Page 1

lier.vgs.no

INFOHEFTE Skoleåret 2018/2019


Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg.

2


VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! TAKK FOR AT AKKURAT DU VALGTE Å BLI ELEV VED LIER VIDEREGÅENDE SKOLE.

t Fo o: iel

Ar

Du er her for å skaffe deg en utdanning til et fremtidig yrke. Lier videregående skole er en del av Kunnskapsskolen i Buskerud og en del av fylkeskommunenes satsing på videregående opplæring. Dette vil du merke ved at du blir sett, du blir utfordret og du oppnår resultater. Skolehverdagene er først og fremst elevenes «jobb», ditt arbeid. Det krever innsats, hver dag.

fot o

Skoleåret skal hjelpe deg i utviklingen mot å bli et selvstendig og voksent menneske, med evne til å knytte vennskap, evne til å delta i arbeidsfellesskap og evne til å gjøre egne bevisste valg ut fra trygghet på deg selv og respekt for deg selv. Vi står sammen med deg i denne utviklingen. Skolen er på mange vis et samfunn i miniatyr, med ulike råd og utvalg som påvirker hverdagen til elever og ansatte. Elevene er representert overalt hvor viktige beslutninger fattes. Som i samfunnet for øvrig, er det også her et sett av lover og «kjøreregler». Disse forplikter oss alle. Derfor er det også opp til deg hvor god skole Lier videregående skal være. Alle vi som arbeider ved Lier videregående skole håper du vil finne deg til rette og trives her, og at du får stort utbytte av det skoleåret som nettopp har begynt. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Jeg håper at hver eneste av de kommende 190 skoledagene vil være fylt med innhold som er relevant for din framtid. Lykke til med skoleåret 2018/2019! Vennlig hilsen Anne Johanne Guldvik rektor

3


INNHOLD Velkommen Mål og visjoner Skolens personale Praktiske opplysninger

3 6 7 8

NYTTIG Å VITE Skoleruta 15 Kart over skoleområdet 16 Avdelinger/bygninger: «Hvor finner du hva?» 17 Elevtjenesten 20

4

MÅ VITE Ledelse og medvirkning på skolen 23 Elevenes skolemiljø – Opplæringslova § 9a 24 Tilstedeværelse 26 Lierstandard 29 Retningslinjer for bruk av IT-utstyr/pc på skolen 32 Branninstruks 33


LIMER fremtid og muligheter!

Enten du nå starter ferden mot å bli blomsterdekoratør, elektriker eller andre yrker, så gir Lier vgs deg den starten du trenger! Følg oss på FB/liervgs

5


MÅL OG VISJONER Lier videregående skole ønsker å ha en åpen, tolerant og inkluderende kultur, i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. Vår visjon er «mestring, fleksibilitet og gjennomføring» – og det har vi fokus på, hver dag! ELEVEN I SENTRUM

Alle elever har en egenverdi, som ligger til grunn for hvordan vi forholder oss til den enkelte, uavhengig av faglige prestasjoner. Vi ønsker å se hver eneste elev og bestreber oss på at dere opplever mestring hver dag. Derfor jobber vi for at du, som vår elev, skal:

• oppleve god faglig, sosial og personlig utvikling

• oppleve krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen

• delta aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet

• delta aktivt i et godt hjem-skole-samarbeid

LÆREREN SOM INSPIRATOR

Ved Lier videregående skole skal læreren være både formidler, veileder og inspirator. Læreren skal legge til rette for gode læringsprosesser, gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier, og vil ha fokus på læringsmål og vurdering for læring. Dette innebærer at våre lærere skal:

6

• være tydelige i sin kommunikasjon som ledere

• utfordre deg ved å legge til rette for læring

• beherske digitale verktøy i undervisningen

• samarbeide aktivt med kollegaene sine

• samarbeide aktivt med dine foresatte


ADMINISTRASJON OG PERSONALE Rektor

Anne Johanne Guldvik

Ass. rektor

Ellen Lysne

Inspektør

Oddbjørn Gjertsen

Admin. leder

Ragnhild Klingenberg

Skolens administrative og pedagogiske leder Bistår rektor med skolens daglige drift Ansvar for timeplanlegging, eksamen og dokumentasjon Ansvar for service- og støttesystemer; kontor og kantine

