Roker Proat 2000 Jaargang 09 nr. 2

Page 1Juni 2000, ge jaargang nr. 2

Redactie - krabbels Beste Roke-leu, Na de record- inhoud van de vorig RP nu weer een gewone. Mensen: laat komen, die kopij !!!! Na bijna 2 jaar van voorbereiding gaat het dan nu echt gebeuren. Het volledige programma is klaar voor het enig éééécht - vette : Feest van Roke. Er is een natuurbijdrage van Marijke Hag, in haar schuur nestelen een van de uilen-paartjes die Radewijk rijk is. Verder zoals reeds in de vorige RP aangekondigd enkele aanvullingen op het boek van Roke. En dan was er natuurlijk vlak voor het samenstellen van deze RP het gekostumeerde voetbal. Nog net gewonnen door de nieuwbouw, was er goed voetbal. Dit niet in de laatste plaats door de goede inzet van 2 teams van de Klaverhof. We wensen jullie veel leesplezier. De redactie.

(Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 september 2000)

1


toneelvereniging __(7)

-k''

,,C:=YUJ. Beste mens'n,

Hier komt nog een klein berichie van de toneelverieniging. Op dit moment hebbe wej zogenaamd pauze. Dat is ok better want alles stiet now in 't teken van de voetbal, sommige mens'n zult zo langzaam maar zeker wa zenuwachtig wörd'n, ......... haalt de oeze 't afkomt d'r niks van terechte. Now ja, wej zult vanzelfwa zien, wej wacht maar rustig of Noa afloop van 't veurige toneelseizoen hebbe wej een gezellige feestaomd had. Klootschieten stund op 't programma en an etten en drinken ontbrak het niet. Gelukkig hadden wej noa afloop gien kloot verleuren, alle kloten waad'n d'r nog. Wej hadden d'r zölfs nog meer noar afloop, knap hè ! Wat toneel betreft kan ik ow vertel'n dat wej een nej stuk hebtuut e zöcht. De speuiers bint bekend en wej bint in dizze tied bezig met lees'n. Eerst lese wej 't stuk een aantal keer'n samen deur, dan leest ieder zien eigen rolle op. Dan zo langzaam maar zeker begunne wej is een bettie op toneel te lesen want natuurlijk kent gieniene dan nog de tekst. Dan zo toeverdan mutte wej 't eerste bedrief kennen en dan is 't ongeveer augustus I september en dan repetere wej wekelijks, elke maondagaomd in de fleugte. Oh ja, 't stuk hiet: "Zien dochter" en is schreem deur J.P. Asmussen en vertaald deur W.F. Nagel. Wej bint bliede dat meneer Nagel dat doane hef anders begreep'n wej d'r helernaale niks van. Woar 't stuk over giet heur ie de volgende keer. Ik wens oe allernaale een hele prettige vakaansie. Luu, goet goan en völle wille, Marchien

2


bouwbedrijf

tervoorde Westeindigerdijk 18 .:. 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122

. VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeaeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen Tel. 0524-561352

SCHOTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 56 13 62 r


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

13otal1iscl1c

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Vijvcrt~il1

A()a HofmaM Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4- 1/11, di. tlm za. van 10.00- 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree 1112,50 p.p., groepen reductie

COIIIJ';;;;) CAR Gespecialiseerd in:

~

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties •

APK

NijYerheidstraat 17- Hardenberg- 0523-271318


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Costerweg 23

Tel: 216402

Bij dezen weer een berichtje van uw Plaatselijk Belang betreffende de lopende zaken waar we momenteel mee bezig zijn: •

• •

• • •

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde ledenvergadering waarbij tevens het 60 jarig jubileum werd gevierd, nogmaals dank aan toneelvereniging Roke voor het opvoeren van de revue "Van Rodwycke tot Radewijk" Gert Jonkhans heeft afscheid genomen uit het bestuur en als nieuw bestuurslid mochten we Jan van der Veen begroeten. Koninginnedag 2000 is goed verlopen alhoewel het weer ons vorig jaar beter gezind was, in totaal hadden we 113 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die aan de spelletjes mee deden. Het "Kloep'm" was ook weer een succes, ditjaar konden de volgende winnaars een prijs in ontvangst nemen: • 4 - 8 jaar Roy Oldehinkel • 9 - 12 jaar Marco Oldehinkel • ouder dan 12 jaar Ron Meijering Eind juni zitten we weer met de wethouder en contact ambtenaar rond de tafel om alle lopende zaken te evalueren Om de huisnummering in het buitengebied te verbeteren komt de gemeente met een voorstel voor een uniforme huisnummerpaal welke tegen kostprijs van ongeveer f 40,== kan worden aangeschaft, nadere informatie wordt binnenkort huis aan huis verspreid De busreis voor onze 60+ leden is ditjaar gepland voor 12 september a.s. nadere informatie volgt nog Voor de speeltuin in de nieuwbouw is nu het laatste grote houten klimtoestel besteld, zodra deze geplaatst is, is ons "Roker Tuuntien" geheel kompleet Voor de kleed en toilet accommodatie op het sportveld hebben we toestemming gekregen van de gemeente, ook de eerste financiele bijdragen zijn al binnen. We hopen direct na de bouwvak vakantie met de werkzaamheden te kunnen beginnen De gemeente heeft volgende wegwerkzaamheden gepland: • Snoeyinksdijk voorzien van nieuwe asfaltlaag • Mastdijk gedeeltelijk voorzien van nieuwe slijtlaag • Oude Veenweg voorzien van nieuwe slijtlaag

