Page 1

Sociolingüística

Grup: Roger Cortés, Joan Francí i Vandame Hrustic.


1.La sociolingüística és una branca de la filologia que estudia la llengua dins la societat. 2.Diglòssia: És el fenomen que passa en la major part del planeta, en que una llengua domina sobre les altres, per tant, hi ha una llengua minoritzada. El bilingüisme és el fenomen en un territori en el qual conviuen més d'una llengua i s’utilitzen totes elles en tots els àmbits socials. 3. Tots tres creiem que trobarem oralment i per escrit més el català, perquè som en un barri amb poca immigració. Creiem que en l’establiment escollit, el forn de pa, hi trobarem més el català, tot i que estem segurs que, com a mínim en un, ens parlaran en castellà, ja que en molts establiments s'utilitza el castellà oralment i per escrit. 4. No tots els barris de Barcelona tenen els mateixos recursos econòmics. El barri de Les Corts és un dels barris on els seus habitants tenen més recursos econòmics, i el sòl es car. Això produeix que hi hagi poca immigració. A altres barris de Barcelona que també hi anirem durant la síntesi com el Raval, el sòl no és tan car, i per això hi ha menys immigració. La immigració produeix que varies cultures i llengües convisquin. Aquests factors produeixen que en barris com Les Corts hi trobem més el català que en altres barris barcelonins. 5. Creiem que en l'establiment escollit, els forns de pa, ens tractaran bé, ja que estem realitzant una activitat escolar. Els forns de pa és un establiment que la gent hi és de pas, és a dir, compra i se’n va, a diferència d’un bar, per exemple. Això farà que els dependents tinguin un moment per nosaltres, ja que hi ha moments que no hi ha clients. Això sí, haurem de procurar no interferir massa en la seva feina, perquè si ho fem els podem molestar. Tot i això, creiem que els dependents poden tenir interès per l'activitat que estem fent, i això facilitarà la nostra tasca. 6. Entrevistes: Roger Imprimir fitxes: Vandi Fotografies: Joan 7. Creiem tots tres que aquesta tasca serà molt productiva en molts aspectes. Primerament podrem observar la convivència entre el català i el castellà, i podrem veure els conceptes que ens han ensenyat a classe. També ens hi fixarem més en aquesta convivència, que com ja la tenim molt vista no ens hi fixem. També, en aquesta experiència, practicarem el treball en grup, un aprenentatge que també és important.


1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).

2. Adreça exacta de l’establiment. Marqués De Sentmerat número 2 3. A què es dedica l’establiment. És un forn de pà


4. Nom de l’establiment. La reposada 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)

10. Nivell de correcció lingüística en català oral:

Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:

Alt

Mitjà

Baix ( no ens han parlat en castellà)


12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:

Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:

Alt

Mitjà

Baix (Estava en català tot)

Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? El català perquè és la llengua que utilitzem, i som a Catalunya.

- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja.

- Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No hi havíem pensat mai.

- En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? En català, gairebé totes les vegades.

- Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí, perquè parlem també el català i el castellà.


1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).

Adreça exacta: Travessera de les Corts 293 3. A què es dedica l’establiment. Forn de pa 4. Nom de l’establiment. Granier 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català

6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)


10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt

Mitjà

Baix (No ens han parlat en castellà)

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt

Mitjà

Baix (No ens han parlat en castellà


Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? El català, perquè parlo català. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja de llengües. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No hi havia pensat mai. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Sempre en català. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí, això sí.

1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).


2. Adreça exacta de l’establiment. Travessera de les Corts 238. 3. A què es dedica l’establiment. És un forn de pa 4. Nom de l’establiment. Forn Masedy 5. Llengua triada per al nom de l’establiment Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)


10. Nivell de correcció lingüística en català oral:

Alt

Mitjà

Baix (Primerament ens han parlat en castellà i després en canviat al català)

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:

Alt

Mitjà

Baix

(Primerament ens han parlat en castellà i després han canviat al català)

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:


Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:

Alt

Mitjà

Baix (Estava en català tot)

Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Jo parlo en castellà i la meva companya en català. Utilitzem la llengua en que se’ns dirigeixi el client, però abans de que ell parli faig servir el castellà.

- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja.

- Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No, no.

- En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? En castellà jo i en català la meva companya.

- Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí, sempre canviem 1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).


2. Adreça exacta de l’establiment. Vallespir 125 3. A què es dedica l’establiment. És un forn de pa. 4. Nom de l’establiment. MacxiPa 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)


10. Nivell de correcció lingüística en català oral:

Alt

Mitjà

Baix (no ens han parlat en català)

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:

Alt

Mitjà

Baix

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:


Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:

Alt

Mitjà

Baix (Estava en català tot)

Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Utilitzem les dues llengües perquè sabem parlar les dues

- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja.

- Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No hi havíem pensat mai.

- En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Castellà, ja que jo sóc parlo castellà. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí, sempre canviem 1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).


2. Adreça exacta de l’establiment. Vallespir 173 3. A què es dedica l’establiment. És un forn de pa. 4. Nom de l’establiment. MacxiPa 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)


10. Nivell de correcció lingüística en català oral:

Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:

Alt

Mitjà

Baix ( no ens han parlat en castellà)

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:


Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:

Alt

Mitjà

Baix (Estava en català tot)

Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Català

- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No hi havíem pensat mai. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Català - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? A vegades


1.Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).


2. Adreça exacta de l’establiment. Galileu 302 3. A què es dedica l’establiment. És un forn de pa 4. Nom de l’establiment. Caballol 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha)


10. Nivell de correcció lingüística en català oral:

Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:

Alt

Mitjà

Baix ( no ens han parlat en castellà)

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:

Alt

Mitjà

Baix


13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:

Alt

Mitjà

Baix (Estava en català tot)

Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Català, és la nostra llengua.

- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? Per instint, català. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Català, sí, però després si cal la canviem. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí En 4 dels 6 forns de pa en que hem entrat ens han parlat en català. En un dels dos que ens han parlat en castellà, en un han canviat la llengua i en l’altre no. Com podem veure, en més forns de pa ens han parlat en català. Els rètols estaven tots en català, fins i tot en els que parlaven en castellà. En tots els forns, ens han assegurat que canvien la llengua si el client en parla un altre, per qüestió d’educació.


Per tant podem concloure que la llengua predominant a la majoria dels establiments és el català, tot i que no en totes, però també que totes s’adapten al client.

D’aquesta síntesi hem pogut veure la convivència del català i el castellà, quina s’utilitza més, etc. Al carrer ens han tractat molt bé, en tots els forns ens han permès que els féssim aquestes preguntes. Quan vam fer la hipòtesi, vam dir que ens tractarien bé, però el resultat encara ha sigut millor, ja que estem molt contents del tracte que hem rebut.

Sociolingüística  
Advertisement