Page 1

Rønnevang Kirke OKTOBER NOVEMBER DECEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

2019

Torsdagstræf Meditativ koncert BUSK Gospel-julekoncert Rytme og råhygge


Nyt fra kirken I Guds livsbog Her i efteråret er der blevet sunget nogle gode høstklassikere ved forskellige lejligheder i kirken. ”Nu falmer skoven” indtager klart førstepladsen, men i slipstrømmen kommer bl.a. ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”. En dejlig salme om at det, der er ”vores” i det store billede kun er til låns. Og som slutter med ordene: Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet! Efterårets sang har fået mig til at tænke tilbage på et lille revynummer, som jeg havde fornøjelsen af at se tidligere på året: Der gik en præst rundt på kontoret og nynnede netop de linjer, da en forskrækket opsynsmand trådte ind gennem døren. Han var fra Datatilsynet og ville straks vide, hvad det var for en ”livsbog” – for det lød som om det var stærkt personlige oplysninger, der blev opbevaret deri! Præsten gjorde sit bedste for at forklare, at bogen ikke var jordisk men himmelsk, og forsikrede at det alene var Gud, der var Herre over den bog. Manden fra Datatilsynet smilede overbærende af præstens ordvalg, og noterede tilfreds i protokollen at oplysningerne blev opbevaret i ”skyen” og at de måtte være tilstrækkeligt ”krypterede”, siden andre ikke kunne få adgang. Det var kostelig underholdning – men også en god påmindelse om, at vi mest af alt er her for noget, der er så forskelligt fra alle de paragraffer, forordninger og registreringer, som ellers er en del af dagligdagen. Vi er blevet vante til, at vi skal holde vores personlige oplysninger tæt ind til kroppen – men i kirken får jeg at vide, at der er en Gud, som ved alt om mig. Og det er der en enorm tryghed i! Hos Ham behøver jeg ikke at skjule mig, bekymre mig eller slette mine ”cookies”. Hos Gud kan jeg rummes trods al min uperfekthed. Og derfor gå også efterår og vinter i møde i håbet om, at jeg er indskrevet i hans livsbog – ikke fordi jeg har levet godt nok, men af nåde. /Søren Nolsøe


Torsdagstræf Torsdagstræf

3. oktober

Birgitte Hansen, der er tidligere højskoleforstander, har kaldt sit foredrag: ”Fra Grundtvig til Kim Larsen”. Foredraget er en musikalsk tidsrejse fra begyndelsen af 1800-tallet og op til vor tid. Vi har en stærk tradition for fællessang i Danmark. Fællessangen beriger os og skaber sammenhold om vores fælles værdier, det gode liv og de gode danske traditioner. Det er dejligt at blive bekræftet i, at vi er en del af en fælles historie – at vi har noget værdifuldt sammen. Vi skal synge fra højskolesangbogen. Foredragsholderen spiller selv til fællessangene. Kom og få en dejlig efterårseftermiddag i selskab med Birgitte Hansen.

ARRANGEMENTET BEGYNDER KL. 14.30. KAFFE KAFFE 20 20 KR. KR.


Torsdagstræf 7. november Torsdagstræf 7. november

Tidligere højskoleforstander Lillian Hjort-West vil berette om samfundsrevseren og lyrikeren Jeppe Aakjær. Vi skal høre om hans opvækst i fattige kår på landet, hans studietid i København og hans stormfulde ægteskab med forfatterinden Marie Bregendal. Vi får også en beretning om hans mange år på ”Jenle” i Salling. Vi skal høre om hans engagement for de fattige, tyende og for de mindreårige børn. Vi får også beretningen om hans lyriske evner, og vi skal undervejs i foredraget synge nogle af hans kendte sange fra højskolesangbogen. Kom og få en dejlig eftermiddag sammen med en underholdende og levende foredragsholder, som vi tidligere har stiftet bekendtskab med i Rønnevang Kirke.

ARRANGEMENTET BEGYNDER KL. 14.30. KAFFE 20 KR.


Fredslysandagt Torsdag den 5. december kl. 16.30 I år er det 22. gang Sct. Georgs Gilderne i Taastrup kan fejre Fredslysets ankomst til byen, og det er 20. gang, der er Fredslysandagt her i Rønnevang Kirke, hvor lysene tændes ved Fredslysets flamme af to Luciapiger. Fredslysets flamme stammer ubrudt fra den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem, og den symboliser er fred, forståelse og venskab i verden. Børnekoret under ledelse af kirkens organist Henny Holm går i Luciaoptog. Sognepræst Flemming Bak Poulsen holder andagt omkring Lyset og dets betydning i kristendommen. Alle, der ønsker det, får mulighed for at tænde deres eget lille håbslys for en sag eller et formål, der ligger dem på sinde. Efter arrangementet i kirken vil der være mulighed for en kop kaffe eller te i forhallen.

HUSK – medbring flagermuslygte eller lignende hvis I vil have Fredslyset med hjem!

Torsdagstræf den 5. december er desværre aflyst Vi vender tilbage med Torsdagstræf den 9. januar 2020, hvor Birgitte Saltorp vil holde foredrag over emnet ”Kirken under besættelsen” Emnet er aktuelt, da vi i 2020 markerer 80-årsdagen for besættelsen af Danmark i 1940.


Gudstjenester Oktober 6

kl. 10

SN

16. s.e. Trin.

9

kl. 19

FBP

Rytmisk gudstjeneste

13 kl. 10

JRD

17. s. e. Trin.

20 kl. 10

FBP

18. s. e. Trin. Matt.

SN

BUSK-gudstjeneste i Høje Taastrup Kirke. Ingen gudstjeneste i Rønnevang Kirke. 19. s. e. Trin.

27 kl. 10 30 kl. 17:30

JRD

Spagettigudstjeneste

November 3

kl. 10

3

kl. 14

FBP

Allehelgen

FBP+ Allehelgen—mindegudstjeneste JRD

10 kl. 10

FBP

21. s. e. Trin.

13 kl. 19

SN

Rytmisk gudstjeneste

17 kl. 10

FBP

22. s. e. Trin.

24 kl. 10

SN

Sidste søndag i kirkeåret

27 Kl. 17.30

FBP

Spaghettigudstjeneste

Der kan bestilles kirkebil for kørsel til og fra kirkens gudstjenester. Kontakt kordegnekontoret senest torsdagen før,


December 1

kl. 10

JRD

1. s. i advent

8

kl. 10

FBP

2. s. i advent

8

kl. 14

Gospel-julekoncert

15 kl. 10

SN

Gudstjeneste med Christmas Carols

22 kl. 10

FBP

4. s. i advent

23 kl. 13

FBP

Juleaften på forskud

24 kl. 13

FBP

Juleaften

24 kl. 14:30

SN

Juleaften

24 kl. 16

SN

Juleaften

25 kl. 10

JRD

Juledag

26 Kl. 10 29 Kl. 10

FBP FBP

2. juledag Julesøndag

Januar 1

kl. 15

JRD

FBP Flemming Bak Poulsen

Nytårsdag

JRD Johanne Røjkjær Daugaard

SN Søren Nolsøe


Musik af klassiske komponister som akkompagnement til visning af digte, visdomsord og bibelvers om

opbyggelige tekster til inspiration, eftertanke og fordybelse.


Morgensang Vi mødes hver onsdag kl. 9:40-10:00. Hvorfor ikke begynde dagen i det smukke kirkerum, der inviterer til ro, fordybelse og nærvær? Dette er et uforpligtende tilbud for alle i alderen 0-100 år, der har lyst og tid til at bruge tyve minutter onsdag formiddag på en sang og et ord.

Bibelkredsen Mødes mandage i lige uger fra kl. 15-17. Kontaktperson: Walther Livoni Mørck tlf. 52 50 64 57


Litteraturkredsen Mødes en aften om måneden Vi gennemgår og diskuterer ”månedens bog”, som gruppen har valgt i fælleskab. Holdet er pt. fuldtegnet, men interesserede er velkommen til at blive skrevet på ventelisten.

Kontaktpersoner: Maj-Britt Christophersen, tlf. 24 61 06 54 Elisabeth Heiberg, tlf. 24 25 80 15

Velkommen Café Rønnevang Velkommen til til Cafe Rønnevang mødes hverkl. onsdag Vi mødesVi hver onsdag 10-12kl. 10-12 til hyggeligt samvær til hyggeligt samvær og en kopog en kop 20 kr. kaffe/te med brød. kaffe/te med brød. Hvis du har spørgsmål, Hvis du har spørgsmål, Kontakt kirke, Rønnevang kirke, kontakt Rønnevang Tlf. 43 52 22 19Tlf. 43 52 22 19


Håndarbejdskredsen Efter mandag den 16. december 2019 holder vi juleferie, og vi starter igen mandag den 13. januar 2020 kl. 13.30—15.30. Vi strikker, hækler og syr til rumænske børnehjem, hvor alt fra sokker, bluser, tæpper—og alt derimellem—bliver modtaget med glæde. Vi strikker huer til nyfødte og for tidligt fødte på Herlev Hospital. Vi strikker karklude og dåbsklude til kirken. Der er hjælp til håndarbejdet, hvis du har brug for det. Alle er velkomne. Hilsen Jette

Kontakt: Jette Kolind, tlf. 28 18 68 14

De grønne pigespejdere

Vi er den lokale pigespejdergruppe. De grønne pigespejdere er et spejderkorps kun for piger og kvinder. Grønne pigespejdere får gåpåmod på livet. De lærer at gribe de muligheder, der kommer deres vej. Interesseret? Kontakt Birgit Mærsk på tlf. 23 45 23 41 Lindevangshusene 69

www.pigespejder.dk/taastrup


JUNIOR KLUB mødes fredage i ulige uger kl. 14:45-16:15 til leg, aktiviteter, andagt og saftevand. Klubben er en overbygning på minikonfirmand og er for alle børn i 4.-5. klasse, uanset om man var minikonfirmand eller ej. Leder: provst Søren Nolsøe.

Kik IND I KiK Alle unge fra 6. klasse og opefter er velkomne! Klubben mødes hver onsdag kl. 19-21 undtagen i skoleferierne. På programmet er en hel masse skøre og skægge aktiviteter, og vi slutter hver aften af med at høre noget godt om Gud, inden vi får saft og kage. Leder: so gnepr æ st Flemming Bak Poulsen.


Kortilbud for børn Spirekoret for de 4-6 årige Mødes fredage kl. 15-15.40 Børnekoret for 7-12 årige Øver torsdage kl. 16-16.50 Korleder Henny Holm Tilmelding: hennyholm@gmail.com Tlf. 29271149

JULETRÆSFEST 2019 Lørdag den 28. december kl. 15 - 18 Alle, unge som ældre, inviteres til en hyggelig eftermiddag med en klassisk juletræsfest. Vi skal synge julens sange sammen, der er dans om træet, en julehistorie, måske en godtepose til børnene og god tid til at hygge og snakke. Tilmelding er ikke nødvendig.


TANKEBOX TankeBox er et tilbud fra Rønnevang Kirke til børnefamilier. Her er mulighed for at få nye input og reflektere over familielivet sammen med andre. Se datoer og læs nærmere om emnerne i kalenderen nedenfor.

Rammerne for hvert arrangement 17:30 Vi spiser sammen (hver familie medbringer mad til det antal, man selv kommer til et fælles buffétbord) 18:15

Oplæg til samtale for de voksne og aktiviteter for børnene.

19:30

Fælles afslutning med sang i kirken.

Tilmelding er ikke nødvendig! Alle er hjertelig velkomne!