Dit was het weer voor dit moment graag tot de volgende Roker Proat. Namens het bestuur Klaas Reins

3


Het boek van Roke Zoals reeds in de vorige Roker Praat vermeld, zijn er in Het boek van Rake een aantal 'inhoudelijke fouten geslopen. Op ons verzoek voor opmerkingen hebben we ĂŠĂŠn reactie gekregen : Van dhr. G.J. Kamphuis. Onze hartelijke dank hiervoor, we hebben de gehele tekst hieronder opgenomen. Doch allereerst de andere fouten : Blz. 172

De volgende hoofdonderwijzers/directeuren van christelijke school dienen in de lijst opgenomen te worden : J. Roozema (1959- 1964), W Reitsma (1964- 1969) en P. Hoogeveen (1969- 1998).

172

Naamscorrectie : de voornaam van Mirjam Hekman is fout, dit moet Mirjan zijn.

215

Aan de lijst van kinderen van Hermannus Eggengoor en Geesje Bennink moet nog worden toegevoegd : Derk Jan Eggengoor, geboren 01-07-1942 te Radewijk.

De inhoud van de brief zoals we die kregen van G.J. Kamphuis : Aan de redactie van Het boek van Rake en de Chronologie van Rake Met instemming hebben we ons eerder al aangesloten bij de waardering over de boeken. Het gaat ons dan ook alleen om de juiste weergave van de werkelijkheid, dat we menen te moeten attenderen op de, naar ons inzien, onjuistheden die er helaas ingeslopen zijn.

4


In het boek van Roke staat namelijk op blz. 46 en 47 over Roelof Nijman en Zwaantje Kamphuis vermeld: 'Omdat ze geen kinderen hadden nagelaten was testamentair bepaald dat de nalatenschappen geërfd werden door de kinderen van Jan Kamphuis en Berendina Peltjes'. Dit is niet juist. De werkelijkheid is als volgt. De nalatenschappen van Jan Herm Kamphuis en Roelof Nijman samen toebehorend de boerderij met de daarbij behorende landerijen werd volgens familie-erfrecht elk voor de helft door hun bloedverwante familie geërfd. Na het overlijden van Jan Herm Kamphuis in 1978 de helft van de onverdeelde boedel door de familie Kamphuis. En na het overlijden van Roelof Nijman in 1991 de andere helft door de familie Nijman. Doordat in juni 1987 Roelof Nijman moest worden opgenomen in Clara Feyoena Heem, werd bij notariële veiling in december 1987 in de kantine van het Wagenwiel' de nog onverdeelde boerderij met erf gekocht door H.J. Lennips. De aan RoelofNijman in eigendom toebehorende grond werd op dezelfde veiling in percelen bij opbod verkocht aan Jan Brill en aan de familie Kamphuis. De Chronologie van Roke heeft ook enkele, ongeveer dezelfde, onjuiste weergaven. Op blz. 59 staat de geboorte van Zwaantje Kamphuis twee maal vermeldt. De eerstgenoemde datum, 22 september 1906 is juist. Op blz. 204 staat vermeld: 'waardoor de familie Kamphuis de landerijen en 't erve Broekgeerts erfden'. Dit is zoals gezegd onjuist. Beter had vermeld kunnen worden: 'waardoor de familie Nijman zijn nalatenschap erfde'. Op blz. 47 van Het boek van Roke staat onder de foto van Roelof Nijman een niet juiste geboortedatum: 22-12-1906. De juiste geboortedatum in namelijk: 14-08-1906. En van Zwaantje Kamphuis 14-08-1906 ook foutief. Deze geboortedatum is namelijk.: 22-09-1906. We danken iedereen die ons op de één of andere manier heeft geattendeerd op fouten. Wellicht ten overvloede : we blijven graag opmerkingen en aanvullingen ontvangen. Met vriendelijke groet, Redactie "Het boek van Roke".

5


De Chronologie van Roke Na onze oproep in de vorige Roker Praat voor aanvullingen op de irrhoud van de chronologie mochten we tot nu toe 30 formulieren ontvangen. Dit is natuurlijk niet voldoende om de gegevens van de chronologie over de laatste 100 jaar volledig te krijgen. We hopen op nog meer reacties. Mocht u het formulier kwijtgeraakt zijn is dit te verkrijgen bij Jan en Jannie Weertel of Herbert lansink. ----------------------~~~~====:::::::.::::::::.":'~=~-----------------------.------

Zomer recept : Amerikaanse aardbei cheesecake

oe.

Verwarm de oven voor op 150 Laat 60 gram ongezouten boter smelten. Maal in de keukenmachine 170 gram digestive biscuits tot grof kruim (of rol ze in een platic zak met een deegroller fijn). Roer er 2 el suiker en de boter door en druk het op de bodem van een springfarm (0 24 cm). Zet dit tot gebruik in de koelkast. Roe met een garde 400 gram MonChou, 400 gram vanillekwark, 4 eieren, 50 gram suiker, de geraspte schil van 1 citroen en 4 el citroensap tot een egale massa. Schenk de massa in de vorm. Bak de taart in het midden van de oven 50 min. of tot het kwarkmengsel is gestold. Laat de taart afkoelen. Roer met een garde 125 mi zure room, 1 el witte basterdsuiker en 1 zakje vanillesuiker los. Strijk de room over de taart uit. Was 250 gram aardbeien en versier de taart ermee.

6


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

· Alle soorten diervoeders

Gewasbeschermings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

~

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

~

ha.t9etloott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! '\4;lrzekeringen Pensioenen Sparen

fll:.'fi.

V~

~

UD~ - v

Make~aardij o.g. Taxat1es o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819

1


ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37- Tel 0523-216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria

Dre

IPlr~n~lEnhof

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 2657 57

...='

_"-~ ltl

-:;;..

~

,~-~


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

AA interieurverzorgers

••••• W. nVISie

Het is ons vak er iets moois van te maken ,:.

ALBERT VASSE

Tet. :

Bloemenboetiek

45

"De Smidse"

'<4-56 1

%Grom

De Groente- en Frultspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Sbergef}

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~ ~ ~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

~

Boekhoudp[O!Jramma's '<,

~ ~

~

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen ~

Managementprogramma's

f!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

til TEL. 0524 • 561795. FAX 0524-561852


Secretariaat:

Klaas Reins Noord Costerweg 23 TEL: 216402

Eindelijk is het dan zover, na een paar jaar intensief bezig te zijn geweest is het Comité erin geslaagd het nodige geld bij elkaar te krijgen, maar laten we eerlijk zijn dit was zonder sponsoren en vrijwilligers niet mogelijk geweest. Hiervoor nogmaals iedereen bedankt! Nu kunnen we dan ook het programma voor deze beide feestdagen bekendmaken. Vrijdagmiddag. Programma voor alle inwoners van Radewijk . • •

Mondorgelclub uit Gramsbergen. Conferenciers uurtje duo Schuers en Hidding.

Programma voor de Basisschool gaande kinderen uit Radewiik. • • •

Clownsduo uit Lutten. Ballonnen oplaten. ( hiermee zijn prijzen te winnen) Tevens zal er een spring kussen aanwezig zijn.

Vrijdagavond. Programma voor de jongeren. • •

Karaoke show. M.m.v. Discotheek Europe. Optreden van de formatie" Oe Heino's"


Zaterdagmiddag. Programma voor jong en oud. • • • • •

Straten meerkamp. Sjoelen. Schminken. Springkussen. Pony rijden.

Zaterdagavond.

• • •

Optreden van het Shantv koor uit Gramsbergen. Groot feest met medewerking van de Moeflons. Tevens zal Toneelvereniging Roke nog voor een verrassing zorgen.

Dit was korte samenvatting wat ons te wachten staat op 7 en 8 juli. Voor dit feest hebben we natuurlijk een grote tent tot onze beschikking . Het programma van dit feest zullen we ruim op tijd bij alle inwoners bezorgen. Hierop zullen dan ook de juiste aanvangstijden vermeldt worden.


Kort bericht AVO Radewijk de Klaverhof

Eigenlijk lijkt de AVO een beetje op een klein dorpje naast Radewijk. Vooral nu de lente is losgebarsten staan de caravans in het volle groen en is het een rustige woonplek voor de bewoners, die bijkomen van hun zwerven door Europa. Wel in afwachting van de uitslag van hun procedure, wat altijd onzekerheid en spanning met zich meebrengt. Toch heerst er een goede sfeer. De mensen doen hun huishouden en volgen daarnaast Nederlandse lessen, doen aan sport op het terrein of bij clubs in Hardenberg en nemen deel aan speciale activiteiten voor vrouwen en kinderen. Regelmatig zijn er ontmoetingen tussen afgevaardigden van kerken uit Hardenberg en omgeving en bewoners van de AVO, wat vaak heel leuk verloopt. Wij vermoeden dat ook bij toename van het aantal bewoners de vriendelijke sfeer op de AVO behouden zal blijven, omdat iedereen toch in de gelegenheid zal blijven elkaar te leren kennen en daardoor zal men respectvol met elkaar omgaan. Ook voor u, de inwoners van Radewijk en Hardenberg, is er gelegenheid kennis te maken met de huidige bewoners. Op zaterdag 24 juni, tussen 11.00 uur en 17.00 uur, wordt er een open dag gehouden op de Klaverhof. Er zijn informatiestands, er kunnen hapjes en drankjes genuttigd worden, er zijn kinderactiviteiten, er is muziek, wie zin heeft kan een potje volleybal spelen en een aantal bewoners is graag bereid u uit te nodigen in hun caravan.

9


Ook kunt u kennis nemen van specifieke buitenlandse gebruiken, zoals het beschilderen van de handen door somalische vrouwen, exotisch eten, etc. Er is alle mogelijkheid een goede indruk te krijgen van het leven in de opvang en te praten met de bewoners, vrijwilligers, beheerders en werkers van de Klaverhof. Wij wensen u van harte welkom die dag!

Nieuws van de Radewijker jeugd groep

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele lege statiegeldflessen die wij hebben gekregen tijdens onze actie op 28 april jl. Dit heeft een bedrag van maar liefst fl. 758,50 opgebracht. De bedoeling is dat we verlichting en dergelijke voor onze disco aanschaffen. Op 23 juni is onze volgende disco in de Heugte en wie weet staan onze nieuwe lampen er dan al. Groetjes en tot ziens op vrijdag 23 juni.

Jonge poesjes gratis af te halen. Geboren 24 mei 2000. Fam. Oldehinkel Radewijkerweg 34 tel. 2~6494

10


computersystemen o* o* o* o* o*

netwerken hard- en software randapparatuur inruilmogelijkheden internet sites ontwerpen en onderhouden

satellietapparatuur

opeOioÂŽ'~~jgen:

o* digitaal ~aatl\tJI.~cl'lri:i. * t d . van~~'lXMqt l o vas een raaibare systemen 'sm~Ăłp

eyCom

'

Lindeldijk 3 Radewijk Tel 0523- 21 64 51 Fax 0523- 216400 Email beycom@planet.nl

L_

-------------

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

6. b.

6. 6. 6.

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

6.

6.

reklamestudio

VISSER

autobelettering reklameborden Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523- 21 63 20


••••••••••••••••••••

0

•••••••••••••••••

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tehuuraangeboden: Biertapinstallatie (inclusief glazen). Voor informatie :

J. Valk Radewijkerweg 40 Tel: 0523-216308

······························································································

~\~ GRAM

~~~

SCHILD

ee

uw

- Gramsbergen 11


De kerkuil van Radewijk

Er is één broedend kerkuilenpaar in Radewijk. En wij hebben het genoegen om deze bijzondere nachtvogel een broedplek aan te kunnen bieden op ons erf. Jaren geleden was er een broedpaar bij de familie Veneman (Lindeldijk 8). Hoe krijg je een uil zo gek om bij jou op zoek te gaan naar een huis? De kerkuil is een echte plattelandsbewoner. Uilen die nog geen vaste woonplek hebben, zwerven rond en gaan op zoek naar een geschikt terrein. Een grote schuur met een vliegopening is een begin. Wanneer in de schuur een kerkuilenkast gehangen wordt, dan is de broedplek al gemaakt. Rond de schuur moeten wat houtwallen en grote bomen aanwezig zijn ...-<.&."0~t~;..u;,~~!*ldlltlilil• (als beschutting, rustplaats en uitkijkpost). ::..:. ~ . ) - · ~·· En daar direct omheen de open velden, waar ' '' in het algemeen voldoende voedsel te vangen is in de vorm van vooral muizen. Kerkuilen zijn al tevreden met een gebied van zo'n twee kilometer rond de nestplaats. Helaas is de kerkuil nog steeds een bedreigde en dus beschermde diersoort. De afname van geschikte leef- en broedmogelijkheden en de toename van verkeersslachtoffers hebben een sterke teruggang in het aantal kerkuilen in Nederland veroorzaakt. Dankzij o.a. de activiteiten van de landelijke kerkuilenwerkgroep neemt het aantal broedparen weer toe. We vonden al enige jaren regelmatig in de schuur braakballen van een kerkuil: een bruinzwarte bal met onverteerbare botten en haren van muizen, die eenmaal per dag uitgebraakt wordt door een volwassen uil. Dat was voor ons· de reden om een kerkuilenkast te plaatsen. Na enige jaren hoorden we dan voor het eerst in het voorjaar van 1999 de indrukwekkende, schelle schreeuw van een mannetje. Een schreeuw die beantwoord werd! Vanaf dat moment was het een feit: we kregen een kerkuilenpaartje "voor het leven". Kerkuilen zijn heel standvast en trouw aan elkaar! Behalve de braakballen en de krijtstrepen van de uitwerpselen merken we trouwens

De kerkuil meet 34 cm en heeft een vleugelspanwijdte van 85 cm.

12


niet veel van de uilen. Overdag laten ze zich niet zien of horen. Zodra het donker wordt kun je het geluk hebben de uil te zien rondvliegen na een kenmerkende schreeuw gegeven te hebben. Het vliegen zelf hoor je niet door de bijzondere bouw van de veren. Een muizenplaag zal er in de buurt niet gauw ontstaan. Een volwassen vogel eet per nacht 3-5 muizen en wanneer de 6 à 8 jongen gevoed moeten worden, worden er zelfs meer dan 200 per week gevangen. Behalve veldmuizen eet de kerkuil ook veel spitsmuizen. Uit braakballenonderzoek bleek veldspitsmuis dat de kerkuilen bij ons o.a. veldspitsmuizen op hun menu hebben. En zo kwamen we er dus achter dat de veldspitsmuis, die in Noord en Midden Nederland niet veel voorkomt, ook in Radewijk aanwezig is. Vorig jaar zijn er zes van de zeven eieren uitgekomen. Als de jongen na zo'n 7 weken het nest verlaten, blijven ze in de buurt en worden nog door de ouders gevoerd. In die tijd zie je dan ook regelmatig een jong in de bomen zitten. En als je ze niet ziet, dan hoor je wel aan de alarmerende kreten van andere vogels dat er één in de buurt is. Zodra de jongen zelfstandig zijn (na drie maanden), worden ze door de ouders verjaagd. Eén keer hebben we zo'n conflict tussen ouders en een jong gezien. En dan op zoek naar een eigen territorium. Alleen, er zijn niet zoveel mogelijkheden om broedplekken te vinden. Radewijk heeft een geschikt leefgebied voor de kerkuil en is groot genoeg om nog meer broedparen te herbergen. Wanneer je het leuk vindt om deze bijzondere vogel meer kansen te geven om te overleven en je woont op een geschikte plek: een uilenkast wordt gratis voor je opgehangen. Neem dan even contact op. Een nieuwe lichting jonge kerkuilen komt er weer aan!

Marijke Hagg

Lindeldijk 1

uilskuikens

13


14


KOZIJNEN

Boterdijk 4 Tel. I Fax: 0523-267780

RAMEN

DEUREN

7793 HO HOOGENWEG AutoteL 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2

7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


Te koop :

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit GROEN voor het maken van een boog. SIERMAlS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur:

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard I pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER.

Adres:

Fam. Kelder Tel: 0523 216265 Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zink· en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

ESSO TANKSTATION & DOE-HET-ZELF CENfER

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

TEL:0524-562301 li'AX:0524-562108

HET TANKSTATION MET 24 UURS SERVICE MIDDELS DE BUITENPAAL EN OOK GESCHIKT VOOR ALLE CREDITCARt>S OOK BANK EN GIRO

'i~ l_ _ _ _ _ _ _ _____,


•neng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Ra bobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedriJfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


voor de volgende opleidingen: -Modinette - Costumiere - Tailleuse -Coupeuse - Coupeuse-leidster : Handwerkontwerpster -Modiste - Lerares-coupeuse maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561 756

BAALDER llli'IWI'IIII

Dr.A.Sd!weltzerplein4-S 7mED Hardenberg

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

ÂŽTOY OTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN