Page 1

Juni 2010, 19e jaargang nr. 2


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 - 7791 RV Radewijk Tel : 0523 - 271144 Fax : 0523 - 271141

VOOR AL UW : Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Asperge Open Dag 16 mei van 10:00 tot 16:00 uur Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren. Redactie Roker Proat Herbert Lansink Jeanet Meijering Giny Reins Janny Woertel

216471 216518 216374

herbert@konict.nl J.Meijering18@kpnplanet.nl gerritenginy@hetnet.nl jjwoertel@hetnet.nl

tapijten - meubelen bedden - gordijnen

Oostermaat 61 Gramsbergen Tel. 0524 - 562425


Juni 2010, 19e jaargang nr. 2

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu,

Eindelijk wordt het na een lange winter wat aangenamer van temperatuur en daar verlangde iedereen onderhand wel naar. Hopelijk wordt het met het zomerfeest van Roke, 25-26 juni ook mooi weer, het beloofd een groot festijn te worden. Het comité Roke 2010 heeft er héél wat werk en energie in gestopt, dus komt allen!!! In deze editie kunt u o.a. lezen over het verloop van de stekkiesmarkt en de vaste rubrieken: toneelver. Roke, Plaatselijk Belang, Dorcas, De Heugte, enz. We wensen u allemaal een mooie zomer toe! Redactie R.P.

Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 21 augustus 2010 bij Giny Reins of per mail in onze vaste lay-out bij jjwoertel@hetnet.nl

1


Stobbenhaarweg 26 7791 HE Radewijk Tel.: (0523) 216128 E: info@foryoubruidsmode.nl

For You Bruidsmode

FOR YOU

something old, something new, something borrowed , something blue

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


Toneelvereniging

„Roke”

Beste mens’n, De vakaansie is in zicht. Dat betekent niet te veul toneelactiviteiten maar toch wal wat. Wej hebt namelijk een neij toneelstuk op de kop tikt. Dus de speulers van ’t kommende seizoen bint al weer een bettie gangs. Oes toneelstuk veur ’t kommende winter hiet “Drie dooie dienders” en de schriever is Maximillian Vitus. Tjonge, jonge wat een naam hef die man. Ie brekt de tonge d’r zowat over. De volgende proat zal ik wal een bettie over het toneelstuk vertellen. Maar niet te veulle natuurlijk want ie mut met mekaar gewoon komm’n kieken. Ik wil oe allemoale een goeie vakaansie toe wens’n. Ik zol zegg’n doet hennig an. Luu goet gaon en völle wille,

Marchien.

2


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238

CARTRIDGE-CENTER DRENTEN Printer-, copiër- en faxsupplies Cartridge-vulservice Gespecialiseerd in: Cartridges voor printers, copiers en faxen Cartridge-vulservice Printers van alle bekende merken Speciale papiersoorten

De Steenmaat 12 (bedrijventerrein) 7783 DE GRAMSBERGEN 0524 – 563275 www.cartridgecenter.nl


Stekjesmarkt 2010. De stekjesmarkt is weer goed verlopen. Er waren weer veel „stekkies‟ en ook veel kopers. Het was droog weer maar niet echt warm. De opbrengst was € 1256,35. De kerk krijgt 2/3 deel van de opbrengst, dat bestemd is voor de waterval in de kerktuin. Dorcas krijgt 1/3 deel voor het project bewustwording en voorlichting Roma vrouwen in Bosnië. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft om er weer een succes van te maken. Tot slot willen we u vragen om de grotere potten van de planten voor ons te sparen. U kunt ze inleveren bij de commissie. Onze volgende stekjesmarkt zal volgend jaar op 16 april plaatsvinden. Graag ontvangen we weer van u stekkies. Te zijner tijd zullen we de inleveradressen weer bekend maken. De commissie: Luc Schrotenboer Jannie Hutten Ali Eggengoor

216365 263488 216509

Alie Peeneman Fenny Reefman

216468 216270

___________________ OPROEP Vanaf november 1993 is Herbert Lansink redactielid van Roker Proat. Hij woont al geruime tijd niet meer in Radewijk en daarom heeft hij aangegeven daarmee te willen stoppen. Hij heeft heel veel gedaan voor Roker Proat en dat doet hij nu nog. Wanneer hij stopt, zijn we met 3 redactieleden en dat is te weinig. Wij zijn daarom op zoek naar een paar mensen die ons willen helpen om Roker Proat 4 x per jaar verzendklaar te maken voor de drukker. Wij hebben dit werk altijd met zijn vieren gedaan, maar het zou mooier zijn dat we dat met 5 personen doen. De meeste kopij voor de Roker Proat wordt digitaal aangeleverd in een vast format. Hebt u belangstelling en u kunt goed werken met een computer (o.a. met WORD), dan bent u van harte welkom bij Roker Proat!!

3


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen

“De Smidse”


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk en omgeving. We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt.

Graag de oplossing sturen naar Giny Reins, Radewijkerweg 25d. Degene die eind 2010 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

________________________

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto‟s “uit de oude doos”. Deze keer alweer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen,meldt dit dan schriftelijk aan Giny Reins (Radewijkerweg 25d). Degene die na vier edities de meeste mensen heeft herkend wordt verblijd met een prijsje.

Dit meisje is nu tussen de 40 en 45 jaar.

Deze jongen is nu tussen de 65 en 70 jaar.

4


Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

 VERJAARDAGEN  FEESTEN  VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Lenters Tel 0523 – 216235 Bgg. Fam. Spijkers Tel. 0523 - 216243

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

HOOI En STRO

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105

Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN





Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Radewijkerweg 37 – Tel 0523 - 216497


Dorcas Werkgroep Radewijk De stekjesmarkt is weer achter de rug. De opbrengst was goed. Totaal € 1.256,35, waarvan 1/3 voor een project van Dorcas is. Het is bestemd voor een project in Bosnië. Het project heeft tot doel het leven van Roma-vrouwen te verbeteren. Veel Roma-vrouwen in Kakanj leven in de marge van de samenleving, worden gediscrimineerd en hebben een slechte gezondheid. Hun algemene welzijn is laag vanwege de armoede waarin zij leven. In deze omstandigheden lopen zij grote risico‟s om slachtoffer te worden van huiselijk geweld of om in de prostitutie terecht te komen. Dorcas wil met dit project de gezondheid van ongeveer tweehonderd Romavrouwen verbeteren door middel van voorlichting over bijvoorbeeld infectieziektes zoals h.i.v. en aids. Dit nieuwe project wordt uitgevoerd samen met de evangelische kerk van Zenica. De volgende activiteiten worden dit jaar opgezet: trainingen en workshops, een medisch onderzoek en hulp bij toegang tot gezondheidszorg. Ook krijgen deze vrouwen steun en vriendschap doordat ze betrokken worden bij lokale (kerkelijke) activiteiten. U kunt ook een gift doen op giro 2500 t.n.v. Dorcas te Andijk onder vermelding van projectnr. 5211. We willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de stekjesmarkt en natuurlijk ook alle mensen die zoveel gekocht hebben. Het was opnieuw een succesvolle markt. We doen nog steeds mee met de actie- mobiel. In De Heugte en in de school ‟t Kompas staat een GSeMmer voor het inzamelen van mobiele telefoons. De mobiel hoeft het niet meer te doen. Er kunnen alleen mobiele telefoons ingeleverd worden. Dus zonder toebehoren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.actie-mobiel.nl Een gift is welkom op rekeningnummer 31 29 35 641 t.n.v. Dorcas Werkgroep Radewijk te Radewijk. Wij willen alle mensen die breien enz. bedanken. U kunt nog steeds hele en schone kleding brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk. Inzamellijst: Bedtextiel: Huishoudtextiel:

Dekens, beddengoed en linnen. Geen kussens. Handdoeken, theedoeken, pannenlappen, tafellakens,washandjes.

5


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Diverse meel mixen

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Gewasbeschermings middelen

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl jansen.nl

Voor boeren, burgers en buitenlui

E -mail : info@morrenhof-

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301

Fa. Ter Voorde 0523 – 216285 Radewijk

Alle soorten maïs- en graszaden en sportveld mengsels


Kleding gebruikt: Kleding nieuw:

Schoenen: Keukengerei:

Schoolmaterialen:

Speelgoed:

Graag in goed gesloten zakken aanleveren, bij voorkeur geen dozen. Beslist geen vodden. Nieuwe kleding dient in de oorspronkelijke fabrieksverpakking te blijven. GĂŠĂŠn labels of etiketten verwijderen. Graag per paar samenbinden. Borden, soepkommen, bekers/mokken, glazen, kop en schotel, bestek(mes, vork en lepel), pannen, koekenpannen, thee of koffiepot, waterkoker of fluitketel, aardappelschilmesje, broodmes, vleesmes, theelepel, opscheplepel of grote eetlepel, houten lepel, garde, kaasschaaf, blik/flesopener, (oven)schaal. Pennen, kladblokken, stiften, krijt, tekenpapier, kleurpotloden, gelinieerd papier, landkaarten, gum, plakband, scharen, puntenslijpers, etc. In allerlei variaties voor jongens en meisjes. Geen oorlogsspeelgoed of andere dubieuze spellen. Geen speelgoed op batterijen.

Dorcas Werkgroep Radewijk, tel. 0523-216377 en 216509. _______________________

28 mei 21 augustus 22 oktober

Programma Sportcommissie 2010 Fietstocht Volleybaltoernooi Bingo

Fietstocht In de toekomst kijken is moeilijk, laat staan een week vooruit. Maar als het goed is, is de fotopuzzeltocht weer achter de rug. Volleybaltoernooi Op 21 augustus gaat het volleybaltoernooi weer van start. Net als vorig jaar hopen we dat we naast enthousiaste teams ook weer vrolijk uitgedoste mensen te zien krijgen. Het toernooi staat dit jaar in het teken van de Cariben. Opgave uiterlijk 14 augustus Marcel Spijkers. marcel.spijkers@online.n

6


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Gesponsord door

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk

Rabobank

Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432 Betrouwbaar in service en techniek


Molentaal. Op 30 oktober 2009 is Jan Gerhard ter Voorde overleden, 92 jaar oud. Hij was de molenaar van korenmolen “Windlust” in Radewijk. Vanaf die dag staan de wieken van de molen in de rouwstand, als men niet aan het malen is natuurlijk. Omdat Jan de molenaar van de molen was, blijven de wieken 1 jaar en 6 weken in deze stand staan. Voor heel veel mensen is op deze manier te zien dat er iemand overleden is in de molenaarsfamilie. De wieken draaien tegen de wijzers van de klok in. Als dus de bovenste wiek op “11 uur” staat (over het midden) dan is er iemand overleden (de gaande stand). Staat de bovenste wiek op “1 uur” (vóór het midden) dan is er iemand geboren (de komende stand). Hiernaast 4 tekeningen van een molen, waarvan de wieken aan- geven wat er aan de hand is bij de molenaarsfamilie. Linksboven: molen korte tijd buiten bedrijf. Rechtsboven: langere tijd buiten bedrijf. Linksonder: vreugdestand. Rechtsonder: rouwstand (zie foto hier boven) Bron: Achterhoekse Almanak 1987.

7


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 - 7791 RV Radewijk Tel : 0523 - 271144 Fax : 0523 - 271141

VOOR AL UW : Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Asperge Open Dag 16 mei van 10:00 tot 16:00 uur Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren. Redactie Roker Proat Herbert Lansink Jeanet Meijering Giny Reins Janny Woertel

216471 216518 216374

herbert@konict.nl J.Meijering18@kpnplanet.nl gerritenginy@hetnet.nl jjwoertel@hetnet.nl

tapijten - meubelen bedden - gordijnen

Oostermaat 61 Gramsbergen Tel. 0524 - 562425


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* DANSEN * Net als voorgaande jaren gaat er in De Heugte het komende winterseizoen op de dinsdagavonden weer gedanst worden. De dansers worden zoals het nu gepland is op 21 september weer verwacht. Ook interesse, dan kunt u informatie vragen bij H. Bulthuis, (0523- 216570) * DONATIES * Eind deze maand zullen we van de donateurs die ons daarvoor gemachtigd hebben de toegezegde donaties gaan innen. We vinden het fijn dat er zoveel mensen in en rond Radewijk De Heugte een warm hart toedragen. Het geeft ook de vrijwilligers een goed gevoel dat ze al het werk niet voor niets doen. Nogmaals bedankt. Rest ons nog u een prettige vakantie toe te wensen en hopen we u het komende seizoen weer in De Heugte te mogen verwelkomen. De beheerders en bestuur. 8


Stobbenhaarweg 26 7791 HE Radewijk Tel.: (0523) 216128 E: info@foryoubruidsmode.nl

For You Bruidsmode

FOR YOU

something old, something new, something borrowed , something blue

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Radewijkers, U ziet het hierboven inderdaad goed: het secretariaat van Plaatselijk Belang is overgegaan in andere handen. Erna Hagedoorn heeft de plaats ingenomen van Elly Gort, wier naam altijd hierboven stond vermeld. In de in maart gehouden algemene ledenvergadering werd bij algemene stemmen Erna in het bestuur gekozen. De ledenvergadering stemde op dezelfde wijze in met de benoeming van Hetty Waterink die het penningmeesterschap op zich zal nemen. Beiden werden in de ledenvergadering van harte welkom geheten. Elly werd door voorzitter John Zuidema uiteraard hartelijk bedankt voor het vele werk wat zij -in de acht jaar die zij in het bestuur heeft gezeten- voor Plaatselijk Belang heeft verricht. Een bos bloemen, een bon en een hartelijk applaus van de vergadering onderstreepten de woorden van de voorzitter. In de algemene ledenvergadering hield onze plaatsgenoot ir. Henk van der Ree na de pauze een uiteenzetting over zijn werk in de koudetechniek en airconditioning. Met behulp van een powerpoint-presentatie liet hij zien dat ook in de oudheid al mensen en producten werden gekoeld. Hij liet zien hoe zijn vakgebied zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld en vertelde ook over de effecten op het milieu (koelvloeistoffen die in het milieu terechtkomen en toenemend energiegebruik). Uit zijn verhaal bleek dat hij zeer geĂŤngageerd is met zijn vakgebied en ook met het milieu. Hij is er van overtuigd dat ondanks de fouten in de milieurapportage ons milieu onder een toenemende druk verkeert. Over de afloop is hij niet optimistisch. Onder luid applaus bedankte de voorzitter onze plaatsgenoot voor zijn leerzaam verhaal en bood hem een bos bloemen aan. -

Iedereen heeft het ongetwijfeld gehoord. De laatste maanden hebben we in Radewijk veel last van inbraken, meestal in de nacht van zondag op maandag. In de algemene ledenvergadering is door de voorzitter gevraagd of er interesse was om met groepjes te gaan posten. De aanwezigen zagen

9


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238

CARTRIDGE-CENTER DRENTEN Printer-, copiër- en faxsupplies Cartridge-vulservice Gespecialiseerd in: Cartridges voor printers, copiers en faxen Cartridge-vulservice Printers van alle bekende merken Speciale papiersoorten

De Steenmaat 12 (bedrijventerrein) 7783 DE GRAMSBERGEN 0524 – 563275 www.cartridgecenter.nl


-

dat niet zitten, vooral vanwege de uitgestrektheid van ons gebied. In De Stentor stond kortgeleden een stukje over dit onderwerp. Het blijkt dat er inmiddels 50 inbraken gepleegd zijn; niet alleen in Roke maar ook in Anerveen, Bruchterveld, Loozen, Lutten en Sibculo. In het artikel stond verder dat de politie inwoners adviseert het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Nu blijken schuren vaak niet op slot te zitten en zitten de sleutels vaak nog in de contactsloten van de zitmaaiers. De buit bestaat vooral uit zitgrasmaaiers, aanhangers, fietsen en tuingereedschap. Via de mail hebben we kort contact gehad met onze wijkagent. Naast bovengenoemd advies om het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken, wordt iedereen opgeroepen alert te zijn op bijzondere dingen en bv. van verdachte voertuigen het kenteken te noteren en door te geven aan de politie. Koninginnedag 2010

Ondanks het wat slechtere weer, hebben we ook dit jaar weer kunnen genieten van Koninginnedag. Het was wat fris en korte tijd viel er wat motregen. De kinderen hadden daarvan nog het minste last. Meer dan 80 kinderen deden mee; er waren 9 verschillende spelen; van ringsteken tot het melken van de geit en van spijkerbroekhangen tot doelschieten. Een prachtig fotoverslag vindt u op internet: www.radewijk.eu. De fotoâ€&#x;s zijn gemaakt door Trijn Wolf en Roelof Hagedoorn. Bedankt voor jullie moeite! Op deze plaats moeten we ook alle anderen bedanken die geholpen hebben bij de organisatie van deze dag: de vrijwilligers van De Heugte die de catering verzorgden; de voorbereidingscommissie (de school, de Heugte en PB), de sportcommissie, de onderhoudsploeg van het sportveld, de mannen van het geluid en de ouders die als groepsleider hebben geholpen. Iedereen die heeft geholpen,

Hartelijk bedankt!! Zoals reeds eerder gezegd, deden er meer dan 80 kinderen mee aan de viering van Koninginnedag. En met plezier! Dat was steeds aan de kinderen af te zien. Alle kinderen kregen zoals gebruikelijk

10


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen

“De Smidse”


consumptiebonnen en een attentie. Extra prijsjes waren er voor de winnende groepen. Bij de kleuters was dat groep 2 en bij de bovenbouw groep 8. In groep 2 zaten de volgende kinderen: Evelien Veld Eline Nijeboer Ilse Haandrikman Joran Ramaker Ilse Jonkhans Lars Spijkers Luna Wolf Anouk Schoenmaker Myrthe Boerman Elise Timmerman Sander Ramaker Anne ter Voorde In groep 8 deden de volgende kinderen mee: Yvonne Reefman Bram Mepschen Eline Spijkers Nynke Boerman Jelle Grendelman Alwin Spijkers Nina Kloosterman Pip van Etten Joyce Ranter Bij het spijkerbroek hangen waren de winnaars: bij de kleuters: Jorn Rigterink en Eline Nijeboer bij de bovenbouw: Jurre v.d. Veen en Shelena Koenderink

_____________________________________

Beste inwoners van Radewijk, Binnenkort kunt u van ons het volledige programma van het feestweekend in uw brievenbus verwachten. Tot ziens op 25 en 26 juni. Met vriendelijke groet, ComitĂŠ Roke 2010.

11


Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

• • •

VERJAARDAGEN FEESTEN VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Lenters Tel 0523 – 216235 Bgg. Fam. Spijkers Tel. 0523 - 216243

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

HOOI En STRO

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105

Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN





Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Radewijkerweg 37 – Tel 0523 - 216497


Drie nieuwe raadsleden treden aan Bron: De Stentor dinsdag 13 april 2010 Rein Jonkhans uit Radewijk keert volgende week namens de PvdA terug in de gemeenteraad. Hij was tot de gemeenteraadsverkiezingen ook raadslid. Politiebericht: Draai deur op slot !! Bron: De Stentor dinsdag 11 mei 2010 In de afgelopen periode zijn in het buitengebied van Hardenberg (Radewijk, Bruchterveld en Lutten) een viertal series van inbraken in schuren en woningen geweest.De politie heeft het nodige onderzoek gedaan maar in een aantal gevallen was er geen braakschade, omdat de schuren niet waren afgesloten. Het advies van de politie is om dat wel te doen. Bij de inbraken werden onder meer zitgrasmaaiers, fietsen en aanhangers ontvreemd. Nabestaande Engelse piloot bij herdenking in Hardenberg Bron: De Stentor dinsdag 4 mei 2010

"Vrijheid komt niet vanzelf. We moeten er voor vechten." Dat liet oud-huisarts Jaap Nauta dinsdagmiddag weten bij de herdenking op begraafplaats Nijenstede in Hardenberg. Schoolkinderen van de Kastanjehof legden witte rozen bij de graven van 22 militairen, verzetsman Jan Hendrik Prenger en oorlogsslachtoffers Derk Jan Plaggenmarsch en Gerrit Jan Hekman. Van één van de 22 militairen was familie uit Engeland aanwezig. Het toestel van sergeant en piloot George William Rhodes stortte op 6 oktober 1942 bij Slagharen neer. Hij en zijn vier bemanningsleden kwamen om. Zijn neef Alan Ridgway en zijn vrouw Ilse legden dinsdag rozen op de graven van de bemanning van het toestel. Het was de tweede keer dat zij het graf van Rhodes bezochten. De vorige keer was in 2002. De gemeente Hardenberg ligt er na deze week blinkend bij. Op tal van plaatsen wordt de rommel opgeruimd Bron: De Stentor dinsdag 15 maart 2010 Maar liefst 1463 leerlingen van 27 basisscholen gaan de straat op om zwerfafval in te zamelen in het kader van project Natuurlijk Schoon. Wethouder Jannes Janssen helpt vrijdag 19 maart de leerlingen van cnbs De Wegwijzer in Schuinesloot. Hardenberg is één van de zestien gemeenten die mee doet aan Natuurlijk Schoon, een initiatief van ROVA. Vandaag (dinsdag 16 maart) doet het IVN ook een duit in het zakje. Vrijwilligers nemen buurtschap Collendoorn voor hun rekening. Ze starten om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Kerkdijk. ROVA heeft voor deelnemers werkhandschoenen, een petje, vuilniszakken en een gemeenschappelijke container beschikbaar gesteld. Zaterdag 20 maart maakt wildbeheereenheid De Vechtstroom terreinen in het noord-oosten van de gemeente schoon in het kader van de Nationale Natuurschoonmaakdag, een initiatief van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Het gaat om een gebied van bijna 10.000 hectare. Er wordt zwerfvuil opgeruimd in bermen, sloten, bos(wallen) en landerijen. De jagers worden geholpen door leerlingen van openbare basisschool Klimop uit De Krim en christelijke basisschool Het Kompas uit Radewijk.

12


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Diverse meel mixen

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Gewasbeschermings middelen

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl jansen.nl

Voor boeren, burgers en buitenlui

E -mail : info@morrenhof-

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301

Fa. Ter Voorde 0523 – 216285 Radewijk

Alle soorten maïs- en graszaden en sportveld mengsels


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Gesponsord door

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk

Rabobank

Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432 Betrouwbaar in service en techniek


2010, 19e jaargang.

www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2010 Jaargang 19 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 2010 Jaargang 19 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement