Page 1

Mayener de

Laot mar waaie!

snaek y a a e MAlm 017

D

2

De Mayse Almanak 2017

Officieel orgaon van ut Mayse Karreneval

58e Jaorgang, nummerke 58 Oitgave: Oplaoge:

C.S. ‘De Mayenèrs’ Agge ‘t echt wil weete dan hoore we ‘t wel.


• • • •

accou n tancy ad min istr atie b elastin ga dvieze n loon v erwerking Ni euwstraat 41 - Ma d e - T. 0162 6 7 0 0 2 0 10

2


Proklemaosie! scholenproject. Hiervoor zijn tijdens de afgelopen carnaval diverse opnames gemaakt, waardoor het een prachtig visueel- en leerzaam project is geworden. Inmiddels is het project succesvol geïntroduceerd bij de scholen op de May. Het team heeft een geweldige prestatie neergezet, waarvoor dank.

Wai, Jannes dun Irste Bij de Graosie van de Zotheid Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes Heer van Alle Mayse Carnavalsverenigingen en Beste Juine Jonker van ut Sikretarisse Bos tot ut Stronttorentje Beschermheer van alle Mayse Kapellen Baron van de Kroelers meej ut Kouwe Porselein Jonkheer van de Schietberg tot de Eendenkooi Amant van Oos Jaas en alle Mayenèrinnekes Graaf van Steelhoven tot dun Prinsepolder Vrijheer van dun Boerehoek Toeziend Voogd over de Gangmaokers Nachtvorst van de Mayse Kroegen Ridder in de Orde van de Mayse Leut Zeggen tot alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes:

Laot Mar Waoie! Carnaval 2017 staat voor de deur. Prins Jannes dun Irste is er klaar voor! Na twee geweldige jaren mag ik het derde jaar voorgaan in het Feest der Feesten op de May. Ik heb er zin in!

Het afgelopen jaar is er zowel voor, als achter de schermen hard gewerkt aan de activiteiten van onze stichting. In maar liefst 30(!) commissies is er gesleuteld om de bestaande evenementen nog verder te verbeteren en zijn er twee nieuwe projecten afgesloten. Onze kindercommissie heeft hard gewerkt aan een nieuw digitaal

Het tweede project betreft de jeugd van 14 tot 18 jaar waarvoor er tot op heden geen ‘eigen’ locatie was om carnaval te vieren. We zijn bijzonder blij, dat familie Van der Steen dit jaar café ‘Onze Buren’ beschikbaar stelt voor deze doelgroep. Van vrijdag tot en met maandag kan de jeugd van de May en omliggende kernen hier elke avond hun eigen feest gaan vieren. Het programma is in overleg met de jeugd samengesteld. Meer details over dit ‘Crazy Carnaval’ in café ‘Onze Buren’ kunt u vinden in dit blad op pagina 45 en op onze website www.mayeners.nl. De jeugd heeft de toekomst. We willen ons bijzonder inspannen om onze tradities over te brengen en het carnaval op de May een mooie toekomst te geven. Uiteraard kunnen wij al deze activiteiten niet uitvoeren zonder de nodige financiële middelen. Middelen die wij middels sponsoring, onze loterij en het jaarlijkse bal van de Club van 100 proberen binnen te halen. Ik hoop van harte dat u onze activiteiten waardeert en Carnavalsstichting De Mayenèrs een warm hart toedraagt door uw steun in welke vorm dan ook. Uiteraard bent u van harte welkom bij de activiteiten van Carnavalsstichting De Mayenèrs en onze horeca ondernemers. Deze prachtige traditie vieren we graag samen met U! Prins Jannes was ook afgelopen jaar aangenaam verrast door het grote enthousiasme waarmee carnaval op de May wordt gevierd. Laten we dit met z’n allen koesteren! Ik wil graag iedereen bedanken voor de inzet bij de organisatie van het Feest der Feesten. Alle deelnemers aan de optochten, onze muziekkapellen, sauwelaars, feestneuzen, sponsoren, adverteerders, horeca en niet te vergeten de leden van Carnavalstichting De Mayenèrs. Ik ben er trots op om jullie prins te mogen zijn! Rest mij nog om iedereen een geweldige carnaval toe te wensen. We gaan elkaar zeker tegenkomen bij één van de vele activiteiten of in de mooie en gezellige cafés op de May! Met carnavaleske groet, Prins Jannes dun Irste

Verspraajingsgebied: De Mayenèr wor graotis rondgebracht en afgeleverd op de gotgaanse May en héél Drimmele (durrup)

Redaksie adres: Beukenhof 27 4921 EZ Made kraant@mayeners.nl

Losse nummers: € 1,11 (excl. Portokoste)

Kolofonneke

De Mayenèr 2017 Nummerke 58 Officieel orgaon van ‘t Mayse Karreneval

Website: www.mayeners.nl Facebook: CS-de-Mayenèrs Illustraosies: Piet Gouverneur Graofiese verzurreging: Carola Welten Roel van den Dungen Foto’s: Nachtegaal Fotografie

Abbenemente: € 5,55 per jaor (incl. portokoste binne Nederlaand) te storte op Rabobank Made NL84RABO0131503286 onder vermelding van: “Ik wil gère abbenee worre op gullieje krant, waant...” En dan unne mooie slagzin. (Veurbeeld: De Mayenèr: Aindeluk un kraant meej verstaand. Of zouwiets...? Ut bèkt wel lekker vinde nie?!) en dan: “Ik won op:....” en dan schraifde op waor dagge wont en dus ok waor dagge de kraant wil hebbe. Verdere inzendinge kwa tips, verwensinge, opbouwende en geheel slopende kretiek, kommetaor en punte veur ut pregram enzo tweej maonde veur ut volgende karreneval stuure naor ut redaksie-adres of meele naor: kraant@mayeners.nl 3


4

4


De Veurzitter Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes,

Meej veul plezier schraif ik as Vurzitter van CS de Mayenèrs weer un vurwoord in dees carnavalskraant. Hoewel ik nog nie wit wè de rooie draad van de kraant is dees jaor, of enig stuk gelezen heb, weet ik zeker dè ut wir unne mooie en vural leutige kraant geworre is. Wè dè betreft kenne we rekene op de redaksie en speciaol op de hoofdredakteur Roel van den Dungen, die altaid vur carnavaleske kwaliteit zurrugt. Wetende dè dees edisie dun leste is onder ut bewind van Roel, zal ik misschien volgend jaor iets minder zeker van munne zaok zain. De leste jaore is de kraant nogal veraandert vural dur dè tie in foell-kollor omgezet is, iets waor Roel zich hard vur gemaokt hèt. Roel bedaankt vur die mooie kraanten onder jouwe laiding. Ut motto van ut carnaval op de May is dees jaor “Laot mar waaie!”. Un motto dè flejend jaor in de slotvergadering meej de verenigingen op veul bijval kon rekenen. Aonlaiding war ut stormachtige weer op carnavalszondag waordur wai as Carnavalsstichting wa maotregele moeste neme vur de veiligheid in de grote optocht. As tur op ut leste moment van alles omgegooit mot worre, dan kom ut ain op ut organizasietalent van iedereen die tur meej te maoke hèt. Nie alleen van oos aige commissie optocht, verkeersregelaors en zo, mar ok van de optochtdeelnemers en vural de grote verenigingen. Omda ut allemaol zo goed opgepakt en oitgevoerd werd, konne we de konkluzie trekken: Laot ut mar waaien, op de May lossen we dè gewoon op. Mar ok de tweede betekenis van “Laot mar waaie”, pas goed bij de carnaval: Laot ou werk, ou school, ou zorge is effe un paor daoge achter ou, “Laot mar effe waaie, dè kom vanaf as-woensdag wir wel”. Effe relaxe, nie meej joga of in un wellness center of dè soort gedoe, gewoon in unne daampende Mayse kroeg meej muziek van unne Mayse Blaoskapel. Lekker bijbuurte meej diejen ouwe schoolkameraod die de aigeluk maar eens per jaor ziet, un hoop gekkigheid op un stokske, lekker lache. Carnaval verbroedert, brengt de Mayenèrs en Mayenèrinnekes saomen. Saome om te feeste, mar flejent jaor hebben we ok kunnen merken dè as ut moeilijk wordt, we ook als carnavalsvolk mekaore vast kunnen houwe op unne hartverwarmende manier. Het overlijden van Rob tijdens carnaval bracht veul saomhorigheid. Net wa Rob zo mooi von aon de carnaval: saome op de May dur mee zun alle wat van maoke. Wai zulle dees jaor op carnavalszondag zeker wir terug denken aon ut drama van flejent jaor. Mar we zulle ook de carnavalstradisie die Rob zo lief was, zeker in volle glorie durzette. In lief en leed blaive we de carnavalscultuur koesteren omdè ut un stuk van de Braobaanse en zeker ok Mayse kulturele identiteit is, waor we oos aige bai thois voele. Carnaval waorbai iedereen welkom is, range en staande vurvaoge, we saome mooie ding bouwe, saome feeste en dun alledaogse sleur effe parkeren oit ut zicht. Ik wens jullie dan ok een leutig “Laot mar waaie” carnaval. Ad van Wesel Veurzitter Carnavalsstichting de Mayenèrs

Eregallerij 2016 Beste Juin 2016 Cees Verwater Burgemeesterspenning 2016 Mirjam de Wijs-Kielestein Waogebouwer van ut jaor 2016 Martin Monsieurs Oppersauwelaar Hans van Mook Publieksprijs Sauwelen André Sips

Oppersauwelaar Jeugdsauwelen t/m 15 jaar Fleur de Wijs Oppersauwelaar Jeugdsauwelen 15 t/m 18 jaar Demi van Dongen Henk Stoop wisselbokaal Jeugdsauwelen (publieksprijs) Demi van Dongen

Ridders in de orde van de Mayse Leut Prins Mienus XII van Kaaiendonk Jack van Leent Patrick Akkermans Ron Laurijssens Prins Janneske medaille Noor van Geel Denise de Laat Ton de Bok (Neukop Lambrechts) 5


Lijst Harry Bakker wenst iedereen een leutige carnaval!!!

LAOT MAR WAAIE !

12

6


Dun Burger Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes Zoals gebruikelijk is mij ook dit jaar weer gevraagd een bijdrage te leveren voor de Mayse carnavalskrant. En ik dacht echt niet ‘Laot mar waaie’ want ik stel het erg op prijs dat ik dat ieder jaar weer mag doen. Carnaval leeft, ze denken er in de May echt niet aan om het maar te laoten waaie. Jullie Mayenèrs en Mayenèrinnekes zit het in het bloed om een feestje te bouwen. Een feest dat officieel 4 dagen duurt. Voor menigeen begint de aftrap van carnaval echter al op 11 november, gevolgd door nog een flink aantal activiteiten zowel op de May als in de regio. Denk maar aan het verbroederingsfeest, de wagenbouwer van ut jaor verkiezing, het sauwelen en de schrètstraid van Made. De Mayenèrs kunnen wel tegen een beetje wind, ook al waait het van links naar rechts of van een andere kant. Net voor de optocht van vorig jaar dacht de Stichting echt niet laot mar waaie die Leutstoet. De optocht is vanwege de straffe wind gewoon wat eerder gestart en de deelnemers hebben zich niet laten kisten. Met zijn allen de schouders eronder, ze zijn er gewoon voor gegaan. Niet voor niets dat de Carnavalsstichting De Mayenèrs het al 58 jaar voor elkaar krijgt om dit mooie volksfeest te organiseren. Een beetje tegenwind zal de pret niet drukken maar juist de carnavalsvierders aanzetten om er nog meer uit te halen dan er al in zit. Ik houd wel van deze mentaliteit. Ik vertrouw er op dat Prins Jannes dun Irste met volle overgave het stokje van mij overneemt tijdens de carnavalsdagen en dat hij het zeker niet zo mar laot waaie. Ik wens alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes fijne carnavalsdagen toe en hoop hiervan zelf ook getuige te mogen zijn. Veel plezier! Gert de Kok Burgemeester

ALMANAK

WIJSHEID

As un Mayse haon in Traai e kraait, het ut verrek te hard gewaait!


UW GLAASJE WEER STEVIG IN DE HAND HOUDEN? HAND&POLS is een gespecialiseerde praktijk voor hand- en polsklachten. Wij richten ons dan ook uitsluitend op onderzoek en behandeling van problemen die zich kunnen voordoen aan hand, pols en elleboog. Wij kunnen een passende brace leveren of een spalk op maat maken voor uw specifieke klacht. Vergoeding voor de behandeling vindt op dezelfde wijze plaats als reguliere fysiotherapie en ergotherapie. Voor fysiotherapie kunt u ook zonder verwijzing van een arts direct een afspraak maken bij ons. 0162 74 20 59

Oosterhout

info@handpolsexpert.nl

Made

www.handpolsexpert.nl

Breda

Tilburg

Ruud Rullens

Goirle 9

8


'T Mayse lied 2017 Laot mar waaie die Wind REFRAIN Al waait de wind van links naar rechts of toch van geune kaant. Ge voelt me’teen die warme lucht Tis karrenaval in’t Mayse laand. Waait de wind van links naar rechts of geune kaant. Feest van ut Boven-endje tot aon Stuivezaand. Koeplet 1 Ut waor toch wir gezellig, in oos aigge stamcafe. Wai naome un neut, Wa warre wai teut, Och wa hadde wai un leut. Meej un meske aon mun lippe, zwalkte ik naor hois. De vrouw bai de deur, ik zag haor humeur en ik kreeg de wind van veur. Refrain Koeplet 2 D’aandere morgen wier ik wakker, da viel toch ech nie meej. Nie te vroeg op, waor nie top, dur zat unne kaoter in mun kop. Effe unne Aspro pakke, en ut gaot wir vur de wind. Ik ben dur vur klaor, niks gin gemaor, op naor ut mooiste feest van’t jaor. Refrain Laot mar Waaie die Wind

Dun leste aosem Loat mar lekker waaie, loat mar lekker goan, Ut leve is un feestje, we goan er tegenoan Loat mar lekker waaie, loat mar lekker goan, Ut leve is un feestje, we goan er tegenoan

Tekst: C.V. Van ‘t Vat Gespeeld door: ‘t Mays Kwartierke Compositie/Arrangement: Wilbert Geurts


Van de Redaksie (Geschreve deur unnen Almanak Rotonde Maniak) Hier ligt ie dan veur oe: De Mayenèr 2017: het naoslagwerk veur ut Mayse karreneval. Ge zou ok kenne zegge: Dun enige echte Maysen Almanak. Jaorluks kreddum op oew veurdeurmat gesmete en hedde dus alle belangraike informaotie over ut Mayse karreneval zo ter beschikking. De Mayener is, en dè is ‘ne primeur, vantjaor ojtgerust meej unne geplakte rug. Dè kost de Stichting ok wel unne rug, maar dan kende dees almanak temieste meej recht in de boekekast bewaore. De Maysen almanak gift, zouw as ut unnen almanak betaomd, informaosie over heel nuttige en heel onbenullige dinge, mar toch ok over best wel benullige dinge.. Een zo’n benullig ding is, vin ik, de nieuw aon te legge rotonde in plak van de stoplichte baj ut ouw gemintenois. De stoplichte, dè vonde ze in de raod ammaol mar niks. ‘Ne rotonde, dè is netuurluk veul mooier. Daor kende altaid deurraaje en die staot nooit geel te knippere.. Daor rotondeert ut verkeer in alle vrajhaid dur jolig op los. De naom vur dees verkeerplain mot nog gevonde worre mar die zal warschainluk de naom van unne langen Drimmelse politicus kraige. Hierneffe ziede ut ideej van unnen artiest (ooze Piet) van hoetur da op dè kroispunt ojt mot komme te zien. Waj vonnen ut in ut midde van de rotonde nog wa leeg. Ge het ur plek zat: daor kende toch makkeluk un bestemming aon geeve? De redaksie van dees drukwerk is al nao aon ut denke over de invulling van de centraole roimte op de rotonde. Wa mot dur nouw middenin komme te staon of ligge? In deezen almanak vinde verspraid dur ut boekwerk wa suggesties van de aafzonderlukke redaksieleeje, baj wie gevoel veur roimtelukke ordening overiges tetaol ontbreekt. Tja, en agge dan toch nie ken wenne aont ut fait da we op de May gen stoplicht mir hebbe dan gaode mar naor Drimmele durrup toe. Daor kende nog veur ut rooje stoplicht waachte…

! e i s k a d e R e d n a v s Groetje Carola - Wilton - Annet - Piet - Cees Roel - Dennis - Harrie - André


E D e i t s N e g O g u T S O R

Knip deze suggestie uit en plak het op de rotonde hierboven. In de rest van de krant vind je meer suggesties.

11


IEDER E ZONDA G OPEN

van 11. 0 (zondag

0 tot 16

tijdens d

e grote o

.00 uur

ptocht g

esloten)

EERSTE INDUSTRIEWEG 15 4921 XJ MADE 0162-687266 MADE@MULTIMATE.NL

1

10

2500 m2 toonzaal Kloosterstraat 22 4921 BD MADE Tel. 0162 - 682586 verkoop@rh-made.nl

Uw waarborg voor: • Eerlijk vakmanschap • Gedegen voorlichting • Vakkundig advies www.rh-made.nl 2

Marktstraat 36, 4921BG Made Tel. 0162-682456 www.dierenwinkelhoosemans.nl 5

12


Programma 2017 Zaterdag 11 februari 20.00 uur: Sauwelen, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur Hotel de Korenbeurs.

Zondag 12 februari 13.30 uur: Jeugdsauwelen, aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur Hotel de Korenbeurs. Vrijdag 17 februari 20.30 uur: Froggerz, (alcoholvrije jeugdeditie van het Kinkelutenbal voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar), aanvang 20.30 uur Hotel de Korenbeurs, einde 00.30 uur. Zaterdag 18 februari 20.00 uur: Kinkelutenbal georganiseerd door c.v. de Kinkeluten, hotel de Korenbeurs aanvang 20.00 uur. Vrijdag 24 februari Staosiebezoek Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. 19.00 uur: Jeugddisco cultureel centrum de Mayboom, einde 22.30 uur. Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar. 20.30 uur: Jongerendisco Café Onze Buren (‘t Trefpunt), einde 01.00 uur. Voor de jongeren van 14 t/m 18 jaar. 21.00 uur: Feestavond Club van 100, aanmelden via clubvan100@mayeners.nl Zaterdag 25 februari 13.15 uur: Plaatsing van Oos Jaas op het Raadhuisplein. 13.45 uur: Opstellen kinderoptocht op het gemeentehuisplein. 14.00 uur: Prins Jannes dun Irste wordt ontvangen in het gemeentehuis, waarna burgemeester de Kok ten overstaan van de Mayse bevolking de sleutel van de poorten van de May overhandigt. 14.15 uur: Vertrek van de grote Mayse snotsliert, de kinderoptocht! 14.30 uur: ‘Ut Mays Juinenbal’, Biesboschzaal, Hotel ’t Trefpunt, aanvang 14.30 uur, zaal op en 14.00uur, einde 18.00 uur georganiseerd door c.s. de Mayenèrs. 15.30 uur: Einde van de kinderoptocht. 16.30 uur: Prijsuitreiking kinderoptocht tegenover café Hof van Holland. 19.00 uur: Jeugddisco cultureel centrum de Mayboom, einde 22.30 uur. Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar. 19.00 uur: “Het lof der zotheid” (voormalige carnavalsviering), Clubhuis Duivenclub naast de Jumbo. 20.30 uur: Jongerendisco Café Onze Buren (‘t Trefpunt), einde 01.00 uur. Voor de jongeren van 14 t/m 18 jaar. 20.30-23.30: Staosiebezoek Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. Zondag 26 februari 10.30 uur Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes en begeleiding op Baronie TV. 11.30 uur: Opstellen van de deelnemers aan de grote Mayse carnavalsoptocht in de Kerkstraat en de Stationsstraat. 12.30 uur: Inspectie van de grote optocht door burgemeester de Kok en Prins Jannes dun Irste met gevolg. 13.11 uur: Vertrek van de regionaal vermaarde en steeds maar groeiende Grote Mayse carnavalsoptocht. 19.00 uur: Jeugddisco cultureel centrum de Mayboom, einde 22.30 uur. Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar. 19.00 uur: Jongerendisco Café Onze Buren (‘t Trefpunt), einde 01.00 uur. Voor de jongeren van 14 t/m 18 jaar. 19.30-23.30: Staosiebezoek Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. Maandag 27 februari 10.00 uur: Cultureel centrum de Mayboom, Het ‘Toeternietoe’-bal voor alle verstandelijk gehandicapten georganiseerd door c.s. de Mayenèrs. 10.00 uur: Hotel de Korenbeurs, Blai op de May georganiseerd door c.v. de Kinkeluten. 13.30 uur: Boeren(kool)Bejaardenbal, Hotel Party centrum ‘t Trefpunt, aanvang 13.30 uur 14.00 uur: Hotel de Korenbeurs, c.s. de Mayenèrs organiseert het ongeëvenaarde ‘Ut Mays Kapellenfestival’. Zonder meer een groots Mays familiefeest met gratis toegang voor iedereen. Met medewerking van alle Mayse en genodigden kapellen. 19.00 uur: Jeugddisco cultureel centrum de Mayboom, einde 22.00 uur. Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar. 19.00 uur: Jongerendisco Café Onze Buren (‘t Trefpunt), einde 01.00 uur. Voor de jongeren van 14 t/m 18 jaar. 19.30 uur: Hotel Party centrum ‘t Trefpunt prijsuitreiking van de grote Mayse carnavalsoptocht! 19.30-23.30: Staosiebezoek Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. Dinsdag 28 februari 10.00 uur: Snotaopenbal in café “the Pub”, georganiseerd door c.s. de Mayenèrs. 10.15 uur: Snotpinnekesbal in café “Het Trefpunt” georganiseerd door c.s. de Mayenèrs, zaal open 10.00 uur. 14.00 uur: Staosiebezoek van Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan de bewoners van zorgcentrum de Wijngaerd. 14.30 uur: Hotel ’t Trefpunt, verkiezing “Beste Juin van de May 2017” onder auspiciën van c.s. de Mayenèrs. Met om 15.40 uur trekking grote loterij. 19.30 uur: Aanvang van de lampionnenoptocht, georganiseerd door c.s. de Mayenèrs. Verzamelen op het Molenplein. Aansluitend op Den Deel een laatste hulde aan Oos Jaas, waarna onder toeziend oog van de brandweer, prins Jannes dun Irste, de Burgemeester en de voorzitter van c.s. de Mayenèrs, Oos Jaas in de brand steken en daarmee symbolisch carnaval 2017 afsluiten. 20.30 uur: Staosiebezoek Zijne Deurluchtige Zotheid Prins Jannes dun Irste en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. Aansluitend een bezoek aan het tranenbal in hotel de Korenbeurs.

veur iedereen un veilig hois, ok meej karnaval

Advertentieruimte

info: www.mayday-home.nl - telefoon: 06 16 59 87 93

12


Elektrotechniek Besturingstechnieken Domotica - systemen

DE VISSER ELEKTROTECHNIEK Wagenstraat 86 4845 CX Wagenberg Tel: Fax: Mail:

0162 85 24 84 076 593 27 84 info@devisserelektrotechniek.nl

www.devisserelektrotechniek.nl

DE VISSER INSPECTIE Wagenstraat 86 4845 CX Wagenberg Tel: Fax: Mail:

0162 85 24 84 076 593 27 84 info@devisserinspectie.nl

Keuring arbeidsmiddelen Keuring installaties Thermografie NEN 1010 en NEN 3140

www.devisserinspectie.nl

7

14


Routes optochten 7 1 0 2 y a M e d r e ov

KINDEROPTOCHT zaterdag 25 februari 2017 vertrek 14.15 uur vanaf nieuwe Gemeentehuisplein. Nieuwe gemeentehuisplein - Park - Adelstraat - Marktstraat - Schoolstraat - Nieuwelaan - Den Deel - Nieuwstraat Lignestraat - Antwerpsestraat - Pieter Jacopstraat - Nieuwstraat - Ontbinden op het Raadhuisplein. GROTE OPTOCHT zondag 26 februari 2017 LET OP: nieuwe aanvangstijd!! Vertrek 13:11 uur vanuit de kerkstraat. Kerkstraat - Marktstraat - Godfried Schalckenstraat - v/d Houtstraat - Lignestraat - Norbartstraat - Kempstraat Romboutsstraat - van Gilslaan - Zuideindsestraat - Nieuwstraat Ontbinden ter hoogte van Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt. LamPIONNENOPTOCHT dinsdag 28 februari 2017 vertrek 19:30 uur vanaf het molenplein. Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Verbranding van “Oos Jaas” op Den Deel.

an

de

e

t ro

G

re d

mp

t

op

ur

t

h oc

pe

ion

n

ne

Huis

n

’s é af

C

t h c o t erop

Kind

Zet de bloemetjes buiten ! (ook na Carnaval)

TUINADVISEUR Sandra den Exter-Seegers - In den Tuyn 16a 4921 BW Made - Tel. (0162) 670236

06

15


OPEN DAG!

zondag 21 mei 2017

www.lorinahoeve.nl

Zanddijk 10 in Made Tel: 0162-785659 10

Fa. Th.

