HK Student med deltidsjobb hefte A5

Page 1

Er du student og jobber ved siden av studiene?

– DA ER STUDENTMEDLEMSKAP I HK ET GODT VALG FOR DEG!Om oss Handel og Kontor i Norge (HK) er med over 72 000 medlemmer, LOs tredje største forbund. Vi er det naturlige valget for deg som jobber i det private næringslivet, enten det er ved siden av studier eller etter endt utdanning. Handel og Kontor organiserer deg som er ansatt i privat sektor innen følgende fag- og yrkesområder:

✔ dagligvare- og detaljhandel ✔ finansielle tjenester og eiendomsforetak ✔ alle typer kontoransatte og merkantilt personale ✔ ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter ✔ kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og forlagsbransje ✔ logistikk og lagervirksomhet ✔ reiselivsbransje, byråer, fly og taxi ✔ ansatte i interesseorganisasjoner, fagbevegelsen, forbund og hovedsammenslutninger

✔ advokatansatteTre gode grunner for å bli medlem: 1. Trygghet i jobben og privat

3. Andre fordeler som kun gjelder medlemmene

Som medlem får du råd og hjelp fra oss om det oppstår problemer i arbeidsforholdet. Vi vil ivareta dine rettigheter, og i en eventuell konflikt med arbeidsgiver får du juridisk hjelp dersom det er behov for det. Du vil ikke stå alene. Vi har over hundre års erfaring med å skape trygghet for våre medlemmer.

Du får tilgang til fordelsprogrammet LOfavør. Som medlem kan du få gunstige avtaler på for eksempel reise, hotellovernattinger, leiebil, eiendomsmegling og privat rettshjelp. Fordelsprogrammet LOfavør er et tilbud, kun tilgjengelig for medlemmene. Du finner mer informasjon om fordelsprogrammet på www.lofavor.no

Du får Norges beste innboforsikring. Forsikringen har ingen øvre forsikringssum og dekker skader som følge av blant annet brann, vann, lynnedslag og innbrudd. Mer informasjon om dine forsikringer finner du på www.hkinfo.no/Medlemskap/Medlemsfordeler

2. Fellesskap sammen med andre studenter i jobb Med mer enn 12 000 unge medlemmer, har vi et stort studentfellesskap i HK. Vi tilbyr egne aktiviteter for medlemmer under 30 år. I et godt faglig og sosialt miljø diskuterer vi en rekke ulike spørsmål, sørger for at du er oppdatert og kan være med å påvirke i saker som angår deg som student i arbeid. Mer informasjon om HKs arbeid for unge på www.hkung.no


Hva koster det å være studentmedlem? Som studentmedlem betaler du kun 250 kroner i semesteret. Betaler du skatt, kan du trekke medlemskontingenten fra på selvangivelsen. For dette får du:

✔ Faglig og juridisk hjelp hvis du får problemer på jobb

✔ Norges beste innboforsikring ✔ Tilgang til fordelsprogrammet LOfavør ✔ Tilbud om kurs og konferanser


Meld deg inn Fyll ut skjemaet eller meld deg inn på www.hkmedlem.no/bli-medlem

INNMELDING. FYLLES UT AV NYTT MEDLEM (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Personnummer:

Ordinært medlem Elevmedlem Studentmedlem Lærling

Navn: Adresse: Postnummer/-sted: E-postadresse: Bedriftsnavn:

Bedriftsadresse:

Org.nr.:

Tlf. privat: Mobil: Tlf. arbeid: Stillingsbetegnelse: Lønn før skatt per måned: Jeg aksepterer at HK lagrer og behandler personopplysninger med det formål å administrere medlemskapet og forsikringsordningene. Sett kryss. Jeg samtykker i at medlemskontingenten trekkes fra min lønn, når slik ordning er avtalt med arbeidsgiver. Dersom slik avtale ikke foreligger, trekkes kontingenten via avtalegiro som tilbys av HK ved innmelding. .

Sted:

Dato:

Underskrift:

Ønsker du annen betalingsordning, ta kontakt med oss på telefon 23 06 11 80.

Hva koster medlemskapet? Du betaler 1,4 prosent av månedslønn og en forsikringsandel på 110 kroner per måned. Er du student betaler du 250 kroner per semester. Lærlinger betaler

110 kroner per måned. Kontingenten kan trekkes fra på skatten din. Du kan si opp din nåværende innboforsikring, siden du allerede er forsikret gjennom

medlemskapet. Reell månedlig kontingent blir altså mye lavere. Se hkinfo.no for mer informasjon om dine medlemsfordeler.


PRODUKSJON: LO MEDIA, REVIDERT JANUAR 2019 ALLE FOTO: COLOURBOX.COM

FYLLES UT AV VERVEREN (VENLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Navn: Adresse: Postnummer/sted: Jeg ønsker å spare til vervepremie nummer: Jeg ønsker flere vervekuponger (oppgi antall):

SVARSENDING Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo