Page 1

Juni 2011, 20e jaargang nr. 2


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 - 7791 RV Radewijk Tel : 0523 - 271144 Fax : 0523 - 271141

VOOR AL UW : Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk

tapijten - meubelen bedden - gordijnen

Oostermaat 61 Gramsbergen Tel. 0524 - 562425


Juni 2011, 20e jaargang nr. 2.

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu, De zomer heeft dit jaar wel héél vroeg zijn intrede gedaan, we hebben al heel wat zonovergoten dagen gehad. Met de Pasen kon iedereen genieten buitenshuis. Voor de boeren en mensen die van tuinieren houden, brengt het extra werk met zich mee, want er moet flink gesproeid worden. De inhoud van deze Proat geeft zoals te lezen maar weer eens aan waarin een klein dorp groot kan zijn, er hebben al mooie activiteiten plaatsgevonden, dit bewijzen de foto's in deze uitgave. In deze editie:  Het verloop van de stekkiesmarkt  Een schrijven over de Molendag Daarnaast nieuws van: Stichting Algemeen Belang Radewijk., CBS ’t Kompas, Dorcas Werkgroep Radewijk., Plaatselijk Belang, Toneelvereniging Roke en de Sportcommissie. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 20 augustus 2011 bij Giny Reins of per mail in onze vaste lay-out bij jjwoertel@hetnet.nl Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: Jeanet Meijering: Herbert Oldehinkel: Giny Reins: Janny Woertel:

hagedoorn@lycos.com jeanetmeijering@gmail.com info@ontwerpburo-herbertoldehinkel.nl gerritenginy@hetnet.nl jjwoertel@hetnet.nl

1


Toneelvereniging

„Roke”

Beste mens’n, Oes toneelseizoen sluute wej officieel of met een jaorvergadering. Dit jaor was den aomd wal heel biezunder......... De toneelverieniging Roke bestiet dit jaor namelijk 30 jaor en d’r waar’n maar liefst 6 jubilarissen.

Twie leed’n bint al vanof de oprichting lid. Dit bint Gerrit Drenten en Gerrit Jan Snoeijink. Dus ie begriep dat is de muite weert um die luu eem in ’t zunnigie te zetten. Maar doar bleef ’t niet bej. Want Gerrit Reins en Herma Drenthen die hadd’n een 25 jaorig jubileum te vier’n. Ok Henk Reefman en Margriet Smit mossen naor veur’n komm’n want die bint namelijk dit jaor 12 ½ jaor lid.

2


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij :

PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238

ARTR R

T

T R

Printer-, copiër- en faxsupplies Cartridge-vulservice Gespecialiseerd in: Cartridges voor printers, copiers en faxen Cartridge-vulservice Printers van alle bekende merken Speciale papiersoorten

De Steenmaat 12 (bedrijventerrein) 7783 DE GRAMSBERGEN 0524 – 563275 www.cartridgecenter.nl


Iederiene is met een grote bos bloemen naor huus goane en aj 25 jaor bej de verieniging bint krieg ie ok nog een heel mooi beeldtie “Chapeau” as andenken met naor huus. ’t Neje toneelstuk wat wej ’t kommende winter gaot speul’n is ok bekend maakt en de rollen bint verdeeld. Kippies in de koestal heet ’t en Bernd Gombold is de schriever en Ben ten Velde hef ’t bewarkt naor ’t dialect. De volgende proat zal ik owluu d’r wal wat meer over vertell’n. Tot slot wil ik oe allemoale een goeie vakaansie toe wens’n. Ik zol zegg’n doet hennig an. Luu goet gaon en völle wille, Marchien. ------------------------------------DVD Volksfeest Radewijk 2010 De DVD van het volksfeest is klaar, er zijn 2 DVD's beschikbaar. Een DVD is het complete concert van Veur Disse Kear met de Roker Talenten van de vrijdagavond en de ander is een verslag van het gehele feest. Op www.radewijk.eu/trailer.htm kunt u een kleine impressie bekijken. De DVD's kosten €15 per stuk en kunt u bestellen bij Jan Dijkman Tel. 0524-561617 of 06-42471408, email jdloozen@planet.nl ------------------------------------BILJARTCLUB DE HEUGTE Zoek je nog een gezellige invulling voor je vrije tijd, word dan lid van Biljartclub De Heugte. Iedere dinsdagavond kan men vrij biljarten in het dorpshuis. Wij spelen ook met drie teams mee in de landelijke competitie van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Lijkt het je wat kom dan gerust eens vrijblijvend langs op dinsdagavon. Wil je liever vooraf wat meer info neem dan contact op met Klaas Reins, telefoon: 0523-216402 -------------------------------------

