__MAIN_TEXT__

Page 1


Redactie - krabbels Beste Roke-leu, Net voor de eeuwwisseling ligt hij er weer : de nieuwe Roker Pro at. Zonder voorgaande jaren tekort te doen : "Het was een veelbewogen jaar", het laatste van deze eeuw. Getuige de inhoud van de RP deze keer spelen veel van de gebeurtenissen ook nu nog. Al geruime tijd geleden gestart zijn de voorbereidingen voor ons eeuwfeest nu in volle gang: lees verder voor het laatste nieuws. Dat er van "Het boek van Rake" in de voorverkoop al meer dan 700 exemplaren verkocht zouden worden had niemand een jaar geleden kunnen vermoeden. De lage inschrijfprijs zal hieraan wel ten grondslag liggen. Verder veel over de Klaverhof en haar bewoners, vanaf nu waarschijnlijk een terugkerend item in de RP. Na enkele specifieke vragen op dit onderwerp, hebben het Plaatselijk Belang en het Algemeen Belang gezamenlijk een stukje geschreven over hetgeen ze doen en waarvoor ze staan, verschillen en paralellen worden belicht. Naast veel leesplezier met deze RP wensen we alle lezers alvast een goede kerst, een fijne jaarwisseling en natuurlijk een gelukkig(e) nieuw jaar-eeuw-millennium. De redactie. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren v贸贸r 1 maart 2000)

1


Nieuwe buurtbus.

Sinds begin december rijdt er een nieuwe buurtbus door Radewijk en Hoogenweg. De oude had er meer dan 500.000 km. opzitten en was nodig aan vervanging toe. De nieuwe bus is uitgerust met een mobiele telefoon. Sinds de komst van de asielzoekers op de A.V.O. Radewijk (camping de Klaverhof) komt het voor dat de bus (over)vol zit. Met de beheerder van de Klaverhof, de heer H. Lamberdink, is afgesproken dat er telkens maximaal 5 asielzoekers in de bus mogen plaatsnemen. Bij een groter aanbod kan de bestuurder meteen de heer Lamberdink bellen voor extra vervoer. We hopen hiermee aan de doelstelling te voldoen :Openbaar vervoer voor alle inwoners van Radewijk en Hoogenweg. Bestuur Buurtbusvereniging Radewijk I Hoogenweg.

Te koop aangeboden.

Koop hooi niet te duur, Koop 't bij Harm uit de schuur. Voor paard, schaap, sik of geit, Ik moet alles kwijt. Tel: 216209 Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie :

J. Valk

Radewijkerweg 40 Tel: 0523-216308

2


n~eng_

voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


voor de volgende opleidingen: -Modinette - Costumiere - Tailleuse -Coupeuse - Coupeuse-leidster - Handwerkontwerpster -Modiste - Lerares-coupeuse maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561156

Ensaid Modevakschool "HETTY"

PLUSMARKT OOK UW SUPERMARKT.

8 11 Etk~.IJ 11 ~Mi\iliĂ il Plusmarkt. Opgeteld de beste!

@TOY OTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


I' 0; ~

RO~~ ~'

.a

Q

0

.

"

.

'-I:

......

COMITÉ NIEUWS LOTENVERKOOP De loten voor het eeuw feest zijn weer uitgedeeld aan de verenigingen in Radewijk er zijn in totaal 3000 loten te verkopen. De trekking van deze verloting zal tijdens de Kerst bingo op 17 december in Heugte plaats vinden.

OLIEBOLLENBAKKEN Deze Actie zal gedaan worden, door het Comite, Passage {n.c.v.b.} en de Sportcommissie. Om het bakken wat sneller te laten verlopen hebben we bakkerijmachines gehuurd. Het bakken van de oliebollen zal plaatsvinden in de werkplaats van Bouwbedrijfter Voorde. Het is de bedoeling dat we op dinsdag en woensdag bakken, woensdag 29 december, zullen de oliebollen huis aan huis worden verkocht in Radewijk e.o ... Om deze actie goed te laten verlopen zijn we nog wel wat mensen nodig. Dus heeft u nog wat tijd over om te bakken of te bezorgen meld u zich dan bij de organisatie. Tel:216270.

