__MAIN_TEXT__

Page 1

SØK 2-ÅRIG AMBULANSEFAG – på Lier før ALARMEN GÅR 1. mars!

2-årig

utdanningstilbud

#lierambulanse


DU kan utgjøre en forskjell! Som AMBULANSEARBEIDER kan nettopp du utgjøre forskjellen i andre menneskers liv. Er du klar for en givende jobb, hvor ingen dag er lik, hvor du kjenner adrenalinet pumpe og hvor hvert sekund teller. Er du klar for å gi jernet for andre? Det er nemlig viktig at du er klar! Klar for tunge løft, for fysiske hindringer og psykiske påkjenninger. Men først og fremst klar for å utgjøre en forskjell. Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og har fagbrev. Veien dit går via 2-årig ambulansefag på Lier.


STERK – både fysisk og psykisk EMPATISK – har omsorg og

Du er klar, hvis du er …

respekt for andre

ROLIG – holder hodet kaldt i pressede situasjoner

LØSNINGSORIENTERT –

fordi ingen situasjoner er like

TEAMBUILDER – bygger

trygghet gjennom samarbeid

TALLGLAD – evner å tenke matematikk (doseringer) i praksis

TRAFIKKTRYGG – tror du vil trives i trafikken når tiden er inne

HANDLEKRAFTIG – praktisk innstilt og liker å ta i et tak


Flere veier til mål – via Lier • Vg1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG på Lier eller andre videregående skoler. • 2-ÅRIG AMBULANSEFAG på Lier, hvor du får

generell studiekompetanse i kombinasjon med ambulansefag.

• DERETTER 2 ÅR I LÆRE I BEDRIFT for fagbrev ambulansearbeider/helsefagarbeider/portør.

• ELLER VIDERE STUDIER, som master i prehospitalt arbeid (paramedic) eller bachelor i sykepleie.


Relevans underveis For å få en så virkelighetsnær og relevant utdanning som mulig, gjennomføres utdanningsprogrammet ambulansefag i tett samarbeid med seksjon for prehospitale tjenester, Vestre Viken. Dette er en tverrgående klinikk, hvor kjerneoppgavene er akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK), akuttmedisinsk beredskap (ambulanse, luftambulanse og helseekspress), pasienttransport og utdanning av fagarbeidere som deg, i nettopp ambulansefaget.

… og jobb etterpå

Foruten å jobbe som ambulansearbeider i ett av landets helseforetak, er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder. Det finnes også noen få private ambulansetjenester, som tilbyr jobb.


Opptakskrav noe utenom det vanlige Som ambulansearbeider må du ha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Slik legger du grunnlaget:

• fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag,

enten på Lier eller ved andre videregående skoler i landet.

• det stilles videre særskilte krav til god helse. • krav om god vandel. • du bør like å trene, fordi … • på sikt må du kunne mestre de fysiske kravene for lærlinger, som er en egen opptaksprøve – ofte basert på Idrettsmerket til Norges idrettsforbund – for å få lærlingplass.


• Søk via vigo.no

Søk – før alarmen går!

• Logg deg inn med MinId • Send inn før 1. mars! Har du spørsmål, er du selvsagt velkommen til å kontakte oss: 32 22 05 00 / livs@bfk.no Vi ser frem til å motta din søknad! Ps! Se lier.vgs.no for mer informasjon og følg oss på Facebook for «siste nytt»!


Telefon: 32 22 05 00 E-post: livs@bfk.no lier.vgs.no

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Besøksadresse Hauges gate 89 3019 Drammen Telefon 32 80 85 00 E-post postmottak@bfk.no bfk.no

Foto: Allegro og Vestre Viken

Lier videregĂĽende skole Jensvollveien 16, 3400 Lier Postboks 574, 3412 Lierstranda

Profile for Dinamo

Lier vgs ambulanse til bladbar pdf  

Lier vgs ambulanse til bladbar pdf  

Profile for rogern62