Ronduit Roessingh 2019

Page 1

Kennismagazine van Roessingh Concern Jaargang 9 | Een huis vol verhalen 2020

RONDUIT ROESSINGH

“als je net in een rolstoel zit, kan het een hele uitdaging zijn”

Resultaat met de OC-splint Pagina 10

Ik heb de regie over mijn leven weer terug Pagina 13

Pagina 4

Opvoeden met de Tobii Pagina 12


moet u zijn bij Roessingh? Manege

Ronduit Roessingh

Roessingh Research and Development

KDV de Parasol

Roessingh op de kaart

KPC-gebouw

Roessingh rdgKompagne Research and Development

Onderwijscentrum het Roessingh Revalidatiecentrum Roessingh

rdgKompagne

Roessingh

Roessingh Revalidatie TechniekRevalidatie Techniek

Roessingh Arbeid

in

ess

Ro

eg kw

lee

sb gh

g

Sla

ENSCHEDE

we

Ro

H

ROESSING

He

ek

an we g

hsb

ng

i ess

gm

eg kw e le

nge

los

raa t

Roessingh Arbeid

H

ROESSING

Roessinghs

we

ek

He

nge

los

est

raa t

le sb gh VAN HEEKPARK sin

Ro es

ENSCHEDE

g

bleekweg

g

le sb RK gh VAN HEEKPA sin

est

Ro es

Revalidatiecentrum Roessingh

sbleekwe

Roessingh Medinello

h.nl

Colofon

Redactie

Hoofdredactie

Ronduit Roessingh is een uitgave van Roessingh

Susan Jähnig

Corinne Baumgartner

Concern en verschijnt jaarlijks in een oplage van

Sjanneke van der Velden

ca. 1600 stuks. Aan informatie in deze uitgave

Gerda Uilhoorn

Fotografie

kunnen geen rechten worden ontleend.

Marijn Dikken

Lidewij Olive, Ramona Brandt

Niets uit deze uitgave mag

Femke van Rijn

en eigen foto’s

worden vermenigvuldigd

Jacqueline Onderdijk

of overgenomen zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van Roessingh.

Vormgeving

Opmerkingen of suggesties?

VILLA5

Stuur een e-mail naar info@roessingh.nl.

2


Ronduit Roessingh

Inhoud

Jaargang 9 | Een huis vol verhalen 2020

4 Allerlei dagelijkse

18 De combinatie van

activiteiten gaan niet meer zoals je gewend was

revalidatiezorg en wetenschappelijk onderzoek blijft inspireren

Marlous Oortgiesen

6 De timing van de enkel-voet-orthese na een beroerte onderzocht

18 7

Ina Flierman

20 Mijn revalidatie ging al vanaf dag één alleen maar bergopwaarts

Corien Nikamp

Wendy Smale en Evert van Benthem

7 Het allerbelangrijkst

22 Mijn belangrijkste doel is

zijn de mensen die ik begeleid

6

Joost Rinket

Eric van den Hul

14 Weer kunnen lopen blijft mijn droom Willy Wienholts

16 Stef scoort met Score

om het verblijf van onze patiënten zo prettig mogelijk te maken

14

Stef

22 20 3


Ronduit Roessingh

Marlous Oortgiesen

Allerlei dagelijkse activiteiten gaan niet meer zoals je gewend was

[37 jaar] Ervaringsdeskundige dwarslaesie bij Roessingh sinds 2014

“Na het ontstaan van een dwarslaesie worden patiënten

revalidatiecentrum naar de thuissituatie. Patiënten kiezen

geconfronteerd met het feit dat allerlei dagelijkse

met een groep van maximaal zes deelnemers een activiteit

activiteiten niet meer zo gaan als zij gewend waren. De

die ze vervolgens zelf organiseren. Voorbeelden zijn reizen

meest effectieve manier om hier weer grip op te krijgen,

met het openbaar vervoer, naar de bioscoop of het theater

is door deze activiteiten opnieuw te ervaren, ook al is dat

gaan, naar de markt gaan of boodschappen doen. Dat lijkt

soms lastig en confronterend. We organiseren daarom

simpel, maar als je net in een rolstoel zit kan dit een hele

naast de reguliere therapieën ook activiteiten buiten

uitdaging zijn.

het revalidatiecentrum. Patiënten worden zich zo beter bewust van hun nieuwe mogelijkheden én van de nieuwe

De activiteiten vinden altijd plaats in een veilige setting.

uitdagingen die ze daarbij kunnen tegenkomen.

De groep wordt begeleid door therapeuten van het revalidatiecentrum die ter plekke tips en advies kunnen

‘Eropuit groep’

geven wanneer dat nodig is. Met de leerpunten die de

Vanuit dit doel is de ‘Eropuit groep’ ontstaan. De Eropuit-

activiteit oplevert, kan de patiënt vervolgens tijdens het

activiteiten dragen bij aan een soepele overgang van het

revalidatietraject verder aan de slag.