3


toneelvereniging ~(J),k77

,,(;;;:Yw Beste mens' n,

Wat binne wej drok west met toneel. Veule maal'n repeteer'n en het decor kreeg een flinke opknapbeurte. Maar luu wej hebt het red.18 november was de generale repetitie. Net as veurigjoar waar'n de Roker 65 plussers oeze gast. Inmiddels hebt wej het stuk "Kom terug Geerte" al weer enkele keer'n in de Heugte speuit Over publiek had'n wej niet te klaag'n. Sie en wej hebt geweldige aomd'n had. Mooi want sunder enthousiast publiek is het veur oes meulijk speul'n. Ben ie nog niet west kiek'n kom dan noar iene van oeze volgende nutvoerings op 18 december 1999 of 22 januari 2000. Kaarties kun ie bestell'n bei Alie Reins tel. 216402 ofbei Annie Veneman tel. 216594 Wej hopt dat allemoale komt kiek'n. Wej wenstjullie allemoale fijne kerstdag'n en een goed begun van het neie millenium. Luu dit was 't veur now, goet goan en vรถlle wille. Marchien 4


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Gewasbeschermings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

~

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

~

ha.tseuoott

ASSURANTIテ起 & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! !W'.11

Verzekeringen ~ Pensioenen V~ Sparen . UDHBIIC v

Make~aardij o.g. Taxat1es o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 窶「 Fax (0523) 267819


IJS ---...:::: ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37- Tel 0523-216497

*VERJAARDAGEN *FEEStEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

DIE IPl r11 n~IE wth uf

Cafetaria

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757

....=."-..

~

IJf

~

i'0~


P.B.

~~

S.A.B.R. "De Heugte"

Omdat er onder de lezers van de Rokerpraat nogal wat onduidelijkheid is wat het verschil of verband tussen de Vereniging voor Plaatselijk Belang te Radewijk en de Stichting Algemeen Belang Radewijk is, zullen we proberen u middels het onderstaande verhaaltje u dit duidelijk te maken. De Vereniging voor "Plaatselijk Belang Radewijk": Conform de statuten heeft de vereniging tot doel de stoffelijke en culturele belangen van de gehele bevolking van Radewijk te behartigen en het dorp als zodanig leefbaar te houden voor al zijn inwoners. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door: • Het houden van leden vergaderingen • Het onderhouden van contacten met belanghebbenden, overheden en overige in aanmerking komende organen • Het bemiddelen of verlenen van geldelijke of morele steun aan plaatselijke belangen • Het in het leven roepen van stichtingen • Het bevorderen van de huisvesting en leefbaarheid in de plaats • Het bevorderen van alle activiteiten die het belang van de plaats beogen Het bestuur bestaat uit 7 personen welke op de leden vergadering worden gekozen en benoemd voor een zittingsperiode van twee maal vier jaar. De Stichting Algemeen Belang Radewijk heeft volgens haar statuten ten doel de oprichting, instandhouding en exploitatie van een gemeenschapsgebouw in Radewijk en het organiseren van activiteiten die de gemeenschapszin bevorderen, zonder daarbij winst te behalen. Met andere woorden, het bestuur van de stichting zorgt ervoor dat het dorpshuis De Heugte instandgehouden en geêxploiteerd wordt. De exploitatie wordt verricht door de zogenaamde beheerscommissie, een uit 6 personen bestaande groep vrijwilligers die het eigenlijke beheer van De Heugte verzorgt. Het bestuur van de stichting bestaat uit afgevaardigden van diverse verenigingen uit Radewijk die gebruik maken van het dorpshuis. De meeste gezinnen uit Radewijk steunen ons met eenjaarlijkse financiele bijdrage, om het dorpshuis instand te houden. Om verwarring met het Plaatselijk Belang te voorkomen zullen we zoveel mogelijk "De Heugte" aan de naam van de stichting toevoegen. Namens Plaatselijk Belang Klaas Reins en Namens Stichting Algemeen Belang Radewijk Jan Kamphuis. Voor eventuele vragen en of onduidelijkheden kunt u ook bij ons terecht.

5


Zie 'k de Roadewieker mölle din nogal geregeld dreit. Dan denk 'k, dàt liekt toch héél völle op oons en oonze afhankelijkheid. Wàt kunt die wiek'n zonder wind? terwijl het koor'n wacht. .. Wàt 'n mense, as gieniene em bemint? terwijl elk hatte zuks toelacht krekgliek, aj zwart bint , of 'n blaanke wie zöl veur 'n gezond contact niét dàànk'n. Urngang is, as wind veur 'n mölle is dàt anwézig, dan kan 'r héél völle!! Harmke de Ruiter

NIEUW IN ROKE

Hoewel alweer een paar maanden woonachtig in Roke kregen wij van de redactie van de "Rokerproat" de vraag ons nader voor te stellen. van die gelegenheid willen we graag gebruik maken. Overigens is die uitnodiging alweer van een tijdje terug en op het laatste moment moet het dan toch nog gebeuren. U kent dat gevoel. ... Met z'n zessen zijn we neergestreken op Raderwijkerweg 47. Wij zijn daar gaan wonen om het beheer te doen van de camping en de AVO (u allen bekend). Na een paar maanden kunnen we zeggen dat we het erg naar onze zin hebben, zowel qua wonen als werken. Debet aan dat gevoel zijn de diverse contacten die we al hebben kunnen opbouwen. Wij hopen dat we een goede tijd in Roke zullen hebben, dat we kunnen bijdragen aan het maatschappelijk leven. Voor wie eens langs wil komen: Altijd van harte welkom ... Herman en Annetta Lamberink Sanne, Mattias, Yosja en Jelmer J.

6


Advies, levering en installatie van: r,<tf;."f-'t

satellietapparatuur

computersystemen

~~~

o* digitaal en analoog ':Jvfo'ö 0 o* hard- en software o* vaste en draaibare systemen ~f:J't--<tf;.Yo o* randapparatuur o* lnruilmogeHjkheden -1:-~ o* verkoop gebruikte computers ~ .-o* verbouw van uw huidige computer •, -cl'~ U heeft dan nodig: v • digitale ontllanger o* computercursussen • uniwrsele kop o* PC's met 3 jaar on site garantie •~cegangskaart(smar1X:ard)

...~~~-·----------~ • schotel

VOORRAAC LEVERBAAR

LIT

openingstijden: maandag t/m zatartlag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag geslotan

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

6. t:. 6. 6. 6.

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

autobelettering reklameborden

reklamestudio

VISSER

Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523- 21 63 20


Het boek van Roke We zijn de 700 grens voorbij : zoveel exemplaren van het boek zijn er nu al verkocht, onze stoutste verwachtingen worden overtroffen. Ook de chronologie wordt goed verkocht : nu al 500 aanmeldingen. Deze overweldigende belangstelling stelt ons in staat om onze doelstellingen wat betreft de vorm te verwezenlijken. Na het nodige correctie- en coĂśrdinatie werk gedurende de afgelopen maanden hebben we ook onze planning voor het drukken gehaald : het boek ligt op dit moment bij de binder, op schema om op 30 december feestelijk te worden uitgereikt in de Heugte. Jammer genoeg is ons dorpshuis niet groot genoeg om een open uitnodiging uit te geven voor deze avond. We hebben moeten besluiten om uitnodigingen te versturen, met name aan mensen die actief hebben meegeholpen aan het maken van het boek, de sponsoren en mensen die specifiek in het boek worden genoemd. Alvast een voorproefje van het boek zelf : Naast een gedeelte met een beschrijving van de oude erven, de nijverheid, belevenissen en de oorlogen wordt er in het eerste gedeelte een beschrijving van de geschiedenis van Radewijk gegeven. Voor het eerst worden er foto's vertoond van prehistorische vondsten, 7 in totaal, waarvan er ĂŠĂŠn hiernaast is weergegeven. Er is een verhaal over de geologie, de eerste vermelding van Radewijk (in het jaar 1300), een beschrijving van het ontstaan

7


van onze buurtschap, enkele interessante mogelijkheden voor het ontstaan van de namen Radewijk en Roke en natuurlijk een overzicht over de nu 700 jaar oude historie. Dit laatste overigens in woord en beeld, d.m.v. een tijdsbalk en een overzicht van historische landkaarten (zie voorbeeld). Het programma van de 30e staat nu zo'n beetje vast. Het eerste deel wordt verzorgd door de toneelvereniging : Harm Huisjes heeft een revue gemaakt gebaseerd op wetenswaardigheden uit het boek : er wordt al driftig geoefend voor de uitvoering. De revue zal een vrolijke inleiding zijn voor 路het tweede gedeelte van de avond : de uitreiking van het boek zelf door Resina Ramaker aan een prominente Radewijker. E.e.a zal worden omlijst met een presentatie over het maken van het boek zelf. Na afloop, tijdens het nuttigen van enige versterkingen, zal met de verkoop van het boek begonnen worden onder de aanwezigen. De eigenlijke verkoop zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari vanaf 14:00 uur in de Heugte. ledereen die een boek (boeken) besteld heeft wordt verzocht zijn/haar bestelling te komen afhalen. Gelieve zoveel mogelijk gepast geld mee te nemen. (let op : de prijs per boek I chronologie besteld in de voorverkoop is fl. 35,= I fl. 25,=, terwijl boeken besteld na 1 september fl. 50,=, resp. fl. 40,= kosten. Voor verdere vragen, opmerkingen, idee毛n en aanmeldingen kunt u terecht bij Jan en Janny Weertel (216374), Herbert Lansink (216588) enErwin Wolbink (268400).

8


... nvtste

Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

A.At Interieurverzorgers ·~

w•

Het is ons vak er iets moois van te maken;,

ALBERT VASSE

ref. : Q.s:

Bloemenboetlek _.

"De Smidse"

'<4-56 1

D.éb Gr0

De Groente- en Fruitspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

'l'r)sberg6 f)

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~ ~ ~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

~ ~

~

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen

~ · Boekhoudprogramma's

~

Managementprogramma's

e!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

filTEL. 0524- 561795. FAX 0524-561852


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secre1ariaat:

Klaas Reins Noord Gosterweg 23 Tel: 216402

Terugblik activiteiten van het Plaatselijk Belang Radewijk en de lopende zaken waar we mee bezig zijn. • De 60+ reis, dit jaar op 14 september, bleek een voltreffer te zijn. Met een volle bus ging de reis 's morgens richting Drenthe en Groningen. Bij terugkeer na afloop van de reis was iedereen tevreden en kon men terug kijken op een geslaagde reis. • Voor de leden van de begeleidingscommissie van het AVO voor asielzoekers zijn de afgelopen maanden een paar vergaderingen georganiseerd op de Klaverhof. Daarnaast heeft het P.B. op haar jaarlijkse informatieavond (2 november jl.) de heren Lamberink en Verhagen uitgenodigd om ons te informeren over de start en het vervolg van de opvang van asielzoekers in Radewijk Op deze avond werden de dagelijkse zaken onder de aandacht gebracht van de toehoorders. Onder andere zijn aan de orde gekomen: vervoer kinderen, buurtbus, tandarts, arts en vrijwilligerswerk, enz., enz. • Op 30 november heeft het P.B. een gesprek gehad op het gemeentehuis met wethouder mevr. Ramaker-Brinks en de heer L. Brondijk Op deze avond zijn de volgende punten doorgenomen: • Leefbaarheidsplan (moet dorpsplan worden) • Fietsroutes • Oude zwembad • Beheersovereenkomst speelvoomeningen • Categoriseringsplannen wegen Radewijk • Kleed accommodatie op het sportveld • Grasmat sportveld • etc., etc. Voor het jaar 2000 genoeg onderwerpen om te realiseren in samenwerking met u en de gemeente. In het voorjaar wordt door de gemeente een picknickbank geplaatst op de kruising Westeindigerdijk I Radewijkerweg. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn dan kunt u zich natuurlijk altijd tot een van de bestuursleden wenden voor nadere toelichting. Het P.B. Radewijk wenst u allen goede feestdagen en een voorspoedig 2000 toe. Iedereen bedankt voor al het vrijwilligerswerk wat er weer verricht is, op welke manier dan ook voor onze buurtschap RADEWIJK Namens P.B. Jan ter Voorde.

9


10


KOZIJNEN

Boterdijk 4 Tel. I Fax: 0523-267780

RAMEN

DEUREN

7793 HO HOOGENWEG Autotel.: 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523- 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


Te koop :

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAlS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur :

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard I pony, incl. gebruik buitenbak. GULVER.

Adres:

Fam. Kelder Tel: 0523 216265 Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood路, zink路 en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

@

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

Olieprodukten

fal Esso-gasolie ~

benzine-diesel路l.p.g. Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


Nieuwe Rake-burgers

Drie nieuwe borelingen dit keer : Op 8 september werd Heather geboren, dochter van Margriet Smit en Derk Jan de Haan

Verder werd de familie Hutten - Eggengoor verblijd met de 路geboorte van een tweeling. Op 20 september werden Ma ikei en Daan geboren.

11


~gellleen Bela"9

~~~ ,~' DORPSHUIS DE HEUGTE

.~

~

tl)

·--'L....

~

"i

Secretariaat: J. Kamphuis Radewijkerweg 66a 7791 RH Radewijk tel. (0523) 216547

Vacature beheersechtpaar: In verband met het vertrek van één van onze beheersechtparen, zoeken we dringend als bestuur van de Stichting Algemeen Belang Radewijk (bij voorkeur) een echtpaar, dat samen met de andere beheersechtparen het beheer van dorpshuis "De Heugte" wil voortzetten. Heeft u interesse en ziet u het als een uitdaging, dan kunt u voor 20 januari 2000 reageren bij het secretariaat van het bestuur.

Woning te huur: De woning naast de Heugteis vanaf 1 februari 2000 weer te huur. Hebt u belangstelling om de woning te huren dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting, dhr. F. Reins (tel. 216407).

Denkt u ook nog even aan: 17 december: Kerstbingo, aanvang 20.00 uur, met trekking van de verloting van het Comité 2000. 8 januari 2000: Nieuwjaarsborrel, 15.00- 16.00 uur.

12


bouwbedrijf

ter voorde路

Westeindlgerdijk 18 ~ 7791 AV . RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122

. VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

All.-"YT't'tft't't't't"Y'+'"t'"t'"t'ft"t'T'ft'ffft't't'f'ft'"Yfi'tTTYfift'+'"t'T'tTf'.

Y'TT'TftTT'T'T'T'T'T'TTT'T't'ffT'Tft'T'TTTT'T'T'T'T'T.'TTT'T't'T'T'TT'TTT'T路

20 jaar TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid

Het adres voor Gourmet en Barbeqeu partijen

SCHUTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN

Tel. (0524) 5613 62


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Dotattiscl1c

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Vijvcrt~il1

Ä()a Hofma11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterilora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m• • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 ·1/11, di. t/m za. van 10.00-17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entreeft 12,50 p.p., groepen reductie

COAIJ';;;;) CAR Gespecialiseerd in:

~

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK Nijverheidstraat 17- Hardenberg- 0523-271318


NIEUWS VAN DE AVO (AANVULLENDE OPVANG) .....

