Page 26

TILSTEDEVÆRELSE – BE T YDNINGEN AV L AV T FRAVÆR Skolen legger målene for Kunnskapsskolen Buskerud til grunn for sitt arbeid rettet mot «å maksimere læringsutbyttet – minimere frafallet». For å nå dette har vi følgende målsetninger for vårt arbeid: > Alle skolens ansatte har høye ambisjoner på vegne av deg som vår elev, og vi jobber systematisk med tanke på at flere fullfører og består opplæringen > Antall avbrudd skal reduseres Tilstedeværelse i opplæringen er selve grunnlaget for å lykkes. For å hjelpe deg med å nå målene, følger skolen prinsippene «tidlig, tydelig og tett på». Det betyr at vi skal reagere raskt på fravær og hjelpe deg med faglige og sosiale utfordringer. Vi premierer tilstedeværelse. Det å være til stede gir gevinster som: > Økt faglig utbytte, og du får med deg all faglig læring og styrker dine erfaringer fra samarbeid (fellesskapslæring) > Det styrker læringsmiljøet og trivselen på skolen > Det styrker muligheten for å få den læreplassen du drømmer om > Det øker sannsynligheten for å fullføre og bestå opplæringen > Det øker sjansene for å komme inn på de studier du ønsker etter fullført videregående skole Tilstedeværelse følges opp på følgende måte: > Tett oppfølging av fravær, med systematisk tilbakemelding til foresatte om status for tilstedeværelse ukentlig > Premiering av elever med full tilstedeværelse månedlig (gavekort) > Premiering av elever med full tilstedeværelse hver termin ( jakten på en iPad)

26

Bfk infohefte lier vgs 2018 19 bladbar  
Bfk infohefte lier vgs 2018 19 bladbar