Roker Proat 2000 Jaargang 09 nr. 3

Page 1



September 2000, ge jaargang nr. 3

Redactie - krabbels Beste Roke-leu,

Wat een feest hè ? Radewijk heeft het millennium gevierd, de hele bevolking heeft mee kunnen doen: het zal ons nog lang heugen en gaf allen een goede start van de vakantie ! Na de vakantie een minder goede ervaring: horizonvervuiling vanuit Duitsland, er komen in totaal 21 van die dingen te staan. Niemand wist ervan. Naast opmerkingen als "liever dit dan een kerncentrale" en "dit is het Duitse antwoord op ons vluchtelingencentrum" heeft geen van de leden van de redactie tot nu toe erg afkeurende berichten gehoord. Wellicht dat we er de volgende keer iets meer kunnen vertellen In dit nummer vinden we de gebruikelijke onderwerpen zoals het toneel, de sport, (voor de laatste keer?) het comité 2000, enz. Nog even iets over de jonge uilen van de Fam. Fahner Hag (zie vorige RP) : Jammer genoeg leven ze niet meer, de eieren zijn ten prooi gevallen aan een andere rover (een marter ?) die huist bij de buren, de Fam. Beijlen. We wensen jullie veel leesplezier. De redactie.

(Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 december 2000)

1


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 - 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122

VOOR AL UW. Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

1

'

i _ _ _ ___.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ . _ . _ . . _ , , _ _ . . _ ,_ _ _ _ _ _ _,_,,,...,,,,_,_,__ ! i 4lYYTYff't''t'ttttTTT'tYYttY"t'YYYTTTI'ff't'tt't''t'Y't'Yff't'TT't'n.f. !

tt't''Ttttt•tt•"Ttt•tttt'T'T't'•tt•,.-TrtY••'T"'T"TT'T"Tft'T"Y-.'T"'T"

TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeaeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen Tel. 0524 - 561352

................................................................................. . •••••UU••il•«•••••U••U•••M•••UU•••.U.U••A• ....

,

Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 56 13 62


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Botattisc'1e Vijvertuitt At,a Hofmatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg.-n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4-1/11, di. t/m zo.van 10.00- 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree Il 12,50 p.p., groepen reductie

COIIII";;;\ Gespecialiseerd in:

CAR

'--'

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK NiJYerheidstraat 17 - Hardenberg - 0523-271318


VECHTDALSHOW PELS EN PLUIM HARDENBERG

De vereniging "Pels en Pluim" voor fokkers van hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, konijnen, cavia's en sierduiven houdt weer haar jaarlijkse open tentoonstelling. De tentoonstelling in manege "De Gulden Spoor" op sportpark "De Boshoek" is ĂŠĂŠn van de hoogtepunten van de vereniging. Het is een open tentoonstelling, wat betekent, dat fokkers uit het hele land dieren mogen inzenden. De voorbereidingen voor dit evenement zijn inmiddels in volle gang. Op de onlangs gehouden vergadering zijn de taken verdeeld en achter de schermen wordt er druk gewerkt om het geheel weer perfect te laten verlopen. De fokkers van de diverse rassen zullen zich zo goed mogelijk willen presenteren en proberen hun dieren in zo goed mogelijke conditie te krijgen. De dieren dienen geringd, genummerd en geĂŤnt te zijn voor ze aan de tentoonstelling kunnen deelnemen. Ook zal er op de tentoonstelling een speciale verkoopklasse worden ingericht. De dieren worden gebracht op woensdag 11 oktober. Op donderdag 12 oktober worden de dieren gekeurd op raskenmerken en kwaliteit. 2