AVD. LEDERE

Ressurssenteret for elever med autismediagnoser Elevtjenesten Hege Sundet Design- og håndverksfag

Ellen Lysne

Helse- og oppvekstfag Nina Forsberg Elektrofag Service- og samferdselsfag Tone F. Lundbye Vg3/Vg4 påbygging til generell studiekompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Fellesfaglærere Cathrine Borge Bolle og Jakob Vik For fullstendig oversikt over skolens personale – se skolens hjemmeside lier.vgs.no

7


PRAK TISKE OPPLYSNINGER ALFABETISK OVERSIKT

BIBLIOTEK Finner du i 2. etg. i mellombygget. Bibliotekar: Ane Forr-Rydgren Biblioteket er betjent hver dag fra kl. 09.00 til 15.00 På biblioteket finner du: > Skjønnlitteratur og faglitteratur > Kopimaskin > Lydbøker og spillefilmer, tidsskrifter og aviser > Egen hjemmeside med lenkesamlinger til databaser og oppslagsverk, se «Biblioteket» i venstre marg på skolens hjemmeside EKSPEDISJONEN 1. etg. i A-bygget ved hovedinngangen. Åpningstider: 08.00 – 15.30 ELEVKANTINE Skolen har egen elevkantine med salatbar og salg av varm mat hver dag. Du har tilgang til kaffeautomat og microovner utover åpningstidene.

8


Åpningstider: Kl. 08.00 – 08.30, med egen frokostmeny Kl. 10.00 – 10.15 Kl. 11.00 – 14.15 Elever er representert i kantinestyret og er med på å påvirke det gode miljøet i kantinen. IKT-KONTORET C208 i 2. etg Åpningstider: Kl. 08.00 – 15.30 Her kan du få diverse hjelp med din pc. SKOLEBEVIS Alle elever får elevkort. Ved å vise gyldig elevkort, får du rabatt på togreiser over en viss strekning, og det brukes som lånekort på skolens bibliotek. Kortet benyttes også til skolens printer. For å få elevkort, må du ta portrettbilde ved skolefotograferingen i september. Elever som har elevkort fra forrige skoleår, kan få et klistremerkeoblat ved henvendelse i ekspedisjonen. Har du mistet eller ødelagt elevkortet kan det bestilles på Ariel sin nettportal til kr. 100,-. KILDESORTERING På Lier vgs kildesorterer vi avfallet i fire fraksjoner: matavfall, plast, papir og glass/metall i tillegg til restavfall. Vi har i løpet av ett år høynet sorteringsgraden fra 30 til 55 %. Målet er 75 % i løpet av skoleåret.

9


PRINTING/UTSKRIFTER Alle elever får en kvote de kan skrive ut via pc-er. Denne kvoten er koblet opp til den enkelte elevs bruker-id i datanettverket. Når kvoten er oppbrukt, må eleven selv betale for utvidelse av kvoten. Dette betaler du i kantinen eller på økonomikontoret (B135). Kvitteringen tas med til IKT-kontoret. En svarthvit-utskrift koster kr 1,– pr. ark, fargeutskrifter koster kr 2,50,- pr. ark. TOBAKKSFRI SKOLETID OG TOBAKKSFRITT SKOLEOMRÅDE Alle elever har rett til et tobakksfritt miljø (det ble innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler fra 1. juli 2014). Forbudet gjelder for all tobakk. Både røyk og snus er forbudt i skoletiden og på skolens område. STIPEND Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend og bostipend. Les mer om stipend på lanekassen.no og sjekk Lånekassens side på FaceBook for deg i videregående skole; facebook.com/lanekassen.vgs

TYVERI/ERSTATNINGSANSVAR – LÅSBARE SKAP Penger, pc, bøker og andre verdisaker bør ikke oppbevares i garderober eller klasserom. Skolen har skap elevene kan disponere – du må selv skaffe hengelås til skapet. Skolen erstatter ikke stjålne verdisaker, og har heller ingen forsikringsordning som dekker slike tap.

10


UNGDOMSKORT TIL BUSS Ungdomskort til buss kjøpes direkte hos Brakar, Brakar kundesenter, Bragernes torg 1. Drammen. og koster kr 310,- pr. mnd. Du kan også laste ned appen Brakar Billett og kjøpe og fornye ungdomskort via appen. Ungdomskortet er en 30 dagers periodebillett. Øvre aldersgrense for ungdomskort er 20 år. Ved førstegangs­utstedelse av kort, skal du alltid fremvise legitimasjon (f.eks. bankkort med bilde eller pass). Kortavgift ved førstegangsutstedelse er kr 50,-. Kortet fornyes på bussen hver måned. Gyldig ungdomskort gir rett til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale tog- og busslinjer (unntatt nattbusser). For spørsmål om ruteopplysning og priser, besøk Brakar sine nettsider. Elever over 20 år, med utvidet rett, kan få dispensasjon. Det trengs da en skriftlig bekreftelse fra skolen på den ­utvidede retten. Denne bekreftelsen får du ved å henvende deg i ekspedisjonen på skolen. NÆRMILJØANLEGG Skolen har en nytt og moderne nærmiljøanlegg som består av Tuftepark, ballbinge, volleyballbane og turløype. Dette anlegget er åpent både på dagtid og kveldstid for elever, ansatte og lokalmiljøet rundt skolen.

11


All informasjon ligger for øvrig også på skolens hjemmeside lier.vgs.no

12


13


14

NYTTIG Ã… VITE


SKOLERUTA 2018/19 MÅNED

Antall dager

Ferie og fridager/merknader

August

10

Første skoledag mandag 20/8.

September

20

Oktober

18

Høstferie 1/10 – 5/10 (uke 40).

November

21

Fri for elevene fredag 16/11.

Desember

15

Siste skoledag fredag 21/12.

Januar

21

Første skoledag torsdag 3/1.

Februar

16

Vinterferie 25/2 – 1/3 (uke 9).

Mars

20

Vinterferie 25/2 – 1/3 (uke 9).

April

16

Påskeferie 15/4 til og med mandag 22/4.

Mai

20

Fri onsdag 1/5. Fri fredag 17/5. Fri torsdag 30/5.

Juni

13

Fri mandag 10/6. Siste skoledag torsdag 20/6.

Sum

190

15


K ART OVER SKOLEOMRÃ…DE T Bolig

Bolig

F

H+I Jen

E

svo l lv e ien

G

A D

M

C B

Parkering

16

Parkering

= Hovedinngangen


AVDELING/BYGNINGER

HVOR FINNER DU HVA

A Hovedbygget

Alle undervisningsrom med romkode A + et tall (f.eks. A209) 0. etasje: garderober og diverse lagerrom 1. etasje: ekspedisjon, kontor med rektor og ass.rektor, kontor-leder, ­elevkantine, undervisningsrom med nr. A1xx (bl.a. kjøkken, auditoriet, ­naturfagrom, spesialrom for barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider) 2. etasje: undervisningsrom med nr. A2xx (bl.a. teorirom, studieverksted og grupperom)

M Mellombygget

1. etasje: undervisningsrom, møterom, Kafé Brukbar 2. etasje: bibliotek og grupperom

B

Kontorer/arbeidsrom for personalet i 1. og 2. etasje. Alle avdelingslederne og spesialpedagogisk koordinator sitter i 1. etasje. I 2. etasje finner du elevtjenesten, med rådgivere, helsesøster, og ­PP-tjenesten. I underetg. i «gartnerfløya» finner du B051 (klasserom for elektro)

C Midtbygget

1. etasje: personalrom, møterom og klasserom C120 + C124 2. etasje: klasserom C204, C206 + C210 Skolens IKT systemansvarlige er på rom C208

D

1. etasje: undervisningsrom og kontorer, Ressurssenteret/AO 2. etasje: undervisningsrom og kontorer, Ressurssenteret/AO

E

Undervisningsrom og arbeidsrom for personalet Undervisningsbasen for Vg1 design og håndverk og Vg2 blomster-dekoratør

F

Undervisningsrom F101, F102 og F201 (Elektro og Vg2 Transport og logistikk) Undervisningsrom for ambulansefag Anleggshall for undervisning i praktiske fag, verksteder og garasjer

H Jensvollveien

Undervisningslokaler – Ressurssenteret

I Jensvollveien

Undervisningslokaler – Ressurssenteret

G Jensvollveien

Undervisningslokaler – Ressurssenteret

17


Med yrkesfag har du flere valgmuligheter

Din bakgrunn vil det alltid vĂŚre behov for

18


Du har gode sjanser for å bli ettertraktet

– veien videre går via Lier!

19


ELEV TJENESTEN Leder Hege Sundet, rom B139, tlf. 32 22 05 69. hege.sundet@bfk.no Elevtjenesten er til for eleven, som en engasjert, lyttende, effektiv og veiledende tjeneste. Elevtjenesten samarbeider med skolens personale, spesielt kontaktlærer og avdelingsleder, foreldre/foresatte, representanter for PPOT og andre eksterne instanser.

Rådgivere Vigdis Lothe Sætha, rom B223, tlf. 32 22 06 03. vigdis.lothe.setha@bfk.no Ranveig Myrmo, rom B224, tlf. 32 22 06 12. ranveig.myrmo@bfk.no Rådgivernes oppgave er å hjelpe deg til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg, ved å: > gi informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid > gi individuell veiledning og gruppeveiledning > bistå med å utarbeide egen karriereplan > gi råd og være en samtalepartner i faglige og personlige forhold > veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen > gi informasjon og hjelp angående lån og utstyrsstipend

Spesialpedagogisk koordinator Rom B140, tlf: 32 22 05 53 Spesialpedagogisk koordinator har ansvar for koordinering og tilpasning av særskilt tilrettelagt opplæring og spesial­ undervisning. Koordinatoren bistår deg med å låne lydbøker for gjeldende fag-/lærebøker og andre tekniske hjelpemidler.

20


PPOT, rom B225 Kontortid på Lier vgs: Se oppslag på døra. Caroline Gjesmoe, tlf: 949 84 433. caroline.gjesmoe@bfk.no Marthe Regine Ringdal Hansen, tlf: 924 63 086. regine.hansen@bfk.no Hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan du få råd og hjelp i forbindelse med faglige, personlige, sosiale eller andre skolemessige forhold. PP-tjenesten er sakkyndig instans i saker der enkeltelever har behov for spesialundervisning, og samarbeider tett med skolen, slik at man sammen kan få lagt best mulig til rette for deg i skolesituasjonen. PPOT Nedre Buskerud, Dronninggt. 15, 3020 Drammen. Tlf 32 22 06 15

Skolehelsetjenesten, rom B221 Kontortid: Se oppslag på døra. Helsesøster Trine Christoffersen, tlf. 932 96 148. trine.christoffersen@bfk.no Skolehelsetjenesten kan gi råd og veiledning i forhold til problemstillinger du måtte ha på hjertet. Helsesøster har taushetsplikt.

Ungdomshjelpa i Lier kommune Bruveien 2, 3. etg. i Fosskvartalet i Lierbyen. Tlf: 945 00 400. ungdomshjelpa@lier.kommune.no Ungdomshjelpa er et lavterskeltilbud for ungdom. De har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Helsestasjon for ungdom i Lier Bruveien 2, 3.etg. i Fosskvartalet i Lierbyen. Tlf: 32 22 77 30 Åpningstider: tirsdager og torsdager kl. 15.30 – 18.00. Her kan du treffe og snakke med helsesøster, psykiatrisk sykepleier og lege.

