__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årsrapport 2020


ROAFs eierkommuner Vi ønsker å vise innbyggerne våre hvor viktig det er å kildesortere, hvordan kretsløpet fungerer og hvordan avfall kan få helt ny verdi.

G NITTEDAL

G GJERDRUM

OSLO

G LILLESTRØM

G LØRENSKOG

G

RÆLINGEN

AURSKOG-HØLAND

ENEBAKK

G

ØSTFOLD

SVERIGE

ROAFs GJENVINNINGSSTASJONER Aurskog-Høland Spilhaugveien 249, 1930 Aurskog Enebakk Lillestrømveien 673, 1912 Enebakk Lillestrøm avd. Fetsund Heiasvingen 91, 1900 Fetsund Gjerdrum Hellenvegen 30, 2024 Gjerdrum

Lillestrøm kommune

Enebakk kommune

Aurskog-Høland kommune

Lørenskog kommune

Nittedal kommune

Rælingen kommune

Lørenskog Solheimveien 101, 1473 Lørenskog Nittedal Gamle Glittrevei 11, 1484 Hakadal Lillestrøm avd. Berger Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset Lillestrøm avd. Sørumsand Fossumvegen 8, 1920 Sørumsand

Gjerdrum kommune


Innhold Året som gikk 2020.................................................................. 8 Vi tar et tilbakeblikk og ser på hva som skjedde hos oss i ROAF i 2020

N VA

E MER K

E T

Styrets beretning 2020.........................................................12

Design: Dinamo Forsidefoto: Catharina Caprino Foto: Getty Images, Ronny Boysen og ROAF Trykk: Merkur Grafisk

S

Forord.......................................................................................... 4 Annerledesåret

Styre og representantskap 2020........................................17 Avfallshåndtering...................................................................18 – en samfunnskritisk funksjon Årsregnskap 2020..................................................................20 MIL-rapporten.........................................................................31 Mangfold, inkludering og likestilling

ROAF Årsrapport 2020 \\

3


FOTO: Ronny Boysen

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, har tilbrakt mesteparten av året på hjemmekontor sammen med hunden Jackie.

4

// ROAF Årsrapport 2020


FORORD

Annerledesåret 2020 gikk inn i historien som året der alt vi trodde vi kjente ble snudd opp ned, der nye vaner måtte aksepteres, og der de sosiale begrensningene og utfordringene gjorde at vi alle har lært å forholde oss til hverandre på en helt ny måte. Det er spesielt å være styrt av en så konkret og uvant utfordring – som attpåtil er presserende og gjeldende for alle verdens mennesker. Mange bransjer har måttet omstille seg og tenke helt nytt for å overleve under koronapandemien.

Vi som jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen har også lært oss å akseptere ulike omstillinger i løpet av året som har gått. Det har vært lange perioder med pålagt hjemmekontor for de som jobber i administrasjonen, og både renovatører og de som jobber i de ulike driftsavdelingene har vært nødt til å tilpasse seg strenge regler for smittevern. I mars satte ROAF krisestab på grunn av pandemien, slik at vi raskt og effektivt kunne iverksette nødvendige tiltak i takt med smittesituasjonen i eierkommunene våre. Jeg er stolt av profesjonaliteten, innsatsviljen og holdningene til de ansatte i denne krevende tiden.

og restriksjoner på antall besøkende inne på gjenvinningsstasjonene samtidig – har besøkstallet økt med 1 prosent. Totalt var det 264.083 besøkende på våre åtte gjenvinningsstasjoner i 2020.

Større mengder avfall Men samtidig som andre bransjer har opplevd både motgang og fullstendig kollaps i løpet av året som har gått, har renovasjonsbransjen fått enda mer å gjøre. Når så mange av Nedre Romerikes innbyggere har vært permittert eller sittet på hjemmekontor, har det naturlig nok medført større mengder avfall fra husholdningene. Sammenlignet med 2019 gikk den totale avfallsmengden inn til ettersorteringsanlegget opp med 6 prosent, og herunder økte mengden utsortert matavfall med 7,6 prosent. At avfallsmengden øker er kanskje ikke så rart når man tilbringer mesteparten av tiden hjemme. Det betyr også mer tid til oppussingsprosjekter og til å rydde på loft og i kjeller. Til tross for nedstengingen våren 2020,

På grunn av strenge smittevernregler på gjenvinningsstasjonene har ikke kundeveilederne hatt anledning til å gi like god og tett oppfølging. I tillegg er det mange som har benyttet koronaåret til store og små oppussingsprosjekter – noe som gir en type avfall som er langt mer krevende å kildesortere. Vi har sett en merkbar økning av avfall som har havnet i containerne for «uegnet til gjenvinning» – altså avfall til energiutnyttelse. Den totale mengden som ble mottatt på gjenvinningsstasjonene økte også med 8 prosent i forhold til 2019.

Nedgang i ombruks- og materialgjennvinningsgrad Målet vårt om en ombruks- og materialgjenvinningsgrad på minst 50 prosent ble dessverre ikke nådd i 2020. Vi endte på 46,3 prosent – en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med 2019. Koronapandemien må nok ta store deler av skylden for dette. En økt mengde avfall har vist seg å gi dårligere sortering.

Siden ombrukscontainerne våre har vært stengt siden mars 2020 påvirkes også disse tallene i feil retning. Vi endte med en nedgang på ombruk på 10 prosent sammenlignet med fjoråret.

ROAF Årsrapport 2020 \\

5


Matavfall i egen beholder Selv om 2020 har vært et krevende år på mange måter, er det likevel mye å glede seg over. Vi gjennomførte i løpet av året et testprosjekt i Gjerdrum kommune med utsortering av matavfall i egen beholder – med et godt resultat. ROAF har stadig søkelys på å få ned andelen feilkastet matavfall i restavfallet, og tallene fra Gjerdrum viser et stort potensial. Dersom ordningen blir en realitet i alle våre eierkommuner, vil vi kunne øke den totale ombruks- og materialgjenvinningsgraden med 5,6 prosent. Dette betyr i så fall at det er realisme i målet om 70 prosent ombruk og materialgjenvinning innen 2030.

I samarbeid med ROAF filmet TV2 i april en episode av TV-serien «Follestad melder seg», og Erik Follestad fikk blant annet prøve seg som renovatør. Han fikk tydelig stor respekt for yrket og hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til det avfallet vi alle produserer gjennom riktig kildesortering. Kleskjeden Hennes & Mauritz hadde fotoshoot med to fotomodeller inne på ettersorteringsanlegget på Berger da de lanserte sin nye bærekraftkolleksjon. Høsten 2020 var ROAF aktiv støttespiller til årets TV-aksjon «Et hav av muligheter» på NRK, der de innsamlede midlene gikk til bekjempelse av plast i havet i Sørøst-Asia.

Solcelleenergi I februar ble det nye solcelleanlegget på taket av ettersorteringsanlegget vårt satt i drift, og dette produserer i dag nok strøm nok til å dekke det totale energibehovet til minst 15 gjennomsnittlige eneboliger. Men jakten på egenprodusert og fornybar energi stopper ikke der for ROAF. Solenergiklyngen i Lillestrøm initierte et nytt og banebrytende solcelleprosjekt sammen med ROAF, Scatec Solar og Enova. I løpet av våren 2021 vil vi kunne se et flyttbart «state of the art» solcelleanlegg i full drift på det gamle Ullerengjordet på Berger. Da vil også ROAF Miljøpark på Berger være selvforsynt med en fjerdedel av det totale strømforbruket. Mye tyder på at anlegget vil kunne bli en foregangsmodell for utvikling av nye solenergisystemer i Norge, og dette viser at ROAF tar viktige skritt mot målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap.

Selv om pandemien har gitt noen av måltallene våre et lite tilbakeslag, svekker ikke dette ambisjonene våre på noen måte. Det kommer en ny og normalisert hverdag, og vi skal fortsette å jobbe hardt for å få enda flere innbyggere med på laget. Skal vi få utnyttet de enorme ressursene som ligger i avfallet, er vi avhengig av at alle bretter opp ermene og kildesorterer alt – alltid.

Media Vi har vært flinke i 2020 til å eksponere oss i media. Koronapandemien ga også ROAF mye oppmerksomhet på grunn av stengte gjenvinningsstasjoner, gjenåpning, smittverntiltak og køhåndtering.

6

// ROAF Årsrapport 2020

Tusen takk til alle ansatte og kunder for en kjempeinnsats under annerledesåret 2020!

Synnøve Bjørke Administrerende direktør


Nøkkeltall HVA BLIR DET TIL?

AVFALL PER INNBYGGER TIL MATERIALGJENVINNING (KG) Papp, papir og kartong

42,9

Matavfall

Nytt fiber Biogass og biogjødsel

37,5

Hageavfall

29,7

Jern og metaller

Kompostjord

15,6

Nytt jern

Tungmasser

45,9

Plast Elektrisk og elektronisk avfall Glass- og metallemballasje Tekstiler/ombruksgjenstander

9,9

Plastgranulat, avfallssekker eller annen plast

10,1

Kretskort, batterier og metaller gjenvinnes Nytt glass, metall og glasopor

12,2

Ombruk og eventuelt nye tekstiler eller fyll til f.eks. puter

7,2

Gips

3,8 0

Veibygging

Gips 10

Avfall per innbygger i 2020:

472 kg

20

30

40

50

Tekstiler som kastes feilaktig i restavfallet ­tilsvarer 8 jeans per innbygger, eller 80 par sokker.

Med matavfallet innbyggerne sorterer i grønne poser kan man kjøre 40 ganger rundt jorden! Vi kaster mat for kroner

8000,-

57 %

feilkasting i restavfallsposen

per husholdning i året.

ROAF Årsrapport 2020 \\

7


Året som gikk 2020 Januar Kommunereformen medførte at vi gikk fra ni til syv eierkommuner.

Vi startet opp vår nye utviklingsavdeling som skal jobbe med modernisering av ROAFs tjenestetilbud, samt utvikle alle administrasjons- og driftsprosesser. Vi jobber nå enda tettere med våre eierkommuner for å utvikle og modernisere ROAFs tjenester for innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Februar

Mars

Det nye solcelleanlegget på taket av ettersorteringsanlegget vårt på Berger ble satt i drift. Anlegget produserer omtrent 0,3 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 15 eneboliger.

Vi har faset ut nesten all bruk av fossil diesel til renovasjonsbiler og maskinpark, og erstattet det med fossilfri biodiesel (HVO100). De fleste renovasjonsbilene våre går nå på biogass produsert av kundenes matavfall, noe som betyr at vi har nådd målet om at 90 prosent av energibruken vår skal være fornybar.

Vi startet opp testprosjektet «mat i egen beholder» i Gjerdrum kommune.

ROAF setter kristestab grunnet koronapandemien. Denne er fortsatt aktiv, slik at vi raskt og effektivt kan iverksette nødvendige tiltak i takt med smittesituasjonen i våre eierkommuner. Vi la om alle rutene i Aurskog-Høland. På grunn av smitteutviklingen stengte ROAF alle gjenvinningsstasjonene sine i fem uker, med unntak av Berger som gjenåpnet etter to uker.

8

// ROAF Årsrapport 2020


April

Mai

Juni

Vi satte i gang prosjektet med styrt boring for å få ut sigevann fra deponiet på Berger.

I mai tok vi imot over 800 tonn hageavfall fra våre innbyggere. Vi gjør om hageavfallet til næringsrik og torvredusert kompost- og plantejord, fri for brunsnegler, bakterier og ugressfrø.

200 husstander på Holt-Vestvollen gikk over fra enkeltbeholdere til permanente fellesløsninger – langt mer effektiv innsamling, og tryggere for beboerne.

Gjenvinningsstasjonene åpnet igjen, og folk måtte belage seg på lange køer i flere uker.

I TV2-serien «Follestad melder seg» ble én episode filmet i samarbeid med ROAF. Erik Follestad fikk blant annet prøve seg som renovatør.

Vi håndterte over 80 mediehenvendelser om gjenvinningsstasjoner, renovasjon og korona.

Representantskapet vedtok at nye Lørenskog gjenvinningsstasjon skal bygges.

Vi gjorde plukkanalyser som dokumenterte svake resultater mht. kildesorteringsordningene. Det ble også dokumentert store tap av matavfall i eget ettersorteringsanlegg.

ROAF Årsrapport 2020 \\

9


HØYDE PUNK TE R

Juli

August

September

Vi ferdigstilte leggingen av ny sigevannsledning gjennom deponiet på Bøler. Ledningen ble lagt omtrent 25 meter under bakken ved hjelp av styrt boring. Målet er å ta ut mer vann fra deponiet, slik at gassproduksjonen økes.

Toppdekket på nedlagte Nes deponi i Rælingen ble forbedret.

ROAF var aktiv støttespiller til årets TV-aksjon «Et hav av muligheter» hvor pengene i 2020 gikk til bekjempelse av plast i havet i Sørøst-Asia.

10

// ROAF Årsrapport 2020

Industrivernet til ROAF hadde brannøvelse sammen med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.


HØYDE PUNK TE R

Desember Vi foretok en miljøkartlegging av fire nedlagte deponier.

Oktober

November

Vi inngikk avtale om å pakke egen kompost- og plantejord i sekker. Disse vil bli klare for salg våren 2021.

ROAF begynte å merke oppsamlingsutstyr med den nye, nasjonale merkeordningen.

ROAF arrangerte fagdag for alle eierkommunene våre. Representanter fra de ulike kommunene fikk selv se hvilke utfordringer de som jobber med innsamling har hver eneste dag.

ROAF har hatt mye medieomtale i løpet av året. Vi har vært omtalt eller sitert i cirka 425 saker på nett, papir, TV og radio, og har vært synlige i alt fra bransjemagasiner til TV2.

Et bengalsk bluss kastet i restavfallet antente inne på ettersorteringsanlegget og sørget for full utrykning til Berger. Takket være et godt industrivern og rask reaksjon fikk ikke brannen gjort nevneverdig skade.

Et sameie i Lillestrøm hadde tidligere utfordringer knyttet til kjøring over gangvei, men i dialog med Lillestrøm kommune ble gjeldende forskrift håndhevet, og det ble etablert en ny og tilfredsstillende fellesløsning.

Vi signerte avtale om nytt driftssystem som skal sørge for utvikling og modernisering av våre renovasjonstjenester.

Vi landet avtale med Kiwi som samarbeidspartner til Poselotteriet.

Bli med i Poselotteriet! Vinn gavekort på Bli med i opptill 10 000 Poselotteriet! kroner fra Kiwi VINN GAVEKORT PÅ OPPTIL 10 000 KRONER FRA KIWI Les mer på

roaf.no/poselotteriet

ROAF Årsrapport 2020 \\

11


ST YRE TS BE RE TNING

Styrets beretning 2020

Virksomhetens art og tilholdssted Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm. ROAFs primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Selskapet betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander. ROAF drifter også åtte gjenvinningsstasjoner, ett aktivt avfallsdeponi og seks nedlagte deponier. I tillegg håndteres over 350 returpunkter for glass- og metallemballasje. ROAF tar også imot avfall fra enkelte næringskunder. Selskapets forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Berger i Lillestrøm kommune. Koronaåret 2020 12. mars 2020 kommer til å stå som en merkedag i Norgeshistorien. Da talte statsminister Erna Solberg til nasjonen og de første koronatiltakene ble innført, hvor man blant annet stengte skoler og barnehager. Dagen etter besluttet ROAF å stenge alle gjenvinningsstasjoner fra og med lørdag 14. mars. Det ble satt krisestab, effektuert beredskapsplaner og besluttet at ROAF skulle ta stort ansvar for å bli med på dugnaden om å forhindre smittespredning. Grunnet koronaviruset stengte ROAF ned alle gjenvinningsstasjonene i fem uker. Unntaket var Lillestrøm gjenvinningsstasjon avdeling Berger som åpnet etter to ukers nedstengning. Gjenåpningen ble gjort med smittevernrestriksjoner i henhold til nasjonale retningslinjer. Tiltakene medførte færre kunder inne på stasjonene om gangen, samt sorteringsveiledning på forsvarlig avstand.

12

// ROAF Årsrapport 2020

Hjemmekontor og permitteringer satte i gang en nasjonal oppussingstrend. Dette kombinert med reduserte åpningstider førte til stor belastning på gjenvinningsstasjonene. Besøket økte betraktelig i 2020, og det ble gitt bistand fra politiet for å håndtere køavvikling i vårmånedene. Avstandsregelen bidro også til redusert materialgjenvinningsgrad. Innsamling og sortering av husholdningsavfall er en samfunnskritisk oppgave, og derfor en prioritert tjeneste å opprettholde. Beredskapsplaner var tidlig på plass for å sørge for gjennomføring av tjenesten som normalt. Grunnet strengt smittevern over landegrenser ble arbeidet på ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR) rammet spesielt. Siden leverandøren har tilhold i Tyskland, ble det utfordringer knyttet både til utstyrsleveranser og reparasjoner. ROAF har manglet utstyr og har derfor stått for mye av vedlikeholdsarbeidet av maskiner selv, noe som har medført en del overtid. I tillegg har ESAR håndtert mer avfall i 2020 i forhold til tidligere år. Generelt har avfallsmengden økt markant i 2020. På grunn av den den raske utviklingen i smittesituasjonen, ble krisestab i ROAF etablert på et tidlig tidspunkt. I tillegg krevde de mange tiltakene som myndighetene innførte at krisestaben også var rask til å agere og evaluere fortløpende – og tilpasse seg i henhold til utviklingen. Det ble avholdt 38 statusmøter i kriseledelsen i løpet av 2020. Det har vært pålagt hjemmekontor i store deler av 2020 og driften har blitt påvirket av dette. Ingen i ROAF ble permittert, da andre oppgaver ble utført, som blant annet vedlikeholdsarbeid og beredskapsopplæring for innsamling.


ST YRE TS BE RE TNING

Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon I ekstraordinært representantskapsmøte ble det vedtatt at ROAF skal bygge ny gjenvinningsstasjon med hageavfallsmottak på Lørenskog. Gjenvinningsstasjonen blir stengt 1. mars 2021 for ombygging, og planlagt gjenåpning vil finne sted i 2023. Årets økonomiske utvikling Regnskapet for 2020 viser driftsinntekter på 354,6 millioner kroner mot budsjett på 349,9 millioner kroner. Totale driftskostnader er på 344,7 millioner kroner mot budsjett på 335,0 millioner kroner. Dette gir et driftsresultat på 9,87 millioner kroner mot budsjett på 14,9 millioner kroner. Videre et overskudd på 5,6 millioner kroner mot budsjett på 6,9 millioner kroner etter finans og før skatt. Resultatet påvirkes primært av to forhold: Koronasituasjonen i 2020 har hatt en påvirkning på ROAFs drift. Dette har ført til avvik på mange budsjettposter både på inntekts- og kostnadssiden. Det totale resultatet er 1,3 millioner kroner svakere enn budsjett. Dette skyldes hovedsaklig økte varekostnader, og da særlig avfallsbehandling på totalt 13 millioner kroner. ROAF har kompensert for disse kostnadene på andre poster, herunder reduksjoner i personalkostnader på 12,5 millioner kroner. Utnyttelse av ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR) ESAR har en total kapasitet på 75.000 tonn i året fordelt på to skift. 67.000 tonn avfall ble sortert i 2020. Covid-19 har medført en økt mengde på 6,5 prosent i forhold til 2019. Avfallet kommer fra innbyggere i ROAF-kommuner, Follo Ren og Halden. Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS) bestemte på slutten av

2020 å tildele ROAF enerett på ettersortering av deres restavfall. Dette vil være gjeldende fra 01.02.2021 og kapasiteten vil da være fylt opp. Utnyttelse av ROAFs deponi Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark tar imot avfall fra både privathusholdninger og næringsdrivende. Bøler deponi skal ta imot avfall som ikke kan gjenbrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes. I 2020 har det vært fokus på å lage en strategi for deponiet og hvordan det skal driftes fremover. Det viktigste ROAF gjør for en god drift av Bøler deponi er å hindre forurensing til ytre miljø. Dette er et kontinuerlig arbeid med faste rutiner og både mindre og større prosjekter. Som et resultat av tilsynet fra Statsforvalteren i 2018, jobbes det kontinuerlig med tiltak for å rette opp avvik. I 2020 var et av prosjektene å installere et nytt sigevannsrør på bunnen av deponiet, rundt 25 meter under bakken. Målet var å få ut forurenset sigevann, og dette var et svært vellykket prosjekt. Energiledelse i ROAF ROAFs målsetting for energiledelse er først og fremst knyttet til å redusere spesifikt energiforbruk og effektivisere forbruket der dette er hensiktsmessig. Det er også et stort fokus på å benytte fornybare energikilder, redusere miljøavtrykket og sørge for overgang til bruk av fossilfritt drivstoff. I 2020 ble det gjennomført en ny energikartlegging av det totale energiforbruket for å få en full oversikt over nåværende forbruk, og for å kunne oppdatere målsetninger og tiltak. Solcelleanlegget på taket av ettersorteringsanlegget (ESAR) ble åpnet i februar 2020, og skiller seg ut ved at det har et

ROAF Årsrapport 2020 \\

13


ST YRE TS BE RE TNING

innebygd snøsmelteanlegg. Anlegget skal dekke omtrent 10 prosent av det årlige elektrisitetsforbruket på ESAR, og bidrar derigjennom til avfallsortering ved hjelp av egenprodusert og fornybar solenergi. ROAF har også gått fra å benytte fossil diesel til å fylle fossilfritt biodiesel (HVO100) på de fleste renovasjonsbilene. Det er fortsatt noen renovasjonsbiler som går på fossilt drivstoff, men overgangen fra fossilt drivstoff til HVO100 og biogass har bidratt til å øke den totale bruken av fornybar energi i ROAF fra 75 prosent i 2019 til 94 prosent i 2020. Miljø-, ombruks- og gjenvinningsmål ROAFs hovedmål for ombruks- og materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall er 70 prosent innen år 2030, samt delmål om 50 prosent ved utgangen av år 2020. Utviklingen de siste årene har vært jevnt stigende og 2019 ble avsluttet med et resultat på 47,4 prosent. 2020 har derimot vært et spesielt år og resultatet endte på 46,3 prosent. Det er ikke heldig at resultatene går feil vei, og det kan konkluderes med at ROAF ikke når sitt mål om 50 prosent ved utgangen av 2020. Dette resultatet skyldes i stor grad korona, som har medført en økt mengde av innsamlet restavfall fra husholdningene. Dette påvirker resultatet negativt da innholdet i det som samles inn er dårligere sortert enn avfallet vi mottar på våre gjenvinningsstasjoner. Men også på gjenvinningsstasjonene har vi sett endringer i innbyggernes avfall. Mye avfall har sin opprinnelse i oppussingsarbeider, og dette er vanskelig å materialgjenvinne. Det er også innført smittevernrestriksjoner slik at kundeveilederne må holde god avstand til kundene, og dermed er det mer krevende å kunne være behjelpelig med sorteringen. Det positive vi tar med oss fra innsamlet avfall er at det er større økning i matavfall i grønn pose kontra økning i restavfallet. Utsortert matavfall økte med 7,5 prosent, noe som kan tyde på at det er noe bedre sortering i grønn pose blant innbyggerne. Men dette kan også tyde på at det dessverre er blitt produsert større mengder matavfall i hjemmene enn tidligere. ROAF har også inngått et samarbeid med ØRAS, hvor de sammen sender trevirke til sponplateproduksjon av IKEA-produkter. En annet godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis er kompostproduksjonen selskapet fortsatt jobber med: Alt hageavfallet ROAF mottar omgjøres til kompostjord som selges på stasjonene. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet viser driftsinntekter på 354,6 millioner kroner og driftskostnader på 301,9 millioner kroner. Etter finansposter viser regnskapet et overskudd på 5,6 millioner kroner før skatt for 2020. For 2020 viser selvkostregnskapet et overskudd på

14

// ROAF Årsrapport 2020

2,4 millioner kroner. Dette tillegges justeringsfondet. Utgående saldo justeringsfond hensyntas i budsjettet for 2021. Næringskapittelet viser et overskudd på 3,2 millioner kroner før skatt. Det er en foreløpig beregnet regnskapsmessig underdekning i forpliktelsene knyttet til etterdrift av Bøler avfallsdeponi på 68,6 milloner kroner. Da dette er beregninger langt frem i tid med en estimert startdato for avvikling 2104 og avslutningsdato 2134, vil det hefte stor usikkerhet til en slik forpliktelse. Ut fra dette vil ROAF på ny foreta en beregning av antatt forpliktelse i 2021. Den regnskapsmessige beregnede underdekningen er ikke tatt inn som avsetning i regnskapet for 2020. ROAF vil utarbeide en strategi for en mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv forvalting og drift av deponiet med fokus på best mulig økonomisk avkastning, slik at etterdriftsforpliktelsen kommer i balanse. Arbeidet skal påbegynnes i løpet av 2021. Inntekter i totalregnskapet Inntektsøkningen mot budsjett på 4,6 millioner kroner skyldes i all hovedsak større oppfylling av deponi på 1,3 millioner kroner og omlasting av deponivarer på 2,2 millioner kroner. Det er også høyere inntekter fra driftstilskuddet (2,5 millioner kroner) fra eierkommunene enn budsjettert, og dette skyldes større vekst i antall abonnenter enn forutsatt. Salg av utsorterte avfallstyper er 2,3 millioner kroner lavere enn budsjett. Hovedsaklig skyldes dette sviktende avsetning på papp og papir på 6,7 millioner kroner. Nedstrømsprisene på jern/metall og plast og salg av hageavfall er 4,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnader i totalregnskapet De totale driftskostnadene er 9,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnader knyttet til innsamling i egenregi, avsetning av utsortert avfall og en utfordrende bemannings- situasjon er de vesentligste årsakene. Næring ROAF har stort sett sitt daglige virke i selvkostområdet, men selskapet yter også tjenester overfor det private næringsliv. Justert for ekstra kostander knyttet til nedlagte avfallsdeponier og etterdriftsforpliktelse av Bøler avfallsdeponi, viser næring et overskudd på 3,2 millioner kroner før skatt.


ST YRE TS BE RE TNING

Selvkost versus næring Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på transaksjonsnivå (nøkkel pr. konto). Ved inngangen til 2020 hadde ROAF et justeringsfond på -20,8 millioner kroner, og ved utgangen av 2020 er justeringsfondet på -18,8 millioner kroner. I henhold til selskapsavtalen skal selvkostresultatet dekkes inn i budsjett år to etter resultatet. Husholdningsregnskapet For 2020 viser selvkostkalkylen for husholdningsområdet et resultat på 2,4 millioner kroner. Næringsregnskapet ROAF har et tilbud til små og mellomstore bedrifter som har lignende avfall som husholdningene. Dette gjelder både innsamling, gjenvinningsstasjonene og leveranser av farlig avfall. I tillegg har ROAF et avfallsdeponi som både benyttes til eget, ikke gjenvinnbart avfall fra gjenvinningsstasjonene, samt at avfallsdeponiet er et tilbud til næringsvirksomheter. ROAF har økt næringsvolumet til ettersorteringsanlegget, men har fortsatt en restkapasitet på omtrent 8 000 tonn. Større volum til ettersorteringsanlegget vil kunne gi reduserte kostnader knyttet til ettersorteringsanlegget for innbyggerne, samt bedring av næringsresultatet. I 2021 skal ØRAS levere sitt restavfall til ettersortering, noe som innebærer at anlegget vil kjøre ved tilnærmet full kapasitet. Finansiell risiko og likviditet ROAFs lån og likvider har flytende rente, og er således eksponert for den til enhver tid gjeldende markedsrente. Midler avsatt til etterdriftsfond for Bøler avfallsdeponi utgjør 38,3 millioner kroner pr. 31.12.2020.

10 på deltid og midlertidig ansettelse, og til sammen utgjorde dette 121,1 årsverk. I løpet av året har selskapet hatt én lærling på IKT og én ansatt med varig tilrettelagt arbeid. Det er i 2020 registrert et sykefravær på 6,4 prosent, en vesentlig nedgang fra året før. Sykefraværet fordeler seg med 4,5 prosent langtidssykemeldte (over 16 dager) og 1,9 prosent korttidsfravær. ROAF ser at korttidsfraværet holder seg om lag på samme nivå, og at langtidsfraværet har hatt en veldig positiv utvikling med en nedgang på 1,3 prosent. Det har vært et veldig spesielt år med mye hjemmekontor og digitale møteplasser. ROAFs drift har stort sett gått som normalt og administrasjonen har i stor grad vært på hjemmekontor. Organisasjonen har håndtert koronasituasjonen godt og tilpasset seg raskt de endringer som har kommet. Det er registrert 562 hendelser innen temaene kvalitet, ytre miljø, HMS og sikkerhet i 2020. Dette er en nedgang fra 2019 på 31,9. Antall registrerte skader i 2020 var 13 med fravær og 15 uten fravær. Dette er en økning på 55 prosent fra 2019. Dette er et resultat av lavere HMS-fokus under koronapandemien, da det har vært utfordrende å være like aktiv med gode tiltak og opplæring. HMS-arbeidet har kommet i skyggen av gode smittevernstiltak, men dette har bidratt til at ROAF har unngått intern smitte og dermed har vært i stand til å opprettholde god og effektiv drift i hele pandemiperioden. Det er nå igangsatt mange gode tiltak for å snu denne negative trenden og HMS-arbeidet er nok engang løftet til toppen av agendaen. Vi har derimot ikke registrert noen alvorlige skader på våre ansatte, kun mindre gjentagende skader som klemte fingre o.l.

Årsresultat og disponeringer Årets totale overskudd er 3,9 millioner kroner etter skatt. Overskudd fra næringsvirksomheten er 1,5 millioner kroner etter skatt, og tillegges opptjent egenkapital på næringsvirksomheten. Det regnskapsmessige overskuddet på husholdningsvirksomheten på 2,4 millioner kroner avregnes mot opptjent egenkapital-husholdning. Utgående balanse justeringsfond 2020 hensyntas senest ved budsjettet for 2022.

Diskriminering ROAF arbeider kontinuerlig med å ivareta aktivitetsplikten og jobber aktivt med likestilling og kjønnsbalanse, samt et minimalt bruk av deltid og midlertidig ansatte. Dette gjøres etter gjeldende regelverk og mål for virksomheten i kombinasjon med kontinuerlig kompetanseheving av ledere og ansatte med særskilt ansvar. Arbeidsmiljøutvalget samles også minimum fire ganger i løpet av året for å oppdatere og diskutere saker og tiltak som er relevante for aktivitetsplikten. Målet med dette arbeidet er å tiltrekke de beste medarbeiderne, bedre trivsel og minske sykefravær, påvirke og endre holdninger – og ivareta ROAFs rolle i arbeidet mot et mer likestilt samfunn.

Helse, miljø og sikkerhet Ved utgangen av 2020 var det 144 fastlønnede i ROAF, herav

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og hindre diskriminering på

ROAF Årsrapport 2020 \\

15


ST YRE TS BE RE TNING

bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Likestilling Sammensetningen av ROAFs styre og ledergruppe er begge fordelt på 33,3 prosent kvinner og 66,7 prosent menn. ROAFs 144 fastlønnede ved utgangen av 2020 fordeler seg på 21 prosent kvinner og 79 prosent menn. Ved nyansettelser behandles kvinner og menn likt, der beste kvalifiserte søker får tilbud om stillingen som er utlyst.

for eksempel Teams er tatt i bruk så langt det har latt seg gjøre. Dette for å ivareta smittevern og samtidig sikre trygg og sikker drift. Fortsatt drift Styret bekrefter med dette at forutsetningene for fortsatt drift av ROAF er til stede ved avleggelse av regnskap for 2020. Styrets arbeid Styret har i 2020 avholdt åtte styremøter og behandlet 42 saker. Det ble avholdt fire representantskapsmøter hvor 31 saker har blitt behandlet. Styret vil takke hele ROAF for den innsatsen som ble lagt ned i det spesielle koronaåret.

I 2020 har ROAF tilpasset seg den krevende situasjonen knyttet til Covid-19. Alternative teknologiske løsninger som

Bøler, 9. mars 2021

Arne Brovold Styreleder

Terje Skovly Ansattrepresentant

16

// ROAF Årsrapport 2020

Marianne Grimstad Hansen Nestleder

Dag Møkleby Styremedlem

Synnøve Bjørke Administrerende direktør

Tor Allstrin Styremedlem

Randi Haavik Varberg Styremedlem


ST YRE T OG RE PRESE NTANTSK AP

Oversikt ROAFs styre 2020

Arne Brovold Styreleder

Marianne Grimstad Hansen Nestleder

Synnøve Bjørke Administrerende direktør

Dag Møkleby Styremedlem

Tor Allstrin Styremedlem

Randi Haavik Varberg Styremedlem

Styrets leder: Arne Brovold Styrets nestleder: Marianne Grimstad Hansen Styremedlemmer: Dag Møkleby Tor Allstrin Randi Haavik Varberg Terje Skovly (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

Terje Skovly Ansattrepresentant

Kari Anne Lyng Aage Kato Holt Grete Crowo Nina Kveim (ansattrepresentant)

Medlemmer og varamedlemmer til ROAFs representantskap 2020 KOMMUNE

REPRESENTANTER

VARAMEDLEMMER

Aurskog-Høland

Gudbrand Kvaal og Roger Evjen

Simen Solbakken og Turid Dahlum Nilsen

Enebakk

Tonje Andersson Olsen og Ragnar Bergskaug

Hans Kristian Solberg og Tiril Ljøstad

Gjerdrum

Anders Østensen og Ove Silkoset

Leif Haugland og Carl Erik Næss

Lillestrøm

Thor Grosås og Boye Bjerkholt

Jørgen Vik og Anette Elseth

Lørenskog

Joakim Gulliksen og Trygve Bekkesletten

Ernst-Modes Herdieckerhoff og Eva Næs Karlsen

Nittedal

Inge Solli og Arnt Kristoffersen

Erland Vestli og Marius Egeberg

Rælingen

Ståle Grøtte og Kari Magnussen Blomsø

Hans Otte Tomter og Bjørn Ole Uglem

Representantskapets ordfører: Thor Grosås (Lillestrøm kommune). Representantskapets varaordfører: Anders Østensen (Gjerdrum kommune). Det har vært avholdt fire representantskapsmøter. Det er behandlet 31 saker.

ROAF Årsrapport 2020 \\

17


SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER I regjeringens oppdaterte oversikt over samfunnskritiske funksjoner er blant annet vann og avløp, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og transport listet opp. Renovasjon og håndtering av farlig avfall står på listen over viktige funksjoner, og får dermed ikke samme krav til felles standard som de samfunnskritiske funksjonene.

FOTO: ROAF

Rådgiver for utvikling og samfunn i ROAF, Martin Frilseth Haugen, mener gjeldende myndigheter bør vurdere å innlemme infrastruktur for avfall som samfunnskritisk funksjon neste gang en rapport skal utarbeides.

18

// ROAF Årsrapport 2020


Avfallshåndtering – en samfunnskritisk funksjon – Dersom en hel by skulle stå uten en fungerende avfallsløsning ved strømbrudd eller brann – har da kommunene en beredskapsplan med prosedyrer, utstyr og personell? Jeg antar at store renovasjonsaktører i byene har en form for beredskap, men eksisterer det konkrete krav?

Spørsmålet kommer fra rådgiver for utvikling og samfunn i ROAF, Martin Frilseth Haugen. Han mener at vi som nasjon trenger en gjennomgang av avfallshåndtering og kriseberedskap. Felles standarder Frilseth Haugen mener det bør komme felles, nasjonale standarder for renovasjonsløsninger, da disse er dyre i etablering og blir mer og mer preget av kompleks teknologi. I tillegg blir de stadig mer areal- og transportkrevende. – Avfallshåndtering er i dag definert som en viktig samfunnsfunksjon, men likevel finnes det ikke noe felles sett av regler, normer eller standarder for bygging av infrastruktur for avfall. Dette fører til stor variasjon rundt omkring i landet når det gjelder planlegging og regulering. Så lenge vi har etablerte standarder for vann og avløp, vei, el-anlegg og gatelys, burde vi kunne få det samme når det gjelder avfallshåndtering, sier Frilseth Haugen. Han mener at det sløses mye med både tid og ressurser fordi kommunene svært ofte må ta stilling til disse spørsmålene uten å ha en felles standard å lene seg på. – I nye byggeprosjekter ser vi ofte at utbyggerne allerede har kommet langt i planleggingen når kommunen og renovasjonsaktørene kommer inn i bildet og får stilt riktige krav.

for befolkningen og lokalmiljøet dersom de settes ut av drift. Mange stasjonære anlegg betjener i dag flere tusen mennesker, og de største som er under planlegging skal betjene opp mot 10.000 mennesker, kanskje flere. – Med dette som bakteppe bør sentrale myndigheter vurdere å innlemme infrastruktur for avfall som samfunnskritisk infrastruktur neste gang en rapport skal utarbeides. Vann og avløp defineres som samfunnskritisk, og med tanke på hvor moderne avfallsanleggene har blitt i dag er det absolutt sammenlignbart. Det er heller ikke mange år til renovasjonsløsningene rundt om i kommunene er tungt utstyrt med digitalt utstyr og kundene skal over på apper og RFID-brikker for identifisering. Delvis på plass ROAF-rådgiveren får støtte fra Avfall Norge, som viser til at noen av aktivitetene i bransjen ble definert som samfunnskritiske under første del av koronakrisen i 2020: – Deler av aktivitetene i bransjen er allerede definert som samfunnskritiske, men det er ønskelig å få dette beskrevet eksplisitt hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), slik det er for andre samfunnskritiske funksjoner.

Digitalt Frilseth Haugen peker videre på at en avfallsbrønn eller to betjener et maksantall på noen hundre mennesker og ikke er så sårbare, mens et avfallssug har et helt annet skadepotensial

ROAF Årsrapport 2020 \\

19


ÅRSREGNSK AP INNHOLD

Innhold årsregnskap RESULTATREGNSKAP 01.01–31.12

21

BALANSE PR. 31.12

22

KONTANTSTRØMANALYSE24 REGNSKAPSPRINSIPPER25 NOTER TIL REGNSKAPET

26

• Note 1: Bundne midler

26

• Note 2: Kundefordringer 

26

• Note 3: Anleggsmidler26 • Note 4: Langsiktig gjeld

27

• Note 5: Salgsinntekter27 • Note 6: Pensjoner28 • Note 7: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

29

• Note 8: Egenkapital29 • Note 9: Eierinformasjon29 • Note 10: Avsetning til forpliktelse

30

• Note 11: Skatt30 • Note 12: Justeringsfond selvkost

20

31

REVISORS BERETNING

32

ETTERKALKYLE SELVKOST 2020

35

ROAF NÆRING

35

SPLITT AV SYSSELSATT KAPITAL PR. 31.12

36

// ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

RESULTATREGNSKAP 01.01–31.12.2020 NOTE Salgsinntekt

5

Leieinntekter Annen driftsinntekt

5

Sum driftsinntekt Forbruksmateriell Renovatører Drift av fyllplasser og anlegg Lønn og andre sosiale kostnader

6,7

Salgs- og administrasjonskostnader Ordinære avskrivinger

3

REGNSKAP 2020

BUDSJETT 2020

REGNSKAP 2019

353 707 879

348 856 651

327 499 842

0

40 000

47 071

879 132

1 050 000

1 573 588

354 587 011

349 946 651

329 120 501

3 802 316

3 750 000

3 518 646

70 224 950

63 713 000

65 750 003

88 819 029

76 055 000

92 822 060

110 092 985

122 668 172

110 039 573

25 510 353

27 108 000

27 742 568

42 826 734

40 452 189

37 273 891

Tap ved avgang driftsmidler

-

-

399 014

Tap på fordringer

-

50 000

19 367

3 435 270

1 260 000

2 020 916

Sum driftskostnad

344 711 637

335 056 361

339 586 038

DRIFTSRESULTAT

9 875 374

14 890 290

-10 465 537

255 331

200 000

245 991

4 413 349

7 980 900

6 199 666

145 985

200 000

176 979

-4 304 003

-7 980 900

-6 130 654

5 571 371

6 909 390

-16 596 191

Avsetning til etterdriftsfond

10

Finansposter Renteinntekter Rentekostnader

4

Andre finanskostnader Sum finansinntekter og kostnader Ordinært resultat Skatter

11

1 680 563

1 004 023

ÅRSRESULTAT

3 890 808

-17 600 214

Overført annen egenkapital

3 890 808

-17 600 214

Sum disponert

3 890 808

-89 539 040

ROAF Årsrapport 2020 \\

21


ÅRSREGNSK AP

BALANSE PR. 31.12.2020 EIENDELER NOTE

2020

2019

ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Sorteringsanlegg

3

171 798 121

173 527 952

Bygninger

3

23 801 238

24 961 359

Tekniske installasjoner administasjonsbygg

3

5 030 436

5 449 929

Anlegg og tomter Bøler

3

85 381 596

73 640 026

Tomter

3

1 560 747

1 598 936

Gjenvinningsstasjoner

3

1 554 791

2 340 633

Maskiner, trucker og biler

3

50 362 271

34 938 767

Containere og beholdere

3

11 800 845

12 999 439

Kontormaskiner og inventar

3

4 745 804

3 900 541

356 035 852

333 357 582

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer

1 509 924

1 331 925

Sum finansielle anleggsmidler

1 509 924

1 331 925

357 545 776

334 689 507

36 590 600

20 753 258

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer

2

Andre fordringer

9 572 732

5 398 487

Sum fordringer

46 163 332

26 151 745

Bankinnskudd, kontanter o.l.

108 411 490

105 287 202

Sum omløpsmidler

154 574 822

131 438 947

Sum eiendeler

512 120 598

466 128 454

22

// ROAF Årsrapport 2020

1


ÅRSREGNSK AP

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE

2020

2019

EGENKAPITAL Bunden egenkapital Andelsinnskudd

8,9

4 760 742

4 760 742

4 760 742

4 760 742

8,12

-18 820 966

-20 831 088

Opptjent egenkapital husholdning

8

37 989 695

37 579 964

Opptjent egenkapital næring

8

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Justeringsfond

11 573 390

10 102 434

Sum opptjent egenkapital

30 742 119

26 851 310

Sum egenkapital

35 502 861

31 612 052

17 955 707

12 975 049

38 289 601

34 949 106

56 245 308

47 924 155

GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

6

Avsetning til etterdriftsforpliktelse

10

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktige lån

4

Sum annen langsiktig gjeld

341 477 080

314 073 200

341 477 080

314 073 200

25 819 620

30 956 632

1 673 226

1 004 023

9 916 034

5 156 394

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt på næringsvirksomhet Skyldige offentlige avgifter Påløpne lønninger, feriepenger

11

8 198 044

8 347 205

Annen kortsiktig gjeld

33 288 425

27 054 793

Sum kortsiktig gjeld

78 895 349

72 519 047

Sum gjeld

420 372 429

386 592 247

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

512 120 598

466 128 454

ROAF Årsrapport 2020 \\

23


ÅRSREGNSK AP

KONTANTSTRØMANALYSE NOTE

2020

2019

5 571 371

-16 596 191

-570 000

-313 203

-1 011 360

-

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Årets resultat før skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Årets betalte skatter Utbetalt utbytte

-

-

Ordinære avskrivninger

42 826 734

37 273 891

Tilført fra årets virksomhet

46 816 745

20 364 497

Endring kundefordringer

-15 837 342

14 856 623

Endring i øvrige fordringer

-4 174 245

-1 033 609

Endring leverandører

-5 137 012

9 806 532

Endring i øvrig kortsiktig gjeld

10 844 110

-2 172 326

4 980 658

2 934 523

Endring i pensjoner Endring i andre langsiktige forpliktelser

3 340 495

1 641 687

-5 983 336

26 033 430

-65 505 003

-37 139 493

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

570 000

1 827 500

Utbetalt fra finansielle investeringer

-177 999

-172 549

-65 113 002

-35 484 542

27 403 880

34 720 600

-

-

27 403 880

34 720 600

3 124 287

45 261 822

Netto likviditetsendring fra driften

A

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler

Netto likviditetsendring fra investeringer

B

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Opptak av ny gjeld/Nedbetalt gammel gjeld Utdeling til eierkommuner Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året

C A+B+C

Likviditetsbeholdning 01.01.

105 287 202

60 025 379

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12

108 411 490

105 287 202

24

// ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Offentlige tilskudd Selskapet har ikke mottatt investeringstilskudd i 2019 Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelet kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmiddelet stand ved kjøp av driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Omregning av utenlandsk valuta Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunkt og betalingstidspunkt er resultatført. Skatter Selskapets skattekostnad er relatert til næringsvirksomheten. Selskapets virksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig. Som følge av at det også drives næringsvirksomhet oppstår skatteplikt for denne delen av selskapets virksomhet. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort i nær framtid.

ROAF Årsrapport 2020 \\

25


ÅRSREGNSK AP

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020 NOTE 1 BUNDNE MIDLER Av totale likvide midler utgjør NOK 3.697.518 bundne skattetrekksmidler.

NOTE 2 KUNDEFORDRINGER Kundefordringene står oppført til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er avsatt NOK 200.000 til tap på fordringer pr. 31.12.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER ANLEGG UTENOM BØLER

Maskiner/­ trucker/biler

Kontormaskiner/ inventar/verktøy

Containere og beholdere

Grunnerverv

Gjenvinningsstasjoner

Anskaffelsekost pr. 01.01.

87 751 390

18 639 788

27 156 405

2 180 963

19 819 196

29 918 736

3 287 726

3 530 642

-

-

Korreksjon av klassifisering tidligere år Tilgang gjennom året Prosjekter under utførelse Avgang gjennom året Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 01.01.

-2 050 000

-

-2 294 474

-

-

115 620 126

21 927 514

28 392 573

2 180 963

19 819 196

52 812 623

14 739 247

14 156 966

582 027

17 616 982

Avgang avskrivninger

-2 050 000

-

-2 294 474

-

-

Årets avskrivninger

14 495 232

2 442 463

4 729 236

38 189

930 511

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

65 257 855

17 181 710

16 591 728

620 216

18 547 493

Bokført verdi pr. 31.12.

50 362 271

4 745 804

11 800 845

1 560 747

1 271 703

5–7 år

3–7år

7år

20 år

10 år

Avskrivningstid

Bygninger

Tekniske installasjoner

Anlegg Bøler

Grunn­ erverv Bøler

Ettersorterings-­ anlegg

Sum anlegg totalt

47 785 619

8 384 482

144 120 756

28 417 113

225 333 244

609 588 956

-

20 193 317

-

8 394 262

65 360 333

ANLEGG BØLER Anskaffelsekost pr. 01.01.

Korreksjon av klassifisering tidligere år Tilgang gjennom året

35 650

Prosjekter under utførelse

283 088

Avgang gjennom året

-

-

-

-

-

-4 344 474

Anskaffelseskost 31.12.

47 821 269

8 384 482

164 314 073

28 417 113

233 727 506

670 887 903

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

22 824 260

2 934 553

95 829 200

3 068 643

51 805 292

276 369 793

Avgang avskrivninger

-

-

-

-

-

-4 344 474

1 195 771

419 493

8 303 915

147 832

10 124 093

42 826 734

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

24 020 031

3 354 046

104 133 115

3 216 475

61 929 385

314 852 053

Bokført verdi pr. 31.12.

23 801 238

5 030 436

60 180 958

25 200 638

171 798 121

356 035 852

20–50 år

10 år

10-20 år

20 år

20–30 år

Årets avskrivninger

Avskrivningstid

ANSKAFFELSER OG SALG DE SISTE 5 ÅR Nyinvesteringer Salg

26

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Sum

50 150 060

46 901 206

24 541 328

37 139 493

37 503 885

65 505 003

355 240 844

175 000

2 294 000

160 250

1 827 500

1 816 300

570 000

6 843 050

// ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

NOTE 4 LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld består av følgende lån:

Norges Kommunalbank og Kommunekreditt

Rentesats

Lånesaldo 2020

Lånesaldo 2019

Lån med 12 års løpetid tatt opp i 2008

2,42 %

1 153 920

2 307 760

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

0,80 %

12 477 500

13 562 500

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2012

0,80 %

1 395 000

2 325 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

0,90 %

6 000 000

6 500 000

Lån med 25 års løpetid tatt opp i 2013 (økt opptak 2014)

0,80 %

115 499 950

120 633 290

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2013

0,80 %

45 540 000

54 000 000

Lån med 9 års løpetid tatt opp i 2014

2,47 %

5 000 040

6 666 700

Lån med 8 års løpetid tatt opp i 2014

2,47 %

6 625 000

9 937 500

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2015

2,47 %

7 500 000

8 000 000

Lån med 5 års løpetid tatt opp i 2015

2,47 %

2 571 400

3 857 120

Lån med 7 års løpetid tatt opp i 2018

2,46 %

10 500 000

11 100 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2018

2,46 %

12 857 150

15 714 290

Lån med 7 års løpetid tatt opp i 2019

2,46 %

16 107 130

19 035 710

Lån med 60 års løpetid tatt opp i 2019

2,46 %

3 799 990

3 933 330

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2019

0,90 %

32 850 000

36 500 000

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2020

0,86 %

36 600 000

0

Lån med 30 års løpetid tatt opp i 2020

0,86 %

15 000 000

0

Lån med 2 års løpetid tatt opp i 2020

0,86 %

10 000 000

0

Sum

341 477 080

314 073 200

Lån med forfall senere enn 5 år (2024)

198 657 420

189 244 820

Vedtatt låneramme

500 000 000

500 000 000

Lånene er garantert av deltakerkommunene.

NOTE 5 SALGSINNTEKTER 2020

2019

Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene

264 912 891

214 377 458

Behandlingsinntekter og salg renovasjonsmateriell

88 794 988

113 122 384

Sum

353 707 879

327 499 842

Vedtatt driftstilskudd

250 779 151

224 363 840

14 133 740

-9 986 382

264 912 891

214377458

Periodisering, forskuddsfakturering Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene

ROAF Årsrapport 2020 \\

27


ÅRSREGNSK AP

NOTE 6 PENSJONER Selskapet omfattes av følgende pensjonsordninger: 1. Ordinær alderspensjon 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tilleggspensjon for perioden 62–67 år Ordinær alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er ­dekket gjennom Kommunal Pensjonskasse (KLP). Innskudd i pensjonsordningene finansieres via innbetaling fra de ­ansatte, samt av selskapets drift. Totalt inngår 189 personer i pensjonsordningen.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen av forpliktelsen som er finansiert via KLP. 1,70 % • Diskonteringsrente  3,10 % • Årlig avkastning  2,25 % • Årlig lønnsvekst  2,00 % • Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 

2020

2019

14 219 139

13 604 870

2 323 967

2 480 522

Brutto pensjonskostnad

16 543 106

16 085 392

Forventet avkastning

-2 909 252

-2 895 924

PENSJONSKOSTNADER Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad

Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap (gevinst)

448 879

486 917

14 082 733

13 676 385

1 920 557

1 928 370

-

291 570

Resultatført planendring Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift

16 003 290

15 896 325

Ansattes egenandel

-1 449 892

-1 429 465

Arbeidsgiveravgift

-1 920 557

-1 928 370

Estimatavvik Netto pensjonskostnad i regnskapet

69 570

-

12 702 411

12 538 490

111 999 452

87 925 009

90 460 076

73 027 020

PENSJONSFORPLIKTELSER Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført estimatendring/-avvik og planendringer Netto påløpt forpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Netto påløpt forpliktelser etter arbeidsgiveravgift

6 620 721

4 023 556

14 918 655

10 874 433

3 037 052

2 100 616

17 955 707

12 975 049

17 955 707

12 975 049

Forpliktelse tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Betydelige endringer i økonomiske forutsetninger medfører endring i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene for 2020. De vesentligste endringene er forventet avkastning som er redusert fra 3,80 % til 3,10 %. Videre er det lagt til grunn 1,70 % i diskonteringsrente, en reduksjon fra 2,30 % i 2019. Forutsetninger som vekst i folketrygdens grunnbeløp og lønnsvekst er uendret fra i fjor.

28

// ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

NOTE 7 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER 2020

2019

Lønninger

83 055 188

82 026 610

Arbeidsgiveravgift

12 911 406

12 916 632

Pensjonskostnader

12 702 411

12 538 490

1 423 980

2 557 841

110 092 985

110 039 573

Daglig leder

Styret

1 361 247

370 753

LØNNSKOSTNADER

Andre ytelser Sum

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 132.

LØNN Premie til pensjonsordninger, estimert andel av pensjonskostnader Sum lønn og godtgjørelse

25 980

-

1 387 227

370 753

KOSTNADSFØRT HONORAR TIL REVISOR (EKS MVA) Lovpålagt revisjon

271 920

Andre tjenester utenfor revisjonen

302 247

Sum honorar til revisor

574 167

NOTE 8 EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.19

Andelskapital

Justeringsfond

Opptj. EK husholdn.

Opptj. EK næring

Sum

4 760 742

-20 831 088

37 579 964

10 102 434

31 612 052

2 419 852

1 470 956

3 890 808

Årets resultat Endring justeringsfond Egenkapital 31.12.20

4 760 742

2 010 122

-2 010 122

-

-

-18 820 966

37 989 695

11 573 390

35 502 861

Utgående balanse justeringsfond, kr -18.820.966 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2022. Se note 12 for nærmere omtale. NOTE 9 EIERINFORMASJON Følgende kommuner er deltager i selskapet pr 31.12.20:

Eierandel

1. Lillestrøm

42,05 %

2. Lørenskog

20,05 %

3. Nittedal

11,77 %

4. Rælingen

8,97 %

5. Aurskog-Høland

8,42 %

6. Enebakk

5,39 %

7. Gjerdrum

3,35 % 100 %

Deltakerne har antall stemmer i forhold til folketall etter følgende modell:

Inntil 39.999 innbyggere: 1 stemme Mellom 40.000 og 79.999 inbyggere: 2 stemmer Mellom 80.000 og 119.999 innbyggere: 3 stemmer Over 120.000 inbyggere: 4 stemmer og deretter 1 ny stemme for hver 40.000. inbygger

ROAF Årsrapport 2020 \\

29


ÅRSREGNSK AP

NOTE 10 AVSETNING TIL FORPLIKTELSE Relatert til forskrift 2004-06-01 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og Statens forurensingstilsyns veileder om krav til finansiell garanti av 2006, er det foretatt et estimat på forpliktelse til avslutning og etterdrift av deponiet på Bøler. Det er satt av kr 38.289.601 til avslutning og 30 års etterdrift av deponiet i perioden 2040–2079. Andel av likvider kr. 37.856.157 er direkte knyttet til finansiering av forpliktelser til etterdrift. Årets avkastning av midlene, kr. 133.849 er øremerket kostnader til etterdrift. Total bokført forpliktelse utgjør kr 38.289.601 pr 31.12.2020

NOTE 11 SKATT Selskapet har vært i dialog med Skatt Øst vedrørende skatteplikt for næringsinntekten de siste årene. Fra 2010 har selskapet levert skattemelding og beregnet skatt på næringsvirksomheten.

Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt For mye (lite) avsatt tidligere år Sum skattekostnad

2020

2019

1 673 226

1 004 023

7 337

-

1 680 563

1 004 023

5 571 371

-16 596 191

-2 419 852

17 064 707

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG: Resultat før skattekostnad Resultat fra husholdningsvirksomhet Permanente forskjeller; næringsvirksomhetens andel av gebyrer og ikke fradragsberettigede kostn.

73 719

75 142

Anleggsmidler, forskjell mellom årets regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

1 821 837

4 323 311

Endring i midlertidige forskjeller; næringsvirksomhetens andel av etterdriftsfond og pensjonsforpl.

2 558 499

2 071 422

Årets skattegrunnlag

7 605 574

6 938 391

0

-2 374 652

Benyttet underskudd til framføring Grunnlag betalbar skatt

7 605 574

4 563 739

Betalbar skatt 22%

1 673 226

1 004 023

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER: Fordringer Avsetning etter god regnskapsskikk, andel av etterdriftsfond Pensjoner Sum 22 % utsatt skatt (skattefordel)

Utsatt skattefordel er ikke bokført, da bruk av etterdriftsfond ligger langt fram i tid.

