__MAIN_TEXT__

Page 1

YES! RAKK DET!


DU ER VIKTIG FOR SKOLEN OG SKOLEN ER VIKTIG FOR DEG! Skolen er mye mer enn bare fag, timer og læring. Skole­ gangen er også venner, latter, opplevelser og minner for livet. I tillegg trenger klassen din deg. Vi trenger dine perspektiver og tanker, og vi trenger at du utfordrer dine medelever. Du sitter på kunnskap og erfaringer som ingen andre har, og ditt bidrag er viktig både for det faglige og det sosiale på skolen. Alle vet at det er smart å fullføre skolen. Det er smart å ha egne mål, å tilegne seg kunnskap og å legge grunnlaget for videre valg i livet. Men uansett hva dine mål er, så starter alt med at du må være tilstede. På Lier har fraværet blant elevene gått ned over tid, og vi vet at vi sammen kan klare enda mer tilstedeværelse. Ikke bare er vi stolte av deg – du skal også være stolt av deg selv!


«SÅ GLAD FOR AT JEG FIKK MED MEG DAGEN DIN, ANNA! Du kan vinne premier ved å være til­stede! Har du ikke fravær på én måned er du med i trekningen av et gave­­kort, og er du tilstede hele skoleåret kan du vinne en iPad!


SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG Ikke alle dager er like, og i perioder i livet kan du oppleve flere vanskelige dager på rad. Heldigvis er det ikke slik at du må gjennomgå disse helt alene. Det kan være ulike årsaker til at du har det tøft, og i noen tilfeller kan det være ­vanskelig å forklare det til noen andre. På skolen er kontaktlæreren første ledd og vil kunne hjelpe hvis han eller hun er klar over situasjonen. Du vil også få hjelp til hvor du kan ta saken din videre dersom du skulle trenge flere råd. Hvis dine utfordringer er knyttet til klassemiljøet eller en bestemt lærer, kan du også ta kontakt med tillitsvalgt i ­klassen som kan ta det videre til de riktige personene i elevrådet. Finn kontaktinformasjon til din kontaktlærer på våre hjemmesider www.lier.vgs.no


Du har en utfordring...

...som gjelder skole, helse, livet...

KONTAKT­ LÆRER HELSESØSTER

...som gjelder skole, miljø, en lærer...

TILLITSVALGT

ELEVRÅDET ØVRIGE RESSURS­ PERSONER: faglærer, rådgiver, avdelingsleder, nærværskoordinator

HELSETEAM (psykolog, ungdomslege, psykiatrisk sykepleier)

ELEVORGANISASJONEN


TA ANSVAR! Konsekvensene ved fravær blir større jo mer fravær du har. Mye fravær gjør skolegangen tyngre fordi du blir hengende etter både faglig og sosialt. Å være tilstede er lettere for noen enn for andre – og for enkelte handler det om å ta en dag av ­gangen. Sakte men sikkert vil du oppleve mer trygghet, mestring og glede ved å være på skolen. Lag egne rutiner, samarbeid med foreldrene dine, sett deg mål – og ta ansvar. Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær og det viktigste er at du ikke har mye udokumentert fravær. › Vær klar til undervisning. Det gir deg også bedre læring: Hent bøkene i bokskapet ditt før timen. Fyll opp vannflasker før timen starter (ingen kopper uten lokk i klasserommet). › Kommer du mer enn 15 min. for sent til timen får du udokumentert fravær for hele timen. › Har du udokumentert fravær og glemmer å gi beskjed, får du i tillegg en ordensanmerkning. › Har du fravær av helse- og velferdsmessige grunner dokumentert med erklæring eller rettighetsbasert fravær som følge av elevrådsarbeid eller politisk arbeid, regnes det som dokumentert og dermed gyldig fravær. › Dokumentasjon for fravær skal leveres innen en uke etter fraværet.


FRAVÆRSREGLENE

HEN OG G OPP LA STÅ !

Mer enn 10 % › Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Fraværsregelen omfatter ikke dokumentert fravær, som sykdom og andre helse- og velferdsgrunner. Inntil 15 % › I helt spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15 %, men da kun begrunnet i at det er klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Over 15% › Elever som totalt sett har mer enn 15 % ­udokumentert fravær i et fag vil ikke få karakter i faget. Eksempel: I noen fag har eleven kun 2 timer i uken, som oftest på samme ukedag. Dersom eleven da er borte den samme ukedagen to ganger i løpet av høstsemesteret, vil hun/han risikere å ikke få karakter i faget. Les mer på våre hjemmesider www.lier.vgs.no


Du kan vinne premier ved å være til­ stede! Har du ikke fravær på én måned er du med i trekningen av et gave­­kort, og er du tilstede hele skoleåret kan du vinne en iPad! lierbob98 FULLFØRT!

www.lier.vgs.no

Profile for Dinamo

Lier VGS Handouttilstedeværelse  

Lier VGS Handouttilstedeværelse  

Profile for rogern62