De AVO Klaverhof bestaat nu twee maanden. Er wonen nu 120 mensen, meest gezinnen, verdeeld over de caravans en chalets. De bewoners zijn afkomstig uit Armenië, Afghanistan, Burundi, Rwanda, Iran, Somalië, voormalig Joegoslavië, Azerbajdzjan en Tsjetsjenië. Er zijn zo'n 55 kinderen, waarvan er ongeveer 35 naar de basisschool in AZC Slagharen gaan en 15 naar ISK (Internationale Schakel Klas) De Nieuwe Veste in Hardenberg. De volwassenen krijgen twee tot drie keer per week Nederlandse les op de AVO, door de inzet van twaalf vrijwilligers uit zowel Radewijk als Hardenberg. Voor het overige kunnen mensen gebruik maken van de recreatiezaal, waar de mogelijkheid is voor spel, kinderactiviteiten, vrouwenactiviteiten zoals gezamenlijk bakken, het Sinterklaasfeest voorbereiden, enz. De bewoners hebben zo hun eigen dagelijkse zorgen; hoe krijgen ze hun boodschappen van Hardenberg naar de AVO. Dit moet per fiets, met de door de AVO ingehuurde bus, of met de buurtbus. Wel komen er een aantal leveranciers op de AVO, vaak met producten die de mensen van thuis kennen. De afgelopen maanden zijn de mensen druk geweest met hun eigen plek te creëren; tuintjes aanleggen rond de caravan, het sluiten van vriendschap met de andere bewoners. De sfeer doet enigszins denken aan een klein dorp, al leven alle mensen met heimwee om de plekken op aarde die ze hebben moeten verlaten .... Maandelijks komt een begeleidingscommissie bij elkaar die in een open sfeer de gang van zaken en eventuele knelpunten bespreekt. In de commissie hebben de buren, Plaatselijk Belang, Ver. Vluchtelingenwerk Hardenberg, COA-mensen en beheer zitting. Knelpunten die besproken worden zijn o.a. het gebruik van de

13


buurtbus (max. vijf mensen van de AVO) en het fietsen van de leerlingen naar school in Hardenberg (sommige meisjes uit Somalië en Afghanistan kunnen niet fietsen). Ook het fietsgedrag heeft de aandacht.Op de AVO zal Veilig Verkeer Nederland binnenkort met voorlichting beginnen over verantwoord weggebruikt kortom verkeersles geven. Tot zover dit bericht van de AVO. 0 ja 1 heeft u vragen/ opmerkingen of bent u gewoon nieuwsgierig/ u bent altijd van harte welkom. Santosh SURVIVALTOCHT 1999

Afgelopen zomer 1999 hadden we een survival georganiseerd op 2-7-'99. Het begon om ongeveer 19.00 uur. Toen iedereen er was werden er groepen gevormd/ er waren ongeveer 5 groepen. De groepen gingen na elke 5 minuten weg. Dit waren de onderdelen: • over een ander bokspringen • om paaltjes heen lopen • spijker poepen • over een muur heen klimmen • spijker in hout slaan • onder stro door kruipen • hout in stukken zagen • modderbak • over een touw lopen boven water • in een band naar de overkant trekken Als je al die onderdelen had gehad moest je terug naar het begin. Toen iedereen er was stond er een barbecue klaar. Ondertussen werden de winnaars bekend gemaakt. Als eerste was de groep van Dorieke en als tweede de groep waar ik in zat. Na een tijdje was het afgelopen en het was een geslaagde survival. Groetjes van Leonie Lennips.

14


Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 1999, Jaargang 08 nr. 4  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 1999, Jaargang 08 nr. 4  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement