Page 1

december 2012, 21e jaargang nr. 4


‘Roker Proat wordt financieel ondersteund door:

Rabobank Vaart en Vechtstreek’

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


December 2012, 21e jaargang nr. 4

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu, De blaadjes zijn weer van de bomen, het heeft ook al gevroren; met andere woorden de winter komt eraan. Het jaar is weer voorbij gevlogen. We wensen iedereen alvast een mooi uiteinde en een goed begin van 2013 toe. In deze Roker Proat stellen Bertus en Jeanet Bosscher zich voor. De toneelvereniging verteld over hun nieuwe stuk. Ook heeft Plaatselijk Belang staat nieuws over de proef met het doven van de verlichting in het buitengebied. Daarnaast nieuws van: Stichting Algemeen Belang Radewijk., CBS ’t Kompas, Dorcas Werkgroep Radewijk., en de Sportcommissie. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 18 februari 2013 bij Giny Reins of per mail in onze vaste lay-out naar rokerproat@radewijk.eu Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: hagedoorn@lycos.com Jeanet Meijering: jeanetmeijering@gmail.com Herbert Oldehinkel: info@oho.nu Giny Reins: gerritenginy@hetnet.nl -------------------------------------

1


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mens’n, In de veurige Proat had ik al een klein bettie verteld over oes neje toneelstuk. “Hoe jonger, hoe gekker” dat is de titel. De schriever is een duutser, Hans Renz. Henk Karstens hef ’t stuk vertaald en bewarkt in het drents en as jullie het goed vindt speulle wej ’t in oes eigen dialect. Dat vinne wej wal zo makkelijk. As jullie dit leest is de kop d’r of en is de 1e uutvoering achter de rugge. Het is een machtig mooi toneelstuk, eerlijk woar. De veurige keer hek d’r al een bettie over verteld. Wej zol’n ’t prachtig vind’n aj met mekaar een keer komt kieken. Dan make wej d’r een hele gezellige oamd van!! De volgende daotums bint gepland ze hebt ok al een paar keer in de Toren staone: 8 december, 19 januari, 25 januari, 15 februari, 16 februari en 22 februari. Kaarties bint te reserveren op de bekende verkoopadressen. Verder zol ik zegg’n, hol de anplakbiljetten, de Toren en de site van Roke in de gaat’n. As d’r bijzunderheden bint dan zulle wej dat doar zeker melden. Ik wens jullie hele gezellige wintermoanden toe en verder alles wat jullie mej ok wenst. Luu goet gaon en völle wille, Marchien. -------------------------------------

2


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Ma - Za geopend van 14:00 tot 17:00 uur

Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.

tapijten - meubelen bedden - gordijnen

Oostermaat 61 Gramsbergen Tel. 0524 - 562425


Dorcas Werkgroep Radewijk BEDANKT!! De Dorcas werkgroep wil iedereen in Radewijk heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die u hebt gegeven aan onze oproep om mensen in Oost-Europa te helpen d.m.v. voedselpakketten. We hebben in totaal 11 dozen ingezameld. Het was fijn dat iedereen weer meedeed. De kinderen en personeel van de school ‘t Kompas willen we ook bedanken voor het meedoen aan deze actie. Aan giften is er een bedrag van € 251 binnengekomen. Iedereen bedankt. De Landelijke Dorcas Voedselactie heeft naar schatting 48.500 voedselpakketten opgeleverd. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. Op dit moment wordt al het ingezamelde voedsel gesorteerd in acht sorteercentra verspreid over het land. Zeker 20.000 pakketten zullen nog voor Kerst worden verspreid in Oost-Europa. Eén van de ontvangers van een voedselpakket is de Russische Anna. Anna is 83 jaar. Ze woont in een appartement dat ‘s winters met kolen verwarmd moet worden. Hier heeft ze niet altijd geld voor. Haar huis heeft geen aansluiting op de waterleiding, dus ze moet naar een put in de buurt voor water. Ook het toilet is buiten. Omdat ze een slechte gezondheid heeft, gaat een derde van haar kleine pensioen op aan medicijnen. Ze is dan ook heel dankbaar voor de materiële hulp die ze van Dorcas ontvangt. Dit betekent niet alleen praktisch een steuntje in de rug, maar geeft haar bovendien ook het gevoel dat ze er niet alleen voor staat. In Oost-Europa leven nog steeds veel mensen onder de armoedegrens. Vooral ouderen worden zwaar getroffen door de economische situatie waarin hun land verkeert. Pensioenen bedragen veelal tussen de zestig en honderd euro per maand. Dit geld gaat op aan vaste lasten als huur, elektriciteit en verwarming. Voor overige zaken als voedsel en kleding blijven dan onvoldoende middelen over. Daarnaast heerst in Oost-Europa een hoge werkloosheid. Een sociaal vangnet zoals we dat in Nederland hebben, kennen ze daar niet. Geen werk betekent vaak geen inkomen.

3


   

    

Aanbod: 3 jarige HBO beroepsopleiding tot Holistisch Energetisch Therapeut Diverse Kindercursussen voor de basisschool; groepen 5 tot en met 8 voor met name voor hooggevoelige/hoogbegaafde kinderen Opleidingen en cursussen bewustwording voor jong volwassenen Diverse workshops; Workshop trancereis Innerlijk Kind Workshop Chakra Healing Workshop Werken met Engelen Workshop trancereis Geboorte Workshop trancereis Sterven Training voor leerkrachten Lezingen over diverse onderwerpen op scholen en binnen het centrum. Healing avonden Reading avonden Individuele consulten

NIEUW! vanaf medio 2012: Lichtkind essences Dit zijn sprays om in de aura te vernevelen met een zeer hoge trilling, die zorgen voor meer innerlijke balans en gezondheid. Er zijn diverse sprays aansluitend bij de verschillende behoeften van iemand. Zo is er bijvoorbeeld voor kinderen een speciale kinderspray ontwikkelt die het kind helpt beter bij zichzelf te blijven en in zijn innerlijke kracht te staan. Ook voor volwassenen zijn er verschillende sprays voor specifieke klachten, problemen of ondersteuning. Hou de website in de gaten. Aanmelden voor activiteiten kan ten allen tijde via info@lichtkind.nl

Spiritueel Centrum Lichtkind is gevestigd aan de Radewijkerweg 47 te Radewijk. Het centrum is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en ook de opleidingen zijn geaccrediteerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten. Het licht in een kind Is stralend en vol pracht Het is onze taak Om ieder van hen, te helpen herinneren Aan de eigen unieke, innerlijke kracht!


Dorcas Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 200 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer informatie over Dorcas: www.dorcas.nl. De dames die voor Dorcas breien willen we ook hartelijk bedanken. U kunt nog altijd hele en schone kleding, mobieltjes, wol en keukengerei brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk. (tel: 0523-216377) Wij zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor de te verzamelen kleding e.d. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Oldehinkel (216377) en Ali Eggengoor (216509) ------------------------------------Tussenstand fotocompetitie 2012: Telkens 2 personen en 1 foto uit de omgeving Aantal goed Johanna Reins Jennie Kiwiet-B Janny Woertel

Persoon 3 5 4

Omgeving 1 3 1

De afgelopen periode heeft een redactielid verschillende mensen benaderd om een foto in te leveren voor deze rubriek, telkens met een positief resultaat. Dank daarvoor. Tijdens de rondgang bleek dat verschillende mensen geen oplossing inzenden, omdat toch altijd dezelfde personen winnen. Nu is dat een logische gevolg, omdat maar 3 personen meedoen. We weten dat het leeft onder de Rokenaren: “Ken ie dat wicht, is dat ’t er iene van” …… enz. enz. ….dus stuur even een oplossing per mail of post naar Giny. -------------------------------------

4


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238

CARTRIDGE-CENTER DRENTEN Printer-, copiër- en faxsupplies Cartridge-vulservice Gespecialiseerd in: Cartridges voor printers, copiers en faxen Cartridge-vulservice Printers van alle bekende merken Speciale papiersoorten

De Steenmaat 12 (bedrijventerrein) 7783 DE GRAMSBERGEN 0524 – 563275 www.cartridgecenter.nl


Nieuws van ’t Kompas Baby’s …… Op ’t Kompas hebben we de laatste tijd nogal een baby boom, vooral onder het personeel. Zo is juf Rianne in de zomervakantie al, bevallen van een tweede zoon. Hij heet Mels en was zo nieuwsgierig naar de wereld dat hij het nodig vond om vier weken te vroeg geboren te worden. Ook juf Joyce, onze onderwijsassistente, is bevallen van een dochter. Ze heeft de mooie naam: Lutece. Voor juf Joyce is het haar tweede dochter. Schoolkamp groep 7 en 8 Eind september zijn alle kinderen van groep 7 en 8 samen met een aantal juffen op schoolkamp geweest. We gaan altijd op de fiets naar Ommen en bivakkeren dan vier dagen in de kampeerboerderij De Arendshorst. Gedurende week worden er allerlei activiteiten gedaan waaronder een hele dag ‘survivelen’. Natuurlijk hoort een bonte avond er ook bij, op donderdagavond komen alle juffen ook nog eens langs. Zij organiseren dan een spel. ’s Avonds weinig slaap maar dat hoort erbij. Het was weer een geslaagd kamp. Leerlingenteller Op dit moment hebben we 58 leerlingen, iedere morgen werken we met vier combinatiegroepen. Op twee middagen werken alle kinderen in drie combinatiegroepen, op donderdag gaan we met de hele school naar gymnastiek in de bus. Zaterdag 3 november hadden we een open huis georganiseerd voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind (eren ). Misschien hebt u de advertentie in de Toren gezien. Vrienden van ’t Kompas Onze school kent een aantal personen in Radewijk die de school, door middel van een kleine bijdrage, financieel ondersteunen. Hier zijn we erg blij mee want van deze extraatjes kunnen wij op school weer leuke dingen doen. We willen iedereen van harte bedanken voor de bijdragen. Mocht u ons willen ondersteunen dan horen we dat graag!

5


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675


U kunt hierover contact opnemen met Dicksy Houweling – telefoonnummer: 0523-216252 of via de mail: info@kompasradewijk.nl. Verkeerssituatie rondom ’t Kompas Zoals u weet is er rondom onze school het één en ander veranderd wat betreft het parkeren. De ouders van onze kinderen parkeren hun auto nu aan de weg kant van de school. In overleg met een medewerker van Veilig Verkeer Nederland hebben we de situatie bekeken, ook is er iemand van de gemeente geweest om mee te denken over de situatie. Op dit moment parkeren alle ouders hun auto’s op de parkeerplaats voor school. Mocht u rond het uitgaan van de school langs school rijden wilt u dan rekenen houden met geparkeerde auto’s, kinderen en ouders. Door middel van borden en weg bewijzering wordt u erop gewezen dat u een schoolzone nadert. Op school zijn we aan het uitzoeken, samen met de verkeersouder of we verkeersbrigadiers gaan inzetten om het nog veiliger te maken voor iedereen. Oud papier Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u het oud papier inleveren in de container aan de Mastdijk. Ook dit levert voor onze school extra geld op waardoor we weer leuke dingen kunnen organiseren. We willen u hierover hartelijk bedanken. ------------------------------------Gezocht

gezocht

gezocht

gezocht

gezocht

Vanaf deze zomer missen wij vier blauw/grijze banken die uitgeleend worden van Plaatselijk Belang. Wie weet waar deze zijn gebleven? Graag terug brengen bij de fam. Zweers, Radewijkerweg 44 Tel 0523-216248 -------------------------------------

6


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


Sportcommissie Gym en streetdance Leonie Veurink de gym en streetdance leidster had na haar zwangerschapsverlof weer zin om les te geven. Echter op haar eerste werkdag na haar zwangerschapsverlof gleed ze uit en blesseerde haar pols. Op 29 oktober heeft ze haar lessen weer hervat. Wil je een keer komen kijken, kom gerust langs. De lessen zijn op de maandag: 15.15 - 16.15 uur gym ( groep 1 t/m groep 3) 16.15 - 17.05 uur streetdance 1 (groep 4 en 5) 16.40 - 17.30 uur streetdance 2 (groep 6 en hoger) Flessenactie Op 6 oktober zijn we, de sportcommissie, langs alle deuren in Radewijk getrokken en gevraagd of men nog lege flessen had. De actie heeft â‚Ź 312,20 opgeleverd. Van de opbrengsten wordt oud materiaal vervangen (bijv. voor de gymnastiek). Op 15 december staan we op de kerstmarkt om iedereen wie daar behoefte aan heeft te voorzien van koffie en thee. Natuurlijk vragen we u om dan een kopje bij ons te nuttigen zodat we nog meer materiaal kunnen vervangen. Competitie Sterkste man/vrouw. Vol enthousiasme hebben we gewerkt om iets nieuws te organiseren en zijn hiervoor extra vergaderingen gehouden. Ondanks dat we flyers huis aan huis verspreid hebben, hadden we helaas maar twee deelnemers. We hebben daarom tot onze spijt moeten besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. Namens de Sportcommissie, Trijn Holtrop ------------------------------------Wijsheid: Wie niet sterk is... moet naar de sportschool.. -------------------------------------

7


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* PRIJSVERHOGING CONSUMPTIES * Omdat de inkoopprijzen zijn gestegen, zijn we genoodzaakt om de prijzen van de consumpties met ingang van 1 januari 2013 met € 0.10 te verhogen. Deze verhoging geldt niet voor koffie en thee. We hopen dat u begrip hebt voor deze noodzakelijke prijsverhoging. * KERSTBINGO * Op vrijdag 21 december as. houden we weer onze jaarlijkse KERSTBINGO. Zoals u van ons gewend bent hebben we weer de vaste mooie/lekkere prijzen, en aan het eind van de avond is er natuurlijk weer de superbingo. We beginnen om 20.00 uur. WIJ REKENEN OP UW KOMST * PRETTIGE FEESTDAGEN/ NIEUWJAARSBORREL * De beheers commissie en het bestuur van De Heugte wil een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen, en de donateurs bedanken die ook dit jaar weer hun bijdrage hebben gegeven, en zo zorgen dat we in Radewijk een dorpshuis hebben en houden. Wij nodigen u uit om een Nieuwjaars borrel te komen drinken op zaterdag 5 januari 2013 van 15.00 – 16.00 uur in De Heugte.

De beheerders en bestuur. -------------------------------------

8


Korenmolen Windlust en Bakkerij “De Broodmolen” Aan de Radewijkerweg 19 in Radewijk.

Het adres voor: • Heerlijk vers brood • Diverse mixen • Diverse streekproducten • Diverse diervoeders

www.korenmolen-windlust.nl www.debroodmolen.com


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Radewijkers, De winter staat in de startblokken. De bladeren zijn weer bijna van de bomen. Af en toe vriest het ’s nachts al licht. De tijd gaat snel: nog even en het is weer Kerst en Nieuwjaar. Lekker warm bij de kachel… Zoals u dat van ons gewend bent volgen hieronder enige mededelingen. Busreis 60+ op 2 oktober jl. Samen met de ouderengroep van de kerk organiseerden we op dinsdag 2 oktober een busreis Met 52 deelnemers vertrokken we om 8.30 uur bij De Heugte en gingen we op weg naar Harskamp waar om 10.00 uur bij restaurant De Molen de koffie met appelgebak op ons wachtte. Om 11.00 uur begeleidde een gids ons daarna voor een mooie rondrit over de Veluwe. De Veluwe heeft uitgestrekte bossen, heideheuvels en zandverstuivingen, waar je oog in oog kunt staan met herten, reeën en wilde zwijnen. Statige landgoederen waar je al wandelend de cultuur van weleer kunt opsnuiven. Om 12.30 uur konden we samen dineren bij restaurant De Molen te Harskamp. Na het diner gingen we op weg naar de Beeldentuin met het zandsculpturenfestijn in Garderen. Hier konden we op eigen gelegenheid rondkijken. Er waren prachtige zandsculpturen te zien met het thema Koninklijke Kunst. Ook kon men een kijkje nemen in de beeldentuin en de vele leuke winkeltjes. Om 16.00 uur dronken we gezamenlijk koffie/thee met cake, daarna was het tijd om terug te rijden naar Radewijk, waar wij rond 18.00 uur terug waren bij De Heugte. Onderweg was er nog een traktatie, een heerlijk chocolaatje, een plakje worst of een stukje kaas. “Het was een heel mooie reis” werd er bij het uitstappen door veel mensen gezegd. Wij hopen dat het volgend jaar weer lukt om samen met de ouderengroep een leuke reis te organiseren. Bij deze allen bedankt die hebben meegeholpen deze reis te organiseren.

9


Proef doven openbare verlichting U hebt het ongetwijfeld gemerkt: de proef met het doven van de straatverlichting is enige weken geleden gestart. Sindsdien zijn er heel wat reacties bij ons binnengekomen: alleen maar negatieve, positieve hebben we niet ontvangen. Het is ons ook bekend dat verschillende mensen rechtstreeks hebben gereageerd bij de gemeente. Gezien de vele reacties hebben we besloten een brief te sturen aan het gemeentebestuur. Deze hebben we op 2 november verzonden; op dit moment hebben we daarop nog geen schriftelijk antwoord. In onze brief onderschrijven we de argumenten die door verschillende inwoners zijn genoemd:  vooral bij mist kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat op veel wegen belijning ontbreekt;  kinderen die per fiets naar Hardenberg moeten en buiten de schoolroutes wonen moeten vaak, ook bij mist en regen, een paar kilometer over onverlichte wegen;  de lichtpunten zijn ook gedoofd op kruisingen, in bochten, bij het dorpshuis De Heugte en bij de school.  De verkeersveiligheid is naar ons idee, vooral bij slecht zichtdan ook minder geworden. Ook hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat veel inwoners het gevoel hebben dat de sociale veiligheid minder is geworden. In het algemeen vindt men dat de energiebesparing die men op deze manier realiseert, niet opweegt tegen het moeten wonen in complete duisternis. Onze brief eindigt als volgt: ‘Als bestuur van Plaatselijk Belang denken wij er goed aan te doen het algemene gevoel van onze inwoners bij u kenbaar te maken. Omdat dat gevoel in het algemeen erg negatief is, zouden wij er voor willen pleiten de duur van de proef te bekorten en op korte termijn de inwoners te vragen naar hun mening, de proef te evalueren en daarna zo snel mogelijk te besluiten hoe we hiermee verder gaan. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zouden we uw bestuur willen vragen op verschillende plekken (in overleg met ons vast te stellen) een aantal aanpassingen te doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid meer gewaarborgd wordt en we ons later niet kunnen verwijten te weinig oog te hebben gehad voor de veiligheid bij slecht weer. ‘

10


Tot zover onze brief. EĂŠn van onze bestuursleden had kortgeleden - bij een andere gelegenheid - contact hierover met wethouder Jannes Janssen. Deze vroeg ons een lijstje te maken met punten waar naar ons idee de verlichting weer moest gaan branden. Dat lijstje zullen we zo snel mogelijk gaan maken. We zullen dit op de voet blijven volgen en houden u van het vervolg op de hoogte. We wensen jullie allen een aangename winter en plezierige feestdagen. -------------------------------------

-------------------------------------

11


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


Even voorstellen: Beste Rokenaars, Bij deze willen wij ons voorstellen als nieuwe inwoners van Radewijk. Mijn naam is Bertus Bosscher 62 jaar en ben 38 jaar getrouwd met Jeanet 57 jaar. Wij hebben een zoon en een dochter en beiden hebben een relatie en wonen samen in Hardenberg. Verder zijn wij de trotse grootouders van 3 kleinkinderen. Wij wonen sinds 16 september dit jaar aan de Radewijkerweg 30. Hiervoor hebben wij 3 jaar in ons zomerhuisje in Stegeren gewoond. Ik ben in 2010 gestopt met werken, voor ons een geschikte gelegenheid om dit huis in Radewijk te kopen en naar eigen smaak op te knappen. Jeanet is mijn steun en toeverlaat en zij is al 25 jaar werkzaam bij Clara Feyoena Heem. Wat ons opvalt in Radewijk is de ruimte en de rust. Wij zijn geen stadsmensen en dit is iets wat ons zeer goed bevalt. Wij hopen dan ook op een gezonde en mooie tijd samen met de buren en inwoners van Roke.

Bertus en Jeanet Bosscher Radewjkerweg 30 7791 RG RADEWIJK

-------------------------------------

12


Groothandel in baby& kinderartikelen


Comite 2015 Als Comité 2015 kijken we terug op een geslaagde Bazaar met een weltevreden opbrengst. De vele goede reacties van bezoekers tijdens en na de Bazaar geeft tevens voldoening. Aan de spellen werd royaal mee gedaan met soms felle competities. Vele prijzen gingen mee naar huis. Voor wie nieuwsgierig is naar de uitslagen van de raadspellen geven we hier de juiste uitkomsten weer:

De pop heette eigenlijk Henrieke (van Boer zoekt Vrouw) dit werd door niemand goed geraden, als tweede naam had de pop Saartje. Dit had Marit Rigterink goed. Zij won de pop. De Buffel woog 780kg. De meeste mensen dachten dat de buffel veel lichter was. Jenny ter Voorde had op een kilo na het juiste gewicht geraden. Zij won een prachtig Buffelpakket. Er zaten 87 eieren in de mand. Lysanne Rigterink had dit goed en won de eieren met prachtige accessoires. De totale leeftijd van de comitéleden was 540 jaar. Katinka Kelder had dit het beste ingeschat. Ze won een groot bloemstuk. Alie Reins kon op €0,28 na inschatten voor hoeveel geld er gewinkeld was. Ze ging met de inhoud van de boodschappenkar naar huis. De gelukkige winnaar van de lotenkaart was Klaas Lennips. Hij won een vleesschotel.

13


HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN


De megaronde van het Rad van avontuur werd gewonnen door Henriette Reefman, zij ging met een prachtige televisie naar huis Er werd tevens fanatiek gesjoeld, we hadden twee competities voor zowel de dames als de heren. De winnaars zijn: Dagcompetitie mannen: 1. J. Ter Voorde 2. L. Waterink 3. J. Kiwiet

Avondcompetitie mannen: 1. H. Prenger 2. J. Ter Voorde 3. G.J. Ramaker

Dagcompetitie vrouwen:

Avondcompetitie vrouwen:

1. D. Waterink 2. J. Oldehinkel-Bril 3. J. Kiwiet

1. J. Oldehinkel-Bril 2. D. Lenters-Koops 3. R. Ramaker-Brinks

De beste schutters waren: Dagcompetitie: Erik Roelofs, Avond competitie Klaas Reins.

14


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


Het spellencircuit voor de kinderen werden gewonnen door:

Groep 5 en 6

Groep 1 en 2

1. Anne ter Voorde 2. Jorn Rigterink 3. Sem Ravenhorst

1. Carlijn Ramaker 2. Leone Baarslag 3. Niels van der Veen

Groep 7 en 8

Groep 3 en 4

1. Esther Kloosterman 2. Eelke de Haan 3. Lars Jonkhans

1. Lars Spijkers 2. Ilse Haandrikman 3. Daan ter Voorde

We feliciteren alle winnaars. De prijzen zijn zo snel mogelijk uitgereikt. Als laatste willen we alle bedrijven en personen die de bazaar tot een succes gebracht hebben heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage In het bijzonder bedanken we dorpshuis De Heugte voor het beschikbaar stellen van het gebouw en Gerrit-Jan en Rezina Ramaker voor het beschikbaar stellen van hun grond. -------------------------------------

15


Kerstmarkt Radewijk. De kerstmarkt in Radewijk op 15 december 2012 is een markt die dit keer al voor de 4e keer zal worden gehouden op het erf van de familie Ramaker en wordt mede georganiseerd door de ouderengroep, handwerkgroep, het diaconaal jongerenproject, Dorcas en de sportcommissie uit Radewijk. Het kerstvrouwtje komt met haar grabbeljurk en wie weet komt ook Kerstman nog even langs. Dit keer zijn er minstens 20 stands of activiteiten voor jong en oud. In de schuren en in de tenten staan diverse standhouders en goede doelen organisaties met mooie, leuke en lekkere dingen. Zoals kerststukjes, leuke geschenkjes, handwerkspulletjes, sieraden, (kerst)kaarten, kniepertjes, droge worst en vogelvoer. Verhalenvertelster Marjo Damen uit Radewijk vertelt in een daarvoor ingericht theatertje kerstverhalen. Er is live muziek. Kinderen kunnen tegen betaling meedoen aan een workshop. Het wordt genieten onder het genot van koffie, thee, snert, een broodje knakworst, chocolademelk of glühwein. We starten om 10.00 uur en stoppen om 16.00 uur. Deelnemers: Dorcas, Radewijk Diaconaal Jongeren project Sport, Radewijk Ouderengroep, Radewijk Handwerkgroep, Radewijk Gerrie en Anja, (Malawi) Ienemien, Radewijk Lolkje Hoeksma (kunst) Agnes Visser (Afrika) Datema, Hospice Huis ’t Achterhuus, Radewijk

Herma Groote, Dedemsvaart Martin Harmsma, Mariënberg Fam. Boerman, Radewijk Hanny en de Broodmolen Marjo Damen, Radewijk Ben Hut, Zuidwolde Annegreet Waterink, Radewijk Fam. Bijker, Hardenberg Ahuerus van Oosten, Emmen Jan Broekroelofs, Radewijk.

www.erve-ramaker.nl -------------------------------------

16


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk. We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Giny Reins, Radewijkerweg 25d. Degene die eind 2012 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer weer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Giny Reins (Radewijkerweg 25d). Degene die na vier edities de meeste mensen heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje begint langzamerhand Deze jongeheer is nu midden Sarah in het vizier te krijgen veertig -------------------------------------

17


Hier had UW advertentie kunnen staan!! Interesse???? Neem contact op met de redactie!


www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen

ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Roker Proat 2012 J21 nr. 4  

Roker Proat december 2012, nr 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you