De assistenten van de bevoegde keurmeesters schrijven alle op- en aanmerkingen op de beoordelingsksaarten, die aan de kooien komen te hangen, zodat de bezoekers van de tentoonstelling er ook kennis van kunnen nemen. Tijdens de keuring is de manege niet toegankelijk voor het publiek en de inzenders. Het geheel zal worden omlijst met tal van activiteiten en bezienswaardigheden op het gebied van de kleindierensport. De fraai aangeklede manege is zeker uw bezoek waard, temeer omdat de toegang nog steeds gratis is! De officiĂŤle opening van de tentoonstelling is op donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur. De tentoonstelling is verder voor publiek geopend op: Donderdag 12 oktober van 20.00 - 22.00 uur Vrijdag 13 oktober van 10.00 - 22.00 uur Zaterdag 14 oktober van 10.00 - 16.00 uur Leden van "Pels en Pluim" zijn dagelijks aanwezig om iedereen, die meer wil weten over deze bloeiende hobby, van meer informatie te voorzien. Graag tot ziens op onze "Vechtdalshow"!

3


toneelvereniging ____ (7) ))C::::Y

-,ke))

UJ

Beste mens'n, Het leek mej wa leuk om is eem tien joar terug te kieken, in 1990 stund 't volgende in de kraante:

• Melkveehouder Klaas en de koster van de kerk in actie tijdens het spel 'Wat een peerdespu/' te Radewijk. Foto Frank UIJlenbroek .

4


UITSTEKEND TONEELSPEL IN "WAT EEN PEERDESPUL" TE RADEWIJK RADEWIJK - De negen jaar bestaande toneelvereniging "Rake" te Radewijk heeft vrijdag- en zaterdagavond veel succes geboekt met haar uitvoeringen in het Dorpshuis. Het blijspel "Wat een peerdespul" werd door de spelers prima neergezet. Ieder jaar presenteert deze vereniging , die onder voorzitterschap staat van Herma Ekkelenkamp, een toneelstuk. Dit keer was er gekozen voor een uit drie bedrijven bestaand blijspel.

Het gaat over twee broers Klaas (Gerrit Reins) en Geert (Henry Snoeijink) die samen een melkveehouderijbedrijf runnen, waarop Klaas de baas is. Dan komt er op zeker moment een oude koster van de kerk Evert (Harm Huisjes, die ook de regisseur van het spel is) die nog te jong is om in het bejaardentehuis te gaan wonen. Speciale lof verdient Huisjes omdat hij door omstandigheden in drie weken tijd deze rol heeft overgenomen. Geert heeft op de boerderij weinig te zeggen, maar hij compenseert dat voor zichzelf door zijn grote liefde voor paarden. Er is een paard dat springen moet leren en de oude koster stimuleert hem om dat voor elkaar te krijgen. Twee meisjes Dan wordt er een springruiter gevraagd, waarop zich twee meisjes hiervoor komen aanbieden, die dat paard wel willen leren springen. Deze beide meisjes worden gespeeld door Annie Kelder en Herma Ekkelenkamp.

5


Verder zijn er nog twee zusters namelijk Oaltie (Wilma Reins) en Geessie (Ina Drenten). Als postbode komt Gerrit Jan Rademaker in actie; dominee is Gerrit Jan Snoeijink en zigeunerin Alie Reins. Als souffleur trad op Albert Overweg; de grime was van Annie Veneman en Ida Roelofs; de techniek was in handen van Gerrit Drenten en het decor was van Eg Bril! en Rezina Ramaker. De Dorpshuiszaal van Radewijk was vol en men genoot met volle teugen. Er heerste een gezellige stemming op deze avond, waarop velen van de aanwezigen na afloop nog enige tijd bleven zitten. De spelers kwamen voortreffelijk over in hun rollen, hetgeen er toe leidde dat er veel leuke en goede reacties van het publiek waren. De toneelvereniging Rake presenteert het blijspel nogmaals, namelijk op 23 november (redactie: let wel, 10 jaar geleden)zodat degenen die vrijdag-en zaterdagavond niet aanwezig konden zijn, nog de kans hebben te gaan kijken.

Luu goet gaan en völle wille,

~~\~

Marchien

GRAMS,RGEH

(a~;ch;J;;k uw Uèrtrouwen waard Têi~f0524 562215

Hoge k'ûîhi - Gramsbergen 6


1

Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Gewasbeschermings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

~

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

~

hatse11oott ASSURANTIËN

&

MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen Pensioenen Sparen

(W' ~ V~~

m NV

UDNSl,C . -

Makelaardij o.g. Taxaties o.g. F1nanc1enngen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


·Konhtklijk '•N,:a1iro,ra)î ,S. . <·· . :~'ó'ittite. 511&-Çdmmissh . voér. M Vlsfc&erij.

.

Eet JV\ossëlén" Oi_i hebt een goedlrnop en 11ibtckend ','oed:-lil, dat

vlecsch vervangt. Gij .V<)Orhm1 t werklo;,s.heid. en de arnuwd e onrkr lwmkrclen Nederlandschc visscl1trs. Oij hdpt honderden, die werk(:foos zijn, mm een

bestaan áls venter. ""}

..,..,

l'óé"b .·1e.~'êi.ê.·.l·.·ii~;:t .: .,,.

.

. ·'

.

.

~

'

Milaki · de mo:~stk .11 ' ~er~; gocéij ~1> die .;i;m de piattc zijde tiils1_ ék~n,Ji bekende wijze door t e _in ê c:<t) pntï :.iö zelt~rL .E t a cmmcr,·•wèî!ct,dé 5 •K().; .,. ; u iig(\p difè 1nç,ssé Ien . , ·, · · - _ .,. W. ,,Wilt gezc voeg,·cr dari. ..tá\rnèêr 1_é'.1J10ssere11

±

. ' · :den ui !Jij.

t.

o c urtgepetctc ,,1os'Sê1c-ii opi~uen mtt ct ;;vet· df : Ie. rriargar!ue;-· dê.,,gél!a kte selileif'

Mosselrecepten : een Bijdrage van Erwin Wolbink. Zoals al eerder aangekondigd is Erwin, na zijn bijdrage aan het boek van Roke, bereid gevonden om ons zo nu en dan te verblijden met enige resultaten van zijn historische studies.

7


11<10'.. hierrm:de

± )0

minukn znchtjc~ koken en hN vocht

tir1d0r1 mei aardttppelmcd.

2.

7 ons uitgtpclde mo~sekn / 0.15 6U gr:im (ruim ':, on~) margarine . .. O.O.) 1 OH:Iikoj* azij11, .:wrd!lpretmci:1 ,. 0.0.1 ges.nedèn ukn ·. . . . . . . . "0.01 / 0.22 " 0.09

3 K.G. a,1rda11pele11

j 0.31 De gekookte moss,,lcn np:a,ilN1 met hd mos~elwater, dM tta lld knkçn in de pan is gcbkvcn, de mar~a1în1: en· de azijn, 10 minuten kokrn en hd vocht bhlden met a,1rd<1Pf)elmeêl. De fll}tvetfheid 111argnrîne kan 1rewi!zlgd wor1lcn n:1.1r getart~\ er mec,r geld ~;m hd eten besteed. k:tn worden. Ocbnkken.

l.

7 ons J?épelde mr.lSScltn ::!: l oris. bofcr

/ (l.15

• 0.15 nO.ül

gèsnedcn uien .

/0:31 De gelr.oükte mosselen aan een dun st,,kjc rijgen, ül wel !os 111 de p,111 leggen, bestrooien met peper, wikkelen in citrornsap of azijtï, daarna door btocm halen en b;1kkcn in heete büfCr.

2.

7 ons gepèlde •mosselen margarine . g<:sneM1i uien . . .

/ 0.15

± r (>lls

• o.os " (l.01

/ 0.Z4

Bernîding .als recer}t L

Zie hier een oproep uit 1912 om de mosselvisserij te steunen. Was het destijds een goedkope "vleesch" vervanger, heden staan mosselen op het menu van vele fijnproevers. Wellicht dat deze oude recepten naast enige nostalgische gevoelens voor enkele Radewijkers resulteren in een eerste kennismaking met een mosselmaaltijd.

8


ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Cafetaria

!Dte

IPJrll iiil ~teiiilhlOf dr. Schweitzerplein 3 7772 AA HARDENBERG tel. 0523 - 265757


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

- - interie~rver:rgm

w • nv1s1e

Het is ons vak er iets moois van te maken ,:,

ALBERT VASSE

Bloemenboetiek

fe1

. : Os

De Groente- en Frvitspeclalist

'<4-.c;î vo/o<()

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

"De Smidse" G,0

l'risb

°oe0 1

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems t> t> t>

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

t>

Boekhoudprogramma's

t> t> t>

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen t>

Managementprogramma's

f!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

'flTEL. 0524- 561795. FAX 0524 - 561852


Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23 Tel: 216402

Hierbij een laatste bericht van het Comité Roke 2000. Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook, het eeuwfeest tot een onvergetelijke happening gemaakt hebben. Na ruim twee jaar van voorbereiding en allerhande acties was het dan eindelijk zover, voor ons als comité leden best wel een spannend moment. Hebben we het goed gedaan, zal het programma aanspreken en zijn de mensen bereid om te komen. Nou mensen het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen, twee dagen lang het sportveld en de tent vol met mensen en allerlei lovende reactie, hartelijk dank. Naar aanleiding van de ballonnen actie voor de jeugd hebben we 17 kaartjes terug ontvangen van de ongeveer 150 ballonnen die zijn opgelaten. Hier volgen de prijswinnaars: 1• Prijs Rik Ridderman, kaartje kwam terug uit Stuhr, net onder Bremen in Duitsland, hemels breed ongeveer 145 km. 2• Prijs Wasse Jonkhans, kaartje kwam terug uit Ankum, achter Lingen in Duitsland, hemelsbreed ongeveer 78 km. 3• Prijs Gijs Zuidema, kaartje kwam terug uit Steinfuhrt in Duitsland, hemelsbreed ongeveer 65 km. De prijswinnaars krijgen een envelop met inhoud waarvoor ze zelf iets leuks kunnen kopen. Alle terug gekomen kaarten zullen aan de deelnemers terug gegeven worden, wie weet komen er nog leuke pen vrienden of vriendinnen uit voort. Tijdens het opruimen van het sportveld zijn er nog twee Axa fiets sleuteltjes gevonden welke bij Klaas Reins afgehaald kunnen worden. Gezien de vele reactie die we mochten ontvangen is het misschien een idee om iedere vijf jaar een dergelijk feest te organiseren, wij doen hierbij een oproep aan alle potentiële organisatie talenten binnen Radewijk om over een aantal jaren een niemv comité te vormen voor een feest in 2005. (Wij gaan dan ook feest vieren) Namens Comité Roke 2000 Jan Meijering, Henk Reefman, Freek Reins, Klaas Reins, Luuk Schrotenboer, Gerben Spijker, Sander van der Veen en Jan ter Voorde.

9


computersystemen o* o* o* o* o*

netwerken hard- en software randapparatuur inruilmogelijkheden internet sites ontwerpen en onderhouden

Satellietapparatuur I openingsVid~n: ..

o* digitaal

, maandagVm vnJdag

van13,00 tot .18.00 uur

o* vaste en draaibare systemen 1 's morgens op afspraak

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

6 6 6 6 6

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

autobelettering reklameborden

reklamestudio

VISSER

Radewijkerweg 22 7791 RG Radewiik Tel. 0523 - 21 63 20 1

______________ _J


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23

Tel: 216402

Bij dezen weer een berichtje van uw Plaatselijk Belang betreffende de lopende zaken waar we momenteel mee bezig zijn: •

Langs deze weg willen het Comité Roke 2000 en de Heugte bedanken voor het geweldige feest van 7 en 8 juli op het sportveld. Perfecte organisatie, goed programma en een goede opkomst vanuit de Radewijker bevolking.

De speeltuin in de nieuwbouw "Roker Tuuntien" is nu geheel kompleet, de afgelopen maand is het laatste klauter en klimtoestel geplaatst. Ga eens kijken om te zien hoe het geworden is.

Eind juni hebben we weer met de wethouder en contact ambtenaar rond de tafel gezeten, hierbij zijn een aantal concrete toezeggingen gedaan, zoals: • Voor eind dit jaar komt er een trottoir in nieuwbouw langs Radewijkerweg • Op de Pekeldijk komt een lantaarnpaal met zonnecollector • De bovengrondse restanten van het oude zwembad zullen worden opgeruimd

Ook hebben we gekeken welke open punten er nog zijn naar aanleiding van het leefbaarheidsrapport "In Radewijk draait de molen door", volgende projecten gaan we op korte termijn opstarten: * Renovatie sportveld * Rondom de Klaverhof * Verkeersveiligheid

De busreis voor onze 60+ leden is op 12 september a.s. we gaan naar Ootmarsum voor een bezoek aan het onderwijsmuseum en naar Bolletje in Almelo

Voor de kleed en toilet accommodatie op het sportveld zitten we te wachten op de vergunning zodat we kunnen beginnen. Hiervoor worden nog vrijwilligers gevraagd, gaarne opgeven bij Evertjan Hagedoorn telefoon: 216408

Dit was het weer voor dit moment graag tot de volgende Roker Proat. Namens het bestuur Freek Ridderman

10


BB DO

KOZIJNEN

, RAMEN

Boterdijk 4

Tel./ Fax 0523-267780

O'EU'R•Nt

7793 HD HOOC7:::NVVEG P,utotei. 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J. R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


* WIJZIGING BESPREEKADRES * Vanaf 1 januari 2001 is lhet adres voor het bespreken van "De Heugte": Fam. Bulthuis Radewijkerweg 23a 7791 RJ Radewijk

tel. 0523 - 216570

* ACTIVITEITEN DATA* Zoals ieder jaar zal Sinteriklaas ons dorpshuis "De Heugte" weer bezoekern am de kinderen 11.Jit Radewijk en wijde omgeving te ontmoeten. Hij zal op zaterdag 2 december om ongeveer 14.00 uur aanwezig zijn. Wij hopen dat alle kinderen t/m groep 8 van de basisschool aanwezig zullen zijn.

De jaarlijkse Kerstbingo zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 15 december vanaf 20.00 uur in de Heugte. q komt tçch ook om kans te maken op één van die mooie prijzen. · Natuurlijk is er ook weer een SUPERBINGO met een SUPERPRIJS.

11


,1

Te koop:

BLOEMBOLLEN • verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAIS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur:

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard/ pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER

Adres:

Fam. Kelder Tel• 0523 216265 Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Firma

Installatiebedrijf

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zink- en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

_____________________ _J ESSO TANKSTATION & DOE-HET-ZELF CENTER

TEL:0524-56230 l FAX:0524-562108

HET TANKSTATION MET 24 UURS SERVICE MIDDELS DE BUITENPAAL EN OOK GESCHIKT VOOR ALLE CREDITCARDS OOK BANK EN GIRO D!EUNSPEC!AALZAAK

TUINCENTRUM

--~~-----u----------- - - - - - - ~


Voor: Het Comite Roke 2000

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor dat geweldige feest. Het was allemaal grandioos goed georganiseerd, en er was voor elk wat wils.

Voortreffelijk! Bedankt, Een Radewijker

........................................................................... ·········· Te huur aangeboden: Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie:

J. Valk

Radewijkerweg 40 Tel: 0523- 216308

.............................................................................. ··········


1neng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vän mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


Dorkas Hulp

Voedsel voor Oost-Europa. In Radewijk willen we ons weer inzetten voor de allerarmsten in OostEuropa. Tijdens de Nationale Voedselactie op de dankdag 1 november kunt u voorafgaande aan de gezamenlijke kerkdienstdienst om 19:30 uur in de Gereformeerde kerkzaal of 2 november bij de Fam. Oldehinkel (Mastdijk1, tel. 216377) de producten inleveren. Helpt u mee aan deze actie door één of meer van onderstaande producten te kopen ! !!??? 1 fles zonnebloemolie 1 pak cacao 1 pak droge bruine bonen 1 kilo rijst 1 blik qroente à 400 qram. 1 kilo bloem

4 pakjes soep 1 pak droge witte bonen 1 pak macaroni 1 kilo suiker 1 doosje thee 1 tandpasta tube tandenborstel

Mogen we deze aktie van harte bij u aanbevelen? De werkgroep

Van de Redactie van het Boek van Roke. Ondanks vele oproepen is er tot onze spijt in de afgelopen 3 maanden slechts één formulier met familie-informatie binnen gekomen, het totaal is nu 31 reacties. Dit is natuurlijk niet voldoende om de gegevens van de chronologie over de laatste 100 jaar volledig te krijgen. We hopen op nog meer reacties.

13

en


,,.

,,

.

1-. t'l

•ll

• •

, •

10

t\

~~

.,,,. ,,· 1''\ 1,'a ~o •

.

•1,L

"'


voor de volgende opleidingen: Modinette - Costumiere - Tailleuse - Coupeuse - Coupeuse-leidster - Handwerkontwerpster - Modiste - Lerares-coupeuse

maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561156

Ensaid Modevakschool "HETTY"

PLUSMARKT OOK UW SUPERMARKT.

- · - BAALDER -_ - - •ni.1111111

-- -~~~,,~ fl ,MMM:1/.ijàäl . Dr.A.SdMIIZllpleln45 7771 ED Hanlenberg

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

@ TOYOTA

Garage Reinders v.o.f.

Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


Aerarisch loonbedrijf

PRENGER

TEL.: 0524 -561229 Den Velde H.H. LANDBOUWERS:

·

Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij:

PRENGERS'S LOONBEDRIJF Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf WEERTS Lindel.di_jk 5 7791 RD Rade~i_jk

Tel. : 0523 - 216238

~

y..., -

REnE /CHLEPPER

TWEEWIELER/

VERKOOP FIETSEN VERHUUR FIETSEN VERKOOP ONDERDELEN REPARATIE RACE- EN ATB SPECIALIST

Gazelle dealer

Me1boomplein 2 Gramsbergen Tel: 0524-562590

'



PROGRAMMA ,,

Datum

Wat

Waar

Hoe laat

6 okt.

Disco rokerjeuQd

De HeuQte

20:30 uur

9 nov.

Passage : DruQsverslaving

Ger. kerk

19:45 uur

1 nov.

Voedselactie Dorkas Hulp

Ger. kerk

19:30 uur

2 nov.

Voedselactie Dorkas Hulp

Mastdijk 1

Hele dag

3 nov ..

Disco rokerieuqd

De Heugte

20:30 uur

7 nov.

Naiaarsverqaderinq P.B.

De Heuqte

10 nov.

Playbackshow 't Kompas

De Heuqte

19:30 uur

13 nov.

Passaqe : Schoonheidsspecialiste

Herv. kerk

19:45 uur

1 dec.

Disco rokerjeugd

De Heugte

20:30 uur

没e Heuqte

路 14:00 uur

!

2 dec.

SinterKlaas

5 dec.

Sinterklaas 't Kompas

't Kompas

Middaq

15 dec.

KerstbinQo

De HeuQte

20:00 uur

18 dec.

Passage : Kerstviering

Ger. kerk

19:45 uur

22 dec,.

Kerstvierinq 't Kompas

De HeuQte

15:00 uur

'

2001 6 jan .

Nieuwjaarsborrel

Eerste dood. - zat. van de maand : Oud papier 't Kompas deponeren in de container. Ophalen Oud papier OBS Den Velde: Chemokar voor het inleveren van klein chemisch afval : iedere 3e donderdag v/d maand bij Herv. kerk. De Roker Proat contact vrouw : Gini Reins . Radewijkerweg 25d, tel : 216518. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programma-overzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten. Kopij voor de volgende RP graag bij Gini inleveren v贸贸r 1 dec 2000.