“als je net in een rolstoel zit, kan het een hele uitdaging zijn” Best spannend De groep van Sandra besloot samen boodschappen te gaan doen. Sandra is samen met een andere patiënt en een ergotherapeut naar de supermarkt gegaan en ik heb samen met twee andere patiënten een drogist bezocht. Het was een leerzame activiteit en hoewel dit voor de meesten best een spannende middag was, kijkt iedereen er met plezier op terug.”

4


Na deze leuke en leerzame middag voel ik me zelfverzekerder

Sandra Boom [50 jaar] Patiënt van Roessingh in 2019

“Het plan om met de ‘Eropuit groep’ op pad te gaan om samen boodschappen te doen, kwam voor mij op het juiste moment. Mijn ontslagdatum uit de kliniek kwam steeds dichterbij en ik was me al aan het voorbereiden op de terugkeer naar huis. Natuurlijk wil je dan je leven weer zo goed mogelijk oppakken en

achterover valt. Goed opletten dus.

boodschappen doen hoort daar bij. Maar hoe pak je dat aan in een rolstoel?

En ik heb geleerd om hulp te vragen als dat nodig is, dat vond ik eerst

De uitdaging begon voor ons al met nadenken hoe we bij de supermarkt

best moeilijk.

moesten komen, met de rolstoel in de regiotaxi of toch maar met de handbike in de bus? En kun je met een handbike eigenlijk wel een supermarkt in? Dat

Zelfverzekerder

bleek bij deze winkel gelukkig mee te vallen. De paden waren vrij breed en ik

Het boodschappen doen was een

kon overal langs met de handbike.

hartstikke leuke ervaring. Na afloop hebben we samen op het terras

Handige tips

alles nabesproken en onze

Ik heb een grote rugzak meegenomen voor de boodschappen en die heb ik aan

ervaringen gedeeld. Na deze leuke

de rugleuning gehangen. Van de ergotherapeut die met ons mee was, heb ik

en leerzame middag voel ik me

een paar handige tips gekregen. Bijvoorbeeld om rekening te houden met de

zelfverzekerder. Ik weet dat ik het

zwaartekracht. Bij een handbike zitten er soms geen antikiepwielen op de

kan en dat mensen bereid zijn om je

rolstoel. Met een zware tas aan de rugleuning kan het dan gebeuren dat je

te helpen.”

5


Ronduit Roessingh

De timing van de enkel-voet-orthese na een beroerte onderzocht “Begin 2019 ben ik bij Roessingh Research and Development (RRD) gepromoveerd op de timing van het inzetten van een enkel-voetorthese (EVO) bij mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad. De fysiotherapeuten van het revalidatiecentrum wilden weten wanneer in het behandelproces na een beroerte ze het beste een EVO konden inzetten. Er waren allerlei theorieën over maar er was nog nooit gedegen onderzoek naar gedaan.

Twee groepen Via het revalidatiecentrum werden patiënten benaderd voor deelname. We verdeelden ze in twee groepen; de vroege en de late verstrekking. Vervolgens voerden we periodiek metingen uit. Na ruim vijf jaar meten en analyseren was de conclusie dat mensen die de EVO kort na het krijgen van een beroerte gingen gebruiken, in het begin sneller vooruitgaan. Echter, na een half jaar zaten beide groepen op hetzelfde loopniveau. De vroege groep viel ook wat vaker

Corien Nikamp [35 jaar] Onderzoeker bij Roessingh Research and Development sinds 2006

wanneer ze de EVO even niet droegen, bijvoorbeeld in de badkamer. Dat is een uitkomst waar therapeuten in de praktijk direct iets mee kunnen. Wanneer een EVO vroeg wordt ingezet, moet iemand de instructies wel goed kunnen begrijpen. Ik vond het bijzonder dat mensen die nog maar zo kortgeleden een beroerte hebben gehad graag wilden meewerken aan het onderzoek. Hun hele wereld staat op zijn kop en het is knap dat ze hier dan toch voor openstaan.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking Voor dit project moest ik snel kunnen schakelen met de planning en het behandelteam van het revalidatiecentrum én met de instrumentmakers van Roessingh Revalidatie Techniek, die de EVO’s aanmeten. Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking van de verschillende onderdelen van Roessingh.”

6


Ronduit Roessingh

Het allerbelangrijkst zijn de mensen die ik begeleid “In 1997 begon ik bij Roessingh als arbeidsonderzoeker, later adviseur arbeid genoemd. Roessingh had

Joost Rinket [50 jaar] Adviseur arbeid bij Roessingh Arbeid sinds 1997, sinds 2019 ook operationeel manager

toentertijd al een goede naam en ik was blij met deze kans. Ik werk nog steeds als adviseur arbeid en ben daarnaast operationeel manager bij Roessingh Arbeid. Als adviseur arbeid begeleid ik

aan de eerste ontwikkelingen

cliënten om weer zo effectief en

van het cliëntenportaal. Dit is een

efficiënt mogelijk deel te nemen aan

portaal voor cliënten met relevante

het arbeidsproces. Ik geef cliënten

informatie en specifieke oefeningen

uitleg over wet- en regelgeving

voor thuis. Bij Roessingh Arbeid

en de bijbehorende processen en

passen we dat toe bij vroege

heb daarnaast veel afstemming

interventie, een traject om mensen

met bedrijfsartsen en werkgevers.

met bijvoorbeeld chronische

Als operationeel manager zorg ik

pijnklachten weer met plezier te

voor de operationele zaken, voor

helpen functioneren op hun werk.

een optimale doorstroming van commerciële trajecten en coördineer

Zij geven mijn werk diepte

ik de interne bedrijfsprocessen.

Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen speelt een belangrijke

Een enkel-voet-orthese (EVO) wordt

eHealth

rol in mijn werk. Maar het

Ook ben ik nauw betrokken bij

allerbelangrijkst zijn de mensen die

het ontwikkelen van nieuwe

ik begeleid. In die 22 jaar heb ik veel

vakinhoudelijke oplossingen.

mensen bijgestaan bij hun vragen

Roessingh is bijvoorbeeld heel actief

rondom re-integratie, ieder met een

op het gebied van eHealth. We doen

eigen uniek verhaal. Zij geven mijn

hier onderzoek naar en ontwikkelen

werk diepte en mede dankzij hen

nieuwe eHealth-toepassingen voor

werk ik nog altijd met veel plezier bij

de revalidatie. Ik heb meegewerkt

Roessingh Arbeid.”

veel gebruikt bij CVA-patiënten. De spalk houdt de voet omhoog wanneer het been naar voren zwaait en zorgt dat de voet recht op de grond neergezet kan worden.

7


Ronduit Roessingh

Marcello Casas [34 jaar] Cliënt van rdgKompagne in 2011 en 2012

Herinneringen Door: Monique, de vrouw van Marcello “Na bijna twee jaar zoeken waarom het toch steeds slechter ging met Marcello, kreeg hij op 10 november 2010 de diagnose:

“we gaan alles uit het leven halen’’

hij had ALS.

trouwjurk, heel simpel, maar voor ons de allermooiste dag. Dankzij de hulp van heel veel lieve mensen hebben we Marcello thuis

kunnen verzorgen. Hij kon inmiddels al niet meer Na een maand vol emoties en alles wat daarbij komt

praten, dat was voor ons heel moeilijk. In 2011 kreeg

kijken zeiden we tegen elkaar: “We gaan samen alles

hij daarom een spraakcomputer met oogbesturing

uit het leven halen, doen wat we nog willen doen,

geleverd door rdgKompagne. Dit was fantastisch, het

samen vechten tegen deze vreselijke ziekte.” We

heeft zijn wereld vergroot en wij konden weer met

besloten te trouwen, een reis te maken en vooral te

hem communiceren omdat de computer zijn tekst

genieten van elkaar.

uitsprak. Hij heeft met behulp van de computer zelfs een compleet verrassingsfeest voor mijn verjaardag

Eind januari maakten we een heerlijke reis naar

georganiseerd, wat geweldig!

Mauritius. Helaas moest Marcello bij thuiskomst meteen naar het ziekenhuis. Hij kreeg sondevoeding

Natuurlijk wisten we allebei dat er een moment

en werd overgebracht naar het Centrum voor

kwam waarop het stopte. Maar we hebben er alles

Thuisbeademing. Ondank alles hebben wij elkaar op

uitgehaald. Marcello is 34 jaar geworden en altijd

14 februari 2011 het jawoord kunnen geven. Geen

positief gebleven. Hij was het zonnetje in huis.”

8


Linda te Brinke [31 jaar] Revalidatiearts bij RoessinghMedinello sinds 2018

De pijnrevalidatie heb ik altijd interessant gevonden “Ik ben opgeleid tot revalidatiearts bij

met de eigentijdse, efficiënte behandeling

Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Toen

van Medinello. Daardoor kunnen we heel

ik deze specialisatie bijna had afgerond,

goede kwaliteit van zorg bieden aan een

ontstond er een vacature voor revalidatiearts

zorgvuldige selectie van patiënten, zodat ze

bij RoessinghMedinello. Dat paste goed bij

zo snel mogelijk naar een behandeltraject

wat ik wilde. De pijnrevalidatie heb ik altijd

gaan dat goed aansluit bij de complexiteit

interessant gevonden, omdat je mensen

van de klachten.

kan helpen die al jaren klachten hebben en daardoor vastgelopen zijn. Dat je dan toch

Gloednieuwe locatie

iets kan doen om ze vooruit te helpen, dat

RoessinghMedinello heeft twee

vind ik heel mooi. Het zijn elke keer weer

multidisciplinaire teams van

puzzeltjes: Wat is er aan de hand, op zowel

fysiotherapeuten, psychologen en

fysiek als mentaal vlak en het samenspel

ergotherapeuten. Elk teamlid kan ook de

daartussen? Je moet alle aspecten in beeld

rol van casemanager vervullen. Ik werk als

hebben om een goede behandeling te

revalidatiearts voor beide teams. Sinds kort

kunnen geven.

hebben we een gloednieuwe locatie. De spreekkamers van de behandelaren zijn dicht

Beste van twee werelden

bij elkaar rondom een centrale oefenruimte.

Het mooie aan RoessinghMedinello vind

De lijntjes zijn hierdoor kort, ook voor

ik zelf dat we het beste van twee werelden

patiënten. Je loopt snel even binnen om iets

combineren: de jarenlange kennis en

met elkaar af te stemmen. Dat werkt heel

ervaring en de goede naam van Roessingh,

prettig.”

9


Ronduit Roessingh

Patiënten hebben direct functioneel resultaat met de OC-splint “Mensen met een dwarslaesie hebben vaak geen of een verminderde handfunctie,” zegt Leontien. “Mijn collega fysiotherapeut van het team neurohandchirurgie, Jocelyne Oostendorp, en ik merkten dat we steeds meer patiënten zagen met een verminderd inzetbare lateraalgreep. Deze

“Zodra we een nieuw model bij een patiënt hebben

greep gebruik je bijvoorbeeld om een sleutel vast te

aangemeten, maak ik er een aantal foto’s van en geef ik

pakken met duim en wijsvinger en heet daarom ook wel

dit samen met een aantal andere gegevens door aan de

de ‘sleutelgreep’. Voor veel dwarslaesiepatiënten is de

producent,” legt John-John uit. “Het basismodel voor de OC-

lateraalgreep de enige manier om de hand functioneel te

splint wordt door de producent gegoten in een silverring en

kunnen gebruiken. Als ze deze greep niet goed kunnen

aan ons geleverd. Ik maak dan een afspraak met de patiënt en

gebruiken, beperkt dat hun zelfstandigheid. Bij de meeste

stel de ring op maat af, zodat de patiënt er optimaal van kan

patiënten die dit probleem ervaren, is de stand van de

profiteren. De splint bestaat bij de levering uit vier gesloten

wijsvinger niet goed. De wijsvinger staat te hoog, sluit niet

ringen, oftewel ‘O-tjes’. Om te voorkomen dat de lateraalgreep

voldoende en de duim is te krachtig. Omdat therapie en

door de splint juist wordt gehinderd, is het belangrijk om

andere spalken niet het gewenste resultaat opleverden, zijn

de splint niet met vier gesloten ringen te gebruiken. Als de

we samen gaan uitproberen wat wel zou kunnen. Zo is de OC-

patiënt hier is voor het afstellen, knip ik een klein stukje af van

splint ontstaan.”

de voorste ring, aan de zijkant van de wijsvinger. Van één van de ‘O-tjes’ maak ik op deze manier een ‘C-tje’, vandaar ook de

Silverring

naam ‘OC-splint’. Tot slot polijst ik de ring en is deze klaar voor

“We hebben een model van kunststof gemaakt en door

gebruik.”

patiënten laten testen,” vervolgt Leontien. “Daarna zijn we gaan kijken hoe we dit in een definitieve spalk kunnen gieten.

Geen ingreep en herstelfase nodig

We kwamen al vrij snel uit op een zogenaamde silverring, die

“De OC-splint is snel, praktisch en werkt goed,” vult Leontien

van echt zilver wordt gemaakt. Dit materiaal is duurzaam,

aan. “Patiënten hebben er direct functioneel resultaat van. Er

slijtvast en geeft vrijwel nooit huidirritaties. Met ons idee voor

is geen ingreep en herstelfase nodig. Hierdoor is het ook voor

de silverring zijn we bij orthopedisch adviseur John-John

patiënten die geen neurohandchirurgie willen of er niet voor

van Roessingh Revalidatie Techniek terechtgekomen. Samen

in aanmerking komen een interessant hulpmiddel. De splint

met hem maken we een afspraak met de patiënt voor het

kan daarnaast ook worden gebruikt om de greep te finetunen

aanmeten van de OC-splint en om de details te bespreken.”

na een chirurgische ingreep.”

10


Ronduit Roessingh

Leontien Bies [34 jaar] Fysiotherapeut en handtherapeut bij Roessingh sinds 2010

John-John de Koning [42 jaar] Procesmanager Orthopedisch Instrumentmakers bij Roessingh Revalidatie Techniek sinds 2006

Het Tetrahand World Congress 2018 Om de splint ook buiten Roessingh onder de aandacht te brengen, hebben de fysiotherapeuten van het neurohandchirurgie-team van Roessingh de OC-splint tijdens het Tetrahand World Congress 2018 in het Zwitserse Nottwil gepresenteerd aan collega’s uit de hele wereld.

11


Ronduit Roessingh

Lars [14 jaar] Cliënt van rdgKompagne sinds 2014

Opvoeden met de Tobii spraakcomputer Door: Ingrid, de moeder van Lars “Een kind opvoeden kan een hele klus zijn. Ieder kind

bedienen en nu écht spreken met zijn ogen!

is anders en heeft andere aansturing nodig. Maar hoe

Dankzij Tobii leerden we Lars steeds beter kennen. Hij

herken je de persoonlijkheid van jouw kind als het niet

vond het bijvoorbeeld heel grappig om iets honderd

kan praten? En hoe voed je het kind dan op?

keer te vragen en onze reactie te zien. Hij kon dus ook een beetje plagen. Zo leuk, dat wisten we helemaal

Lars kan niet praten maar met zijn ‘sprekende ogen’ communiceerde hij al jong als de beste. Met de richting van zijn blik gaf hij precies

“nu kan hij écht spreken met zijn ogen!’’

niet! Hij was ook best wel wat verwend geworden met ouders die altijd voor hem klaar stonden. Maar nu er tekst uit de Tobii kwam was

aan wat hij wilde. Heel mooi natuurlijk, maar het

de twijfel over wat hij wilde zeggen weg en konden we

maakte hem wel heel afhankelijk van ons als ouders en

beter nee zeggen. Oei, dat was even wennen voor Lars!

of wij zijn blik wel juist interpreteerden. Opvoeden was daardoor lastig.

Naast dat we hem nu kunnen opvoeden, voedt hij ook ons op. Hij laat zien dat hij meer begrijpt dan wij

Toen Lars 9 jaar was kwam daar verandering in door

dachten en, net als andere kinderen, behoefte heeft

de Tobii spraakcomputer die hij van rdgKompagne

aan een eigen mening, aan grapjes maken en aan

geleverd kreeg. Lars kan de Tobii met zijn ogen

contact. Wat een enorme vooruitgang!”

12


Ik heb de regie over mijn leven weer terug

Hans Duenk [58 jaar] Cliënt van RoessinghMedinello in 2018

“Sinds kort ben ik weer voor 100% aan het werk en voel ik me helemaal terug van weggeweest. Ik leef gezond, ga drie keer per week sporten en ben ruim 23 kilo afgevallen. Ik gebruik veel minder medicijnen dan een jaar geleden. En, misschien wel het belangrijkst, ik heb geleerd om nee te zeggen. Kortom, ik heb de regie over mijn leven weer terug.

De druppel Daar ging wel heel wat aan vooraf. Ik heb naast diabetes ook klachten aan het bewegingsapparaat en artrose. De laatste jaren ging ik steeds verder achteruit. Ik bleef te lang doorlopen met psychische klachten en voetproblemen. Vorig jaar werkte ik als elektromonteur aan een zwaar project. Dat was voor mij de druppel; het ging niet meer. De reumatoloog in het ziekenhuis vroeg toen of RoessinghMedinello niet iets voor mij was. Dat kwam voor mij op het juiste moment en ik heb deze hulp dankbaar geaccepteerd.

Goede voelsprieten Ik volgde een traject van drie maanden, met een aantal dagdelen per week therapie. Ik had gesprekken met de psycholoog en deed veel aan sport en fitness. In het begin vond ik het heel zwaar. Er werd mij een spiegel voorgehouden en dat vond ik niet makkelijk. De begeleiding was geweldig, de mensen van het team hebben goede ‘voelsprieten’. Hierdoor ben ik langzaam maar zeker weer opgekrabbeld. Voordat ik begon wist ik niet goed wat ik van het traject moest verwachten, het was voor mij onbekend terrein. Achteraf ben ik heel blij dat ik het heb gedaan, het gehele traject is voor mij een echt succesverhaal gebleken.”

13


Weer kunnen lopen blijft mijn droom Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) is al sinds 2004 onderdeel van mijn leven. Het begon allemaal een jaar eerder, toen ik tijdens het turnen na een salto verkeerd terechtkwam. Daarbij liep ik een scheurtje op in mijn voet, dat zich vervolgens ontwikkelde tot dystrofie en later tot dystonie, een verstoring van de spierspanning. Ik had veel pijn en mijn voet stond krom. Maar het ergste vond ik dat ik niet meer kon lopen. Uiteindelijk kwam ik in het revalidatiecentrum terecht en kreeg ik mijn eerste orthese, gemaakt door RRT. Het begin van een langdurig traject van samen met de arts en orthopedisch instrumentmaker zoeken naar een passende oplossing voor mijn complexe klachten.

Ortheses Ik wilde persĂŠ weer kunnen lopen en deze orthese was daarin de eerste fase. De verstelbare orthese moest mijn voet langzaam weer in de juiste stand brengen. Helaas bleken mijn spieren sterker waardoor de orthese niet het gewenste effect had. In 2006 leek een amputatie van de voet de enige oplossing om ooit weer te kunnen lopen. Vlak voor de operatie kreeg ik echter een hersenvliesontsteking en kon de operatie niet doorgaan. Ook een nieuwe orthese, die door de instrumentmaker zelfs

Willy Wienholts [50 jaar] Klant van Roessingh Revalidatie Techniek sinds 2004

Wilt u meer weten over het leven van Willy? Kijk dan hier: www.deboekenvanwilly.nl

14


Ronduit Roessingh

speciaal werd aangepast zodat ik hem zelf kon verstellen, bleek geen oplossing. Nu ortheses niet afdoende bleken, probeerden we iets anders en kreeg ik mijn eerste knieloper prothese van RRT. Hierbij zat mijn voet niet meer in de weg en kon ik met een rollator al vrij snel weer lopen. Ik was helemaal happy. Tot ik last kreeg van mijn nek. Ik bleek een halswervelscheefstand te hebben en de dystonie breidde zich uit over de rest van mijn lichaam. Het lopen met de prothese ging steeds minder en uiteindelijk lukte het helemaal niet meer.