30

// ROAF Årsrapport 2020

-195 927

-175 152

-29 357 951

-27 547 403

-2 378 750

-1 651 574

-31 932 628

-29 374 129

-7 025 178

-6 462 308


ÅRSREGNSK AP

NOTE 12 JUSTERINGSFOND SELVKOST Selvkostregnskap utarbeides årlig for å vise om eierkommunenes innbyggere har betalt for lite eller mye for avfallstjenester. Endring av selvkostfond overfor innbyggerene ivaretas av de enkelte eierkommunene. ROAF IKS rapporterer endring i selvkostregnskapet som endring i justeringsfond selvkost. Utgående balanse i justeringsfond selvkost avregnes mot driftstilskudd fra eierkommunene over 2 år. Justeringsfond selvkost er i balansen presentert som del av egenkapitalen. Selvkostberegninger Regnskapsmessig årsresultat husholdning

2020

2019

2 419 852

-17 064 695

Korrigert for finansposter

3 390 492

4 440 978

Kalkulatorisk rentekostnad

-3 057 203

-4 816 551

Korrigert for regnskapsmessige avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger

32 333 725

26 983 006

-32 803 068

-26 385 420

-273 676

-170 864

2 010 122

-17 013 546

-20 831 088

-3 817 542

Alternativkostnad selvkostfond Selvkostresultat Saldo selvkostfond 01.01 Årets selvkostresultat Saldo justerings (-) fordring/(+) forpliktelse selvkost 31.12

2 010 122

-17 013 546

-18 820 966

-20 831 088

Utgående balanse justeringsfond, kr -18.820.966 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2022. Inngående balanse justeringsfond kr -20.831.088 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2021.

MIL-rapport* MANGFOLD, INKLUDERING OG LIKESTILLING

Sum utførte årsverk med utg. pkt i antall fast/midlertidlig/ deltid ansatte pr. 31.12.20

Kjønnsbalanse

M%

K%

Totalt i virksomheten

(inkl. deltid/mid- 104 (79 %) 30 (21) % lertidlig)

Ledergruppen

(er inkl. i toppledelse med stab)

Toppledelse med stab Adm.dir Avedlingsdirektør

2 (66,7) % 4 (33,3) %

4 (50) %

4 (50) %

Total (N)

Kvinner og menn

144

121,1

6

Regnes inn i total

8

Regnes inn i total

Regnes inn i total

Driftsledere

2 (66,6) % 1 (33,3) %

3

Øvrige ansatte, innkalling

11 (57,9) % 8 (42,1) %

19

Deltid

M%

K%

Midlertidig ansettelse

M%

K%

Foreldrepermisjon

M%

K%

3 (2,1 %) 1 (0,7 %) 4 (2,8 %) 2 (1,4 %) 3 (2,1 %) 0 (0 %)

Legemeldt sykefravær

Total

Kort Lang tid tid

6,4 % 1,9 % 4,5 %

FORKLARING TIL TABELLEN: Kjønnsbalanse: Andelen av hvert kjønn. Deltid: Antall og andelen av totalen (N) som arbeider deltid (ekskludert tilkalling/ekstrahjelp. % årsverk avregnes i «sum utførte årsverk». Midlertidig ansettelse: Antall og andelen av totalen (N) som har midlertidig ansettelse. % årsverk avregnes i «sum utførte årsverk». Foreldrepermisjon: Andelen av totalen (N) som har benyttet foreldrepermisjonsuttak. % årsverk avregnes i «sum utførte årsverk». Sykefravær: Sykefraværsprosent for hvert kjønn. Legemeldt fravær. % årsverk avregnes i «sum utførte årsverk». Utførte årsverk: Beregnes som prosentandel av hel stilling (utlønningsprosent i løpet av året).

*MIL-rapporten er ikke en del av revisors revisjon.

ROAF Årsrapport 2020 \\

31


RE VISORS BE RE TNING 2020

Til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS

Til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

BHL DA Elias Smiths vei 24 1337 Sandvika Org. nr.: 992 768 061 Telefon: 66 85 59 00 E-post: td@bhl.no Internett: www.bhl.no BHL DA Elias Smiths Medlemmer av vei 24 1337 Sandvika Den norske Revisorforening Org. nr.: 992 768 061 Ansvarlig revisor: Trond Telefon: Dolv ik 66 85 59 00 E-post: Internett:

td@bhl.no www.bhl.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening Ansvarlig revisor: Trond Dolv ik

Konklusjon med forbehold Vi harUAVHENGIG revidert Romerike Avfallsforedling sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK REVISORS IKS BERETNING 17.600.214. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Konklusjon Etter vår er det Romerike medfølgende årsregnskapet, med av virkningen forholdet som er omtalt i Vi mening har revidert Avfallsforedling IKSunntak sitt årsregnskap somavviser et overskudd på NOK avsnittet «Grunnlag Årsregnskapet for konklusjon består med forbehold», avgitt med lov2020, og forskrifter og gir et og 3.890.8080. av balanse peri samsvar 31. desember resultatregnskap rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling perper31. desember 2019, av dets resultater og et kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet denne datoen og noterog til årsregnskapet, herunder kontantstrømmer foravregnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god sammendrag viktige regnskapsprinsipper. regnskapsskikk i Norge. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et Grunnlag for konklusjonen forbehold rettvisende bilde av med selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler34,9. og god Etter vår mening er ivirkelig regnskapsskikk Norge. verdi av denne forpliktelsen vesentlig høyere enn den regnskapsførte avsetningen i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en økning av avsetningen med MNOK 72,for i samsvar med fremlagte beregninger på beste estimat av etterdriftsforpliktelsen. Dersom Grunnlag konklusjonen med forbehold en økt Selskapet avsetning hadde bokført,regnskapsført ville årets resultat og egenkapitalen blitt redusert medmed MNOK 72. 38,3. har i blitt balansen «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» MNOK verdi revisjonen av forpliktelsen er beregnet å være vesentlig høyere enn den regnskapsførte avsetningen Vi harVirkelig gjennomført i samsvar med til lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært økning av med MNOK internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver ogforetatt plikteren i henhold tilavsetningen disse standardene er 68,6,i Revisors i samsvaroppgaver med fremlagte beregninger fra 2019, på beste estimat. Dersom enav øktselskapet avsetningslik hadde beskrevet og plikter ved revisjon av basert årsregnskapet. Vi er uavhengige blitt ibokført, ville åretsog resultat og egenkapitalen blittetiske redusert med MNOK 68,6. Selskapet imidlertid det kreves lov og forskrift, har overholdt våre øvrige forpliktelser i samsvar med dissevil kravene. for 2021, foreta en ny gjennomgang av beregning av estimert forpliktelse ut fra kjente data ved avvikling Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår av deler av deponiet og eventuelt endrede forutsetninger. konklusjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er Øvrig informasjon beskrevet i Revisors oppgaver og plikterØvrig ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av inkluderer selskapet slik Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. informasjon består av årsberetningen, men det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet konklusjon. er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, Øvrig informasjon eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig å rapportere i så henseende. informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. BHL DA is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia Interna tional network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this publication or any documentation and external links provided. The trademarks NEXIA INTERNATIONAL. NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate. For more information, visit www.nexia.com.

Dokumentet er elektronisk signert

32

// ROAF Årsrapport 2020

Dokumentet er elektronisk signert


RE VISORS BE RE TNING 2020

BHL DA Elias Smiths vei 24 1337 Sandvika

-2Til representantskapet i Org. nr.: 992 768 061 Romerike Avfallsforedling IKS Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Telefon: 66 85 59 00 E-post: med td@bhl.no Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar lov og forskrifter, Internett: www.bhl.no herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Medlemmerfor av å kunne utarbeide Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig Den norske Revisorforening et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller Ansvarlig revisor: utilsiktede feil. Trond Dolv ik

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for Uttalelse om revisjonen av det årsregnskapet årsregnskapet så lenge ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Konklusjon med forbehold Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vi har revidert Romerike Avfallsforedling sitt årsregnskap som viser et underskudd NOKinneholder vesentlig Vårt mål er å oppnå betryggendeIKS sikkerhet for at årsregnskapet som helhetpåikke 17.600.214. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttetsikkerhet per denneerdatoen noter årsregnskapet, herunder inneholder vår konklusjon. Betryggende en høyoggrad avtilsikkerhet, men ingen garanti for at en et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller Etter vår mening erfeil. det Feilinformasjon medfølgende årsregnskapet, av virkningen forholdeteller somsamlet er omtalt utilsiktede blir vurdertmed somunntak vesentlig dersom denavenkeltvis medi rimelighet avsnittetkan «Grunnlag konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar lovbasert og forskrifter og gir et forventesfor å påvirke økonomiske beslutninger som brukernemed foretar på årsregnskapet. rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver regnskapsskikk i Norge. vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: Grunnlag for konklusjonen med forbehold identifiserer anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, Selskapet• har i balansenogregnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOKenten 34,9.det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike Etter vår mening er virkelig verdi av denne forpliktelsen vesentlig høyere enn den regnskapsførte risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår avsetningen i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en økning av avsetningen konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er med MNOK 72, i samsvar med fremlagte beregninger på beste estimat av etterdriftsforpliktelsen. Dersom høyere ennblitt for bokført, feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,blitt siden misligheter kan innebære samarbeid, en økt avsetning hadde ville årets resultat og egenkapitalen redusert med MNOK 72. forfalskning, bevisste utelatelser, fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med uriktige lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene).av Våre og plikter i henhold til disse er å utforme • opparbeider vi oss en forståelse denoppgaver interne kontroll som er relevant for standardene revisjonen, for beskrevet i Revisors oppgaver og plikter revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet revisjonshandlinger som erved hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gislik uttrykk for en det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Etter vår• oppfatning revisjonsbevis tilstrekkelig ogerhensiktsmessig som for vår evaluerererviinnhentet om de anvendte regnskapsprinsippene hensiktsmessige og grunnlag om regnskapsestimatene og konklusjon. tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. • konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved Øvrig informasjon avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig Ledelsen er ansvarlig øvrig informasjon. informasjon består av årsberetningen, menom inkluderer usikkerhetforknyttet til hendelser Øvrig eller forhold som kan skape tvil av betydning selskapets evne til ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikkekreves øvrig det at vi i fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, informasjon, revisjonsberetningen og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting fortsetter driften. å rapportere iikke så henseende. • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Dokumentet er elektronisk signert

ROAF Årsrapport 2020 \\

33


RE VISORS BE RE TNING 2020

Til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS Uttalelse om øvrige lovmessige krav

-3-

BHL DA Elias Smiths vei 24 1337 Sandvika Org. nr.: 992 768 061 Telefon: E-post: Internett:

66 85 59 00 td@bhl.no www.bhl.no

Konklusjon om årsberetningen Medlemmer av Den norske Revisorforening Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen revisor: om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelseAnsvarlig av overskuddet er konsistente Trond Dolv ik med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen Konklusjon med forbehold har oppfylt sin plikt til å sørge for og oversiktlig og på dokumentasjon av selskapets Vi har revidert Romerike Avfallsforedling IKSordentlig sitt årsregnskap som viserregistrering et underskudd NOK regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 17.600.214. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Sandvika, 09. mars 2021

Etter vårBHL meningDA er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bildeberetningen av selskapetser finansielle per 31. desember 2019, og av dets resultater og Denne elektroniskstilling signert. kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Trond Dolvik

Statsautorisert revisor

Grunnlag for konklusjonen med forbehold Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK 34,9. Etter vår mening er virkelig verdi av denne forpliktelsen vesentlig høyere enn den regnskapsførte avsetningen i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en økning av avsetningen med MNOK 72, i samsvar med fremlagte beregninger på beste estimat av etterdriftsforpliktelsen. Dersom en økt avsetning hadde blitt bokført, ville årets resultat og egenkapitalen blitt redusert med MNOK 72. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Dokumentet er elektronisk signert

34

// ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

ETTERKALKYLE SELVKOST 2020 Husholdningsrenovasjon

Resultat ROAF 2020

Resultat ROAF 2019

250 779 156

224 363 840

26 064 122

27 466 770

Inntekter

276 843 278

251 830 610

Driftskostnader

238 699 204

237 698 052

238 699 204

237 698 052

32 803 068

26 385 420

3 057 203

4 816 551

35 860 271

31 201 971

274 559 475

268 900 023

KALKYLE DRIFTSTILSKUDD EIERKOMMUNENE Øvrige salgsinntekter

Finansposter korrigering Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Direkte kapitalkostnader Indirekte kostnader Driftskostnader +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel Resultat Kostnadsdekning i % Justeringsfond 01.01 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond Justeringsfond 31.12

-

336 103

2 283 802

-16 733 310

100,83 %

-6,22 %

-20 831 088

-3 817 542

2 283 802

-16 733 310

-273 680

-280 237

-18 820 966

-20 831 088

ROAF NÆRING Million kr

2020

2019

Driftsinntekter

77,7

77,1

Driftsresultat (EBITDA)

12,1

12,8

3,2

0,5

Resultat før skatt

ROAF Årsrapport 2020 \\

35


ÅRSREGNSK AP

SPLITT AV SYSSELSATT KAPITAL PR. 31.12 Miljødirektoratet M-258 | 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr – Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 Pkt 2.3.2 Separate regnskap – siste ledd: Balansen kan avgrenses til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmidler, samt arbeidskapital. Dette innebærer at ­pensjonsforpliktelser og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheten er innenfor skatteplikt på dette området, kan holdes utenfor.

EIENDELER 2020 Husholdning

2019 Næring

Husholdning

Næring

ANLEGGSMIDLER – varige driftsmidler Ettersorteringsanlegg

92 393 030

79 405 092

93 115 099

80 412 853

Bygninger

20 331 018

3 470 221

21 022 456

3 938 903

4 296 998

733 438

4 589 930

859 999

Tekniske installasjoner administasjonsbygg Anlegg og tomter Bøler

70 639 954

14 741 643

65 502 490

8 137 536

Tomter

1 414 505

146 242

1 440 801

158 135

Gjenvinningsstasjoner

1 419 036

135 756

2 118 585

222 048

Maskiner, trucker og biler

46 836 952

3 525 320

32 576 584

2 362 183

Containere og beholdere

10 942 605

858 239

11 953 283

1 046 156

4 449 226

296 579

3 365 832

534 709

252 723 324

103 312 528

235 685 060

97 672 522

Andre langsiktige fordringer

1 289 776

220 147

1 121 747

210 178

Sum finansielle anleggsmidler

1 289 776

220 147

1 121 747

210 178

254 013 100

103 532 675

236 806 807

97 882 700

Kundefordringer

23 207 194

13 383 406

11 347 388

9 405 870

Andre fordringer

5 913 475

3 659 257

3 635 952

1 762 535

Sum fordringer

29 120 669

17 042 663

14 983 340

11 168 405

Bankinnskudd, kontanter o.l.

56 010 810

14 474 398

51 011 168

18 897 574

SUM OMLØPSMIDLER

85 131 479

31 517 061

65 994 508

30 065 979

339 144 579

135 049 737

302 801 315

127 948 679

Kontormaskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER Fordringer

SUM EIENDELER

36 36

// ROAF Årsrapport 2019 // ROAF Årsrapport 2020


ÅRSREGNSK AP

EGENKAPITAL OG GJELD 2020 Husholdning

2019 Næring

Husholdning

Næring

EGENKAPITAL Bunden egenkapital Andelsinnskudd

4 760 742

4 760 742

Sum innskutt egenkapital

4 760 742

4 760 742

-18 820 966

-20 831 088

38 411 281

37 579 964

Opptjent egenkapital Justeringsfond Opptjent egenkapital husholdning Opptjent egenkapital næring

11 151 804

10 638 266

Sum opptjent egenkapital

19 590 315

11 151 804

16 748 876

10 638 266

SUM EGENKAPITAL

24 351 057

11 151 804

21 509 618

10 638 266

23 400 322

2 419 298

27 863 848

3 092 783

GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Avsetning til etterdriftsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktige lån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt på næringsvirksomhet Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift, mva o.l Påløpne lønninger, feriepenger

1 673 226

1 004 023

8 812 757

1 103 276

4 424 403

731 990

7 002 769

1 195 275

7 030 017

1 317 189

Annen kortsiktig gjeld

32 290 333

998 090

24 846 957

2 207 836

Sum kortsiktig gjeld

71 506 182

7 389 166

64 165 225

8 353 821

SUM GJELD

71 506 182

7 389 166

64 165 225

8 353 821

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

95 857 239

18 540 970

85 674 843

18 456 255

Miljødirektoratet M-258 | 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr - Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 Pkt 2.3.2 Separate regnskap - siste ledd: Balansen kan avgrenses til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmidler, samt arbeidskapital. Dette innebærer at pensjonsforpliktelser og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheten er innenfor skatteplikt på dette området, kan holdes utenfor.

ROAF Årsrapport 2020 \\

37


ÅRSREGNSK NØKKE LTALLAP

Besøkstall gjenvinningsstasjonene

FOLKETALL KOMMUNE

Endring siste år

2020

Aurskog-Høland

17 591

201

Rælingen

18 730

200

Enebakk

11 065

-45

Lørenskog

42 740

1 280

Lillestrøm

86 953

288

Nittedal

24 454

205

7 043

153

208 576

2 282

Gjerdrum Sum

264 083

261 729

2020

2019

233 312 2018

212 846 2017

197 102 2016

Materialgjenvinning av 1 tonn papir sparer oss 25 000 liter vann.

Folketall og antall privathusholdninger er hentet fra SSB pr. 31.12.20

Materialgjenvinnings- og ombruksgrad (husholdning)

44,8 %

47,4 %

46,4 %

47,4 %

46,3 %

70 %

2016

2017

2018

2019

2020

MÅL I 2030

Antall faste ansatte i ROAF:

Avfall levert til gjenvinnings­stasjonene

144

0,1 %

3 %

Ombruk Materialgjenvinning Energiutnyttelse Deponi

46,5 %

50,3 %

Totale avfallsmengder (i tonn) 2020

91 471

2018

89 012

2017

86 863

2016

86 786

2010

38

144

2019

138

2018

141

2017

131

2016

86

2015

76

2010

38

95 509

2019

50 000

2020

6,1 %

76 295 60 000

70 000

// ROAF Årsrapport 2020

80 000

90 000

100 000

totalt registrert ­sykefravær i 2020


Foto: Catharina Caprino


ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset Telefon: +47 40 00 29 79 | E-post: firmapost@roaf.no → roaf.no

40

// ROAF Årsrapport 2020

Profile for Dinamo

ROAF Årsrapport 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded