Page 1

Preguntes de les xarxes: 1-Què és una xarxa d’ordinadors? És un grup interconnectat de

ordinadors.

Quins tipus de xarxes informàtiques podem trobar? La Xarxa d'àrea personal, Xarxa d'àrea local,Xarxa d'àrea metropolitana, Xarxa d'àrea àmplia i la Xarxa d'àrea virtual 2-Què és una xarxa tipus LAN? Quines són les seves aplicacions i característiques? És una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió.

3-Què és una xarxa tipus MAN? Quines són les seves aplicacions i característiques? És una xarxa d'alta velocitat (banda ample) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa.

4-Què és una xarxa tipus WAN? Quines són les seves aplicacions i característiques? És una xarxa que s'estenen sobre una àrea geogràfica extensa.

5-Quins són els elements que configuren una xarxa de tipus local? És un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter 'local' o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns 200 metres que podria arribar a 1 quilòmetre usant repetidors.

6-Quina és la funció del sistema operatiu de xarxa? És el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Les seves funcions, entre d'altres, consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents perifèrics.

7-Per a què serveixen les targes de xarxa? Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta d'expansió inserida Dins l'ordinador AMB una o més obertures externes, per on és Connectat el cable de xarxa. 8-Què és el que s’anomena arquitectura de xarxa? L'arquitectura de xarxa és el mitjà més efectiu pel que fa a costos per desenvolupar i implementar un conjunt coordinat de productes que es puguin interconnectar. L'arquitectura és el "pla" amb el qual es connecten els protocols i altres programes de programari. Aquests és benèfic tant per als usuaris de la xarxa com per als proveïdors de maquinari i programari. 9-Com es connecten diverses xarxes entre si?Mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets.

Webquest del Roger Cubedo  

Aquest és el meu webquest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you