Opgeven geen optie Ik gaf mijn wens om weer te kunnen lopen echter niet op. Een revalidatiearts wees mij op een team in Groningen dat gespecialiseerd was in dystrofie. Na uitgebreide gesprekken met artsen en na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen, werd in 2015 alsnog mijn voet geamputeerd. De instrumentmaker maakte vervolgens voor mij een nieuwe knieloper prothese met een speciale sluiting. Omdat ik mijn knie niet voldoende kon strekken, was een normale prothese helaas geen optie. Ik heb nu meer stabiliteit in mijn benen en ik merk dat het beter gaat. Het doel is om de strekking van mijn knie te verbeteren, zodat ik uiteindelijk toch een normale prothese kan krijgen. Zo heb ik alles bij elkaar al heel wat verschillende protheses gehad. We zijn er nog niet maar mede dankzij zorgvuldig passen en meten en vooral het meedenken van de mensen van RRT komen we wel steeds een stukje dichter bij een oplossing. Ik vind het ook fijn dat ik veel eigen inbreng heb in het ontwerp- en maakproces van de ortheses en protheses. Dat geeft het eindresultaat net dat beetje extra. Weer kunnen lopen blijft mijn droom en ik weet dat de mensen van RRT er alles aan doen om mij daarbij te helpen.�

15


Ronduit Roessingh

Stef [11 jaar] Cliënt van rdgKompagne sinds 2012

Stef scoort met Score Stef communiceerde al sinds zijn vierde met de

vlot door hoe het werkt en door zelf te proberen en te

spraakcomputer Zingui, met daarop een beperkte

ontdekken leerde hij snel nieuwe woorden en zinnen.”

woordenschat die zijn ouders en zijn logopedist Susanne hadden ingevoerd. Toen Stef negen jaar was, waren deze

Score maakt het communiceren voor en met Stef veel

woorden niet meer genoeg, want hij had veel te vertellen.

eenvoudiger. Susanne legt uit: “Als Stef vroeger op school

Dus ging zijn logopedist samen met adviseur Tijs van rdgKompagne op zoek naar een oplossing. Tijs stelde voor om met Stef het veel uitgebreidere standaard vocabulaire Score

wilde vertellen dat hij bij

“Score maakt het communiceren voor en met Stef veel eenvoudiger’’

uit te proberen, om te bekijken of dit bij hem zou passen.

oma was geweest, typte hij op de Zingui het woord ‘oma’. Maar wat betekent ‘oma’? Heeft oma gebeld? Is oma op bezoek geweest? O, je bent bij oma geweest! Dat was lastig. Maar nu kan Stef

gewoon zeggen: ‘Ik ben bij oma geweest’.”

Score kan gebruikt worden op verschillende soorten communicatieapparaten. “Stef was meteen enthousiast

“Stef heeft met Score een compleet vocabulaire om de

over Score. Hij begon druk te tikken om te ontdekken

mooiste dingen te zeggen, of de grootste onzin als hij daar

welke nieuwe woorden er allemaal in het apparaat staan,”

zin in heeft. Er gaat een wereld voor hem open; hij kan nu

zegt logopedist Susanne goedkeurend. “Hij had heel

echte gesprekken voeren met leeftijdsgenootjes.”

16


Ik straal weer volgens mijn omgeving, iets wat ik al jaren niet gedaan heb “Ik ben bij Roessingh Arbeid terechtgekomen omdat mijn werk als secretaresse in een laboratorium fysiek te zwaar werd. Naast het typewerk had ik ook allerlei andere taken die ik vanwege mijn reumatische klachten eigenlijk niet zou moeten doen. Omdat aanpassingen in mijn werk niet mogelijk bleken, ben ik in overleg met mijn werkgever aan een tweede spoor traject begonnen. Het doel was om een andere baan te vinden die beter aansluit bij mijn fysieke mogelijkheden.

Interventie traject Tijdens mijn intakegesprek bij Roessingh Arbeid kreeg ik het advies om naast een tweede spoor traject ook een vroege interventie traject te volgen. Dit om te voorkomen dat ik in hetzelfde patroon verder zou gaan in een nieuwe baan. Het vroege interventie traject heeft mijn ogen geopend. Ik kwam erachter dat het in feite veel slechter met mij ging dan ik altijd heb doen voorkomen, niet alleen naar anderen, maar ook naar mijzelf. Ik moest opnieuw naar mijn lichaam leren luisteren.

Jennifer van Maasakker

InPerson Vanuit het tweede spoor traject ben ik vervolgens parttime gaan werken bij In Person. De werksfeer bij dit bedrijf is heel anders dan ik gewend was, heel open, relaxed

[47 jaar] Cliënt van Roessingh Arbeid in 2019

en prettig. In heb mijn uren langzaam opgebouwd en als het van beide kanten blijft bevallen, krijg ik mogelijk een contract. Beide trajecten die ik bij Roessingh Arbeid heb gevolgd, hebben mij veel gebracht, zowel op mijn werk als in mijn privéleven. Ik heb nu veel meer energie en volgens mijn omgeving straal ik zelfs weer, iets wat ik jaren niet heb gedaan.”

17

Ronduit Roessingh


Ronduit Roessingh

De combinatie van revalidatiezorg en wetenschappelijk onderzoek blijft inspireren Ina Flierman

[51 jaar] Programmacoördinator innovatie bij Roessingh sinds 1997

“Wat ik erg leuk vind en waar ik me veel mee bezig houd, is de relatie tussen het revalidatiecentrum en Roessingh Research and Development (RRD). De combinatie van revalidatiezorg en wetenschappelijk onderzoek blijft inspireren. Ik werk al 22 jaar bij Roessingh en ik vind het, onder andere daarom, nog steeds zo leuk als toen ik begon.

Vernieuwen In mijn functie staat vernieuwing centraal en juist dat maakt die band met RRD zo belangrijk. Samen brengen wij door middel van de kennis en ervaring van RRD nieuwe ontwikkelingen naar het revalidatiecentrum en implementeren we deze in de behandelpraktijk. Ik zet mij in om de collega’s in het revalidatiecentrum enthousiast te maken voor de verschillende initiatieven op het gebied van revalidatietechnologie, eHealth en het patiëntenportaal. Ik ben nu bezig met concrete plannen over de aanpak van innovatie en hoe dit er in de toekomst uit kan zien in het revalidatiecentrum en in de samenwerking met RRD. Ik word heel blij van de sprankeling en het enthousiasme bij RRD. Die passie is samen met ruimte en vrijheid nodig om te kunnen innoveren. Ik haal daar veel inspiratie uit en ik hoop dat ik mensen kan verleiden om de passie en het enthousiasme van mij over te nemen.”

Benieuwd welke innovaties bijdragen aan het herstel van onze patiënten? Bekijk de 360 graden virtual reality video van het Novalab. www.roessingh.nl/novalab

18


In mijn werk vind ik het belangrijk om concrete zaken op te kunnen leveren “Mijn werkweek ziet er heel anders uit dan een jaar geleden. Toen was ik nog senior onderzoeker en nu ben ik clustermanager eHealth bij Roessingh Research and Development (RRD). Als clustermanager richt ik me op de hoofdlijnen binnen mijn cluster, ben ik onderdeel van het managementteam van RRD en houd ik mij met financiën bezig. Als senior onderzoeker ben je zelf echt met onderzoek bezig. Ik had niet verwacht dat ik het financiële gedeelte van mijn nieuwe managersfunctie zo leuk zou vinden. Ik vind het een uitdaging om, samen met mijn collega’s, die cijfermatige puzzel kloppend te krijgen.

In gesprek gaan met mensen Wetenschappelijk onderzoek speelt zich regelmatig af in het lab of bereikt niet direct de patiënt. Bij RRD zijn we relatief veel gericht op toepassing in de praktijk. Dat vind ik persoonlijk ook het leuke van onderzoek doen; het in gesprek gaan met mensen, bijvoorbeeld tijdens focusgroepen of screenings. Als clustermanager ben ik daar niet meer direct bij betrokken maar ik zal zeker nog wel eens aansluiten bij focusgroepen. Ik blijf

Lex van Velsen

graag feeling houden met de basis. Mensen moeten geen getalletjes op papier worden, dat is zo zonde. In mijn werk vind ik het belangrijk om concrete zaken op te kunnen leveren. Daarom

[37 jaar] Clustermanager eHealth bij Roessingh Research and Development sinds 2013

vind ik de directe lijn met het revalidatiecentrum heel waardevol. Ik heb bijvoorbeeld veel contact over lopende onderzoeken met de programmacoördinator innovatie Ina Flierman. Deze connectie tussen RRD en het revalidatiecentrum maakt het makkelijker om innovaties daadwerkelijk te laten landen in de behandelpraktijk.”

19


Ronduit Roessingh

Mijn revalidatie ging al vanaf dag één alleen maar bergopwaarts

ben ik mij weer bewust geworden van wat ik met mijn lichaam doe, ook ik het dagelijks leven. Dat bewustzijn is voor mij een belangrijke stap. Daarbij heb ik weer kunnen ervaren dat sporten heel leuk is om te doen.

“we hadden gelijk vanaf het begin een klik”

“Door een combinatie van ernstige rugklachten, reuma en de dagelijkse stress van een drukke gezinssituatie kwam ik begin dit jaar op de pijnkliniek van Roessingh terecht,” vertelt Wendy. “Vroeger was ik altijd heel avontuurlijk, maar ik durfde niets meer. Ik vond alles eng en was bang de controle over mijn lichaam kwijt te raken. Ik verwachtte dat mijn revalidatie heel zwaar zou worden, maar het ging eigenlijk al vanaf dag één alleen maar bergopwaarts. Ik heb geleerd dat het niet alleen om het lichamelijke, maar ook om een gedragsverandering gaat. De leukste activiteit van de week vond ik het sporten met Evert. Ik had er echt plezier in, een gevoel dat ik lang niet heb gehad.” Vertrouwen in je lijf “Ik heb zelf altijd al plezier gehad in het sporten en als je dit kan overbrengen op anderen, is dat het allermooiste,” reageert Evert. “We hadden gelijk vanaf het begin een klik. Je zei tijdens de intake dat je altijd druk was met anderen en te weinig tijd voor jezelf nam. Daardoor raakte je niet alleen het gevoel voor plezier kwijt maar

Wendy Smale

ook het vertrouwen in je lijf. Je wist niet meer wat je wel en niet kon, omdat je altijd maar door bent blijven gaan.”