25. oktober Sådan kan du tale med dit barn om sex! De fleste forældre oplever det som en stor udfordring at tale med deres børn om sex. Hvornår begynder man? Hvordan får jeg barnet i tale? Og hvad siger man så? Hvad med porno? Har mit barn set porno på nettet? Hvordan hjælper jeg mit barn til at passe på sig selv og sætte grænser? Tove Larsen er lærer, psykolog og brevkasseskribent på hjemmesiden ”Adam og Eva”, hun har erfaring fra KRIS (Kristen rådgivning for seksuelt misbrugte) og Frelsens Hærs Krisecenter i Næstved. Til dagligt underviser hun på Gideonskolen i Vallensbæk.

30. november Juleafslutning TankeBox Klokken 11.00-15.00 Alle medbringer en ret til fællesfrokost. Vi klipper julepynt og bager.


SPAGHETTI GUDSTJENESTE I rønnevang Kirke har vi den sidste onsdag i måneden en børnegudstjeneste, som vi kalder spaghettigudstjenese, fordi vi efter gudstjenesten spiser spaghetti og kødsovs sammen. I kirken synger vi et par børnesange, hører en bibelhistorie og lærer en samle - alt sammen i børnehøjde hvor vi går på gulvet, har fagter til sangene og forskellige illustrationer til historierne. Det er målrettet børn i børnehave og skolens første klasser, men alle er velkomne, om så det er endnu mindre søskende eller en bedsteforældre, der tager et barn med. Program for den enkelte gang 17:30 Børnevenlig aftensgudstjeneste 18:00 Spisning og efterfølgende leg 18:50 Afslutning og aftensang Fra kl. 17 kan man øve dagens sange med organisten. Spaghettigudstjenester efterår 2019 30. oktober 27. november

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi deles om udgifterne ved at hver familie lægger 25 kr. for maden.


Rytme og råhygge i Rønnevang

Velkommen til rytmisk gudstjeneste i Rønnevang Kirke onsdag den 9. oktober og 13. november kl. 19.00 En rytmisk gudstjeneste er en enkel og lettilgængelig gudstjeneste med alternative indslag. Der er lagt vægt på sangen og musikken, som spænder over genrer som pop/rock, ballader m.m. Kirkens band og ungdomskor medvirker.

Rytmisk gudstjeneste er for alle som har lyst til at være med. Den henvender sig ikke mindst til unge, konfirmander (og deres forældre) samt familier, hvor børnene er lidt for store til spaghettigudstjeneste. Efter gudstjenesten kan man blive hængende ved cafebordene i salen, hvor der serveres chips og sodavand. Der er kort- og brætspil - og mulighed for en hyggelig snak med et spændende menneske. Eller måske er du det spændende menneske, som nogen skal møde ...


Kontakt Kordegn

Kirketjener

Merete Dige Åbent for personlig og telefonisk henvendelse Tirsdag til fredag kl. 10-12 Tlf. 43 52 22 19 E-mail: roennevang.sogn@km.dk

Preben Olsen Tlf. 29 27 11 59

e-mail: po@km.dk

Kirke- kulturmedarbejder Vakant

Kirkens præster Flemming Bak Poulsen Øllgårdsvej 10 (kbf) Tlf. 21 84 21 92 e-mail: fbp@km.dk Søren Isak Nolsøe (p r o vst) Skt. Bendts Allé 18 Tlf. 43 71 88 18 e-mail: sins@km.dk Johanna Røjkjær Daugaard Tlf. 22 88 12 70 e-mail: jord@km.dk Kirkens præster træffes bedst indenfor normal kontortid. Mandag fri.

Organist Henny Holm Tlf. 29 27 11 49 e-mail: hhol@km.dk

Kirkegårdsleder Per Ehbrecht Tlf. 43 71 55 85 e-mail: pehe@km.dk Træffes telefonisk Mandag - fredag kl. 10 - 12

Menighedsrådsformand Niels Holm Jessensvej 12 Tlf. 43 99 89 20

Kirkeværge Jørgen Munch Pedersen Højgårdstoften 149 Tlf. 40 97 16 59

Kirkens kontor Taastrup Hovedgade 150

www.roennevangkirke.dk

En del af F O L K E K I R K E N

Profile for Rønnevang

Rønnevang Kirke 4. kvartal 2019  

Rønnevang Kirke 4. kvartal 2019  

Advertisement