Smits en zn. bv loon en grondverzetbedrijf KALVERSTRAAT 90A - 4921 AT MADE - TEL. 0162-682571 www.loonbedrijfsmits.nl

“Zelfs meej carnaval ziede oos nog overal” 10

Mail: info@ajansentimmerbedr ijf.nl Website:    ajansentimmerbedr ijf.nl Telefoon:               06 110 026 16

A. Jansen Timmerbedrijf Wilhelminastraat 17 4921AH Made

A. Jansen Timmerbedrijf

Mail: info@ajansentimmerbedr ijf.nl Website:    ajansentimmerbedr ijf.nl 06 11 00 26 16

4

Mail: info@ajansentimmerbedrijf.nl Telefoon:               06 110 026 16 Website: ajansentimmerbedrijf.nl Telefoon: 06 110 026 16

A. Jansen Timmerbedrijf A. Jansen Timmerbedrijf Wilhelminastraat 17 4921AH Made Wilhelminastraat 17 4921AH Made 16

10


1. Beoordeling van de grote optocht: Door de vakjury zullen de volgende aspecten worden beoordeeld:

de volgende verdelingssleutel over de categorieën:

Groepen & wagens 1. Idee, vondst, onderwerp 2. Uitbeelding technisch 3. Presentatie / interactie / beweging 4. Carnavalesk vorm en uitleg

80 60 60 100

punten punten punten punten

Wagens

Individuelen 1. Idee / onderwerp 2. Uitbeelding / creativiteit 3. Presentatie / interactie 4. Carnavalesk

40 80 80 100

punten punten punten punten

Maximaal per jurylid te behalen

300 punten

Tien juryleden beoordelen, onafhankelijk van elkaar, de deelnemers twee maal gedurende het trekken van de optocht. Groepen en wagens worden één maal vanaf een jurywagen beoordeeld om een goed totaaloverzicht te hebben van de creatie. Daarnaast een keer vanaf de straat waarbij de jury tussen het publiek staat om dan juist de interactie tussen deelnemers en dat publiek goed te ervaren. De wagens worden bovendien voor de optocht (vanaf 11:30 uur) al een extra keer beoordeeld op afwerking, kleur en andere zaken die al goed aan een stilstaande wagen te beoordelen zijn. Individuelen worden twee maal beoordeeld door een jury die tussen het publiek door loopt. 2. De jury De 10-koppige vakjury is verdeeld in 2 groepen en bestaat dit jaar uit: Naast de vakjury treedt ook het publiek langs de route op als publieksjury. Groepen & Wagens: Individuelen: Jens Geurts Ad Buijs Kees van Meel John van Gurp Jan-Willem Oome Kitty Joosen Coos Praat Cees van de Water Eric Segeren Helma Weel-Nieuwkoop Voorafgaande aan de optocht worden toeschouwers gevraagd of zij op willen treden als publieksjury. Publieksjuryleden krijgen vervolgens een formulier uitgereikt waarop ze aan kunnen geven wie in hun ogen de nummers 1, 2 en 3 zijn in elke categorie. De formulieren worden ingeleverd bij de optochtcommissaris die achter de optocht aan stept, op het Raadhuisplein bij de Raad van Elf aan het eind van de optocht of eventueel later die dag bij een van de op het formulier vermelde adressen. De uitslag van de publieksjury wordt door de deelnemers ook erg belangrijk gevonden en is bepalend voor de verdeling van de bijdrage van het publiek in onze knakenwagen. 3. De prijsuitreiking: De prijsuitreiking van de optocht is op maandag 27 februari 2017 om 19.30 uur in het Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1a te Made. 4. Categorieën en prijzen De grote optocht kent dit jaar de volgende categorieën: Deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp Deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp Wagens A: Grote wagens tot 11 meter hoogte en 22 meter lengte Wagens B: Kleinere wagens tot maximaal 8 meter hoog en waar minder middelen en man-/vrouwkracht in gestopt zijn. Groepen C: Kleine groepen (3 t/m 7 personen) Groepen D: Grote groepen (8 personen of meer) Individuelen E: Deelnemers die hun creatie met 1 of 2 personen uitvoeren Deze categorieën strijden vooral om de eer en beker maar ook voor wat financiën die als startkapitaal dienen voor de creatie van het volgende jaar. Die financiën zijn tweeërlei: - Vakjury-prijzen: Dit zijn geldbedragen die door CS de Mayenèrs uitgekeerd worden in hoogte afhankelijk van de plaatsing volgens de vakjury-uitslag -Publieksjury-prijzen : op basis van de publieksjury-punten wordt de inhoud van de Knakenwagen verdeeld over de deelnemers. Het publiek bepaalt dus zelf waarheen hun in de in de Knakenwagen gegooide donatie ter ondersteuning van de optocht deelnemers vloeit. Hierbij geldt

Groepen Individuelen

2017

60% van de opbrengst uit de knakenwagen. (wagens A en B naar rato aantal punten van de vakjury) 25% van de opbrengst uit de knakenwagen. (groepen C en D naar rato aantal punten van de vakjury) 15% van de opbrengst uit de knakenwagen

Naast deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp zijn er ook elk jaar deelnemers van buiten Made. Zij worden wel beoordeeld door de jury maar strijden niet mee om de vakjury- of publieksprijzen. Ze ontvangen wel een vergoeding: Wagens buiten Made

€ 50,- + extra bonus mogelijk bij hoge virtuele vakjury score Groepen buiten Made € 25,Individuelen buiten Made € 7,50 Verder indien van toepassing: Prinselijke prijs € 111,11 Pechprijs € 11,11 Een uitzondering op deze regel vormen eventuele oud-inwoners van Made en Drimmelen-dorp. Zij worden gelijk gesteld aan deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp. 5. Commissie optocht De algemene organisatie van de grote optocht ligt in handen van de volgende commissie: Anton Jansen (voorzitter) Te bereiken via: optocht@mayeners.nl Eric Nelisse (secretaris) Mitchel Verregghen Niels de Wijs Ruud Wollrabe (muziek) Gerdwin Jansen (veiligheid & contructie) Gerrie van der Sanden (veiligheid & contructie) Antoine Willemse (afgevaardigde van de carnavalsverenigingen) 6. Optochtcommissarissen Voor het in goede banen leiden van de optocht zijn de volgende commissarissen aangesteld: - Anton Braat - Anny Marijnissen - Johan Marijnissen - Wil van der Sanden - Ad Thijssen 7. Route van de grote optocht Let op: nieuwe aanvangstijd!! Vertrek 13:11 uur vanuit de Kerstraat.

Alle routes kunt u vinden op pagina 15


Tankstation & Wasserette JAN VAN GELOOF

Het tankstation waar u nog echt word bediend!

9 CENT KORTING OP BENZINE!! Contante korting op Diesel Vraag op het station naar de voorwaarden.

Bij iedere 10 wasbeurten 1 GRATIS WASBEURT!

(vraag naar de gratis stempelkaart)

Wasserette met 4 programma’s voor een eigentijdse uitstraling en de hoogste kwaliteit Dankzij SofTecs borstels wassen zonder krassen!!! Molenstraat 11 – 4921 KJ Made- 0162 683557

3

Wie regisseert uw beeld & geluid?

MK2 Audiovisueel

088-6526565

info@mk2.nl

1

12

8

18


tocht! p o e s y a M e d n a a n e w u o Samen b ls portemonnee die fietst, maar Nie Waardering voor de optocht betere optochten in de De Mayse optocht is één van de inderd aantal wagens, regio. Jaarlijks trekt er een onverm de straten van De May. groepen en individuelen door jury doen de deelnemers Om hoge ogen te gooien bij de enop. Hierdoor wordt er steeds weer een schepje bov het niveau als maar opgestuwd.

rijker vinden dan de Maar wat deelnemers nog belang ering van het publiek! punten van de jury, dat is de waard publiek haar waardering Er zijn 2 manieren waarop het kan laten blijken: y - door te fungeren als publieksjur de ‘knaokenwaoge’. - door een bijdrage te storten in Publieksjury jury aanwezig is, willen Hoewel er altijd een deskundige wat het publiek ervan de deelnemers ook altijd weten vooraan in de optocht vindt. Om dat te weten, delen we opstellijst en een balpen publieksjuryformulieren met een lier ontvangen worden uit. Mensen die een juryformu n de nummers 1, 2 en 3 gevraagd om in de 4 categorieë aan te wijzen.

het kunt laten als het Op het formulier staat waar u weer 200 formulieren ingevuld is. Ook dit jaar delen we mogelijk ingevuld terug. uit en we zien er graag zo veel e als publieksjury? Doe Vandaar deze oproep. Doet u me lnemers vinden dit heel het dan serieus, want onze dee belangrijk. De Knaokenwaoge iddels; de fietsende Elke Mayenèr herkent hem inm portemonnee!

Nou ja, het is niet de ens de optocht weer zo van Meggelen. Hij probeert tijd sen. veel mogelijk geld bij elkaar fiet misverstanden over de Toch zijn er af en toe nog rage van het publiek is ‘knaokenwaoge’. Want de bijd tichting, zoals sommige niet bestemd voor de carnavalss r 100% uitgekeerd aan mensen denken, maar wordt voo de optochtdeelnemers.

gens ontvangen, naar De individuelen, groepen en wa de publieksjury, een rato van het aantal punten van als publieksprijs. bijdrage uit de ‘knaokenwaoge’ bij de deelnemers, want Deze prijs is meer dan welkom volgende optocht. dit is het beginkapitaaltje voor de de broekzak en steun Dus… stop een paar euro’s uw mee aan de optocht van onze deelnemers. Dan bouwt u de toekomst.

Mayenèrs bedankt!

Optocht met een climax Beste Mayenèrs en Mayenèrinnek

es,

De boog van Ut Spulleke is al jare n een traditie op De May! De Prins en zijn gevolg nemen daa r, bij het einde van de optocht, het defilée af terwijl DJ Kees de Visser de deelnemers over de finish praat. De ze finale van de grote optocht is een stukje Mays straatcarnaval ten voeten uit! Oproep Als de optocht bij jou voorbij is, ma ar je hebt nog zin om even te blij ven plakken, kom dan naar het Raadhuisplein! Je kunt daar een biertje drinken of wat anders. Maar het belangrijkste is dat we de optochtdeelnemers me t veel tam-tam binnenhalen. Optochtdeelnemers , die vaak maanden gebouwd heb ben, krijgen daar een enorme kick van. Dat heb je wel verdiend als je De May we er een stukje mooier hebt gemaakt! De May – Bedankt!! ‘Dun boog van ut Spulleke’ wordt mede mogelijk gemaakt door: - Tonnie Segeren & Kees de Viss er - HGL, professionals in licht, gelu id en beeld - ’t Trefpunt Made - VDM Constructiewerken B.V.

19


Carnavals 2017 menu Gewoon lekker eten voor een klein prijsje!

3 gangen keuzemenu

soep met ballen *** Keuze uit: biefstuk of vis met frites, salade en groente *** Carnavalsdessert

ou n r a

n Voor ee

mo

a

!

nie e f f e !

enieten

linair g vond cu

â‚Ź 22,50 Kindermenu â‚Ź 12,50

Zaterdag 25 en zondag 26 februari 2017 Aanschuiven tussen 17:00 en 20:00 uur, reserveren kan! Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl 20


Vlagge.. Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Ut werk van unnen karnavalskoddebaajer vurrumt un verrekte druk bestaon De gemiddelde Mayenèr is naomeluk nie zo’n lievertje. De openbaore orde staot daordeur nogal us onder druk. Ge het steeds meer te doen meej Openbaore Zathaid danwel Dronkeschap, Wildpiese (m/v), Laandloperaj mistal deur Verdwaoling, Vloeke in ut Openbaor, ammaol zaoke waor de Langen Errum van de Karnavalswet op mot ‘aandaove. BOA’s Daorom heb ik dur onderlest wa hullup baj gekreege in de vurrem van drie fraai oitziende vrouwelukke BOA’s (Bojtegewone h’Opspoorings Aambtenaore) Die gaon main hellepe bai ut aonpakke van Foutperkeerders (gen parkeerschaif in de Marktstraot), Deur ut (zolang ut nog kan) rooi stoplicht raaiers enzo. De Boa’s zain te herkenne aon hullie fraaie raoze uniforrum, bestaonde

Kollum van Neukop Lambrechts gezaghebbend Mays orde’aandhaover

ojt unne prachtige raoze bleezer en un evezo raoze rokske. Één van main taoke is netuurluk om veurda ze de May opgaon te kontereleere of hullie uniform wel goed zit. Pas nog betrapte ik één van de boa’s durrop de dur onderjurkske onder dur rokske oitkwaam. Ze waar kortom aont vlagge dus… VLAGGEPROTEKOL En da brengt main gelaik aon un aander haikel punt op de May: De vlaggediscipliene! Oftewel ut ontbreeke durvan. Ik zal deze kollum dan ok mar us waaie aon ut VLAGGEPROTEKOL. Dè heurt netuurluk in un boekske as dees: Dun enige echte Maysen Almanak (niet te verwerre mej dun Enkhoizer Amoniak of de Schiedamse Bolzer Conjak) De Stichting het alwir un taidje geleeje dur veur gezurregd da zouwa alle Mayeners in ut bezit zajn van un zouwgenaomde Karrenevalsvlag. Ik wittet: tis mar un geelblaauw hanglapke in de vurrum van zonnun aafzichtelukke frietetentevlag die ge aon unne vlaggestok mot knutsele en dan boite ojt mot hange. (Nog beter zou zajn: binne, Dan ziet niemand um en dan had ik ur un prebleem minder meej) Regelgeving Mar ja: Ok ut Vlagge in ut Openbaor is aon strenge regels gebonde. We onderschaaje op de Maj twej soorte vlagge: De Rood-WitBlaawe Vlag: un fraaj rechthoekige vlag, al dan nie veurzien van unnen stoeren oranje wimpel, in ut gebrojk van dees vlag is de May overigus nie uniek, en dun blaauw gele vlag, dè raor gevurremd stukske wasgoed okwel genoemd De Mayse Karrenevalsvlag. Bedoeld as wapperlap, mar deur de vurrem wiltie nie ees wappere.. Dees ding gebroike ze dan ok allenig mar op de May en dè begraip ik. As Mayse Karrenevalsvlag had ik gère zonne stoere rechthoekigen banier gezien, Ok meej unne fraaje wimpel enzo.. Mar ja.. wie ben ik..? Mar rekent tur op: Ik en de BOA’s gaon streng ‘aandhaove! Dun techniek Un vlag het twee touwkes. Eén aan de bovekaant en één aon dun onderkaant. Dun bovekaant het soms in plak van un touw un luske. Dè zurregd derveur dagge um in un zatte boj nie zou gemakkeluk onderstenbove hangt. Mar pas op veur de haisvlagge. Da zain mistal wa grottere vlagge die ge aon unne rechtopstaonde mast ophaist. 21


Betonwerken: • Aanleg bedrijfsvloeren (monoliet afgewerkt) • Betonpaden tuinbouw en boomkwekerijen • Machinaal storten betonpaden • Funderingen • Garagevloeren • Leveren van beton • Leveren van betonstaalmatten

9

22


Die hebbe twee luskes. Eéntje aon dun bovekaant en ééntje aon dun onderkaant. Ut gevaor loert dus dagge dieje vlag ondersteboove gaot ophaise. Is beweeze! Meej de Karrenevalsvlag hedde dees probleem nie. Die cafetariavlag is abseluut nie geschikt as haisvlag. Ziedut al veur oe? As iemand dieje vlag zo gebruikt dan slinger ik um hoogstpersoonluk op dun bon meej in beslagnaome van ut onderhaovige bezit. Dè ziede dus ook gelukkig ok gen hond doen..

Halfstok Op bepaolde daoge int joar motte as ge vlagt, de vlag halfstok gebrojke. Dè is, zeg mar de rouwvlagstaand. Veur de haisvlagge is dè gemakkeluk te realiseren. Veur de waandvlagge is dè un behoorluk geknutsel meej kaobelbinders enzo. Ok zen de stokken nie zouw groot, dus halfstok is ok al un lastig ding (Wa is halfstok baj zo’n klain stokske)

Op ut onderstebove ojthange van de vlagge zal deur ons scherp gecontroleerd worre. Dur worre dan ok snel sancties toegepast. Ondersteboove gebroik van vlagge is streng verbooje!

Dur gaon stemme op om de meej aswoendag de Karrenevalsvlag halfstok ojt te hange..? Ik wit nie wa ik mun aijge daor baj veur mot stelle. Mar dè nie wapperende wapperlapke nog aon un korter stuk van ut stokske montere, dè is un hobbyiste iojtdaoging Wanneer ojthange die veul kaobelbinders verrugd, denk.. De rood-wit-blaauwen ojtvoering, de Nasionaole vlag Nie korrekt geheese vlagge wor dus ok un punt van dus, mot ojtgehange worre op nasionaole feestdaoge. controle van de BOA’s en van main! Daor heurt karreneval nog nie baj. Hut gebroik van dees vlag meej karreneval; is dus strafbaor. Hier wor op Conclusie toegezien! Beste meese, ut lajkt ammaol noggal streng en De Karrenevalsvlag is allenig mar ojt te hange meej beknottend. Ik wittut. Mar mar we wille toch ammaol karreneval Nie eerder en ginnen dag langer! Pasturop! daggut gin rotzooi wor op de May. We hebbe daorom Ik wil ut nie! ok de regelgeving in dees Almanak nog mar us dojdeluk weergegeve. Mej dees boekwerkske wit ast goed is Allenig overdags elke Mayenèr waor dattie zun ajge aon te houwen het Hoewel ik dè veur de Karrenevalsvlag nog wel zouw kwa vlagge! wille billeke is vlagge bojte allenig toegestaon tusse Ut ken mar dojdeluk zajn! zonsopgang en zonsondergang. Dus nie haise veur zonsopgang en de rotzooj binnenaole Jullieje, veurdaddut donker wor! Hoofd Karrenevals Pliessie Aanders…! Neukop Lambrechts

Almanak

wijsheid

Ut ken vrieze , ut ken dooie mar agge op bek gaot zain oew ze te laot me e strooie.

Zo kenne de stoplichte gewon blaiven. Iedereen blai!

Knip deze suggestie uit en plak het

op de rotonde op pagina 11.

E D e i t s N e g O g u ROT S 23


Zoekte ut betere stukske vlees, al is het voor één ons of een kilo of tien, ge bent allemaol gère gezien.

JOS & ROY HAVERMANS Alles ojt aige mestbedraive..... ouwerwets geslacht in ooze nieuwerwetse slachteraj. Verkoop vraidags vers va ut mes vanaaf aacht ure geopend veur iedereen. Ok maoke wai zelluf rauwe ham - bloedworst - boereworst - leverworst - zult. Tevens verzurgen waj ok oew gourmetsteengrill en barbequeschotels Alles heel fain, dus dan maag ut ok wa waajer zain. Dus ut adres waor kwalitait bove de prais oitgaot!

TEL. 0162 - 685413 FAX 0162 - 685210

www.jos-havermans.nl SCHEERBIESSTRAAT 3a WAGENBERG Richting Zwembad Made

10

24


Burgemeesterspenning De Burgemeesterspenning van 2016 is uitgereikt aan:

Mirjam kennen we ook als opjuiner bij de verkiezing van de Beste Juin en daaruit voortvloeiend heeft Mirjam ook bij het sauwelgala in de ton gestaan.

De Burgemeesterspenning is in 2002 in het leven geroepen door de Gemeente Drimmelen. Het college van B&W vond dat Carnaval als volksfeest van belang is voor onze gemeenschap en bedankt elk jaar iemand die zich daar belangeloos voor in zet. In 2016 ging deze eer uit naar Mirjam de Wijs, op de May ook wel bekend als Mirjam Kielestein.

Mirjam ondersteunt het jeugdsauwelen door haar kinderen Mirte en Freek te coachen. Daarnaast is ook de volgende loot van de familie, Renske volop actief in de carnaval bij de nieuwe jeugdkapel de Gangmaokers en je raadt het al, sponsoring en ondersteuning van dit jonge bandje, is ook geen probleem. Zoon Freek is met volle ondersteuning van zijn ouders begonnen als stagiaire in de Stichting en is nu zelfs een volwaardig lid van de Raad van Elf.

Mirjam de Wijs- Kielestein

Op carnavalszaterdag hadden we bedacht dat het eigenlijks het leukst zou zijn om Mirjam volledig te verrassen in haar natuurlijk omgeving, namelijk in haar bloemenwinkel. Met de burgervader in ons midden, trokken we daar dus heen opdat de taak nog net door burgemeester de Kok uitgevoerd kon worden voordat hij zijn taken voor een paar dagen aan Prins Jannes I zou overdragen. Als je met de volledige Carnavalsstichting en met muziek van de Blaoskaffers ergens binnenvalt, geeft dat op zich al een overweldigende indruk. Maar toen Mirjam de burgemeester ontwaarde, wist ze met haar ervaring wel wat er aan de hand was. De burgemeester had een zeer mooie lijst van verdiensten die onderstreepten dat Mirjam meer dan terecht deze penning ontvangen mocht.

Mirjam is ook al vele jaren lid van Carnavalsvereniging “de Plakkers” waar zij ook haar sporen heeft verdiend als actief lid. Mirjam is onder andere een van de begeleiders van C.V. de Plakkertjes, een club jongelui die in de toekomst als Plakkers aan het werk mogen gaan. Mirjam is, als het even kan, de jaarlijkse zangeres van de inzending bij de verkiezing van het Mayse carnavalslied. En tijdens deze Schrètstraid wist ze hiermee al menig andere inzendingen te verslaan. Ook buiten de carnaval is Mirjam met Hans een sponsor van het actieve verenigingsleven op de May.

Kort gezegd: Zo is Mirjam als sinds het seizoen 1995-1996, dus Mirjam is carnaval en neemt haar gezin en omgeving ruim 20 jaar, een van de vertegenwoordigers namens daar in mee. Misschien mogen we zelfs wel spreken de carnavalsverenigingen bij onze Carnavalsstichting over het toonbeeld van Oos Jaas !! en als zodanig ook bij onze vergaderingen aanwezig. Mirjam is vanaf het eerste uur een uiterst actief lid van de kindercommissie geweest waar zij zich op velerlei wijzen en tot volle tevredenheid van de overige commissieleden, voor heeft ingezet. Sinds vorig jaar is zij met deze commissie gestopt maar de traditie van het vullen van de kindertassen bij de grote tafel bij Mirjam thuis zal niet ergens anders plaatsvinden. Na haar stoppen in de kindercommissie trekt Mirjam nu de commissie van het gehandicapten bal 2.0 oftewel “Het Toeternietoebal” en trad tegelijk toe tot een commissie voor een nieuwe opzet 55+bal. De Carnavalsstichting heeft Mirjam voor al haar inzet geëerd en sinds 12-02-2002 is zij dan ook “Ridder in de Orde van de Mayse Leut”. Bloemisterij Kielestein is een vast verkoopadres van de kindertassen, emblemen en jeugdsauwelkaarten. En levert bloemsierwerk voor kostprijs of zelfs gratis als Mirjam en Hans dat “nodig vinden”.


Kinderdagverblijf

“Koetje Boe”

1e Brabantse Zeilschool de Biesbos Biesboschweg 3 4924 BB Drimmelen

Wagenberg Het kinderdagverblijf op de boerderij!!!! Voor kinderen van 0 – 4 jaar. Volop parkeergelegenheid op eigen terrein.

Wildestraat 13 4845 PK Wagenberg

Internet: www.zeilschool-biesbos.nl Email: info@zeilschool-biesbos.nl Telefoon: 0162-68.22.66

(400 meter nabij Watertoren , Made)

Tel. 0162-682698 Email: info@kdv-koetjeboe.nl Website: www.kdv-koetjeboe.nl

11

7

4

3

HENFRA Bouwbedrijf Voor al uw bouwwerkzaamheden aan huis en kantoor Geraniumstraat 2 4921 HJ Made tel. (0162) 685227 Mob. (06) 55537911

info@henfra.nl

www.henfra.nl

De adviseur naast de ondernemer

Als adviseur van Brabantse ondernemers gaan we graag tot in de kleinste uurtjes door

Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Uw Schipperkantoor >> Watertorenstraat 6 >> 4921 XG >> Made >> 0162 68 42 00

www.SchipperGroep.nl 1

Thijssenweg 26 4927 PC Hooge Zwaluwe / Wagenberg 0162-680687

Boerderijwinkel | Groente en Fruit | Camping Speeltuin | Terras | Kinderboerderij Wagenstraat 74 | 4845 CX Wagenberg | Telefoon 076-5934503

w w w. b re n s e ve r h u u r. n l

info@johanencaroline.nl | www.johanencaroline.nl

11

26

8


Waogebouwer van ut jaor

2016

De carnavalsoptocht is zonder twijfel het grootste evenement tijdens het carnavalsweekend. Vrijwel alle Mayenèrs worden hierbij betrokken. Is het niet als deelnemer, dan is het wel als publiek. De Mayse optocht geniet ook al jaren een regionale aantrekkingskracht. Dit is het gevolg van het alsmaar stijgende niveau; de deelnemers leggen de lat elk jaar een stukje hoger voor elkaar. Aan de optocht gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. De muzikale bezetting moet op peil zijn, individuelen proberen een unieke creatie te bedenken en groepen maken er vaak heel veel werk van. En dan hebben we natuurlijk de wagenbouwers. De bouwploegen bestaan vaak wel uit 40 mensen die hard door moeten werken om met carnaval weer goed voor de dag te komen. En omdat er elk jaar toch weer mensen zijn die net dat extraatje geven dat het verschil maakt, heeft CS De Mayenèrs in 2008 hiervoor een nieuw fenomeen in het leven geroepen: verkiezing van “De Waogebouwer van ut Jaor”. Deze titel is niet voor de beste bouwer. Dus niet de beste lasser, de beste vormgever of de beste plakker. Maar wel voor de man of vrouw die een uitzonderlijke toegevoegde waarde heeft voor het functioneren van het team. Hij of zij is de olie in de machine die ervoor zorgt dat alles soepel blijft lopen. De Waogebouwer van ut Jaor kan dus best bij een club rondlopen die niet bij de eerste in de einduitslag gaat eindigen maar die wel het verschil maakt of zijn club überhaupt wel of niet meerijdt in de optocht. Nominaties voor de Waogebouwer van ut jaor worden door leden van de wagenbouwende clubs aangedragen bij het bestuur van de Mayenèrs. Als jullie dit lezen is ondertussen de 10e Waogebouwer van ut jaor al bekend, maar bij het ter perse gaan van deze krant nog niet. Daarom een toelichting op de verkiezing van de 9e Waogenbouwer van ut jaor, dus die van 2016.

De Bouwer van ut Jaor 2016 heeft tropenjaren gedraaid bij zijn club en, zoals gezegd wordt, tellen deze dubbel. Die tropenjaren hadden overigens niets te maken met de temperatuur waarbij aan de wagen gewerkt werd, want dan konden we beter over pool-jaren spreken. De tropenjaren slaan meer op wat hij allemaal heeft meegemaakt en waar hij zijn club doorheen geslagen heeft. Hij heeft de vereniging waar hij bij zit mee opgericht en hij heeft ervoor gezorgd dat het financieel allemaal te behappen bleef. Vooral door materialen te regelen, want zijn motto is: “Als het gratis kan kost het geen geld!” Hij sleepte ploeg er ook doorheen in 2011 toen iedereen in zak en as zat na een overlijden en niemand nog zin had om te bouwen. Dan kwam hij weer uit ‘de verre stad’ naar de May om zijn schouders eronder te zetten. En als hij zijn schouders ergens onder zet, dan lukt dat ook wel. U leest het goed, de Bouwer van ut Jaor 2016 komt niet van de May. Zijn club heeft berekend dat hij in 14 jaar maar liefst 81.396 km heeft gereden om op de May te komen bouwen; met de auto en als deze niet startte met de scooter. Zonder de inzet van deze bouwer was er in 2016 mogelijk helemaal geen wagen meer gekomen; mede dankzij zijn inzet kon er een nieuwe bouwplek gerealiseerd worden. Bovendien kunnen andere verenigingen meeprofiteren van het feit dat de bouwplekken ook op de politieke agenda zijn gekomen. De Bouwer van ut Jaor is aanwezig bij alle evenementen die op de May georganiseerd worden. Hij is inmiddels ook een vaste begeleider van de kinderknutselmiddagen in de Amerhal. Al met al hadden we weer een waardig Bouwer van ut Jaor. Het feit dat hij uit ut Kielegat komt, is hem vergeven ;)

De Bouwer van ut Jaor 2016 is geworden:

Martin Monsieurs van CV De Durdouwers!

Eregalerij Bouwer van ut Jaor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bas Broeken Jolanda van der Veeken-van Gastel Bart Jaspers Henk van der Velden Thiemo Smits Frans en Adrie Segeren Gijs Ligtvoet Sjaak van Oosterhout Martin Monsieurs 27


Marktstraat 25 4921 BE Made Tel. 0162 - 685645

Fax. +31(0) 162 686262 :: www.vemacrane.com :: sales@vemacrane.com

OGEN EN OREN

8

3

Corry Voetverzorging

Marktstraat 25 4921 BE Made Tel. 0162 - 685645

CHIROPODIST LOW LASER THERAPIE VOETREFLEXZONE THERAPIE · Ziekenfonds erkend · Diabetici · Reuma · Lid ProVoet

Markt 10 4761 CE Zevenbergen Tel. 0168 - 371800

Deskundig. Daadkrachtig. Deskundig. Daadkrachtig. Doeltreffend. Doeltreffend. Zonder gedoe.

Praktijk: Nieuwstraat 14 · 4921 CX · Made · Mob.: 06 53 603 012 · Tel.: 0162 - 686 071

5

9

doeltreffendheid van doeltreffendheid van De Wolf & Partners.

Als MKB’er wilt u uwwilt vermogen Als MKB’er u uw vermogen

De Wolf & Partners.

Wij hebben de expertise in huis om Wij hebben de een expertise

in huis om een

zodanig beheren dat u nu én in de

overzichtelijke financiële planning voor zodanig beheren dat u nu én in de overzichtelijke financiële planning voor

toekomst verzekerd bent van een

u op te stellen.

toekomst financiële verzekerd bent van een voor u op te stellen. overzichtelijke planning goede vermogensplanning. Vertrouw Kijk voor meer informatie vermogensplanning. op degoede deskundigheid, daadkracht en

Vertrouw Kijk voor meer informatie op www.dewolfenpartners.com

u op te stellen. op de deskundigheid, daadkracht en doeltreffendheid van De Wolf & Partners. Kijk voor meer informatie doeltreffendheid van De Wolf & Partners. Wij hebben de expertise in huis om een op www.dewolfenpartners.com Wij hebben de expertise in huis om een overzichtelijke financiële planning overzichtelijke financiële planningvoor voor

n

u op te stellen. u op te stellen.

ouw

Kijk voor meer informatie Kijk voor meer informatie

t en

VOOR

OOK VOOR PASFOTO’S VOLGENS DE INTENATIONALE EISEN

Brieltjenspolder 32 :: 4921 PJ Made :: The Netherlands :: Tel. +31(0) 162 681050

. Zonder gedoe. htig. MKB advies MKB advies nd.doeltreffendheid van De Wolf & Partners. Wij hebben de expertise in huis om een doe.

e

Markt 10 4761 CE Zevenbergen Tel. 0168 - 371800

De Wolf & Partners | accountants en adviseurs maakt deel uit van VnP Groep

op www.dewolfenpartners.com

De Wolf & Partne maakt deel uit van

De Wolf & Partners | accountants en adviseurs maakt deel uit van VnP Groep

De Wolf & Partners | accountants en adviseurs De Wolf & Partners | accountants maakt deel uit van VnP Groep

op www.dewolfenpartners.com

en adviseurs

maakt deel uit van VnP Groep

op www.dewolfenpartners.com

3

Ger en Bianca de Wijs Kloosterstraat 1, Made Tel. 0162 - 683181

2

28

6


Nun echte Almenak Wai as redactie hadde ut lummminnniouse...., ut goeie idee om dees kraant is om te tovere in nun echte Almenak en aigenluk mot ik toegeven da ik da nie zo’n slecht idee vond. De Enkhuizer Almanak is net as dees krant een renumeerd statuut (as ik zo bescheiden mag zain) en ik ken dun Almanak nog van vroeger da oos vader dur in zat te neuze. Dus dun Almanak zal ok al wel effe bestaon evenas dees kraant. Meej dees goeie idee in oos achterhoofd ginge wai as redactie serieus aon ut werk. Nou klinkt da beter dan da ut in de praktaik uitpakte. Al naor 3 minute kwaam ut irste sterke verhaol al ter taofel en naor 10 minute was de draod van de kraant al zoek. Naor un uurke slap ouwehoeren en enkele bier en wentjes was het volgens dun hoofdredacteur genoeg . Op dees manier kwame we nie verder. Iemand stelde vur om “gedeege rieseurge” in te stelle, later kwam ik dur achter da da onderzoek betekende. Daor ging iederin meej akkoord, en zoals ut un professionele organisatie betaomt werd dur un onderzuuks commissie ingesteld. Nouw is oos redactie nie zo groot dus al snel zate alle reactie leeje in de onderzuuks commissie, ge ken mar druk zain meej ut saome stelle van commissies. Affain un onderzuukscommissie raiker en gin resultaat verder zate we dan... Toen kwam ineens ut briljante inzicht van oos hoofdredacteur. Hai as hoofdredacteur is aogeslote bai ut klubke van landeluke hoofdredacteure en daor mot dun hoofdredacteur van dun Almenak toch ok wel bai zitte? Naor un paor telefoontjes had hai dun hoofdredacteur van dun Almenak uit zain bed gebeld, ut was inmiddels al wa laoter op dun avond, en aon de lain. Meej zun meest populaire stem stelde oos hoofd vur da ze van dun Almenak mar effe één exemplaor van ieder jaorgang motte opsturen dan kenne we die effe durneme. Ik riep nog laot ze mar bai mai thuis aflevere, des gin probleem. Nou da hek gewete. Op nun vrije middag zat ik aon un bakske koffie toen dur nun grote vrachtwaoge vur de deur stopte. Ik docht nog: “Die bure van oos die doen mar, kope alles via ut interweb.” Mar nie vuel laoter statur un vent in un soort tuinoveral, pet op en meej nun klapper in de hand vur de deur. Meej un uitgestreke gezicht en in un onverstaonbaar dialect mompelti iets van “Ik ha hijr in bestelling foar de maise krante”. Ik vraog nog op num best Nederlands “wette??” Wir mompeltie wa. Ik doe nogmaols un poging in mun beste Nederlands; “Wa motte”. Mar ut war duideluk dattie mees nie uit nederland kwam anders hattie main wel begrepe. Affain die mees lopt weg en opende ut zail van dieje imense vrachtwaoge. Komt dieje koekwous meej nun gigiantische pallet meej Enkhuizer Almanakken aon raide “foar do” en hai plant dun pallet vur main deur. Verbaost zettik main handtekening op zain klapper en hij vertrekt meej nun lege palletwaoge richting zun truck. Ik protosteer nog un bietje maor daor is dun trukker nie van onder dun indruk.

Meej kom oos vrouw aon fietse “Wa hedde gai daor?” Nunne pallet meej allemaol Almanakken. “Mar ut zal wel verkirt zain”, zeej ik nog. Ut hadde er van ieder jaor mar één motte zain. “Da issut ok idioot!”, siste ze, “Witte gai nie dat dun Enkhuizer Almenak al vur dun 422 keer wor uitgegeven?” Effe bennik stil en kaik haor verbaost aon “422 keer, dan is da boekske mir dan 400 jaor oud!!” Main vrouw haold hur schouwers op en taidens ut wegfietse roept ze nog “agge de rommel mar rap oproimt”. Vur dun zekerhaid had ik de onderzuuks commissie mar effe ingelicht over main ontdekking. Naodat we van de schrik bekomme ware zain me meej vol enthousiame de boekskes gaon lezen, en man, man, man wa staon dur veul waishede, spreuken en gezegdes in zoals baijvurbeeld “Altijd dronken is ook een geregeld leven” en “Ik ben geen alcoholist, ik heb een doseringsprobleem”. Mar ok over ut weer wit ut boekske veul; “Regent het in september, dan valt Kerstmis in december” of “Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooie” Tja, ge ken merke da ze dè boekske al heel lang maoke. Mar wa main ok opviel is datter veul tabellekes in staon zoals over ut weer, stand van de maon, hoogtes van ut waoter. Nou dacht ik: “Daor motte we ok wa meej doen.” Mar ja, wa hedden d’r aon te wete hoe hoog ut water in dun Amer staot meej Karnaval? Ge gaot, neem ìk aon, nie van de May af om te visse meej die daoge. Tja, en de stand van de maon, as aon ut end van dun aovend oew geld op is en ge de kroeg oit lopt maade nog blai zain dagge nog vuruit kan kaike, laot staon dagge dan hilemaal omhoog kekt naor de maon. Mar ik merkte dattik wel op de juiste weg war. Ge hed naturluk wellis dagge, alleen of meej un paor man, denkt ik gaoi is in un andere kroeg kaike. Zomar effe, om tege wa ander koppe aon te kaike. Nou dan motte al snel denke nim ik maine jas meej daor naor toe of blaift die hier, hoe is ut weer, hoe wait is ut weg en hoelang doe ik dur over. Nou die leste twee vraogstukke kenne we oe vanaf dees jaor bai helpe. Wai heb as gerespecteerd blaoke koste nog moeite gespaord en stoute schoene aon getrokke om de afstanden tussen de carnavals-lekaosies ik kaort gebracht. Daorbai hebbe we ok de taid opgenome en die in un ander tabelleke gezet.


Gebr. van Oorschot Sloop B.V.

2

KWALITEIT IS EEN KEUZE, GEEN TOEVALLIGHEID Smolders SSO uw partner voor: inspectie, advies en begeleiding van conserveringswerken Nieuwstraat 64a, 4921 CX Made, tel. 0162-683654 www.smolderssso.nl 2

Verhuur van: › Telescoopkranen › Rupshijskranen › Mobiele torenkranen › Roterende verreikers › Hoogwerkers › Transport

Petrochemie

30

Graanweg 12 • 4782 PP • Moerdijk T 0168 - 328 484 • I www.vanoorschotkranen.nl

12


De tabellekus kende op verschillende maniere gebruike, ut werkt aigeluk heel makkeluk. Ge kekt in de linker (horizontale) kolom waor dage bent dan vervulgus kekte hoe lang of hoe ver dage wil lope. Owe vinger houde dan op de afstand of taid en ge kekt dan in de bovenste kolom (vertikaal) welke kroeg ge gevonden het. Ut ken natuurluk ok zain dagge al wit waordagge nartoe wil maar ge niet wit hoelang of hoever ut is. Dan kekte gewoon waordatte twee kroegen (horizontaal en vertikaal) elkaor kruisse. Nou is tur nog dun onbekende factor “dun mees”! ‘T ken natuurlijk vurkomme dagge zo beschonken bent da lope in un rechte lain nie mir mogeluk is. Wai stelle dan vur (uit aige ervaring) dagge tusse 11 en 1 uur ‘s nachs de taid en afstand keer 2 doet. Na 1 uur kende beter richting huis kuieren want dan is ut niet zeker dagge vur sluitingstaid ouw doel beraikt. Mar goed de tabbelleks zain bedoelt al un laidraod. Ik hoop names dun gehele redactie dagge dur wa meej ken. Mochtte dur taidens ut gebruik nie mir aon uit komme magde natuurluk altijd aon iemand anders vraoge oew de juiste richting te waize. Veul plezier dees karnaval.

't 't Trefpunt Trefpunt

Café Café de de Tijd Tijd

Hof Hof van van Holland Holland

Korenbeurs Korenbeurs

The The Pub Pub

Hof Hof van van Holland Holland

't 't Tapperijke Tapperijke

Café Café de de Tijd Tijd

't Steegje Steegje 't

't Trefpunt Trefpunt 't

't 't Hoekske Hoekske

't 't Tapperijke Tapperijke

eenhaid eenhaidinin taid taid [minuten] [minuten]

't hart hart van van Made Made 't

't Steegje Steegje 't

The The Pub Pub

't 't Hoekske Hoekske

't'thart hartvan vanMade Made

00

600 600

1100 1100

400 400

450 450

190 190

290 290

600 600

00

450 450

450 450

350 350

750 750

350 350

1100 't'tSteegje Steegje 1100

450 450

00

900 900

800 800

1200 1200

't'tTapperijke Tapperijke

400 400

450 450

900 900

00

150 150

't'tTrefpunt Trefpunt

450 450

350 350

800 800

150 150

Café Caféde deTijd Tijd

190 190

750 750

1200 1200

Hof Hofvan vanHolland Holland

290 290

350 350

Korenbeurs Korenbeurs

200 200

The ThePub Pub

280 280

't'tHoekske Hoekske

Korenbeurs Korenbeurs

eenhaid eenhaidinin afstand afstand [meters] [meters]

't 't hart hart van van Made Made

Seep van de Rare Foelie

200 200

280 280

't'thart hartvan vanMade Made

00

99

13 13

55

55

22

44

22

44

800 800

850 850

't'tHoekske Hoekske

99

00

55

55

44

99

44

10 10

10 10

900 900

1200 1200

1300 1300

't'tSteegje Steegje

13 13

55

00

11 11

10 10

15 15

11 11

15 15

16 16

400 400

86 86

400 400

500 500

't'tTapperijke Tapperijke

55

55

11 11

00

22

55

11

55

66

00

550 550

59 59

550 550

650 650

't'tTrefpunt Trefpunt

55

44

10 10

22

00

77

11

77

88

400 400

550 550

00

500 500

12 12

90 90

Café Caféde deTijd Tijd

22

99

15 15

55

77

00

66

11

11

900 900

86 86

59 59

500 500

00

500 500

500 500

Hof Hofvan vanHolland Holland

44

44

11 11

11

11

66

00

66

77

800 800

1200 1200

400 400

550 550

12 12

500 500

00

77 77

Korenbeurs Korenbeurs

22

10 10

15 15

55

77

11

66

00

11

850 850

1300 1300

500 500

650 650

90 90

500 500

77 77

00

The ThePub Pub

44

10 10

16 16

66

88

11

77

11

00

eid

wijsh k a n a m l A

zien eloit. Daorom g an d r e ll e rt Licht is sn ddage ze hoo to , it o t n e ig tull meense er in praote.

Agge dan toch mot wachten vur die rotonde, kende net zo goed ff gaon zitte..

E D e i t s N e g O g u T RO S

Knip deze suggestie uit en plak het

op de rotonde op pagina 11.

31


SVM Techniek - Inbraak - Camera - Toegang - Elektro - Data -

Uw installateur op het gebied van: - Inbraakbeveiliging - Camerabeveiliging - Toegangscontrole techniek - Elektrische installatie (nieuwbouw en renovatie) - Data installaties

Voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek naar: Steven van Meel: 06 - 21 702 606 - info@svmtechniek.nl 12

32


10

1

Wai laote oe nie zitte

Kantoor Made Zuideindsestraat 76 4921 XN Made

meej oe ie-tee

Tel.: +31 088 0072100 Fax: +31 088 0072188

gebeure!

Email: info@phylax.nl

TK HE

LOEMPK

E

Handbeschilderde klompen

DE WIJS

Tel: 0162 - 694960 www.hetkloempke.nl

1

Nieuwstraat 17 4921 CT Made Tel. 0162-682710

info@hetkloempke.nl Geertruidenberg 10

Voor al uw schilderwerken

4

33


Glas en Schilderwerken v.o.f. 0162 68 30 73 06 53 80 33 15

4

1

7 jeroen rullens autorijschool.indd 1

20-12-14 20:54

Bij uw Echte Bakker is het weer dolle pret! De lekkerste broodjes en snacks krijgen hier de zotste namen. Iedere dag komen onze carnavalskrakers en carnavalscake vers uit de oven...

van.der.Steen@echtebakker.nl 6

34

1


T O N S l a v e n e r r a kinderk

Beste snotpinnen en snotapen,

De May schittert

Wat hebben we een ‘schitterend’ motto voor jullie dit jaar : ‘ De May schittert!’

2017

Zie je jezelf al als ster schitteren op een wagen of in een loopgroep in de optocht? Of zie je jezelf schitteren op de dansvloer tijdens de disco’s of de danswedstrijd? Of misschien schitter je wel als jeugdsauwelaar! Kortom er zijn veel manieren om te schitteren tijdens de carnaval. Het belooft weer een jaar te worden met heel veel leuke feesten, optochten en een schitterende jeugdsauwelmiddag. Kom maar eens kijken hoe onze Mayse jeugdsauwelaars iedereen aan het lachen krijgen en misschien doe jij dan volgend jaar ook mee! Hoe cool is dat! Uiteraard kun je er ook ‘schitterend’ uitzien in je carnavalspak. Glitter, glamour, lampjes alles mag. Hoe gekker hoe liever! Wil je nog tips over het schminken of wil je hulp bij het versieren van bijvoorbeeld je skelter of fiets dan zien we je graag tijdens de knutselmiddagen op 1 en 8 februari in de Amerhal. Prins Jannes komt 1 februari ook nog langs om met jullie op de foto te gaan. Het wordt vast weer heel gezellig. In hoop dat jullie allemaal weer meedoen met de optocht op zaterdag of misschien zelfs in de optocht van zondag. (in alle twee de optochten zou helemaal te gek zijn toch!) Vorig jaar was het een fantastische jeugdoptocht met enorm veel mensen die langs de route stonden. Het was echt ‘schitterend’ om mee te lopen. We hebben ook nog een nieuwtje voor je! Dit jaar is er een nieuwe disco voor de jeugd van 14 tot 18 jaar in café ‘Onze Buren’. Deze is ‘s avonds geopend van vrijdag tot en met maandag. De openingstijden kun je vinden op onze website www.mayeners.nl, in het totaalprogramma en op pagina 45. Daarnaast blijft onze disco in de Mayboom ook open, zodat je lekker met je eigen leeftijdsgenoten kunt blijven feesten! Op vrijdag 24 februari starten we met onze jeugdkapel ‘De Gangmaokers’ met een ronde langs de scholen. Ik hoop jullie allemaal weer te zien tijdens de vele activiteiten op de May en wens jullie allemaal een geweldig gezellige carnaval toe! Greetzzz van Prins Jannes dun Irste

Zeg NEE tegen spuitserpentines!

Beste Mayenèrs & Mayenèrinnek

es,

Bij het mooiste feest van het jaar horen slingers, vlaggen, ballonnen , serpentines en confetti! De laatste jaren worden de spuitse rpentines echter steeds populairde r. Optochtdeelnemers, muzikanten, verkeersregelaars, kasteleins en carnavalsvierders ondervinden veel hinder van dez e spuitbussen. De bussen worde n leeggespoten op de creaties van de wagenbouwers, op kleding, op ruiten, op auto’s en in ogen van mensen! Hierdoor kan de veiligheid in het geding komen en het wekt veel irritatie op. CS De Mayenèrs heeft een beroep gedaan op de detailhandel om de spuitbussen niet meer te verkop en. Op scholen zijn de bussen verboden. Wij willen alle ouders & kinderen dringend verzoeken de spuitbussen NIET te kopen! Wij wensen iedereen een leutige

carnaval toe!

35


De Mayse jeugd schittert bai de Mayboom!! Vrijdag 24 februari Van 19.00 tot 22.30 u Leeftijd: 8 t/m 15 jaar

DRIMMELEN B.V.

altijd een belevenis!

Zaterdag 25 februari Van 19.00 tot 22.30 u Leeftijd: 8 t/m 15 jaar

Spelregels: ‘t JeugdCarna val in “de Mayboom” is absoluut ALCOHOLVRIJ !

Er zijn veel kl eine kinderen, de grotere kinderen dienen hier rekening mee te houden Er is voldoend e leiding aanw ezig.

Zondag 26 februari Van 19.00 tot 22.30 u Leeftijd: 8 t/m 15 jaar

!!

Kinderen die zi ch misdragen krijgen een waarschuwing en worden even tueel naar huis gestuurd!!

Maandag 27 februari Van 19.00 tot 22.30 u Leeftijd: 8 t/m 15 jaar

Eenmaal binne n = Niet meer na ar buiten!!

LET OP! Entree: € 2,50

Als je toch na ar buiten wil betaal je opnieu w entree!!

Carnaval in “de Mayboom”

Binnen is de ve rantwoording voor Sportfondsen Drimmelen, buiten niet mee r!! 10

Lignestraat 58 4921 EV Made info@amerhal.nl tel: 0162 - 68 45 48 gsm: 06 - 53 45 97 86 6

36

2

2


T O SN l a v e n e r r a erk

kind

Programma Kindercarnaval 2017

Motto: “De May Schittert”

Wijzigingen voorbehouden

2017

Zondag 12 februari 14.00 uur Jeugdsauwelen in De Korenbeurs (zaal open 13.30 uur)

Vrijdag 24 februari 19.00 uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (8 t/m 15 jaar), Einde om 22.30 uur, Entree € 2,50

Zaterdag 25 februari 13.45 uur Opstellen van de kinderoptocht in het park bij het gemeentehuis. 14.00 uur Overhandiging van de sleutel van de poorten van De May door Burgemeester de Kok aan Prins Jannes dun Irste, waarna gezamenlijk, met begeleiding van de prinselijke hofkapel de Blaoskaffers, het Mays carnavalslied wordt ingezet. 14.15 uur Start van de grote Mayse snotsliert: de kinderoptocht! 16.30 uur Prijsuitreiking kinderoptocht tegenover Café Hof van Holland. 19.00 uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (8 t/m 15 jaar), Einde om 22.30 uur, Entree € 2,50 Zondag 26 februari 19.00 uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (8 t/m 15 jaar), Einde om 22.30 uur, Entree € 2,50 Maandag 27 februari 19.00 uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (8 t/m 15 jaar), Einde om 22.30 uur, Entree € 2,50 Dinsdag 28 februari 10.00 uur Snotapenbal voor de kinderen van groep 4 t/m 7. Er is een discjockey die jullie die ochtend gezellig bezig gaat houden. Er worden wedstrijden spijkerbroekhangen en pul schuiven georganiseerd. Geef je op bij binnenkomst in de Pub en probeer een mooie prijs in de wacht te slepen! Verder is er een snoepkraam aanwezig, waar klein snoepgoed kan worden gekocht. Dit bal vindt plaats in De Pub. Het einde is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs. 10.15 uur

Snotpinnekesbal voor de kinderen van groep 1 t/m 3. We hebben dit jaar de clown “Jovel” uitgenodigd. Dat wordt dus weer een gezellig carnavalsfeest! Dit bal vindt plaats in Het Trefpunt. De zaal gaat open om 10.00 uur. Aanvang van het bal is 10.15 uur. Het einde van dit bal is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs.

Het gebruik van spuitserpentines bij de kinderbals is niet toegestaan! 19.30 uur

Lampionnenoptocht voor alle kinderen; verzamelen op het Molenplein, om daarna met z’n allen de laatste eer aan Oos Jaas te brengen.

Routes van de Kinderoptocht en Lampionnenoptocht kun je vinden op pagina 15.

37


9

3

Drogisterij & Parfumerie Marktstraat 14 4921 BG Made 0162 - 682503 5

1

10

4

38 Ron Broeders.indd 1

30-12-16 11:42

5


T O N S rkarreneval

kinde

Programma vervolg

2017

Carnavalstas De Madese kinderen kunnen op school voor € 2,50 een carnavalstas kopen met daarin het embleem, een lampion en een frietbon. Kinderen die niet op een van de Madese scholen zitten kunnen deze carnavalstas tegen betaling van € 2,50 afhalen bij een van de verkoopadressen. Let op: de verkoop op de scholen vindt plaats op 2 verkoopmiddagen op de 3 basisscholen (Den Duin, Lage Weide en de Stuifhoek). Dit is woensdagmiddag 8 en 15 februari, vanaf 12.00 uur! Het embleem dient tevens als toegangsbewijs voor het snotpinnekes- en het snotapenbal.

Deelname aan de kinderoptocht Er kan in drie categorieën aan de optocht worden deelgenomen: A. Groepen en wagens B. Individuelen

Verkoopadressen carnavalstas Bloemisterij Kielestein, Nieuwstraat 19 De Amerhal, Lignestraat 58 Bart Hermans, Emmaweg 25 Eric Nelisse, Prinsenpolderstraat 43 Colinda Ligtvoet, Sparrenhof 62 C.

Verenigingen

Inschrijven voor de optocht Deelnemers kunnen zich op school en op de site www.mayeners.nl inschrijven. - Groepen & Wagens en Verenigingen ontvangen dan een startnummer dat tijdens de optocht duidelijk zichtbaar opgehangen of gedragen moet worden. Groepen bestaan uit vier of meer deelnemers. Deelnemers die niet in Made op school zitten kunnen zich opgeven en nadien een nummer krijgen bij een van de leden van de Commissie Kindercarnaval. De opstelling van de groepen en wagen en verenigingen vindt plaats aan de hand van kleuren zones. U dient hierbij de instructies van de optocht commissarissen op te volgen. - Individuelen ontvangen bij inschrijving een deelnamekaart. Deze categorie wordt onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen, waarbij voor de verschillende groepen de volgende kaarten worden gebruikt: • Groep 1-2-3: Blauwe kaart • Groep 4-5-6: Groene kaart • Groep 7-8 + voortgezet onderwijs t/m 14 jaar: Gele kaart Als je met twee- of drietallen aan de optocht deelneemt, val je ook onder de categorie individuelen, maar slechts één van de deelnemers draagt de kaart. Het is de bedoeling dat je zelf de kaart aan een touwtje doet en tijdens de optocht omhangt. Voor individuelen zijn bij de start van de optocht nog kaarten verkrijgbaar. Aan het einde van de optocht wordt men verzocht de deelnemerskaart bij een van de juryleden in te leveren. Jurering De volgende aspecten zullen tijdens de optocht beoordeeld worden en gelden voor alle categorieën: 1. Carnavalesk, 2. Idee, 3. Humor 4. Verzorging Enkele spelregels - Voor deelname aan de kinderoptocht geldt een maximum leeftijd van 16 jaar. - Voor bestuurders van motorvoertuigen geldt een leeftijdsgrens vanaf 16 jaar. Deze worden dus uitsluitend bestuurd door begeleiders. - Kinderen mogen begeleid worden door volwassenen, maar niet door meer mensen dan noodzakelijk. - Draaiende delen moeten worden afgeschermd. - Bij trekker met aanhanger twee begeleiders met veiligheidshesjes. - Het opvoeren van een act geschiedt door het kind / de kinderen en niet door de begeleider(s). Tevens mag de act de voortgang van de optocht niet belemmeren. - Het is uiteraard niet toegestaan in de optocht alcohol te gebruiken of de suggestie te wekken dat er alcohol gebruikt wordt. - Alle deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van juryleden, optocht commissarissen en de Raad van Elf op te volgen. - De opstelling van de groepen en wagen en verenigingen vindt plaats aan de hand van kleuren zones. U dient hierbij de instructies van de optocht commissarissen op te volgen. U herkent deze aan de rode stichtings bodywarmer. Prijsuitreiking kinderoptocht De prijsuitreiking vindt plaats na de optocht, om ca. 16.30 uur voor Café Hof van Holland. 39


1

40


T O N S rkarreneval

Uitleg bij de Kleurplaat

kinde

Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes,

2017

De kleurplaat is bestemd voor alle leeftijden. Per leeftijd is er voor de mooiste kleurplaat een prijs beschikbaar, dus doe goed je best. De kleurplaat wordt niet meer geplaatst in de krant, maar los verdeeld op alle scholen. Daarnaast verkrijgbaar bij de Jumbo, Albert Heijn en de Coop. De kleurplaat dient voor het raam gehangen te worden of kan ingeleverd worden bij de Emsi op de Den Deel. Prins Jannes dun Irste zal voor de start van Carnaval een ronde maken over de May en de beste kleurplaten eruit kiezen. De prijsuitreiking is tijdens het scholenbezoek op vrijdagochtend 24 februari. Veel plezier namens de Kindercommissie! Knutselen! Je eigen masker maken. Wat heb je nodig? Schaar, lijm, gekleurd papier (mag wat dikker zijn), 2 elastiekjes en versiersels zoals glitters, stickers of wat je maar kan bedenken. Wat moet je doen? Vouw een A4-tje dubbel. Leg je met de duim tegen de vouw. Trek je hand over, knip hem uit en vouw het vel open. Knip 2 gaten waar je ogen moeten komen Versier het met van alles en nog wat! Laot mar waaien!

Weet jij hoe de wind het wolkje naar buiten heeft geblazen? Wijs ons de weg door het doolhof!

41


10

42


Kloosterstraat 9 4921 BC Made ZEVENBERGEN Noordhaven 80a 4761 DC Zevenbergen 0168-327135

06-54352988 Voor al Uw • tuin aanleg en onderhoud • vijvers en bestratingen

Kèsboerderij ’t Bosch

Wagenbergsestraat 2 Made (Neffe zwembad de Randoet)

10

MADE Marktstraat 2 4921 BG Made 0162-687900

www.sport7.nl

5

Dagge oos mej carnuval muraamper kan vijne Des nie zo gek; dan laik ut ok zo waid Mar de rest van ’t jaor motte oewe tomtom zo instelle Dad óewen auto d’r oit z’n eige naor toe raid Op woensdag, vraidag en zaoterdag zen wai ope De rest van de week zen wai druk mej de koei Dus haol oew botter, kes en aier vurtaon bij oos, Want dan bende nao zukke daoge nie zo zwak en moei 1

Afdeling winkel: Afdeling installatie:

2

Marktstraat 30d Made, Tel. 0162-683652, Fax 0162-687170 Brieltjenspolder 3, Made, Tel. 0162-682671, Fax 0162-683770

Aanleg en onderhoud van electrische installaties. Alles op electrisch gebied voor zelfdoeners. Tevens aanleg, onderhoud loodgieterswerken en sanitaire werkzaamheden. Verkoop radio, televisie, wasmachines en reparatie.

MAANDAG EN DINSDAG TIJDENS CARNAVAL GESLOTEN 3

3

43


E W U NIE

L E T E CV-K

!

Kies voor warmte zonder zorgen!

Remeha Tzerra Plus 28C CW4 Compleet geïnstalleerd voor

1195.-

rant ontvangt k ls a v a rn ca e Als lezer van d 50.- extra korting!* u nog eens €

1145.1145 5.

INCL. BTW, STANDAARD MONTAGE, EXPANSIEVAT EN HULPMATERIALEN

Nu met gratis Remeha eTwist klokthermostaat t.w.v. € 180,- incl. BTW! VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN Indien u kiest voor een nieuwe Remeha combi-ketel zonder een All-in Extra servicecontract voor na de garantieperiode (12 maanden) ontvangt u gratis de Remeha iSense klokthermostaat. * Geldig t/m 31-01-2017

JAN VAN DER HEYDENSTRAAT 1

|

3281 NE NUMANSDORP

www.hollandwarmte.nl | info@hollandwarmte.nl | 088-1180800 44

6


r o ja 8 1 4 1 r u v l a v a Crazy Carn al’ vur jongeren van 14-18 jaor!

Ut dak eraaf meej ‘Crazy Carnav

nie? Nou, vraag May. Nou ja, bijna alle dan! Wie de op st fee ot gro es nek èrin en Mayen aige eens te herinneren hoe Al jarenlang maoke alle Mayenèrs dè zelluf nie mir ben, probeer oew e agg Of . tien zes , tien vijf of r ! Da vinden ze bij de ut is aan iemand van un jao t die komen nergens aan de bak wan en, kijk te oi mo ode sta Dan . t wat gaot er ut was toen gezelluf zo oud was . Toch gaot ut dit jaor lukken, wan luk kke ma zo nie nog is en oss maar opl Mayenèrs al jaren un probleem, gebeuren?

E VAN 14 – 18 JAOR

FÉ ‘ONZE BUREN’ VUR JONGER 4 DAOGE GROOT FEEST IN CA GEMEENTE! OIT ALLE KERNEN VAN ONZE

aokt vur de meej Carnaval 4 daoge vrij gem rdt wo nt fpu Tre ‘t van en’ Bur Café ‘Onze er geen alcohol geschonken Hoe werkt dat? Nou, gewoon. n te krijgen met alcohol, wordt me ble pro n gee Om r. jao n ttie n nie da kapellen jongelui van veertien tot ach aratuur gebruikt wordt. Da beteke app as bla rbij waa s, role ont gsc gan in! Maar als je in café Onze Buren. Ok zijn er toe be, want dan kom je dur dus nie heb g ma ken ron ged nie n ttie e website er de ach programma kunde vinden op onz voorrang hebbe, maar dagge ond ig led vol Ut ui! gel jon tige leu tige muziek en dan binnen bent, is ’t feest!!! Leu dan natuurlijk ok www.mayeners.nl ag begin ut al om zeven uur! En ond ma en dag zon , uur één tot dus maak f negen da ut Trefpunt di zo wil proberen, Vrijdag en zaterdag is ‘t van hal d goe ke stik har ut en vind èrs , mar de Mayen tot één uur! Ut is un experiment ! van er met zun alle un groot succes Knip deze suggestie uit en plak

het op de rotonde op pagina 11.

As oew toin te klain is kende ouw grut hier mooi laote speule.

ROTOSNugDgesEtie Bijzondere d

agen

De dag van ut lege wc-rolleke: iedere dag De dag van ut May enerinneke: 1 maa rt De dag van de wol len onderbroek: 5 ja nuari De dag van ut juin en: 28 februari Mayse BOA-negee r-dag: iedere dag Dag van de 26-uri ge documentaire over de eendagsvlieg: 29 fe bruari Dag van het verget en lint: 32 juli 11

45


Brieltjenspolder 22 4921 PJ Made Telefoon 0162 - 682296 info@kistenfabriekdekroon.nl 4

Marcel van den Heuvel Stationsweg 16 Drimmelen 06-53241454 www.biesboschyachting.nl

U gaat uw boot verkopen? Dan zijn wij u graag van dienst. 7

Sport & lifestyle centrum

FACTORY

Waar sporten een beleving is

! m a S Wo w ! Th i s i s ! ! g n i z Am a

feestje

!

d’r vur

!

d’r nao

Middelmeede 30 - 4921 BZ - Made - 0162 68 68 68 - Info@entertrainment-factory.nl 12

Ballondecoraties Helium ballonnen Schminken Schminkcursus

Knutselen Kidzz-Hop Foam Clay verkoop

for Kidz & Balloonz www.yepforkidz.nl T 06 51986037 12

Yep adv. 216x78mm.indd 1

46

18-12-14 22:42


Toeternietoe-bal 2017 Toeternietoërs schitteren op de May

Ken ut un moojer motto zain “De May Schittert”. Mandagmorrege 27 februwari begint ut om 10 uure. De deur gaot oope om halluf 10. Iedereen toetertoe op deeze morrege. Meese meej een of andere beperreking zain allemaol welkom en ok gabbardienzorregers. Laot de boel mar waaie. We maoke veul muziek vanaf ut begins af aon. Er zain wir veul Mayse kapelle bai betrokke. Ok hebbe wai wa nieuws. Dur is een aparte roimte vur agge effe uit de drukte wil zain. Ge kent daor op oew gemak rielekse, effe tsjille. Da kenne sommigge Toeternietoërs af en toe wel effe gebruike. Maandagmorgen om 10 uur, wederom een prachtig carnavalsfeest voor Toeternietoërs in de Mayboom. Om 9.30 uur gaat de deur open. Dit Toeternietoebal wordt voor de tweede keer in deze vorm georganiseerd door CS de Mayenèrs. Muziek staat bovenaan! Onze eigen De Wilgenband is er natuurlijk bij, De Gangmaokers, Vals Alarm, BAM, Mays Kwartierke en de Prinselijke Hofkapel de Blaoskaffers. Prins Jannes dun Irste met zijn gevolg komt de feestvreugde vergroten en er zal ook weer een eigen Toeternietoe Prins en Raad van 11 geïnstalleerd worden. Vorig jaar heeft iedereen een embleem gehad van het Toeternietoebal. Doe dit om of breng het mee. Dan kan iedereen zien dat je er bij hoort. Nieuw is dat er een ruimte gemaakt wordt om Toeternietoërs, die even te veel geprikkeld zijn, rust te geven. Zegt het voort aan mensen, die tot de Toeternietoërs behoren. Voor informatie meld je bij Toeternietoe@mayeners.nl Want iedereen Toetertoe voor CS de Mayenèrs

Almanak

wijsheid

Wie niet taid ig de string la ot zakke zal waorschainlu k in twee helf te kakke.

Ge zou toch ut schait kraige van dieje rotonde.

Knip deze suggestie uit en plak het

op de rotonde op pagina 11.

E e D i t s N e g O g u H S T O R 47


DAMES- EN HERENKLEDING Den Deel 3A - Made

6

3

DEN DEEL 10 - 4921 JH MADE - TELEFOON 0162-687343 3

3

Bogaers Makelaardij 

WAI HELLEPUH OE GÉRE AANKOOP – TAXATIE – VERKOOP www.bogaersmakelaardij.nl 12

bij de Blokker in Made op de Marktstraat 39

Thuis in jouw wereld

48

5

1


LAOT MAR WAAIE In het kader “beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen” heb ik me tot het onderstaande kunststukje laten inspireren, met dank aan Pater Moeskroen. En wat het embleem betreft. Ik zeg gewoon kopen! De nacht is mooi (lalalalala) ‘t Is volle maan De tijd is rijp (lalalalala) Hier kom ik aan Met m’n gitaar (lalalalala) Onder jouw raam Zing ik voor jou (lalalalala) Lalala.

Als jij nou ook (lalalalala) Hetzelfde dacht Zou ik met jou (Lalalalala). Lalala. Refrein. Waar blijf je nou? (lalalalala) In vredesnaam! Oh jee, daar komt (lalalalala) Een bloempot aan Het was toch wel, eh (lalalalala) Het goeie raam? Ik moest maar gaan. Doei! (Lalalalala). Lalala.

Refrein: Laat maar waaien (2x) Nachten lang heb ik al liggen draaien Laat maar waaien (2x) Door jouw staat m’n hart in lichterlaaien. Ik wil met jou (lalalalala) Maar dan de hele nacht Want volgens mij (lalalalala) Ben jij zo lekker zacht

Refrein (3x). Door jouw staat m’n hart in lichterlaaie

t? h c o k ge m e le b m e n gi g o N ! ? w u o n ik Wa heur elflappe van d’n nt ze gaan reete-rap as werme app et Dan zouw ik marrus snel weeze! Wa zwarte mart via internet ben aafgez de op ge dag oge kla wir ks stra ‘aand! En dan e. wagge d’r normaol vur mot betaol van e bel dub ut van ud lvo veu een voor baor esjeele Mayse Medalliedealer, herken Offi t éch un r nao taid op i gao en Wees wijs blemedealerschapcertificaot! aon ut al net zo offisjeele Mayse-Em eluk laoge bedrag van 3 eurootjes. Daor kende ‘m koope vur ut belach e neus genome!

Neeje, daor worde zeker nie bai oew Dus hop! In de bene, anders bende aonschaffe bai:

er)

te laot. En gao d’r gauw één (of me

K’fee “De Tijd” is daor dikkels verrékte gezellig! Tip: Neem wa extra centjes mee. Ut Bloemenwalhalla Kielestein erdaod zo ’t Toisfront. Zeker ok as ut dus ind vur ke bos oi mo un aik gel p Koo Tip: aik goed maoke. gezellig was bai de Tijd. Kendut gel s er Draankehemel Topslijter Laurijssen doet voorlopig niks nie fout nie me gai en eke mm blo ut bij in wa ke Tip: Mooi fles naval. tois. En da’s handig, zo vlak veur car


T I U T K A P A L

JO

L A V A N R A C A CTIE

N

E L L O C E W U IE

N E D MET

! N A D T TO www.jolamode.nl | Marktstraot 16, Made 5

50


Club van 100 Motto CLUB VAN 100 Feest

“ Ut wor een Sirrekus” De Club van 100 is een (grote) groep mensen die het carnaval op de May een warm hart toedraagt. Uiteraard houden ze zelf ook van een goed feestje. Als je (jaar-) sponsor bent van de CLUB van 100 dan wordt je als dank uitgenodigd voor het jaarlijkse Club van 100 feest! Daar zien we jonge twintigers, jonge zestigers en alles wat er tussenin zit. De feestavond van de Club van 100, op vrijdagavond met carnaval, is ondertussen vermaard geworden en wordt zo goed bezocht dat we tegenwoordig twee grote zalen van ‘De Korenbeurs’ in gebruik hebben. In beide zalen hebben we een super gezellig programma. In het Grand Café van De Korenbeurs speelt dit jaar op verzoek van vele bezoekers van afgelopen jaar; de PPM Band! De PPM Band is een zeer ervaren band met een repertoire van Guus Meewis tot Queen. U kunt zelf verzoekjes aanvragen via sms vanuit de zaal! Vorig jaar speelde ze het dak er compleet van af en ze zijn van plan om ook dit jaar een super feest te bouwen. In de tweede zaal hebben we nieuwe act dit jaar; ‘Jaspers en Vermeer’. Deze fijne muzikale gasten zijn graag gezien op diverse festivals en braderieën. Het repertoire is lekker toegankelijk en prima voor de meezingers onder ons. Daarnaast wordt u uiteraard verwend met onze eigen kapellen. ’t Harmonieke, ‘t May’s Kabaol en Hofkapel de Blaoskaffers. Je bent al jaarsponsor van de Club van 100 vanaf € 55,00 per jaar. Hiervoor krijg je recht op toegang tot ons feest voor 2 personen. Op de clubavond worden er (gratis) lekkere snacks geserveerd. De drank werkt volgens het afkoopprincipe: voor een vast bedrag (€ 28,50) kun je heel de avond vrij drinken (Hollands pakket). Dit afkoopprincipe is een garantie voor een avond waarbij iedereen door beide zalen zwerft en veel contacten legt. Je hoeft niet bij je vaste clubje te blijven staan omdat daar de pot met munten staat. De Club van 100 avond staat inmiddels dan ook bekend vanwege de kwaliteit en ontspannen sfeer. De bezoekers maken er een sport van om zo creatief mogelijk invulling te geven aan het motto (zie de foto’s van afgelopen jaar op onze FB pagina of website). We zijn benieuwd hoe we u mogen begroeten op het Feest der Feesten met het motto

“Ut wor een Sirrekus”.

Door uw bijdrage steunt u de activiteiten van CS De Mayeners. Activiteiten die de gemeenschap verbinden zoals het de optochten, het Toeternietoe bal, het kapellenfestival, de beste juin verkiezing, de kinderdisco, crazy carnaval voor de jeugd van 14 tot 18 jaar, bezoek aan De Wijngaard, het juinenbal, het snotpinnenbal, het snotapenbal, de bouwers brunch, de plakmiddagen in de Amerhal, enfin te veel om op te noemen!. Wij danken onze trouwe bezoekers en sponsoren voor hun steun in welke vorm dan ook en hopen u allen te mogen begroeten op Club van 100 in De Korenbeurs. Ut wor un Sirrekus!

51


8

7

sinds 1945

VERKEERSSCHOOL

VAN DONGEN b.v. Alle (verkorte) rijopleidingen voor auto (+ aanhanger), motor, bromfiets en brommobiel Rijles in aangepaste auto voor mindervalide Opleiding tot vrachtautochauffeur Nascholing code 95 voor vrachtautochauffeurs

Hoefkensstraat 10a - 4921CH Made - Telefoon 0162-682407 Voor al uw schilder- glas- en behangwerken onderhouds en nieuwbouwschilderwerken Vraag vrijblijvend offerte.

9

Adellaan 2B 4921 BM Made www.verkeersschoolvandongen.nl

Tel. 0162 - 682347 9

7

5

52

6


Verbroederingsfeest Sinds carnaval 2005-2006 vindt er, op vrijdag, 1 week voor carnaval, het “verbroederingsfeest” plaats. Dit is een avond waar de organiserende CarnavalsVerenigingen van de kerndorpen van de Gemeente Drimmelen bij elkaar komen om samen het Feest der Feesten af te stemmen en samen te bekijken waar wij elkaar kunnen ondersteunen of kunnen gaan ondersteunen en waar we aanvullend aan elkaar kunnen zijn.

Verbroederings feest 2017 Aanvang 20.30 uur Residentie “De Gouden Leeuw” Raadhuisstraat 13, Terheijden

In het verleden was er een Drie-Dorpen feest waar Made, Terheijden en Wagenberg elkaar ontmoeten, doch dit werd al enige jaren niet meer georganiseerd. Onder impuls van burgemeester Gert de Kok heeft er weer een bundeling van krachten plaats gevonden, waar naast de genoemde dorpen ook Hooge en Lage Zwaluwe aanschoven zodat alle kernen vertegenwoordigd zijn (Het dorp Drimmelen heeft geen organiserende CarnavalsVereniging). Een speciale penning wordt als uiting aan het Verbroederen gedragen door de Hoogheden en de Voorzitters van de diverse Verenigingen, alsmede door Burgemeester Gert de Kok (Prins Gert dun Ie) en zijn secondant. Dit Verbroederingsfeest wordt, om en om georganiseerd op vrijdag 1 week voor het Carnaval en wordt in 2017 voor de derde keer georganiseerd door T.C.V. De Schraansers uit Terheijden (Schraansersland/Traaie) en zal plaats vinden in hun Residentie “De Gouden Leeuw”, aanvang 20.30 uur. Voorafgaand aan de avond zal het “Protocol” (de Hoogheden met klein gevolg) kort met elkaar in overleg gaan om onderlinge raakvlakken door te spreken en te kijken wat we SAMEN kunnen verbeteren of veranderen om Carnaval aantrekkelijk te houden voor de korte en de langere termijn. Het feest is vrij toegankelijk voor een ieder die Carnaval een warm hart toedraagt en op deze avond ook mee wil komen Verbroederen met Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden, Wagenberg en niet te vergeten ambtenaren/wethouders/raadsleden onder aanvoering van onze Burgemeester.

06-24767485

onsdorpshuys@gmail.com

Voor feesten - bruiloften - vergaderingen of een ander evenement hebben wij de TOPLOCATIE ! Van dinsdagmiddag t/m vrijdagmiddag een mooi aanlegplaats voor wandelaars en fietsers.

Samen met u gaan we de uitdaging aan Wij staan achter alle wagenbouwers

Kom gerust eens langs voor informatie:

06 - 24 76 74 85

Stem CDA

‘t Fort 1, 4924 ER Drimmelen 12

7

12

Samen met u gaan we de uitdaging aan Wij staan achter alle wagenbouwers Stem CDA 12

11

53


VR 24

The Pub

Carnaval

Eat - Drink - Enjoy

ZA 25

DJ Bambi & Franklin

ZO 26

Kinder Feesttent VR t/m DI

elke dag vanaf 12:00

Springkussens, Snoepwinkel & Fris Bar!

Party DJ Robin

vanaf 14:00 met een speciaal optreden van

Paul de Laat om16:30

MA 27

The Pub

Carnaval

Eat - Drink - Enjoy

DI 28

Familie Feest Dag & Snotapen Bal

Churchill’s Carnaval Keuken ZA & ZO

MA & DI Open elke dag Reserveer nu!

The Pub Snackbar Open elke dag vanaf 12:00

Reserveer nu via info@thepubandchurchill.nl of bel 0162 69 05 90 10

54


Beste Juin 2016: Cees Verwater In een kolkend Trefpunt vond de Beste Juin verkiezing weer plaats. Zes opjuiners kregen de kans om op een fanatieke maar leutige manier een bevolkingsgroep naar voren te schuiven waaruit volgens hem/haar de Beste Juin van de May moest komen. Na een voordracht organiseert Niels van Meggelen dat insprekers uit de zaal de kans krijgen om nog iets toe te voegen. Als eerste pleitte Terry de Laat voor een persoon uit de zorg. Hoewel die doelgroep veel waardering verdient, werd het niet een professionele verzorger. Maar wel een zeer zorgzaam figuur die ook ons carnaval zijn diensten vaak aanbied; “As ik erges meej kan helpe, mot ut zegge hej”. Frank van der Made dacht dat het de beurt wel zou zijn aan een imker. Dat werd het niet. Wel vliegt de beste Juin constant van hot naar her. Petra van Meggelen pleitte voor een Mayse bekende; “dun dieje van dun dieje”. Nou is het zo dat die uitleg vaak gebruikt wordt om uit te leggen over wie je het hebt maar dat is bij onze Beste Juin van 2016 echt niet nodig. Die kent iedereen wel gewoon bij naam. Luc Rullens vond dat Beste Juinen altijd zo oud zijn. Tijd voor een jongere volgens hem dus. Maar dat ging niet door. De Beste Juin is (weer) een 55+-er geworden. Je moet natuurlijk wel heel veel verdiensten hebben voor deze eretitel. Antoine van Meggelen sloeg de spijker recht op zijn kop: “Het moet een organisator van evenementen worden” vond hij. De Beste juin organiseert evenementen of is aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten of om te filmen. Annie van de Ven en Jan-Willem Rademakers dachten met een duo-act meer gewicht in de schaal te leggen bij de commissie Beste Juin. Maar hun voorgestelde schilder werd het niet. Hoewel de Beste Juin wel mooie plaatjes maakt. De verdiensten van de Beste Juin 2016 vormen een lange lijst. Hij was 25 jaar actief bij de EHBO. Sinds 2000 is hij bestuurlid en voorlichter van de Nederlandse vereniging van slechthorenden, afdeling Breda. Hij hielp Sinterklaas en zwarte Piet bij de Sinterklaasstichting Made. Hij is sinds 2004 een van de kartrekkers voor de buitenmarkt van Bruisend Made. Hij was betrokken bij projecten van Drimmelen Connect die in 2013 “The Passion” neerzette en in 2015 “Vluchtweg”. Hij speelde meerdere rollen in de films “Biesboschvolk” en “Biesbosch onder vuur”. Rollen als acteur, als geluidsman en als filmer. Film en video is zijn ding, hij is sinds 1999 betrokken bij beide locale omroepen en daarvoor vaak met de camera op pad. Een vrijwilligerstaak die veel tijd vreet tijdens het filmen maar nog meer bij het monteren. In december 2015 zette hij samen met aan paar maten een videoboodschap van de May in elkaar voor Noor van Geel en haar familie in Philadelphia. Een hart onder de riem die ze daar wel konden gebruiken. Het hoeft niet om Beste Juin te worden, maar het is wel mooi meegenomen voor de Carnavalsstichting dat je een echte carnavaller te pakken hebt als deze: Als kind al bouwde hij aan wagens en groepen. Dit jaar heeft hij voor de 51e keer mee gedaan aan de grote optocht. Als muzikant van Vals Alarm is hij op alle bals van de carnaval te vinden. Voor die kapel heeft hij vanaf 1988 de optredens gecoördineerd. Zijn enthousiasme is altijd aanstekelijk. Het liefst treedt hij op bij het gehandicaptenbal. Daar staat hij dan de stokken van zijn grote trom af voor mensen die ook wel eens willen trommelen. Indirect heeft dat dan weer geleid tot zijn betrokkenheid bij het carnavalslied van 2016 van Rock on ent Friends die het zo geweldig gedaan hebben in de Barnavalslied verkiezing. Hij is zelf een van de blikvangers en maakte een video van de Wilgenband en mocht die van Baronie TV ook inmonteren in de clip. De Beste Juin staat dit jaar ook klaar voor CS de Mayenèrs. Wij hebben nu beschikking over een ruimte bij de Duivenclub voor jonge bouwers. Hij speelt daar voor ons een soort van huismeester en doet dat prima met die jongelui. Kortom we hebben weer een perfecte Beste Juin van de May gevonden: Cees Verwater. Traditioneel kreeg Cees een geldbedrag van CS de Mayenèrs alsook de opbrengst van de collecte van de Carnavalsviering. Dit mocht hij aan een goed doel naar keuze geven. Enkele mensen van de May hadden blijkbaar veel vertrouwen in de keuzes die Cees hierbij zou gaan maken, ze stortten spontaan nog meer in zijn potje. Uiteindelijk kon Cees de Wilgenband van een nieuwe outfit voorzien en daarnaast nog een familie op de May ondersteunen die dit heel goed kon gebruiken.


Shoarma - Pizzeria - Grillroom

EETCAFÉ

Wij zijn 7 dagen geopend Zondag t/m Donderdag 15.00 - 01.00 Vrijdag en Zaterdag 15.00 - 03.00

Snel, makkelijk en voordelig bestellen via onze website

Veilig online betalen via uw bank

www.korhan.nl Wij bezorgen in: Made, Drimmelen, Den Hout, Geertruidenberg, Helkant, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Raamsdonksveer, Terheijden, Wagenberg, Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Hoge Vucht in Breda, Weststad 1, 2 en 3 in Oosterhout Bezorgen in Made v.a. € 9,- bezorgkosten € 1,Bezorgen Buiten Made v.a. € 1 5,- bezorgkosten € 2,-

DEN DEEL 5 • 4921 JH MADE

TEL: 0162 - 68 21 96 GSM: 06 - 84 63 79 26

56

3


Ut Mays Kapellenfestival as vanouds gezellig!

As we dees stukske schrijve is ut den 13de van December en staot dun kerstboom net overend. Het is een dag gewiest vol van regen en as we iets kenne gebruike in deze grauw tijd is het wel de gezelligheid van Carnaval! Nou wit ik tijdens het schrijve van dees stukske dat de Carnavalskrant twee weken vur dun Carnaval bij jullie op de mat valt, dus de carnavalskriebels zalle vast al wel toeslaan. Daarbij hoefde nou dus nog mar net iets meer dan twee weken te wachten vur een van de leutigste feestjes van ut Mays Carnaval. “Ut Mays Kapellenfestival” staot namelijk vur de deur! Een feest wat niet meer weg te denken is uit het Mays Carnaval. Sinds enkele jaore vind dit kapellenspektakel naost dun Korenbeurs ok in Café de Tijd plaots. Ge het op dun Facebookpagina van Ut Mays Kapellenfestival al vanalles vurbij kenne zien kommen over de middag en agge de pagina nog geen ‘like’ het gegeven dan hoefde oew eigen de komende minuut in ieder geval niet te vervele! We zien oew dus graag maandag over twee weken in dun Korenbeurs en bij dun Tijd waar niet alleen alle Mayse Kapellen oew het ongelofelijk naar de zin zalle maoke. Mar waar ok tal van ‘buitenlandse’ kapellen zijn ingevlogen om weer een knalfeest weg te zetten! Meej Carnavalleske groetjes, De Commissie “Ut Mays Kapellenfestival”

id

she j i w k a n a Alm

le deure orden die veu o w e e tw in Er za en en trekke. openen: duw

Perfect plekske vur de bus om ff te stoppen en om in te stappe.

E D e i t s N e g O g u T RO S

Knip deze suggestie uit en plak het

op de rotonde op pagina 11.

57


Tel: 0162 - 670340

ZATERDAG, ZONDAG MAANDAG EN DINSDAG vanaf 14.00 uur

DISCO R&P

MAANDAGMIDDAG

LOMP VOLLUK VERKIEZINGEN C.V. De Plakkers

2

58


Ut Mays Juinenbal

Laot Mar Waaie is het motto van het carnaval van dees jaor, ma r ook een oud gezegde in de geschiedenis. Dat wil zegge: zet de zorgen aon de kant, kom oit huis, waai er is oit. Waai op zaterdagmiddag naar ‘t Trefpu nt, tref mensen van oew aige lee ftaid, waai lekker over de dansvloer, laot de handjes in de lucht waaie en waai vur het donke re weer gelukkig naor hois. Blaif lekker waaie we zain nog nie uitgewaaid. Ben de van de jaore 40 of 50 en 60 dan motte zeker meej komme waaien.

Wai gaon zorgen dat jullie op zaterd

was er vorig met een paar geweld

jullie nog piepjong waren, daor

agmiddag meej carnaval meej hee

ige optredens en die komt nou we

gaot Niels van Meggelen plaotjes

l veul plezier kunnen uitwaaien. Rud

er. Dansmuziek en feestmuziek oit

van draaien.

i Rozenberg

de jaore dat

Vur de polonaise komt oos eigen Feestkapel “’t Mays Kabaol” zor gen. Natuurlijk komt Prins Jannes gevolg met Blaoskaffers de hele met zijn hele tent opluisteren. We beginnen van af twee uur en we gaon dur, net zolang as jullie er zin in hebbe, de deuren van ‘t Trefpunt staon open en ge ken gra tis en vur niks naor binne. WAI GAON VUR JULLIE DE LEU T LATEN AANWAAIEN EN WA I REKENEN ER OP DAT JULLI AANWAAIEN. TOT ZATERDAG E KOMEN MEEJ CARNAVAL De commissie Mays Juinenbal.

Henk Stoop - Hans van Kastel - Mir

jam de Wijs-Kielestein

Mooiste carnavalsfeest van de May s ! e r u v u o i e j s b r u n l o e c o r n o v I K k l De Al Oo

Top entertainment

Stationsstraat 48 - 4921AD Made 59


SPECIALISTEN OP HOOG NIVEAU alle bitumineuze en kunststof bedekkingen

Raamsdonksveer Brasem 44 Postbus 2T95 4940 AG Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 518 510 Telefax: 0162 - 518 515 info@udo-raamsdonksveer.nl www.udo-dakbedekking.nl

Neutronenlaan 5 5405 NG Uden Telefoon: 0413 - 269 597 Telefax: 0413 - 265 787 info@udo-uden.nl www.udo-dakbedekking.nl

VEBIDAK

6

60


10

5

Laot mar Waoie! Laot mar Waoie!

Marge Food & Non Food B.V.:

Marge Food & Non Food van B.V.: “Voor de heerlijkste bonbons Tosca, La Bohème en Chapeau” “Voor de heerlijkste bonbons van Tosca, La Bohème en Chapeau” Bent u op zoek naar deze heerlijke bonbons? In de volgende u onze bonbons tegen: Bent u opsupermarkten zoek naar dezekomt heerlijke bonbons?  

3

In de volgende supermarkten komt u onze bonbons tegen:

Jumbo Hesselberth Made JumboMade Hesselberth Made Supercoöp Supercoöp Made Albert Heijn Made 

Albert Heijn Made

Brieltjenspolder 6 is het adres van het hoofdkantoor, geen verkooppunt. Brieltjenspolder 6 is het adres van het hoofdkantoor, geen verkooppunt.

ZoëZo Kinderkleding

Mode voor Boys & Girls van 0 tot 16 jaar

Contact Contact

Marge Food & non Food B.V. Marge Food & non Food B.V. Brieltjenspolder 6 Brieltjenspolder 6 4921 PJ Made 4921 PJ Made www.margefood-nonfood.nl www.margefood-nonfood.nl info@margefood-nonfood.nl info@margefood-nonfood.nl Tel.: 0162 68 67 00 Tel.: 0162 68 67 00

8

ZoëZo Kinderkleding Erica Mathon Markstraat 17A 4921 BE Made

Tel: 0651423231 zoezokindermode@ziggo.nl LIKE ons op: www.facebook.com/zzkleding 5

3

61


Groeten

uit

Made

de May


w w w. f r i e t u i t m a d e . n l 5

64


Wij zijn geopend tijdens de Carnaval *** Speciale Carnavals menu’s *** Eetcafé Hier is ‘t - Nieuwlandsedijk 86 - 4926 AS Lage Zwaluwe Tel. 0168 - 756 330 - www.eetcafehierist.nl - info@eetcafehierist.nl

10

Schoonheidsinstituut Mariska Esdoornlaan 90 4921 DV Made 0162 - 685027

Statendamweg 105 4905 BR Oosterhout Tel. 0162-454836 Fax. 0162-423892

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur welkom@schoonheidsinstituutmariska.nl www.schoonheidsinstituutmariska.nl

3

9

AANNEMERSBEDRIJF

LIGTVOET.NL Renovatie

-

Onderhoud

-

Nieuwbouw

06-24662807 Info@aannemersbedrijf-ligtvoet.nl voor muziek, licht en geluid

6

WWW.TCAUTO.NL IN- & VERKOOP AUTO’S WWW.TCAUTO.NL WWW.TCAUTO.NL IN-&&VERKOOP VERKOOP AUTO’S INAUTO’S OPEN: MAANDAG T/M ZATERDAG OPEN: MAANDAG T/M OPEN: MAANDAG T/M ’S AVONDS OP AFSPRAAK ZATERDAG ZATERDAG

AVONDS OP AFSPRAAK ’S’SAVONDS OP AFSPRAAK

ZANDSTRAAT 1 ZANDSTRAAT 1 4927 RH HOOGE ZWALUWE 1 4927 ZANDSTRAAT RH HOOGE ZWALUWE 4927 RH(HELKANT) HOOGE ZWALUWE (HELKANT) 06-52624262 (HELKANT) 06-52624262 06-52624262

6

drive-in show

Prinsenpolderstraat 68 4921 KZ Made toscado@hetnet.nl

Tel. (0162) 68 21 35 (06) - 51 65 22 77 9

65


1

66


De May viert: Het lof der zotheid De carnavalsviering, al jaren een vast lichtpunttijdens het feest van carnaval. De katholieke kerk en carnaval is door de eeuwen heen onheroepelijk aan elkaar verbonden, de datum van pasen wordt door de katholieke kerk bepaald dus ook meteen is dan de datum van carnaval mede bepaald. Vooraf aan pasen is er de vastentijd van 40 dagen en van vroeger uit de vastenavond mee vast gelegd waarbij de katholieken hun blijdschap en leut nog een keer vierden. Uiteraard is door de jaren heen de samenhang van carnaval en kerk wat vervaagd, maar toch vieren we in dezelfde gedachtengang de vriendschap, saamhorigheid, liefde voor het leven en bezinning. Het samen zijn met een aantal Mayenèrs om een klein uurtje op zaterdag met carnaval in een aangepaste ruimte met elkaar gepaste teksten en gezangen te beleven en herinneringen van onze overleden dierbaren te herdenken hoort bij ons Mays carnaval. Dit jaar zijn we voor de tweede keer te gast voor deze viering bij postduivenclub naast de Jumbo in de stationstraat. De duivenclub met een nog grotere historie als carnaval op de May passen in hun opvattingen op de juiste manier met carnaval bij elkaar om samen te vieren. De duif is een edel dier die vrede uitstraalt en bij velen bijzondere gelegenheden mag uitvliegen voor vrede en saamhorigheid. De bijdrage aan deze viering van o.a. Ad van Kuyck (hij is onlangs 60 jaar geworden, dus die wijsheid zal hem inspireren), Guus Neefs (uitmuntend Tekstschrijver), Prins Jannes en Henk Stoop zal garant staan voor een waardige viering. De collecte wordt geschonken aan een goed doel bepaald door de gekozen “Beste Juin 2017â€?. Kom dus allen naar het clubhuis van de postduivenclub via de ingang en parkeerplaats van de Jumbo aan de Stationsstraat. We beginnen om 19 uur op zaterdag met carnaval, we vieren onze viering, na afloop nog een gezellig samenzijn om vervolgens in de trant van ons motto weer uit te waaien over de May. Wij zien u graag komen, iedereen is welkom.

Almanak

Un centraol frietpunt op de May is goed vur dun klandisie.

Knip deze suggestie uit en plak het

wijsheid

Beter een zak friet in de han d dan de gurdainen van oew schonmo eder motte straike .

op de rotonde op pagina 11.

E D e i t s N e g O g u ROT S 67


I n - e n v e r ko o p va n le g e rt en t e n , o u t d o o r- e n d u m p s hop

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 u – 17.00 u www.stamoutdoor.nl info@stamoutdoor.nl stationsstraat 41 B 0162-682388

10

68


Oo so la May o!

al wir te oitgepakt of oos vurzitter begint nie nog ie aas vak de van fer Ge hèt dun kof r van oew snotjong op karrenavalswaoge. Meej ut geblèè vraoge of ge ideeje hèt vur dieje Ailek bende dur al wir aon dieje waoge beginne! tte mo e oor oew in nog ank rba gèèf vur dun aachte e en plakke, mar agge un bietje lass n gao te wir om vur r klao belangenao nog nie beginne! dun dag wil komme motte op taid oos laote inspirere dur telaand naor de May! Wai hebbe Dees jaor brenge wai un bietje boi jes durhenne vaore. waoter waor ze meej van die bot dè al ej me d sta je die das sië, op de May, Veneet ze daor dus ok. Nie zo as bai oos ne ken e vier l ava ren Kar ! ele Tis net Drimm wor bai die gaste al rooje wain en un frietje van Sjurlie want in plek van bier zuipuh ze gauw unne pietsa! karrenaval meej van n dieje lèèrs, loope ze taidens eni bov , ieje Ital in t wai der gin r Dao ne wete wai da daor veul lellukke meese wo om is nou dè Of op. e ess akk die boemb wa ouwere meese akkesse zain wete wai wel! De nie. Da ut verrekte mooie boemb vanstenaovet wel van vroeger toen ze taidens nog t ien sch mis dè ne ken y Ma meej van de e vant joar un hopke lomp volluk agg Dus ge. joe laif ut op ipe mekaore de sto e, wai zain ut mar! komme in dun optocht: Nie schrikk unne boekbakkes op vurbai ziet vant jaor mar vermelde dè Peter Verdaasdonk Wai wille in dees kraant ok nog tere meej dees pke! Wai wille Peter van harte flisi klu oos van is lid r jao rtig fee st lief t naor ammaol zondags bai dun optoch prestaasie! Wai hope dè gullie kende En agge zin hèt in un pilske dan oos boembakkese komme kaike! eldige i wense iedereen alvast unne gew oos vinde in keféé ‘t Hoekse. Wa karrenaval 2017! Wai hebbe dur errug veul zin in! Unne Plakker

heid

wijs Almanak

nie ft dar meestal e e h , e n e k re ernooi. Wie goed ken taofeltennisto n u s n e id ta zo veel aon

Diejen rotonde mot natuurluk wel terug verdiend worre.

E D e i t s N e g O g u T RO S

Knip deze suggestie uit en plak het

op de rotonde op pagina 11.

69


Gereedschappen IJzerwaren Machines Bevestigingsartikelen Hang- en sluitwerk Tuin en park TuinLas- en snijtechniek Werkkleding- en schoenen

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval. Tot woensdag!!!

Erp Made Tholen Eindhoven

Florence

8

5

70


Blai op de May 2017! Carnavalsmaandag 27 februari in Grand Café du Kinkeluut bai De Korenbeurs!

Witte gai wie dun irste Prins Carnaval op de May was? Witte gai wa “donderjoage” betekent? Witte gai hoe lang Oos Jaas al op het Raodhuisplein staat? As ge op al deze vraogen het antwoord wit, dan motte mee komme lulle bai Blai op de May. En as ge de antwoorden nie wit, dan word het hoog taid dat ge Mayse kennis komt baispaikere bai Blai op de May. Het is alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes aan te raoje om op carnavalsmaandag vroeg oit dun veren te komme en naar De Korenbeurs te raije of te kroipe. Ook dees jaor organiseren die pierewaaiers van C.V. De Kinkeluten weer dun kwis der Mayse kwissen. En ook dees jaor begint dun kwis weer om 11 uur in dun ochtend. En vur dun vroege saawelkouzen gaon dun deuren van Grand Café du Kinkeluut in De Korenbeurs al om 10 uur open. Voor actuele informatie en foto’s check: www.facebook.nl/kinkeluten.

   

gehele PK Solarpower voor uw dientijden. ver ug ter le installatie met reë ding ou Prijs/kwaliteits-verh ndel! vaa het in og ho s on staat bij

 Techzorg is een gespecialiseerd bedrijf waar techniek en zorg samengaan. Professionaliteit, korte lijnen, uitstekende service en jarenlage ervaring als gezondheidszorgtechnoloog.

 

n e i d r Ve ! m o o r t s n e eig

      

 

je

 9

Gratis persoonlijk advies bij u thuis Nieuwe en gebruikte hulpmiddelen Scootmobielen Rolstoelen Elektrische rolstoelen Douche- toiletstoelen Krukken, zitkussens, bestek, etc.info@techzorg.nl - Made 0162-222 000 - www.techzorg.nl

9

71


Carnavals aanbieding

High Tea High Wine High Lunch Coffee Corner Lunch Gebak & IJs

5

Marktstraat 8a – 4921 BG – MADE – Tel. 0162 684123

1

5

6

Wat dacht u van een spetterend feest

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw BV

aan boord van één van onze schepen?

DRIMMELEN

De vloot van de Zilvermeeuw is heel divers betreft capaciteit, maar ook qua sfeer en interieur. We bieden leuke arrangementen, zodat we voor ieder evenement een geschikt programma kunnen bieden; Bedrijfsfeesten

Meetings

Teambuildingsdagen

Dagarrangementen (v.a. 10 personen)

Relatiedagen

Feestavonden

Presentaties (product)

Varende borrels - diners

Varend uit eten

Familiedagen - Reünies

(ook voor individuele personen!)

Huwelijksfeesten

kijk op: www.zilvermeeuw.nl of vraag onze brochures aan en laat u verrassen door ons uitgebreide programma.

Nationaal Park de Biesbosch! Altijd in beweging. Bezoekadres Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v. Biesboschweg 2 4924 BB Drimmelen

informatie/boekingen: tel 0162 - 68 26 09 info@zilvermeeuw.nl www.zilvermeeuw.nl 7

neval!

rre Veul leut meej Ka

J. v a n G i l s

T R A N S P O RT

Landekendijk 8 4926 PH Lage Zwaluwe 06-18698028

10

72

3


Sauwelen 2017 Agge dees stukske leest op zaterdag 11 februari en ge het unne kaoter dan ben de naor het sauwelen gewiest giesteren avond. Ben de nie gewiest en wil de wel weten wie er gewonne hed, dan kanne we verklappe wie het is geworre: ‘Dun Beste’. En wilde weten wie de publieksprijs gaot winne dan gaode gauw naar de Korenbeurs misschien is er nog wel kaortje over voor vanavond. Dan witte morgen 3 dingen; ge hed ook unne kaoter, ge wit wie er vrijdag het gewonne en wie er zaterdag hed gewonne, tenminste als ge al nie zat was of dagge zelf het staon te sauwelen. Dan hedde nog een mogelijkheid, kaik op de site van “De Mayenèrs’, daor staot ut ook op. Wie zain de sauwelaars die dit jaor in de ton staon: Marko Jonkbloed, zoon van Arie Hans van Mook , oppersauwelaar vurrig jaor. John Rullens, weer terug op het podium. Toon van Dongen, wie kent um nie. Toine van meggelen, dun koffieboer. Annie van der Ven, houd de eer hoog vur al de vrouwkes van de May. En wilde toch nog een keer naor het sauwelen, let dan goed op! Volgend jaor is het weer. De sauwelcommissie

VAN MEEL MONTAGE bedrijfsdeuren, garagedeuren en rolluiken Rijakkers 2 - 4921 PT Made - T. 0162 - 68 29 54 vanmeelmontage.vof@gmail.com 9

73


Gebitsprotheses Gebitsprotheses (ook op implantaten) en aa Reparaties Reparaties en aanpassingen (ook op implantaten)

Reparaties en aanpassingen

0162-523888 0 1 6

Keizersdijk 9 0162-523888 Gebitsprothese Gebitsprotheses Raamsdonksveer (ook op implantaten) en a Reparaties

Ruim 15 jaar dé Tandprothet s Keizersdijk 9 Reparaties en aanpassingen Raamsdonksveer 0162-523888 0 1 6 ar dé Tandprotheticus Keizersdijk 9 Raamsdonksveer onksveer en omstreken! Ruim 15 jaar dé Tandprothe Wim de Vries Wim de Vries

Ruim 15 jaar dé Tandprotheticus Ruim 15 jaar dé Tandprotheticus voor Raamsdonksveer en omstreken! voor Raamsdonksveer en omstreken

10

74


Jeugdsauwel- Feesboek 12 Jaor Jeugdsauwelen op 12 februari. As da nog gene goeie reden is om morge meej heel oew huishouwen nar dun Korenbeurs te kommen dan wit ik het ok nie meer. Agge nog gin kartjes het dan motte die nou gauw gaon haolen bij dun Korenbeurs of bij Kielestein daar ligge dur vast nog wel. Witte nog niet wie da ter mee doen dees jaor, dan hedde hier zullie hoogsteigen Feesboek! Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleider:

Demi van Dongen- een meske van “CV de Mayse Meskes” 207 maonden oud 7de keer (as da nog gin geluk brengt) Zullie moeder

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleider:

Mirte de Wijs- de middelste van da Oer-carnavalsgezin 892 weken oud Alweer dun 6de keer Ok bij den deze zullie moeder

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleiders:

Cloe Commeren- dun dieje die verleje jaor un uitlaotservice had 6441 daogen oud Een lustrum meej de 5de keer Dieje sauwelende postbode en zullie moeder

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleiders:

Jelle van Zundert- dun zoon van den schminkster van ut sauwelen 143.568 uren oud Alweer de 6de keer D’n beste juin van 2014 en zullie vaoder

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleiders:

Fleur de Wijs- dun dieje die vurig jaor nunne schooljuf was 6.386.400 minuten oud 2de keer (verleje jaor von ze het al zo leutig) Dieje oud jeugdsauwelerster meej nunne krullenbos en dieje sauweler meej da ‘zwarte’ haor vur manne van veftig

Naom: Ouderdom: Deelname: Begeleiders:

Jens van Gurp- dieje zoon van dun dieje van ’t Vat 178 maonden oud 2de keer (ache ene keer het meegedaon dan smaokt da nar meer) D’n dieje van ut toneel en zullie vaoder

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleider:

Koert- Jan Nooijens- da manneke meej tie krullekes 311.212.800 seconde oud D’n aller eerste keer (al ff meej gekeke nou zelf d’n ton in) D’n zwaoger van de schoenmaoker meej z’n koffie

Naom: Ouwerdom: Deelname: Begeleiders:

Maud de Wijs- d’n zoveelste ‘de Wijs’ in de jeugdsauwelton 4221 daoge oud Ok d’n aller eerste keer (specieaal gezocht, gescreend en gevonden) D’n dieje die heeeel lang bij ’t Harmonieke het gespeuld en zullie vaoder

Zaterdag 12 februari 2017 Zaal open vanaf 13:00 uur - Aanvang 13:30 uur

75


yservice Part op

www.commerenschilderwerken.nl 7

1

6

2

lager niveau s r u Ke

M. de Wijs Adelstraat 14 - Made

Telefoon 0162 - 682696 Geschikt bloemwerk voor elke gelegenheid

Wij maken het voor u

Aardappelautomaat 7 dagen per week open! Voor uw kleiaardappelen, uien en vrije uitloopeieren

Machielse Aardappelen Prinsenpolderstraat 140 4921 KZ Made

Â

Â

Nieuwstraat 19 - Made Tel (0162) 68 25 62 1

76

3


? r e k e s a d i a g e t t i W Jullie oplossingen van vorig jaar vielen -op één na- allemaal 3 minuten na sluitingstijd binnen. De ene die wel op tijd was leverde alles in tienvoud in, terwijl elfvoud in de regels stond. Wat een stelletje klunzen zeg! De drie leesbrillen zijn dus het hele jaar bij de Hema of het Kruidvat blijven liggen en daar zijn ze niet blij mee. Dit jaar dus een herhaling, natuurlijk met andere antwoorden en vragen. Jullie mogen meteen weer verplicht aan de slag. Gewoon de ouderwetse keuzevragen. Welke vraag past bij het gegeven antwoord. Mocht je het toevallig met geen enkel antwoord eens zijn, vul dan bij D de stomste vraag in die je zelf ooit hebt gesteld! Onder de goede oplossingen verloten we weer drie leesbrillen sterkte min 15, naar keuze van het Kruidvat of de Hema. 1. Antwoord: Bacteriën zorgen ervoor, dat je rare kinderen krijgt. A. Hoeveel pakskes boter gaan er in een doos van 24? En hoeveel ongeveer in een doos van 48? B. Een blanke vrouw is zwanger van een Chinees. Kan haar kind meteen na de geboorte al met stokjes eten? C. Strooide de moeder van Zwarte Piet ook al met pepernoten? D. 2. Antwoord: Wie het eerst komt, die heeft het grootste stuk taart. A. Stroomt er warm of koud water door de Maas? Wanneer wel? B. Hoe overwintert een boom in de zomer? C. Waarom komen sommigen uit de kast, terwijl je nooit hoort dat iemand er in is gegaan? D. 3. Antwoord: In de Tweede Wereldoorlog kregen de mensen consumptiebonnen. A. Hoeveel wapens werden er in de laatste wereldoorlog gebruikt? Noem ze alle 16. B. Waarom zijn mollen niet dol op rookvlees met Franse mosterd? C. Hoe tuig je een kerstboom het beste af? En de kerstman zelf? 4. Antwoord: Vier veranderingen bij de post in de vorige eeuw: brievenbus, postzegel, dieselmotor en mest. A. Wie vond de fiets uit Waarom kreeg ie van zijn moeder op zijn sodemieter? B. Waarom is een heel verreke verrekkus veul goeiekoper dan twee halve hazen?? C. Waarom emigreerden veel Nederlanders in de zomer van 1953 naar Friesland? Wie niet? 5. Antwoord: Een zeeworm loopt op de bodem en eet planten. A. Wie was (of is misschien nog) Willem I? Leek hij op zijn oma of op Jezus of toch op Patty Brard? B. Hoeveel jaar voor Christus is Jezus ongeveer geboren? En Mohammed? Wie van de drie leek het meest op Zwarte Piet? C. Hoe vaak krijgt een bijziende horrorclown een pak op zijn donder? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

7. Antwoord: Met verstajam kun je horen en met doofjam niet. A. Waarom heeft het weinig zin om een brandende molotovcocktail naar een benzinestation te gooien? En als Patty Brard net staat te tanken? B. Stopt de rijdende rechter wel eens? C. Hoeveel steile wandluizen gaan er in een pot mayo? Kunnen er dan nog twee bij? D. 8. Antwoord: De boeren kregen de ziekte niet als ze de uiers vasthielden. A. Waarom draagt de vroedmeesterpad de eieren om zijn middel en gaat hij dan de klok luiden? En als je hem een waterzakske geeft ? B. Hoeveel doodlopende padden slapen er ’s nachts in het Amsterdamse Bos? Welke niet? C. Hoever kun jij een nieuwe iPad gooien? En met plastic handschoenen aan? D. 9. Antwoord: Ik weet niet zoveel over de puberteit, want ik heb het over alcohol gedaan. A. Kun je uitleggen wat zinsbouwteugen zijn? Hoeveel dynamiet is daarvoor nodig? B. Wat zit er naast botbreuken en inwendige kneuzingen nog meer in je lichaam? C. Hoe vaak is sinterklaas betrapt op wildplassen in een schoorsteen? En zijn paard? D. 10. Antwoord: Een tsunami is een apparaat waarop ze kunnen zien waar aardbevingen komen. Een tsunami staat dus op een weiland. Zo vangt het in de lucht iets op. A. Waarom gebruiken pimpelmezen mergel? En als er natte sneeuw ligt? B. Geeft sinterklaas zijn zwart geld uit aan pieten of heeft hij andere hobby’s? C. Hoe eigenwijs zijn je ouders? Geldt dat ook voor je vader? D. 11. Antwoord: Springtij is de tijd van de zomer, de winter, de herfst en de lente! A. Hoe noemen we een ontharingssticker meestal? En als hij er niet afgaat ? B. Wie scheet als laatste hele pejjen? Was hij over de datum of de pejjen? C. Hoeveel besmettelijke ziektes heb je gehad? Welke wil je nog krijgen ? Oude Meester

6. Antwoord: Bij Alexander Fleming kun je je microscoop 270 keer laten vergroten. A. Uit welke delen bestaat de bij? Hoeveel delen zijn overbodig? B. Waarom heeft een mantelbaviaan met een overjas aan altijd zin in peultjes met Franse mosterd? C. Waarom vullen ze geldautomaten niet met muntjes van 1 cent om ramkrakers te ontmoedigen? D.

je uiterlijk 15.27 uur (Dan heb s stu gu au 26 or vo n ge sin Oplos bij de rig jaar) in zesvoud inleveren drie minuten meer tijd dan vo gen verloten we 3 leesbrillen din en inz e ed go de r de On . tie redac de Hema of het Kruidvat. sterkte +15, naar keuze van le discussie mogelijk! Over de uitslag is geen enke


Markstraat 25-B 4921 BE Made 0162-693917

Beauty Point Hair & Nails

len e m rim

beautypointmade@gmail.com www.beautypointmade.nl

D

5

1

7

5

Auto Ryma wenst u een leutige carnaval! Auto Ryma is een universele garage voor onderhoud en reparatie van alle merken gevestigd in Made. U kunt bij ons terecht voor: - De jaarlijkse APK keuring - Reparatie en onderhoud aan auto’s en bedrijfswagens - Banden en balanceren - Onderhoud aan uw camper, caravan of aanhangwagen - Restauratie, reparatie en onderhoud van uw oldtimer of legervoertuig. Auto Ryma Burgemeester van Campenhoutstraat 39e 4921 KR Made Tel: 0162-688059 E-mail: autoryma@hotmail.com Website: www.autoryma.nl Openingstijden Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag: 9:00 tot 18:00 uur en van 19:00 – 23:00 uur. En op zaterdag van: 08:00 – 17:00 uur.

12

zittuh in de kouw meej carnaval bel INSTAL MADE dan gauw......

Verhoeven Bedrijfskleding Blockmekerstraat 8 4921 SR Made T. (0162) 68 49 24 E. theo@verhoevenbedrijfskleding.nl W. verhoevenbedrijfskleding.nl

installatie Telefoon E-mail Website

service

onderhoud

06-41700979 info@instalmade.nl www.instalmade.nl

Theo Verhoeven - (06) 51 81 54 95 6

78

6


CV De Holtrappers Alaaf Mayenèrs, Mayenèrinnekes,

Snotpinnen en Snotapen,

oge! Ut wor zoas al wir druk beezig meej ooze wa e raiv sch van nt me mo s dee om op Wai zain i dees nou doen, schroom vural nie wa hoe ben wd ieu ben ge Ag ig. 5 februwaari, elluk jaor weer praagt ka netuurlik taides de Kaikdag op Da ke. kai te om me kom te ngs es un keer laa de Brandestraot. aonWAAIE in ooze bouwloods aon r kee e der aan un es ook ken ge mar e grote maot Rob, motte wai sins afgeloope jaor, onz , ete we l we ie jull van e est me weete Zoas de ope carnaval en noeg. Maor wai elo afg ad geh ekt imp ke luk oor verder gaon. misse. De hed un beh cht en meej veul plezier en leut wir kra le vol i n wa da le wil zou b Ro e zeker da ooz ut jaor. En des precies wa wai gao van t res de es taid en e uw bo taides ut Nie alleen taides carnaval, mar ook doen! meluk jaor un uurke eerder, da waar nao rig vur as net En r! jao s dee ht dun optoc ut motto van Daarom gaon wai wir knalle meej aide, witte nog? Aigeluk hadde we wa d har zo ut da om erd evo ing goe bevallen! Vurrig jaor waar da . Laot mar Waaie… dees jaor vurrig jaor motte hebben aie luk ook betrekking, laot maor wa Maor op dees jaor hed ut netuur op r leutig ut is meej carnaval hie de boel, laat iedereen mar zien hoe sje kenne bouwe. de May en da wa un heerluk fee dees jaor, we laote de boel lekker En dè is dus wa wai gaon doen dun optocht laangs de kaant van waaie en zien jullie gère meej der wind as vurrig jaor! route. Hopelijk meej un bietje min CV de Holtrappers

79


Bedrijven, clubs, verenigingen en families die eens een evenement willen organiseren zijn bij ons van harte welkom. Ook voor verjaardagen en andere redenen om een feestje te geven kunt u bij ons terecht, evt. met catering (max.80 pers.)

10

Je ideale huis gevonden? Op naar de scherpste hypotheek!

Maak een afspraak, het eerste gesprek is kosteloos. Of kijk op hypotheker.nl

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal Oosterhout Bredaseweg 35 (0162) 450 552 Raamsdonksveer Gangboord 1 (0162) 748 192 5

12

LOON- EN GRONDVERZET BEDRIJF

A. VAN DONGEN EN ZN. B.V. Geraniumstraat 52 4921 LJ Made Tel: 0162 - 682641 www.avandongen.nl 7

80

2


V AN ‘ T V A T C .V.

1989

“CV Van `t Vat”

2017

r… ej wa kopstukke van Laot mar waaie ist motto dees jao nd wel aanders over toen we me ovo aga erd zat r jao rig veu i s bedaacht wa Daor dachte rhal zaate. Er moeste wa senaorioo me Ao dun in kes ges loe wp bou en het verschillende waoge waogens aan dun start verschène alle zen kig luk Ge . dag zon op t worre veur dun optoch ocht. ne genieten van nun prachtige opt ken nog h toc g kin ollu bev yse de Ma dag meej eut om er ok dees jaor wir op zon sch op k stu l hee un wir al i wa MADE leutig om Maar ondertusse zen et. Het blaift immers nog steeds tsto leu 1989 yse Ma dun in en ton te de spoeling wel wa dunner karreneval un waogentje len. Echter merke wai ok wel dat tse knu te oge wa e unn aon kes creatie te maoke. Ik oew vrije uur t van in om unne karrenevaleske leu de er t zie gd jeu alle Nie ej gemaokt het is geworre meej grote waogens. n mar aggut dan ok eenmaal me doe te ut om ke rao t mo t me bes ej denk ok wel dagge er un bietje me gezellig is. e wel merke da ut toch leutig en zald t kom and oe zo’n waoge tot sta id mee gedaon en r ok wir aon de Mayse schrètstra jao s dee i wa be heb zo ns, oge wa e. Zo zalde oos Mar, wai bouwe nie alleen mar i dees Mays songfestival gewonn wa be heb e ierk art Kw ys Ma ut ej TV. Das wel meej groot succes. Saome me de May en natuurluk bai Baronie op id nhe ege gel e der aan of me bai een dus nog wellus tege kanne kom ys Vatje”. tje wil steune Stem dan op “Ut Ma bie un l eva ren kar yse Ma de e agg st de ale op zondag meej karreneval laa Meese, wai hope jullie in grote get ers em eln ut mooiste veur de optochtde kant te zien staon. Da is immers jullie in uur staon om iets moois veur sch e unn in e ond ma al s som die en gin ers: Gin optocht zonder kaikers mekaore te flaansen. Ut blaift imm kaikers zonder optocht….. t naomes CV Van `t Vat Nun leutige karreneval toegewens Mays Vatje”) (en nie vergete te stemmen op “Ut aaaaaaaaaaaaaaf! Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Duikbrevet halen?

www.madefordiving.nl 06 - 51 95 82 66 9

81


SPORTTIEF

NIEUWSTRAAT 18 4921 CX MADE 0162-435778

UW SPORTWINKEL! Teamwear - Bedrijfskleding - Bedrukkingen - Biljart & Darts n e g n i k k u r d e b s l a v a n r a C w e o l a r u Ok v SPORTTIEF.NL

4

5

9

82


Almanak varia Hoe schrijf ik een perfecte sollicitatiebrief? Hoi allemaal daar op de redaksie van d’n Almanak. Ik wil heel graag in dat blaadje van jullie gaan schrijven en daarom wil ik graag even uitleggen wie ik ben.

Wat de vreemde talen betreft: Duits ken ik niet en wil ik ook niet leren. Ik heb een hekel aan Duitsers, maar dat zal wel iets met ons vader te maken hebben. In Engels ben ik best goed. Luister maar: Yes, fuck off man!!

Mijn naam staat onderaan de brief en ik woon gewoon een rijtjeshuis gelukkig met de tuin op het zuiden. Ik ben met mijn vrouw getrouwd en we hebben gelukkig geen kinderen. Mijn vrouw drinkt graag een wijntje of 3 per avond en ik hou het meestal bij een kratje bier. Dat kun je gerust doen als je geen kinderen hebt. ’s Morgens staan wij meestal niet voor tien uur op.

Mijn werktijden wil ik graag zelf regelen. Ik wil bijvoorbeeld niet voor elf uur beginnen en het liefst om vier uur weer lekker thuis achter een pilske zitten. En over mijn salaris zullen we het snel eens worden, als jullie op mijn voorwaarden in willen gaan. Als mijn vrouw vakantie heeft, neem ik het ook. Zij heeft een heel jaar vakantie, behalve als ze werkt. En da’s nooit.

Over mijn opleidingen kan ik kort zijn: ik heb van alles geprobeerd, maar ben overal van school getrapt. Nou moet ik eerst iets kwijt over mijn vorige baas.

Om het even af te ronden wil ik toch nog even iets kwijt. Kijk, ik solliciteer me nou al 10 jaar een ongeluk met dezelfde brief en ik hoor er iedere keer nooit meer iets van. Het lijkt wel of ze me nergens willen hebben. En daar heb ik mijn buik van vol. Ik ben het kotsbeu. Ik word er strontziek van. En terwijl ge uit deze brief wel begrijpt dat ik van goeie wil ben. Bovendien ben ik natuurlijk een hele goeie mens. Ge kunt namelijk niet zeggen, dat ik niet eerlijk ben.

Mijn vorige baas was een eerste klas zak. Een echte matennaaier. Iedere keer als wij ’s middags na de lunch tot drie uur zaten te rikken met een lekker pilske erbij, moest hij daar nodig iets van zeggen. Op een keer gaf ie ons alle vier zomaar ineens ontslag. Hij snapte er niks van. En wat ie allemaal zei tegen ons; daar lusten zelfs de jonge honden geen brood van. En dat terwijl ik iedere dag op de fiets naar het werk ga. Dan zie je pas hoeveel ik voor mijn werk over heb. Dat is echt niet omdat ik zo groen denk, maar omdat ik al drie keer mijn rijbewijs kwijtgeraakt ben. Twee keer omdat ik zo zat als een Maleier achter het stuur zat, zeiden ze bij de pliessie. Daar was ik dus ter plekke helemaal niet mee eens. En maar een keer wegens doorrijden na een ongeluk. Dat was de grootste onzin, die ze me ooit verteld hebben. Ik was maar een heel klein stukje doorgereden, want ik moest zo lachen, dat ik tegen een lantaarnpaal knalde. Daar heb ik een hersenschudding aan overgehouden en daar was ik heel blij mee. Nou weet iedereen dat ik een goei stel hersens heb. Oh ja, ik heb ook drie keer in d’n bak gezeten en alle drie de keren wegens mislukte bankroven. Daar heb ik echt spijt van. Geloofde dat? Dat ze mislukt zijn. Als ze gelukt waren had ik natuurlijk nooit meer naar dat stompzinnige blaadje van jullie hoeven te solliciteren. Ik heb ook nog een beetje in de drugshandel gezeten, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen. Alleen een paar kilootjes uit Colombia netjes ingepakt in een container in Rotterdam zaten. Gelukkig was ik de douane net voor, maar een stel van die akelig drugscriminelen reden me midden op de Moerdijkse Brug klem en jatten alles. Klerelijers!

Ik ben benieuwd wanneer ik bij jullie kan beginnen. De groeten en houdoe! Hooggeachte, Cornelius.


KLAAR TERWIJL U WERKT Tromp, Hét full-service autobedrijf met alle disciplines onder één dak! www.vakgaragetromp.nl Haasdijk 61 / 4921 CK Made / 0162-682 276

2

9

Pluimveebedrijf de Leeuw de Laat Witteweg 12 4921 LK Made

Valkenbergstraat 1 KLAAR TERWIJL U WERKT Made Tromp, Telefoon 0162 - 683782

BOERDERIJAUTOMAAT

Verse Scharreleieren

Hét full-service autobedrijf met alle disciplines onder één dak! www.vakgaragetromp.nl Haasdijk 61 / 4921 CK Made / 0162-682 276

2

Pluimveebedrijf de Leeuw de Laat

Scharreleieren, Aardappelen en Uien 7 dagen per week open 2

wegenbouwmij elshout bv Urkstraat 15, 4817 AR Breda. Tel: 076-5735151 Bedrijfsterreinen Kavelpaden Bestratingen Asfaltverhardingen Betonverhardingen Oppervlaktebehandeling Halfverhardingen

Rioleringen Grondwerken Kabels en leidingen Persleidingen Groenvoorzieningen Sportvelden Drainage Ontstoppingen

Bermverhardingen

www.elshoutbreda.nl

elshout civiel bv

Urkstraat 17, 4817 AR Breda. Tel: 076-5735152 12

vitrage, gordijnstof, zonwering, vloerbedekking, vinyl, laminaat verlichting

Marktstraat 13 Made Tel. 0162 68 73 91 St. Janstraat 11b Oosterhout Tel. 0162 45 30 97

www.avoird-woonidee.nl 6

84

5


ije. a a )w (z r e e w t e h t a la e k ’t Harmonie een zeer bewogen jaar.

Na 40 monieke Het afgelopen jaar was voor ’t Har mo ’t Har nieke n en muzikaalleider Bert Kielestein rma voo r, hte pric deo me ft hee jaar oerig kunnen de heeft van dit afscheid uitv verlaten. Carnaval vierend Ma en helaas ’t led e hebben ook enkele ander trouw meegenieten. Naast dit afscheid wind laten slaan n hebbe zich hierdoor niet uit de nne ma De n. late ver ke nie mo Har leider, gegaan met een nieuwe muziek slag de aan me sias hou ent vol t en zijn me enwind in 2016 nieuwe bezetting. Met wat teg met veel nieuwe muziek en een en. Wat wel is gebleven? hebben we de wind weer van vor

staan De gezellige mannen die bekend blouskes om de blauwe jaskes, de rooie en we ije waa muziek die nie aan is kome en ’t goei stuksje schrètstraid èrinnekes willen laten horen. De yen Ma en èrs yen Ma de aan ag gra volop leeft liet ons zien dat ’t Mays carnaval ligt al weer even achter ons en die al dan ook nav . Ge kunt ons de komende car en we er weer veul zin in hebben len tot aan de sauwelen op de may en drimme weer overal tegen kome van ’t onze muziek horeca gelegenheden zullen we club van 100. Ook in de diverse dagen volop vier bak bij de Korenbeurs is het veelvuldig laten horen. In de ballen andagavond ellen met als hoogtepunt op ma muziek van de veule Mayse kap blaasmuziek . Deze supergezellige avond vol ke” nie mo Har ’t van n nde vrie “De kapellen mag je als liefhebber naast ’t Harmonieke en bevriende weide omgeving al lang over niet missen. Een avond waar in de je als carnavalsvierend Mayenèr wordt gesproken. Dus die mag niet missen. er klaar voor om met jullie een Zoals je hebt kunnen lezen zijn wij handjes in de lucht en laat ze knallend feest van te maken. De maar (Z)waaijen. Voor iedereen, veul leut en ge ziet De groete, ‘t Harmonieke

en hoort snel weer van ons

Alman Agge oew

ak wijs

heid

aige haos t agge de hedde de taid het, taid agge dan haost het .

Zo is da verdwene stukske gruun ook wir trug. Heel natuurluk.

Knip deze suggestie uit en plak het op de rotonde op pagina 11.

E D e N i t s O e g T g u O R S 85


Meeuwissen en van Bragt b.v. aannemings- en handelsbedrijf

dag en nacht bereikbaar 06Ͳ46 53 15 66

Verticale Drainage

in alle rust, ruimte en tijd, samen een prachtig afscheid realiseren

Charlotte Ruijtenberg

Haasdijk 28 NL-4921 CL Made Nederland

Stervensbegeleiding Overledenenverzorging Uitvaartverzorging Rouwverwerking Met of zonder verzekering

Stationsstraat 48 4921 AD Made info@cadensuitvaartzorg.nl www.cadensuitvaartzorg.nl

Tel. +31 (0) 162 68 37 52 Fax + 31 (0) 162 68 23 07

8

9

“T

r.”

raditionele Thaise Olie massage in een zeer rustige sfee

Groen Drimmelen pakt ok oit as ut kan mar Groen Drimmelen pakt ok aon en dur as ut mot. Veur, mee en

Van harte welkom!

nao ut Mays carnaval Traditionele Thaise massage

“ Een opkikker voor lichaam en geest ” info@groendrimmelen.nl www.groendrimmelen.nl

12

5

Onze service is de beste garantie! Verkoop nieuw / gebruikt - service / onderhoud - erkend schadeherstel

www.autobedrijfsprangers.nl 86

11

8


-Aaardappels erpel aardbeien errebeesjes acht aacht achter elkaar aachtermekaore achteraan aachteraon achterom aachterom achterste aachterste af aaf afbinden afbaine afblijven aafblaive afpingelen aafbieje afschilferen aafblustere -Bbagagedrager pakkedroager ben jij bedonderd! bende benukt! benen poote beukentuin buuketoin bezem bessum bijna bekaant / bekaast bijt hij als ik hem aai bettieakemaai bips aachterwerk blaadjes blaoikes blaar blain boef gaawdief boerenkoolschotel boeretoppestaamp boot booot boter botter brandnetels broei netels bretels galluge broodje ei met ui brooike aai mej juin bunzing bosem busio dunbuus -Ccapuchon piek caravan kerreven cola koola cotelet korteletje -Ddarmen dèrrume deurkruk klink direct aachtermekaore drie keer raden drie k’raaien! dronkaard zatlap dronken Lazerus / teut -Eeen haan nunoan een klap nunoptaater eitje aaike erf werft eten laten zakken oitboiken -Ggaat goat gazon bleek geit gait gezicht bakkus ginds gunderwait glijden glibbere / slibbere -Hhak schrepel handen jatte of klaauwe hark rijf harken raive heb hedde heg tuin het ut

het is me toch wat! jizzusmariavanme raante! hoe gaat het? hoe goat ut? hoofd tèèt hooi zolder schurring huilen jaanke hun hullie hutspot pèèjenstaamp -Iiemand die drinkt zoiplap iemand met baard boardaop ik ga naar bed ik goi noar mun nest -Jjij gai jongetje brakske jou kinderen oejong -Kkaars kairs kaas kais karrespoor kerrespoor kattenstaart (flora) sigaor kei, steen kaai kikkervisje dikkopke kinderen brakken kleiaardappelen klaaierpel klusje kerwaaike konijn knain kop koffie tas koffie kopje kommeke krant kraant kuikentje poeleke kuiten koite -Llamp laamp lantaarnpaal seinpaol leer lair luie stoel zurrugstoel -Mmaar goed affin Made May Made, ons dorp de Mai, oos durp maden moaie mag je maade meiden mèète meikever mulder meisje meske met meej meteen aachtermekaore mijn broer Guido oos Gieduske mijn broer Leo oonze Leej mijn broer Wim oonze Wum mijn jas munne jes mijn moeder smoeder mijn vader oos vaoder Molenplein Meulenplain mond kwehk -Nnaast neffe nabraden aafbraoje -Ooneerlijk ont ons oos ontlasting stront overkant geune kaant -Ppaard pèèrd

paraplu pimpelmees plakbaard plas plassen plasser plezier populier potverdorie puist punt van schoen -Rraapstelen rillen -Sschop (werktuig) sinasappel slechte aarde slipper sloffend lopen spade spruiten spuit staart steen stotteren stringetje -Ttante thee trotoir truitje tuin tuinbonen -Uui uien schoonmaken uitbrander uitlaat -Vvaatdoek vakantie vaken varken vast en zeker ventiel verstoppertje viezerik vlaamsegaai vork -Wwat geeft het nou? wat voor wat zeg je weet je wat hij zei! weet jij het? welja welke worstenbroodje wratten -Zzadel zakdoek zal ik eens zeggen zijn zometeen

perepluu ossekopke plekboard pies zaike boikfloit leut canada sakkerju pust de teut keele reile bats appelesien klapzaand sleffer sleffe spaoi sproite spoit stéért kaaj hakkelen reetveter taante thej stoep troike hof huisbonen join juine grommes oitloat schotteldoek vakaasie verke verreke bedicht futiel wegkruiperke dabkees broekhannik furket wa nukt ut nou waffur wa zede gai wittewattiezee witte gaiut? Baijat / bijjat Hulleke / oelleke worstebrooike fratte zaol zaddoek zakkeszegge zun bedene

87


veelzijdig VAKKUNDIG

Aannemersbedrijf RASENBERG TERHEIJDEN

Bredaseweg 7 4844 CK Terheijden 076 593 10 50 www.rasenberg-terheijden.nl

Je weet wel waarvoor!

• Nieuwbouw • Renovatie • Groot en dagelijks onderhoud • Alle voorkomende werkzaamheden aan uw eigen woning • Medische aanpassingen • Inbraakpreventie • Gecertificeerde asbestverwijdering • Eigen machinale timmerwerkplaats

7

9

William Schilderwerken William de Wijs Antwerpsestraat 52 4921 DG Made Tel. 06 - 546 78 602 www.william-schilderwerken.nl

6

V.D.M Holding Brieltjenspolder Beheer BV

Brieltjenspolder 12 • 4921 PJ Made • 0162-682677 • 06-55135109 Wij staan altijd klaar voor constructiewerk groot of klein en onderhoudswerkzaamheden voor de industrie ....

“MAR MEEJ CARNAVAL NIE!” 8

88


e 5 Het 4 Kinkelutenbal! Korenbeurs Zaterdag 18 januari in De

er het carnavalsgevoel nog me zal s bu de in er we t ran daar sinds Met de carnavalsk liefhebbers. En in de May is e erd int ew org do de bij n gaan jeuke or, het Kinkelutenbal! jaar en dag een oplossing vo vette letters rs zal 18 januari al met de len ka yse Ma e est me Op de or carnaval. Zoals elk jaar zal vo l” ba arm pw “o t he or vo ots (met gereserveerd staan kast trekken om er een gro de uit s alle er we en lut ke C.V. De Kin alle podia in de ken. En ook in 2017 zullen ma te n va st fee g) yse Ma een knallende beurs weer schitteren met bomvolle zalen van De Koren n, een zal weer lastig kiezen worde t He . en ell ap lsk va na car en bands of knus in pal voor een van de bühnes plek aan de bar, dansend rlijk, zoals de schaatssport tuu na nd pe dlo ron Of ”. ak “de ballenb zalen. hoge 31-er maken door alle of -er 32 e lag n ee t, em no dat ers, enbal natuurlijk de bezoek lut ke Kin elk or vo d en erk En kenm navalesk alles aan doen om er zo car die er traditiegetrouw weer e dit jaar zal weer met kritisch k Oo n. zie te uit lijk ge mo l en originee uwke t best verklede menneke, vro he ar na n rde wo t ch zo ge ogen en groepske. foto’s check: Voor actuele informatie en . www.facebook.nl/kinkeluten

CORE BUSINESS... De kern van uw bedrijf is natuurlijk uw product. Daar draait het allemaal om binnen uw organisatie. Bij Gebr. Kraan Rondkartonnage is het product de kern. Sinds 1946 is Kraan al producent van spiraal- én parallelgewikkelde kokers voor etiketten, folie, textiel, papier, staal, isolatie, hygiënisch papier en nog veel meer.

Productie van parallel- en spiraalgewikkelde kokers Jules Verneweg 117, 5015 BJ Tilburg, Tel.(013) 542 74 50, Fax (013) 542 67 30

12

12

89


biemans made makelaardij o.z.

tel.0162 - 67 24 24 www.biemansmade.nl

5

Voor Brabantse Gezelligheid

Bar Café Bovenwater

Nieuwe Jachthaven 11-13

Geld overhouden voor carnaval? Kom binnen voor bespaartips!

info@klst-advies.nl

90

Drimmelen

0162-68 75 40

mobiel 06 15 00 66 49

5

7

Hardcore carnaval

www.facebook.nl/hofvanhollandmade

D’n leste dag

Disco:

-made.nl www.la-sound

Dinsdag 28 februari

Optreden van onze ‘Mystery Guest’

Na de prijsuitreiking Grote Optocht

Maandag 27 februari

Optreden van ‘Pascal Redeker’

Zondag 26 februari

Kaike naor ‘t wa grohter geschut

Optredens van ‘Joeri Plaizier’ en ‘Rob van Daal’

Kaike naor ‘t jong grut

Zaterdag 25 februari

NOG GIN 18 DAN KOMDE DUR NIE IN!

Ginnuh carnavalsmuziek, mar knalluh!!

Vrijdag 24 februari

4


‘t Mays Kabaol Hallo mensen,

Wij zijn al weer bijna klaar voor carnaval. De laatste nummers worden toegevoeg d aan ons repertoire, onze pakken worden gewassen en we hebben gezorgd voor extra volume binnen de band . En dit wil niet zeggen dat we een aantal kilo’s zijn aang ekomen… nee we hebben dit jaar 2 nieuwe leden binne n ’t Mays Kabaol. We hebben op saxofoon Vivian Haansko rf en op tenor saxofoon Am y van Dongen kunnen toevoeg en aan de leukste en gezelligste carnavals band va n Brabant al zeggen we het zelf. En dan carnaval. Wij hebb en er weer heel veel zin in om weer op de versc hillende feestjes te mogen optreden. Wij hope n dat jullie net als ons gaan genieten van een leuk stukje muziek. Wij zien jullie bij het eerst vo lgende optreden!

Groetjes van ’t Mays Kabaol

5

3

91


ke Heelrslkijrakers!! a Carnav

b a d -

e n

k e u k e n m o n t a g e

I n d e n Tu y n 1 2 - M a d e - T. 0 1 6 2 - 6 8 3 6 9 1 - M . 0 6 5 3 7 9 3 4 8 0 11

Marktstraat 15 • Made • Tel. 0162 - 682309

5

Service en kwaliteit zijn gegarandeerd!

Een greep uit onze werkzaamheden: • (ver)nieuwbouwprojecten • renovatie • restauratiewerkzaamheden

• timmerwerken • onderhoud aan woningen en bedrijven • ontwerp en begeleiding

Brieltjenspolder 32a --Made - Tel. -0162 - 6990 37- 90 - info@totaalbouwmade.nl - www.totaalbouwmade.nl Kerkdijk 15 - Made Tel. 0162 69 37 info@totaalbouwmade.nl - www.totaalbouwmade.nl 8

Wulde’r meej ut Mayse Carnaval gekleurd baj loope, motte oew Cartridges mar bai de Readshop kope!

Marktstraat 38, 4921 BG Made 5

92

8


Carnavals horoscoop Steenbok

Waterman

Vissen

23 december t/m 20 januari

21 januari t/m 18 februari

19 februari t/m 20 maart

Zet oe bokkeproik maor aaf beste Steenbok. Oe rooie neus en pipoproik kenne weer oit de kast getrokken worden. Ut is weer carnaval!

Vural aon ut ontbait bende gij dees week vur menigeen een geliefd persoon. Geniet van die aondacht. Ut zij vur korte duur.

De kommende week voel de oe aige as un vis in ut waoter, zurrug dagge genoeg nat het om in te zwemmen.

Ram

stier

Tweelingen

21 maart t/m 20 april

21 april t/m 21 mei

22 mei t/m 21 juni

Carnaval zit voor jou geramd dees jaor, geniet meej volle teugen. Perfect carnavals drankje vur de ram: Kopstootje

Haol de koeien maor van stal beste stier en pak ze mar es goed bai de hoorns. We gaon in polonaise!

Grote kaans dagge oe aige tegenkomt een dezer daoge. Tip om dees te vurkoome: Vermaid spiegels.

Kreeft

Leeuw

Maagd

22 juni t/m 23 juli

24 juli t/m 23 augustus

24 augustus t/m 23 september

Voldoende afwateren is wat de sterren oe de kommende taid mee willen geven beste kreeft. Pap es aan meej un Vissen.

De leeuw gaot los! Pas op dagge oe aige nie te veul aon oewe stèrt laot trekken. Ga ok nie in oew hempie staon want dan kende goed ziek worre.

Agge maagd wil blaive, dan zou ik mar goed oitkaike best Maagd. Dur lopen nogal wa bronzige beren rond in deze taid van ut jaor.

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

24 september t/m 23 oktober

24 oktober t/m 22 november

23 november t/m 22 december

Vrienden zain ver te zoeken dezer daogen, beste weegschaal. Ik zou vurlopig ok mar effe bai oe aige oit de buurt blaive.

Pas op schorpioen, wie ge in de billen bait. Grote kaans op alcoholvergiftiging we un stekende koppain bezurgd.

Dun boog kennie altaid gespannen staon. Dus lat oe aige mar is lekker gaon meej carnaval. En ge wit het he, niet geschoten is altaid mis.

93


l a b h u l l e b h u l l e l i r a u r b 16 fe

g a d n a a m k e i z u m Live

94

zondag


Almanak wetenswaardigheden Vinddata van het eerste Paasei sinds 2000 23 maart 2000 Onder een broedse kip aan de Witteweg. Kostte de vinder wel 100 euro extra.

20 april 2014 In een wieg op de Rijakkers. Ei werd gevonden net voordat de nieuwe kleine in de wieg werd gelegd.

17 april 2001 In de haaievinnensoep bij de Chinees. Terwijl de vinder de soep met stokjes zat te eten keek de Chinees hem aan als de engel Gabriel zonder vleugels.

15 mei 2015 In de Kievitstraat in een koekenpannetje. Vinder achteraf zeer teleurgesteld. Na DNA onderzoek werd namelijk vastgesteld, dat het om een gebakken kievitsei ging. Eerste paasei lag naast het pannetje, maar werd pas weken later gevonden.

24 maart 2002 In de grensgebied van Wagenberg en de May. De glijdende rechter bepaalde dat het ei aan de vinder uit Wagenberg toebehoorde en sindsdien spreekt men op de May over minder minder Wagenberg 7 mei 2003 Na een urenlange achtervolging had de vinder de paaskip te pakken en slachtte die ter plekke. Het ei werd veilig naar buiten geknepen. 6 april 2004 Achter ’t Tapperijke. Bleek een geklutst ei. Stonk een uur in de wind naar jenever en Schrobbelèr. Vermoedelijk een streek van de Blaoskaffers. Herrie in de Marktstraat. 17 juni 2005 Bovenop ’t Stronttorentje. Waar zo’n kip toch zin in heeft en de vinder nog meer. Bleek achteraf gelegd door een kip met laagtevrees. 15 maart 2006 Op de pakkendrager van de gigantische fiets van Harrie Bakker. Plexat moet de kip gedacht hebben. Zelfde kip uit 2005 met laagtevrees. 2 maart 2007 In de geprepareerde tas van een Roemeense zigeunerin. Ontkende het ei erin gelegd te hebben. 2008 Geen eerste paasei gevonden. Wel het tweede, derde, vierde enz. 30 september 2009 In het orgel van de draaimolen tijdens Mayse kermis. Paaskip was met carnaval van de leg geraakt en had de leg nu pas weer terug. 10 mei 2010 Achter ’t orgel in de Bernarduskerk door Kees de Koster. Kees keek en keek en keek nog eens en vond dat het net een paasei was. 11 april 2011 Op het postkantoor van Jan tegenover de Mayse kerk. “Ik zal er goed hard een stempel op zetten, “zei Jan en het ei kraakte in al zijn voegen. Op 1 november ook het eerste paasei uit 2008 gevonden op het oude kerkhof van Stuivezand. Welke stomme paaskip leg daar nou een ei? Daar komt al jaren geen hond meer. 29 maart 2012 Op de markt. Verder valt daar niks meer te zoeken. Handhaving stond er met de neus bovenop. Schreven een bon uit voor fout parkeren van de paaskip. 4 juni 2013 Halverwege een schoorsteen in de Norbartstraat gelegd door een roetveegpaaskip. Veel protesten. Neukop verrichtte in zijn eentje 93 arrestaties.

11 november 2016 In ’t Puzzelbad. Een geslaagde poging om het bad ook in de winter open te houden. Met dank aan de paaskip, die haar ei net zo goed achter ’t Kruitvat/Kruidvat had kunnen leggen. Pas in 2018 wordt het eerste paasei naast de dixi (Heel Holland kakt) middenop de nieuwe rotonde gelegd. Harrie Bakker zal er bij staan als de paaskip persweeën krijgt. Tot zijn verbazing ploft er een enorm ei naar buiten, om Harrie alle eer aan te doen.. Overigens wordt het eerst kievitsei dit jaar al op 25 februari gevonden en wel door mij. Ik heb namelijk nog een oud kievitsei van vorig jaar in de koelkast liggen en dat verstop ik op 24 februari tussen twee bomen in d’n Hellekaant. Y. Dooier


10

10

6

“De KOM-EET” cafetaria - lunchroom

Ginnekenweg 90, Breda | Tel. 076-5138162 | www.cafetariadekom-eet.nl

06

96

7


SCHEEPSWERF ISO 9001 VCA**

Marktstraat 37 4921 BE Made bel voor een afspraak

(0162) 68 61 51 07

5

Burgemeester Smitsplein 4 4921 ET Made Telefoon 0162 - 68 44 72

6

www.goudenkom.nl

Geopend: Dinsdag t/m zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur Zon- en feestdagen 12.00 tot 21.30 uur Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen) Iedere drie weken zijn er speciale afhaalmenu’s

6

TEAM Let op: deze afbeelding dient uitsluitend ter veraanschouwelijking. De grootte va VAN DEN NOORT logo en de kleuren kunt u aan de hierboven genoemde gegevens ontlenen. FISCALITEITEN Lid Register Belastingadviseurs

Nieuwstraat 2 4921 CX MADE 0162 46 22 47 www.fiscaliteiten.nu info@fiscaliteiten.nu

2017 4

Feesten en Partijen

www.cabd.nl

10

ER VE STAA ON EL M T NO ZE EER G WE BS OP ITE !

Onbeperkt BBQ-arrangement inclusief drank! € 31.50

BIESBOSCHWEG 1, DRIMMELEN, 0162-682608

WWW.ETENENFEESTEN.NL CARNAVALSKRANT 2016 110-80HOOG.indd 1

7

31-12-2016 11:45:05

8

97


j i b l a v a n r a C

De Korenbeurs

Vrijdag en zaterdag 10 en 11 februari SAUWELAVOND Zondag 12 februari ’s middags JEUGDSAUWELEN Vrijdag 17 februari NIEUW! Froggerz by KINKELUTEN (13 t/m 16 jaar) Zaterdag 18 februari 45e KINKELUTENBAL Vrijdag 24 februari CLUB VAN 100 “CIRCUS” Zaterdag 25 en Zondag 26 februari PARTYBAND YOU&ME DJ NELIS, DJ YOURI, DJ LARS EN HUIBKE Maandag 27 februari 10.00 U BLAI OP DE MAY 14.00 U KAPELLENFESTIVAL IN ALLE ZALEN EN OP STRAAT AVOND: DJ NELIS IN GRAND CAFÉ DE VRIENDEN VAN HET HARMONIEKE LIVE IN DE BALLENBAK

A CARNA LLE VALSD AGEN IN DE ‘ BALLEN BAK’ MUZIEK VAN O .A.: DE KNE UTERS, ’T HARM O KABAO NIEKE, MAY S L, VALS ALARM , ’T MAY S KWART IERKE

Dinsdagavond 28 februari GROOT TRANENBAL MET VELE KAPELLEN IN GRAND CAFÉ! DJ NELIS IN DE BAR I.D. CONTROLE OP GEBRUIK ALCOHOL!! Kerkstraat 13 Made 0162-682150 www.korenbeurs.nl

Deel en like ons op Facebook en maak kans op kaarten voor het kinkelutenbal!! 98

10


Zoeken naar antwoorden in de Almanak Het waaide hard op Den Deel en er liggen grote herfstbladeren op de natte treden van de trap van verzorgingstehuis De Wijngaerd. ,,En?”, vraagt de vriendelijk rokende vrouw op het bankje bij de ingang, ”ben d’r al klaor vur… dieje carnaval?” Het begin al op te schieten, zeg ik. “Munne dochter kom op vraidag ok naor de May”, zegt ze nog. “Naor de Club van 100”. Binnen kijken bewoners naar voetbal op tv of puzzelen wat in een krantje. Hier in de Wijngaerd lopen trouwens de echte helden. Op de gang rennen ze van huiskamer naar bed, van douche naar wc en verontschuldigen zich ook nog terloops als er even geen koffie is. Het is hier altijd huiselijk. Heksen met halloween, kuikentjes met Pasen en straks weer carnavalsmaskers. Het is lekker warm in het restaurant. De eenzame man krijgt z’n zoveelste glaasje bier. Eerst twee glazen met alcohol en daarna alleen nog maar malt. Lust ik niet, knipoogt hij naar mij. Ik moet denken aan de oude man in een rolstoel die ik zojuist onverwacht hier naar toe in de patio van de Wijngaerd ben tegengekomen. Ik had mijn opvallende rode bodywarmer van de carnavalsstichting aan. Hij wees er naar en zei; godverdomme! Ik zei ja, sommige dingen veranderen niet. De laatste weken, dus druk meej de lotjes enzo. ’t is weer bijna carnaval he. Godverdomme! Ik zag hem vroeger ‘s zomers elke dag in een kistenfabriek waar ik via een uitzendbureau werkte en waar hij achter een grote zaagmachine stond. Hij vloekte de hele dag, op z’n baas, z’n collega’s en op zichzelf. Godverdomme. De zoon achter het invalidewagentje verontschuldigde zich; dat is ‘t enige woord wat ‘ie nog kent’. En daarbij, de weg volledig kwijt geraakt door al die vragen ‘waor ie al jaore mee lopt’ en maar geen antwoorden op vind. Godverdomme. Want waarom loopt je neus terwijl je voeten ruiken? Waarom zeggen we ‘nog eentje dan, vooruit nog eentje dan’ als we toch wel weten dat er nog minstens zes zullen volgen? En als een woord verkeerd gespeld staat in het woordenboek, komen we daar dan ooit achter? Wat doen weekdieren in het weekend? Is er een ander woord voor synoniem en mogen vegetariërs wel vlinders in hun buik hebben? Waarom kan het niet altijd zomer zijn? Als men meer blauw op straat wil, waarom is openbare dronkenschap dan strafbaar? En waarom moet je voor steelpannen betalen? Als er in een winkel staat ‘klaar terwijl u wacht’ waar wacht ik dan op? Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken? En waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat ‘pinnen is gratis’? Wat moet je zaaien om pitloze druiven te krijgen? Waarom moet je een auto die op diesel of benzine loopt ook gas geven? Waarom is het woord dyslexie zo moeilijk? Waarom zeggen mensen “niet over de rand heen plassen”, maar als je niet over de rand plast komt het niet in de pot. Waarom heb je een verstopte neus terwijl ie nog gewoon aan je hoofd zit en waarom kun je soms niet slapen waardoor er alleen nog maar meer ridicule vragen in je opkomen? Waarom schrijf je 22 met twee tweeën en 33 niet met drie drieën? Waarom kan een koning wel boeren maar een boer niet koningen? Godverdomme. Waarom hebben wij een Braobants kwartierke en waarom lopen zoveel mensen de godganse dag naar hun telefoon te staren? Waarom zijn zo veel slechte dingen zo lekker? Waarom is een boksring vierkant? En waarom heb je een absoluut fantastische haardag wanneer je geen ene moer te doen hebt? Waarom is Groen rood en staat links rechts in het logo van Groenlinks? Waarom katers? En sandalen, in hemelsnaam waarom sandalen? Waarom zitten er lepels op een vorkheftruck? Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder sponzen? Waarom bestaat er zoiets als een no-reply mail? En wie bedenkt er zoiets raars als een opgevulde kinder-bh? Als je niet dronken over straat mag, waarom heeft de kroeg dan een uitgang en waarom smaakt kattenvoer niet naar muizen? Waarom malt-bier, als het ook anders kan. Waarom bakfietsen? Die Multipla… daar durf ik al helemaal niet aan te denken. Waarom maken automobilisten eerst een bochtje naar links als ze rechtsaf gaan slaan? En waarom geven we elkaar niet gewoon een zoen, in plaats van drie? Waarom zegt men dat je er niet leuk uit moet zien voor anderen, maar voor jezelf, en willen we toch complimentjes over hoe we eruit

zien? Waarom worden jonge mensen ziek? Waarom al die regels bij sport, negen van de tien keer hoef je niet te schrijven. Waarom wordt er in cafés vaak slechte wijn geschonken? Of vuile glazen gebruikt? Wat doet een komkommer in komkommertijd? Waarom hebben mannen tepels en worden uilen gezien als heel wijs en hun jongen, de uilskuikens, niet? Waarom de paashaas en waarom al in september pepernoten? En als konijnenpootjes geluk brengen, wat is er dan met het konijn gebeurt? Waarom was de eerste sonos-app beter dan de laatste? Waarom staat grijs haar bij mannen beter dan bij vrouwen? En waarom durft niemand te vertellen dat ie botox gebruikt? Waarom stopt men lelies in boeketten en waarom plassen vrouwen op wc-brillen? Waarom spelt? En waarom überhaupt al dat gezeik over eten? Hebben brandweermannen ook rookpauze en hebben arbeiders in een theefabriek wel eens koffiepauze? Waarom vieren we carnaval in de winter? Waarom zijn sommige mensen zo saai? Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen? Waarom is het weekend zo kort en waarom laten mensen zich door een hond in hun gezicht likken? Waarom sushi? En als vegetariërs zo van dieren houden, waarom eten ze al hun eten dan op? Waarom wel zwemvesten en geen parachutes in vliegtuigen? Waarom is er nooit iets op tv en waarom peuteren mensen in hun neus terwijl ze in de file staan? Waarom toch, godverdomme? Mijn overgrootmoeder veegt de kruimels cake van haar trui. De meeste woorden zijn weg. Geniet van ’t leeve, dat kan ze nog zeggen. En diejje carnaval, die mot doorgaon, zei ze altijd. Ik krijg nog drie kusjes. De verpleegster op de gang lacht vriendelijk naar mij terwijl ik de man in de patio de oude Almanak van mijn overgrootmoeder in zijn handen druk en ik weet even niks te zeggen. Zij wel. ‘Houdoe hè.’


6

De leukste kussens met de beste service !

BANDEN

bezorgen en ophalen vanaf â‚Ź 75,- incl. BTW

verhuur van springkussens en fun food 06 – 125 35 245 www.jumpservicemade.nl ook te vinden op Facebook

Auto

7

Bus

Truck

Landbouw

Industrie

11

Albert Heijn Made Twan en Corlinda van Meel Nieuwstraat 104 - Made

2

100


wers! u o b d g u je t k e zo g in ig n Nieuwe vere gensdroom. te optocht is voor velen een jon gro de r voo en uw bo gen wa Een n nodig eerste heb je een groepje mense Maar… hoe pak je dat aan? Ten is want het bouwen van een wagen t, gaa g sla de aan en sam je waarmee teamwork. et een waar de wagen kan staan. Er mo ig nod k ple uw bo een je heb Dan rden. deugdelijk onderstel geregeld wo wat gezet en wellicht kunnen er al ier pap op e ide een er rdt wo Intussen materialen verzameld worden.

en met erbij te betrekken. Deze gaan sam rs ide ele beg om tijd het rdt wo Dan daarna treren technieken die de bouwers de bouwers aan de slag en demons zelf weer toe kunnen passen.

t een nieuwe bouwclub voor de

We willen we van start gaan me

Hiervoor zoeken we bouwers van

jeugd!

14 t/m 18 jaar.

bouwen. nis te laten maken met het wagen ken en n nge bre te aar elk bij jeugdbouwers grote optocht. Het doel van dit initiatief is om ie deelgenomen worden aan de gor ate B-c de in gen wa een t In 2018 zal er me r CS De Mayenèrs. t zal ondersteund worden doo Dit voor de May unieke projec , een onderstel en begeleiding. Denk hierbij aan een bouwplek Interesse? ayeners.nl tactgegevens naar optocht@m Stuur dan een e-mail met je con zaterdag 11-11-2017. ergadering gepland worden op rtv sta een n rde see res nte geï Er zal met alle

06-21395741 • 06-21395750

12

Made Made

al uw kleine autoschades autoschades zoals: voorvoor al uw kleine zoals: *Lakschade

*Lakschade *Brandgaatjes in de bekleding *Brandgaatjes *Interieurschadein de bekleding *Koplampen polijsten *Interieurschade *Stoeprandschade velgen *Koplampen polijsten *Lederen bekleding spuiten *Stoeprandschade velgen Voor informatie: 06-29244317 *Lederen bekleding spuiten info@chipsaway-made.nl www.chipsaway-made.nl

Voor informatie: 06-29244317 info@chipsaway-made.nl 3

12

101


DEE//E'͊

ŝũŝŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞďŽŶ Fonteinsproeikoppen 

ϭĂƌƚŝŬĞů ϱϬйŬŽƌƚŝŶŐ ůůĞĞŶŐĞůĚŝŐŝŶŵĂĂƌƚϮϬϭϳ DĂdžŝŵĂĂůϭďŽŶƉĞƌƉĞƌƐŽŽŶ

^/E^WW>DE /ĞĚĞƌĞĚŽŶ͕ǀƌŝũΘnjĂƚ

ŝũŝŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞďŽŶ

,ĞůĞŬŝƐƚƉĞƌƐƐŝŶĂĂƐĂƉƉĞůƐ €9,95 ůůĞĞŶŐĞůĚŝŐŝŶŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

dƵŝŶĐĞŶƚƌƵŵ^ŽŶŶĞǀĞůĚ–ƌĂŶĚĞƐƚƌĂĂƚϭϴď–ϰϴϰϱW,tĂŐĞŶďĞƌŐ– dĞů͗ϬϭϲϮͲϯϳϰϰϭϭǁǁǁ͘ƚƵŝŶĐĞŶƚƌƵŵƐŽŶŶĞǀĞůĚ͘Ŷů 1027


Almanak Folklore

Dag van het naakt tuinieren

“Gai altai mej oew haande in oew zakken,” had mijn vrouw nog gefoeterd, maar het had niet geholpen. En om dat voor één dag af te leren mocht ik van heur meedoen aan de internationale dag van het naakt tuinieren. “Hej buurman, wa lopte gai in oew blote kont deur de toin? Hedde erregus last van?”, riep mijn buurman over de schutting. Hij hoefde niet op een trapke te gaan staan want hij was twee meter en de schutting maar één tachtig. “Ja, ze komme daolijk foto’s maken van d’n dag van het naakt tuinieren.” “Foto’s van jou? Waor kan iemand toch zin in hebben.” Ik boog me over mijn mamavers, die prompt overeind begonnen te komen. Zoals iedereen weet zijn mamavers de vrouwtjes van de papavers. “Een bietje oitgezakt ziegut ‘r wel oit,” snoof mijn buurman. “’t Hangt ‘r bai assof ’t al jaore nie meer gebrökt wordt.”“Nou buurman, komtur bai dan kan iedereen zien wa gái nog aon hois het.” “Waddisser aon de haand?”, hoorde ik ineens de stem van mijn buurvrouw. “Onzen buurman vindt het leutig om in z’n blote kont de toin te doen. Mar het ziet ‘r allemaol wa oitgewoond oit. En ze komme daoluk ok nog foto’s maken. Hai zeet deggut vandaog d’n internasionaole dag van het naokt toiniere is. Hai denkt dat het een feestdag is, ik vind het meer een terreurdag! Gif main mar een mini rokjesdag. ”

“Goh, daor heb ik nou toch altai van gedroomd,” hoorde ik mijn buurvrouw zeggen, terwijl ik het onkruid tussen de dilmi’s (familie van de dildo’s) wegplukte. Ge merkt wel dat er merkwaardige planten in onze tuin staan. “Van foto’s maoke?” “Nejje, van naokt toiniere!” “Bai oos op de werft wor nie naokt getoinierd,” brulde mijn buurman. “Dan gaoi ik toch gewoon munnen buurman hellepe,” blèrde zij terug. Daar had ik helemaal niks op tegen. Mijn buurvrouw was pas tegen de dertig en hij achter in de vijftig. Als het andersom was geweest, was ik waarschijnlijk iets minder enthousiast geweest. Het leukste aan mijn buurvrouw vond ik dat ze twee beroepen had: vroedvrouw en begrafenisonderneemster. “Ik haal ze eruit en stop ze d’r weer in”, zei ze vaak op feestjes en meestal begon ze dan middenin de zomer te zingen van Oh dennenboom….. Vijf minuten later stonden we samen in ons blootje de tuin te doen en onze buurman keek soms witheet en dan weer gloeiend over de schutting. Hij had veel weg van een postnatale abortus. “Het haad vandaog net zouw goed anti-slipdag kenne zain,” riep ik over de schutting naar de explosieve buurman.. “Het is vandaag ook wereldschildpaddendag”, ging ik tegen mijn buurvrouw verder terwijl we naar onze vijver liepen. “Kijk, daar komt er een omhoog.” Mijn buurvrouw keek ergens anders naar en ik zei dus maar gauw: “In de vijver!” Met zo’n mooi strak vrouwke naast mij begon het bruisende leven in mijn lijf weer helemaal op gang te komen. Zo kwamen we aan bij de komkommers, verdekt geplant tussen de dahlia’s. “Kik d’n dieje is mooi rechtop staan!” Ze keek weer ergens anders naar. “Dieje komkommer”, wees ik. We wilden net aan een naakt tuinkussengevecht beginnen, toen de fotografen van de Kraant de werft opliepen en met heel veel genoegens hun werk gingen doen. De lol van het naakt tuinieren en het gezellig tuinieren met mijn blote buurvrouw was er voor mij meteen af met al dat volk op de werft. “Ik gaoi binnen een bakske drinken”, riep ik na drie foto’s. Mijn buurvrouw dartelde frivool verder door onze tuin.

Nelis Naaktgeboren 103


• • • •

Feesten/partijen Zalenverhuur Uitvoeringen Condoleances en uitvaarten

10

8

Glas en montage bv

P. J. C. van Kastel Stationsweg 25 4924 BN Drimmelen tel: 0162 686401 fax: 0162 687243

7

Veur un spetterend carnaval naor:

4

104

5


Gin keus… Soms wittut wel, soms wittut nie, en soms maokt dè himmaol nie oit omda ge niks te kieze het! Bevurbeelt as ut sloitingstaid is, de tap gaot dicht en ge het ok gin kesumptiebonne nie mir. Dan hedde egt gin keus! Dan motte wel naor de friettent! Of agge dan tois komt en oew vrouw leedal te slaope en dun’ont leejt op de baank, dan hedde ok gin keus! Dan gifde da beest un schup onder zunne tinus, want gai mot op dieje baank! Veschil ruukte soggus toch nie mir.

Marcel, Marco, Richard en Mark! En mogte oos meej Carnaval nou tegekomme, zurrugt dan da wai ok gin keus ebbe, kom gewoon meej een blad bier aonzette en niks aanders durop! Dan zurruge wai dè gai ok gin keus het. Dan speule we zo leutig, dagge wel meej mot zinge, daase en meej oew erreme zwaoie!

Jao, t’iswa. Heul ut jaor gewerrikt, ist nie vur unne baos, dan speule ze da tois wel. Zittur nog meej. En dan hedde ok gin keus, teminste agge nie op dè geouwehoer zit te waagte. De lieve vreejde noeme ze da. Nou, daor kenne ze in de rest van de werolt nog wa van leere! Dè doen we dan op de May wel beter! Ene grote hegte leutige toestaant, en dè vier daoge lang. Kom netuurlik nie van aigus. Is al jaore un trediesie. En ok ene meej veul leut! En waor komt dieje leut dan vedaon? Netuurlik! Van de blaosmeziek! Al die kepelle op de May, da hebbe ze nerregus! Agge dè hoort, hedde ok gin keus, dan motte wel meej in de polonaise, meej oew aande in de lucht en meejzinge!

De Blaoskaffers

Zo ziede mar. En agge wel unne keer keus wuld ebbe, dan motte gewoon meej mekaore gaon biejèrte…

En daorom vaine wai ut ok zo leutig om meej Carnaval meziek te maoke. Wai? Wie zain da dan? De Blaoskaffers netuurlik! Ge wit wel, Dré, Roel, Mark, Roy, Ben, Kees, Ronald, Jasper, Ruud, John, Eric, René

WITTEKOP brouwerijbelgica.nl

WITTE SAISON

Wij bedrukken uw carnavalskleding! Ook voor verenigingen www.supportertje.nl Spoorstraat 14 4927 AX Hooge Zwaluwe

bier met nagisting op de fles

info@supportertje.nl 06-83216779

33 CL 12

Alc. 6,5% Vol Geen 18, geen alcohol.

5

105


“ Wij wensen iedereen een leutig Carnaval toe! ”

BRAAT— makers van groenbeleving — 0162 74 81 90 — info@braatgroenbeleving.nl — www.braatgroenbeleving.nl

6

Producent van aluminium en stalen ramen en deuren Zijlbergsestraat 31 • 4921 CM Made • 0162 68 35 54 info@ierselbv.nl • www.ierselbv.nl Producent van aluminium en stalen

Producent van aluminiumramen en stalen ramen en deuren

0166792.pdf 1

28-4-2016 10:17:14

Producentvan vanaluminium aluminium stalen ramen en deuren Producent en en stalen ramen 0162 68 35 54 en deuren Zijlbergsestraat 31 • 4921 CM Made • 0162 68 35 54 Zijlbergsestraat 31 • 4921 CM Made • info@ierselbv.nl • www.ierselbv.nl

Ad

info@ierselbv.nl • www.ierselbv.nl 0166792.pdf 1

Zijlbergsestraat3131 • 4921 Made • 0162 685435 54 Zijlbergsestraat • 4921 CMCM Made • 0162 68 35 info@ierselbv.nl info@ierselbv.nl• www.ierselbv.nl • www.ierselbv.nl

28-4-2016 10:17:14

0166792.pdf 1 0166792.pdf 1

0166792.pdf 1

28-4-2016 10:17:14

28-4-2016 10 10

106


UW JUWELIER IN MADE

Marktstraat 11 Made Tel.: 0162 - 682596 1

5

Ook dit jaarjaar weer adres deenbeste voordeligste Ook dituw jaaradres weervoor uw voor adres voor devoordeligste besteen en voordeligste weer uw de beste Ook Ook dit dit jaar weer uw adres voor de beste en voordeligste belastingaangiften! belastingaangiften! Ook dit jaar weer uw adres voor de beste en voordeligste belastingaangiften! belastingaangiften! belastingaangiften! Uw voordelen. Uw voordelen.

Uw voordelen. Uw voordelen. Uw IB-belastingaangifte over Uw IB-belastingaangifte over Uw voordelen. Voordeligste in de regio Uw IB-belastingaangifte over Voordeligste in de regio Voordeligste in de regio Betrouwbaar, Laagdrempelig 2016 Betrouwbaar, Laagdrempelig Betrouwbaar, Laagdrempelig 2016 2016

Uw IB-belastingaangifte over Uw IB-belastingaangifte over 2016 € 39,95 2016 € 39,95 € 39,95

inRechtstreekse koppeling met  Voordeligste de Rechtstreekse koppeling met Rechtstreekse koppeling met Voordeligste in deregio regio de belastingdienst de belastingdienst

de belastingdienst  Betrouwbaar, Laagdrempelig Betrouwbaar, Laagdrempelig  Rechtstreekse koppeling met Rechtstreekse koppeling met

€ € 39,95

Bel voor uw afspraak:

Bewaar deze bon en bespaar nog eens 10%

Bewaar deze bon en bespaar nog eens 10% Bel voor uw afspraak: Bewaar deze bon en bespaar nog eens 10% 0162-748755 # Bel voor uw afspraak: de belastingdienst de belastingdienst Patronaatstraat 2A, Made 0162-748755 0162-748755 Patronaatstraat 2A, Made Patronaatstraat 2A, Made

#

#

Find is alliantiepartner van HW administraties en Belastingadvies aangesloten bij de Nederlandse orde van Administratiekantoren en Belastingadviseurs (NOAB). Wij zijn op afspraak ook ‘s avonds en in het weekend open.

Bewaar deze bon en bespaar nog eens 10% Bel voor uw afspraak: Find is van alliantiepartner van HWen administraties en Belastingadvies aangesloten bij de Nederlandse orde van Bewaar deze bon en bespaar nog eens 10% Bel voor uw afspraak: Find is alliantiepartner HW administraties Belastingadvies aangesloten bij de Nederlandse orde van Administratiekantoren en Belastingadviseurs Wij zijn afspraak ‘s avonds en open. in het weekend open. Administratiekantoren en Belastingadviseurs (NOAB). Wij zijn(NOAB). op afspraak ook op ‘s avonds enook in het weekend 0162-748755 0162-748755 Patronaatstraat 2A, Patronaatstraat 2A,Made Made

5

# #

Ad

Find is alliantiepartner van HW administraties orde van van Find is alliantiepartner van HW administratiesen enBelastingadvies Belastingadviesaangesloten aangesloten bij bij de de Nederlandse Nederlandse orde dministratiekantoren en Belastingadviseurs (NOAB). Wij zijn op afspraak ook ‘s avonds en in het weekend open. Administratiekantoren en Belastingadviseurs (NOAB). Wij zijn op afspraak ook ‘s avonds en weekend open.

10

107


OPENINGSTIJDEN MEEJ MEEJ DE KERMIS OPENINGSTIJDEN CARNAVAL VRIJDAG

19:00

ZATERDAG

19:00

ZONDAG

19:00

brooike

Allemaol un goeie carnaval, En ge wit ut he;

7.6 KANNIBAAL Filet american meej nun join en aaike. 7.9 HOLLE BOLLE GIJS Balleke uit de jus.

7.6 MIAMI TRIP Sla mèjun aaike en beenham.

7.9 MAYS BROOIKE Pikante kip en spek.

7.6 MADAME’S BROOIKE Gerookte zalm meej roomkais en mosterddillesaus. 7.6 DE BOTSE BOTSE AUTO’S Carpaccio meej truffelmajo en parmezaanse kais.

7.6 DE BREAKDANCE Tonijnsalade mèjun rode join.

7.9 BOOSTER JE GEK Twee kroketten meej mosterd en huzarensalade.

VEUL TREK

Eerst Koffie

14.5 REUZENRAD BURGER 300 gram meej sla, cheddarkais, augurk, tomaat, rode join en wedges.

9.5 MONSIEUR SCHOTEL Veul Kipsaté meej wedges en salade.

9.5 KONINGINNENHAPJE Pasteitje meej kippenragout en wedges.

Bietje Groen

8.6 SALADE GEITENKAIS Meej olijven, walnoten, artisjokharten, tomaten en dadel-vijgen dressing.

Fortune Coffee regio Breda - regio Tilburg

Lekker Soepke

4.7 TOMATENSOEP

4.7 COURGETTESOEP

KATER VOER 8.5 KATER ONTBIJT Boterham meej ham/kais, gebakken spek, drie spiegeleieren en een glaske verse jus.

0162 - 671 090 | breda@fortune.nl | fortune.nl

3.5 PANNEKOEKSKE Meej spek, appel, kais, fruit, slagroom of nutella + 1.50 4.5 TOSTIE HAM / KAAS

4.5 FRUITSALADE Met yoghurt en cruesli.

10

kermis_kaart.indd 1

Veur

de meese meej un kater

3

20-09-16 12:50

Feestje, receptie, jubileum of avondje met vrienden? Streekkoken voorziet u en uw gasten graag van een heerlijke maaltijd en/of hapjes gemaakt van verse Streekproducten. Onze mogelijkheden zijn zeer uiteenlopend, waaronder; ‫ ٭‬Amusediner ‫٭‬Fingerfood ‫٭‬Proeverij van streekgerechtjes ‫٭‬Kok aan huis Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze vernieuwde website www.streekkoken.nl

Streekkoken wenst iedereen een leutige carnaval! Streekkoken.nl Bergseweg 15 4921 PR Made 06-83170204 info@streekkoken.nl 108

7

1


De Secretaresse

Hee beste Mayse medemens! Un jaor vliegt toch zomaor vurbai. Ut waait vurbai zeg maor, om in ut motto te blaiven. Ik heb ut gevoel dat ik mun kollum van vurrig jaor pas net aaf heb en nou ist alweer zover. Nie dak niks te vertellen heb hor, da heb ik thois al niet (da motte ze mar denken). Ik heb volop mee ut Mayse volluk te delen, of dagge dur nou nar wil loisteren of nie. Zo waar ik onderlest wa research aon ut doen vur de kraant (agge nie wit wa research is: das Engels vur onderzoeken). Ik was wel eens benieuwd waorvur ge nun almanak, des da ding waor heel dees kraant meej bol staot, allemaol ken gebroiken. Nou waar ik ur al snel aachter dattie te dun is om naor iemand zunne kop te gooien (da kom nie hard genoeg aon) en te dik om oe kont meej aaf te vegen. Hoe die leste conclusie is aafgelopen zal ik jullie nie meedelen maor laoten we ut er maor op houwe da ik un nieuw almanakske moes gaon kopen. Toen ben ik eens gaon kaiken hoe da we meej carnaval de onderwerpen die in dun Almanak staon kunnen toepassen, zie hieronder mijn kaik op ut geheel:

Weersvurspellingen: Ist al bekwaom om nar hois te gaon? Nee, helaas we blaiven nog ff!!

Zichtbaarhaid van de planeten: zolang dun zon op is en de maon onder kenne we meej de haandjes in de lucht, zowel de Mayenèrs en Mayenèrinnekes als de snotpinnekes. Als de zon dan onder gaot en de maon komt in beeld, kenne de snotpinnekes nar bed en de rest van ut volk weer meej de haandjes in de lucht!

Getij: is ut eb of vloed? As ut bier oe tot aon de lippen staot, dan worrut taid om nar huis te gaon. Als het er meej golven oit komt, bende niet op taid op ut droge gegaon.

Wetenswaordigheden: - Knellende schoenen taidens carnaval? Giet er un paor glazen bier in en oe schoenen rekken van aiges. - Onaongenaome geurtjes verdwainen meteen agge zelf de konthaore effe laot wapperen, oe aige lucht stinkt nie; - As de ketchup vur op oe frikandelleke nie oit de fles wil komme hou tum dan boven oe oge en ram un keer op dun aachterkaant.

Bijzondere dagen: Carnavalszaoterdag, carnavalszondag, carnavalsmaondag, carnavalsdinsdag

Maandstand: bij volle maan is ut rokske van oe vurgangster waorschainlijk wat omhoog gekropen.

Ik hoop beste meese dagge wat het aon main zienswijze, waorschainlijk ginne zak, mar wa gif ta. Afain genoeg gezevert….. Ik wens jullie een goeie carnaval, meej veul vloed en weinig eb, volle maan en un bietje goei weer, want da kenne we ok wel gebroiken! Pas goed op oe aige! Houdoe!

e j t e x N x x -


Bent Bent uu van van plan plan om om een een airco airco aan aan te te schaffen? schaffen? Bel ons ons voor voor een een vrijblijvend vrijblijvend advies. Bel advies. Tevens kunt Tevens kunt uu uw uw huidige huidige airco airco door door ons ons laten laten onderhouden, onderhouden, en ook ook de de airco airco van van uw uw auto auto is en is welkom. welkom.

Comfy Cool Cool Comfy

Airconditioning Airconditioning Cyclaamstraat Cyclaamstraat 77 4921 HH HH Made Made 4921 Tel. :0162-686283 Tel. :0162-686283 Mob. :06-23949558 Mob. :06-23949558 comfycool@ziggo.nl comfycool@ziggo.nl 4

11

4

嘀漀漀爀 愀氀 甀眀 挀漀洀瀀甀琀攀爀 瀀爀漀戀氀攀洀攀渀 攀渀 愀愀渀欀漀瀀攀渀

Marinaweg 31 • 4924 AD Drimmelen • 0162 695 023 www.grand-cafehetwittehuis.nl

110

倀䌀 䄀倀䬀 瘀愀渀愀昀 ㌀㤀 攀甀爀漀 7

唀眀 攀椀最攀渀 䌀䰀伀唀䐀 椀渀 栀甀椀猀

眀眀眀⸀愀戀栀漀洀攀⸀渀氀 椀渀昀漀䀀愀戀栀漀洀攀⸀渀氀 㘀 㔀㄀㄀㔀 㠀㜀㈀  ㄀㘀㈀ 㘀㠀 ㌀㐀 㐀㈀

9


Groter groeien………………………..

e, Lars, Tim, Lisannde carnaval, en wat meteen opvalt als je Anika, Joëll Alweer seizoen drie voor “De Gangmaokers” kome is niet alleen in de ziet, is dat ze alweer wat groter gegroeid zijn. En dit Jelle en Mart , Romy Joey, , miek Anne Jan, Peter ne, wat (bijna) vanzelf aling. Het groter groeien in lengte en breedte is iets lengte en breedte maar dit is ook muzikaal en uitstr heid) af en toe nattig wat rs er telkens instoppen (dit weggespoeld met gaat en is mede te danken aan het voer wat de oude week gezamenlijk groeit het natuurlijk ook. Hiervoor repeteren we elke wat zon erbij en de natuur doet de rest. Muzikaal (we schrijven dit jen en heeel veeel geduld van onze muzikaal lijder parti ek muzi e nieuw van input wat met en unt bij ’t Trefp valt niet mee. r in ons muzikale kunnen. En dan die uitstraling :) het echt met lange ij) Jan, kome we stukje bij beetje verde . kijken Maar ook dat otjes op ons papier, moeten we er ook nog leuk bij Moeten we al heel goed letten op al die muziek-no we hebben er best wel lol in. begint steeds beter te gaan, en neem van ons aan,

begon toch wel een n maar goed, maar groeien in de lengte en breedte Muzikaal groeien is nu niet het probleem, dat is allee sauwelen) een Daarom gaan we komend seizoen (het doel is met jeugd !!! meer niet n passe shirts Onze en. word te leem prob rlijk niet missen. geheel nieuw pakske presenteren!!! Dit mag je natuu e…..in de breedte…..muzikaal……qua Maar we willen nog verder groter groeien…. in de lengt we van deze gelegenheid ook ff gebruik uitstraling, maar ook in muzikanten. Daarom willen kanten die het best leuk lijkt om met ons maken om een oproepje te doen naar jeugdige muzi een van ons of kom gewoon eens kijken mee te gaan doen. Lijkt dat je wat, meld je even bij 19.30 en 20.30 uur bij ‘t Trefpunt in Made bij ons op de repetitie op donderdag avond tussen Tot carnaval, Alaaf namens “De Gangmaokers”

’t Mays Kwartierke

Op 23 oktober 2017 viert Blaosband ’t Mays Kwartier ke haor 20-jarig bestaon. Oo drumfanfare Hercules, is un s bandje, opgericht oit enthousjaste club meej meese n, die natuurluk graog muzie gezelligheid hoog in ut vaond k maoken en zeker ok el draogen. Meej de jaorlijkse Schrètstraid (Elluf-Elluf) hebb van ’t Vat, onder de naom ’t Ma en wai saomen meej CV ys Vatje, het Mays carnavalslie d vur 2017 gewonnen. De ko wai dees dan ok vaok saome mm ende carnaval zullen n laoten worre. Ok kande on s taides deze daogen o.a. tre ut Toeternietoebal, dun Kape ffen bai dun kinderoptocht, llenmiddag, veul cafeejs etc.et c. Uiteraord treejen wai ok bo regelmaotig op, zoas op bra iten de carnavalsdaogen oderieën en aandere festivita iten. Lekt ut jou nou ok leuk om bai un gezellige club muziek te maoken? Kom dan grust repetities op woensdaggenao ‘s laast op jeen van ooze vud tussen 20:00 en 22:00 uu r in dun Amerhal. Un impressie van ooze optre ejes vindde natuurluk op oo ze saite: www.mayskwartierke.nl

111


1

112


Hoveniersbedrijf Buijs Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Bestrating

Lijsterhof 78, 4921 VT Made Tel. 06-27520428 Email: info@hoveniersbedrijfbuijs.nl

9

9

Levering en montage van staal constructies Levering en montage van gevel en dak systemen Las werkzaamheden op locatie

Constructie & Montage

Kalverstraat 54, 4921 AT Made 06-22059581, info@buijsonstructiemontage.nl

6

113


6

114


Vanoit de Raod bekeke... Bam.. de leste klap van ooze Blaoskaffer-tambour taides ut Traonenbal in de Korenbeurs en vlak daorna ut ‘meej ontzettend veul plezier waor ik oewe veurganger in de Mayse Leut’ van Prins Jannes dun Irste en dan ist echt gedaon… Carnaval op de May; ut feest van meejdoen en oezelluf onderdompele in die vrolijke meensemassa’s boite en binne. Van aonstekelijke oitgelatenheid en ouwe bekenden zien. Cafés binnen gaon waar ge aanders aigenlijk nooit komt en meej wildvrimde de grotste lol hebbe. Meej iedereen overal un praotje maoke. Dun optocht oitlope of er joist al halleverwege oitgaan, omdat ut café en un lekker pilske lonken. Spontaon mejgaon meej nun veurbaikommende polonaise, daasen en springen, inhaoke meej degene die toevallig neffe oe staot. Dieje ongelooflijke saamhorigheid, altaid un werrum bad. Zoúw is t, zouw mot ut en zo hoort ut. Veurop natuurluk alle verenigingen, de Mayse kapelle en alle aandere meense die ut carnaval op de May zo’n ontzettend werrum hart toedraogen en waorbij meej koeieletters op ut vurhoofd staot geschreve; niks is oos te

veul ! Van ut saome mejblère van ut winnende lied taides de Schrètstraid tot samen in de bouwhal. Tot de knieje in de blubber, gen probleem. Tegenslag bai ut bouwe van de waoge. Gen probleem te groot, alles wor onder mekaore geregeld! Un heel sterruk gevoel van verbondenheid. En van trots. Trots op dees prachtige feest. Ut gevoel van: dees is van oos veur oos, en veur iedereen die wil mejdoen. Dees meese kende dan ok nie genoeg bedaanke. En daor vraogen zai ok nie om. Ze vertelle oe weeke laoter nog entoesiast hoe geweldig ze ut hebbe gevonde. En alles mej mar een gemeenschappelijk doel; saome bouwen we ut allerbeste feest detter bestaot. Daor werk ut hele durrup aan mej, ieder op zun aige manier. Mar helaas, ok ut carnaval laik net un soikerspin: zouw hapte d’r in en zouw ist wir weg. Wa overblaift is de vurige hoop om dur vollegend jaor wir bai te moge zain. De traone die onwillekeurig komme als ge wir vur een jaor afschaid mot neme van dees “feest der feesten”. Moegestreeje van de vaifdaogse Oitputtingsslag; kapot en nie meer veuroit kenne. Maar in oew hart witte: ut is goed gewiest. Ge het wir intens moge beleve hoe het is, om hiervan deel te magen oitmaoken. Ut is un veurrecht. Carnaval op de May. Elluk jaor opnieuw wir anders, wir mooi! Mar veur nouw: wai zien oos in februari !

Un lotje oit de loterij !

mej lotjes, en ik zou illende meese die rond komme Ok dees jaor zen d’r wir versch Loterai helpte ook te Gro Want dur mej te doen met de May; un feest da zegge; koope die lotjes meese ! de op chtig carnaval van te maoke bezoek en van den dees jaor wir mej om d’r een pra aor bej . Van kinderactivitaiten tot ut r wai en d’n wao n gevierd wordt dur joeng en oud aite ivit - en dun groten optocht. Act ut gehendiceptebal tot dun kinder hele May trots op kenne zain! ekend lijk wir unnen heule laist meej ong uur nat rai lote s dee in wai ben aol nie Ok dees jaor heb dere jaore ? Nie helemaol. Helem aan as pak un ken lao de zelf ut kt als mooie praize. Van hut en schoongevreve tot ut blin esc opg r joa s dee is ket pak izen zelfs, want ut pra andere prachtig mooi spulle. nooit tevoren! Gen verreke, mar uurlijk. o hebbe faiftig cente. Per lotje nat Eur dun we sins al Des ? te kos de op de En wa die lotjes dan sdagmiddag in ut Trefpunt, ken din op Juin te Bes d’n de j me van dees Nao de trekking e of dagge meej oew lotjes een kaik ke nne riljo Car ’t in of ers le. Dur zen sait van de Mayen is dan allenig wel op komme hao pra e oew t mo Ge e. onn gew mooie praize het l een paor vergete… dur naomeluk afgelope jaore we n bai een van de da natuurlijk ok gewoon nog doe de ken dat pe, koo ne ken be de ondersteuning lotje heb rijkste; d’n irste prijs, ja die blaift… Mochte nouw veurige week gen ang bel ut rt, kee of nt we ok dus hoegut meese van de Raod van 11. Mar, ese. Gewoon koope. de lotertij !’. Koope die lotjes me oit lot ‘Un al. nav van ut Mayse car 115


BOTENBERGING

H.Snoek

Nieuwe Jachthaven 40 Drimmelen Telefoon 0162 - 682478 10

7

Garage

Brood en banketbakkerij

AAddvvie ie s, s , kkw waalilite e it it eenn sse e rrvvic icee..... . ddaaaarr u h ew e ft a t ua awna th a eaenf t

Sandra en Jan van der Westen

A. Janssens & zn.

Stuivezandsestraat 5 Made - 0162-682353

Wij wensen iedereen een leutige carnaval

Autobedrijf & Tweewielers Vogel straat 1 - 4 845 PA Wagenberg - T. 076 - 593 13 31

11

1

12

4

116

12


FestiValsAlar m

en! Een weerzien van oude bekend . Niet alleen komen de In 25 jaar verandert er heel wat veel levenservaring op. rimpels langzaamaan, je doet ook ook. In het begin kreeg De wereld om ons heen verandert repetitie; tegenwoordig je bladmuziek uitgereikt op een Afspraken maakte je wordt dit verspreid via de Cloud. ur je een mailtje of een door iemand op te bellen; nu stu rden korter en sneller, Appje. Communicatielijnen wo veranderingen die de we gaan allemaal mee met de muziek, en de manier moderne tijd ons brengt. Ook de veranderen soms minder van spelen, verandert; nummers ner jasje. snel, sommigen krijgen een moder n begonnen met het Zo zijn we een jaar of 25 gelede en kapellenfestival met organiseren van ons eerste, eig larm. In de beginjaren de toepasselijke naam FestiValsA de mee; later hebben we deden alleen de kapellen uit Ma buiten Made. In totaal dit uitgebreid met blaaskapellen schillende deelnemers hebben we een kleine veertig ver in die 25 jaren gehad.

Als jij dit leest zit zijn eerst nummer 25 er al weer op. Voor het dag. We mid dag zon we daarvoor uitgeweken naar de jubileumeditie en het kijken terug op een zeer geslaagde e bekenden terug te zien was weer uiterst gezellig om oud er dat er ook dit jaar weer uit de afgelopen 25 jaren. En sup en Carnavalsvrienden diverse Carnavalsverenigingen je met elkaar. aanwezig waren; Carnaval maak jaar weer een aangepast Als Vals Alarm hebben we ook dit nieuwsgierig bent dan repertoire met Carnaval en als je n; je komt ons geheid moet je beslist eens komen luistere aak te pakken en wil jij ergens tegen. Krijg je dan de sm staan? Haal dan je oude ook volgend jaar op dat podium eens meedoen op onze instrument van zolder en kom in ’t Trefpunt. vaste repetitieavond op maandag r nu zeggen we: Alaaf !!

Wij maken muziek voor jou en voo

hten we dat het wel leuk En omdat het de 25e keer is, dac bijeen te brengen, als zou zijn om al die oud-deelnemers een soort reünie. acht. Vijftien kapellen Dat bleek lastiger dan ged waren gefuseerd, en bestonden niet meer, sommigen w gehalveerd. Maar ook daardoor werd het aantal al gau gd om een mooie linedeze keer zijn we er weer in geslaa we ’t Harmonieke, ’t up neer te zetten. Dit jaar hebben ers, ’t Simpelfonisch Mays Kwartierke, de Gangmaok otdkreet, ’t Mays Kabaol Orkestje, de Verkusblaozers, No en Vals Alarm als deelnemers.

C.V. de Durdouwers

Hallo Mayenèrs, daar zijn we we er. Wat hebben we een nare carnav al gehad. Het begon met de har de wind waardoor we besloten hadden in verband met de veiligheid om nie t door te trekken. Toen kwam zondagavond het ver schrikkelijke nieuws van Rob. Car naval kreeg een zwarte rand. Maar op ons kleine dorp waar alle wagenbouwers toch elkaar steune n en hulp bieden mag je wel trots op zijn, toch? En dan natuurlijk onz e Stichting niet te vergeten. Petje af, hoe zij alles toch weer op de rit weten te zetten. Genoeg over vorig jaar; dit jaar komen we Pikant de optocht doo r. We hadden dit jaar iets minder tijd om iets in elkaar te flansen en ook minder leden hiervoor, maar om met nik s aan te komen is ook zo wat voo r onze 14e wagen. Dus we hopen jullie alle maal te zien in de Mayse Optoc ht. Bij deze willen wij het Hotel-Partyc entrum ’t Trefpunt, Autobedrijf Kanters, Geertruidenberg, de Opkoopce ntrale en natuurlijk onze bouwad res Cor en Adrie Segeren weer bedanken voor alles! Ajuus, adieu, tot ziens, Bay bay! C.V. de Durdouwers anno 19-12-2002 117


FEESTEN IS LEUK, DANKZIJ KÄRCHER GEBEURT OPRUIMEN NU OOK MET EEN GLIMLACH ! Kom eens langs bij ons Kärcher Center in Made voor een advies op maat. KÄRCHER CENTER BREDA | Brieltjenspolder 38, 4921 PJ Made | T: 076 508 11 41 | www.karcher-center-breda.nl

118 Karcher-adv_Carnavalsvereniging-Made.indd

1

4/01/17 09:38


DTP-ER/STER GEZOCHT Zoals jullie zien is deze Carnavalskrant weer vakwerk. Gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers die er als redactie en medewerkers elk jaar met groot plezier een mooie carnavalskrant van maken. Sommigen zijn goed in het schrijven van leutige verhalen. Anderen van het zorgen dat de advertenties binnen gehaald worden en de rekeningen de deur uit gaat. Maar wat de krant echt smoel geeft is natuurlijk het grafische werk. De tekeningen van Piet Gouverneur bijvoorbeeld. Maar ook het DTP werk (voor de leken, DeskTop Publishing werk, het opmaken van stukken, advertenties, plaatsen tekeningen en zo voort). Voor dit DTP werk zijn we op zoek naar er die als nieuw lid plaatsneemt in de carnavalskrant-redactie. Samen met onze andere dtp-er maak je van alle knotsgekke input het mooiste magazine van de May. Jouw creatieve input is hierbij zeer welkom.

een ervaren dtp-

Programma’s zoals Indesign, Illustrator en Photoshop zijn je niet onbekend en technische dtp-kennis is een pre. Heb je een opleiding op dit gebied of ben je daar behoorlijk professioneel mee bezig en wil jij je als vrijwilliger voor deze krant inzetten volgend jaar, meld je dan aan via een mailtje naar: kraant@mayeners.nl Carnavaleske groeten van de redactie!

Erger jij je suf aan deze pagina? Dan hebben we jou misschien wel nodig! 119


TE KOOP AANGEBODEN KAVELS LANDBOUWGROND DOOR GEHEEL WEST-BRABANT Almkerk Doornseweg Etten-Leur Moerdijkse Postbaan Den Hout Blikkenweg Dorst Steenovensebaan Groenestraat Hooge Zwaluwe Helkantsedijk Hoornhilsedijk Lage Zwaluwe Dirk de Botsdijk Pootweg Kruisland Roosendaalseweg

12.53.20ha 03.16.75 ha 04.98.00 ha 04.08.44 ha 04.08.85 ha 01.63.90 ha 05.50.40 ha 06.98.40 ha 05.42.05 ha

Oudenbosch Albanoweg Slikstraatje Made Drimmelseweg Witteweg Putte Koppelstraat Roosendaal Bulkenaarsestraat Stampersgat Dennis Leestraat Wouw Waterstraat

TE KOOP GEVRAAGD/AANGEby- en b o h w u l BODEN a or ha den 03.75.75 Vo01.50.00 ha digdhe ffen o n e b r o ie ha d03.93.25 ststheel meDoor 03.24.80d ha en West-Brabant a z a n tui00.61.90 ha ereedsch p tuing stellen 00.31.05 ha eAkkerbouwbedrijven o t l e Melkveehouderijen e p en has 10.00.00 07.92.05 ha

09.89.50 ha

Paardenhouderijen Percelen landbouwgrond Ammoniakrechten Fosfaatrechten

Adelstraat 1 4921 BN Made

Poortvliet Engelaarsdijk 2 GROND BELEGGERS GEZOCHT!

T: 0162 682 681

W: www.picasso-haarstudio.nl www.facebook.com/Picassohaarstudio

n Dag 2 april a.s. carnavalskrant.indd 1

makelaars.nl

Staal Makelaars 18-12-12 10:16

ZEER GESCHIKT VOOR HET OPZETTEN VAN EEN PAARDENFOKKERIJ / PENSIONSTALLING

Specialist in het buitengebied

Paardenhouderij met langgevel woonboerderij (inh. ca. 720 m3), 22 paardenstallen (waarvan 5 merrie-veulenstallen), buitenbaan, kantine, paddocks, stapmolen en weiland op ca. 01.41.55 ha. grond. Vraagprijs: € 540.000,- k.k.

Raamsdonk Luiten Ambachtstraat 24

Diensten:

BELEGGEN IN LANDBOUWGROND Interesse voor een veilige belegging in landbouwgrond met gegarandeerd rendement en vermogens toename.

Een leutige carnaval gewenst!

Vrijstaande woonboerderij (inh. ca. 740 m3) gelegen op unieke locatie aan het water met aanpandige schuur, garage, separate loods, paardenstallen en buitenbak op ca. 2.600 m2 grond.

- Bemiddeling aanen verkoop Vraagprijs: € 595.000,- k.k. - Bedrijfsverplaatsing - Onteigening Nieuw Vossemeer - Grond- en pachtzaken Van Hoofsweg 4 Dir ect - Projectontwikkeling bou we - Strategisch advies n - Taxaties - Beleggingen Vleesveebedrijf

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stampersgat Dennis Leestraat

Zegge Onze Lieve Vrouwestraat 36

AGRARISCH/HIPPISCH VASTGOED

6

6

Voor aan-/verkoop en verhuur van:

Landhuis genaamd “De Vijf eiken” (inh. ca. 820 m3) met dubbele garage, carport, paardenstallen, buitenrijbaan, kantoor, tuin en weiland op ca. 04.16.60 ha. grond.

- Woningen - Woonboerderijen - Appartementen Sprundelseweg - Agrarische bedrijven Vosdonkseweg/Krommestraat - Landbouwgrond - Bouwkavels - Hippische objecten - Bedrijfsonroerend goed

Vraagprijs: € 849.000 k.k.

Wilde oew spulleke verkopuh? Dan motte bij Staal binnelopuh!

Woning met bedrijfsgebouwen op ca. 4 ha. grond en vergunning voor 200 vleesstieren met mogelijkheden tot uitbreiden. Dier- en arbeidsvriendelijke stalen, geschikt voor Beter Leven Keurmerk. Vraagprijs: op aanvraag

Perceel landbouwgrond, ca. 10.00.00 ha. Gelegen aan en nabij de Dennis Leestraat te Stampersgat. Kalkrijke poldervaaggrond profielverloop 5.

Percelen landbouwgrond, strategisch gelegen, totaal groot 07.48.15 ha. Gelegen aan en nabij de Vosdonkseweg/Krommestraat te Sprundel.

Vraagprijs: op aanvraag

Vraagprijs: op aanvraag

Brieltjenspolder 40 - 4921 PJ Made T 0162 57 04 71 - info@staalmakelaars.nl

www.staalmakelaars.nl

7

120

8

10


Moer en Hout b.v. Voor al uw klussen ......

Mar meej carnaval zen waj er effe van tusse 3

Frank van Gils.indd 1

Dahliastraat 29 4921 HP Made tel: 06-30730505 www.moerenhoutbv.nl of info@moerenhoutbv.nl

9

30-12-16 14:22

8

Kom ok vu r de leut na or de en ige echte Hofka pper va n de May!

Nieuwstraat 28 a 4921 CX Made Tel 0162 - 68 57 90 www.partners-haarmode.nl partners.haarmode@ziggo.nl

6

7

121


Roel Bedaankt !!! Ergens rond 1993 kwam Roel als jong broekie zijn plaats innemen in de redactie. Het waren echt de jaren van de vaste rubrieken om het zo maar eens te zeggen. Elk jaar keerde het vaste protocol terug en iedere jaar beleefden we weer andere leut tijdens de vergaderingen. Van lieverlee groeide Roel naar het leiderschap, dat hij in 2012 van Harrie overnam. Het eerste gewaagde thema dat onder zijn leiding verscheen was de kerstedisie. Die vonden we zelf zo geslaagd, dat we er mee naar een carnavalskrantenwedstrijd in Drunen gingen. Roel en de Blaoskaffers zorgden daar voor een uitstekende sfeer, maar de jury begreep niet veel van wat kerst nou met carnaval te maken heeft. Misschien omdat we vergeten waren een dixi naast de kerststal te zetten??? Toch heeft dat juryrapport de redactie stiekem geholpen : de krant werd rustiger qua lay out – minder tekst op 1 pagina en vooral overzichtelijker en verzorgder. Maar wel dikker. Voor het eerst was dat jaar de centerfold geheel in kleur met die mooie Nathalie. Roel streefde naar een krant compleet in kleur. En daar ging hij hard mee aan de slag. Een doel was wel dat de krant niet veel duurder mocht worden. In het sprookjesnummer van 2014 lukte dat nog niet, maar de krant van 2015 – Sie es Ai de May - was een verademing in full color. Heel de May sprak er over. De adverteerders waren lovend. Eindelijk hadden we DE KRAANT waar we al jaren naar streefden. Het jaar daarop kenden we de Coke Edisie en weer zagen en hoorden we tijdens de jaarlijkse lay out dag van de Kraant dat Roel zijn handen gewoon veel te vol had aan het hele advertentiegebeuren een de rest van de kraant. Om maar wat te noemen : Acquisitie lijsten samenstellen ,verdelen en op tijd binnenhalen, wat nooit lukte. Zelfs op de dag van het samenstellen van de krant ontbraken nog altijd advertenties en daar moest hij dan weer achteraangaan. Dat frustreerde! Aan de advertenties had Roel sowieso al bergen werk: bewerken, aanpassen en indelen. En dan moesten ook alle binnengekomen teksten verwerkt en geplaatst worden en ga zo maar een eind door. Je moet op de computer verdomd goed thuis zijn om dat allemaal te kunnen zetten. Als de hele krant naar de drukker was, moesten de rekeningen voor de adverteerders opgemaakt worden en gedistribueerd voor verspreiding. En dan pas komt voor hem die jaarlijkse grote verademing : en nou carnaval houden met de Bloaskaffers. Waar hij trouwens dit jaar ook in geslaagd is : Eindelijk zijn die verdomde nietjes weg. Nu hebben we een echte glossy en kunnen we echt de krant zo dik maken als we willen, tenminste…. Maar dit jaar hebben we er alvast een hoop pagina’s bijgedaan. Roel heeft zijn doelen bereikt. Tussen de bedrijven door was hij ook nog een van de grote animators voor Ut Mays Plaotjesboek. Waddunwerk!!!!!!!! Alsof ’t niks is. Maar het viel achteraf heel goed te begrijpen dat Roel na vijf jaar leiderschap en op het toppunt van zijn kunnen – wat de kraant betreft - op de eerste de beste vergadering voor de editie van 2017 met het verpletterende bericht kwam, dat hij er de stekkers uit wilde trekken om meer tijd voor zijn gezin te hebben. We stonden perplex, maar we snapten het al gauw allemaal. De hele eerste vergadering hadden we het alleen daarover en daarna gingen we proberen in te vullen hoe we de organisatie voor de editie van 2018 gaan inrichten. Onder leiding van Roel was het maken van de kraant een gezellige boel. Er werd enorm veel gelachen, maar ook zette hij bijtijds zijn mensen aan het werk. En hij was heel kritisch wat betreft de thema’s en alle ingezonden stukken. Het moest top zijn. Vooral door de enorme inzet van Roel is de Mayenèr een duidelijke, leesbare en kleurrijke kraant - nee glossy - geworden. Roel, namens heel de May en zeker de redactie ! BEDANKT!!!!! En verder bedanken we natuurlijk weer iedereen, die op wat voor manier dan ook aan de totstandkoming van de krant heeft bijgedragen. De rest van de redactie

122

n e l l u z j i W

. . . n e s s i m jou ook


10

123


Agge bij EMSI koopt, dan houde geld over veur veul extra pilskes ... Veur al oe drukwerk, zo as dees kraant, printwerk, kopieĂŤren, kantoorspullekes, papier, cartridges, printers en foto artikelen

Den Deel 8 - 4921 JH Made Tel. 0162 - 68 33 16 mail@drukkerijemsi.nl

www.drukkerijemsi.nl www.emsi-office.nl 3

Carnavalskraant "De Mayenèr" 2017  

Carnavalskrant van De May (Made) Officieel Orgaon van ut Mays Karreneval 58e jaorgang, Nummerke 58

Carnavalskraant "De Mayenèr" 2017  

Carnavalskrant van De May (Made) Officieel Orgaon van ut Mays Karreneval 58e jaorgang, Nummerke 58

Advertisement