[47 jaar] Patiënt van Roessingh in 2019

“Dat was ook zo,” zegt Wendy. “Ik was gewend geraakt om mijn gevoel uit te schakelen en hier moest ik juist het tegenovergestelde doen. Mede door het sporten

20


Ronduit Roessingh

Wat voelt goed voor mij?

en wat ik kan doen om me weer beter te voelen. Ik weet nu dat

Vooral in het tennissen had ik veel plezier. Ook daar speelde

het goedkomt. Niet altijd op mijn manier, maar het komt goed.”

bewustzijn en gevoel een belangrijke rol. Ik moest bijvoorbeeld zelf een type tennisbal uitkiezen. Dat lijkt een simpele keuze

“Nu je behandeling is afgerond, hebben we gesproken over

maar ik vond het heel lastig, omdat het om een gevoel gaat.

hoe je verder gaat,” vult Evert aan. “Je hebt er zoveel plezier en

Wat voelt goed voor mij?

zin in, maar lukt het je ook om thuis tijd voor jezelf vrij te maken? Je wil natuurlijk niet weer in dezelfde situatie belanden

Ik heb uiteindelijk mijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in

en daarom hebben we samen besloten dat je eerst hier verder

mijn lijf teruggekregen. Ik durf bijvoorbeeld weer auto te

gaat met sporten. Uiteindelijk zou het mooi zijn als dit een

rijden. Af en toe beleef ik nog wel momenten dat het niet zo

opstap voor je kan zijn naar een andere sport.”

goed gaat maar ik heb geleerd hoe ik daarmee om moet gaan

Evert van Benthem [34 jaar] Bewegingsagoog bij Roessingh sinds 2009

Bewegen is essentieel voor uw gezondheid. Maar hoe geeft u dit vorm als u een beperking en/of aandoening heeft of hiervan herstelt? Vaak verliest u uw vertrouwen in het bewegen en vindt u daardoor ook niet (opnieuw) uit wat er nog wel kan. Roessingh Bewegen & Sport heeft de kennis, ervaring en middelen om u te helpen het vertrouwen in het bewegen terug te krijgen zodat u op uw eigen manier weer plezier kunt beleven aan bewegen en sporten. Kijk voor meer informatie op www.roessingh.nl/bewegen-en-sport

21


Ronduit Roessingh

Mijn belangrijkste doel is om het verblijf van onze patiënten zo prettig mogelijk te maken “In mijn functie als elektrotechnicus bij de technische dienst verhelp ik technische storingen in en om onze gebouwen, bijvoorbeeld aan de oproepinstallatie voor de verpleging of aan het gebouwbeheersysteem. Ik vind het een uitdaging om uit te zoeken waarom iets niet goed werkt en er vervolgens een passende oplossing voor te bedenken. Binnen Roessingh gebruiken we veel techniek. Storingen in die techniek zijn onvoorspelbaar en daarom is voor mij geen werkdag hetzelfde. Dat maakt mijn werk heel interessant en afwisselend. Mijn belangrijkste doel is om het verblijf van de patiënten zo prettig mogelijk te maken. Het mooie aan Roessingh vind ik dat het een jonge en dynamische organisatie is. De revalidatiesector is voortdurend in beweging en blijft zich vernieuwen. De steeds betere techniek speelt daarin een belangrijke rol.

“storingen in de techniek zijn onvoorspelbaar en daarom is voor mij geen werkdag hetzelfde” 22


Veiligheid Ook veiligheid nemen we zeer serieus. Naast elektrotechnicus ben ik ook coördinator van de bedrijfshulpverlening (BHV) bij Roessingh. In deze functie ben ik voortdurend bezig met veiligheid en zorg ik voor de opleiding en training van onze BHV-ers. Samen met 45 zeer gemotiveerde en enthousiaste BHV-ers zorgen wij ervoor dat Roessingh een veilige plek is voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. De samenwerking binnen het gehele concern is erg goed. Mede doordat de BHV-ers vanuit alle geledingen van Roessingh komen en ik vanuit de technische dienst overal wel eens kom, zijn de lijntjes kort en ben ik op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie. Als er iets geregeld moet worden, kan ik meteen met de juiste persoon overleggen en het probleem oplossen.”

Eric van den Hul [48 jaar] Elektrotechnicus en coördinator bedrijfshulpverlening (BHV) bij Roessingh sinds 1999

23


Bezoekadres Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Enschede T 053 - 487 58 75 E info@roessingh.nl

Postadres Postbus 310 7500 AH Enschede

Revalidatiecentrum Roessingh

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Roessingh_

Roessingh

roessingh.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.