3


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


De stekjesmarkt is weer goed verlopen. De markt is begonnen met de opening van de waterloop in de Bijbelse tuin. De waterloop is gemaakt met geld van vorige opbrengsten van de stekjesmarkt. De opening werd verricht door ds. Dijkstra. Er waren veel mensen getuige hiervan. Uiteindelijk waren er weer vele stekkies en ook vele kopers. Het was fantastisch weer en er waren vele mooie prijzen in de verloting. Alle mensen die hier wat voor gemaakt hebben onze hartelijke dank en dit geld ook voor de mensen die ons geholpen hebben en die de stekjes hebben aangeleverd. De opbrengst was â‚Ź 1700,00. De kerk krijgt 1/3 deel van de opbrengst, dat bestemd is voor nog verdere aankleding van de kerk. Het Diaconaal Jongeren Project krijgt 1/3 deel van de opbrengst voor het project wat ze deze zomer gaan uitvoeren. Dorcas krijgt 1/3 deel voor het project opvang en ontwikkeling van kinderen. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft om er weer een succes van te maken. Tot slot willen we u vragen om de grotere potten van de planten voor ons te sparen. U kunt ze inleveren bij de commissie. Onze volgende stekjesmarkt zal volgend jaar op 14 april plaatsvinden. Graag ontvangen we weer van u stekkies. Te zijner tijd zullen we de inleveradressen weer bekend maken. De commissie: Luc Schrotenboer Alie Peeneman Jannie Hutten Fenny Reefman Ali Eggengoor

216365 216468 263488 216270 216509 -------------------------------------

4


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

andbouw- en oonbedrijf

.R. RA A

Voor al uw oonwerk en raanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

ouragehandel

.

R - RA

R

W

77 3 T

R A R ST R AAT 60 RA S R : 0524-5622 2

Opgeteld de beste!

HOOI En STRO

T Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105

TA

arage Reinders v.o.f.

Telefoon: 0524 – 561275 77 3 A RA S R


Bi-j Kolken Frank an de Toeslagweg (Volg de Borden) Vanaf 16 jaar en ouder (Bi-j twiefel, id kaart meenemen)

Met een vrije gift, is de balg strak zoep’n een plicht

www.party-crew.nl

met o.a. een Verrassingsband en de Rauwe Jappel 5


‘Wij worden financieel ondersteund door: Rabobank Vaart en Vechtstreek’

Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

uichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432 Betrouwbaar in service en techniek


Dorcas Werkgroep Radewijk De stekjesmarkt is weer achter de rug. De opbrengst was goed. Totaal € 1700,00, waarvan 1/3 voor een project van Dorcas is. Dit jaar hebben we als project opvang en ontwikkeling van kinderen gekozen. Het doel is om kinderen in de risicogroepen te ondersteunen, zodat ze een betere kans op de toekomst hebben. Dit zijn onder andere straatkinderen, kinderen uit zigeunergemeenschappen, kinderen uit probleemgezinnen, weeskinderen etc. In 2011 nemen 1150 kinderen deel aan verschillende rehabilitatieprogramma’s. Dorcas heeft opvang en ontwikkelingsprojecten in Roemenië, Albanië, Oekraïne, Rusland, Moldavië, Egypte, Soedan en Tanzania. Veel kinderen hebben te lijden onder de situatie van armoede en huiselijk geweld door alcohol- en drugsmisbruik van de ouders. Dorcas heeft meerdere projecten om deze kinderen te ondersteunen. Kinderen worden onder andere getraind om te leren lezen, schrijven en hun moedertaal goed te beheersen. Ook worden ze gestimuleerd om het voortgezet onderwijs te voltooien. Er word aandacht besteed aan preventie van hiv/aids, alcohol- en drugsmisbruik en seksuele voorlichting. Verder is er medische zorg voor de kinderen beschikbaar en krijgen ze training in hygiëne. Tevens worden in een aantal projecten de gezinnen waar de kinderen uit komen ondersteund. Deze behoren tot de allerarmsten. Zij krijgen humanitaire hulpgoederen. Er wordt vijf dagen per week een warme maaltijd aan de kinderen verstrekt. Er wordt gewerkt aan een herenigingsplan om kinderen weer terug te plaatsen naar biologische familie, als deze door omstandigheden niet meer thuis wonen. U kunt ook een gift doen op giro 2500 t.n.v. Dorcas te Andijk onder vermelding van project opvang en ontwikkeling van kinderen. We willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de stekjesmarkt en natuurlijk ook alle mensen die zoveel gekocht hebben. Het was opnieuw een succesvolle markt. We doen nog steeds mee met de actie- mobiel. In De Heugte en in de school (’t Kompas) staat een GSeMmer voor het inzamelen van mobiele telefoons. De mobiel hoeft het niet meer te doen.

6


‘Wij worden financieel ondersteund door: Rabobank Vaart en Vechtstreek’

Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

uichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432 Betrouwbaar in service en techniek


Er kunnen alleen mobiele telefoons ingeleverd worden. Dus zonder toebehoren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.actie-mobiel.nl Een gift is welkom op rekeningnummer 38.49.36.547 t.n.v. A. Eggengoor met vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk te Radewijk (rekeningnummer is veranderd i.v.m. openen van spaarrekening). Wij willen alle mensen die breien enz. bedanken. U kunt nog steeds hele en schone kleding brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk. Inzamellijst: Bedtextiel: Huishoudtextiel: Kleding gebruikt: Kleding nieuw: Schoenen: Keukengerei:

Schoolmaterialen: Speelgoed:

Dekens, beddengoed en linnen. Géén kussens. Handdoeken, theedoeken, pannenlappen, tafellakens,washandjes. Graag in goed gesloten zakken aanleveren, bij voorkeur geen dozen. Beslist geen vodden. Nieuwe kleding dient in de oorspronkelijke fabrieksverpakking te blijven. Géén labels of etiketten verwijderen. Graag per paar samenbinden. Borden, soepkommen, bekers/mokken, glazen, kop en schotel, bestek(mes, vork en lepel), pannen, koekenpannen, thee of koffiepot, waterkoker of fluitketel, aardappelschilmesje, broodmes, vleesmes, theelepel, opscheplepel of grote eetlepel, houten lepel, garde, kaasschaaf, blik/flesopener, (oven)schaal. Pennen, kladblokken, stiften, krijt, tekenpapier, kleurpotloden, gelinieerd papier, landkaarten, gum, plakband, scharen, puntenslijpers, etc. In allerlei variaties voor jongens en meisjes. Géén oorlogsspeelgoed of andere dubieuze spellen. Géén speelgoed op batterijen.

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen en we zoeken nog steeds een opslag voor de goederen. Neem voor informatie contact op met onderstaande telefoonnummers. Dorcas Werkgroep Radewijk, tel. 0523-216377 en 216509.

7


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

. ampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

w vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 a : 0524 - 563664 oge olt 6 - ramsbergen

Diverse meel mixen

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Gewasbeschermings middelen

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

Voor boeren, burgers en buitenlui

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

w tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. n sparen met grote sprongen met de goldt gercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301

a. Ter Voorde 0523 – 2162 5 Radewijk

Alle soorten maïs- en graszaden en sportveld mengsels


Nieuws van ’t Kompas Nieuws uit het team: Afscheid juf Riek. Juf Riek gaat volgend schooljaar genieten van een welverdiend pensioen. Haar allerlaatste werkdag op ’t Kompas is op 19 juli ’11, dat is ook de dag dat we haar afscheid willen gaan ‘vieren ‘. Natuurlijk wordt dit voor juf Riek geen gewone werkdag maar zal het een dag worden vol verrassingen. Het is de bedoeling dat we juf Riek en Jan op een bijzondere manier ’s morgens ophalen van huis. Over de invulling van de rest van de dag kunnen we nog niet te veel vertellen ( we weten dat juf Riek de RokerProat altijd goed leest ). We willen u wel, langs deze weg, uitnodigen voor de afscheidsreceptie van juf Riek. De receptie wordt gehouden in de Heugte op dinsdag 19 juli van 16.00 uur tot 18.00 uur. Met verlof…… Juf Marije komt even een poosje niet meer op school. Zij geniet op dit moment van haar zwangerschapsverlof. In de volgende Roker Proat kunt u ongetwijfeld lezen of juf Marije en haar man Remy een zoon of dochter hebben gekregen. Nieuwe speeltoestellen Binnenkort te bewonderen…. nieuwe speeltoestellen, zelfs twee! Misschien denkt u nu wel, alweer?! Deze twee speeltoestellen hebben we gekregen van de Rabobank, we hadden ons hiervoor aangemeld met de gedachte van: “ach, dat krijgen we niet”. Tot onze verrassing waren we wel bij de geselecteerde scholen. Ze zullen binnenkort geplaatst worden. Kinderproat op ’t Kompas Op onze nieuwsbrief, hebben we altijd een onderdeel ‘Kinderproat”. Hierbij een selectie uit de gehoorde kinderpraat:  Wat kan een flinke verkoudheid toch voor problemen zorgen. Een kind uit groep 2 riep een beetje boos: ‘mijn neus is helemaal vastgelopen’.

8


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

andbouw- en oonbedrijf

.R. RA A

Voor al uw oonwerk en raanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

ouragehandel

.

R - RA

R

W

77 3 T

R A R ST R AAT 60 RA S R : 0524-5622 2

Opgeteld de beste!

HOOI En STRO

T Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105

TA

arage Reinders v.o.f.

Telefoon: 0524 – 561275 77 3 A RA S R


 

Voordat we de bus in stappen naar gym zegt een leerling uit groep 3: “In de bus is het denk ik zweetheet”. Een leerling in groep 8 moest bij een toets antwoord geven op de volgende vraag: ‘Welke organisatie komt op voor onderdrukte mensen?’ Het antwoord luidde: ‘ Univé’. -------------------------------------

Programma Sportcommissie 2011 29 mei Fietstocht 6 juni Kijkles/openhuis gym/streetdance 27 augustus Volleybal Op 25 juni zal de sportcommissie ondanks eerdere vermeldingen geen activiteit op het sportveld organiseren. Openhuis/kijkles Gym en Streetdance Op maandag 6 juni zijn alle ouders en andere belangstellende uitgenodigd om een keer te kijken. Ook kinderen die belangstelling hebben zijn van harte welkom om een keer te komen kijken of zelfs mee te doen. Gym is voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. De gym begint om 15:15 uur en duurt tot 16:15 uur. Streetdance begint om 16:15 uur en duurt tot 17:05 uur. Streetdance is voor meiden vanaf 7 jaar. Bij voldoende deelname wordt volgend jaar deze groep gesplitst (beginners en gevorderden). 27 augustus Volleybal Op 27 augustus gaat het volleybaltoernooi weer van start. Net als vorig jaar hopen we dat we naast enthousiaste teams ook weer vrolijk uitgedoste mensen te zien krijgen. Het toernooi staat dit jaar in het teken van Disney! Opgave uiterlijk 21 augustus bij Marcel Spijkers: marcel.spijkers@online.nl Namens de Sportcommissie, Trijn Wolf. ------------------------------------Wijsheid: Sport is goed voor lijf en leden, mits blessures worden vermeden.. -------------------------------------

9


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Het is ons vak er iets moois van te maken

Albert Vasse

Bloemenboetiek

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* DANSEN *

Net als voorgaande jaren gaat er in De Heugte het komende winterseizoen op de dinsdagavonden weer gedanst worden. Het is de bedoeling om met een nieuwe groep te starten. Dus wilt u uw dansniveau opkrikken doe dan mee. De dansers worden zoals het nu gepland is op 4 oktober a.s. weer verwacht. Ook interesse, dan kunt u informatie vragen bij H. Bulthuis (0523-216570)

* DONATIES*

Eind vorige maand hebben we van de donateurs die ons daarvoor gemachtigd hebben de toegezegde donaties ge誰nd. We vinden het fijn dat er zoveel mensen in en rond Radewijk De Heugte een warm hart toedragen. Het geeft ook de vrijwilligers een goed gevoel dat ze al het werk niet voor niets doen. Alle donateurs nogmaals bedankt.

* 25 JAAR* Op 11 oktober a.s. is het 25 jaar geleden dat De Heugte in gebruik is genomen. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdagmiddag 15 oktober willen we dit vieren. Noteer deze datum alvast, verdere informatie volgt.

Rest ons nog u een prettige vakantie toe te wensen en hopen we u het komende seizoen weer in De Heugte te mogen verwelkomen. De beheerders en bestuur. -------------------------------------

10


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij :

PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238

ARTR R

T

T R

Printer-, copiër- en faxsupplies Cartridge-vulservice Gespecialiseerd in: Cartridges voor printers, copiers en faxen Cartridge-vulservice Printers van alle bekende merken Speciale papiersoorten

De Steenmaat 12 (bedrijventerrein) 7783 DE GRAMSBERGEN 0524 – 563275 www.cartridgecenter.nl


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Radewijkers, De zomer is in aantocht, terwijl we nu al een hele ‘zomer’ achter ons hebben. Wekenlang hebben we kunnen genieten van de zon en de warmte; een buurvrouw van ons zei het heel treffend: ‘het lijkt wel op een lange vakantie in Zuid-Frankrijk’. Gelukkig genieten we op dit moment van de regen; al een paar dagen trekken er buien over Radewijk; gelukkig maar, daar hadden we echt behoefte aan want het was erg droog. Hopelijk herstelt de natuur zich snel en hebben de gewassen op de akkers niet al te veel te lijden gehad. In ieder geval zijn er dit voorjaar weer heel wat activiteiten georganiseerd waar veel mensen aan meegedaan hebben. Dat is goed voor Roke! - Op 24 maart werd onze algemene ledenvergadering gehouden in aanwezigheid van 24 leden. Ook onze contactambtenaar van de gemeente, Jan de Vries, was aanwezig. Allerlei huishoudelijke zaken werden daar afgehandeld zoals o.a. het bijgestelde huishoudelijk reglement en het financieel jaarverslag. Over de 65+reis wordt nu overleg gevoerd met de ouderengroep van de kerk om deze samen te organiseren. Omdat hij twee perioden van vier jaar in het bestuur had gezeten, namen we met een woord van dank voor zijn inzet en de nodige cadeautjes afscheid van Xander van der Veen; met applaus werd Gerben Spijkers als nieuw bestuurslid verwelkomd. Er werd nog eens aandacht gevraagd voor het ‘Jurries Diekie’; PB zal daar nog eens achteraan gaan. De enquête naar de woningbehoefte leverde slechts 5 reacties op; PB zal nog om reactie vragen van de gemeente. Na de pauze trad het ‘Duo Dialect’ op, bestaande uit de dames Jannie Luisman en Henny Reinders. Met korte samenspraken, verhaaltjes en gedichtjes in het ‘plat’ werden we op een bijzonder plezierige manier bezig gehouden. Ook moesten we de betekenis van een aantal hele oude woorden uit het dialect raden; voor veel oudere aanwezigen was dat natuurlijk een fluitje van een cent. Om half elf maakten de dames onder luid applaus een eind aan hun optreden.

11


-KONINGINNEDAG Ook dit jaar vierden we weer Koninginnedag op ons sportveldje aan de Stobbenhaarweg. De invulling was dit jaar wat anders dan we gewend waren.Op verzoek van de ouders die namens de school ’t Kompas in de ouderwerkgroep zaten, hebben we het programma aangepast. De kinderen konden nu op eigen houtje en in eigen tempo die dingen doen die ze leuk vonden. Daarnaast lukte het een aantal nieuwe spelen te vinden: leden van menvereniging Harp zorgden ervoor dat de kinderen konden ‘ringsteken’ (ballen gooien in een emmer) en konden ponyrijden. Voor het eerst kon men meedoen aan rokkenvoetbal en konden de kinderen worden geschminkt. Daarnaast was er blikken gooien, spekhappen, springkussen, melken van een geit, spijkerbroek hangen en sjoelen op een reuzensjoelbak. -VERSIERDE FIETSEN Ook nieuw was dat de kinderen was gevraagd hun fiets te versieren. Het resultaat was geweldig. Alle kinderen fietsten apetrots naar het sportveld waar de fietsen in een apart vak konden worden opgesteld. Daar werden ze door de andere kinderen, de ouders en opa’s en oma’s bewonderd. Een deskundige jury bestaande uit Dinie Lenters, Geesje Zuidema en Freek Ridderman had het –omdat alle fietsen er prachtig uitzagen- moeilijk om de mooiste er uit te zoeken. Aan het eind van de morgen werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bij de ‘grotere’ kinderen waren dat: Rosanne Grendelman, Rebecca Ramaker en Nienke Boerman. Bij de ‘kleinere’ kinderen waren dat: Joëlle Kiwiet, Anne ter Voorde en Evelien van ‘t Veld.

12


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 - 7791 RV Radewijk Tel : 0523 - 271144 Fax : 0523 - 271141

VOOR AL UW : Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk

tapijten - meubelen bedden - gordijnen

Oostermaat 61 Gramsbergen Tel. 0524 - 562425


Al met al was het een bijzonder mooie Koninginnedagviering. De nieuwe opzet sloeg goed aan bij de kinderen. Het was mooi weer (ondanks de harde wind) en het aantal belangstellenden was erg groot. Een ‘BEDANKT’ is hier dan ook zeker op zijn plaats aan alle mensen die ook dit jaar weer hebben geholpen om deze viering te organiseren: de cateringgroep van de Heugte, de ouders van ’t Kompas die hebben meegeholpen, de geluidsman, de menvereniging, de leden van de sportcommissie; de onderhoudsploeg die alles keurig had schoongemaakt en de leden van het bestuur van Plaatselijk Belang. Allemaal HARTELIJK DANK! (wellicht overbodig om te vermelden maar op onze site radewijk.eu staat een hele mooie fotoreportage van de Koninginnedagviering!) -Aan het begin van de dag werd door de voorzitter van PB nog even stil gestaan bij de nieuwe schutting. Ondanks dat de wind uit een andere hoek waaide, applaudisseerden alle aanwezigen om hun waardering kenbaar te maken aan allen die hieraan een bijdrage leverden. Het zag er heel mooi uit! -Een aantal bestuursleden van PB is op dit moment op verzoek van de gemeente, betrokken bij de eerste voorbereiding van drie nieuwe plannen voor het buitengebied: een structuurvisie, een bestemmingsplan en een landschapsontwikkelingsplan. We doen dat samen met de pl. belangen uit Kloosterhaar, Sibculo, Bruchterveld en Hoogenweg. Het gaat daarbij om een eerste globale verkenning. PB vindt dat -zo gauw dat aan de orde is- de bewoners van Radewijk daarbij moeten worden betrokken. -Twee leden van ons bestuur bezochten een bijeenkomst van de gemeente over openbare verlichting en bewegwijzering. Na de samenvoeging van de gemeenten Hardenberg met Gramsbergen en Avereest bleek dat er grote verschillen zijn. Radewijk b.v. heeft straatverlichting die eindigt bij de voormalige gemeentegrens met Gramsbergen. Men streeft ernaar de verschillen weg te werken. Ook wordt gekeken naar de kleur van het licht en het energiegebruik. Mochten er plannen zijn tot verandering dan worden wij daarover geïnformeerd. Het zelfde geldt voor de bewegwijzering. Tot zo ver onze mededelingen. Wij wensen jullie allen een hele mooie zomer! -------------------------------------

13


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

. ampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

w vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 a : 0524 - 563664 oge olt 6 - ramsbergen

Diverse meel mixen

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Gewasbeschermings middelen

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

Voor boeren, burgers en buitenlui

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

w tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. n sparen met grote sprongen met de goldt gercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301

a. Ter Voorde 0523 – 2162 5 Radewijk

Alle soorten maïs- en graszaden en sportveld mengsels


14


Molendag in Radewijk. Het feestcomité en de sportcommissie kunnen terugkijken op een geslaagde actie tijdens een goed bezochte molendag bij de molen van de fam. Nijeboer in Radewijk. Met de hulp van vele vrijwilligers werd er zo’n 41 kilo meel verbakken. Deze pannenkoeken, met of zonder spek, werden met smaak ter plekke genuttigd of opgehaald voor thuis. Voor het leveren van de middelen hiervoor willen we de volgende personen bedanken: fam. Nijeboer, fam. Mastroianni (Bakkerij de Broodmolen), fam. Bruggeman, fam. Reefman, fam. Waterink en fam. Zweers. Er waren ook broodjes met leverworst en bloedworst te koop. Deze worsten waren beschikbaar gesteld door slager Van Raalte uit Lutten. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze geslaagde actie. We hopen u allen volgend jaar weer te mogen begroeten in ons mooie Radewijk. Namens de sportcommissie en het feestcomité. ------------------------------------Te koop aangeboden:  Zeer mooie goed onderhouden scooter van december 2008 Type Peugeot Vivacity, kleur zwart Kilometerstand 10.000 heeft net een beurt gehad en nieuwe achterband.  Oerdegelijke grote trampoline met maat van: 4,30 meter. In de winter hebben we hem altijd opgeruimd, dus hij ziet er nog heel netjes uit. Zit nog in originele verpakking. Voor meer info en prijs kun je contact opnemen met Klaas Reins, telefoon: 0523-216402 -------------------------------------

15


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk. We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Giny Reins, Radewijkerweg 25d. Degene die eind 2011 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer alweer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Giny Reins (Radewijkerweg 25d). Degene die na vier edities de meeste mensen heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje is tussen de 50 en 60 jaar oud!

Deze jongeman wordt binnenkort 60 jaar!

-------------------------------------

16


Juni 2011, 20e jaargang nr 2.

www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2011 Jaargang 20 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 2011 Jaargang 20 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement