjenesten

Fra venstre: Mona Jacobsen, Signy Monhof og Marianne Sørvald

Helsesøster Signy Monhof Mob: 938 07 944 onsdag og torsdag 08.30-15.00 Send SMS hvis du ønsker time eller kom innom kontoret Helsesøster Mona Jacobsen Mob: 932 96 099 Til stede fredager 08.30-15.00 Psykiatrisk sykepleier Marianne Sørvald Mob: 919 11 640 Til stede tirsdager 10.00-14.00

12

g til Legg me hat! på Snapc


Pssst! Husk at du fĂĽr generell studiekompentanse selv om du velger dans, musikk, drama eller idrett.


SKOLE ÅRE T PÅ ST. HALLVARD MÅNED

Antall dager

Ferie og fridager/merknader

August

10

Første skoledag mandag 20.08.

September

20

Oktober

18

Høstferie 01.10.–05.10. (uke 40)

November

21

Fri for elevene fredag 16.11.

Desember

15

Siste skoledag fredag 21.12.

Januar

21

Første skoledag torsdag 03.01.

Februar

16

Vinterferie 25.02.–01.03. (uke 9)

Mars

20

Vinterferie 25.02.–01.03. (uke 9)

April

16

Påskeferie 15.04. til og med 22.04.

Mai

20

Fri onsdag 01.05. Fri fredag 17.05. Fri torsdag 30.05. (Kr. Himmelfartsdag)

Juni

13

Fri mandag 10.06. (2. pinsedag) Siste skoledag torsdag 20.06.

Sum

190

se bfk.no

14


SLIK SER SKOLEDAGEN DIN UT • Skolebygget er åpent fra kl. 07.00 til kl. 16.15 • Skoledagen og undervisningen starter kl. 08.35 og avsluttes kl. 15.45 • Skoletimene er vanligvis på 60 minutter • Spisefri er fra kl. 11.55 til kl. 12.25 • Onsdager avsluttes skoledagen kl. 14.35 og kl. 14.45–15.45 arrangeres det utsatte prøver (se s. 34)

15


K ART OG PARKERING HOVEDSKOLEN, JENSVOLLVEIEN 40 1. etasje: resepsjon, kantine, aula, bibliotek og lesesal, helsesøster, vaktmester og klasserom 2. etasje: skolens ledelse, arbeidsrom for lærere og klasserom 3. etasje: skolens ledelse og arbeidsrom for lærere U. etasje: rådgivere, PPOT-rådgiver, elevrådskontor og bordtennisrom Vestfløya: IKT, personalrom, dramasal og klasserom Østfløya: klasserom Paviljongen: spesialavdelingen for elever med nedsatt funksjonsevne MD-BYGGET, JENSVOLLVEIEN 28 Undervisningslokaler for musikk- og dansefag. 1. etasje: dansestudioer og konsertsal 2. etasje: øvingsstudioer og teorirom PARKERING Moped- og sykkelparkering finnes ved innkjøringen til skolegården. Det er begrenset med bilparkeringsplasser ved skolen. Du som elev benytter parkeringsplassen ved Lier stadion, Nøsteveien 70. Ansatte og gjester som registrerer seg i skolens resepsjon, kan parkere ved innkjøringen til skolen/Lierhallen og på plassen opp mot rundkjøringen ved Nøsteveien. Har du behov for spesiell tilrettelegging, kan du få parkeringsbevis. Kjøring på skolens område er ikke tillatt.

16


Reistad Arena

HOVEDSKOLEN

10

0m Aula Paviljongen

Vestfløya Resepsjon

Østfløya

45

0m

MD-bygget

17


NY T TIGE STOPPESTEDER RESEPSJONEN – «info-sentralen» Skolens resepsjon ligger rett innenfor hovedinngangen og er betjent mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.30. Her kan du få hjelp til skoleskyss, elevskap, skolebevis, skjemaer, Lånekassen, karakterutskrifter, kontakt mellom lærer og elev, eller andre spørsmål som kan dukke opp i løpet av skolehverdagen. KANTINEN – «påfyll-stasjonen» Skolens kantine ligger ved siden av resepsjonen, og har åpent hver skoledag mellom kl. 08.15– 08.35 (frokost) og kl. 09.30–13.35 (lunsj/mellommåltid). IKT-AVDELINGEN – «fikse-stedet» IKT-avdelingen er betjent mellom 08.00–15.30, og ligger i 2. etasje i Vestfløyen, rom 252. Ta kontakt med IKT hvis du har problemer med pc-en, kopiering/utskrift, har mistet passord eller har behov for brukerstøtte. BIBLIOTEKET – «fordypningshjørnet» Skolebiblioteket ligger ved aulaen og har åpent i skolens åpningstid. Vi har et bredt utvalg av skjønn – og faglitteratur, tidsskrifter, magasiner og aviser. Vi har også tegneserier, bildebøker, film og spill. Utlån kan gjøres ved selvbetjening med hjelp av skolebeviset. Spør så hjelper vi deg!

18


19


MATERIELL OG UTST YR LÆREBØKER Ved skolestart får du låne bøkene du trenger fra skolens bibliotek. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og du må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Dersom du oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til biblioteket innen én uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning, slik at du slipper erstatningskrav ved innlevering. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje, og du oppfordres til å sette bokbind på bøkene. For mer informasjon rundt utlån av lærebøker, se st-hallvard.vgs.no/reglement PC Du finner informasjon om elev-pc-ordningen her: st-hallvard.vgs.no/pc SKOLEBEVIS Alle elever får et personlig skolebevis. Dette brukes som lånekort i biblioteket og til utskrifter/kopiering. For elever på musikk og dans brukes kortet også som adgangskort til MD-bygget, se st-hallvard.vgs.no/skjemaer BOKSKAP Skolen har bokskap til alle elever, som skal brukes til oppbevaring av bøker og pc. En del skap er til utleie med fast lås. Noen er til utlån, hvor du selv skaffer hengelås.

20


21


22


TJENESTER OG ORDNINGER SKOLESKYSS Se informasjon på brakar.no. Vedrørende rutetider anbefales det å bruke app-en «Entur». UNGDOMSKORT: Alle elever kan reise med ungdomsbillett dersom de har kjøpt Ungdomskort. Ungdoms­ kortet er gyldig alle dager på alle fylkets bussruter (unntatt natt- og ekspressbusser), samt på lokaltog i Buskerud. Du får kjøpt ungdomskort på brakar.no. Merk at elever fra Vestfold må kjøpe ungdomskort for Vestfold. STIPEND, STATENS LÅNEKASSE Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt! • Når du søker, undersøker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. • Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videre­ gående opplæring. • Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videre­ gående skole; Lånekassen for elever på videregående skole

Har du s

l, ta en pørsmå

prat

sjonen!

i resep med oss

23


FORSIKRING OG SKADER I SKOLETIDEN Du som elev er ulykkesforsikret under deltakelse i undervisning, idrettsutøving (med noen begrensninger), ­ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som er ledd i opplæringen*. Skolen har ikke forsikring som dekker utlånte læremidler, herunder pc-er (se eget punkt om dette), lærebøker o.a. Skolen har heller ikke forsikringer som dekker personlige eiendeler som briller, sportsutstyr, mobiltelefoner m.m. Derfor anbefaler vi at du forsikrer dette selv. For mer informasjon om elevforsikringen, se st-hallvard.vgs.no/elevforsikring *Vi har et konstant fokus på trygg opplæring, men skulle det oppstå skader i kroppsøvingstimer eller øvrig undervisning, skrives skademelding i samarbeid med faglærer. Fyll ut skademeldingsskjema NAV 13–10.01, som sendes lokalt NAV-kontor og hjemmet dersom du er under 18 år. Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige personskader som skjer i undervisningen, og lastes ned fra nav.no. Oppstår det krav som følge av skaden, meldes dette forsikringsselskapet der du er forsikret.

REGLEMENT OG FRAVÆRSORDNING/PERMISJON Alle skolene i Buskerud har et felles ordensreglement som er vedtatt av Hovedutvalget for utdanning. Skolen har i tillegg utarbeidet regler for fraværsføring og oppfølging. Rektor har begrenset adgang til å gi permisjoner. Fravær som ikke skal føres på vitnemålet, må oppfylle betingelsene som er gitt i ordens­reglementet. Ved mer enn 10 % udokumentert fagfravær, mister eleven vurdering i faget. Ordensreglementet og regler for fravær finner du på st-hallvard.vgs.no/reglement – det kan være lurt å lese dette! BRANNINSTRUKS Branninstruks henger i alle skolens undervisningsrom. I forbindelse med oppstart vil det bli informert om rutiner ved brann og brannøvelser. SAMTYKKE FOTO/FILM-TILLATELSE Fotografering og noe videoopptak brukes som en del av det pedagogiske opplegget, og for å profilerere skolen utad på skolens hjemmeside, samt i andre interne og eksterne publikasjoner. Skolen vil derfor be om ditt samtykke til slik bruk av bilder/film i skolehverdagen, og håper du stiller deg positiv til dette.

24

e morgen!

mm r skal varsles sa æ v a fr e k sy t a Merk


TYVERI OG ERSTATNINGSPLIKT Det forekommer dessverre av og til tyveri på skolen. Særlig er penger, mobiltelefoner og klær ettertraktede objekter, så pass på disse! Vi anbefaler å ikke ta med store pengebeløp på skolen. Du er selv ansvarlig for egne bøker, kalkulator, mobiltelefon, pc osv. Dersom du er skyld i at skolens utstyr blir borte, misbrukt eller skadet, må du erstatte dette. Pssst! Vi jobber hele tiden for at alle skal trives hos oss og for å styrke samholdet – da er det viktig at alle bidrar! Pass på tingene dine, men pass også på de rundt deg.

25


26


HVA MED DE HJEMME? SAMARBEID SKOLE – HJEM Skolen ønsker god samhandling med dine foresatte. Så lenge du er umyndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det. For å gi deg best mulig støtte og oppfølging, vil skolen gjerne fortsette samhandlingen med dine foresatte også etter at du har fylt 18 år. Du må gi ditt samtykke til dette gjennom skjemaet «Erklæring til St. Hallvard Vgs for elev over 18 år», og levere det på skolen. Skjemaet finner du her: st-hallvard.vgs.no/skjemaer NOEN VIKTIGE DATOER • Første eller andre skoledag inviteres alle Vg1-elever, med foresatte, til en samtale med kontaktlærer. Kontaktlæreren har en dedikert oppgave med å følge opp eleven – deg – i skolehverdagen. Hensikten med denne oppstartssamtalen er å knytte kontakt og danne et godt utgangspunkt for din skolestart. • Mandag 24. september eller tirsdag 25. september er det foreldremøte for elever som går på Vg1. På dette møtet får de foresatte generell informasjon om skolen, og de får møte kontaktlærerne og klassens faglærere. • I uke 47 blir elever og foresatte på Vg1 invitert til samtale med kontaktlærer. • I januar/februar arrangeres et foreldremøte for studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1, hvor det gis informasjon om valg av programområder og fag for Vg2. Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook. Alle foresatte til elever under 18 år vil hver uke motta oversikt på e-post over elevens fravær og ordens- og atferdsanmerkninger.

27


– ta i bruk din KRAFT! 28


HVA ER KRAFT? PROGRAM MED DEG I SENTRUM Gjennom KRAFT ønsker vi å utvikle deg til å bli «den profesjonelle elev». En elev som er seg bevisst sitt potensial, og har blitt gjort kjent med det ansvar han eller hun selv har for å få brukt dette, vil stille sterkere i skolehverdagen. For å oppnå en slik bevisstgjøring, ønsker vi å lære deg metoder knyttet til selvledelse og hva det vil si å være robust i din læringssituasjon. Praktisk lærdom du kan ta med deg videre. ÉN MODELL, FEM ULIKE TEMAER Navnet «KRAFT» er valgt som fellesbetegnelse for hele programmet, som går over tre år. Hver bokstav i ordet står for ett fokusområde knyttet til det å være proaktiv i eget liv: Kultur (skolekultur, klassekultur, støttekultur) Resultat (sette seg mål, identifisere egne og andres styrker) Ansvar (ansvar for egne valg og egen tid) Fokus (konsentrasjon, mindfulness og stressmestring) Tankekraft (problem- og løsningsfokusering, våre tankers innvirkning) Faglig fokus har alltid stått sterkt hos oss. Samtidig ser vi tydelig hvordan temaer fra KRAFT utfyller og utvider­ læringssynet på skolen – gradvis vokser det frem en ny plattform for læringsarbeidet vårt. Les mer på st-hallvard.vgs.no/kraft

n vår!

Se KRAFT-filme

29


HVA ER MIN ROLLE? ELEVENES SKOLEMIL JØ Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Vi jobber aktivt for å bevare skolens gode læringsmiljø, og håper du vil bidra! Vår hovedsatsing for økt inkludering og bevisstgjøring er som nevnt KRAFT-programmet, med særskilt fokus på å utvikle en god klassekultur. I tillegg har skolen selvsagt nulltoleranse mot mobbing, og elev­ undersøkelsen viser også at vi har svært lite av dette. Alle ansatte har plikt til å varsle og gripe inn dersom de observerer krenkelser eller mobbing. STÅ OPP FOR DINE MEDELEVER Dersom du eller en av dine medelever likevel skulle oppleve å bli utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, er det viktig at du/dere melder dette til kontaktlærer eller skolens ledelse, slik at vi får mulighet til å følge det opp. Samtidig ber vi dere om å stå opp for hverandre, vise omtanke og respekt, slik at skolen blir et sted alle trives! TA DEL I FELLESSKAPET Vi legger stor vekt på felles opplevelser for å bygge et godt skolemiljø. Dét innebærer blant annet balldag med grilling, valgdebatt og valgtorg, internasjonal dag, konserter og teaterforestillinger med våre egne elever, samt skoleavslutninger til jul og til sommeren.

30

ENGASJER DEG I ELEVRÅDET Aktive og engasjerte elever er viktig for et godt lærings- og samarbeidsmiljø, preget av gjensidig respekt, toleranse og gode fellesopplevelser. Hver høst velges derfor en tillitselev og en vararepresentant fra hver klasse.


De vil få mulighet til å påvirke sin egen og sine medelevers skolehverdag, så dersom du er interessert i og passer til dette arbeidet, er dette en god mulighet for å bli hørt! • Tillitselevene og vararepresentantene møter på elevrådsmøtene. • Elevrådsstyret velges i januar hvert år, blant elevrådsmedlemmene. • Elevrådsleder har møte med skolens ledergruppe etter hvert elevrådsmøte. PÅVIRK HVERDAGEN GJENNOM SKOLEMILJØUTVALGET Skolemiljøutvalget har et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg i forhold til miljøet på skolen vår. Det er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet vårt, men utvalget har ikke beslutningsmyndighet. • Skolemiljøutvalget består av elever, tilsatte, skolens ledelse og rektor. • Elevrepresentantene skal være i flertall og velges av elevrådet. SNAKK MED VÅRE OMBUD Elev- og lærlingombudet: Anette Wessel er elev- og lærlingombud. Hun svarer gjerne på spørsmål om dine rettigheter og plikter, både som elev og lærling. Ombudet skal se til at din reelle mulighet til med­ bestemmelse i opplæringen ivaretas av både oss som skole og den lærebedriften du eventuelt engasjeres hos. Mobbeombudet: Bodil Jenssen Houg er mobbeombud og skal sikre at du som elev i videregående opp­læring i Buskerud fylke får ivaretatt dine rettigheter. Kontaktinformasjon og nærmere omtale av ombudene finner du på bfk.no –> velg utdanning –> ombud. De er her for å sikre din trivsel og utvikling! BIDRA TIL GOD ORDEN OG RYDDIGHET Et trivelig skolemiljø er avhengig av at det er rent og ryddig på skolen. Derfor må vi alle ta ansvar og rydd etter oss! I klassen vil du få oppdrag som ordenselev, og ved arrangementer kan klassen bli bedt om å bistå vaktmester. Vi har spesielt fokus på at aulaen og andre fellesområder holdes ryddige – de skal være hyggelige møtesteder for oss alle.

us og tobakk

ot bruk av sn er totalforbud m

Pssst! Det de på skolens områ

31


HVORDAN VURDERES JEG? Ved St. Hallvard vil du få både underveisvurdering og sluttvurdering. Dét innebærer jevnlig oppfølging av, og en nær dialog med, din lærer – for å sikre en god læringsprosess. • Underveisvurdering er den løpende kontakten du har med din lærer gjennom skoleåret. Hensikten med underveisvurdering er å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. En slik vurdering kan være med eller uten karakterer. • Sluttvurdering gir informasjon om ditt kunnskapsnivå når opplæringen i faget er ferdig. Karaktersetting er en viktig vurderingsform for deg som elev, og settes i alle fagene, samt for orden og atferd. Etter første termin får du terminkarakterer. Etter hvert årstrinn får du terminkarakter i fag som ikke er avsluttende og standpunktkarakter i fag som er avsluttende. I tillegg får du eksamenskarakter i avsluttende fag som du trekkes ut til eksamen i. KARAKTERER I FAG – HVA BETYR DE? Karakteren 6 –> fremragende kompetanse i faget Karakteren 5 –> meget god kompetanse i faget Karakteren 4 –> god kompetanse i faget Karakteren 3 –> nokså god kompetanse i faget Karakteren 2 –> lav kompetanse i faget Karakteren 1 –> svært lav kompetanse i faget –> ikke bestått IKKE VURDERING (IV) «Ikke vurdering» kan gis dersom det ikke er grunnlag for å gi karakter i et fag. Årsaker til manglende grunnlag kan være høyt fravær, manglende deltakelse eller manglende innleveringer. Faget vil da ikke være bestått. Ved fare for manglende vurderingsgrunnlag, sender vi ut et varsel til deg. I slike tilfeller ønsker vi en god dialog med deg og dine foresatte om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

33


KONSEKVENSER AV KARAKTERENE 1 OG IV • Dersom du får karakteren 1 i standpunktkarakter, er ikke faget bestått. Du må da avlegge særskilt eksamen i høsthalvåret. Dersom du ikke består denne særskilte eksamenen, må du ta faget som privatist (les mer på utdanning.no). • Dersom du får karakteren 1 i eksamenskarakter, er ikke faget bestått. Du må da avlegge ny eksamen i høst­ halvåret. Dersom du ikke består denne nye eksamenen, må du ta faget som privatist. • Dersom du får karakteren IV i standpunktkarakter, er ikke faget bestått. Du må da ta faget som privatist. • Noen fag er det vi kaller gjennomgående, det vil si at det er fag som føres videre fra ett trinn til neste, uten at du får standpunktkarakter. I stedet får du en terminkarakter. • Gjennomgående fag må være bestått for å fylle vilkårene for inntak til neste nivå. I Vg1 er norsk, kroppsøving og 2. fremmedspråk gjennomgående fag. I Vg2 er norsk, historie, kroppsøving og fremmedspråk I + II gjennomgående fag. Pssst! Dersom du er borte fra en prøve i et fag, kan læreren din bestemme at du må avlegge utsatt prøve i faget. Utsatte prøver gjennomføres på onsdager kl. 14.45–15.45. KARAKTERER I ORDEN OG ATFERD Karakterer i orden og atferd settes atskilt fra vurdering i fag. Ugyldig fravær kan medføre nedsatt karakter i orden. Ved fastsetting av karakter i atferd, tas det hensyn til opptreden på skoleområdet, til og fra skolen, og i forhold til ordensreglene på skolen. Står du i fare for å bli satt ned i orden eller atferd, vil du få varsel om dette, slik at du har anledning til å forbedre forholdene. KARAKTERER I ORDEN OG ATFERD – HVA BETYR DE? God –> vanlig god orden og vanlig god atferd Nokså god –> klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd Lite god –> i ekstraordinære tilfeller, ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd INNTAK TIL VG2 OG VG3 Når du søker om plass på Vg2 eller Vg3, har du rett til å komme inn på samme programområde (samme linje) som du har gått på og har fortrinnsrett til samme skole. Dersom det er flere søkere med fortrinnsrett enn det er elevplasser, blir plassene fordelt etter poengsum. Elever med høyest poengsum blir tatt inn foran elever med lavere poengsum.

34


Pssst! Du har selvsagt klagerett på standpunktkarakterer, eksamens­karakterer og vedtak om ikke ­vurdering. Klagen leveres skolen, som behandler denne iht. lov­verket. Klagefristen er 10 dager etter tildelt karakter/IV. Nærmere informasjon om dette finner du på skolens hjemmeside st.hallvard.vgs.no/skjemaer

35


HVA NÅR TILRE T TELEGGING KREVES? Skolen skal til enhver tid søke å tilrettelegge for deltagelse i undervisning, og det er mulighet for å søke om følgende: FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING Dersom det ikke er mulig for deg å følge ordinær undervisning i kroppsøving, skal du få tilrettelagt opplæring, med tilpasset innhold ut fra dine forutsetninger og behov. Du kan få fritak fra vurdering med karakter, når den tilrettelagte undervisningen ikke kan vurderes med karakter. En lege må dokumentere hva du kan gjøre og ikke kan gjøre, og du må søke rektor på eget skjema. Din kroppsøvingslærer skal veilede deg i søknadsprosessen, og du må delta i tilrettelagt kroppsøvingsundervisning – selv om det innvilges fritak for vurdering med karakter. FRITAK I KROPPSØVING Rektor har en meget snever adgang til å frita deg for opplæring i kroppsøving. Fritak innvilges bare i de tilfeller hvor: • undervisning i kroppsøving er til skade for deg og • det ikke er mulig å tilrettelegge opplæringen At undervisningen er til skade for deg, må dokumenteres av lege. Fritak er siste utvei og innvilges bare når begge punkter over er oppfylt. Du må søke rektor på eget skjema og din kroppsøvingslærer skal veilede i søknadsprosessen. FRITAK I NORSK SIDEMÅL Har du hatt fritak fra sidemål på ungdomsskolen, får du etter søknad fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål også på videregående. Du har dessuten rett til fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål, dersom det foreligger dokumentasjon fra en sakkyndig om at sykdom, skade eller dysfunksjon medfører at du har problemer med å greie begge målformene. Du må søke rektor på eget skjema ved skolestart.

36


MORSMÅL SOM ALTERNATIV TIL FREMMEDSPRÅK Går du på studieforberedende utdanningsprogram, må du velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Skolen gir opplæring i fremmedspråkene spansk, tysk og fransk. Dersom du heller ønsker å gå opp til eksamen i ditt eget morsmål, kan du søke fritak for fremmedspråk og melde deg opp som privatist i morsmålet ditt. Du må opp til både muntlig og skriftlig eksamen.

er informasjon

rm våre rådgivere fo d e m t k ta n o k Pssst! Ta

SÆRSKILT TILRETTELEGGING Du kan søke om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Tilretteleggingen kan være at du får lengre tid til å gjennomføre prøven, du kan få hjelp til å lese oppgaveteksten eller det kan være hjelp til å få forklart vanskelige ord og uttrykk. Når du søker om særskilt tilrettelegging, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog, spesialpedagog eller en annen sakkyndig. HVOR FINNER JEG SKJEMAENE? Samtlige skjemaer finner du på skolens hjemmeside st-hallvard.vgs.no/skjemaer, under titlene: «Søknad om fritak i kroppsøving» «Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål» «Søknad om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og til eksamen»

37


HVA NÅ? Det er på tide å finne ut «hva du skal bli når du blir stor» – vi skal hjelpe deg på den spennende ferden!

Nok en gang: Varmt velkommen til oss!

39


Foto: Torbjørn Tandberg / Siri Austad

St. Hallvard videregående skole Jensvollveien 40, 3413 Lier

Telefon: 32 24 01 00 E-post: shvs@bfk.no www.st-hallvard.vgs.no

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Besøksadresse Hauges gate 89 3019 Drammen Telefon 32 80 85 00 E-post postmottak@bfk.no bfk.no

St hallvard infobrosjyre 2018 19 bladbar  
St hallvard infobrosjyre 2018 19 bladbar