Ungdomstorget i Drammen Et rådgivningstilbud til unge mellom 13 og 25 år. Her kan du møte folk fra ulike hjelpeinstanser, som kan gi informasjon, råd og praktisk hjelp umiddelbart og uten timebestilling. Besøksadresse: Torgeir Vraas plass 13, 3044 Drammen. ungdomstorget@drmk.no

21


22

MÃ… VITE


LEDELSE OG MEDVIRKNING PÅ SKOLEN REKTOR Rektor har overordnet ansvar for daglig ledelse av skolen. ELEVMEDVIRKNING Elevene skal være representert der hvor det tas viktige beslutninger som vedrører deres hverdag. Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen. ELEVRÅD Elevrådet er en viktig bidragsyter til å skape et godt læringsmiljø på skolen. Elevrådet er elevenes eget organ ved skolen og er bindeleddet mellom elever og skolens ledelse. Det er viktig å kunne påvirke de som tar beslutninger. Like viktig er det å kunne påvirke og nå fram til elevene på skolen. Elevrådsrepresentantenes hovedrolle er å bringe informasjon til og fra elevrådet. Hver basisgruppe velger elevrådsrepresentant og vara for ett år av gangen. Dersom det blir behov for endringer (elev slutter eller det av andre grunner blir behov for nyvalg), velger basisgruppen ny representant. Elevrådet velger et elevråds­styre som forbereder saker og leder møtene. Elevrådsrepresentantenes oppgave er å stille på elevråds­ møtene og representere saker fra egen basisgruppe. De må være orientert om basisgruppens syn på viktige saker og huske at de er talerør begge veier – til og fra elevrådet. I skolens budsjett er det avsatt midler til elevrådsarbeidet. Elevrådet kan også søke Elevorganisasjonen om midler til spesielle tiltak. Elevrådet har en egen kontaktlærer, Jan-Erik Winther, som bistår i elevrådsarbeidet og i kontakt med a­ dministrasjonen.

23


SKOLEMILJØUTVALGET FUNGERER SOM ET STYRE FOR SKOLEN PÅ BESTEMTE OMRÅDER. Skolemiljøutvalget er rådgivende overfor rektor i saker som angår skolen, og kan forberede emner som skolen vil ha fremmet i hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylke. I utvalget sitter 5 elever, 1 lærer, 1 av de andre tilsatte, rektor og ass. rektor. Elev-representantene velges av elevrådet. Oversikt over hvem som sitter i elevrådsstyret finnes på skolens hjemmeside. Tillitselevene får informasjon om aktiviteter i elevrådet via «It’s learning». KANTINESTYRET Består av 2 elever, 1 ansatt og kantineleder. De har definerte oppgaver i forhold til drift av skolens kantine, bl.a. vareutvalg, priser, budsjett/økonomi osv. Når elever skal ha møter i skoletiden, MÅ dette avklares med skolens ledelse på forhånd.

ELEVENS SKOLEMIL JØ OPPLÆRINGSLOVA § 9a Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslova § 9a gir retningslinjer for dette. Et godt psykososialt miljø skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringslova § 9a-1 gir elevene denne rettigheten. Retten til et godt psykososialt miljø gjelder i skoletiden, på aktiviteter i skolens regi, på skoleveien og på digitale plattformer som «It’s learning». Retten vil også kunne omfatte andre digitale og/eller sosiale medier brukt i pedagogisk sammenheng. Lier videregående skole har utarbeidet en egen handlingsplan for å sikre at retten til et godt skolemiljø blir ivaretatt. Hvis du opplever å være utsatt for krenkende ord eller handlinger, eller andre brudd på denne loven, ønsker vi at du melder fra om dette til din kontaktlærer med én gang. Det vil i så fall bli rapportert videre til skolens ledelse, som vil vurdere hva som skal gjøres. I noen tilfeller vil elever ha rett på enkeltvedtak. Her vil det være en beskrivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt. Hvis du som elev, eller dine foresatte, mener at de tiltak som beskrives i vedtaket ikke er tilstrekkelige, er det anledning til å klage på vedtaket.

24


VĂĽrt mĂĽl er at hos oss skal alle oppleve trivsel og en positiv utvikling!

25


TILSTEDEVÆRELSE – BE T YDNINGEN AV L AV T FRAVÆR Skolen legger målene for Kunnskapsskolen Buskerud til grunn for sitt arbeid rettet mot «å maksimere læringsutbyttet – minimere frafallet». For å nå dette har vi følgende målsetninger for vårt arbeid: > Alle skolens ansatte har høye ambisjoner på vegne av deg som vår elev, og vi jobber systematisk med tanke på at flere fullfører og består opplæringen > Antall avbrudd skal reduseres Tilstedeværelse i opplæringen er selve grunnlaget for å lykkes. For å hjelpe deg med å nå målene, følger skolen prinsippene «tidlig, tydelig og tett på». Det betyr at vi skal reagere raskt på fravær og hjelpe deg med faglige og sosiale utfordringer. Vi premierer tilstedeværelse. Det å være til stede gir gevinster som: > Økt faglig utbytte, og du får med deg all faglig læring og styrker dine erfaringer fra samarbeid (fellesskapslæring) > Det styrker læringsmiljøet og trivselen på skolen > Det styrker muligheten for å få den læreplassen du drømmer om > Det øker sannsynligheten for å fullføre og bestå opplæringen > Det øker sjansene for å komme inn på de studier du ønsker etter fullført videregående skole Tilstedeværelse følges opp på følgende måte: > Tett oppfølging av fravær, med systematisk tilbakemelding til foresatte om status for tilstedeværelse ukentlig > Premiering av elever med full tilstedeværelse månedlig (gavekort) > Premiering av elever med full tilstedeværelse hver termin ( jakten på en iPad)

26


I tillegg til oppfølging fra kontaktlærere og faglærere, følger også Elevtjenesten – med rådgivere, spesialpedagogisk koordinator og skolehelsetjenesten – opp elever som trenger hjelp og støtte til å mestre skole­hverdagen. Som skole ønsker vi å være tydelige på hva du som elev, og dine foresatte, kan forvente av oss, men også hvilke «krav» vi stiller til deg. For å støtte din utvikling, har vi derfor utarbeidet en egen Lierstandard, som konkretiserer nettopp disse forventningene vi har til hverandre. Se side 29-31. Fraværsreglene Mer enn 10 %: Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Inntil 15 %: I helt spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15 %, men da kun ­begrunnet i at det er klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Over 15 %: Elever som totalt sett har mer enn 15 % udokumentert fravær i et fag vil ikke få karakter i faget. Vi ser fram til et fruktbart samarbeid slik at elevene våre får godt læringsutbytte, fullfører og består den opplæringen de har startet på.

27


28


LIERSTANDARD – FOR Å STØTTE DIN UTVIKLING For å oppnå et godt miljø ved skolen – hvor både elever og ansatte trives, med stimulerende læring i sentrum – er det viktig å samarbeide og spille på lag fra dag én! Derfor har vi noen «spilleregler», som både vi som skole og du som elev må følge, for at vi sammen skal få den gode lagånden – og du skal oppnå de resultatene du har potensiale for. DETTE FORVENTER VI AV DEG SOM ELEV: > Du møter presis til undervisningen og holder tidsfrister som skolen setter > Du har oversikt over skoledagens innhold og deltar aktivt i opplæringen > Du skaffer det materiellet og utstyret du trenger til opplæringen og tar med dette til oppstart av undervisningen (skrivesaker, pc og fagbøker) > Du er i klasserommet når det er undervisning under ledelse av lærer. Friminutt benyttes til toalettbesøk, fylle vannflasker, spising osv > Du følger skolens ordens- og atferdsreglement > Du melder fravær til kontaktlærer og gjerne også faglærere i løpet av første fraværsdag > Du vet at høyt ureglementert fravær kan føre til nedsatt atferdskarakter > Du dokumenterer fravær og har oversikt over ditt totalfravær, samt eventuelle varsler du har fått i fag, orden og atferd

29


DETTE FORVENTER VI AV DEG SOM FORESATT: > Foresatte bidrar til at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc) > Foresatte tar kontakt tidlig hvis man synes opplæringen ikke oppfyller deres og/eller elevens forventninger > Foresatte bidrar til å gi eleven positive holdninger til skolen, lærere og medelever > Foresatte deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter. Gir beskjed i god tid dersom du/dere blir forhindret > Foresatte sørger for at eleven møter tidsnok, er uthvilt og har med seg matpakke eller benytter seg av skolens kantine. Kantina åpner hver dag kl. 08.00 for rimelig frokost > Når foresatte hver fredag mottar fraværsmelding fra kontaktlærer, forventes det at dette følges opp hjemme i dialog med eleven > Foresatte ser til at fravær meldes til kontaktlærer i løpet av første fraværsdag > Foresatte sørger for at fraværet er minimalt > Foresatte støtter eleven i å følge klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen

30


DETTE KAN DU OG DINE FORESATTE FORVENTE AV LIER VIDEREGÅENDE SKOLE: > Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Vi jobber for at alle elever skal føle seg velkommen og ivaretatt > Skolen er kjent med faglig ståsted fra ungdomsskolen eleven kommer fra, og legger dette til grunn for opplæringen > Skolen legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid med andre > Skolen skal sikre at lærerne samarbeider om elevens opplæring > Skolen vektlegger at ansatte ved skolen fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder > Skolen har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og arbeider systematisk med å skape et godt skole- og klassemiljø > Eleven skal motta systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling av faglærere og kontaktlærer > Skolen har samtaler med foresatte og elever ved skolestart og etter behov, og foreldremøte ved skolestart

31


RE TNINGSLINJER FOR BRUK AV IT-UTST YR/BRUK AV PC Se informasjon på skolens hjemmeside under elev PC-ordning.

32


BRANNINSTRUKS Elevene plikter å sette seg inn i gjeldende branninstruks og skolens rømningsveier. Dette gjennomgås ved skolestart hver høst. BRANNALARM: vedvarende ringing i korte støt. VARSLING AV BRANN Den som oppdager brann i skolebygget, slår alarm ved å knuse glasset i en av brannmelderne. Alarm starter da umiddelbart. HVORDAN FORHOLDE SEG VED BRANN I hvert undervisningsrom skal det henge et oppslag om hvordan man forholder seg ved en eventuell brann. Aktuelle rømningsveier fra hvert rom finnes på det samme oppslaget. UTMARSJERING 1. Så snart brannalarmen går, eller det på annen måte er varslet brann, skal gruppen øyeblikkelig forlate lokalene. Åpne vinduer skal lukkes. Læreren tar med seg en elevliste og tar plass ved døren for å lede utmarsjen. 2. Elevene forlater rommet på en rekke. Læreren ser etter at alle kommer seg ut og at døren blir lukket, men må ikke låses. Ved utmarsj følges rømningsplan, som finnes opphengt i rommet. Marsjen skal foregå i rask, men jevn gange. Ytterklær og sekker kan tas med så sant det ikke hindrer utmarsjen. 3. Skulle en utgang pga. omstendighetene være sperret, må læreren lede klassen ut én av de andre utgangene (alternativ rømningsvei). Evakuering gjennom vinduer må kun skje i ytterste nødstilfelle. 4. Kryp langs gulvet dersom det er mye røyk. 5. Gruppene samles ute på anvist sted (nord for C-bygget og vest for A-bygget), og læreren kontrollerer at alle er kommet ut. Lærer må melde fra til rektor/ass. rektor at alle er ute. Elevene må holde seg samlet i hver sin gruppe og avvente nærmere instruks. Vær ikke til hinder for brannvesenets mannskaper. 6. Grupper av elever eller lærere som er ute, har fritimer, befinner seg på kontor e.l. samles også ute. BRANNØVELSE Brannøvelse vil bli avholdt 2–3 ganger pr. år. Den første øvelsen vil finne sted tidlig på høsten.

33


34


YRKESFAG – fremtidens arbeidskraft Behovet for fagarbeidere er økende. Mye tyder derfor på at du har valgt rett vei – mulighetenes vei. Vi håper du trives på Lier. Velkommen!

35

35


Foto: Torbjørn Tandberg

Lier videregĂĽende skole Jensvollveien 16, 3413 Lier Postboks 574, 3412 Lierstranda

Telefon: 32 22 05 00 E-post: livs@bfk.no www.lier.vgs.no

Buskerud fylkeskommune Hauges gate 89, 3019 Drammen Postboks 3563, 3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 E-post: postmottak@bfk.no www.bfk.no

Bfk infohefte lier vgs 2018 19 bladbar  
Bfk infohefte lier vgs 2018 19 bladbar